Poliittinen sisältö

Tuemme vastuullista poliittista mainontaa ja edellytämme, että kaikki poliittiset mainokset ja mainosten kohteet ovat voimassa olevien paikallisten lakivaatimusten, kuten kampanja‑ ja vaalilain sekä vaaleja edeltävän mainostuskieltokauden, mukaisia kaikilla niillä maantieteellisillä alueilla, joille mainokset kohdistetaan. Poliittinen sisältö kattaa mainokset, joissa mainostetaan poliittisia järjestöjä, puolueita, jonkin poliittisen asian ajamista tai siihen liittyvää varainhankintaa, yksittäisiä ehdokkaita tai poliitikkoja.

Poliittista sisältöä koskevan käytännön rikkominen voi johtaa tiliin ja poliittisiin mainoksiin liittyvien tietojen julkistamiseen tai luovuttamiseen asiasta vastaaville viranomaisille ja valvojille.

Vaalimainokset

Vaalimainokset ovat sallittuja, mutta niihin liittyy tietyissä maissa rajoituksia. Katso alta vaalimainosten maa- ja aluekohtaiset määritelmät sekä vaalimainoksia koskevat mainostajien vaatimukset.

Vaalimainokset Euroopan unionissa

 

EU:ssa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan

 • poliittista puoluetta, nykyistä vaaleilla valittua EU-parlamentin virkamiestä tai EU:n parlamenttivaaliehdokasta
 • poliittista puoluetta, nykyistä virkaan valittua henkilöä tai valtion virkaan ehdolla olevaa henkilöä EU-jäsenmaassa. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi jäsenmaiden parlamenttien jäsenet ja suorilla kansanvaaleilla valitut presidentit tai
 • kansanäänestyksessä äänestettävänä oleva kysymys, kansanäänestyksen kampanjaryhmä tai kutsu tulla äänestämään suvereeniudesta kansalliseen tai alueelliseen kansanäänestykseen.

Huomaa, että tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan uutistoimiston omaa uutisointia, joka koskee poliittisia puolueita, EU:n vaalikampanjoita, ehdokkaita tai nykyisiä vaaleilla valittuja virkamiehiä.

EU‑alueella vaalimainoksia näyttävän mainostajan on täytettävä alla luetellut vaatimukset.


Vaalimainosten näyttämiseen vaadittava vahvistus EU-alueella

Sallittu rajoituksinEU‑alueella voidaan näyttää vain Googlen vahvistamien mainostajien vaalimainoksia.

Lisätietoja vahvistuksen hakemisesta

Vianetsintä
 1. EU-vaalimainoksia voidaan näyttää vain EU‑alueella. Varmista, että EU:n vaalimainokset näkyvät vain EU:ssa ja että olet saanut Googlen vahvistuksen EU‑vaalimainontaa varten. Lisätietoja vahvistusprosessista 

 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkistuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

 3. Jos et pysty täyttämään vahvistusprosessin vaatimuksia, poista kaikki sisältö, joka ei ole vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista.

Vaalimainokset Intiassa

 

15.10.2019 Google alkaa soveltaa käytäntöä vaalimainoksista, joissa mainostetaan poliittista puoluetta, ehdokasta tai nykyistä Vidhan Sabhan jäsentä tai joiden julkaisija on poliittinen puolue, ehdokas tai nykyinen Vidhan Sabhan jäsen. Mainostajat voivat hakea vahvistusta ja lähettää mainosten ennakkolupia.

Intiassa vaalimainokset ovat mainoksia, joissa mainostetaan poliittista puoluetta, ehdokasta tai nykyistä Lok Sabhan tai Vidhan Sabhan jäsentä. Ne voivat olla myös muita mainoksia, joiden julkaisija on poliittinen puolue, ehdokas tai nykyinen Lok Sabhan tai Vidhan Sabhan jäsen.

