Politički sadržaj

Podržavamo odgovorno političko oglašavanje i očekujemo da se svi politički oglasi i odredišta pridržavaju lokalnih pravnih uvjeta, uključujući zakone o kampanjama i izborima te propisana "razdoblja izborne šutnje" za sva geografska područja koja ciljaju. Politički sadržaj podrazumijeva oglase za političke organizacije, političke stranke, zagovaranje političkih tema, prikupljanje donacija i pojedinačne kandidate i političare.

Ne budete li se pridržavali naših pravila za politički sadržaj, informacije o vašem računu i političkim oglasima možemo otkriti javnosti ili relevantnim državnim tijelima i regulatorima.

Oglasi povezani s izborima

Oglasi povezani s izborima smiju se prikazivati, ali uz ograničenja u određenim zemljama. U nastavku se objašnjava kako definiramo oglase povezane s izborima u svakoj zemlji ili regiji te se navode važeći preduvjeti za oglašivače.

Ograničeno ciljanje za oglase povezane s izborima

Za ciljanje oglasa povezanih s izborima mogu se upotrebljavati samo sljedeći kriteriji:

zemljopisni položaj (osim radijusa oko lokacije)

dob, spol

opcije kontekstualnog ciljanja kao što su: položaji oglasa, teme, ključne riječi u odnosu na web-lokacije, aplikacije, stranice i videozapise

Sve ostale vrste ciljanja nisu dopuštene za upotrebu u oglasima povezanim s izborima. To uključuje sve proizvode za ciljanje publike , remarketing, uparivanje klijenata, ciljanje u geografskom radijusu i publiku treće strane, kao što su preneseni popisi.

Oglasi povezani s izborima u Europskoj uniji

 

U EU-u oglasi povezani s izborima jesu oglasi koji se odnose na:

 • političku stranku, trenutačno izabranog dužnosnika ili kandidata za Europski parlament
 • političku stranku, trenutačnog dužnosnika ili kandidata za izabrano nacionalno tijelo u državi članici EU-a; u takve se primjere ubrajaju izravno birani članovi nacionalnog parlamenta i predsjednici
 • referendumsko pitanje o kojem će se glasati, grupu kampanja za referendum ili poziv na glasanje u vezi s nacionalnim referendumom ili referendumom savezne države ili pokrajine o suverenosti.

Oglasi povezani s izborima ne obuhvaćaju oglase za proizvode ili usluge, uključujući promotivnu robu za političku promidžbu, poput majica, ili oglase koje novinske organizacije prikazuju kako bi promicale svoje izvješćivanje o referendumima, političkim strankama, kandidatima ili trenutačno izabranim dužnosnicima.

U nastavku su navedeni zahtjevi koje moraju ispuniti oglašivači koji žele prikazivati oglase povezane s izborima u EU-u.


Zahtjevi za potvrdu oglašivača za oglase povezane s izborima u Europskoj uniji

Dopušteno uz ograničenjaOglasi povezani s izborima u EU-u mogu se prikazivati samo ako je oglašivača potvrdio Google.

Saznajte kako se prijaviti za potvrdu.

Alat za rješavanje problema
 1. Oglasi povezani s izborima u EU-u mogu se prikazivati samo u EU-u. Provjerite prikazuju li se vaši oglasi povezani s izborima u EU-u samo u EU-u i imate li potvrdu za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u EU-u.Saznajte više o postupku potvrde.

 2. Obratite nam se da ponovno pregledamo vaš oglas ili ga uredite. Oglas i njegovo odredište na taj će se način ponovno poslati na pregled. Većina oglasa pregleda se u roku od jednog radnog dana, no za one koji zahtijevaju složeniji pregled može biti potrebno više vremena.

