Poliittinen sisältö

Display & Video 360 ‑käyttäjien on noudatettava tätä Google Ads ‑käytäntöä. Tietoja muista rajoituksista on Display & Video 360 ‑ohjekeskuksessa.

Tuemme vastuullista poliittista mainontaa ja edellytämme, että kaikki poliittiset mainokset ja mainosten kohteet noudattavat voimassa olevia paikallisia lakivaatimuksia, kuten kampanja‑ ja vaalilakia sekä vaaleja edeltävää mainostuskieltokautta, kaikilla niillä maantieteellisillä alueilla, joille mainokset kohdistetaan. Poliittinen sisältö kattaa mainokset, joissa mainostetaan poliittisia järjestöjä, puolueita, jonkin poliittisen asian ajamista tai siihen liittyvää varainhankintaa, yksittäisiä ehdokkaita tai poliitikkoja.

Poliittista sisältöä koskevan käytännön rikkominen voi johtaa tiliin ja poliittisiin mainoksiin liittyvien tietojen julkistamiseen tai luovuttamiseen asiasta vastaaville viranomaisille ja valvojille.

Vaalimainokset

Vaalimainokset ovat sallittuja, mutta niihin liittyy tietyissä maissa rajoituksia. Katso alta vaalimainosten maa- ja aluekohtaiset määritelmät sekä mainostajia koskevat vaatimukset.

Vaalimainosten rajoitettu kohdistus

Vaalimainosten kohdistuksessa voidaan käyttää vain seuraavia ehtoja:

Maantieteellinen sijainti (lukuun ottamatta kohdistamista tietylle säteelle sijainnista)

Ikä ja sukupuoli

Asiayhteyteen kohdistamisen vaihtoehdot, kuten mainoksen sijoittelut, aiheet ja avainsanat, joiden perusteella mainoksia näytetään sivustoilla, sovelluksissa, sivuilla ja videoissa

Vaalimainosten näyttämiseen ei saa käyttää mitään muita kohdistustyyppejä. Niitä ovat esimerkiksi kaikki yleisökohdistustuotteet, uudelleenmarkkinointi, asiakaskohdistus, maantieteellinen sädekohdistaminen ja kolmannen osapuolen yleisöt, kuten ladatut luettelot.

Vaalimainokset Euroopan unionissa

 

EU:ssa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, nykyistä EU-parlamentin virkaan vaaleilla valittua henkilöä tai EU:n parlamenttivaaliehdokasta
 • poliittista puoluetta, nykyistä virkaan valittua henkilöä tai valtion virkaan ehdolla olevaa henkilöä EU-jäsenmaassa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi jäsenmaiden parlamenttien jäsenet ja suorilla kansanvaaleilla valitut presidentit.
 • kansanäänestyksessä äänestettävänä olevaa kysymystä, kansanäänestyksen kampanjaryhmää tai kutsua tulla äänestämään suvereeniudesta kansalliseen tai alueelliseen kansanäänestykseen.

Huomaa, että tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutisorganisaatioiden julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan niiden omaa uutisointia kansanäänestyksistä, poliittisista puolueista, ehdokkaista tai nykyisistä vaaleilla virkaan valituista henkilöistä.

EU‑alueella vaalimainoksia näyttävän mainostajan on täytettävä alla luetellut vaatimukset.


Vaalimainosten näyttämiseen vaadittava vahvistus EU-alueella

Sallittu rajoituksinEU‑alueella voidaan näyttää vain Googlen vahvistamien mainostajien vaalimainoksia.

Lue lisää vahvistuksen hakemisesta.

Vianetsintä
 1. EU:n vaalimainoksia voidaan näyttää vain EU‑alueella. Varmista, että EU:n vaalimainokset näkyvät vain EU-alueella ja että olet saanut Googlen vahvistuksen EU‑vaalimainontaa varten.Lue lisää vahvistusprosessista.

 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.

 3. Jos et voi suorittaa vahvistusprosessia, poista kaikki sisältö, joka ei ole vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista.

Vaalimainokset Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneessä kuningaskunnassa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, nykyistä vaaleilla virkaan valittua henkilöä tai Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttiin ehdolla olevaa henkilöä
 • kansanäänestyksessä äänestettävänä olevaa kysymystä, kansanäänestyksen kampanjaryhmää tai kutsua tulla äänestämään suvereeniudesta kansalliseen tai alueelliseen kansanäänestykseen.

Huomaa, että tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutisorganisaatioiden julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan niiden omaa uutisointia kansanäänestyksistä, poliittisista puolueista, ehdokkaista tai nykyisistä vaaleilla virkaan valituista henkilöistä.

