Πολιτικό περιεχόμενο

Υποστηρίζουμε την υπεύθυνη προβολή πολιτικών διαφημίσεων. Όλες οι πολιτικές διαφημίσεις και όλοι οι προορισμοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τις προεκλογικές εκστρατείες και την εκλογική διαδικασία, καθώς και των υποχρεωτικών περιόδων "εκλογικής σιγής", ανεξαρτήτως των γεωγραφικών περιοχών τις οποίες στοχεύουν. Στις διαφημίσεις με πολιτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται διαφημίσεις που σχετίζονται με πολιτικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, υποστήριξη ή χρηματοδότηση πολιτικών ζητημάτων, καθώς και διαφημίσεις που σχετίζονται με μεμονωμένους υποψηφίους και πολιτικούς.

Η έλλειψη συμμόρφωσης με τις πολιτικές πολιτικού περιεχομένου της Google ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον λογαριασμό και τις πολιτικές διαφημίσεις σας δημοσίως ή στους αρμόδιους κρατικούς και ρυθμιστικούς φορείς.

Προεκλογικές διαφημίσεις

Σε συγκεκριμένες χώρες, η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων επιτρέπεται με περιορισμούς. Δείτε παρακάτω τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι προεκλογικές διαφημίσεις σε κάθε χώρα ή περιοχή, καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους διαφημιζομένους.

Περιορισμένη στόχευση για τις προεκλογικές διαφημίσεις

Για τη στόχευση προεκλογικών διαφημίσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα ακόλουθα κριτήρια:

Γεωγραφική θέση (εκτός ακτίνας γύρω από μια τοποθεσία)

Ηλικία, φύλο

Επιλογές στόχευσης με βάση τα συμφραζόμενα, όπως: τοποθετήσεις διαφημίσεων, θέματα, λέξεις-κλειδιά σε ιστότοπους, εφαρμογές, σελίδες και βίντεο

Κανένας άλλος τύπος στόχευσης δεν επιτρέπεται για χρήση στις προεκλογικές διαφημίσεις. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα προϊόντα στόχευσης κοινού, το επαναληπτικό μάρκετινγκ, η αντιστοιχία πελατών , ηστόχευση γεωγραφικής ακτίνας και τα κοινά τρίτων μερών, όπως ανεβασμένες λίστες.

Προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Στην ΕΕ, οι προεκλογικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλουν:

 • πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • πολιτικά κόμματα, εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για αιρετά, εθνικά αξιώματα σε κράτη μέλη της ΕΕ. Παραδείγματα αποτελούν τα μέλη εθνικού κοινοβουλίου και οι άμεσα εκλεγμένοι πρόεδροι
 • δημοψηφίσματα, καμπάνιες για δημοψηφίσματα ή παρότρυνση για ψήφο σε εθνικό δημοψήφισμα ή ακόμα και σε πολιτειακό ή τοπικό δημοψήφισμα περί εθνικής κυριαρχίας.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη δημοψηφισμάτων, πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην ΕΕ.


Απαίτηση επαλήθευσης διαφημιζομένου για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιτρέπεται με περιορισμούςΗ προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην ΕΕ επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για την ΕΕ επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στην ΕΕ. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για την ΕΕ προβάλλονται μόνο στην ΕΕ, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην ΕΕ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης

 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Προεκλογικές διαφημίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι προεκλογικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλουν:

 • πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου
 • δημοψηφίσματα, καμπάνιες για δημοψηφίσματα ή παρότρυνση για ψήφο σε εθνικό δημοψήφισμα ή ακόμα και σε περιφερειακό δημοψήφισμα περί εθνικής κυριαρχίας.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη δημοψηφισμάτων, πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζόμενου για τις προεκλογικές διαφημίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Επιτρέπεται με περιορισμούςΗ προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση επαλήθευσης

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο προβάλλονται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία

 

Στην Ινδία, οι προεκλογικές διαφημίσεις είναι διαφημίσεις που προβάλλουν πολιτικά κόμματα, υποψήφιους πολιτικούς ή εν ενεργεία μέλη της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά. Είναι, επίσης, διαφημίσεις που προβάλλονται από πολιτικά κόμματα, υποψήφιους πολιτικούς ή εν ενεργεία μέλη της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλονται από μη πολιτικούς φορείς και προωθούν εμπορικά προϊόντα πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, προεκλογικών εκστρατειών της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά, υποψηφίων ή εν ενεργεία μελών της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία.