 3. Ako ne možete dovršiti postupak potvrde, uklonite sav sadržaj koji krši pravila za oglase povezane s izborima.

Oglasi povezani s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu

U Ujedinjenom Kraljevstvu oglasi povezani s izborima jesu oglasi koji se odnose na:

 • političku stranku, trenutačno izabranog dužnosnika ili kandidata za parlament Ujedinjenog Kraljevstva
 • referendumsko pitanje o kojem će se glasati, grupu kampanja za referendum ili poziv na glasanje u vezi s nacionalnim referendumom ili regionalnom referendumu o suverenosti.

Oglasi povezani s izborima ne obuhvaćaju oglase za proizvode ili usluge, uključujući promotivnu robu za političku promidžbu, poput majica, ili oglase koje novinske organizacije prikazuju kako bi promicale svoje izvješćivanje o političkim strankama, kandidatima ili trenutačno izabranim dužnosnicima.

U nastavku su navedeni zahtjevi koje moraju ispuniti oglašivači koji žele prikazivati oglase povezane s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Zahtjevi za potvrdu oglašivača za oglase povezane s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu

Dopušteno uz ograničenja Oglasi povezani s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu mogu se prikazivati samo ako je oglašivača potvrdio Google.

Saznajte kako se prijaviti za potvrdu

Alat za rješavanje problema
 1. Oglasi povezani s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu mogu se prikazivati samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Provjerite prikazuju li se vaši oglasi povezani s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu samo u Ujedinjenom Kraljevstvu i imate li potvrdu za prikazivanje izbora povezanih s izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu. Saznajte više o postupku potvrde.
 2. Kontaktirajte nas kako bismo ponovno pregledali vaš oglas ili uredite oglas. Oglas i njegovo odredište na taj će se način ponovno poslati na pregled. Većina oglasa pregleda se u roku od jednog radnog dana, iako za one koji zahtijevaju složeniji pregled može biti potrebno više vremena.
 3. Ako ne možete dovršiti postupak potvrde, uklonite sav sadržaj koji krši pravila za oglase povezane s izborima.

Oglasi povezani s izborima u Indiji

 

Oglasi povezani s izborima u Indiji jesu oglasi u kojima se ističu politička stranka, politički kandidat ili trenutačni član Lok Sabhe ili Vidhan Sabhe ili bilo koji oglasi koje prikazuje neka politička stranka, politički kandidat ili trenutačni član Lok Sabhe ili Vidhan Sabhe.

Oglasi povezani s izborima ne obuhvaćaju oglase koje prikazuju nepolitički entiteti koji promoviraju robu za političku promidžbu, poput majica, ili oglase koje prikazuju novinske organizacije kako bi promicale svoje izvješćivanje o političkim strankama, kampanjama za izbore za Lok Sabhu ili Vidhan Sabhu te kandidatima ili trenutačnim izabranim dužnosnicima Lok Sabhe ili Vidhan Sabhe.

U nastavku su navedeni zahtjevi koje moraju ispuniti oglašivači koji žele prikazivati oglase povezane s izborima u Indiji.

Zahtjev za provjeru oglašivača za oglase povezane s izborima u Indiji
Dopušteno uz ograničenjaOglasi povezani s izborima u Indiji mogu se prikazivati samo ako je oglašivača potvrdio Google. Oglašivači koji još nisu potvrđeni moraju pokrenuti postupak potvrde prije prikazivanja oglasa povezanih s izborima u Indiji.
Zahtjev za preliminarno certificiranje oglasa povezanih s izborima u Indiji

Dopušteno uz ograničenjaOglašivači koji žele prikazivati oglase povezane s izborima u Indiji moraju za svaki oglas poslati važeći preliminarni certifikat koji je izdala Izborna komisija Indije (ECI) ili netko koga je ovlastio ECI.

Napomena: prije slanja tog preliminarnog certifikata za svaki oglas oglašivača treba najprije potvrditi Google.
 

Ako vas je Google već potvrdio, ovdje možete poslati preliminarne certifikate za oglase povezane s izborima.