Yhdistyneen kuningaskunnan alueella vaalimainoksia näyttävän mainostajan on täytettävä alla luetellut vaatimukset.

Vaalimainosten näyttämiseen vaadittava vahvistus Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Sallittu rajoituksin Yhdistyneessä kuningaskunnassa voidaan näyttää vain Googlen vahvistamien mainostajien vaalimainoksia.

Lue lisää vahvistuksen hakemisesta

Vianetsintä
 1. Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainoksia voidaan näyttää vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Varmista, että Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainokset näkyvät vain Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja että olet saanut Googlen vahvistuksen Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainontaa varten. Lue lisää vahvistusprosessista.
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 3. Jos et voi suorittaa vahvistusprosessia, poista kaikki sisältö, joka ei ole vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista.

Vaalimainokset Intiassa

 

Intiassa vaalimainokset ovat mainoksia, joissa mainostetaan poliittista puoluetta, ehdokasta tai nykyistä Lok Sabhan tai Vidhan Sabhan jäsentä. Ne voivat olla myös muita mainoksia, joiden julkaisija on poliittinen puolue, ehdokas tai nykyinen Lok Sabhan tai Vidhan Sabhan jäsen.

Huomaa, että muiden kuin poliittisten yhteisöiden mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutisorganisaatioiden julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan uutisorganisaation omaa uutisointia, joka koskee poliittisia puolueita tai Lok Sabhan tai Vidhan Sabhan vaalikampanjoita, ehdokkaita tai nykyisiä jäseniä.

Intiassa vaalimainoksia näyttävän mainostajan on täytettävä alla luetellut vaatimukset.

Vaalimainosten näyttämiseen vaadittava vahvistus Intiassa
Sallittu rajoituksinIntiassa voidaan näyttää vain Googlen vahvistamien mainostajien vaalimainoksia. Mainostajien, joita ei ole vielä vahvistettu, on aloitettava vahvistusprosessi ennen vaalimainosten näyttämistä Intiassa.
Intian vaalimainonnan ennakkolupavaatimus

Sallittu rajoituksinVaalimainoksia voidaan näyttää Intiassa vain, jos mainostaja on toimittanut kustakin mainoksesta voimassa olevan ennakkoluvan, jonka on myöntänyt Intian vaalikomissio (ECI) tai sen valtuuttama muu taho.

Huom. Googlen on vahvistettava mainostaja, ennen kuin tämä voi toimittaa ennakkoluvan mainoksistaan.
 

Jos olet jo saanut vahvistuksen Googlelta, lähetä vaalimainosten ennakkoluvat tästä.

Vianetsintä
 1. Intian vaalimainoksia voidaan näyttää vain Intiassa. Tarkista, että Intian vaalimainokset näkyvät vain Intiassa. Tarkista myös, että olet saanut Googlen vahvistuksen ja että olet toimittanut Googlelle kutakin näytettävää vaalimainosta koskevan ennakkoluvan. Lue lisää vahvistusprosessista.

 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.

 3. Jos et pysty täyttämään vahvistusprosessin vaatimuksia tai sinulla ei ole ennakkolupaa, poista kaikki sisältö, joka ei ole vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista.

Vaalimainokset Israelissa

Israelissa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joiden aihe tai julkaisija on jokin seuraavista:

 • poliittinen puolue, nykyinen vaaleilla virkaan valittu henkilö tai Knessetiin ehdolla oleva henkilö
 • ehdokaslista, joka muodostuu yhdestä tai useammasta Knessetin puolueesta.

Tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutisorganisaatioiden julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan niiden omaa uutisointia poliittisista puolueista, ehdokkaista, useiden poliittisten puolueiden muodostamista ehdokaslistoista tai nykyisistä vaaleilla virkaan valituista henkilöistä. 

Kaikkien Israelissa vaalimainoksia näyttävien mainostajien on täytettävä alla kuvatut vaatimukset. 

Israelin vaalimainoksia koskevat mainostajan vahvistusvaatimukset

Sallittu rajoituksin Israelissa voidaan näyttää vain Googlen vahvistamien mainostajien vaalimainoksia.

Sallittu rajoituksin Vahvistuksen aikana mainostajien on ilmoitettava, edustavatko he ehdokkaita, nykyisiä vaaleilla virkaan valittuja henkilöitä, poliittisia puolueita vai yhdestä tai useammasta Knessetin poliittisesta puolueesta koostuvaa ehdokaslistaa. Kaikkia näiden mainostajien vahvistetulla tilillä näytettäviä mainoksia käsitellään vaalimainoksina.