Απαίτηση επαλήθευσης διαφημιζομένου για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία
Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην Ινδία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Προκειμένου οι διαφημιζόμενοι να προβάλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης, αν δεν το έχουν κάνει ήδη. 
Απαίτηση προκαταρκτικού πιστοποιητικού διαφήμισης για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία πρέπει να υποβάλουν για κάθε διαφήμιση ένα έγκυρο προκαταρκτικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την Εκλογική Επιτροπή της Ινδίας (ECI) ή από άλλον φορέα ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την ECI.

Σημείωση: Πριν υποβάλει αυτό το προκαταρκτικό πιστοποιητικό για κάθε διαφήμιση, ο διαφημιζόμενος πρέπει πρώτα να επαληθευτεί από την Google.
 

Αν έχετε επαληθευτεί ήδη από την Google, υποβάλετε εδώ τα προκαταρκτικά πιστοποιητικά για τις προεκλογικές διαφημίσεις

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για την Ινδία μπορούν να προβάλλονται μόνο στην Ινδία. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις σας για την Ινδία προβάλλονται μόνο στην Ινδία. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαληθευτεί από την Google, καθώς και ότι έχετε υποβάλει προκαταρκτικό πιστοποιητικό για κάθε προεκλογική διαφήμιση που θέλετε να προβάλετε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.

 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε εκ νέου έλεγχο της διαφήμισής σας. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης ή αν δεν διαθέτετε προκαταρκτικό πιστοποιητικό, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Προεκλογικές διαφημίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προεκλογικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλουν:

 • Εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για αιρετά ομοσπονδιακά αξιώματα. Αυτό περιλαμβάνει ομοσπονδιακά αξιώματα, όπως αυτό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για αιρετά κρατικά δικαιώματα, όπως αυτό του Κυβερνήτη, του Υπουργού εξωτερικών ή μελών του Νομοθετικού Σώματος
 • Ομοσπονδιακά ή κρατικά πολιτικά κόμματα
 • Μέτρα για την κρατική ψηφοφορία, πρωτοβουλίες ή προτάσεις που έχουν εγκριθεί για την ψηφοφορία στην αντίστοιχη πολιτεία

Λάβετε υπόψη ότι στις προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνονται διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη εκστρατειών ομοσπονδιακών εκλογών, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία κατόχων αξιώματος.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν διαφημίσεις για τις ομοσπονδιακές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζόμενου για προεκλογικές διαφημίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για τις ΗΠΑ μπορούν να προβάλλονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις σας για τις ΗΠΑ προβάλλονται μόνο στις ΗΠΑ, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στις ΗΠΑ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε εκ νέου έλεγχο της διαφήμισής σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Διαφημίσεις για τις πολιτειακές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες

Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων, σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ ισχύουν περαιτέρω περιορισμοί για τις διαφημίσεις για πολιτειακές και τοπικές εκλογές. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες ανάλογα με την πολιτεία.

Περιορισμοί στην Καλιφόρνια

Απαιτούνται τα παρακάτω από επιτροπές της Καλιφόρνια για τις οποίες απαιτείται από την παράγραφο § 84504.6 (2018) του Κρατικού Κώδικα της Καλιφόρνια να παρέχουν ρητή ειδοποίηση σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο πριν την αγορά "διαφημίσεων που γνωστοποιούνται σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο" σε σχέση είτε με υποψηφίους για εκλογή σε αξίωμα είτε με προτάσεις προς ψήφιση στην Καλιφόρνια.

Επιτρέπεται με περιορισμούςΟι επιτροπές της Καλιφόρνια που επιθυμούν να αγοράσουν "διαφημίσεις που γνωστοποιούνται σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο" πρέπει: (1) να ειδοποιήσουν ρητώς την Google και να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές όσον αφορά την αναφορά διαφάνειας καθώς και γνωστοποιήσεις εντός της διαφήμισης και (2) να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους.