Alat za rješavanje problema
 1. Oglasi povezani s izborima u Indiji mogu se prikazivati samo u Indiji. Provjerite prikazuju li se vaši oglasi povezani s izborima u Indiji samo u Indiji. Osim toga, provjerite je li vas Google potvrdio i jeste li poslali preliminarni certifikat za svaki oglas povezan s izborima koji želite prikazati. Saznajte više o postupku potvrde.

 2. Obratite nam se da bismo ponovno pregledali vaš oglas. Većina oglasa pregleda se u roku od jednog radnog dana, no za one koji zahtijevaju složeniji pregled može biti potrebno više vremena.

 3. Ako ne možete dovršiti postupak potvrde ili nemate preliminarni certifikat, uklonite sav sadržaj koji krši pravila za oglase povezane s izborima.

Oglasi povezani s izborima u Izraelu

Oglasi povezani s izborima u Izraelu oglasi su koji prikazuju ili ih prikazuje nešto od sljedećeg:

 • politička stranka, trenutačni izabrani dužnosnik ili individualni kandidat za Knesset ili
 • izborna lista za Knesset sastavljena od jedne političke stranke ili više njih.

Oglasi povezani s izborima ne obuhvaćaju oglase za proizvode ili usluge, uključujući promotivnu robu za političku promidžbu, poput majica, ili oglase koje novinske organizacije prikazuju kako bi promicale svoje izvješćivanje o političkim strankama, kandidatima, listama sastavljenim od više političkih stranaka ili trenutačno izabranim dužnosnicima.

U nastavku su navedeni zahtjevi koje moraju ispuniti svi oglašivači koji žele prikazivati oglase povezane s izborima u Izraelu.

Zahtjevi za potvrdu oglašivača za oglase povezane s izborima u Izraelu

Dopušteno uz ograničenja Oglasi povezani s izborima u Izraelu mogu se prikazivati samo ako je oglašivača potvrdio Google.

Dopušteno uz ograničenja Tijekom postupka potvrde oglašivači moraju otkriti pripadaju li jednoj od ovih kategorija: kandidat, trenutačno izabrani dužnosnik, politička stranka ili izborna lista za Knesset sastavljena od jedne ili više političkih stranaka. Za te oglašivače svi oglasi koji se prikazuju na potvrđenom računu smatrat će se oglasima povezanim s izborima.

Saznajte kako se prijaviti za potvrdu

Dopušteno uz ograničenja  Oglašivači moraju u svoje oglase uključiti odricanje od odgovornosti u skladu s izraelskim zakonom.

Alat za rješavanje problema
 1. Izraelski oglasi povezani s izborima mogu se prikazivati samo u Izraelu. Provjerite prikazuju li se izraelski oglasi povezani s izborima samo u Izraelu i imate li potvrdu za prikazivanje izraelskih oglasa povezanih s izborima. Saznajte više o postupku potvrde.
 2. Obratite nam se kako bismo ponovno pregledali vaš oglas ili ga uredite. Oglas i njegovo odredište na taj će se način ponovno poslati na pregled. Većina oglasa pregleda se u roku od jednog radnog dana, no za one koji zahtijevaju složeniji pregled može biti potrebno više vremena.
 3. Ako ne možete proći postupak potvrde, uklonite sav sadržaj koji krši pravila za izraelske oglase povezane s izborima.

Oglasi povezani s izborima na Novom Zelandu

Oglasi povezani s izborima na Novom Zelandu oglasi su koji prikazuju nešto od sljedećeg:

 • političku stranku, trenutačnog izabranog dužnosnika ili kandidata za novozelandski parlament ili
 • referendumsku opciju za glasanje, predlagatelja referendumske opcije ili poziv na glasanje nakon što se zakonom ili uredbom Vijeća službeno objavi nacionalni referendum.

