Poliittinen sisältö

Google tarjoaa ohjekeskuksen sisällöstä käännettyjä versioita, joiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Display & Video 360 ‑käyttäjien on noudatettava tätä Google Ads ‑käytäntöä. Tietoa muista rajoituksista on Display & Video 360:n ohjekeskuksessa.

Jos haluat nähdä tekstitykset omalla kielelläsi, laita YouTube-tekstitykset päälle. Klikkaa videosoittimen alareunasta Asetukset-kuvaketta Kuva YouTuben asetuskuvakkeesta ja valitse sitten "Tekstitykset" ja haluamasi kieli.


Tuemme vastuullista poliittista mainontaa ja edellytämme, että kaikki poliittiset mainokset ja mainosten kohteet noudattavat voimassa olevia paikallisia lakivaatimuksia. Näitä ovat kampanja‑ ja vaalilait sekä vaaleja edeltävä mainostuskieltokausi kaikilla niillä maantieteellisillä alueilla, joille mainokset kohdistetaan.

Googlen vaatimukset poliittiselle mainonnalle ja vaalimainonnalle vaihtelevat alueen mukaan.

Joillakin alueilla vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja. Näillä alueilla vaalimainonta kuuluu kohdistusrajoitusten ja ilmoitusvelvollisuutta koskevien vaatimusten piiriin. Katso lisätietoja alta. Kyseisillä alueilla vaalimainontaan ei voi käyttää Google Ad Grants ‑tilejä eikä näille tileille voi hakea vaalimainontaan vaadittavaa todennusta. Lue lisää sovellettavasta todennuksesta ja rajoituksista aluettasi vastaavan otsikon alta.

Joillakin alueilla sovelletaan poliittisia mainoksia koskevia rajoituksia. Alta näet nämä alueet ja sen, mikä on kiellettyä. Paikallisia lakivaatimuksia koskeva käytäntö voi sisältää muita kieltoja tai vaatimuksia.

Jos mainoksissasi on poliittista sisältöä, jota ei ole rajoitettu tällä sivulla tai tiettyä aluetta koskevissa lakivaatimuksissa, ne voivat näkyä, kunhan ne ovat kaikkien muiden Google Ads ‑käytäntöjen ja paikallisten lakien ja säädösten mukaisia.

Poliittista sisältöä koskevien käytäntöjen vastaisuudet voivat johtaa tiliä ja poliittisia mainoksia koskevien tietojen julkistamiseen tai luovuttamiseen asiasta vastaaville viranomaisille ja valvojille.

Vaalimainokset

Seuraavilla alueilla vaalimainontaa voi harjoittaa vain Googlen todentama mainostaja. Katso alta vaalimainosten aluekohtaiset määritelmät sekä mainostajia koskevat vaatimukset.   

Jos mainostaja haluaa kohdistaa vaalimainoksia alueelle, jota niiden sisältö koskee, hänen on saatava kyseistä aluetta koskeva todennus vaalimainontaa varten. Jos mainostaja esimerkiksi haluaa kohdistaa Australian vaalimainoksia Australiaan, hänen on käytävä läpi Australiaa koskeva todennusmenettely.   

Jos mainostaja haluaa kohdistaa vaalimainoksia sen alueen ulkopuolelle, jota niiden sisältö koskee, hänen on suoritettava omaa aluettaan koskeva todennus vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennus. Jos esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleva mainostaja haluaa kohdistaa Uuden-Seelannin vaalimainoksia mihin tahansa Uuden-Seelannin ulkopuolelle, hänen on saatava todennus Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainontaa varten.

Argentiinan vaalimainokset

Argentiinan vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • kansallista poliittista puoluetta, vaaliliittoa, nykyistä vaaleilla valittua viranhaltijaa tai presidentin tai varapresidentin virkaan, senaattiin tai edustajainhuoneeseen ehdolla olevaa henkilöä.

Argentiinan vaalimainontaa harjoittavan mainostajan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Argentiinan vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Argentiinan vaalimainoksia Argentiinaan vain, jos hän on saanut todennuksen Argentiinan vaalimainontaa varten. Lue, miten voit hakea todennusta.

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Argentiinan vaalimainoksia Argentiinan ulkopuolelle vain, jos hän on suorittanut todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.

Sallittu rajoituksin Mainostajan on noudatettava Argentiinan mainostuskieltokausia koskevia lakeja.

Ohjeita ongelmatilanteisiin

 1. Jos haluat kohdistaa Argentiinan vaalimainoksia Argentiinaan, tarkista, että olet saanut todennuksen Argentiinan vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusmenettelystä
 2. Jos yrität kohdistaa Argentiinan vaalimainoksia Argentiinan ulkopuolelle, tarkista, että olet suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.
 3. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastuksessa voi mennä kauemmin.
 4. Jos et täytä todennusmenettelyn vaatimuksia, poista kaikki mainokset, jotka eivät ole Argentiinan vaalimainoksia koskevan käytännön mukaisia.
Australian vaalimainokset

Australian vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • Australian liittovaltion poliittista puoluetta, Australian edustajainhuoneeseen tai senaattiin ehdolla olevaa henkilöä, nykyistä liittovaltion virkaan valittua henkilöä Australian edustajainhuoneessa tai senaatissa tai Australian vaalikomitean järjestämää kansanäänestystä tai neuvoa-antavaa kansanäänestystä
 • jonkin alla mainitun osavaltion tai territorion poliittista puoluetta, virkaan ehdolla olevaa henkilöä tai nykyistä virkaan valittua henkilöä tai osavaltion tai territorion vaalikomitean järjestämää kansanäänestystä tai neuvoa-antavaa kansanäänestystä:
  • Australian pääkaupunkiterritorio
  • Uusi Etelä-Wales
  • Pohjoisterritorio
  • Queensland
  • Etelä-Australia
  • Tasmania
  • Victoria
  • Länsi-Australia

Australian vaalimainontaa harjoittavan mainostajan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Australian vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Australian vaalimainoksia Australiaan vain, jos hän on suorittanut todennuksen Australian vaalimainontaa varten. Lue, miten voit hakea todennusta.