Lue lisää vahvistuksen hakemisesta

Sallittu rajoituksin  Mainostajien on lisättävä mainoksiinsa Israelin lain edellyttämät vastuuvapauslausekkeet.

Vinkkejä ongelmien ratkaisemiseksi
 1. Israelin vaalimainoksia voi näyttää vain Israelissa. Varmista, että Israelin vaalimainokset näkyvät vain Israelissa ja että olet saanut Googlen vahvistuksen Israelin vaalimainontaa varten. Lue lisää vahvistusprosessista.
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 3. Jos et pysty suorittamaan vahvistusprosessia, poista kaikki sisältö, joka ei ole Israelin vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista. 

Vaalimainokset Uudessa-Seelannissa

Uudessa-Seelannissa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, nykyistä vaaleilla virkaan valittua henkilöä tai Uuden-Seelannin parlamenttiin ehdolla olevaa henkilöä 
 • kansanäänestyksen äänestysvaihtoehtoa, tietyn äänestysvaihtoehdon kannattajaa tai kutsua tulla äänestämään, kun kansallinen kansanäänestys on virallisesti määrätty järjestettäväksi lailla tai Order in Council ‑määräyksellä. 

Tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutisorganisaatioiden julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan niiden omaa uutisointia poliittisista puolueista, ehdokkaista tai nykyisistä vaaleilla virkaan valituista henkilöistä. 

Uudessa-Seelannissa saa näyttää vain Googlen vahvistamien mainostajien vaalimainoksia. Lue lisää vahvistuksen hakemisesta

Vaalimainosten näyttämiseen vaadittava vahvistus Uudessa-Seelannissa

Sallittu rajoituksin Uudessa-Seelannissa voidaan näyttää vain Googlen vahvistamien mainostajien vaalimainoksia.

Lue lisää vahvistuksen hakemisesta
 

Sallittu rajoituksin Mainostajien on noudatettava vastuuvapauslausekkeita koskevia Uuden-Seelannin lakeja ja vaalikomission (Electoral Commission) ohjeita. Mainoksiin on esimerkiksi sisällytettävä selkeästi promoottorin tiedot (promoter statement) lain niin edellyttäessä. Jos laki niin edellyttää, mainostajien on hankittava valtuutus poliittiselta puolueelta tai ehdokkaalta ennen mainosten ostamista.

Sallittu rajoituksin Mainostajien on noudatettava Uuden-Seelannin mainostuskieltokausia koskevia lakeja.

Vianetsintä
 1. Uuden-Seelannin vaalimainoksia voidaan näyttää vain Uudessa-Seelannissa. Varmista, että Uuden-Seelannin vaalimainokset näkyvät vain Uudessa-Seelannissa ja että olet saanut Googlen vahvistuksen Uuden-Seelannin vaalimainontaa varten. Lue lisää vahvistusprosessista.
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 3. Varmista, ettet yritä näyttää maorinkielisiä mainoksia. Valitettavasti maorin kieltä ei tällä hetkellä tueta Adsissa eikä DV360:ssä. Siksi maorinkielisiä mainoksia ei voi näyttää. Tuetulla kielellä kirjoitetut Uuden-Seelannin vaalimainokset, joissa on yleisesti käytettyjä maorin sanoja tai ilmauksia, ovat sallittuja. Lisätietoja Google Adsin tukemista kielistä löytyy täältä ja DV360:n tukemista kielistä täältä.
 4. Jos et täytä vahvistusprosessin vaatimuksia, poista kaikki sisältö, joka ei ole Uuden-Seelannin vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista.

Vaalimainokset Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • liittovaltion virkaan valittua tai ehdolla olevaa henkilöä. Tällaisia virkoja ovat esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti, Yhdysvaltain varapresidentti sekä Yhdysvaltain edustajainhuoneen tai senaatin jäsen.
 • osavaltion virkaan valittua tai ehdolla olevaa henkilöä. Tällaisia virkoja ovat esimerkiksi kuvernööri, osavaltion hallintojohtaja tai osavaltion lainsäädäntöelimen jäsen.
 • liittovaltion tai osavaltion poliittista puoluetta
 • osavaltiotason äänestysaloitetta, kansalaisaloitetta tai ehdotusta, joka on hyväksytty äänestykseen osavaltiossa.

