Πολιτικό περιεχόμενο

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Υποστηρίζουμε την υπεύθυνη προβολή πολιτικών διαφημίσεων. Όλες οι πολιτικές διαφημίσεις και όλοι οι προορισμοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις κατά τόπους νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τις προεκλογικές εκστρατείες και την εκλογική διαδικασία, καθώς και των υποχρεωτικών περιόδων "εκλογικής σιγής", ανεξαρτήτως των γεωγραφικών περιοχών τις οποίες στοχεύουν. Στις διαφημίσεις με πολιτικό περιεχόμενο περιλαμβάνονται διαφημίσεις που σχετίζονται με πολιτικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα, υποστήριξη ή χρηματοδότηση πολιτικών ζητημάτων, καθώς και διαφημίσεις που σχετίζονται με μεμονωμένους υποψηφίους και πολιτικούς.

Η έλλειψη συμμόρφωσης με τις πολιτικές πολιτικού περιεχομένου της Google ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τον λογαριασμό και τις πολιτικές διαφημίσεις σας δημοσίως ή στους αρμόδιους κρατικούς και ρυθμιστικούς φορείς.

Προεκλογικές διαφημίσεις

Σε συγκεκριμένες χώρες, η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων επιτρέπεται με περιορισμούς. Δείτε παρακάτω τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι προεκλογικές διαφημίσεις σε κάθε χώρα ή περιοχή, καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους διαφημιζομένους.

Περιορισμένη στόχευση για τις προεκλογικές διαφημίσεις

Για τη στόχευση προεκλογικών διαφημίσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τα ακόλουθα κριτήρια:

Γεωγραφική θέση (εκτός ακτίνας γύρω από μια τοποθεσία)

Ηλικία, φύλο

Επιλογές στόχευσης με βάση τα συμφραζόμενα, όπως: τοποθετήσεις διαφημίσεων, θέματα, λέξεις-κλειδιά σε ιστότοπους, εφαρμογές, σελίδες και βίντεο

Κανένας άλλος τύπος στόχευσης δεν επιτρέπεται για χρήση στις προεκλογικές διαφημίσεις. Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα προϊόντα στόχευσης κοινού, το επαναληπτικό μάρκετινγκ, η αντιστοιχία πελατών , ηστόχευση γεωγραφικής ακτίνας και τα κοινά τρίτων μερών, όπως ανεβασμένες λίστες.

Προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Στην ΕΕ, οι προεκλογικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλουν:

 • πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • πολιτικά κόμματα, εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για αιρετά, εθνικά αξιώματα σε κράτη μέλη της ΕΕ. Παραδείγματα αποτελούν τα μέλη εθνικού κοινοβουλίου και οι άμεσα εκλεγμένοι πρόεδροι
 • δημοψηφίσματα, καμπάνιες για δημοψηφίσματα ή παρότρυνση για ψήφο σε εθνικό δημοψήφισμα ή ακόμα και σε πολιτειακό ή τοπικό δημοψήφισμα περί εθνικής κυριαρχίας.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη δημοψηφισμάτων, πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην ΕΕ.


Απαίτηση επαλήθευσης διαφημιζομένου για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιτρέπεται με περιορισμούςΗ προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην ΕΕ επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για την ΕΕ επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στην ΕΕ. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για την ΕΕ προβάλλονται μόνο στην ΕΕ, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην ΕΕ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης

 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Προεκλογικές διαφημίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι προεκλογικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλουν:

 • πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου
 • δημοψηφίσματα, καμπάνιες για δημοψηφίσματα ή παρότρυνση για ψήφο σε εθνικό δημοψήφισμα ή ακόμα και σε περιφερειακό δημοψήφισμα περί εθνικής κυριαρχίας.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη δημοψηφισμάτων, πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζόμενου για τις προεκλογικές διαφημίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Επιτρέπεται με περιορισμούςΗ προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση επαλήθευσης

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπεται να προβάλλονται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο προβάλλονται μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία

 

Στην Ινδία, οι προεκλογικές διαφημίσεις είναι διαφημίσεις που προβάλλουν πολιτικά κόμματα, υποψήφιους πολιτικούς ή εν ενεργεία μέλη της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά. Είναι, επίσης, διαφημίσεις που προβάλλονται από πολιτικά κόμματα, υποψήφιους πολιτικούς ή εν ενεργεία μέλη της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλονται από μη πολιτικούς φορείς και προωθούν εμπορικά προϊόντα πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς, προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, προεκλογικών εκστρατειών της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά, υποψηφίων ή εν ενεργεία μελών της Λοκ Σαμπά ή του Βιντάν Σαμπά.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία.