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Australian vaalimainoksia Australian ulkopuolelle vain, jos hän on suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Jos yrität kohdistaa Australian vaalimainoksia Australiaan, tarkista, että olet saanut todennuksen Australian vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusprosessista.
 2. Jos yrität kohdistaa Australian vaalimainoksia Australian ulkopuolelle, tarkista, että olet suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.
 3. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 4. Jos et täytä todennusmenettelyn vaatimuksia, poista kaikki mainokset, jotka eivät ole Australian vaalimainoksia koskevan käytännön mukaisia.

Chilen vaalimainokset

Chilen vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, vaaliliittoa, nykyistä vaaleilla valittua viranhaltijaa tai presidentin virkaan tai senaattiin tai edustajainhuoneeseen ehdolla olevaa henkilöä
 • kansanäänestyksen kysymystä tai kutsua tulla äänestämään, kun kansallinen kansanäänestys on virallisesti määrätty järjestettäväksi Decreto Supremo Exento ‑määräyksellä.

Chilen vaalimainontaa harjoittavan mainostajan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Chilen vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Chilen vaalimainoksia Chileen vain, jos mainostaja on suorittanut todennuksen Chilen vaalimainontaa varten. Lue, miten voit hakea todennusta.

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Chilen vaalimainoksia Chilen ulkopuolelle vain, jos mainostaja on suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.

Ohjeita ongelmatilanteisiin

 1. Jos yrität kohdistaa Chilen vaalimainoksia Chileen, tarkista, että olet suorittanut todennuksen Chilen vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusmenettelystä
 2. Jos yrität kohdistaa Chilen vaalimainoksia Chilen ulkopuolelle, tarkista, että olet suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.
 3. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa, mutta joidenkin tarkastamiseen voi mennä kauemmin.
 4. Jos et täytä todennusmenettelyn vaatimuksia, poista kaikki mainokset, jotka eivät ole Chilen vaalimainoksia koskevan käytännön mukaisia.
Euroopan unionin (EU) vaaleja koskevat mainokset

EU:n vaaleja koskeviksi mainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, nykyistä EU-parlamentin virkaan vaaleilla valittua henkilöä tai EU-parlamenttivaaliehdokasta
 • poliittista puoluetta, nykyistä viranhaltijaa tai valtion virkaan ehdolla olevaa henkilöä EU-jäsenmaassa (tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi jäsenmaiden parlamenttien jäsenet ja suorilla kansanvaaleilla valitut presidentit)
 • kansanäänestyksessä äänestettävänä olevaa kysymystä, kansanäänestyksen kampanjaryhmää tai kutsua tulla äänestämään suvereeniudesta kansalliseen tai alueelliseen kansanäänestykseen.

EU:n vaaleja koskevien mainosten julkaisijan on täytettävä alla olevat vaatimukset.


Mainostajan todennusvaatimukset EU:n vaaleja koskevien mainosten julkaisemiseen

Rajoitettu Mainostaja voi julkaista EU:n vaaleja koskevia mainoksia EU:n alueella vain, jos mainostaja on tehnyt EU:ta koskevan vaalimainontatodennuksen. Lue, miten voit hakea todennusta.

Rajoitettu Mainostaja voi julkaista EU:n vaaleja koskevia mainoksia EU:n ulkopuolella vain, jos mainostaja on tehnyt joko vaalimainontatodennuksen tai mainostajaidentiteetin todennuksen.

 Rajoitettu Mainostajien on noudatettava paikallisia vaalilakeja ja esimerkiksi keskeytettävä mainokset laissa määriteltyjen mainostuskieltokausien ajaksi. Google ei salli käytäntöjemme määritelmän mukaisten EU:n vaaleja koskevien mainosten julkaisua Italiassa mainostuskieltokauden aikana.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Jos yrität julkaista EU:n vaaleja koskevia mainoksia EU:n alueella, tarkista, että olet tehnyt EU:ta koskevan vaalimainontatodennuksen. Lue lisää todennusmenettelystä.

 2. Jos yrität julkaista EU:n vaaleja koskevia mainoksia EU:n ulkopuolella, tarkista, että olet tehnyt joko vaalimainontatodennuksen tai mainostajaidentiteetin todennuksen.

 3. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja klikkauksen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa, mutta joidenkin tarkastamiseen voi mennä kauemmin.

 4. Jos et täytä todennusmenettelyn vaatimuksia, poista kaikki mainokset, jotka eivät ole EU:ta koskevan vaalimainontakäytännön mukaisia.

Intian vaaleja koskevat mainokset

Intian vaaleja koskeviksi mainoksiksi lasketaan mainokset, joiden aihe tai julkaisija on

Intian vaaleja koskevien mainosten julkaisijan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Mainostajan todennusvaatimukset Intian vaaleja koskevien mainosten julkaisemiseen

Rajoitettu Mainostaja voi julkaista Intian vaaleja koskevia mainoksia Intiassa vain, jos mainostaja on tehnyt Intiaa koskevan vaalimainontatodennuksen. Lue, miten voit hakea todennusta.

Rajoitettu Todennuksen aikana mainostajien, jotka haluavat julkaista Intian vaaleja koskevia mainoksia Intiassa, on ilmoitettava, edustavatko ne Lok Sabhan tai Vidhan Sabhan nykyistä jäsentä, poliittista puoluetta vai vaaliehdokasta. Kaikki näiden mainostajien todennetuilla tileillä olevat mainokset katsotaan vaalimainoksiksi.

