Poliitiline sisu

Toetame vastutustundlikke poliitreklaame ning eeldame, et kõigi poliitreklaamide korral järgitakse sihitavates geograafilistes piirkondades kehtivaid kohalikke õigusnõudeid, sealhulgas valimiskampaaniate ja valimistega seotud seadusi, ning võetakse arvesse kohustuslikku kampaaniakeeluaega. Poliitiline sisu hõlmab poliitiliste organisatsioonide, erakondade, poliitiliste teemade propageerimise, poliitiliste korjanduste ning üksikkandidaatide ja poliitikute reklaame.

Kui te ei järgi meie poliitilise sisu eeskirju, võidakse teave teie konto ja poliitiliste reklaamide kohta avalikustada või asjakohastele valitsusasutustele ja ametivõimudele edastada.

Valimisreklaamid

Mõnedes riikides on valimisreklaamid lubatud piirangutega. Allpool kirjeldatakse eri riikides või regioonides kehtivaid valimisreklaamide määratlusi ning reklaamijale rakendatavaid nõudeid.

Valimisreklaamide piiratud sihtimine

Valimisreklaamide sihtimisel võib kasutada ainult järgmisi kriteeriume.

Geograafiline asukoht (v.a asukohta ümbritsev raadius)

Vanus, sugu

Kontekstipõhise sihtimise valikud (nt reklaamipaigutused, teemad ning saitide, rakenduste, lehtede ja videote kohta käivad märksõnad)

Teiste sihtimistüüpide kasutamine on valimisreklaamide korral keelatud. See hõlmab kõiki vaatajaskonna sihtimise tooteid, uuesti turundamist, kliendivastet, geograafilise raadiusega sihtimist ja kolmanda osapoole vaatajaskondi (nt üleslaaditud loendid).

Valimisreklaamid Euroopa Liidus

 

EL-is on valimisreklaamiga tegu siis, kui see reklaamib järgmist:

 • Euroopa Parlamendi poliitilist erakonda, praegu ametisse valitud ametnikku või parlamendikandidaati;
 • EL-i liikmesriigi poliitilist erakonda, praegu ametisse valitud riigiametnikku või valitava riigiametniku kandidaati (näiteks võib tuua riigi parlamendiliikmed või otse valitava presidendi);
 • hääletusele pandud referendumiküsimust või referendumi kampaaniarühma või reklaami, milles kutsutakse üleriigilisel, osariigi või maakondlikul referendumil hääletama suveräänsusega seotud teemadel.

Arvestage, et valimisreklaamid ei hõlma toodete ega teenuste, sh poliitiliste reklaamkaupade, näiteks T-särkide reklaame ega uudisteorganisatsioonide esitatavaid reklaame, mis reklaamivad referendumite, poliitiliste erakondade, kandidaatide või praeguste valitud riigiametnike kajastamisi.

Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab EL-is valimisreklaamide esitamiseks järgima.


Reklaamija kinnitamise nõue Euroopa Liidus valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutegaEL-is tohib valimisreklaame esitada ainult juhul, kui reklaamija on saanud Google’ilt kinnituse.

Lugege teavet selle kohta, kuidas kinnitust taotleda.

Vealeidja
 1. EL-i valimisreklaame tohib esitada ainult EL-is. Veenduge, et teie EL-i valimisreklaame esitataks ainult EL-is ja et teil oleks EL-i valimisreklaamide esitamiseks kinnitus.Lugege kinnitamisprotsessi kohta lisateavet.

 2. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke reklaami. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, ent kui reklaamid vajavad põhjalikumat ülevaatust, võib aega kuluda rohkem.

 3. Kui kinnitamist ei saa lõpule viia, eemaldage sisu, mis rikub valimisreklaamide eeskirju.

Ühendkuningriigi valimisreklaamid

Ühendkuningriigis on valimisreklaamidega tegu siis, kui need reklaamivad järgmist:

 • poliitilist erakonda, praegu ametisse valitud ametnikku või Ühendkuningriigi parlamendikandidaati;
 • hääletusele pandud referendumiküsimust või referendumi kampaaniarühma või reklaami, milles kutsutakse üleriigilisel või piirkondlikul referendumil hääletama suveräänsusega seotud teemadel.

Arvestage, et valimisreklaamid ei hõlma toodete ega teenuste, sh poliitiliste reklaamkaupade, näiteks T-särkide reklaame ega uudisteorganisatsioonide esitatavaid reklaame, mis reklaamivad referendumite, poliitiliste erakondade, kandidaatide või praeguste valitud riigiametnike kajastamisi.

Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab Ühendkuningriigis valimisreklaamide esitamiseks järgima.

Reklaamija kinnitamise nõuded Ühendkuningriigis valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutegaÜhendkuningriigis tohib valimisreklaame esitada ainult juhul, kui reklaamija on saanud Google’ilt kinnituse.

Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda

Vealeidja
 1. Ühendkuningriigi valimisreklaame tohib esitada ainult Ühendkuningriigis. Veenduge, et teie Ühendkuningriigi valimisreklaame esitataks ainult Ühendkuningriigis ning et teil oleks Ühendkuningriigi valimisreklaamide esitamiseks kinnitus. Vaadake kinnitamisprotsessi kohta lisateavet.
 2. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke reklaami. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuigi mõnel juhul võib see kauem aega võtta, kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust.
 3. Kui kinnitamist ei saa lõpule viia, eemaldage sisu, mis rikub valimisreklaamide eeskirju.

Valimisreklaamid Indias

 

Indias loetakse valimisreklaamideks reklaame, mis tõstavad esile erakonda, poliitilist kandidaati või Lok Sabha või Vidhan Sabha praegust liiget, ning ka reklaame, mida esitab erakond, poliitiline kandidaat või Lok Sabha või Vidhan Sabha praegune liige.

Arvestage, et valimisreklaamid ei hõlma mittepoliitiliste üksuste esitatavaid reklaame, mis reklaamivad poliitilisi reklaamkaupu (näiteks T-särke), ega uudisteorganisatsioonide esitatavaid reklaame, mis reklaamivad erakondade, Lok Sabha või Vidhan Sabha valimiskampaaniate, kandidaatide või praeguste Lok Sabha või Vidhan Sabha liikmete teemal tehtavaid kajastusi.

Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab Indias valimisreklaamide esitamiseks järgima.

Reklaamija kinnitamise nõue Indias valimisreklaamide esitamiseks
Lubatud piirangutegaIndias tohib valimisreklaame esitada ainult juhul, kui reklaamija on saanud Google’ilt kinnituse. Reklaamijad, kes pole veel kinnitust saanud, peavad enne valimisreklaamide Indias esitamist algatama kinnitamisprotsessi.
India valimisreklaamide eelsertifikaadi nõue

Lubatud piirangutegaReklaamijad, kes soovivad esitada valimisreklaame Indias, peavad esitama kõikide reklaamide kohta kehtiva eelsertifikaadi, mille on väljastanud India valimiskomisjon (ECI) või valimiskomisjoni volitatud esindaja.

Märkus. Enne reklaami jaoks eelsertifikaadi esitamist peab reklaamija saama Google'ilt kinnituse.
 

Kui teil on Google’i kinnitus juba olemas, esitage oma valimisreklaamide eelsertifikaadid siin.

Vealeidja
 1. India valimisreklaame tohib esitada ainult Indias. Veenduge, et teie India valimisreklaame esitataks ainult Indias. Samuti kontrollige, kas teil on Google'i kinnitus ja kas olete esitanud iga esitatava valimisreklaami kohta eelsertifikaadi. Lugege kinnitamisprotsessi kohta lisateavet.

 2. Võtke meiega ühendust, et lasta reklaam uuesti üle vaadata. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, ent kui reklaamid vajavad põhjalikumat ülevaatust, võib aega kuluda rohkem.

 3. Kui kinnitamisprotsessi lõpuleviimine ei õnnestu, eemaldage sisu, mis rikub valimisreklaamide eeskirju.

Valimisreklaamid Iisraelis

Iisraelis loetakse valimisreklaamideks reklaame, mille sisuga on seotud või mille käitaja on keegi järgmistest:

 • erakond, praegu ametis olev valitav ametnik või Knessetisse (Iisraeli parlament) kandideeriv isik;
 • vähemalt üht Knessetisse kandideerivat erakonda sisaldav nimekiri.

Valimisreklaamid ei hõlma toodete või teenuste, sh poliitiliste reklaamkaupade, näiteks T-särkide reklaame ega uudisteorganisatsioonide esitatavaid reklaame, mis reklaamivad erakondade, kandidaatide, mitmest erakonnast koosnevate nimekirjade või praegu ametis olevate valitavate riigiametnike kajastusi. 

Allpool on toodud nõuded, mida kõik reklaamijad peavad Iisraelis valimisreklaamide esitamiseks järgima. 

Reklaamija kinnitamise nõuded Iisraelis valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutegaIisraelis tohib valimisreklaame esitada ainult juhul, kui reklaamija on saanud Google’ilt kinnituse.