Oglasi povezani s izborima ne obuhvaćaju oglase za proizvode ili usluge, uključujući promotivnu robu za političku promidžbu, poput majica, ili oglase koje novinske organizacije prikazuju kako bi promicale svoje izvješćivanje o političkim strankama, kandidatima ili trenutačno izabranim dužnosnicima.

Oglasi povezani s izborima na Novom Zelandu moraju se prikazivati samo ako je oglašivača potvrdio Google. Saznajte kako se prijaviti za potvrdu.

Zahtjevi za potvrdu oglašivača za oglase povezane s izborima na Novom Zelandu

Dopušteno uz ograničenja Oglasi povezani s izborima na Novom Zelandu mogu se prikazivati samo ako je oglašivača potvrdio Google.

Saznajte kako se prijaviti za potvrdu
 

Dopušteno uz ograničenja Oglašivači se moraju pridržavati novozelandskog zakona i primjenjivih smjernica Izbornog povjerenstva koje se odnose na izjavu o odricanju od odgovornosti, uključujući i jasnu izjavu promotora u oglasima, ako je potrebno. Ako je to propisano zakonom, oglašivači prije kupnje oglasa moraju dobiti ovlaštenje političke stranke ili kandidata.

Dopušteno uz ograničenja Oglašivači se moraju pridržavati novozelandskog zakona o razdobljima izborne šutnje.

Alat za rješavanje problema
 1. Oglasi povezani s izborima na Novom Zelandu mogu se prikazivati samo na Novom Zelandu. Provjerite prikazuju li se vaši oglasi povezani s izborima na Novom Zelandu samo na Novom Zelandu i imate li potvrdu za prikazivanje oglasa povezanih s izborima na Novom Zelandu. Saznajte više o postupku potvrde.
 2. Kontaktirajte nas kako bismo ponovno pregledali vaš oglas ili uredite oglas. Oglas i njegovo odredište na taj će se način ponovno poslati na pregled. Većina oglasa pregleda se u roku od jednog radnog dana, iako za one koji zahtijevaju složeniji pregled može biti potrebno više vremena.
 3. Potvrdite da ne pokušavate prikazivati oglase na maorskom jeziku. Nažalost, maorski jezik trenutačno nije podržan u Adsu ili Display & Videu 360 (DV360), stoga se oglasi na maorskom jeziku ne mogu prikazivati. Dopušteni su oglasi povezani s izborima na Novom Zelandu na podržanom jeziku koji sadrže često upotrebljavanu maorsku riječ ili frazu. Dodatne informacije o podržanim jezicima za Google Ads možete pronaći ovdje, a za DV360 ovdje.
 4. Ako ne možete dovršiti postupak potvrde, uklonite sav sadržaj koji krši pravila za oglase povezane s izborima na Novom Zelandu.

Oglasi povezani sa saveznim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama

U Sjedinjenim Američkim Državama oglasi povezani s izborima uključuju oglase kojima se promiče:

 • Trenutačni dužnosnik ili kandidat za savezni dužnosnički položaj. To uključuje savezne dužnosničke položaje kao što su predsjednik ili potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, članovi Zastupničkog doma Sjedinjenih Američkih Država ili Senata Sjedinjenih Američkih Država.
 • Trenutačni dužnosnik ili kandidat za dužnosnički položaj na razini savezne države, kao što je guverner, državni tajnik ili član državnog zakonodavstva.
 • Savezna ili državna politička stranka.
 • Referendumsko pitanje, inicijativa ili prijedlog na državnoj razini koji se kvalificirao za referendumsko pitanje u svojoj državi.

Oglasi povezani s izborima ne obuhvaćaju oglase za proizvode ili usluge, uključujući promotivnu robu za političku promidžbu, poput majica, ili oglase koje prikazuju novinske organizacije kako bi promicale svoje izvješćivanje o kampanjama za savezne izbore, kandidatima ili trenutačnim izabranim dužnosnicima.