Υποβάλετε αυτήν τη φόρμα, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρητής ειδοποίησης. Αν για τις διαφημίσεις σας χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Display Video 360, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όλες οι διαφημίσεις στον λογαριασμό σας θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Επειδή οι γνωστοποιήσεις εντός της διαφήμισης θα εμφανίζονται στο εικονίδιο Γιατί αυτή η διαφήμιση, δεν μπορείτε να εξαιρέσετε την εμφάνιση αυτού του εικονιδίου στις διαφημίσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία και προτάσεις για τη διαχείριση του λογαριασμού, επισκεφτείτε αυτόν τον οδηγό βέλτιστων πρακτικών.

Περιορισμοί στο Μέριλαντ
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 Διαφημίσεις σχετικά με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στο Νιου Τζέρσεϊ
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 Διαφημίσεις σχετικά με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στη Νέα Υόρκη

Οι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες, πριν αγοράσουν πολιτικές διαφημίσεις:  

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών οι οποίες επιθυμούν να αγοράσουν διαφημίσεις που σχετίζονται με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές της Νέας Υόρκης πρέπει να ενημερώσουν την Google ότι είναι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών και να υποβάλουν αντίγραφο των βεβαιώσεων εγγραφής που διαθέτουν, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο Πολιτειακό Εκλογικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης. 
 
Συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.
Αν για τις διαφημίσεις σας χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Display & Video 360, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.
Περιορισμοί στη Νεβάδα
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 Διαφημίσεις σχετικά με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στην Ουάσινγκτον
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 Διαφημίσεις σχετικά με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.

Πολιτικές διαφημίσεις στη Σιγκαπούρη

Στη Σιγκαπούρη, θα απαγορεύονται τα ακόλουθα στις πλατφόρμες της Google:

Διαφημίσεις που ασκούν επιρροή ή επιδιώκουν να ασκήσουν επιρροή:
 • στο αποτέλεσμα εκλογών στο Προεδρικό Μέγαρο, γενικών εκλογών για μέλη του Κοινοβουλίου, συμπληρωματικών εκλογών για μέλη του Κοινοβουλίου ή στο αποτέλεσμα δημοψηφίσματος,
 • στην κοινή γνώμη όσον αφορά κάποιο θέμα που αποτελεί θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος ή δημόσιας αντιπαράθεσης στη Σιγκαπούρη, με βασικά παραδείγματα θέματα που σχετίζονται με τις φυλές ή τη θρησκεία ή
 • στη νομοθεσία σε ολόκληρη τη Σιγκαπούρη ή σε τμήμα αυτής ή ασκούν επιρροή ή επιδιώκουν να ασκήσουν επιρροή στη νομοθετική διαδικασία ή στο νομοθετικό αποτέλεσμα στη Σιγκαπούρη.
Διαφημίσεις που προωθούν τα ενδιαφέροντα ενός πολιτικού κόμματος ή άλλης ομάδας ατόμων που έχουν οργανωθεί στη Σιγκαπούρη για πολιτικούς σκοπούς.

Απαιτήσεις αποκάλυψης για προεκλογικές διαφημίσεις

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Google, όλες οι προεκλογικές διαφημίσεις στην ΕΕ, την Ινδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να περιέχουν μια αποκάλυψη, στην οποία να αναφέρεται ποιος πλήρωσε για τη διαφήμιση. Για τις περισσότερες μορφές διαφήμισης, η Google θα δημιουργεί αυτόματα την αποκάλυψη "Πληρωμή από", χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία επαλήθευσης. 

Επιτρέπεται με περιορισμούς Για τις ακόλουθες μορφές διαφήμισης και λειτουργίες που διατίθενται σε όλα τα προϊόντα της Google, ο διαφημιζόμενος έχει την ευθύνη να συμπεριλάβει απευθείας στη διαφήμιση την αποκάλυψη "Πληρωμή από" και, στη συνέχεια, το όνομα του οργανισμού ή του ατόμου που πληρώνει για τη διαφήμιση.Η αποκάλυψη πρέπει να είναι συνεχώς ορατή στη διαφήμιση.

Λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω αποκάλυψη δεν αντικαθιστά άλλες αποκαλύψεις που ενδεχομένως πρέπει να συμπεριλάβετε στη διαφήμισή σας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση που απορρίφθηκε

 

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;