Poliitiline sisu

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Platvormi Display & Video 360 kasutajad peavad järgima neid Google Adsi eeskirju. Lisapiirangute kohta leiate teavet Display & Video 360 abikeskusest.

Toetame vastutustundlikke poliitreklaame ning eeldame, et kõigi poliitreklaamide korral järgitakse sihitavates geograafilistes piirkondades kehtivaid kohalikke õiguslikke nõudeid. See hõlmab valimiskampaaniate ja valimistega seotud seadusi ning kohustuslikku kampaaniakeeluaega. 

Google'il nõuded poliit- ja valimisreklaamidele on piirkonnapõhised.

Mõnes piirkonnas tohib valimisreklaame esitada ainult juhul, kui reklaamija on saanud Google’ilt kinnituse.  Nendes piirkondades kehtivad valimisreklaamidele avaldamise nõuded ja sihtimispiirangud. Lisateavet leiate allpool. Google Ad Grantsi kontod ei ole nendes piirkondades valimisreklaamide esitamiseks ega valimisreklaamide kinnitamise taotlemiseks sobilikud. Vaadake oma piirkonna pealkirja all teavet, mis puudutab kinnitamist ja piiranguid.

Teistes piirkondades kehtivad piirangud poliitreklaamidele. Allpool on nende piirkondade ja keeldude loend. Kohalikud õiguslike nõuete eeskirjad võivad sisaldada lisakeelde või -nõudeid.

Kui teie reklaamid sisaldavad poliitilist sisu, mis ei ole siin või antud piirkonna kohalike õiguslike nõuete alusel piiratud, tohib teie reklaame esitada seni, kuni need järgivad kõiki muid Google Adsi eeskirju ning kohalikke seadusi ja määrusi.

Kui te ei järgi meie poliitilise sisu eeskirju, võidakse teave teie konto ja poliitiliste reklaamide kohta avalikustada või asjakohastele valitsusasutustele ning ametivõimudele edastada.

Valimisreklaamid

Nendes piirkondades tohib valimisreklaame esitada ainult juhul, kui reklaamija on saanud Googleʼi kinnituse. Allpool kirjeldatakse neis piirkondades kehtivaid valimisreklaamide määratlusi ja reklaamijale rakendatavaid nõudeid.   

Valimisreklaamide esitamiseks piirkonnas, millega on reklaami sisu seotud, peab reklaamija olema kinnitatud selle piirkonna valimisreklaamide kinnitamise alusel. Näiteks Austraalias peab reklaamija Austraalia valimisreklaamide esitamiseks läbima Austraalia valimisreklaamide kinnitamise.   

Valimisreklaamide esitamiseks väljaspool piirkonda, mida reklaami sisu puudutab, peab reklaamija olema kinnitatud kas valimisreklaamide kinnitamise või reklaamija identiteedi kinnitamise alusel piirkonnas, kus reklaamija asub.  Näiteks peab Suurbritannias asuv reklaamija läbima Suurbritannia kinnitamisprotsessi, et esitada Uus-Meremaa valimisreklaame mis tahes piirkonnas väljaspool Uus-Meremaad.

Austraalia valimisreklaamid

Austraalias on valimisreklaamid reklaamid, mis puudutavad:

 • Austraalia föderaalerakonda, Austraalia esindajatekoja või senati kandidaati või praegu ametis olevat valitavat föderaalametnikku.

Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab Austraalia valimisreklaamide esitamiseks järgima.

Reklaamija kinnitamise nõuded Austraalia valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutega Reklaamijad tohivad Austraalia valimisreklaame esitada Austraalias ainult siis, kui nad on Austraalia valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda.

Lubatud piirangutega Kui soovite Austraalia valimisreklaame esitada väljaspool Austraaliat, veenduge, et reklaamija oleks kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.