Rajoitettu Mainostaja voi julkaista Intian vaaleja koskevia mainoksia Intian ulkopuolella vain, jos mainostaja on tehnyt joko vaalimainontatodennuksen tai mainostajaidentiteetin todennuksen.
Ennakkolupavaatimus vaalimainoksille Intiassa

Rajoitettu Jos mainostaja haluaa julkaista Intian vaaleja koskevia mainoksia, sen on toimitettava kustakin mainoksesta voimassa oleva ennakkolupa, jonka on myöntänyt Intian vaalikomissio (ECI) tai jokin sen valtuuttama taho.

Huom. Googlen on todennettava mainostaja, ennen kuin tämä voi toimittaa ennakkoluvan mainoksistaan.

Jos Google on jo todentanut edustamasi tahon, lähetä vaalimainosten ennakkoluvat tästä.

Jos käytät mainonnassa Display & Video 360 ‑alustaa, lähetä tämä lomake täyttääksesi edellä mainitut vaatimukset.

Ennakkolupaa ei vaadita, jos mainoksen julkaisija on muu kuin poliittinen yhteisö, joka mainostaa poliittisia oheistuotteita (esimerkiksi t-paitoja), tai uutisorganisaatio, joka mainostaa omaa uutisointiaan. 

Ennakkolupaa ei myöskään tarvitse toimittaa sellaisista viranomaisten tai julkisen palvelun yhtiöiden julkaisemista mainoksista, joissa kansalaisille kerrotaan heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, viranomaisten käytännöistä, ohjelmista, palveluista tai hankkeista tai kansanterveyteen, yleiseen turvallisuuteen tai ympäristöön kohdistuvista vaaroista tai riskeistä. Jos edustat tällaisia mainoksia julkaisevaa viranomaista tai julkisen palvelun yhtiötä, sinun on toimitettava ennakkoluvan sijaan edustamasi tahon virallisella logopaperilla oleva leimalla ja allekirjoitukselle varustettu kirje, jossa vahvistetaan, että julkaisemasi mainokset on vapautettu ECI:n myöntämää ennakkolupaa koskevasta vaatimuksesta.

Lisäksi ennakkolupaa ei tarvitse toimittaa sellaisista kaupallisen tahon ainoastaan kaupallisessa tarkoituksessa julkaisemista mainoksista, joissa esiintyy poliittinen ehdokas tai Lok Sabhan tai Vidhan Sabhan nykyinen jäsen Intiaa koskevan vaalimainoskäytännön mukaisesti. Jos edustat tämäntyyppisiä mainoksia julkaisevaa kaupallista tahoa, sinun on toimitettava ennakkoluvan sijaan edustamasi tahon virallisella logopaperilla oleva leimalla ja allekirjoitukselle varustettu kirje, jossa vahvistetaan, että julkaisemasi mainokset on vapautettu ECI:n myöntämää ennakkolupaa koskevasta vaatimuksesta.

Vaikka ennakkolupaa ei vaadittaisi, mainostajan on silti läpäistävä Googlen todennus voidakseen julkaista Intian vaaleja koskevia mainoksia.
Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Jos yrität julkaista Intian vaaleja koskevia mainoksia Intiassa, tarkista, että olet tehnyt Intiaa koskevan vaalimainontatodennuksen ja toimittanut ennakkoluvan jokaisesta mainoksesta, jonka haluat julkaista. Lue lisää ennakkolupaa koskevista vaatimuksista tai todennusmenettelystä.
 2. Jos yrität julkaista Intian vaaleja koskevia mainoksia Intian ulkopuolella, tarkista, että olet suorittanut joko vaalimainontatodennuksen tai mainostajaidentiteetin todennuksen.
 3. Jos haluat meidän tarkastavan mainoksesi uudelleen, ota yhteyttä. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa, mutta joidenkin tarkastamiseen voi mennä kauemmin.
 4. Jos et täytä todennusmenettelyn vaatimuksia tai sinulla ei ole ennakkolupaa, poista kaikki mainokset, jotka eivät ole Intiaa koskevan vaalimainoskäytännön mukaisia.
Israelin vaalimainokset

Israelin vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joiden aihe tai julkaisija on jokin seuraavista:

 • poliittinen puolue, nykyinen vaaleilla virkaan valittu henkilö tai Knessetiin ehdolla oleva henkilö
 • ehdokaslista, joka muodostuu yhdestä tai useammasta Knessetin puolueesta.

Kaikkien Israelin vaalimainontaa harjoittavien mainostajien on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Israelin vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset

Sallittu rajoituksin Mainostajat voivat kohdistaa Israelin vaalimainoksia Israeliin vain, jos mainostaja on suorittanut todennuksen Israelin vaalimainontaa varten. Lue, miten voit hakea todennusta.

Sallittu rajoituksin Todennuksen aikana mainostajien, jotka haluavat kohdistaa Israelin vaalimainoksia Israeliin, on ilmoitettava, edustavatko he vaaliehdokasta, nykyistä vaaleilla valittua viranhaltijaa, poliittista puoluetta vai yhdestä tai useammasta Knessetin poliittisesta puolueesta koostuvaa ehdokaslistaa. Kaikki näiden mainostajien todennetuilla tileillä olevat mainokset katsotaan vaalimainoksiksi.

Sallittu rajoituksin  Mainostajien, jotka haluavat kohdistaa Israelin vaalimainoksia Israeliin, on lisättävä mainoksiinsa Israelin lain edellyttämät vastuuvapauslausekkeet.

