Poliittinen sisältö

Google tarjoaa käännettyjä versioita ohjekeskuksen sisällöstä. Nämä versiot on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä niiden tarkoituksena ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Display & Video 360 ‑käyttäjien on noudatettava tätä Google Ads ‑käytäntöä. Tietoja muista rajoituksista on Display & Video 360 ‑ohjekeskuksessa.

Tuemme vastuullista poliittista mainontaa ja edellytämme, että kaikki poliittiset mainokset ja mainosten kohteet noudattavat voimassa olevia paikallisia lakivaatimuksia. Näitä ovat kampanja‑ ja vaalilait sekä vaaleja edeltävä mainostuskieltokausi kaikilla niillä maantieteellisillä alueilla, joille mainokset kohdistetaan.

Googlen vaatimukset poliittiselle mainonnalle ja vaalimainonnalle vaihtelevat alueen mukaan.

Joillakin alueilla vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja.  Näillä alueilla vaalimainonta kuuluu kohdistusrajoitusten ja ilmoitusvelvollisuutta koskevien vaatimusten piiriin. Katso lisätietoja alta.  Kyseisillä alueilla Google Ad Grants ‑tilien vaalimainonnan ehdot eivät täyty eikä vaalimainontaan vaadittavaa todennusta voi hakea.  Lue lisää sovellettavasta todennuksesta ja rajoituksista aluettasi vastaavan otsikon alta. 

Joillakin alueilla sovelletaan poliittisia mainoksia koskevia rajoituksia. Alta näet nämä alueet ja sen, mikä on kielletty.  Paikallisia lakivaatimuksia koskeva käytäntö voi sisältää muita kieltoja tai vaatimuksia.

Jos alue, jolle kohdistat mainoksia, ei näy tässä tai tietyn alueen paikallisissa lakivaatimuksissa, poliittiset mainokset voivat näkyä, kunhan ne noudattavat kaikkia muita Googlen mainoskäytäntöjä ja paikallisia lakeja ja säädöksiä.

Poliittista sisältöä koskevan käytännön rikkominen voi johtaa tiliin ja poliittisiin mainoksiin liittyvien tietojen julkistamiseen tai luovuttamiseen asiasta vastaaville viranomaisille ja valvojille.

Vaalimainokset

Näillä alueilla vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja. Katso alta vaalimainosten aluekohtaiset määritelmät sekä mainostajia koskevat vaatimukset.

Lue lisää todennuksen hakemisesta.
Vaalimainokset Australiassa

Australiassa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, nykyistä vaaleilla valittua viranhaltijaa tai edustajainhuoneen tai senaatin vaaliehdokasta.

Huomaa, että tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan niiden omaa uutisointia poliittisista puolueista, ehdokkaista tai nykyisistä vaaleilla valituista viranhaltijoista.

Australiassa vaalimainontaa harjoittavan mainostajan on täytettävä alla luetellut vaatimukset.

Vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset Australiassa

Sallittu rajoituksin Australiassa vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja. Lue, miten voit hakea todennusta.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Australian vaalimainontaa voi harjoittaa vain Australiassa. Tarkista, että Australian vaalimainokset näkyvät vain Australiassa ja että Google on todentanut sinut Australian vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusprosessista.
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 3. Jos et täytä todennusprosessin vaatimuksia, poista kaikki sisältö, joka rikkoo vaalimainoksia koskevaa käytäntöä.
Vaalimainokset Euroopan unionissa

EU:ssa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, nykyistä EU-parlamentin virkaan vaaleilla valittua henkilöä tai EU:n parlamenttivaaliehdokasta
 • poliittista puoluetta, nykyistä viranhaltijaa tai valtion virkaan ehdolla olevaa henkilöä EU-jäsenmaassa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi jäsenmaiden parlamenttien jäsenet ja suorilla kansanvaaleilla valitut presidentit.
 • kansanäänestyksessä äänestettävänä olevaa kysymystä, kansanäänestyksen kampanjaryhmää tai kutsua tulla äänestämään suvereeniudesta kansalliseen tai alueelliseen kansanäänestykseen.

Huomaa, että tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan niiden omaa uutisointia kansanäänestyksistä, poliittisista puolueista, ehdokkaista tai nykyisistä vaaleilla valituista viranhaltijoista.