Vealeidja
 1. Kui soovite Austraalia valimisreklaame esitada Austraalias, veenduge, et oleksite Austraalia valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake lisateavet kinnitamisprotsessi kohta.
 2. Kui soovite Austraalia valimisreklaame esitada väljaspool Austraaliat, veenduge, et te oleksite kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.
 3. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke seda. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.
 4. Kui te ei saa kinnitamisprotsessi lõpule viia, eemaldage kõik reklaamid, mis rikuvad Austraalia valimisreklaamide eeskirju.
Brasiilia valimisreklaamid

Brasiilias on valimisreklaamid reklaamid, mis puudutavad:

 • erakonda, praegu ametis olevat valitavat föderaalesindajat või presidendi-, asepresidendi-, föderaalse senati või saadikute koja kandidaati.

Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab Brasiilia valimisreklaamide esitamiseks järgima.

Reklaamija kinnitamise nõuded Brasiilia valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutega Reklaamijad tohivad Brasiilia valimisreklaame esitada Brasiilias ainult siis, kui nad on Brasiilia valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda.

Lubatud piirangutega Reklaamijad võivad Brasiilia valimisreklaame esitada väljaspool Brasiiliat ainult siis, kui reklaamija kinnitab kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.

Vealeidja
 1. Kui soovite Brasiilia valimisreklaame esitada Brasiilias, veenduge, et oleksite Brasiilia valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake lisateavet kinnitamisprotsessi kohta.
 2. Kui soovite Brasiilia valimisreklaame esitada väljaspool Brasiiliat, veenduge, et oleksite kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.
 3. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke seda. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.
 4. Kui te ei saa kinnitamisprotsessi lõpule viia, eemaldage kõik reklaamid, mis rikuvad Brasiilia valimisreklaamide eeskirju.
Euroopa Liidu (EL) valimisreklaamid

Euroopa Liidus on valimisreklaamid reklaamid, mis puudutavad:

 • ELi parlamendi erakonda, praegu ametis olevat esindajat või kandidaati;
 • ELi liikmesriigi erakonda, praegu ametisse valitud riigiametnikku või valitava riigiametniku kandidaati. Näiteks võib tuua riigi parlamendiliikmed või otse valitava presidendi;
 • hääletusele pandud referendumiküsimuse või referendumi kampaaniagrupi või reklaami, milles kutsutakse üleriigilisel, osariigi või maakondlikul referendumil hääletama suveräänsusega seotud teemadel.

Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab ELi valimisreklaamide esitamisel järgima.


Reklaamija kinnitamise nõue ELi valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutega Reklaamijad tohivad ELi valimisreklaame esitada ELis ainult siis, kui nad on ELi valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda.

Lubatud piirangutega Reklaamijad võivad ELi valimisreklaame esitada väljaspool ELi ainult siis, kui reklaamija on kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.

Vealeidja
 1. Kui soovite ELi valimisreklaame esitada ELis, veenduge, et oleksite ELi valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake lisateavet kinnitamisprotsessi kohta. 

 2. Kui soovite ELi valimisreklaame esitada väljaspool ELi, veenduge, et oleksite kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.

 3. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke seda. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.

 4. Kui te ei saa kinnitamisprotsessi lõpule viia, eemaldage kõik reklaamid, mis rikuvad ELi valimisreklaamide eeskirju.

India valimisreklaamid

Indias on valimisreklaamid reklaamid, mille sisuga on seotud või mille esitaja on keegi järgmistest:

 • erakond, poliitiline kandidaat või Lok Sabha või Vidhan Sabha praegune liige.

Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab India valimisreklaamide esitamisel järgima.

Reklaamija kinnitamise nõue India valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutega Reklaamijad tohivad India valimisreklaame esitada Indias ainult siis, kui nad on India valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda.

Lubatud piirangutega Kinnitamise käigus peab reklaamija (kes soovib India valimisreklaame esitada Indias) avaldama, kas ta on Lok Sabha või Vidhan Sabha praegune liige või erakond või kandidaat. Selliste reklaamijate kõik reklaamid, mida esitatakse kinnitatud kontolt, loetakse valimisreklaamideks.

Lubatud piirangutega Reklaamijad võivad India valimisreklaame esitada väljaspool Indiat ainult siis, kui reklaamija on kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.
India valimisreklaamide eelsertifikaadi nõue

Lubatud piirangutegaReklaamijad, kes soovivad esitada India valimisreklaame, peavad kõigi reklaamide kohta esitama kehtiva eelsertifikaadi, mille on väljastanud India valimiskomisjon (ECI) või valimiskomisjoni volitatud esindaja.