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Israelin vaalimainoksia Israelin ulkopuolelle vain silloin, jos hän on suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Jos yrität kohdistaa Israelin vaalimainoksia Israeliin, tarkista, että olet saanut todennuksen Israelin vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusprosessista.
 2. Jos yrität kohdistaa Israelin vaalimainoksia Israelin ulkopuolelle, tarkista, että olet suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.
 3. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 4. Jos et täytä todennusprosessin vaatimuksia, poista kaikki mainokset, jotka eivät ole Israelin vaalimainoksia koskevan käytännön mukaisia.
Meksikon vaaleja koskevat mainokset
Meksikon vaaleja koskeviksi mainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan
 • poliittista puoluetta, vaaliliittoa, nykyistä vaaleilla valittua viranhaltijaa tai presidentin virkaan tai senaattiin tai edustajainhuoneeseen ehdolla olevaa henkilöä
 • kansanäänestyksen kysymystä, kun Suprema Corte de Justicia de la Nación on virallisesti määrännyt kansallisen kansanäänestyksen järjestettäväksi.

Meksikon vaaleja koskevien mainosten julkaisijan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Mainostajan todennusvaatimukset Meksikon vaaleja koskevien mainosten julkaisemiseen

Rajoitettu Meksikon vaaleja koskevien mainosten julkaisu on sallittu Meksikossa vain toimistoille, jotka ovat läpäisseet Googlen todennusmenettelyn asiakkaidensa puolesta. Katso ohjeet todennuksen hakemiseen.

Rajoitettu Toimistot saavat julkaista Meksikoa koskevia vaalimainoksia Meksikossa ainoastaan organisaatioiden puolesta. Katso ohjeet todennuksen hakemiseen.

Rajoitettu Mainostajat ja toimistot, joiden kautta mainostajat julkaisevat Meksikon vaaleja koskevia mainoksia, noudattavat sovellettavia Meksikon lakeja.

Rajoitettu Jos yrität kohdistaa Meksikon vaaleja koskevia mainoksia Meksikon ulkopuolelle, tarkista, että olet tehnyt joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajaidentiteetin todennuksen ja että noudatat paikallisia lakeja.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Jos haluat julkaista Meksikon vaaleja koskevia mainoksia Meksikossa, sinun on edustettava toimistoa ja tarkistettava, että olet tehnyt Meksikoa koskevan vaalimainontatodennuksen. Lue lisää todennusmenettelystä.
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastuksessa voi mennä kauemmin.
 3. Jos et täytä todennusmenettelyn vaatimuksia, poista kaikki mainokset, jotka eivät ole Meksikoa koskevan vaalimainoskäytännön mukaisia.
Uuden-Seelannin vaalimainokset

Uuden-Seelannin vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, nykyistä vaaleilla valittua viranhaltijaa tai Uuden-Seelannin parlamenttiin ehdolla olevaa henkilöä
 • kansanäänestyksen äänestysvaihtoehtoa, tietyn äänestysvaihtoehdon kannattajaa tai kutsua tulla äänestämään, kun kansallinen kansanäänestys on virallisesti määrätty järjestettäväksi lailla tai Order in Council ‑määräyksellä. 
Uuden-Seelannin vaalimainontaa harjoittavan mainostajan on täytettävä alla olevat vaatimukset.
 
Uuden-Seelannin vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Uuden-Seelannin vaalimainoksia Uuteen-Seelantiin vain, jos hän on saanut todennuksen Uuden-Seelannin vaalimainontaa varten. Lue, miten voit hakea todennusta.

Sallittu rajoituksin Mainostajien, jotka haluavat kohdistaa Uuden-Seelannin vaalimainoksia Uuteen-Seelantiin, on noudatettava vastuuvapauslausekkeita koskevia Uuden-Seelannin lakeja ja vaalikomission (Electoral Commission) ohjeita. Mainoksiin on esimerkiksi sisällytettävä selkeästi promoottorin tiedot (promoter statement) lain niin edellyttäessä. Jos laki niin edellyttää, mainostajien on hankittava valtuutus poliittiselta puolueelta tai ehdokkaalta ennen mainosten ostamista.

Sallittu rajoituksin Mainostajien, jotka haluavat kohdistaa Uuden-Seelannin vaalimainoksia Uuteen-Seelantiin, on noudatettava Uuden-Seelannin mainostuskieltokausia koskevia lakeja.

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Uuden-Seelannin vaalimainoksia Uuden-Seelannin ulkopuolelle vain, jos hän on suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Jos yrität kohdistaa Uuden-Seelannin vaalimainoksia Uuteen-Seelantiin, tarkista, että olet saanut todennuksen Uuden-Seelannin vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusprosessista
 2. Jos yrität kohdistaa Uuden-Seelannin vaalimainoksia Uuden-Seelannin ulkopuolelle, tarkista, että olet suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.
 3. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 4. Varmista, ettet yritä näyttää maorinkielisiä mainoksia. Maorin kieltä ei valitettavasti tällä hetkellä tueta Google Adsissa eikä DV360:ssä, eikä maorinkielisiä mainoksia tästä syystä voi käyttää. Tuetulla kielellä kirjoitetut Uuden-Seelannin vaalimainokset, joissa on yleisesti käytettyjä maorin sanoja tai ilmauksia, ovat sallittuja. Lisätietoja Google Adsin tukemista kielistä löytyy täältä ja DV360:n tukemista kielistä täältä.
 5. Jos et täytä todennusprosessin vaatimuksia, poista kaikki mainokset, jotka eivät ole Uuden-Seelannin vaalimainoksia koskevan käytännön mukaisia.

Etelä-Afrikan vaalimainokset

Etelä-Afrikan vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • kansallista poliittista puoluetta, nykyistä vaaleilla valittua viranhaltijaa tai presidentin tai varapresidentin virkaan, Etelä-Afrikan kansalliskokoukseen tai provinssien neuvostoon ehdolla olevaa henkilöä.