EU‑alueella vaalimainoksia näyttävän mainostajan on täytettävä alla luetellut vaatimukset.


Vaalimainosten näyttämiseen vaadittava mainostajan todennus EU-alueella

Sallittu rajoituksinEU‑alueella vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja.

Lue lisää todennuksen hakemisesta.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. EU:n vaalimainontaa voi harjoittaa vain EU‑alueella. Varmista, että EU:n vaalimainokset näkyvät vain EU-alueella ja että Google on todentanut sinut EU‑vaalimainontaa varten.Lue lisää todennusprosessista.

 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.

 3. Jos et täytä todennusprosessin vaatimuksia, poista kaikki sisältö, joka rikkoo vaalimainoksia koskevaa käytäntöä.

Vaalimainokset Intiassa

Intiassa vaalimainokset ovat mainoksia, joissa mainostetaan poliittista puoluetta, ehdokasta tai nykyistä Lok Sabhan tai Vidhan Sabhan jäsentä. Ne voivat olla myös muita mainoksia, joiden julkaisija on poliittinen puolue, ehdokas tai nykyinen Lok Sabhan tai Vidhan Sabhan jäsen.

Huomaa, että muiden kuin poliittisten yhteisöiden mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan uutisorganisaation omaa uutisointia, joka koskee poliittisia puolueita tai Lok Sabhan tai Vidhan Sabhan vaalikampanjoita, ehdokkaita tai nykyisiä jäseniä.

Intiassa vaalimainoksia näyttävän mainostajan on täytettävä alla luetellut vaatimukset.

Vaalimainosten näyttämiseen vaadittava mainostajan todennus Intiassa
Sallittu rajoituksinIntiassa vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja. Mainostajien, joita ei ole vielä todennettu, on aloitettava todennusprosessi ennen vaalimainonnan aloittamista Intiassa.
Intian vaalimainonnan ennakkolupavaatimus

Sallittu rajoituksinVaalimainoksia voidaan näyttää Intiassa vain, jos mainostaja on toimittanut kustakin mainoksesta voimassa olevan ennakkoluvan, jonka on myöntänyt Intian vaalikomissio (ECI) tai sen valtuuttama muu taho.

Huom. Googlen on todennettava mainostaja, ennen kuin tämä voi toimittaa ennakkoluvan mainoksistaan.
 

Jos Google on jo todentanut sinut, lähetä vaalimainosten ennakkoluvat tästä.

Jos käytät mainonnassa Display & Video 360 ‑alustaa, lähetä tämä lomake täyttääksesi edellä mainitut vaatimukset.

 

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Intian vaalimainontaa voi harjoittaa vain Intiassa. Tarkista, että Intian vaalimainokset näkyvät vain Intiassa. Tarkista myös, että Google on todentanut sinut ja että olet toimittanut Googlelle kutakin näytettävää vaalimainosta koskevan ennakkoluvan. Lue lisää todennusprosessista.

 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.

 3. Jos et täytä todennusprosessin vaatimuksia tai sinulla ei ole ennakkolupaa, poista kaikki sisältö, joka rikkoo vaalimainoksia koskevaa käytäntöä.

Vaalimainokset Israelissa

Israelissa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joiden aihe tai julkaisija on jokin seuraavista:

 • poliittinen puolue, nykyinen vaaleilla virkaan valittu henkilö tai Knessetiin ehdolla oleva henkilö
 • ehdokaslista, joka muodostuu yhdestä tai useammasta Knessetin puolueesta.

Tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan niiden omaa uutisointia poliittisista puolueista, ehdokkaista, useiden poliittisten puolueiden muodostamista ehdokaslistoista tai nykyisistä vaaleilla valituista viranhaltijoista. 

Kaikkien Israelissa vaalimainoksia näyttävien mainostajien on täytettävä alla kuvatut vaatimukset. 

Vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset Israelissa

Sallittu rajoituksin Israelissa vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja.

Sallittu rajoituksin Todennuksen aikana mainostajien on ilmoitettava, edustavatko he vaaliehdokasta, nykyistä vaaleilla valittua viranhaltijaa, poliittista puoluetta vai yhdestä tai useammasta Knessetin poliittisesta puolueesta koostuvaa ehdokaslistaa. Kaikkia näiden mainostajien todennetulla tilillä näkyviä mainoksia käsitellään vaalimainoksina.