Huomaa, että muiden kuin poliittisten yhteisöiden mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan uutistoimiston omaa uutisointia, joka koskee poliittisia puolueita tai Lok Sabhan tai Vidhan Sabhan vaalikampanjoita, ehdokkaita tai nykyisiä jäseniä.

Intiassa vaalimainoksia näyttävän mainostajan on täytettävä alla luetellut vaatimukset.

Vaalimainosten näyttämiseen vaadittava vahvistus Intiassa
Sallittu rajoituksinIntiassa voidaan näyttää vain Googlen vahvistaman mainostajan vaalimainoksia. Mainostajien, joita ei ole vielä vahvistettu, on aloitettava vahvistusprosessi ennen vaalimainosten näyttämistä Intiassa. 
Intian vaalimainonnan ennakkolupavaatimus

Sallittu rajoituksinVaalimainoksia voidaan näyttää Intiassa vain, jos mainostaja on toimittanut kustakin mainoksesta voimassa olevan ennakkoluvan, jonka on myöntänyt Intian vaalikomissio (ECI) tai sen valtuuttama muu taho.

Huom. Googlen on vahvistettava mainostaja ennen mainoskohtaisten ennakkolupien toimittamista.
 

Jos olet jo saanut vahvistuksen Googlelta, lähetä vaalimainosten ennakkoluvat tästä

Vianetsintä
 1. Intian vaalimainoksia voidaan näyttää vain Intiassa. Tarkista, että Intian vaalimainokset näkyvät vain Intiassa. Tarkista myös, että olet saanut Googlen vahvistuksen ja että olet toimittanut Googlelle kutakin näytettävää vaalimainosta koskevan ennakkoluvan. Lisätietoja vahvistusprosessista

 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkistuttaa mainoksesi uudelleen. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

 3. Jos et pysty täyttämään vahvistusprosessin vaatimuksia tai sinulla ei ole ennakkolupaa, poista kaikki sisältö, joka ei ole vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista.

Vaalimainokset Taiwanissa

Nämä ovat kiellettyjä Taiwanissa Googlen käyttöympäristöissä 15.11.2019–17.1.2020:

 Mainokset, joissa mainostetaan poliittista puoluetta, ehdokasta tai nykyistä vaaleilla valittua Legislative Yuanin presidenttiä, varapresidenttiä tai jäsentä.
 

Liittovaltion vaaleihin liittyvät vaalimainokset Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa vaalimainoksiksi lasketaan mainokset, joissa mainostetaan liittovaltion virkaan ehdolla olevaa tai nykyistä virkaan valittua henkilöä, kuten Yhdysvaltain presidenttiä, varapresidenttiä tai Yhdysvaltain edustajainhuoneen tai senaatin jäsentä.

Huomaa, että tuotteiden tai palvelujen mainoksia ei lasketa vaalimainoksiksi, vaikka niissä mainostettaisiin poliittisia mainostuotteita, kuten t-paitoja. Vaalimainoksiksi ei myöskään lasketa uutistoimistojen julkaisemia mainoksia, joissa mainostetaan uutistoimiston omaa uutisointia, joka koskee liittovaltion vaaleihin liittyviä kampanjoita ja ehdokkaita tai liittovaltion nykyisiä vaaleilla valittuja virkamiehiä.

Yhdysvalloissa liittovaltion vaaleihin liittyviä vaalimainoksia julkaisevan mainostajan on täytettävä alla olevat vaatimukset.

Vaalimainosten näyttämiseen vaadittava vahvistus Yhdysvalloissa

Sallittu rajoituksin Yhdysvalloissa voidaan näyttää vain Googlen vahvistaman mainostajan vaalimainoksia. 