Etelä-Afrikan vaalimainontaa harjoittavan mainostajan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Etelä-Afrikan vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Etelä-Afrikan vaalimainoksia Etelä-Afrikkaan vain, jos se on saanut todennuksen Etelä-Afrikan vaalimainontaa varten. Lue, miten voit hakea todennusta.

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Etelä-Afrikan vaalimainoksia Etelä-Afrikan ulkopuolelle vain, jos se on suorittanut todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.

Ohjeita ongelmatilanteisiin

 1. Jos yrität kohdistaa Etelä-Afrikan vaalimainoksia Etelä-Afrikkaan, tarkista, että olet saanut todennuksen Etelä-Afrikan vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusmenettelystä
 2. Jos yrität kohdistaa Etelä-Afrikan vaalimainoksia Etelä-Afrikan ulkopuolelle, tarkista, että olet suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.
 3. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 4. Jos et täytä todennusmenettelyn vaatimuksia, poista kaikki mainokset, jotka eivät ole Etelä-Afrikan vaalimainoksia koskevan käytännön mukaisia.
Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainokset

Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, nykyistä vaaleilla valittua viranhaltijaa tai Yhdistyneen kuningaskunnan parlamenttiin ehdolla olevaa henkilöä
 • kansanäänestyksessä äänestettävänä olevaa kysymystä, kansanäänestyksen kampanjaryhmää tai kutsua tulla äänestämään suvereeniudesta kansalliseen tai alueelliseen kansanäänestykseen.

Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainontaa harjoittavan mainostajan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset

Sallittu rajoituksin Mainostajat voivat kohdistaa Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainoksia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vain, jos mainostaja on suorittanut todennuksen Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainontaa varten. Lue, miten voit hakea todennusta.

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainoksia Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle vain, jos hän on suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Jos yrität kohdistaa Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainoksia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, tarkista, että olet saanut todennuksen Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusprosessista.
 2. Jos yrität kohdistaa Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainoksia Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle, tarkista, että olet suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.
 3. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 4. Jos et täytä todennusprosessin vaatimuksia, poista kaikki mainokset, jotka eivät ole Yhdistyneen kuningaskunnan vaalimainoksia koskevan käytännön mukaisia.
Yhdysvaltain vaalimainokset

Yhdysvaltain vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • liittovaltion virkaan valittua tai ehdolla olevaa henkilöä. Tällaisia virkoja ovat esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti, Yhdysvaltain varapresidentti sekä Yhdysvaltain edustajainhuoneen tai senaatin jäsen.
 • osavaltion virkaan valittua tai ehdolla olevaa henkilöä. Tällaisia virkoja ovat esimerkiksi kuvernööri, osavaltion hallintojohtaja tai osavaltion lainsäädäntöelimen jäsen.
 • liittovaltion tai osavaltion poliittista puoluetta
 • osavaltiotason äänestystä, kansalaisaloitetta tai muuta esitystä, josta äänestetään kyseisessä osavaltiossa.

Yhdysvaltain vaalimainontaa harjoittavan mainostajan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Yhdysvaltojen vaalimainoksia koskevat mainostajan todennusvaatimukset

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Yhdysvaltojen vaalimainoksia Yhdysvaltojen alueelle vain, jos hän on saanut todennuksen Yhdysvaltojen vaalimainontaa varten. Lue, miten voit hakea todennusta.

Sallittu rajoituksin Mainostaja voi kohdistaa Yhdysvaltojen vaalimainoksia Yhdysvaltojen ulkopuolelle vain, jos hän on suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Jos yrität kohdistaa Yhdysvaltojen vaalimainoksia Yhdysvaltoihin, tarkista, että olet saanut todennuksen Yhdysvaltojen vaalimainontaa varten. Lue lisää todennusprosessista.
 2. Jos yrität kohdistaa Yhdysvaltojen vaalimainoksia Yhdysvaltojen ulkopuolelle, tarkista, että olet suorittanut joko todennuksen vaalimainontaa varten tai mainostajan henkilöllisyyden todennuksen.
 3. Ota yhteyttä, jos haluat tarkastuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastus voi kestää kauemmin.
 4. Jos et täytä todennusprosessin vaatimuksia, poista kaikki mainokset, jotka eivät ole Yhdysvaltojen vaalimainoksia koskevan käytännön mukaisia.
Osavaltion vaalimainokset ja paikallisvaalimainokset Yhdysvalloissa

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa on osavaltion vaalimainoksia ja paikallisvaalimainoksia koskevia lisärajoituksia. Katso osavaltiokohtaiset tiedot alta.

Kalifornian rajoitukset

Seuraavaa edellytetään kalifornialaisilta komiteoilta, joiden on Kalifornian lain "Government Code § 84504.6 (2018)" mukaisesti tehtävä erillinen ilmoitus verkkoalustoille, ennen kuin ne näyttävät kalifornialaisiin vaaliehdokkaisiin tai äänestyksiin liittyviä "ilmoitusta edellyttäviä mainoksia verkkoalustan kautta":

Sallittu rajoituksinJos kalifornialainen komitea haluaa ostaa "ilmoitusta edellyttäviä mainoksia verkkoalustan kautta", komitean on (1) erikseen ilmoitettava tästä Googlelle, lähetettävä lisätietoja itsestään avoimuusraporttiamme ja mainoksessa näkyviä ilmoituksia varten ja (2) todennettava tilinsä.

Viimeistele erillinen ilmoitusprosessi lähettämällä tämä lomake. Jos käytät mainonnassa Display & Video 360:tä, lähetä tämä lomake edellä mainittujen vaatimusten täyttämiseksi.

Kun prosessi on tehty loppuun, kaikissa tilisi mainoksissa voidaan näyttää lain edellyttämät ilmoitukset. Koska mainoksessa näkyvät ilmoitukset saa näkyviin "Miksi tämä mainos?" ‑kuvakkeen kautta, et voi estää tätä kuvaketta näkymästä mainoksissasi. Voit katsoa lisätietoja tästä prosessista sekä tilin ylläpitosuosituksia parhaiden käytäntöjen oppaasta.