Lue lisää todennuksen hakemisesta

Sallittu rajoituksin  Mainostajien on lisättävä mainoksiinsa Israelin lain edellyttämät vastuuvapauslausekkeet.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Israelin vaalimainontaa voi harjoittaa vain Israelissa. Varmista, että Israelin vaalimainokset näkyvät vain Israelissa ja että Google on todentanut sinut Israelin vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusprosessista.
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 3. Jos et pysty suorittamaan todennusprosessia, poista kaikki sisältö, joka rikkoo Israelin vaalimainoksia koskevaa käytäntöä.
Vaalimainokset Uudessa-Seelannissa

Uudessa-Seelannissa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, nykyistä vaaleilla viranhaltijaa tai Uuden-Seelannin parlamenttiin ehdolla olevaa henkilöä 
 • kansanäänestyksen äänestysvaihtoehtoa, tietyn äänestysvaihtoehdon kannattajaa tai kutsua tulla äänestämään, kun kansallinen kansanäänestys on virallisesti määrätty järjestettäväksi lailla tai Order in Council ‑määräyksellä. 

Tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan niiden omaa uutisointia poliittisista puolueista, ehdokkaista tai nykyisistä vaaleilla valituista viranhaltijoista. 

Uudessa-Seelannissa vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja. Lue lisää todennuksen hakemisesta.
 
Vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset Uudessa-Seelannissa

Sallittu rajoituksin Uudessa-Seelannissa vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja.

Lue lisää todennuksen hakemisesta
 

Sallittu rajoituksin Mainostajien on noudatettava vastuuvapauslausekkeita koskevia Uuden-Seelannin lakeja ja vaalikomission (Electoral Commission) ohjeita. Mainoksiin on esimerkiksi sisällytettävä selkeästi promoottorin tiedot (promoter statement) lain niin edellyttäessä. Jos laki niin edellyttää, mainostajien on hankittava valtuutus poliittiselta puolueelta tai ehdokkaalta ennen mainosten ostamista.

Sallittu rajoituksin Mainostajien on noudatettava Uuden-Seelannin mainostuskieltokausia koskevia lakeja.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Uuden-Seelannin vaalimainontaa voi harjoittaa vain Uudessa-Seelannissa. Varmista, että Uuden-Seelannin vaalimainokset näkyvät vain Uudessa-Seelannissa ja että Google on todentanut sinut Uuden-Seelannin vaalimainontaa varten.Lue lisää todennusprosessista.
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 3. Varmista, ettet yritä näyttää maorinkielisiä mainoksia. Valitettavasti maorin kieltä ei tällä hetkellä tueta Adsissa eikä DV360:ssä. Siksi maorinkielisiä mainoksia ei voi näyttää. Tuetulla kielellä kirjoitetut Uuden-Seelannin vaalimainokset, joissa on yleisesti käytettyjä maorin sanoja tai ilmauksia, ovat sallittuja. Lisätietoja Google Adsin tukemista kielistä löytyy täältä ja DV360:n tukemista kielistä täältä.
 4. Jos et täytä todennusprosessin vaatimuksia, poista kaikki sisältö, joka rikkoo Uuden-Seelannin vaalimainoksia koskevaa käytäntöä.
Vaalimainokset Taiwanissa

Taiwanissa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joiden aihe on jokin seuraavista:

 • Poliittinen puolue, nykyinen vaaleilla valittu viranhaltija tai henkilö, joka on ehdolla Taiwanin parlamentin puhemiehen, varapuhemiehen tai kansanedustajan virkaan taikka pormestarin virkaan jossakin näistä kuudesta kunnasta: Taipei, Uusi-Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan ja Kaohsiung.

Tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan niiden omaa uutisointia poliittisista puolueista, ehdokkaista tai nykyisistä vaaleilla valituista viranhaltijoista.

Alla on kerrottu vaatimukset, jotka mainostajan on täytettävä, jos hän haluaa julkaista vaalimainoksia Taiwanissa.

Vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset Taiwanissa

Sallittu rajoituksin Taiwanissa vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja. Lue lisää todennuksen hakemisesta.

Sallittu rajoituksin Mainostajien on noudatettava Taiwanin vastuuvapauslausekkeita ja mainostuskieltokausia koskevaa lainsäädäntöä.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Taiwanin vaalimainontaa voi harjoittaa vain Taiwanissa. Varmista, että Taiwanin vaalimainokset näkyvät vain Taiwanissa ja että Google on todentanut sinut Taiwanin vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusprosessista.
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 3. Jos et täytä todennusprosessin vaatimuksia, poista kaikki sisältö, joka rikkoo Taiwanin vaalimainoksia koskevaa käytäntöä.
Vaalimainokset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneessä kuningaskunnassa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, nykyistä vaaleilla valittua viranhaltijaa tai Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttiin ehdolla olevaa henkilöä
 • kansanäänestyksessä äänestettävänä olevaa kysymystä, kansanäänestyksen kampanjaryhmää tai kutsua tulla äänestämään suvereeniudesta kansalliseen tai alueelliseen kansanäänestykseen.

Huomaa, että tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan niiden omaa uutisointia kansanäänestyksistä, poliittisista puolueista, ehdokkaista tai nykyisistä vaaleilla valituista viranhaltijoista.

Yhdistyneen kuningaskunnan alueella vaalimainoksia näyttävän mainostajan on täytettävä alla luetellut vaatimukset.

Vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Sallittu rajoituksin Yhdistyneessä kuningaskunnassa vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja.

Lue lisää todennuksen hakemisesta

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainontaa voi harjoittaa vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Varmista, että Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainokset näkyvät vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja että Google on todentanut sinut Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusprosessista.
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 3. Jos et täytä todennusprosessin vaatimuksia, poista kaikki sisältö, joka rikkoo vaalimainoksia koskevaa käytäntöä.
Vaalimainokset Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • liittovaltion virkaan valittua tai ehdolla olevaa henkilöä. Tällaisia virkoja ovat esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti, Yhdysvaltain varapresidentti sekä Yhdysvaltain edustajainhuoneen tai senaatin jäsen.
 • osavaltion virkaan valittua tai ehdolla olevaa henkilöä. Tällaisia virkoja ovat esimerkiksi kuvernööri, osavaltion hallintojohtaja tai osavaltion lainsäädäntöelimen jäsen.
 • liittovaltion tai osavaltion poliittista puoluetta
 • osavaltiotason äänestystä, kansalaisaloitetta tai muuta hanketta, josta äänestetään kyseisessä osavaltiossa.

Huomaa, että tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan niiden omaa uutisointia liittovaltio- tai osavaltiotason vaalikampanjoista, poliittisista puolueista, ehdokkaista tai nykyisistä vaaleilla valituista viranhaltijoista taikka osavaltiotason äänestyksistä, kansalaisaloitteista tai muista hankkeista.

Yhdysvalloissa liittovaltio- tai osavaltiotasolla vaalimainontaa harjoittavan mainostajan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset Yhdysvalloissa

Sallittu rajoituksin Yhdysvalloissa vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja.

Lue lisää todennuksen hakemisesta

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Yhdysvaltain vaalimainontaa voi harjoittaa vain Yhdysvalloissa. Varmista, että Yhdysvaltain vaalimainokset näkyvät vain Yhdysvalloissa ja että Google on todentanut sinut Yhdysvaltain vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusprosessista 
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 3. Jos et täytä todennusprosessin vaatimuksia, poista kaikki sisältö, joka rikkoo vaalimainoksia koskevaa käytäntöä.
Osavaltio- ja paikallisvaaleihin liittyvät vaalimainokset Yhdysvalloissa

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa on osavaltion vaalimainoksia ja paikallisvaalimainoksia koskevia lisärajoituksia. Katso osavaltiokohtaiset tiedot alta.