U nastavku su navedeni zahtjevi koje moraju ispuniti oglašivači koji žele prikazivati oglase povezane sa saveznim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zahtjevi za potvrdu oglašivača za oglase povezane s izborima u SAD-u

Dopušteno uz ograničenja Oglasi povezani s izborima u Sjedinjenim Američkim Državama mogu se prikazivati ako je oglašivača potvrdio Google.

Saznajte kako se prijaviti za potvrdu

Alat za rješavanje problema
 1. Oglasi za izbore u SAD-u mogu se prikazivati samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Provjerite prikazuju li se vaši oglasi povezani s izborima u SAD-u samo u Sjedinjenim Američkim Državama i imate li potvrdu za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u SAD-u. Saznajte više o postupku potvrde
 2. Kontaktirajte nas da bismo ponovno pregledali vaš oglas ili ga uredite. Oglas i njegovo odredište na taj će se način ponovno poslati na pregled. Većina oglasa pregleda se u roku od jednog radnog dana, no za one koji zahtijevaju složeniji pregled može biti potrebno više vremena.
 3. Ako ne možete dovršiti postupak potvrde, uklonite sav sadržaj koji krši pravila za oglase povezane s izborima.

Oglasi povezani s državnim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama

Osim prethodno navedenih uvjeta, postoje dodatna ograničenja povezana s oglasima za državne i lokalne izbore u nekim saveznim državama SAD-a. Pojedinosti po saveznim državama navedene su u nastavku.

Ograničenja za Kaliforniju

U nastavku navodimo zahtjeve za kalifornijske odbore koji u skladu s člankom 84504.6 (2018.) Zakonika vlade Kalifornije moraju pružiti izričitu obavijest online platformama prije kupnje "oglasa s otkrivajućim objavama na online platformama” koji se odnose na kalifornijske kandidate za izbore za dužnosti ili kalifornijska referendumska pitanja:

Dopušteno uz ograničenjaKalifornijski odbori koji žele kupiti "oglase s otkrivajućim objavama na online platformama" moraju: (1) izričito obavijestiti Google i poslati dodatne informacije o sebi za naše izvješće o transparentnosti i otkrivajuće objave u oglasima te (2) potvrditi svoj račun.

Pošaljite ovaj obrazac da biste dovršili postupak za izričitu obavijest. Ako za oglašavanje koristite platformu Display Video 360, ispunite ovaj obrazac kako biste ispunili prethodno navedene zahtjeve.

Nakon što dovršite taj postupak, svi oglasi na vašem računu ispunjavat će zakonske uvjete za otkrivajuće objave. Budući da će se otkrivajuće objave u oglasima prikazivati putem ikone "Zašto mi se prikazuje baš taj oglas?", ne možete isključiti prikazivanje te ikone u svojim oglasima. Više informacija o tom postupku i preporuke za upravljanje računom potražite u ovom vodiču s najboljim primjerima iz prakse.

Ograničenja za Maryland
Nije dopušteno sljedeće:
Oglasi povezani s referendumskim pitanjima i kandidatima za državne i lokalne izbore
Ograničenja za New Jersey
Nije dopušteno sljedeće:
Oglasi povezani s referendumskim pitanjima i kandidatima za državne i lokalne izbore
Ograničenja za New York

Prije kupnje političkih oglasa neovisni odbori za izdatke u državi New York moraju učiniti sljedeće:

Dopušteno uz ograničenja Neovisni odbori za izdatke koji žele kupiti oglase povezane s referendumskim pitanjima i kandidatima na državnim i lokalnim izborima u državi New York moraju obavijestiti Google da su neovisni odbori za izdatke i poslati primjerak svojih dokumenata o registraciji koji su podneseni Izbornom odboru države New York.
 