Idahoa koskevat rajoitukset

Tämä ei ole sallittua:

Paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset

Marylandin rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
Nevadan rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
New Jerseyn rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
Alla luetelluilta, ehdot täyttäviltä New Jerseyssä mainontaa harjoittavilta mainostajilta edellytetään seuraavaa ennen mainosten ostamista:

Sallittu rajoituksin Kuten on määritelty säädöksen N.J. Stat. § 19:44A-22.3 kohdassa d), seuraavanlaisten mainostajien on ennen mainosten ostamista lähetettävä kopio tarvittavasta rekisteröintitodistuksesta, joka toimitetaan Election Law Enforcement Commissionille:

Ehdokasta tukeva komitea, useita ehdokkaita tukeva komitea, poliittinen komitea, useissa vaaleissa toimiva poliittinen komitea, riippumattomia maksuja hoitava komitea, poliittisen puolueen komitea tai lainsäädännöllisen johdon komitea tai mikä tahansa muu ryhmä tai kuka tahansa henkilö, joka suorittaa, hankkii tai valtuuttaa maksuja viestinnän rahoittamista varten, kuten on määritelty säädöksen N.J. Stat. § 19:44A-22.3 kohdissa a) ja b).

Tämä on tehtävä ennen mainonnan aloittamista.

Lähetä tämä lomake täyttääksesi edellä mainitut vaatimukset.

New Yorkin rajoitukset

New Yorkin osavaltion riippumattoman rahoituksen komiteoilta edellytetään seuraavaa ennen poliittisten mainosten ostamista:

Sallittu rajoituksin Ennen kuin riippumattoman rahoituksen komiteat voivat ostaa New Yorkin osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyviä mainoksia, niiden on ilmoitettava Googlelle, että kyseessä on riippumattoman rahoituksen komitea, ja lähetettävä kopio New Yorkin osavaltion vaalilautakunnalle toimitetuista komitean rekisteröintiasiakirjoista.
 
Lähetä tämä lomake täyttääksesi edellä mainitut vaatimukset.
Jos käytät mainonnassa Display & Video 360 ‑alustaa, lähetä tämä lomake täyttääksesi edellä mainitut vaatimukset.
Virginian rajoitukset

Seuraava vaatimus koskee niitä Virginian poliittisia verkkomainostajia, joiden on Virginia Code Ann. § 24.2-960 ‑lain mukaan ilmoitettava verkkoalustalle olevansa poliittisia verkkomainostajia ja vahvistettava kyseiselle verkkoalustalle, että heillä on osavaltion ja paikallisten lakien mukaan lupa laillisesti ostaa poliittisia verkkomainoksia tai mainostaa niitä maksua vastaan:

Sallittu rajoituksinVirginian poliittisten verkkomainostajien, jotka haluavat ostaa "poliittisia verkkomainoksia", on (1) ilmoitettava Googlelle olevansa poliittisia verkkomainostajia; (2) vahvistettava Googlelle, että heillä on osavaltion ja paikallisten lakien mukaan lupa laillisesti ostaa poliittisia verkkomainoksia tai mainostaa niitä maksua vastaan; ja (3) todennettava tilinsä.

Viimeistele tunnistautumis- ja todennusprosessi lähettämällä tämä lomake.

Washingtonin rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
Jos haluat tehdä ilmoituksen mainoksesta, joka on tämän käytännön vastainen, tai pyytää lisätietoja tällaisesta mainoksesta, täytä Washingtonin vaalimainosten tietopyyntölomake.
Seattlen rajoitukset

Tämä ei ole sallittua:

 Mainokset, joissa pyydetään suoraan tai epäsuorasti ääniä taikka taloudellista tai muuta tukea jollekin vaalikampanjalle tai joissa viitataan johonkin paikallisesti tärkeään poliittiseen aiheeseen, kuten lainsäädäntöön tai vaaleilla valitun viranhaltijan lainsäädäntöä koskevaan mielipiteeseen.

Vaalimainosten rajoitettu kohdistus

Vaalimainosten kohdistuksessa voidaan käyttää vain seuraavia ehtoja:

Green checkmark, allowed Maantieteellinen sijainti (lukuun ottamatta kohdistamista tietylle säteelle sijainnista)

Green checkmark, allowed Ikä ja sukupuoli

Green checkmark, allowed Asiayhteyteen kohdistamisen vaihtoehdot, kuten mainoksen sijoittelut, aiheet ja avainsanat, joiden perusteella mainokset näkyvät sivustoilla, sovelluksissa, sivuilla ja videoissa

Vaalimainoksissa ei saa käyttää mitään muita kohdistustyyppejä.

Vaalimainonnan ilmoitusvelvollisuutta koskevat vaatimukset

Jos todennetut vaalimainostajat kohdistavat vaalimainoksia alueille, joilla vaaditaan todennus vaalimainontaa varten, kyseisiin mainoksiin sisällytetään maksajan ilmaiseva ilmoitus. Useimmissa mainosmuodoissa Google luo ilmoituksen automaattisesti todennusmenettelyn aikana saatujen tietojen pohjalta. Huomaa, että kyseinen ilmoitus ei korvaa muita mahdollisia lain edellyttämiä ilmoituksia, joita mainokseen on lisättävä.