Kalifornian rajoitukset

Seuraavaa edellytetään kalifornialaisilta komiteoilta, joiden on Kalifornian lain "Government Code § 84504.6 (2018)" mukaisesti tehtävä erillinen ilmoitus verkkoalustoille, ennen kuin ne näyttävät kalifornialaisiin vaaliehdokkaisiin tai äänestyksiin liittyviä "ilmoitusta edellyttäviä mainoksia verkkoalustan kautta":

Sallittu rajoituksinJos kalifornialainen komitea haluaa ostaa "ilmoitusta edellyttäviä mainoksia verkkoalustan kautta", komitean on (1) erikseen ilmoitettava tästä Googlelle, lähetettävä lisätietoja itsestään avoimuusraporttiamme ja mainoksessa näkyviä ilmoituksia varten ja (2) todennettava tilinsä.

Viimeistele erillinen ilmoitusprosessi lähettämällä tämä lomake. Jos käytät mainonnassa Display & Video 360:tä, lähetä tämä lomake edellä mainittujen vaatimusten täyttämiseksi.

Kun prosessi on tehty loppuun, kaikissa tilisi mainoksissa voidaan näyttää lain edellyttämät ilmoitukset. Koska mainoksessa näkyvät ilmoitukset saa näkyviin "Miksi tämä mainos?" ‑kuvakkeen kautta, et voi estää tätä kuvaketta näkymästä mainoksissasi. Voit katsoa lisätietoja tästä prosessista sekä tilin ylläpitosuosituksia parhaiden käytäntöjen oppaasta.

Marylandin rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
New Jerseyn rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
New Yorkin rajoitukset

New Yorkin osavaltion riippumattoman rahoituksen komiteoilta edellytetään seuraavaa ennen poliittisten mainosten ostamista:

Sallittu rajoituksin Ennen kuin riippumattoman rahoituksen komiteat voivat ostaa New Yorkin osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyviä mainoksia, niiden on ilmoitettava Googlelle, että kyseessä on riippumattoman rahoituksen komitea, ja lähetettävä kopio New Yorkin osavaltion vaalilautakunnalle toimitetuista komitean rekisteröintiasiakirjoista.
 
Lähetä tämä lomake täyttääksesi edellä mainitut vaatimukset.
Jos käytät mainonnassa Display & Video 360 ‑alustaa, lähetä tämä lomake täyttääksesi edellä mainitut vaatimukset.
Nevadan rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
Virginian rajoitukset

Seuraava vaatimus koskee niitä Virginian poliittisia verkkomainostajia, joiden on Virginia Code Ann. § 24.2-960 ‑lain mukaan ilmoitettava verkkoalustalle olevansa poliittisia verkkomainostajia ja vahvistettava kyseiselle verkkoalustalle, että heillä on osavaltion ja paikallisten lakien mukaan lupa laillisesti ostaa poliittisia verkkomainoksia tai mainostaa niitä maksua vastaan:

Sallittu rajoituksinVirginian poliittisten verkkomainostajien, jotka haluavat ostaa "poliittisia verkkomainoksia", on (1) ilmoitettava Googlelle olevansa poliittisia verkkomainostajia; (2) vahvistettava Googlelle, että heillä on osavaltion ja paikallisten lakien mukaan lupa laillisesti ostaa poliittisia verkkomainoksia tai mainostaa niitä maksua vastaan; ja (3) todennettava tilinsä.

Viimeistele tunnistautumis- ja todennusprosessi lähettämällä tämä lomake.

Washingtonin rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
Jos haluat tehdä ilmoituksen mainoksesta, joka on tämän käytännön vastainen, tai pyytää lisätietoja tällaisesta mainoksesta, täytä Washingtonin vaalimainosten tietopyyntölomake.
Seattlen rajoitukset

Tämä ei ole sallittua:

 Mainokset, joissa pyydetään suoraan tai epäsuorasti ääniä taikka taloudellista tai muuta tukea jollekin vaalikampanjalle tai joissa viitataan johonkin paikallisesti tärkeään poliittiseen aiheeseen, kuten lainsäädäntöön tai vaaleilla valitun viranhaltijan lainsäädäntöä koskevaan mielipiteeseen.