Lubatud piirangutegaKinnitamise käigus peab reklaamija avaldama, kas ta on kandidaat, praegu ametis olev valitav ametnik, erakond või vähemalt üht Knessetisse kandideerivat erakonda sisaldav nimekiri. Selliste reklaamijate kõik reklaamid, mida käitatakse kinnitatud kontol, loetakse valimisreklaamideks.

Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda.

Lubatud piirangutegaReklaamijad peavad oma reklaamidesse lisama välistused vastavalt Iisraeli õigusaktides kehtestatud korrale.

Vealeidja
 1. Iisraeli valimisreklaame tohib esitada ainult Iisraelis. Veenduge, et teie Iisraeli valimisreklaame esitataks ainult Iisraelis ja teil oleks Iisraeli valimisreklaamide esitamiseks kinnitus. Vaadake kinnitamisprotsessi kohta lisateavet.
 2. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke reklaami. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, ent kui reklaamid vajavad põhjalikumat ülevaatust, võib aega kuluda rohkem.
 3. Kui kinnitamist ei saa lõpule viia, siis eemaldage sisu, mis rikub Iisraeli valimisreklaamide eeskirju. 

Valimisreklaamid Uus-Meremaal

Uus-Meremaal peetakse valimisreklaamideks reklaame, mis puudutavad mis tahes järgmisi teemasid:

 • poliitilist erakonda, praegu ametisse valitud riigiametnikku või Uus-Meremaa parlamendikandidaati; või 
 • hääletusele pandud referendumiküsimust, referendumiküsimuse eestvedajat või reklaami, milles kutsutakse üleriigilisel referendumil hääletama, kui referendum on ametlikult seaduse või volikogu otsusega välja kuulutatud. 

Valimisreklaamid ei hõlma toodete ega teenuste, sh poliitiliste reklaamkaupade, näiteks T-särkide reklaame ega uudisteorganisatsioonide esitatavaid reklaame, mis reklaamivad poliitiliste erakondade, kandidaatide või praeguste valitud riigiametnike kajastamisi. 

Uus-Meremaal tohib valimisreklaame esitada ainult juhul, kui reklaamija on saanud Google'ilt kinnituse. Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda

Reklaamija kinnitamise nõuded Uus-Meremaal valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutega Uus-Meremaal tohib valimisreklaame esitada ainult juhul, kui reklaamija on saanud Google’ilt kinnituse.

Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda
 

Lubatud piirangutega Reklaamijad peavad järgima Uus-Meremaa seadusi ja kohaldatavaid valimiskomisjoni eeskirju, mis on seotud lahtiütlustega, muu hulgas avaldama oma reklaamides selgelt, kes on reklaami tellija (kui see on nõutav). Kui see on seadusega nõutav, peavad reklaamijad enne reklaamide ostmist poliitiliselt erakonnalt või kandidaadilt volituse hankima.

Lubatud piirangutega Reklaamijad peavad järgima Uus-Meremaa seadusi kampaaniakeeluajal.

Vealeidja
 1. Uus-Meremaa valimisreklaame tohib esitada ainult Uus-Meremaal. Veenduge, et teie Uus-Meremaa valimisreklaame esitataks ainult Uus-Meremaal ja teil oleks Uus-Meremaa valimisreklaamide esitamiseks kinnitus. Vaadake kinnitamisprotsessi kohta lisateavet.
 2. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke reklaami. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, ent kui reklaamid vajavad põhjalikumat ülevaatust, võib kuluda kauem aega.
 3. Kinnitage, et te ei proovi esitada maoorikeelseid reklaame. Kahjuks ei toetata Adsi ega DV360 puhul praegu maoori keelt ja seetõttu pole võimalik maoorikeelseid reklaame esitada. Lubatud on toetatud keeles Uus-Meremaa valimisreklaamid, mis sisaldavad sageli kasutatavat maoorikeelset sõna või fraasi. Lisateavet Google'i reklaamides toetatud keelte kohta leiate siit ja DV360 kohta siit.
 4. Kui kinnitamist ei saa lõpule viia, eemaldage sisu, mis rikub Uus-Meremaa valimisreklaamide eeskirju.

Valimisreklaamid Ameerika Ühendriikides

Ameerika Ühendriikides peetakse valimisreklaamiks reklaami, kus reklaamitakse järgmist:

 • praegust valitud föderaalametnikku või valitava föderaalametniku kandidaati. See hõlmab selliseid föderaalametnikke nagu Ameerika Ühendriikide president või asepresident, Ameerika Ühendriikide esindajatekoja või senati liikmed;
 • praegust valitud osariigiametnikku või valitava osariigiametniku kandidaati (nt kuberner, osariigisekretär, osariigi seadusandliku kogu liige);
 • föderaal- või osariigitasandi erakonda;
 • osariigitasandi hääletusel olevat ettepanekut, algatust või ettevõtmist, mis läheb konkreetses osariigis hääletusele.