Lisätietoja vahvistuksen hakemisesta

Vianetsintä
 1. Yhdysvaltain vaalimainoksia voidaan näyttää vain Yhdysvalloissa. Varmista, että Yhdysvaltain vaalimainokset näkyvät vain Yhdysvalloissa ja että olet saanut Googlen vahvistuksen Yhdysvaltain vaalimainontaa varten. Lisätietoja vahvistusprosessista 
 2. Ota yhteyttä, jos haluat tarkistuttaa mainoksesi uudelleen, tai muokkaa mainosta. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkistettaviksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.
 3. Jos et pysty täyttämään vahvistusprosessin vaatimuksia, poista kaikki sisältö, joka ei ole vaalimainoksia koskevan käytännön mukaista.

Osavaltion vaaleihin liittyvät vaalimainokset Yhdysvalloissa

Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi joissakin Yhdysvaltain osavaltioissa on osavaltion vaalimainoksia ja paikallisvaalimainoksia koskevia lisärajoituksia. Katso osavaltiokohtaiset tiedot alta.

Marylandin rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
 Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
New Jerseyn rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
 Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
New Yorkin rajoitukset

New Yorkin osavaltion riippumattoman rahoituksen komiteoilta edellytetään seuraavaa ennen poliittisten mainosten ostamista:  

Sallittu rajoituksin Ennen kuin riippumattoman rahoituksen komiteat voivat ostaa New Yorkin osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyviä mainoksia, niiden on ilmoitettava Googlelle, että kyseessä on riippumattoman rahoituksen komitea, ja lähetettävä kopio New Yorkin osavaltion vaalilautakunnalle toimitetuista komitean rekisteröintiasiakirjoista. 
 
Täytä tämä lomake yllä olevien vaatimusten täyttämiseksi.  
Jos käytät mainonnassa Display & Video 360:tä, lähetä tämä lomake edellä mainittujen vaatimusten täyttämiseksi.
Nevadan rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
 Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset
Washingtonin rajoitukset
Tämä ei ole sallittua:
 Osavaltio‑ ja paikallisvaalien äänestyksiin ja ehdokkaisiin liittyvät mainokset

Vaalimainokset Kanadassa

Nämä ovat kiellettyjä Kanadassa Googlen käyttöympäristöissä 30.6.‒21.10.2019:

 Mainokset, jotka liittyvät liittovaltion poliittiseen puoluejohtajaan, nykyiseen Kanadan parlamentin jäseneen, parlamenttivaaliehdokkaaseen tai ehdokkaaksi pyrkivään henkilöön

Huom. Tämä käytäntö ei koske uutistoimistojen mainoksia, jotka mainostavat vaaliuutisointia.

Mielipidemainokset Kanadassa

Nämä ovat kiellettyjä Kanadassa Googlen käyttöympäristöissä 27.8.‒21.10.2019:

 Mainokset, jotka käsittelevät asiakysymyksiä, joihin voidaan yhdistää liittovaltion poliittinen puolue, nykyinen Kanadan parlamentin jäsen tai parlamenttivaaliehdokas

Huom. Tämä käytäntö ei koske uutistoimistojen mainoksia, jotka mainostavat vaaliuutisointia.

Vaalimainonnan ilmoitusvelvollisuutta koskevat vaatimukset 

Google edellyttää, että EU:ssa, Intiassa ja Yhdysvalloissa näytettävissä vaalimainoksissa ilmoitetaan aina mainoksen rahoittaja. Useimmissa mainosmuodoissa Google luo automaattisesti ilmoituksen maksajasta vahvistusprosessin aikana saatujen tietojen pohjalta. 

Sallittu rajoituksin Jos mainostaja käyttää jotakin alla mainituista Googlen tarjoamista mainosmuodoista ja ominaisuuksista, hänen tulee lisätä mainokseensa teksti "Maksaja:" ja sen perään mainoksen maksaneen henkilön tai organisaation nimi. Tämän ilmoituksen on oltava aina näkyvissä mainoksessa.

Huomaa, että kyseinen ilmoitus ei korvaa muita mahdollisia lain edellyttämiä ilmoituksia, joita sinun on lisättävä mainokseen.

Katso hylätyn mainoksen korjaamisohjeet

 

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?