Contingut polític

Donem suport a la publicitat política responsable. Tots els anuncis de caràcter polític i les destinacions a què enllacen han de complir els requisits legals locals, incloses la legislació electoral i les jornades de reflexió aplicables a les àrees geogràfiques a què s'orienti la publicitat. El contingut polític inclou els anuncis d'organitzacions i partits polítics i de candidats o polítics concrets, a més dels anuncis destinats a donar suport polític o recaptar fons.

L'incompliment de les nostres polítiques de contingut polític pot implicar que determinada informació sobre el vostre compte i els vostres anuncis de caràcter polític es comuniqui al públic general o bé als organismes reguladors i a les agències governamentals rellevants.

Anuncis electorals

Es permet la publicació d'anuncis electorals, amb restriccions en països determinats. A continuació podeu consultar com definim els anuncis electorals en cada país o regió i els requisits d'anunciant que s’hi apliquen.

Segmentació restringida per als anuncis electorals

Les opcions de segmentació restringida que s'indiquen a sota s'aplicaran als anuncis electorals a partir dels moments següents: al Regne Unit a finals de novembre, a la UE abans que s'acabi l'any, i a la resta del món, en els casos en què l'anunciant hagi d'obtenir la verificació per publicar anuncis electorals, a partir del 6 de gener de 2020.

Només es poden utilitzar els criteris següents per a la segmentació dels anuncis electorals:

 Ubicació geogràfica (excepte el radi al voltant d'una ubicació)

 Edat i sexe

 Opcions de segmentació contextual, com ara emplaçaments d'anuncis, temes, paraules clau de llocs web, aplicacions, pàgines i vídeos

Tots els altres tipus de segmentació no es poden utilitzar per als anuncis electorals. Això inclou tots els productes de segmentació per públic, el remàrqueting, la segmentació per llista de clients, la segmentació per radi geogràfic i els públics de tercers, com ara les llistes penjades.

Anuncis electorals a la Unió Europea

 

A la UE, els anuncis electorals són els que fan referència al següent:

 • Un partit polític, un representant polític actual o un candidat en el marc del Parlament Europeu.
 • Un partit polític, un representant polític actual o un candidat a un càrrec polític nacional en un estat membre de la UE. Alguns exemples són els membres d’un parlament nacional i els presidents elegits directament.
 • Una qüestió objecte de votació en referèndum, un grup que fa campanya per un referèndum, o bé una crida a votar relacionada amb un referèndum d'abast nacional o un referèndum d'àmbit estatal o provincial relacionat amb qüestions de sobirania.

Tingueu en compte que els anuncis electorals no inclouen els anuncis de productes o serveis, com ara articles de marxandatge polític (p. ex., samarretes), ni els anuncis publicats per organitzacions de notícies destinats a donar a conèixer la seva cobertura informativa sobre referèndums o partits polítics, o sobre campanyes, candidats o representants polítics actuals en el marc de la UE.

A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals a la UE.


Requisit de verificació dels anunciants per publicar anuncis electorals a la Unió Europea

Permès amb restriccions Els anuncis electorals només es poden publicar a la UE si Google ha verificat l'anunciant.

Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Resolució de problemes
 1. Els anuncis electorals de la UE només es poden publicar a la UE. Comproveu que els vostres anuncis electorals de la UE només es publiquen a la UE i que heu obtingut la verificació per publicar aquest tipus d'anuncis. Obteniu més informació sobre el procés de verificació

 2. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar l'anunci, o editeu-lo. Això farà que l'anunci i la seva destinació s'enviïn un altre cop a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si la revisió és més complexa.

 3. Si no podeu dur a terme el procés de verificació, traieu el contingut que infringeixi la política d'anuncis electorals.

Anuncis electorals a l'Índia

 

A l'Índia, es consideren anuncis electorals els que fan referència a un partit polític, un candidat polític o un membre actual de la Lok Sabha o de la Vidhan Sabha, o bé qualsevol anunci publicat per un partit polític, un candidat polític o un membre actual de la Lok Sabha o de la Vidhan Sabha.