Sallittu rajoituksin Jos mainostaja käyttää jotakin alla mainituista Googlen tarjoamista mainosmuodoista ja ominaisuuksista, tämän tulee sisällyttää mainokseensa ilmoitus, joka sisältää mainoksen maksaneen henkilön tai organisaation nimen. Visuaalisissa mainosmuodoissa ilmoituksen on oltava koko ajan näkyvissä, ja sen on oltava riittävän suuri, jotta keskivertokatsoja pystyy lukemaan sen. Audiomainosmuodoissa ilmoituksen on vastattava mainoksen muuta sisältöä äänenkorkeudeltaan, sävyltään ja nopeudeltaan.

Huomaa, että kyseinen ilmoitus ei korvaa muita mahdollisia lain edellyttämiä ilmoituksia, joita mainokseen on lisättävä.

Ilmoitusvelvollisuutta koskevat vaatimukset keinotekoisen sisällön yhteydessä

Mielestämme käyttäjillä tulisi olla riittävästi tietoa perusteltujen päätösten tekemiseen, kun heidän näkemissään vaalimainoksissa on keinotekoista sisältöä, joka on luotu tai jota on muutettu digitaalisesti. Tämän vuoksi todennettujen vaalimainostajien, joiden toiminta-alueella todennus on pakollinen, on ilmoitettava mainoksissaan näkyvästi, mikäli niissä on keinotekoista sisältöä, joka kuvaa epäaidolla tavalla oikeita tai todellisen näköisiä ihmisiä tai tapahtumia. Ilmoituksen on oltava selkeä ja huomiota herättävä, ja se on sijoitettava kohtaan, josta käyttäjät todennäköisesti huomaavat sen. Käytäntö koskee kuva-, video- ja audiosisältöä.

Näitä ilmoitusvelvollisuutta koskevia vaatimuksia ei sovelleta, jos keinotekoinen sisältö on luotu tai sisältöä on muutettu tavalla, jolla ei ole merkitystä mainoksessa esitettyjen väitteiden kannalta. Tällaisia tapoja ovat muun muassa editointi (esim. kuvan koon muuttaminen ja rajaaminen sekä värien tai kirkkauden säätäminen), virheiden korjaaminen (esim. punasilmäisyyden poistaminen) tai taustan muokkaaminen niin, ettei tulosta voi pitää realistisena kuvauksena todellisista tapahtumista.

Esimerkkejä mainossisällöstä, joka edellyttää selkeää ja näkyvää ilmoitusta:

 • Mainos, jossa oleva keinotekoinen sisältö antaa sen vaikutelman, että henkilö sanoo tai tekee jotakin, mitä hän ei ole sanonut tai tehnyt
 • Mainos, jossa oleva keinotekoinen sisältö muuttaa oikeasta tapahtumasta kuvattua tallennetta tai luo realistisen kuvan tapahtumasta esittämällä kohtauksia, joita ei todellisuudessa ole tapahtunut

Ilmoituksen hyväksyttävät sanamuodot riippuvat mainoksen kontekstista, mutta tässä on joitakin esimerkkejä:

 • Äänimaailma on luotu tietokoneella.
 • Kuvassa olevat tapahtumat eivät ole todellisia.
 • Videon sisältö on luotu keinotekoisesti.
Tämän käytännön rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään 7 päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Alueelliset rajoitukset

Näillä alueilla sovelletaan poliittisia mainoksia koskevia rajoituksia. Alta näet nämä alueet ja sen, mitä kullakin alueella on kielletty. Paikallisia lakivaatimuksia koskeva käytäntö voi sisältää muita kieltoja tai vaatimuksia.

Brasilia

Seuraavat ovat kiellettyjä Googlen alustoilla Brasiliassa:

Punainen x-merkki Poliittinen, vaaleihin liittyvä sisältö TSE:n päätöksen 23.732/2024 mukaisesti:
 • Mainokset, joissa esiintyy vaaleja, poliittisia puolueita, federaatioita tai vaaliliittoja, vaaleilla täytettäviä virkoja, hallituksen esityksiä, lakialoitteita, äänioikeuden tai muiden poliittisten oikeuksien käyttämistä tai muita vaaleihin liittyviä asioita
Kanada
Kanadan vaalimainokset

Alla mainitut mainokset eivät ole sallittuja Googlen alustoilla Kanadassa vaalikaudella, josta säädetään Kanadan vaaleja koskevassa laissa.

Ei sallittu Mainokset, jotka liittyvät liittovaltion poliittiseen puolueeseen tai puoluejohtajaan, nykyiseen Kanadan parlamentin jäseneen, parlamenttivaaliehdokkaaseen tai ehdokkaaksi pyrkivään henkilöön

Huom. Tämä käytäntö ei koske kanadalaisten uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan vaaliuutisointia. Se ei myöskään koske mainoksia, jotka sisältävät COVID-19:ään liittyviä kansanterveydellisiä ohjeita tai tietoa liittovaltion ministeriöiden, laitosten tai virastojen vaaliprosesseista (esim. kansalaistoimintaan liittyvät mainokset, jotka julkaisee Kanadan vaaliviranomainen Elections Canada).

Kanadan poliittisen asian ajamiseen liittyvät mainokset

Alla mainitut mainokset eivät ole sallittuja Googlen alustoilla Kanadassa vaalikaudella, josta säädetään Kanadan vaaleja koskevassa laissa.

Ei sallittu Poliittisen asian ajamiseen liittyvät mainokset, joihin voidaan yhdistää liittovaltion poliittinen puolue, nykyinen Kanadan parlamentin jäsen tai parlamenttivaaliehdokas

Huom. Tämä käytäntö ei koske kanadalaisten uutistoimistojen mainoksia, joissa mainostetaan vaaliuutisointia. Se ei myöskään koske mainoksia, jotka sisältävät COVID-19:ään liittyviä kansanterveydellisiä ohjeita tai tietoja liittovaltion ministeriöiden, laitosten tai virastojen vaaliprosesseista (esim. kansalaistoimintaan liittyvät mainokset, jotka julkaisee Kanadan vaaliviranomainen Elections Canada).