Märkus. Enne reklaami jaoks eelsertifikaadi esitamist peab reklaamija saama Googleʼi kinnituse.
 

Kui teil on Googleʼi kinnitus juba olemas, siis esitage oma valimisreklaamide eelsertifikaadid siin

Kui kasutate reklaamimiseks platvormi Display & Video 360, täitke ülalolevate nõuete järgimiseks see vorm.
Reklaami eelsertifikaate ei nõuta reklaamide puhul, mida esitavad mittepoliitilised üksused, mis reklaamivad poliitilisi reklaamkaupu (nt T-särke), ega reklaamide puhul, mida esitavad uudisteorganisatsioonid oma uudiste kajastamiseks. Isegi kui reklaami eelsertifikaate ei nõuta, peavad India valimisreklaame esitada soovivad reklaamijad olema Googleʼi poolt kinnitatud.
Vealeidja
 1. Kui soovite India valimisreklaame esitada Indias, veenduge, et oleksite India valimisreklaami kinnitamise lõpule viinud ja esitanud eelsertifikaadi iga India valimisreklaami kohta, mida esitada soovite. Vaadake lisateavet eelsertifikaadi protsessi või kinnitusprotsessi kohta.

 2. Kui soovite India valimisreklaame esitada väljaspool Indiat, veenduge, et oleksite kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.

 3. Võtke meiega ühendust, et lasta reklaam uuesti üle vaadata. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.

 4. Kui kinnitamist ei saa lõpule viia või teil pole eelsertifikaati, eemaldage kõik reklaamid, mis rikuvad India valimisreklaamide eeskirju.

Iisraeli valimisreklaamid

Iisraelis on valimisreklaamid reklaamid, mille sisuga on seotud või mille esitaja on keegi järgmistest:

 • erakond, praegu ametis olev valitav esindaja või Knessetisse (Iisraeli parlamenti) kandideeriv isik;
 • vähemalt üht Knessetisse kandideerivat erakonda sisaldav nimekiri.

Allpool on toodud nõuded, mida kõik reklaamijad peavad Iisraeli valimisreklaamide esitamisel järgima.

Reklaamija kinnitamise nõuded Iisraeli valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutega Reklaamijad tohivad Iisraeli valimisreklaame esitada Iisraelis ainult siis, kui nad on Iisraeli valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda.

Lubatud piirangutega Kinnitamise käigus peab reklaamija (kes soovib Iisraeli valimisreklaame Iisraelis esitada) avaldama, kas ta on kandidaat, praegu ametis olev valitav ametnik, erakond või vähemalt üht Knessetisse kandideerivat erakonda sisaldav nimekiri. Selliste reklaamijate kõik reklaamid, mida esitatakse kinnitatud kontol, loetakse valimisreklaamideks.

Lubatud piirangutega  Reklaamijad, kes soovivad Iisraeli valimisreklaame esitada Iisraelis, peavad oma reklaamidele lisama Iisraeli seadustes nõutavad avaldused.

Lubatud piirangutega Reklaamijad tohivad Iisraeli valimisreklaame esitada väljaspool Iisraeli ainult siis, kui reklaamija on kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.

Vealeidja
 1. Kui soovite Iisraeli valimisreklaame esitada Iisraelis, veenduge, et oleksite Iisraeli valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake lisateavet kinnitamisprotsessi kohta.
 2. Kui soovite Iisraeli valimisreklaame esitada väljaspool Iisraeli, veenduge, et oleksite kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.
 3. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke seda. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.
 4. Kui te ei saa kinnitamisprotsessi lõpule viia, eemaldage kõik reklaamid, mis rikuvad Iisraeli valimisreklaamide eeskirju. 
Uus-Meremaa valimisreklaamid

Uus-Meremaal on valimisreklaamid reklaamid, mis puudutavad:

 • erakonda, praegu ametis olevat esindajat või Uus-Meremaa parlamendi kandidaati; 
 • hääletusele pandud referendumiküsimust, referendumiküsimuse eestvedajat või reklaami, milles kutsutakse üleriigilisel referendumil hääletama, kui referendum on ametlikult seaduse või volikogu otsusega välja kuulutatud. 
Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab Uus-Meremaa valimisreklaamide esitamisel järgima.
 