Απαίτηση επαλήθευσης διαφημιζομένου για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία
Επιτρέπεται με περιορισμούςΗ προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην Ινδία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Προκειμένου οι διαφημιζόμενοι να προβάλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης, αν δεν το έχουν κάνει ήδη. 
Απαίτηση προκαταρκτικού πιστοποιητικού διαφήμισης για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ινδία πρέπει να υποβάλουν για κάθε διαφήμιση ένα έγκυρο προκαταρκτικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την Εκλογική Επιτροπή της Ινδίας (ECI) ή από άλλον φορέα ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την ECI.

Σημείωση: Πριν υποβάλει αυτό το προκαταρκτικό πιστοποιητικό για κάθε διαφήμιση, ο διαφημιζόμενος πρέπει πρώτα να επαληθευτεί από την Google.
 

Αν έχετε επαληθευτεί ήδη από την Google, υποβάλετε εδώ τα προκαταρκτικά πιστοποιητικά για τις προεκλογικές διαφημίσεις

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για την Ινδία μπορούν να προβάλλονται μόνο στην Ινδία. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις σας για την Ινδία προβάλλονται μόνο στην Ινδία. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαληθευτεί από την Google, καθώς και ότι έχετε υποβάλει προκαταρκτικό πιστοποιητικό για κάθε προεκλογική διαφήμιση που θέλετε να προβάλετε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.

 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε εκ νέου έλεγχο της διαφήμισής σας. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης ή αν δεν διαθέτετε προκαταρκτικό πιστοποιητικό, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Προεκλογικές διαφημίσεις στο Ισραήλ

Προεκλογικές διαφημίσεις στο Ισραήλ θεωρούνται οι διαφημίσεις που παρουσιάζουν κάτι από τα παρακάτω ή προβάλλονται από οτιδήποτε από τα παρακάτω:

 • πολιτικό κόμμα, εκλεγμένο εν ενεργεία αξιωματούχο ή μεμονωμένο υποψήφιο του Κνέσετ (νομοθετικό σώμα του Ισραήλ) ή
 • μια λίστα υποψηφίων που αποτελείται από ένα ή περισσότερα πολιτικά κόμματα για το Κνέσετ.

Οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων, λιστών που αποτελούνται από διάφορα πολιτικά κόμματα ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων. 

Ακολουθούν οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι διαφημιζόμενοι που επιθυμούν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στο Ισραήλ. 

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζομένου για προεκλογικές διαφημίσεις στο Ισραήλ

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στο Ισραήλ επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Επιτρέπεται με περιορισμούς Κατά την επαλήθευση, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να αποκαλύψουν αν είναι υποψήφιοι, εκλεγμένοι αξιωματούχοι εν ενεργεία, αν ανήκουν σε πολιτικό κόμμα ή σε λίστα υποψηφίων που αποτελείται από ένα ή περισσότερα πολιτικά κόμματα για το Κνέσετ. Για αυτούς τους διαφημιζομένους, όλες οι διαφημίσεις που προβάλλονται στον επαληθευμένο λογαριασμό θα θεωρούνται προεκλογικές διαφημίσεις.

Μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επαλήθευσης

Επιτρέπεται με περιορισμούς  Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να συμπεριλάβουν δηλώσεις αποποίησης στις διαφημίσεις τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας του Ισραήλ.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για το Ισραήλ μπορούν να προβάλλονται μόνο στο Ισραήλ. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για το Ισραήλ προβάλλονται μόνο στο Ισραήλ, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων για το Ισραήλ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας , για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να κάνετε αλλαγές στη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις στο Ισραήλ. 

Προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία

Προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία θεωρούνται οι διαφημίσεις που παρουσιάζουν κάτι από τα παρακάτω:

 • πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για το Κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας ή 
 • επιλογή δημοψηφίσματος για ψήφο, υπεράσπιση επιλογής δημοψηφίσματος ή παρότρυνση για ψήφο μόλις προκηρυχθεί επίσημα κάποιο εθνικό δημοψήφισμα μέσω νομοθετικής πράξης ή διατάγματος στο Συμβούλιο. 

Οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων. 

Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στη Νέα Ζηλανδία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζόμενου για προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στη Νέα Ζηλανδία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση
 

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να ακολουθούν τη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας και τις ισχύουσες οδηγίες της Εκλογικής επιτροπής σε σχέση με τις δηλώσεις αποποίησης, ενώ πρέπει να υπάρχει και σαφής δήλωση του υπευθύνου προώθησης σε διαφημίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Αν απαιτείται από τη νομοθεσία, οι διαφημιζόμενοι πρέπει να λάβουν εξουσιοδότηση από κάποιο πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο, προτού αγοράσουν διαφημίσεις.

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας σχετικά με τις περιόδους μη προβολής διαφημίσεων.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για τη Νέα Ζηλανδία μπορούν να προβάλλονται μόνο στη Νέα Ζηλανδία. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για τη Νέα Ζηλανδία προβάλλονται μόνο στη Νέα Ζηλανδία, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων για τη Νέα Ζηλανδία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να κάνετε αλλαγές στη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Επιβεβαιώστε ότι δεν επιχειρείτε να προβάλετε διαφημίσεις στη γλώσσα Μαορί. Δυστυχώς, η γλώσσα Μαορί δεν υποστηρίζεται επί του παρόντος στο Google Ads ή στο DV360 και, κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η προβολή διαφημίσεων στη συγκεκριμένη γλώσσα. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Ζηλανδία, επιτρέπεται η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων σε υποστηριζόμενη γλώσσα που περιέχει μια συνήθη λέξη ή φράση στη γλώσσα Μαορί. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες γλώσσες μπορείτε να βρείτε εδώ για το Google Ads και εδώ για το DV360.
 4. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία.

Προεκλογικές διαφημίσεις στην Αυστραλία

Αυτή η πολιτική θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές Δεκεμβρίου 2020.

Οι προεκλογικές διαφημίσεις στην Αυστραλία είναι διαφημίσεις που προβάλλουν τα εξής: 

 • Πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία.

Λάβετε υπόψη ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων. 

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Αυστραλία. 

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζομένου για προεκλογικές διαφημίσεις στην Αυστραλία

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην Αυστραλία επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για την Αυστραλία μπορούν να προβάλλονται μόνο στην Αυστραλία. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για την Αυστραλία προβάλλονται μόνο στην Αυστραλία, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων για την Αυστραλία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας , για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να κάνετε αλλαγές στη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν

Αυτή η πολιτική θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές Δεκεμβρίου 2020.

Οι προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν είναι διαφημίσεις που περιλαμβάνουν οτιδήποτε από τα παρακάτω:

 • Πολιτικά κόμματα, εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για το αξίωμα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, μέλους του νομοθετικού σώματος Yuan ή ένα από τα παρακάτω έξι δημοτικά αξιώματα δημάρχου: δημαρχία της Ταϊπέι, δημαρχία της Νέας Ταϊπέι, δημαρχία της Taoyuan, δημαρχία της Taichung, δημαρχία της Tainan και δημαρχία της Kaohsiung,

Οι προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνουν διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη πολιτικών κομμάτων, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία αξιωματούχων.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι διαφημιζόμενοι οι οποίοι θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν. 

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζομένου για προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην Ταϊβάν επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google. Μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία της Ταϊβάν όσον αφορά τις δηλώσεις αποποίησης και την περίοδο απαγόρευσης προβολής προεκλογικών διαφημίσεων.

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν μπορούν να προβάλλονται μόνο στην Ταϊβάν. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές σας διαφημίσεις για την Ταϊβάν προβάλλονται μόνο στην Ταϊβάν, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην Ταϊβάν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης.
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε επανέλεγχο για τη διαφήμισή σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε τυχόν περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ταϊβάν.