Popunite ovaj obrazac da biste ispunili prethodno navedene zahtjeve.
Ako za oglašavanje koristite platformu Display & Video 360, ispunite ovaj obrazac da biste ispunili gore navedene zahtjeve.
Ograničenja za Nevadu
Nije dopušteno sljedeće:
Oglasi povezani s referendumskim pitanjima i kandidatima za državne i lokalne izbore
Ograničenja za Virginiju

U nastavku su navedeni zahtjevi za online oglašivače političkog sadržaja u Virginiji koji se, u skladu s člankom 24.2 – 960 Anotiranog zakona Virginije, na online platformi moraju identificirati kao online politički oglašivači i potvrditi na toj online platformi da im je prema državnim i lokalnim zakonima dopušteno legalno kupovati ili promicati online političke oglase uz naknadu:

Dopušteno uz ograničenjaOnline oglašivači u Virginiji koji žele kupiti "online političke oglase" moraju: (1) identificirati se Googleu kao online politički oglašivači; (2) potvrditi Googleu da im je prema državnim i lokalnim zakonima dopušteno legalno kupovati ili promicati online političke oglase uz naknadu i (3) potvrditi svoj račun.

Pošaljite ovaj obrazac kako biste prošli postupak samoidentifikacije i samopotvrđivanja.

Ograničenja za Washington
Nije dopušteno sljedeće:
 oglasi povezani s referendumskim pitanjima i kandidatima za državne i lokalne izbore
Ograničenja za Seattle

Nije dopušteno sljedeće:

oglasi koji izravno ili neizravno pozivaju na davanje glasova odnosno financijske ili druge podrške u bilo kojoj izbornoj kampanji ili prenose poruku koja se odnosi na bilo koje političko pitanje od lokalnog značaja, uključujući zakonske propise ili stav izabranog dužnosnika o zakonskim propisima.

Politički oglasi u Singapuru

Na Googleovim platformama u Singapuru zabranjeno je sljedeće:

Oglasi koji utječu ili žele utjecati na:
 • ishod predsjedničkih izbora, općih izbora za parlamentarne zastupnike, međuizbora za parlamentarne zastupnike ili referenduma
 • javno mnijenje o temi koja je u Singapuru predmet javnog interesa ili javne kontroverze, s ključnim primjerima koji se odnose na rasu ili religiju ili
 • zakonodavni postupak ili ishod u Singapuru odnosno koji realiziraju ili žele realizirati promjene singapurskog zakona u cjelini ili djelomično.
Oglasi koji promoviraju interese političke stranke ili druge grupe osoba organiziranih u Singapuru radi političkih ciljeva.

Oglasi povezani s izborima u Južnoj Koreji

U Južnoj Koreji na Googleovim je platformama zabranjeno sljedeće:

Oglasi u kojima se predstavljaju politički kandidati ili stranke za dužnosti u Južnoj Koreji.

Preduvjeti u vezi s otkrivanjem za oglašavanje izbornih kampanja

Za zemlje obuhvaćene Googleovim pravilima za oglase povezane s izborima zahtijevamo da svi oglasi povezani s izborima prikazuju otkrivajuću objavu u kojoj se identificira tko je platio za oglas. Za većinu formata oglasa Google će automatski generirati otkrivajuću objavu o platitelju koristeći informacije navedene tijekom postupka potvrde.

Dopušteno uz ograničenja Za sljedeće značajke i formate oglasa dostupne na Googleu oglašivač je dužan u sam oglas ugraditi otkrivanje tko "Plaća", iza kojeg slijedi naziv organizacije ili ime pojedinca koji plaća taj oglas.Ta otkrivajuća objava mora biti stalno vidljiva u oglasu.

Napominjemo da ta otkrivajuća objava nije zamjena za druge otkrivajuće objave koje možda morate uključiti u svoj oglas na temelju zakona.

Saznajte kako ispraviti neodobreni oglas.

 

Trebate pomoć?

Ako imate pitanja o našim pravilima, obavijestite nas: kontaktirajte podršku za Google Ads
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?