Huomaa, että tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia oheistuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan uutistoimiston omaa uutisointia, joka koskee liittovaltion vaaleihin liittyviä kampanjoita ja ehdokkaita tai liittovaltion nykyisiä virkaan valittuja henkilöitä.

Yhdysvalloissa liittovaltion vaaleihin liittyviä vaalimainoksia julkaisevan mainostajan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Vaalimainosten näyttämiseen vaadittava vahvistus Yhdysvalloissa

Sallittu rajoituksin Yhdysvalloissa voidaan näyttää Googlen vahvistamien mainostajien vaalimainoksia.

Lisätietoja vahvistuksen hakemisesta

Vianetsintä
 1. Yhdysvaltain vaalimainoksia voidaan näyttää vain Yhdysvalloissa. Varmista, että Yhdysvaltain vaalimainokset näkyvät vain Yhdysvalloissa ja että olet saanut Googlen vahvistuksen Yhdysvaltain vaalimainontaa varten. Lisätietoja vahvistusprosessista 
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkistuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.
 3. Jos et pysty suorittamaan vahvistusprosessia, poista kaikki sisältö, joka ei ole vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista.

Osavaltion vaaleihin liittyvät vaalimainokset Yhdysvalloissa

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa on osavaltion vaalimainoksia ja paikallisvaalimainoksia koskevia lisärajoituksia. Katso osavaltiokohtaiset tiedot alta.

Kalifornian rajoitukset

Seuraavaa edellytetään kalifornialaisilta komiteoilta, joiden on Kalifornian lain "Government Code § 84504.6 (2018)" mukaisesti tehtävä erillinen ilmoitus verkkoalustoille, ennen kuin ne näyttävät kalifornialaisiin vaaliehdokkaisiin tai äänestyksiin liittyviä "ilmoitusta edellyttäviä mainoksia verkkoalustan kautta":

Sallittu rajoituksinJos kalifornialainen komitea haluaa ostaa "ilmoitusta edellyttäviä mainoksia verkkoalustan kautta", komitean on (1) erikseen ilmoitettava tästä Googlelle, lähetettävä lisätietoja itsestään avoimuusraporttiamme ja mainoksessa näytettäviä ilmoituksia varten ja (2) vahvistettava tilinsä.

Viimeistele erillinen ilmoitusprosessi lähettämällä tämä lomake. Jos käytät mainonnassa Display & Video 360:tä, lähetä tämä lomake edellä mainittujen vaatimusten täyttämiseksi.

Kun prosessi on tehty loppuun, kaikissa tilisi mainoksissa voidaan näyttää lain edellyttämät ilmoitukset. Koska mainoksessa näytettävät ilmoitukset saa näkyviin "Miksi tämä mainos?" ‑kuvakkeen kautta, et voi estää tätä kuvaketta näkymästä mainoksissasi. Voit katsoa lisätietoja prosessista sekä tilinhallinnan suosituksia parhaiden käytäntöjen oppaasta.

Marylandin rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
New Jerseyn rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
New Yorkin rajoitukset

New Yorkin osavaltion riippumattoman rahoituksen komiteoilta edellytetään seuraavaa ennen poliittisten mainosten ostamista:

Sallittu rajoituksin Ennen kuin riippumattoman rahoituksen komiteat voivat ostaa New Yorkin osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyviä mainoksia, niiden on ilmoitettava Googlelle, että kyseessä on riippumattoman rahoituksen komitea, ja lähetettävä kopio New Yorkin osavaltion vaalilautakunnalle toimitetuista komitean rekisteröintiasiakirjoista.
 
Lähetä tämä lomake täyttääksesi edellä mainitut vaatimukset.
Jos käytät mainonnassa Display & Video 360:tä, lähetä tämä lomake edellä mainittujen vaatimusten täyttämiseksi.
Nevadan rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
Virginian rajoitukset

Seuraava vaatimus koskee niitä Virginian poliittisia verkkomainostajia, joiden on Virginia Code Ann. § 24.2-960 ‑lain mukaan ilmoitettava verkkoalustalle olevansa poliittisia verkkomainostajia ja vahvistettava kyseiselle verkkoalustalle, että heillä on osavaltion ja paikallisten lakien mukaan lupa laillisesti ostaa poliittisia verkkomainoksia tai mainostaa niitä maksua vastaan:

Sallittu rajoituksinVirginian poliittisten verkkomainostajien, jotka haluavat ostaa "poliittisia verkkomainoksia", on (1) ilmoitettava Googlelle olevansa poliittisia verkkomainostajia; (2) vahvistettava Googlelle, että heillä on osavaltion ja paikallisten lakien mukaan lupa laillisesti ostaa poliittisia verkkomainoksia tai mainostaa niitä maksua vastaan; ja (3) vahvistettava tilinsä.