Pange tähele, et valimisreklaamid ei hõlma toodete või teenuste, sh poliitiliste reklaamkaupade, näiteks T-särkide reklaame ega uudisteorganisatsioonide esitatavaid reklaame, mis reklaamivad föderaalvalimiste kampaaniate, kandidaatide või valitud föderaalametnike kajastamist.

Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab Ameerika Ühendriikides föderaalvalimiste reklaamide esitamiseks järgima.

Reklaamija kinnitamise nõuded Ameerika Ühendriikides valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutega Ameerika Ühendriikides tohib valimisreklaame esitada ainult siis, kui reklaamija on saanud Google’ilt kinnituse.

Lugege teavet selle kohta, kuidas kinnitust taotleda.

Vealeidja
 1. USA valimisreklaame tohib esitada ainult Ameerika Ühendriikides. Veenduge, et teie USA valimisreklaame esitataks ainult Ameerika Ühendriikides ja et teil oleks USA valimisreklaamide esitamiseks kinnitus. Lugege lisateavet kinnitamisprotsessi kohta.
 2. Võtke meiega ühendust, et lasta reklaam uuesti üle vaadata, või muutke reklaami. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, ent kui reklaamid vajavad põhjalikumat ülevaatust, võib aega kuluda rohkem.
 3. Kui kinnitamist ei saa lõpule viia, eemaldage sisu, mis rikub valimisreklaamide eeskirju.

Osariigi valimiste reklaamid Ameerika Ühendriikides

Lisaks ülaltoodud nõuetele kehtivad teatud USA osariikides kohalike ja osariigi valimiste puhul lisapiirangud. Altpoolt leiate üksikasjaliku teabe osariikide kaupa.

California piirangud

California komiteedele, kes on vastavalt California osariigi seadustiku §-le 84504.6 (2018) kohustatud enne seda, kui nad ostavad „veebiplatvormil avaldatavaid reklaame“, mis on seotud California valimiste kandidaatidega või Californias hääletusel olevate ettepanekutega, esitama veebiplatvormidele sõnaselge teavituse, kehtivad järgmised nõudmised.

Lubatud piirangutegaCalifornia komiteed, kes soovivad osta „veebiplatvormil avaldatavaid reklaame“, peavad: 1) sõnaselgelt teavitama Google'it ja edastama enda kohta lisateavet meie läbipaistvusraporti ja reklaamisiseste andmete jaoks; ning 2) kinnitamaoma konto.

Sõnaselge teavitamise protseduuri läbimiseks esitage see vorm. Kui kasutate reklaamimiseks platvormi Display & Video 360, täitke ülaltoodud nõuete järgimise kinnitamiseks see vorm.

Pärast selle protseduuri läbimist saab kõigile teie konto reklaamidele lisada seadusega nõutava avalikustamisteate. Kuna reklaamisisesed avalikustamisteated kuvatakse ikooni „Miks see reklaam?” kaudu, ei tohi te seda ikooni kuvavatest reklaamidest loobuda. Selle protseduuri kohta lisateabe saamiseks ja kontohalduse soovituste saamiseks külastage seda parimate tavade juhendit.

Piirangud Marylandis
Lubatud pole järgmine:
Hääletusel olevate ettepanekute ning osariigi ja kohalike valimiste kandidaatidega seotud reklaamid.
Piirangud New Jerseys 
Lubatud pole järgmine:
Hääletusel olevate ettepanekute ning osariigi ja kohalike valimiste kandidaatidega seotud reklaamid.
Piirangud New Yorgis 

Enne poliitreklaamide ostmist peavad New Yorgi osariigi sõltumatu rahastusega komiteed täitma järgmised nõuded.  

Lubatud piirangutega Sõltumatu rahastusega komiteed, kes soovivad osta hääletusel olevate ettepanekute ning New Yorgi osariigi ja kohalike valimiste kandidaatidega seotud reklaame, peavad Google’it teavitama sellest, et tegemist on sõltumatut rahastust kasutava komiteega, ja esitama New Yorgi osariigi valimiskomisjonile esitatud registreerimisdokumentide koopiad.
 