Reklaamija kinnitamise nõuded Uus-Meremaa valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutega Reklaamijad võivad Uus-Meremaa valimisreklaame esitada Uus-Meremaal ainult siis, kui reklaamija on Uus-Meremaa valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda.

Lubatud piirangutega Reklaamijad, kes soovivad Uus-Meremaa valimisreklaame esitada Uus-Meremaal, peavad järgima avalikustamisega seotud Uus-Meremaa seadusi ja kohaldatavaid valimiskomisjoni suuniseid, muu hulgas avaldades reklaamides selgelt, kes on kampaania korraldaja (kui see on nõutav). Kui see on seadusega nõutav, peavad reklaamijad enne reklaamide ostmist erakonnalt või kandidaadilt volituse hankima.

Lubatud piirangutega Reklaamijad, kes soovivad Uus-Meremaa valimisreklaame esitada Uus-Meremaal, peavad järgima Uus-Meremaa kampaaniakeelu perioodi reguleerivaid seadusi.

Lubatud piirangutega Reklaamijad võivad Uus-Meremaa valimisreklaame esitada väljaspool Uus-Meremaad ainult siis, kui reklaamija on kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.

Vealeidja
 1. Kui soovite Uus-Meremaa valimisreklaame esitada Uus-Meremaal, veenduge, et oleksite Uus-Meremaa valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake lisateavet kinnitamisprotsessi kohta.
 2. Kui soovite Uus-Meremaa valimisreklaame esitada väljaspool Uus-Meremaad, veenduge, et oleksite kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.
 3. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke seda. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.
 4. Kinnitage, et te ei proovi esitada maoorikeelseid reklaame. Kahjuks ei toetata Adsi ega DV360 puhul praegu maoori keelt ja seetõttu pole võimalik maoorikeelseid reklaame esitada. Lubatud on toetatud keeles Uus-Meremaa valimisreklaamid, mis sisaldavad sageli kasutatavat maoorikeelset sõna või fraasi. Lisateavet Googleʼi reklaamides toetatud keelte kohta vaadake siit ja DV360 kohta siit.
 5. Kui kinnitamist ei saa lõpule viia, eemaldage kõik reklaamid, mis rikuvad Uus-Meremaa valimisreklaamide eeskirju.
Taiwani valimisreklaamid

Taiwanis on valimisreklaamid reklaamid, mis puudutavad:

 • erakonda, praegu ametis olevat valitavat esindajat, valitava presidendi või asepresidendi kantselei, seadusandliku kogu liikme või kuue järgmise omavalitsuse linnapea kandidaati: Taipei City, New Taipei City, Taoyuan City, Taichung City, Tainan City ja Kaohsiung City.

Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab Taiwani valimisreklaamide esitamisel järgima. 

Reklaamija kinnitamise nõuded Taiwani valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutega Reklaamijad tohivad Taiwani valimisreklaame esitada Taiwanis ainult siis, kui nad on Taiwani valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda.

Lubatud piirangutega Reklaamijad peavad järgima Taiwani avalikustamise ja keeluperioodidega seotud seadusi.

Lubatud piirangutega Reklaamijad võivad Taiwani valimisreklaame väljaspool Taiwani esitada ainult siis, kui reklaamija on kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.

Vealeidja
 1. Kui soovite Taiwani valimisreklaame esitada Taiwanis, veenduge, et oleksite Taiwani valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake lisateavet kinnitamisprotsessi kohta.
 2. Kui soovite Taiwani valimisreklaame esitada väljaspool Taiwani, veenduge, et oleksite kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.
 3. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke seda. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.
 4. Kui te ei saa kinnitamisprotsessi lõpule viia, eemaldage kõik reklaamid, mis rikuvad Taiwani valimisreklaamide eeskirju.
Suurbritannia valimisreklaamide kinnitamine

Suurbritannias on valimisreklaamid reklaamid, mis puudutavad:

 • erakonda, praegu ametis olevat valitavat esindajat või Suurbritannia parlamendi kandidaati või
 • hääletusele pandud referendumiküsimust või referendumi kampaaniagruppi või reklaami, milles kutsutakse üleriigilisel või piirkondlikul referendumil hääletama suveräänsusega seotud teemadel.

Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab Suurbritannia valimisreklaamide esitamisel järgima.

Reklaamija kinnitamise nõuded Suurbritannia valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutega Reklaamijad tohivad Suurbritannia valimisreklaame esitada Suurbritannias ainult siis, kui nad on Suurbritannia valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda.

Lubatud piirangutega Reklaamijad võivad Suurbritannia valimisreklaame esitada väljaspool Suurbritanniat ainult siis, kui nad on kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.

Vealeidja
 1. Kui soovite Suurbritannia valimisreklaame esitada Suurbritannias, veenduge, et oleksite Suurbritannia valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake lisateavet kinnitamisprotsessi kohta.
 2. Kui soovite Suurbritannia valimisreklaame esitada väljaspool Suurbritanniat, veenduge, et oleksite kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.
 3. Võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke seda. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.
 4. Kui te ei saa kinnitamisprotsessi lõpule viia, eemaldage kõik reklaamid, mis rikuvad Suurbritannia valimisreklaamide eeskirju.
Ameerika Ühendriikide (USA) valimisreklaamid

USAs on valimisreklaamid reklaamid, mis puudutavad:

 • praegust valitud föderaalametnikku või valitava föderaalametniku kandidaati. See hõlmab selliseid föderaalametnikke nagu Ameerika Ühendriikide president või asepresident, Ameerika Ühendriikide esindajatekoja või senati liikmed;
 • praegust valitud osariigiametnikku või valitava osariigiametniku kandidaati (nt kuberner, osariigisekretär, osariigi seadusandliku kogu liige);
 • erakonda riigi või osariigi tasandil või
 • osariigi tasandil hääletusel olevat ettepanekut, algatust või ettevõtmist, mis läheb selles osariigis hääletusele.

Allpool on toodud nõuded, mida reklaamija peab USA valimisreklaamide esitamisel järgima.

Reklaamija kinnitamise nõuded USA valimisreklaamide esitamiseks

Lubatud piirangutega Reklaamijad tohivad USA valimisreklaame esitada USAs ainult siis, kui nad on USA valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake, kuidas kinnitamist taotleda.

Lubatud piirangutega Reklaamijad võivad USA valimisreklaame väljaspool Ameerika Ühendriike esitada ainult siis, kui reklaamija on kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi.

Vealeidja
 1. Kui soovite USA valimisreklaame esitada USAs, veenduge, et oleksite USA valimisreklaamide kinnitamise lõpule viinud. Vaadake lisateavet kinnitamisprotsessi kohta.
 2. Kui soovite USA valimisreklaame esitada väljaspool Ameerika Ühendriike, veenduge, et oleksite kinnitanud kas valimisreklaamid või reklaamija identiteedi
 3. Võtke meiega ühendust, et lasta reklaam uuesti üle vaadata, või muutke seda. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkohaandmed uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.
 4. Kui te ei saa kinnitamisprotsessi lõpule viia, eemaldage kõik reklaamid, mis rikuvad USA valimisreklaamide eeskirju.
Osariigi ja kohalike valimiste reklaamid Ameerika Ühendriikides

Lisaks ülaltoodud nõuetele kehtivad teatud USA osariikides kohalike ja osariigi valimiste puhul lisapiirangud. Altpoolt leiate üksikasjaliku teabe osariikide kaupa.

California piirangud

California komiteedele, kes on vastavalt California osariigi seadustiku §-le 84504.6 (2018) kohustatud enne seda, kui nad ostavad „veebiplatvormil avaldatavaid reklaame“, mis on seotud California valimiste kandidaatidega või Californias hääletusel olevate ettepanekutega, esitama veebiplatvormidele sõnaselge teavituse, kehtivad järgmised nõudmised.