Viimeistele tunnistautumis- ja vahvistusprosessi lähettämällä tämä lomake.

Washingtonin rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
Jos haluat tehdä ilmoituksen mainoksesta, joka on tämän käytännön vastainen, tai pyytää lisätietoja tällaisesta mainoksesta, täytä Washingtonin vaalimainosten tietopyyntölomake.
Seattlen rajoitukset

Tämä ei ole sallittua:

 Mainokset, joissa pyydetään suoraan tai epäsuorasti ääniä taikka taloudellista tai muuta tukea jollekin vaalikampanjalle tai joissa viitataan johonkin paikallisesti tärkeään poliittiseen aiheeseen, kuten lainsäädäntöön tai vaaleilla valitun viranhaltijan lainsäädäntöä koskevaan mielipiteeseen

Poliittiset mainokset Singaporessa

Nämä ovat kiellettyjä Singaporessa Googlen käyttöympäristöissä:

 Mainokset, jotka vaikuttavat tai pyrkivät vaikuttamaan
 • presidentinvaalien, parlamenttivaalien, parlamentin täytevaalien tai kansanäänestyksen lopputulokseen
 • yleiseen mielipiteeseen sellaisesta aiheesta, josta käydään Singaporessa julkista keskustelua tai joka on Singaporessa yleinen kiistanaihe (esimerkiksi rotuun tai uskontoon liittyvä aihe)
 • lainsäädäntömenettelyyn tai lainsäädännön lopputuloksiin Singaporessa, tai jotka saavat aikaan tai pyrkivät saamaan aikaan lakimuutoksia joillakin Singaporen alueilla tai koko maassa.
Mainokset, joissa mainostetaan poliittista puoluetta tai muuta singaporelaista järjestäytynyttä ryhmää, jolla on poliittisia tavoitteita.

Vaalimainokset Etelä‑Koreassa

Etelä-Koreassa tämä on kiellettyä Googlen käyttöympäristöissä:

Mainokset, joissa esiintyy Etelä-Korean poliittisten vaalien ehdokkaita tai puolueita.

Vaalimainokset Kanadassa

Alla mainitut mainokset eivät ole sallittuja Googlen alustoilla Kanadassa vaalikaudella, josta säädetään Kanadan vaaleja koskevassa laissa.

 Mainokset, jotka liittyvät liittovaltion poliittiseen puolueeseen tai puoluejohtajaan, nykyiseen Kanadan parlamentin jäseneen, parlamenttivaaliehdokkaaseen tai ehdokkaaksi pyrkivään henkilöön

Huom. Tämä käytäntö ei koske uutistoimistojen mainoksia, jotka mainostavat vaaliuutisointia.

Asiakysymyksiin liittyvät mainokset Kanadassa

Alla mainitut mainokset eivät ole sallittuja Googlen alustoilla Kanadassa vaalikaudella, josta säädetään Kanadan vaaleja koskevassa laissa.

Mainokset, jotka käsittelevät asiakysymyksiä, joihin voidaan yhdistää liittovaltion poliittinen puolue, nykyinen Kanadan parlamentin jäsen tai parlamenttivaaliehdokas.

Huom. Tämä käytäntö ei koske uutistoimistojen mainoksia, jotka mainostavat vaaliuutisointia.

Vaalimainontaan liittyvän ilmoitusvelvollisuuden vaatimukset 

Googlen vaalimainoksia koskevien käytäntöjen kattamissa maissa edellytämme, että kaikissa vaalimainoksissa on näkyvissä ilmoitus, joka kertoo mainoksen maksajan. Useimmissa mainosmuodoissa Google luo automaattisesti mainoksen maksajan kertovan ilmoituksen, joka perustuu vahvistusprosessin yhteydessä annettuihin tietoihin. 

Sallittu rajoituksin Jos mainostaja käyttää jotakin alla mainituista Googlen tarjoamista mainosmuodoista ja ominaisuuksista, hänen tulee sisällyttää mainokseensa mainoksen maksajan kertova ilmoitus, joka sisältää mainoksen maksaneen henkilön tai organisaation nimen. Tämän ilmoituksen on oltava aina näkyvissä mainoksessa.

Huomaa, että kyseinen ilmoitus ei korvaa muita mahdollisia lain edellyttämiä ilmoituksia, joita sinun on lisättävä mainokseen.

Katso hylätyn mainoksen korjaamisohjeet.

 

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?