 

Προεκλογικές διαφημίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι προεκλογικές διαφημίσεις περιλαμβάνουν διαφημίσεις που προβάλλουν:

 • Εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για αιρετά ομοσπονδιακά αξιώματα. Αυτό περιλαμβάνει ομοσπονδιακά αξιώματα, όπως αυτό του Προέδρου ή Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Εκλεγμένους εν ενεργεία αξιωματούχους ή υποψηφίους για αιρετά κρατικά δικαιώματα, όπως αυτό του Κυβερνήτη, του Υπουργού εξωτερικών ή μελών του Νομοθετικού Σώματος
 • Ομοσπονδιακά ή κρατικά πολιτικά κόμματα
 • Μέτρα για την κρατική ψηφοφορία, πρωτοβουλίες ή προτάσεις που έχουν εγκριθεί για την ψηφοφορία στην αντίστοιχη πολιτεία

Λάβετε υπόψη ότι στις προεκλογικές διαφημίσεις δεν περιλαμβάνονται διαφημίσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων προωθητικών εμπορικών προϊόντων πολιτικού περιεχομένου όπως t-shirt, ή διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς προκειμένου αυτοί να προωθήσουν την από μέρους τους κάλυψη εκστρατειών ομοσπονδιακών εκλογών, υποψηφίων ή εκλεγμένων εν ενεργεία κατόχων αξιώματος.

Ακολουθούν οι απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι διαφημιζόμενοι που θέλουν να προβάλλουν διαφημίσεις για τις ομοσπονδιακές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Απαιτήσεις επαλήθευσης διαφημιζόμενου για προεκλογικές διαφημίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες

Επιτρέπεται με περιορισμούς Η προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπεται μόνο εφόσον ο διαφημιζόμενος έχει επαληθευτεί από την Google.

Μάθετε πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων
 1. Οι προεκλογικές διαφημίσεις για τις ΗΠΑ μπορούν να προβάλλονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαιωθείτε ότι οι προεκλογικές διαφημίσεις σας για τις ΗΠΑ προβάλλονται μόνο στις ΗΠΑ, καθώς και ότι έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης σχετικά με την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στις ΗΠΑ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία επαλήθευσης
 2. Επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε εκ νέου έλεγχο της διαφήμισής σας ή για να επεξεργαστείτε τη διαφήμιση. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαφήμιση και ο προορισμός της θα υποβληθούν ξανά για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 3. Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, καταργήστε το περιεχόμενο που παραβαίνει την πολιτική σχετικά με τις προεκλογικές διαφημίσεις.

Διαφημίσεις για τις πολιτειακές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες

Επιπλέον των παραπάνω απαιτήσεων, σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ ισχύουν περαιτέρω περιορισμοί για τις διαφημίσεις για πολιτειακές και τοπικές εκλογές. Ακολουθούν οι λεπτομέρειες ανάλογα με την πολιτεία.

Περιορισμοί στην Καλιφόρνια

Απαιτούνται τα παρακάτω από επιτροπές της Καλιφόρνια για τις οποίες απαιτείται από την παράγραφο § 84504.6 (2018) του Κρατικού Κώδικα της Καλιφόρνια να παρέχουν ρητή ειδοποίηση σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο πριν την αγορά "διαφημίσεων που γνωστοποιούνται σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο" σε σχέση είτε με υποψηφίους για εκλογή σε αξίωμα είτε με προτάσεις προς ψήφιση στην Καλιφόρνια.

Επιτρέπεται με περιορισμούςΟι επιτροπές της Καλιφόρνια που επιθυμούν να αγοράσουν "διαφημίσεις που γνωστοποιούνται σε πλατφόρμες στο διαδίκτυο" πρέπει: (1) να ειδοποιήσουν ρητώς την Google και να υποβάλουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές όσον αφορά την αναφορά διαφάνειας καθώς και γνωστοποιήσεις εντός της διαφήμισης και (2) να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους.

Υποβάλετε αυτήν τη φόρμα, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρητής ειδοποίησης. Αν για τις διαφημίσεις σας χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Display Video 360, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, όλες οι διαφημίσεις στον λογαριασμό σας θα πληρούν τις προϋποθέσεις για τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία. Επειδή οι γνωστοποιήσεις εντός της διαφήμισης θα εμφανίζονται στο εικονίδιο Γιατί αυτή η διαφήμιση, δεν μπορείτε να εξαιρέσετε την εμφάνιση αυτού του εικονιδίου στις διαφημίσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία και προτάσεις για τη διαχείριση του λογαριασμού, επισκεφτείτε αυτόν τον οδηγό βέλτιστων πρακτικών.

Περιορισμοί στο Μέριλαντ
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 Διαφημίσεις σχετικά με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στο Νιου Τζέρσεϊ
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 Διαφημίσεις σχετικά με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στη Νέα Υόρκη

Οι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες, πριν αγοράσουν πολιτικές διαφημίσεις:  

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών οι οποίες επιθυμούν να αγοράσουν διαφημίσεις που σχετίζονται με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές της Νέας Υόρκης πρέπει να ενημερώσουν την Google ότι είναι επιτροπές ανεξάρτητων δαπανών και να υποβάλουν αντίγραφο των βεβαιώσεων εγγραφής που διαθέτουν, οι οποίες έχουν υποβληθεί στο Πολιτειακό Εκλογικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης. 
 
Συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.
Αν για τις διαφημίσεις σας χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα Display & Video 360, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα, για να καλύψετε τις παραπάνω απαιτήσεις.
Περιορισμοί στη Νεβάδα
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 Διαφημίσεις σχετικά με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Περιορισμοί στη Βιρτζίνια

Απαιτούνται τα παρακάτω από τους διαφημιζομένους της Βιρτζίνια που προβάλλουν πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το Παράρτημα § 24.2-960 του Κώδικα της Βιρτζίνια, για να προσδιοριστούν σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα ως πολιτικοί διαφημιζόμενοι στο διαδίκτυο και να πιστοποιήσουν στη διαδικτυακή πλατφόρμα ότι επιτρέπεται βάσει της πολιτειακής και τοπικής νομοθεσίας να αγοράζουν ή να προωθούν νόμιμα έναντι αμοιβής πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο:

Επιτρέπεται με περιορισμούς Οι πολιτικοί διαφημιζόμενοι της Βιρτζίνια στο διαδίκτυο που θέλουν να αγοράσουν "πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο" πρέπει:  (1) να προσδιοριστούν στην Google ως διαφημιζόμενοι που προβάλλουν πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, (2) να πιστοποιήσουν στην Google ότι επιτρέπεται, βάσει της πολιτειακής και τοπικής νομοθεσίας να αγοράζουν ή να προωθούν νόμιμα έναντι αμοιβής πολιτικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο, και (3) να επαληθεύσουν τον λογαριασμό τους.

Υποβάλετε αυτήν τη φόρμα, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αυτο-προσδιορισμού και αυτο-πιστοποίησης.

Περιορισμοί στην Ουάσινγκτον
Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 Διαφημίσεις που σχετίζονται με προτάσεις προς ψήφιση και υποψηφίους στις πολιτειακές και τοπικές εκλογές.
Για να αναφέρετε μια διαφήμιση που παραβαίνει αυτήν την πολιτική ή για να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη διαφήμιση, συμπληρώστε τη Φόρμα αιτήματος πληροφοριών για τις προεκλογικές διαφημίσεις στην Ουάσινγκτον.
Περιορισμοί στο Σιάτλ

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Διαφημίσεις που ζητούν, άμεσα ή έμμεσα, ψήφους ή οικονομική ή άλλη υποστήριξη σε οποιαδήποτε προεκλογική καμπάνια ή που γνωστοποιούν κάποιο μήνυμα που σχετίζεται με πολιτικό θέμα τοπικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας ή της θέσης εκλεγμένου αξιωματούχου όσον αφορά τη νομοθεσία.

Πολιτικές διαφημίσεις στη Σιγκαπούρη

Στη Σιγκαπούρη, θα απαγορεύονται τα ακόλουθα στις πλατφόρμες της Google:

Διαφημίσεις που ασκούν επιρροή ή επιδιώκουν να ασκήσουν επιρροή:
 • στο αποτέλεσμα εκλογών στο Προεδρικό Μέγαρο, γενικών εκλογών για μέλη του Κοινοβουλίου, συμπληρωματικών εκλογών για μέλη του Κοινοβουλίου ή στο αποτέλεσμα δημοψηφίσματος,
 • στην κοινή γνώμη όσον αφορά κάποιο θέμα που αποτελεί θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος ή δημόσιας αντιπαράθεσης στη Σιγκαπούρη, με βασικά παραδείγματα θέματα που σχετίζονται με τις φυλές ή τη θρησκεία ή
 • στη νομοθεσία σε ολόκληρη τη Σιγκαπούρη ή σε τμήμα αυτής ή ασκούν επιρροή ή επιδιώκουν να ασκήσουν επιρροή στη νομοθετική διαδικασία ή στο νομοθετικό αποτέλεσμα στη Σιγκαπούρη.
Διαφημίσεις που προωθούν τα ενδιαφέροντα ενός πολιτικού κόμματος ή άλλης ομάδας ατόμων που έχουν οργανωθεί στη Σιγκαπούρη για πολιτικούς σκοπούς.

Προεκλογικές διαφημίσεις στη Νότια Κορέα

Στη Νότια Κορέα, στις πλατφόρμες Google απαγορεύονται τα ακόλουθα:

Διαφημίσεις που προβάλλουν πολιτικούς υποψηφίους ή κόμματα για αιρετά αξιώματα της Νότιας Κορέας.

Προεκλογικές διαφημίσεις στον Καναδά

Στον Καναδά, δεν επιτρέπεται η προβολή των ακόλουθων διαφημίσεων σε πλατφόρμες Google, στη διάρκεια προεκλογικών περιόδων που ρυθμίζονται από τον Εκλογικό νόμο του Καναδά.

 Διαφημίσεις στις οποίες παρουσιάζεται ομοσπονδιακό πολιτικό κόμμα, ηγέτης ομοσπονδιακού πολιτικού κόμματος ή τρέχον ή υποψήφιο μέλος (συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που διεκδικούν το χρίσμα) του Κοινοβουλίου του Καναδά.

Σημείωση: Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς με σκοπό την προώθηση της από μέρους τους κάλυψης των εκλογών

Διαφημίσεις για υποστήριξη ζητημάτων στον Καναδά

Στον Καναδά, δεν επιτρέπεται η προβολή των ακόλουθων διαφημίσεων σε πλατφόρμες Google, στη διάρκεια προεκλογικών περιόδων που ρυθμίζονται από τον Εκλογικό νόμο του Καναδά.

Διαφημίσεις στις οποίες παρουσιάζεται ένα ζήτημα με το οποίο είναι συσχετισμένο ένα ομοσπονδιακό πολιτικό κόμμα, ένα τρέχον μέλος ή ένα υποψήφιο μέλος του Κοινοβουλίου του Καναδά.

Σημείωση: Αυτή η πολιτική δεν ισχύει για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από ειδησεογραφικούς οργανισμούς με σκοπό την προώθηση της από μέρους τους κάλυψης των εκλογών.

Απαιτήσεις αποκάλυψης για προεκλογικές διαφημίσεις 

Όσον αφορά τις χώρες που καλύπτονται από τις πολιτικές προεκλογικών διαφημίσεων της Google, απαιτείται όλες οι προεκλογικές διαφημίσεις να εμφανίζουν μια αποκάλυψη που προσδιορίζει ποιος έχει πληρώσει για τη διαφήμιση. Για τις περισσότερες μορφές διαφήμισης, η Google θα δημιουργεί αυτόματα την αποκάλυψη Πληρωμή από, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία επαλήθευσης. 

Επιτρέπεται με περιορισμούς Για τις ακόλουθες μορφές διαφήμισης και λειτουργίες που διατίθενται σε όλα τα προϊόντα της Google, ο διαφημιζόμενος έχει την ευθύνη να συμπεριλάβει απευθείας στη διαφήμιση την αποκάλυψη "Πληρωμή από" και, στη συνέχεια, το όνομα του οργανισμού ή του ατόμου που πληρώνει για τη διαφήμιση.Η αποκάλυψη πρέπει να είναι συνεχώς ορατή στη διαφήμιση.

Λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω αποκάλυψη δεν αντικαθιστά άλλες αποκαλύψεις που ενδεχομένως πρέπει να συμπεριλάβετε στη διαφήμισή σας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση που απορρίφθηκε

 

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;