Lubatud piirangutegaCalifornia komiteed, kes soovivad osta „veebiplatvormil avaldatavaid reklaame“, peavad: 1) sõnaselgelt teavitama Google'it ja edastama enda kohta lisateavet meie läbipaistvusraporti ja reklaamisiseste avalikustamisteadete jaoks; ning 2) kinnitamaoma konto.

Sõnaselge teavitamise protseduuri läbimiseks esitage see vorm. Kui kasutate reklaamimiseks platvormi Display & Video 360, täitke ülaltoodud nõuete järgimise kinnitamiseks see vorm.

Pärast selle protseduuri läbimist saab kõigile teie konto reklaamidele lisada seadusega nõutava avalikustamisteate. Kuna reklaamisisesed avalikustamisteated kuvatakse ikooni „Miks see reklaam?” kaudu, ei tohi te seda ikooni kuvavatest reklaamidest loobuda. Selle protseduuri kohta lisateabe saamiseks ja kontohalduse kohta soovituste saamiseks külastage seda heade tavade juhendit.

Piirangud Marylandis
Lubatud pole järgmine:
hääletusel olevate ettepanekute ning osariigi ja kohalike valimiste kandidaatidega seotud reklaamid.
Piirangud Nevadas
Järgmine pole lubatud.
 Hääletusel olevate ettepanekute ja kohalike valimiste kandidaatidega seotud reklaamid
Piirangud New Jerseys
Lubatud pole järgmine.
 Hääletusel olevate ettepanekute ja kohalike valimiste kandidaatidega seotud reklaamid
Enne reklaamide ostmist peavad asjakohased New Jersey reklaamijad täitma järgmised nõuded.

Lubatud piirangutegaNagu New Jersey põhimääruse lõikes 19:44A-22.3(d) sätestatud, peavad järgmised reklaamijad enne reklaamide ostmist esitama valimisseaduse jõustamiskomisjoni nõutava registreerimisavalduse koopia.

Kandidaatide komisjon, koostööd tegevate kandidaatide komisjon, poliitiline komisjon, püsitoetusega poliitiline komisjon, sõltumatu rahastusega komisjon, erakonna komisjon või seadusandlik juhtkomisjon või mõni muu nendest komisjonidest erinev grupp või mis tahes isik, kes teeb või volitab kulutuse eesmärgiga rahastada teatud kommunikatsioonivahendit, nagu New Jersey põhimääruse lõikes 19:44A-22.3(a) ja (b) kirjeldatud.

See toiming tuleb teha enne reklaamide käitamist.

Ülaltoodud nõuete järgimiseks täitke see vorm.

Piirangud New Yorgis

Enne poliitreklaamide ostmist peavad New Yorgi osariigi sõltumatu rahastusega komiteed täitma järgmised nõuded.  

Lubatud piirangutega Sõltumatu rahastusega komiteed, kes soovivad osta hääletusel olevate ettepanekute ning New Yorgi osariigi ja kohalike valimiste kandidaatidega seotud reklaame, peavad Google’it teavitama sellest, et tegemist on sõltumatut rahastust kasutava komiteega, ja esitama New Yorgi osariigi valimiskomisjonile esitatud registreerimisdokumentide koopiad.
 
Ülaltoodud nõuete järgimiseks täitke see vorm.
Kui kasutate reklaamimiseks platvormi Display & Video 360, täitke ülalolevate nõuete järgimiseks see vorm.
Virginia piirangud

Virginia osariigi seadustiku ann. § 24.2-960 kohaselt peavad Virginias tegutsevad poliitilise sisu veebis reklaamijad tegema järgmist: identifitseerima end veebiplatvormil poliitilise sisu veebis reklaamijatena ja tõestama veebiplatvormile, et neil on osariigi ning kohalike seaduste alusel lubatud seaduslikult osta või tasu eest reklaamida poliitilise sisuga veebireklaame:

Lubatud piirangutegaVirginias tegutsevad poliitilise sisu veebis reklaamijad, kes soovivad osta „poliitilise sisuga veebireklaame”, peavad tegema järgmist: (1) identifitseerima end Google’is kui poliitilise sisu veebis reklaamija; (2) tõestama Google’ile, et neil on osariigi ning kohalike seaduste alusel lubatud seaduslikult osta või tasu eest reklaamida poliitilise sisuga veebireklaame, ja (3) kinnitama oma konto.