Ohjeita ongelmatilanteisiin
 1. Jos mainoksesi hylätään mutta kyseessä on mielestäsi virhe (esimerkiksi koska edustat kanadalaista uutistoimistoa, joka mainostaa omaa uutissisältöään, ja olet valinnut Google Ads ‑maksuprofiilin maaksi Kanadan), voit ottaa meihin yhteyttä, niin tarkastamme mainoksesi uudelleen, tai voit muokata mainostasi suoraan. Jos muokkaat mainosta, mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi.
 2. Jos et täytä yllä mainittuja uutistoimistojen vapautusta koskevia ehtoja, poista kaikki sellainen mainossisältö, joka ei ole alueellisten rajoitusten mukaista.
Ranska

Ranskassa seuraavanlainen sisältö on kiellettyä Googlen alustoilla ajanjaksolla, joka alkaa kolme kuukautta ennen sen kuun alkua, jolloin pidetään parlamenttivaalit, ja päättyy, kun vaalit ovat ohi:

Mainokset, joissa on yleisestä edusta käytävään julkiseen keskusteluun liittyvää informatiivista sisältöä

Tämä ei koske valtion virallisten viestintäelinten (eli Service d'information du Gouvernement) julkaisemia mainoksia, jotka sisältävät COVID-19-kriisiin liittyviä kansanterveydellisiä ohjeita tai tietoja vaaliprosesseista.

Indonesia

Seuraavat ovat kiellettyjä Googlen alustoilla Indonesiassa:

Mainokset, joissa esiintyy Indonesian vaaleissa ehdolla olevia poliittisia ehdokkaita tai puolueita

Japani

Seuraavat ovat kiellettyjä Googlen alustoilla Japanissa:

Japanin hallituksen ilmoittaman vaalikampanjakauden ulkopuolella:

 • Mainokset, joissa esiintyy poliittinen puolue, poliittisen puolueen johtaja tai vaaleissa ehdolla oleva henkilö ja jotka sisältävät kehotuksen äänestää vaaleissa tai johtavat äänestyskehotuksen sisältävälle laskeutumissivulle

Japanin hallituksen ilmoittaman vaalikampanjakauden aikana:

 • Mainokset, joissa esiintyy poliittinen puolue, poliittisen puolueen johtaja tai vaaleissa ehdolla oleva henkilö ja jotka sisältävät kehotuksen äänestää vaaleissa
 • Mainokset, joissa esiintyy vaaleissa ehdolla oleva henkilö ja joissa mainostetaan poliittisten puolueiden tai viranhaltijoiden politiikkaa
Filippiinit

Alla mainitut mainokset eivät ole sallittuja Googlen alustoilla Filippiineillä COMELEC-vaalikomission säätelemän vaalikampanja- ja mainostuskieltokauden aikana.

Ei sallittu Mainokset, joissa tuetaan tai vastustetaan jotakin poliittista puoluetta tai kenen tahansa henkilön tai minkä tahansa puolueen ehdokkuutta julkiseen virkaan

Singapore

Alla mainitut mainokset eivät ole sallittuja Googlen alustoilla Singaporessa:

Mainokset, jotka vaikuttavat tai pyrkivät vaikuttamaan
 • presidentinvaalien, parlamenttivaalien, parlamentin täytevaalien tai kansanäänestyksen lopputulokseen
 • yleiseen mielipiteeseen sellaisesta aiheesta, josta käydään Singaporessa julkista keskustelua tai joka on Singaporessa yleinen kiistanaihe (esimerkiksi etniseen taustaan tai uskontoon liittyvä aihe)
 • lainsäädäntömenettelyyn tai lainsäädännön lopputuloksiin Singaporessa tai jotka saavat aikaan tai pyrkivät saamaan aikaan lakimuutoksia joillakin Singaporen alueilla tai koko maassa.
Mainokset, joissa mainostetaan poliittista puoluetta tai muuta singaporelaista järjestäytynyttä ryhmää, jolla on poliittisia tavoitteita.
 

Huom. Ministeriöiden, virastojen tai valtioelimien julkiset palveluilmoitukset, joissa julkaistaan tai jaetaan tietoja kansallisista poliittisista linjauksista, projekteista tai instituutioista, eivät ole tämän käytännön mukaan kiellettyjä. Käytännön mukaan ei siis ole kiellettyä julkaista tietoja, jotka koskevat National Day Rally ‑puheessa, budjettia koskevassa puheessa tai muissa vastaavissa tapahtumissa ilmoitettuja kansallisia poliittisia linjauksia.

Jos jaat tällaisia julkisia palveluilmoituksia ministeriöiden, virastojen tai valtioelimien puolesta, hae mainontalupaa täältä.

Etelä-Korea

Alla mainitut mainokset eivät ole sallittuja Googlen alustoilla Etelä-Koreassa:

Mainokset, joissa esiintyy Etelä-Korean poliittisten vaalien ehdokkaita tai puolueita.

Taiwan

Seuraavat ovat kiellettyjä Googlen alustoilla Taiwanissa:

Ei sallittu Mainokset, joissa esiintyy poliittinen puolue, nykyinen vaaleilla valittu viranhaltija tai ehdolla oleva henkilö, liittyen seuraaviin: Taiwanin presidentin tai varapresidentin virka, Taiwanin parlamentin jäsen, kunnanvaltuutetun virka, piirikunnanvaltuutetun (kaupunginvaltuutetun) virka, kaupunkikunnan valtuuston edustaja, itsehallinnollisen kunnan valtuuston edustaja, kunnanjohtaja (pormestari), piirikunnan (kaupungin) johtaja, kaupunkikunnan (kaupungin) johtaja, itsehallinnollisen alueen johtaja tai kylän johtaja

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Ads ‑tukeen .

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko