Πολιτικό περιεχόμενο

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Υποστηρίζουμε την υπεύθυνη προβολή πολιτικών διαφημίσεων. Όλες οι πολιτικές διαφημίσεις και προορισμοί, ανεξαρτήτως των γεωγραφικών περιοχών τις οποίες στοχεύουν, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις τοπικές νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τις προεκλογικές εκστρατείες και την εκλογική διαδικασία, καθώς και των υποχρεωτικών περιόδων "προεκλογικής σιωπής".

Η Google έχει διαφορετικές απαιτήσεις για τις πολιτικές και τις προεκλογικές διαφημίσεις, ανάλογα με την περιοχή.

Σε ορισμένες περιοχές, η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Σε αυτές τις περιοχές, οι προεκλογικές διαφημίσεις υπόκεινται σε απαιτήσεις αποκάλυψης και περιορισμούς στόχευσης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε παρακάτω. Οι λογαριασμοί Google Ad Grants δεν είναι κατάλληλοι για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων ή την αίτηση επαλήθευσης για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων σε αυτές τις περιοχές. Ελέγξτε τις πληροφορίες κάτω από την επικεφαλίδα για την περιοχή σας, προκειμένου να βρείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες για την επαλήθευση και τους περιορισμούς.

Σε άλλες περιοχές, ισχύουν περιορισμοί για τις πολιτικές διαφημίσεις. Δείτε παρακάτω μια λίστα με αυτές τις περιοχές και το περιεχόμενο που απαγορεύεται. Ενδέχεται να αναφέρονται πρόσθετες απαγορεύσεις ή απαιτήσεις στην πολιτική για τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Αν η περιοχή που στοχεύουν οι διαφημίσεις σας δεν αναφέρεται εδώ ή στις τοπικές νομικές απαιτήσεις για μια συγκεκριμένη περιοχή, επιτρέπεται να προβάλλονται πολιτικές διαφημίσεις, εφόσον συμμορφώνονται με όλες τις υπόλοιπες πολιτικές του Google Ads και τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Η έλλειψη συμμόρφωσης με τις πολιτικές πολιτικού περιεχομένου της Google ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τον λογαριασμό και τις πολιτικές διαφημίσεις σας δημοσίως ή στους αρμόδιους κρατικούς και ρυθμιστικούς φορείς.

Προεκλογικές διαφημίσεις

Σε αυτές τις περιοχές, η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Δείτε παρακάτω τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι προεκλογικές διαφημίσεις σε κάθε περιοχή, καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους διαφημιζομένους.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.
Προεκλογικές διαφημίσεις στην Αυστραλία

Οι προεκλογικές διαφημίσεις στην Αυστραλία είναι διαφημίσεις που παρουσιάζουν τα εξής:

 • Πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου, όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς, προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Αυστραλία.

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζομένου για προεκλογικές διαφημίσεις στην Αυστραλία

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην Αυστραλία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για την Αυστραλία επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στην Αυστραλία. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για την Αυστραλία προβάλλονται μόνο στην Αυστραλία, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων για την Αυστραλία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.
Προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην ΕΕ, οι προεκλογικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλουν:

 • Πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Πολιτικά κόμματα, εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για αιρετά, εθνικά αξιώματα σε κράτη μέλη της ΕΕ. Παραδείγματα αποτελούν τα μέλη εθνικού κοινοβουλίου και οι άμεσα εκλεγμένοι πρόεδροι
 • Δημοψηφίσματα, καμπάνιες για δημοψηφίσματα ή παρότρυνση για ψήφο σε εθνικό δημοψήφισμα ή ακόμα και σε πολιτειακό ή τοπικό δημοψήφισμα περί εθνικής κυριαρχίας.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη δημοψηφισμάτων, πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην ΕΕ.


Απαίτηση επαλήθευσης διαφημιζομένου για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην ΕΕ επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για την ΕΕ επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στην ΕΕ. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για την ΕΕ προβάλλονται μόνο στην ΕΕ, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην ΕΕ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης

 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία

Στην Ινδία, οι προεκλογικές διαφημίσεις είναι διαφημίσεις που προβάλλουν πολιτικά κόμματα, υποψήφιους πολιτικούς ή εν ενεργεία μέλη της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά. Είναι, επίσης, διαφημίσεις που προβάλλονται από πολιτικά κόμματα, υποψήφιους πολιτικούς ή εν ενεργεία μέλη της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλονται από μη πολιτικούς φορείς και προωθούν εμπορικά προϊόντα πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς, προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, προεκλογικών εκστρατειών της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά, υποψηφίων ή εν ενεργεία μελών της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία.

Απαίτηση επαλήθευσης διαφημιζομένου για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία
Επιτρέπεται με περιορισμούςΗ προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην Ινδία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Προκειμένου οι διαφημιζόμενοι να προβάλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης, αν δεν το έχουν κάνει ήδη.
Απαίτηση προκαταρκτικού πιστοποιητικού διαφήμισης για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία πρέπει να υποβάλουν για κάθε διαφήμιση ένα έγκυρο προκαταρκτικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την Εκλογική Επιτροπή της Ινδίας (ECI) ή από άλλον φορέα ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την ECI.

Σημείωση: Πριν υποβάλει αυτό το προκαταρκτικό πιστοποιητικό για κάθε διαφήμιση, ο διαφημιζόμενος πρέπει πρώτα να επαληθευτεί από την Google.
 

Αν έχετε επαληθευτεί ήδη από την Google, υποβάλετε εδώ τα προκαταρκτικά πιστοποιητικά για τις προεκλογικές διαφημίσεις

Αν για τις διαφημίσεις σας χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Display & Video 360, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.
Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για την Ινδία επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στην Ινδία. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις σας για την Ινδία προβάλλονται μόνο στην Ινδία. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαληθευτεί από την Google, καθώς και ότι έχετε υποβάλει προκαταρκτικό πιστοποιητικό για κάθε προεκλογική διαφήμιση που θέλετε να προβάλετε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.

 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε εκ νέου έλεγχο της διαφήμισής σας. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης ή αν δεν διαθέτετε προκαταρκτικό πιστοποιητικό, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Προεκλογικές διαφημίσεις στο Ισραήλ

Προεκλογικές διαφημίσεις στο Ισραήλ θεωρούνται οι διαφημίσεις που παρουσιάζουν κάτι από τα παρακάτω ή προβάλλονται από οτιδήποτε από τα παρακάτω:

 • Πολιτικό κόμμα, εκλεγμένο εν ενεργεία αξιωματούχο ή μεμονωμένο υποψήφιο του Κνέσετ (νομοθετικό σώμα του Ισραήλ) ή
 • Μια λίστα υποψηφίων που αποτελείται από ένα ή περισσότερα πολιτικά κόμματα για το Κνέσετ.

Οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων, λιστών που αποτελούνται από διάφορα πολιτικά κόμματα ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων. 

Ακολουθούν οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στο Ισραήλ. 

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζομένου για προεκλογικές διαφημίσεις στο Ισραήλ

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στο Ισραήλ επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Επιτρέπεται με περιορισμούς Κατά την επαλήθευση, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να αποκαλύψουν αν είναι υποψήφιοι, εκλεγμένοι αξιωματούχοι εν ενεργεία, αν ανήκουν σε πολιτικό κόμμα ή σε λίστα υποψηφίων που αποτελείται από ένα ή περισσότερα πολιτικά κόμματα για το Κνέσετ. Για αυτούς τους διαφημιζομένους, όλες οι διαφημίσεις που προβάλλονται στον επαληθευμένο λογαριασμό θα θεωρούνται προεκλογικές διαφημίσεις.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση

Επιτρέπεται με περιορισμούς  Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να συμπεριλάβουν δηλώσεις αποποίησης στις διαφημίσεις τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας του Ισραήλ.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για το Ισραήλ επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στο Ισραήλ. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για το Ισραήλ προβάλλονται μόνο στο Ισραήλ, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων για το Ισραήλ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις στο Ισραήλ.
Προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία

Προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία θεωρούνται οι διαφημίσεις που παρουσιάζουν κάτι από τα παρακάτω:

 • Πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για το Κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας ή 
 • Επιλογή δημοψηφίσματος για ψήφο, υπεράσπιση επιλογής δημοψηφίσματος ή παρότρυνση για ψήφο μόλις προκηρυχθεί επίσημα κάποιο εθνικό δημοψήφισμα μέσω νομοθετικής πράξης ή διατάγματος στο Συμβούλιο. 

Οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου, όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς, προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στη Νέα Ζηλανδία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.
 
Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζομένου για προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στη Νέα Ζηλανδία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση
 

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να ακολουθούν τη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας και τις ισχύουσες οδηγίες της Εκλογικής επιτροπής σε σχέση με τις δηλώσεις αποποίησης, ενώ πρέπει να υπάρχει και σαφής δήλωση του υπευθύνου προώθησης σε διαφημίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Αν απαιτείται από τη νομοθεσία, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να λάβουν εξουσιοδότηση από κάποιο πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο, προτού αγοράσουν διαφημίσεις.

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τις περιόδους μη προβολής διαφημίσεων.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για τη Νέα Ζηλανδία επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στη Νέα Ζηλανδία. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για τη Νέα Ζηλανδία προβάλλονται μόνο στη Νέα Ζηλανδία, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων για τη Νέα Ζηλανδία.Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Επιβεβαιώστε ότι δεν επιχειρείτε να προβάλετε διαφημίσεις στη γλώσσα Μαορί. Δυστυχώς, η γλώσσα Μαορί δεν υποστηρίζεται επί του παρόντος στο Google Ads ή στο DV360 και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η προβολή διαφημίσεων στη συγκεκριμένη γλώσσα. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Ζηλανδία, επιτρέπεται η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων σε υποστηριζόμενη γλώσσα που περιέχει μια συνήθη λέξη ή φράση στη γλώσσα Μαορί. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες γλώσσες μπορείτε να βρείτε εδώ για το Google Ads και εδώ για το DV360.
 4. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία.
Προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν

Οι προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν είναι διαφημίσεις που περιλαμβάνουν οτιδήποτε από τα παρακάτω:

 • Πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, μέλους του νομοθετικού σώματος Yuan ή ένα από τα παρακάτω έξι δημοτικά αξιώματα δημάρχου: δημαρχία της Ταϊπέι, δημαρχία της Νέας Ταϊπέι, δημαρχία της Taoyuan, δημαρχία της Taichung, δημαρχία της Tainan και δημαρχία της Kaohsiung,

Οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι διαφημιζόμενοι οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν. 

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζομένου για προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην Ταϊβάν επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία της Ταϊβάν όσον αφορά τις δηλώσεις αποποίησης και την περίοδο απαγόρευσης προβολής προεκλογικών διαφημίσεων.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στην Ταϊβάν. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για την Ταϊβάν προβάλλονται μόνο στην Ταϊβάν, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην Ταϊβάν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε τυχόν περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν.
Προεκλογικές διαφημίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι προεκλογικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλουν:

 • πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου
 • δημοψηφίσματα, καμπάνιες για δημοψηφίσματα ή παρότρυνση για ψήφο σε εθνικό δημοψήφισμα ή ακόμα και σε περιφερειακό δημοψήφισμα περί εθνικής κυριαρχίας.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη δημοψηφισμάτων, πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζομένου για τις προεκλογικές διαφημίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο προβάλλονται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.
Προεκλογικές διαφημίσεις στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, οι προεκλογικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλουν:

 • Εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για αιρετά ομοσπονδιακά αξιώματα. Αυτό περιλαμβάνει ομοσπονδιακά αξιώματα, όπως αυτό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για αιρετά κρατικά δικαιώματα, όπως αυτό του Κυβερνήτη, του Υπουργού εξωτερικών ή μελών του Νομοθετικού Σώματος
 • Ομοσπονδιακά ή κρατικά πολιτικά κόμματα
 • Μέτρα, πρωτοβουλίες ή προτάσεις προς ψήφιση σε πολιτειακό επίπεδο που έχουν εγκριθεί για την ψηφοφορία στην αντίστοιχη πολιτεία

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου, όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς, προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη προεκλογικών εκστρατειών σε ομοσπονδιακό ή πολιτειακό επίπεδο, πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων ή μέτρων, πρωτοβουλιών ή προτάσεων προς ψήφιση σε πολιτειακό επίπεδο.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν διαφημίσεις για τις ομοσπονδιακές ή πολιτειακές εκλογές στις ΗΠΑ.

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζομένου για προεκλογικές διαφημίσεις στις ΗΠΑ

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στις ΗΠΑ επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για τις ΗΠΑ επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στις ΗΠΑ. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις σας για τις ΗΠΑ προβάλλονται μόνο στις ΗΠΑ, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στις ΗΠΑ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε εκ νέου έλεγχο της διαφήμισής σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.
Διαφημίσεις για πολιτειακές και τοπικές εκλογές στις ΗΠΑ

Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων, σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ ισχύουν περαιτέρω περιορισμοί για τις διαφημίσεις για πολιτειακές και τοπικές εκλογές. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες ανάλογα με την πολιτεία.

Περιορισμοί στην Καλιφόρνια

Απαιτούνται τα παρακάτω από επιτροπές της Καλιφόρνια για τις οποίες απαιτείται από την παράγραφο § 84504.6 (2018) του Κρατικού Κώδικα της Καλιφόρνια να παρέχουν ρητή ειδοποίηση σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο πριν την αγορά "διαφημίσεων που γνωστοποιούνται σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο" σε σχέση είτε με υποψηφίους για εκλογή σε αξίωμα είτε με προτάσεις προς ψήφιση στην Καλιφόρνια.

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι επιτροπές της Καλιφόρνια που επιθυμούν να αγοράσουν "διαφημίσεις με αποκάλυψη που προβάλλονται σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο" πρέπει: (1) να ειδοποιήσουν ρητώς την Google και να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ίδιες για την αναφορά διαφάνειας και τις αποκαλύψεις εντός διαφήμισης και (2) να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους.

Υποβάλετε αυτήν τη φόρμα, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρητής ειδοποίησης. Αν για τις διαφημίσεις σας χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Display Video 360, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όλες οι διαφημίσεις στον λογαριασμό σας θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Επειδή οι γνωστοποιήσεις εντός της διαφήμισης θα εμφανίζονται στο εικονίδιο Γιατί αυτή η διαφήμιση, δεν μπορείτε να εξαιρέσετε την εμφάνιση αυτού του εικονιδίου στις διαφημίσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία και προτάσεις για τη διαχείριση του λογαριασμού, επισκεφτείτε αυτόν τον οδηγό βέλτιστων πρακτικών.

Περιορισμοί στο Μέριλαντ
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
Διαφημίσεις που σχετίζονται με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στο Νιου Τζέρσεϊ
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
Διαφημίσεις που σχετίζονται με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στη Νέα Υόρκη

Οι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες, πριν αγοράσουν πολιτικές διαφημίσεις:

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών οι οποίες επιθυμούν να αγοράσουν διαφημίσεις που σχετίζονται με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές της Νέας Υόρκης πρέπει να ενημερώσουν την Google ότι είναι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών και να υποβάλουν αντίγραφο των βεβαιώσεων εγγραφής που διαθέτουν, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο Πολιτειακό Εκλογικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης. 
 
Συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.
Αν για τις διαφημίσεις σας χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Display & Video 360, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.
Περιορισμοί στη Νεβάδα
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
Διαφημίσεις που σχετίζονται με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στη Βιρτζίνια

Απαιτούνται τα παρακάτω από τους διαφημιζομένους της Βιρτζίνια που προβάλλουν πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Παράρτημα § 24.2-960 του Κώδικα της Βιρτζίνια, για να προσδιοριστούν σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα ως πολιτικοί διαφημιζόμενοι στο διαδίκτυο και να πιστοποιήσουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα ότι επιτρέπεται βάσει της πολιτειακής και τοπικής νομοθεσίας να αγοράζουν ή να προωθούν νόμιμα έναντι αμοιβής πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο:

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι διαφημιζόμενοι της Βιρτζίνια που προβάλλουν πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και επιθυμούν να αγοράσουν "πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο" πρέπει: (1) να αυτοπροσδιοριστούν στην Google ως διαφημιζόμενοι που προβάλλουν πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, (2) να πιστοποιήσουν στην Google ότι επιτρέπεται, βάσει της πολιτειακής και τοπικής νομοθεσίας, να αγοράζουν ή να προωθούν νόμιμα έναντι αμοιβής πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο και (3) να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους.

Υποβάλετε αυτήν τη φόρμα, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτοπροσδιορισμού και αυτοπιστοποίησης.

Περιορισμοί στην Ουάσινγκτον
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 Διαφημίσεις που σχετίζονται με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Για να αναφέρετε μια διαφήμιση που παραβαίνει αυτήν την πολιτική ή για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη διαφήμιση, συμπληρώστε τη Φόρμα αιτήματος πληροφοριών για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ουάσινγκτον.
Περιορισμοί στο Σιάτλ

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Διαφημίσεις που ζητούν, άμεσα ή έμμεσα, ψήφους ή οικονομική ή άλλου είδους υποστήριξη σε οποιαδήποτε προεκλογική καμπάνια ή μεταδίδουν κάποιο μήνυμα που σχετίζεται με πολιτικό θέμα τοπικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας ή της θέσης εκλεγμένου αξιωματούχου σχετικά με τη νομοθεσία.

Περιορισμένη στόχευση για τις προεκλογικές διαφημίσεις

Για τη στόχευση προεκλογικών διαφημίσεων σε περιοχές όπου απαιτείται επαλήθευση για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο τα εξής κριτήρια:

Green checkmark, allowed Γεωγραφική τοποθεσία (εκτός της ακτίνας γύρω από μια τοποθεσία)

Green checkmark, allowed Ηλικία, φύλο

Green checkmark, allowed Επιλογές στόχευσης με βάση τα συμφραζόμενα, όπως τοποθετήσεις διαφήμισης, θέματα, λέξεις-κλειδιά σε σχέση με ιστοτόπους, εφαρμογές, σελίδες και βίντεο.

Κανένας άλλος τύπος στόχευσης δεν επιτρέπεται για χρήση στις προεκλογικές διαφημίσεις.

Απαιτήσεις αποκάλυψης για προεκλογικές διαφημίσεις

Για τις περιοχές στις οποίες απαιτείται επαλήθευση για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων, σε όλες τις προεκλογικές διαφημίσεις πρέπει να εμφανίζεται μια αποκάλυψη, στην οποία να αναφέρεται ποιος πλήρωσε για τη διαφήμιση. Για τις περισσότερες μορφές διαφήμισης, η Google θα δημιουργεί αυτόματα την αποκάλυψη "Πληρωμή από", χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία επαλήθευσης. Λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω αποκάλυψη δεν αντικαθιστά άλλες αποκαλύψεις που ενδεχομένως πρέπει να συμπεριλάβετε στη διαφήμισή σας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Επιτρέπεται με περιορισμούς Για τις ακόλουθες μορφές διαφήμισης και λειτουργίες που διατίθενται σε όλα τα προϊόντα της Google, ο διαφημιζόμενος έχει την ευθύνη να συμπεριλάβει απευθείας στη διαφήμιση την αποκάλυψη "Πληρωμή από" και, στη συνέχεια, το όνομα του οργανισμού ή του ατόμου που πληρώνει για τη διαφήμιση. Η αποκάλυψη πρέπει να είναι συνεχώς ορατή στη διαφήμιση.

Λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω αποκάλυψη δεν αντικαθιστά άλλες αποκαλύψεις που ενδεχομένως πρέπει να συμπεριλάβετε στη διαφήμισή σας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Περιορισμοί ανά περιοχή

Σε αυτές τις περιοχές, ισχύουν περιορισμοί για τις πολιτικές διαφημίσεις. Δείτε παρακάτω μια λίστα με αυτές τις περιοχές και το περιεχόμενο που απαγορεύεται σε κάθε περιοχή. Ενδέχεται να αναφέρονται πρόσθετες απαγορεύσεις ή απαιτήσεις στην πολιτική για τις τοπικές νομικές απαιτήσεις.

Καναδάς
Προεκλογικές διαφημίσεις στον Καναδά

Στον Καναδά, δεν επιτρέπεται η προβολή των ακόλουθων διαφημίσεων σε πλατφόρμες Google, στη διάρκεια προεκλογικών περιόδων που ρυθμίζονται από τον Εκλογικό νόμο του Καναδά.

Διαφημίσεις στις οποίες παρουσιάζεται ομοσπονδιακό πολιτικό κόμμα, ηγέτης ομοσπονδιακού πολιτικού κόμματος ή τρέχον ή υποψήφιο μέλος (συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που διεκδικούν το χρίσμα) του Κοινοβουλίου του Καναδά.

Σημείωση: Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς με σκοπό την προώθηση της από μέρους τους κάλυψης των εκλογών

Διαφημίσεις για συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα στον Καναδά

Στον Καναδά, δεν επιτρέπεται η προβολή των ακόλουθων διαφημίσεων σε πλατφόρμες Google, στη διάρκεια προεκλογικών περιόδων που ρυθμίζονται από τον Εκλογικό νόμο του Καναδά.

Διαφημίσεις στις οποίες παρουσιάζεται ένα ζήτημα με το οποίο είναι συσχετισμένο ένα ομοσπονδιακό πολιτικό κόμμα, ένα τρέχον μέλος ή ένα υποψήφιο μέλος του Κοινοβουλίου του Καναδά.

Σημείωση: Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς με σκοπό την προώθηση της από μέρους τους κάλυψης των εκλογών.

Σιγκαπούρη

Στη Σιγκαπούρη, θα απαγορεύονται τα ακόλουθα στις πλατφόρμες Google:

Διαφημίσεις που ασκούν επιρροή ή επιδιώκουν να ασκήσουν επιρροή:
 • Στο αποτέλεσμα εκλογών για το αξίωμα του Προέδρου, γενικών εκλογών για μέλη του Κοινοβουλίου, αναπληρωματικών εκλογών για μέλη του Κοινοβουλίου ή στο αποτέλεσμα δημοψηφίσματος,
 • Στην κοινή γνώμη όσον αφορά κάποιο θέμα που αποτελεί θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος ή δημόσιας αντιπαράθεσης στη Σιγκαπούρη, με βασικά παραδείγματα θέματα που σχετίζονται με τις φυλές ή τη θρησκεία ή
 • Στη νομοθετική διαδικασία ή στο νομοθετικό αποτέλεσμα στη Σιγκαπούρη ή επιφέρουν ή επιδιώκουν να επιφέρουν αλλαγές στη νομοθεσία σε ολόκληρη τη Σιγκαπούρη ή σε τμήμα αυτής.
Διαφημίσεις που προωθούν τα συμφέροντα ενός πολιτικού κόμματος ή άλλης ομάδας ατόμων που έχει συσταθεί στη Σιγκαπούρη για πολιτικούς σκοπούς.
Νότια Κορέα

Στη Νότια Κορέα, θα απαγορεύονται τα ακόλουθα στις πλατφόρμες Google:

Διαφημίσεις που προβάλλουν πολιτικούς υποψηφίους ή κόμματα για αιρετά αξιώματα της Νότιας Κορέας.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;