Esitage iseidentifitseerimise ja isesertifitseerimise lõpuleviimiseks see vorm.

Piirangud Washingtonis
Lubatud pole järgmine:
hääletusel olevate ettepanekute ning osariigi ja kohalike valimiste kandidaatidega seotud reklaamid.
Kui soovite teatada eeskirju rikkuvast reklaamist või taotleda sellise reklaami kohta lisateavet, täitke meie Washingtoni valimisreklaamide teabetaotluse vorm.
Piirangud Seattle’is

Lubatud pole järgmine:

Reklaamid, mis taotlevad otseselt või kaudselt mis tahes valimiskampaania jaoks hääli või rahalist või muud liiki tuge või edastavad sõnumi mis tahes poliitilise teema kohta, millel on kohalik tähtsus, sh seadusandlus või valitud ametiisiku seisukoht seadusandluse suhtes.

Valimisreklaamide piiratud sihtimine

Valimisreklaamide sihtimisel võib kasutada ainult järgmisi kriteeriume.

Green checkmark, allowed Geograafiline asukoht (v.a asukohta ümbritsev raadius)

Green checkmark, allowed Vanus, sugu

Green checkmark, allowed Kontekstipõhise sihtimise valikud (nt reklaamipaigutused, teemad ning saitide, rakenduste, lehtede ja videote kohta käivad märksõnad)

Teiste sihtimistüüpide kasutamine on valimisreklaamide korral keelatud.

Valimisreklaamide avaldamise nõuded

Kõik valimisreklaamid, mida esitavad kinnitatud valimisreklaamijad piirkondades, kus valimisreklaamide kinnitamine on nõutav, peavad sisaldama avalikustamisteadet, mis tuvastab reklaami eest maksnud isiku. Enamiku reklaamivormingute puhul loob Google automaatselt avalikustamisteate „Reklaami eest maksis“, mis põhineb kinnitustoimingu ajal esitatud teabel. Pange tähele, et see avalikustamisteade ei asenda teisi avalikustamisi, mis võivad reklaami puhul olla seadusega nõutavad.

Lubatud piirangutega Järgmiste Googleʼi teenustes saadaolevate reklaamivormingute ja -funktsioonide korral peab reklaamija ise vahetult avalikustamisteate „Reklaami eest maksis“ järele lisama reklaami eest maksnud organisatsiooni või eraisiku nime. Avalikustamisteade peab olema reklaamis alati nähtav.

Pange tähele, et see avalikustamisteade ei asenda teisi avalikustamisi, mis võivad reklaami puhul olla seadusega nõutavad.

Piirkondlikud piirangud

Järgmistes piirkondades kehtivad piirangud poliitreklaamidele. Allpool leiate nende piirkondade loendi ja vastavad keelud. Kohalik õiguslike nõuete eeskiri võib sisaldada lisakeelde või -nõudeid.

Kanada
Kanada valimisreklaamid

Kanadas on Kanada valimisseadusega reguleeritud valimisperioodil Googleʼi platvormidel keelatud järgmine.

Pole lubatud Reklaamid, mis kajastavad föderaalerakonda, föderaalerakonna juhti, Kanada parlamendi praegust liiget või kandidaati (sealhulgas esitatavat kandidaati).

Märkus. See reegel ei kehti reklaamide kohta, mida edastavad Kanada uudisteorganisatsioonid, et reklaamida oma uudiseid valimistest. Samuti ei hõlma see reegel reklaame, mis edastavad COVID-19 kriisiga seotud rahvatervisejuhiseid või teavet valimisprotsesside kohta, mida jagavad föderaalvalitsuse ametlikud ministeeriumid, osakonnad või agentuurid (nt kodanikuosalust propageerivad reklaamid, mida esitab Elections Canada).