Ülaltoodud nõuete järgimiseks täitke see vorm.
Kui kasutate reklaamimiseks platvormi Display & Video 360, täitke ülalolevate nõuete järgimiseks see vorm.
Piirangud Nevadas
Järgmine pole lubatud.
Hääletusel olevate ettepanekute ning osariigi ja kohalike valimiste kandidaatidega seotud reklaamid.
Virginia piirangud

Virginia osariigi seadustiku ann. § 24.2-960 kohaselt peavad Virginias tegutsevad poliitilise sisu veebis reklaamijad tegema järgmist: identifitseerima end veebiplatvormil poliitilise sisu veebis reklaamijatena ja tõestama veebiplatvormile, et neil on osariigi ning kohalike seaduste alusel lubatud seaduslikult osta või tasu eest reklaamida poliitilise sisuga veebireklaame:

Lubatud piirangutegaVirginias tegutsevad poliitilise sisu veebis reklaamijad, kes soovivad osta poliitilise sisuga veebireklaame, peavad tegema järgmist: (1) identifitseerima end Google’is kui poliitilise sisu veebis reklaamija; (2) tõestama Google’ile, et neil on osariigi ning kohalike seaduste alusel lubatud seaduslikult osta või tasu eest reklaamida poliitilise sisuga veebireklaame, ja (3) kinnitama oma konto.

Esitage iseidentifitseerimise ja isesertifitseerimise lõpuleviimiseks see vorm.

Piirangud Washingtonis
Lubatud pole järgmine:
 hääletusel olevate ettepanekute ning osariigi ja kohalike valimiste kandidaatidega seotud reklaamid.
Piirangud Seattle’is

Lubatud pole järgmine:

 reklaamid, mis taotlevad otseselt või kaudselt mis tahes valimiskampaania jaoks hääli või rahalist või muud liiki tuge või edastavad sõnumi mis tahes poliitilise teema kohta, millel on kohalik tähtsus, sh õigusaktid või valitud ametiisiku seisukoht õigusaktide suhtes.

Informatiivsed sisureklaamid Prantsusmaal

Prantsusmaal on Google’i platvormidel 2019. aasta 1. juunist kuni 2020. aasta 24. septembrini keelatud järgmine:

reklaamid, mis sisaldavad teabesisu üldist huvi pakkuva arutelu kohta.

See ei hõlma valitsuse ametlike teabevahetusasutuste (st the Service d’information du Gouvernement) esitatavaid reklaame, mis edastavad COVID-19-ga seotud rahvatervisejuhiseid või teavet valimisprotsesside kohta.

Poliitreklaamid Singapuris

Singapuris on Google'i platvormidel keelatud järgmine.

Reklaamid, mis mõjutavad või püüavad mõjutada:
 • presidendivalimiste, parlamendiliikmete üldvalimiste, parlamendiliikmete järelvalimiste või referendumi tulemusi;
 • Singapuris avaliku huvi all olevate teemade või avalikku poleemikat tekitavate teemade kohta käivat avalikku arvamust (peamisteks näideteks on rassi või religiooniga seotud küsimused); või
 • Singapuri õigusloomeprotsessi või selle tulemust või toovad esile või püüavad tuua esile kogu Singapuri või selle piirkonda puudutavaid seadusemuudatusi.
Reklaamid, mis reklaamivad erakonna või mõne muu Singapuri poliitrühmituse huve.

Valimisreklaamid Lõuna-Koreas

Lõuna-Koreas on Google'i platvormidel keelatud järgmine.

Reklaamid, mis kajastavad Lõuna-Korea valimiste poliitilisi kandidaate või erakondi.

Valimisreklaamide avalikustamisnõuded 

Riikides, kus kehtivad Google'i valimisreklaamide eeskirjad, peavad kõik valimisreklaamid kuvama avalikustamisteate, mis näitab, kes reklaami eest maksis. Enamiku reklaamivormingute puhul loob Google automaatselt avalikustamisteate „Reklaami eest maksis“, mis põhineb kinnitusprotsessi ajal esitatud teabel. 

Lubatud piirangutega Järgmiste Google’i teenustes saadaolevate reklaamivormingute ja -funktsioonide korral peab reklaamija ise vahetult avalikustamisteate „Reklaami eest maksis“ järele lisama reklaami eest maksnud organisatsiooni või eraisiku nime. Avalikustamisteade peab olema reklaamis alati nähtav.

Arvestage, et see avalikustamisteade ei asenda muid avalikustamisteateid, mis võivad olla teie reklaami puhul seadusega nõutavad.

Lugege lisateavet tagasi lükatud reklaami parandamise kohta.

 

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?