Vaalimainosten rajoitettu kohdistus

Vaalimainosten kohdistuksessa voidaan käyttää vain seuraavia ehtoja alueilla, joilla edellytetään vaalimainostodennusta:

Green checkmark, allowed Maantieteellinen sijainti (lukuun ottamatta kohdistamista tietylle säteelle sijainnista)

Green checkmark, allowed Ikä ja sukupuoli

Green checkmark, allowed Asiayhteyteen kohdistamisen vaihtoehdot, kuten mainoksen sijoittelut, aiheet ja avainsanat, joiden perusteella mainokset näkyvät sivustoilla, sovelluksissa, sivuilla ja videoissa

Vaalimainoksissa ei saa käyttää mitään muita kohdistustyyppejä.

Vaalimainonnan ilmoitusvelvollisuutta koskevat vaatimukset

Jos alueella edellytetään vaalimainostodennusta, kaikissa vaalimainoksissa on ilmoitettava mainoksen maksaja. Useimmissa mainosmuodoissa Google luo automaattisesti mainoksen maksajan kertovan ilmoituksen todennusprosessin aikana saatujen tietojen pohjalta. Huomaa, että kyseinen ilmoitus ei korvaa muita mahdollisia lain edellyttämiä ilmoituksia, joita mainokseen on lisättävä.

Sallittu rajoituksin Jos mainostaja käyttää jotakin alla mainituista Googlen tarjoamista mainosmuodoista ja ominaisuuksista, hänen tulee sisällyttää mainokseensa mainoksen maksajan kertova ilmoitus, joka sisältää mainoksen maksaneen henkilön tai organisaation nimen. Tämän ilmoituksen on oltava aina näkyvissä mainoksessa.

Huomaa, että kyseinen ilmoitus ei korvaa muita mahdollisia lain edellyttämiä ilmoituksia, joita mainokseen on lisättävä.

Alueelliset rajoitukset

Näillä alueilla sovelletaan poliittisia mainoksia koskevia rajoituksia. Alta näet nämä alueet ja sen, mitä kullakin alueella on kielletty. Paikallisia lakivaatimuksia koskeva käytäntö voi sisältää muita kieltoja tai vaatimuksia.

Kanada
Vaalimainokset Kanadassa

Alla mainitut mainokset eivät ole sallittuja Googlen alustoilla Kanadassa vaalikaudella, josta säädetään Kanadan vaaleja koskevassa laissa.

Mainokset, jotka liittyvät liittovaltion poliittiseen puolueeseen tai puoluejohtajaan, nykyiseen Kanadan parlamentin jäseneen, parlamenttivaaliehdokkaaseen tai ehdokkaaksi pyrkivään henkilöön.

Huom. Tämä käytäntö ei koske uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan vaaliuutisointia.

Asiakysymyksiin liittyvät mainokset Kanadassa

Alla mainitut mainokset eivät ole sallittuja Googlen alustoilla Kanadassa vaalikaudella, josta säädetään Kanadan vaaleja koskevassa laissa.

Mainokset, jotka käsittelevät asiakysymyksiä, joihin voidaan yhdistää liittovaltion poliittinen puolue, nykyinen Kanadan parlamentin jäsen tai parlamenttivaaliehdokas.

Huom. Tämä käytäntö ei koske uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan vaaliuutisointia.

Singapore

Alla mainitut mainokset eivät ole sallittuja Googlen alustoilla Singaporessa:

Mainokset, jotka vaikuttavat tai pyrkivät vaikuttamaan
 • presidentinvaalien, parlamenttivaalien, parlamentin täytevaalien tai kansanäänestyksen lopputulokseen
 • yleiseen mielipiteeseen sellaisesta aiheesta, josta käydään Singaporessa julkista keskustelua tai joka on Singaporessa yleinen kiistanaihe (esimerkiksi etniseen taustaan tai uskontoon liittyvä aihe)
 • lainsäädäntömenettelyyn tai lainsäädännön lopputuloksiin Singaporessa, tai jotka saavat aikaan tai pyrkivät saamaan aikaan lakimuutoksia joillakin Singaporen alueilla tai koko maassa.
Mainokset, joissa mainostetaan poliittista puoluetta tai muuta singaporelaista järjestäytynyttä ryhmää, jolla on poliittisia tavoitteita.
Etelä-Korea

Alla mainitut mainokset eivät ole sallittuja Googlen alustoilla Etelä-Koreassa:

Mainokset, joissa esiintyy Etelä-Korean poliittisten vaalien ehdokkaita tai puolueita.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Ads ‑tukeen .
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?