Kanada probleemreklaamid

Kanadas on Kanada valimisseadusega reguleeritud valimisperioodil Googleʼi platvormidel keelatud järgmine.

Pole lubatud Reklaamid, mis kajastavad teemasid, millega on seotud föderaalerakond, Kanada parlamendi praegune liige või kandidaat.

Märkus. See reegel ei kehti reklaamide kohta, mida edastavad Kanada uudisteorganisatsioonid, et reklaamida uudiseid valimistest. Samuti ei hõlma see reegel reklaame, mis edastavad COVID-19 kriisiga seotud rahvatervisejuhiseid või teavet valimisprotsesside kohta, mida jagavad föderaalvalitsuse ametlikud ministeeriumid, osakonnad või agentuurid (nt kodanikuosalust propageerivad reklaamid, mida esitab Elections Canada).

Vealeidja
 1. Kui teie reklaamid lükatakse tagasi ja arvate, et tegemist on veaga (nt olete Kanada uudisteorganisatsioon, kes reklaamib oma uudiseid, ja olete oma Google Adsi makseprofiilil valinud riigiks Kanada), võtke meiega ühendust, et lasta oma reklaam uuesti üle vaadata, või muutke oma reklaami. Reklaami muutmisel saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele.
 2. Kui te ülalnimetatud uudiste erandikriteeriume täita ei saa, eemaldage reklaamist kogu sisu, mis rikub piirkondlikke piiranguid.
Prantsusmaa

Prantsusmaal on Google'i platvormidel ajavahemikul, mis algab kolm kuud enne selle kuu esimest päeva, mil toimuvad üldvalimised, ja lõpeb siis, kui valimised on läbi, keelatud järgmine:

reklaamid, mis sisaldavad teabesisu üldist huvi pakkuva arutelu kohta.

See ei hõlma valitsuse ametlike teabevahetusasutuste (nt the Service d’information du Gouvernement) esitatavaid reklaame, mis edastavad COVID-19 kriisiga seotud rahvatervisejuhiseid või teavet valimisprotsesside kohta.

Filipiinid

Filipiinidel on Valimiskomisjoni reguleeritud valimiskampaania ajal või keeluperioodil Google'i platvormidel keelatud järgmine.

Pole lubatud Reklaamid, mis toetavad mõnda erakonda või riigiametisse kandideerivat isikut või erakonda või on nende vastu.

Singapur

Singapuris on Google'i platvormidel keelatud järgmine.

Reklaamid, mis mõjutavad või püüavad mõjutada järgmist:
 • presidendivalimiste, parlamendiliikmete üldvalimiste, parlamendiliikmete järelvalimiste või referendumi tulemusi;
 • Singapuris avaliku huvi all olevate teemade või avalikku poleemikat tekitavate teemade kohta käivat avalikku arvamust (peamisteks näideteks on rassi või religiooniga seotud küsimused); või
 • Singapuri õigusloomeprotsessi või selle tulemust või toovad esile või püüavad tuua esile kogu Singapuri või selle piirkonda puudutavaid seadusemuudatusi.
Reklaamid, mis reklaamivad erakonna või mõne muu Singapuri poliitrühmituse huve.
 

Märkus. Nende eeskirjade järgi on lubatud avaldada ja levitada valitsuse ministeeriumide, seadusandliku riigivõimu asutuste ja täitevorganite avalikke teadaandeid, mis hõlmavad teavet riikliku poliitika ning riiklike projektide ja/või institutsioonide kohta. Nende eeskirjade järgi on lubatud ka teave riiklikku poliitikat käsitlevate teadaannete kohta, mis on tehtud sellistel üritustel nagu rahvuspühajärgne peaministri pöördumine rahva poole ja eelarvearutelud.

Kui levitate selliseid avalikke teadaandeid valitsuse ministeeriumide, seadusandliku riigivõimu asutuste või täitevorganite nimel, saate esitada taotluse siin.

Lõuna-Korea

Lõuna-Koreas on Google'i platvormidel keelatud järgmine.

Reklaamid, mis kajastavad Lõuna-Korea valimiste poliitilisi kandidaate või erakondi.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false