Tingueu en compte que els anuncis electorals no inclouen els anuncis publicats per entitats no polítiques que promocionen articles de marxandatge polític (p. ex., samarretes) ni els anuncis publicats per organitzacions de notícies destinats a donar a conèixer la seva cobertura informativa sobre partits polítics, campanyes de les eleccions a la Lok Sabha o a la Vidhan Sabha, o bé candidats o membres actuals de la Lok Sabha o de la Vidhan Sabha.

A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals a l'Índia.

Requisit de verificació dels anunciants per publicar anuncis electorals a l'Índia
Permès amb restriccions Els anuncis electorals només es poden publicar a l'Índia si Google ha verificat l'anunciant. Els anunciants que encara no hagin obtingut aquesta verificació han d’iniciar el procés de verificació abans de publicar anuncis electorals a l’Índia. 
Requisit de certificació prèvia dels anuncis electorals a l'Índia

Permès amb restriccions Els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals a l'Índia han de presentar una certificació prèvia vàlida per a cada anunci, emesa per la comissió electoral de l'Índia (ECI) o per una font autoritzada per l'ECI.

Nota: abans de presentar aquesta certificació prèvia per a cada anunci, els anunciants han d'haver obtingut la verificació de Google.
 

Si ja heu obtingut la verificació de Google, envieu les certificacions prèvies dels vostres anuncis electorals mitjançant aquest enllaç

Resolució de problemes
 1. Els anuncis electorals de l'Índia només es poden publicar a l'Índia. Comproveu que els vostres anuncis electorals de l'Índia només es publiquen a l'Índia. A més, assegureu-vos que heu obtingut la verificació de Google i que heu presentat una certificació prèvia per a cadascun dels anuncis electorals que voleu publicar. Obteniu més informació sobre el procés de verificació.

 2. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar l'anunci. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si la revisió és més complexa.

 3. Si no podeu dur a terme el procés de verificació o no teniu cap certificació prèvia, traieu el contingut que infringeixi la política d'anuncis electorals.

Anuncis electorals a Taiwan

A Taiwan, entre el 15 de novembre de 2019 i el 17 de gener de 2020, es prohibeix el següent a les plataformes de Google:

 Anuncis que facin referència a un partit polític, un candidat o un representant polític actual en el marc dels càrrecs electius de president, vicepresident o membre del Yuan Legislatiu.

Anuncis electorals als Estats Units

Als Estats Units, els anuncis electorals són els que fan referència al següent:

 • Un representant polític actual o un candidat a un càrrec polític federal. Això inclou els càrrecs de president o vicepresident dels Estats Units i els membres de la Cambra de Representants dels Estats Units o del Senat dels Estats Units.
 • Un candidat o un representant polític actual en el marc d'un càrrec electiu estatal, com ara el de governador, secretari d'estat o membre d'un cos legislatiu estatal.
 • Un partit polític d'àmbit federal o estatal.
 • Una mesura, iniciativa o proposta d'àmbit estatal que reuneixi els requisits per sotmetre's a votació en aquest estat.

Tingueu en compte que els anuncis electorals no inclouen els anuncis de productes o serveis, com ara els productes de marxandatge polític (p. ex., samarretes), ni els anuncis publicats per organitzacions de notícies a fi de donar a conèixer la seva cobertura informativa sobre campanyes electorals federals, candidats o representants polítics actuals en l'àmbit federal.

A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis d'eleccions federals als Estats Units.

Requisit de verificació dels anunciants per publicar anuncis electorals als Estats Units

Permès amb restriccions Els anuncis electorals només es poden publicar als Estats Units si Google ha verificat l'anunciant.

Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Resolució de problemes
 1. Els anuncis electorals dels Estats Units només es poden publicar als Estats Units. Comproveu que els vostres anuncis electorals dels Estats Units només es publiquen als Estats Units i que heu rebut la verificació per publicar aquest tipus d'anuncis. Obteniu més informació sobre el procés de verificació
 2. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar l'anunci o bé editeu-lo. Això farà que l'anunci i la destinació corresponent es tornin a enviar a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si la revisió és més complexa.
 3. Si no podeu dur a terme el procés de verificació, traieu el contingut que infringeixi la política sobre anuncis electorals.

Anuncis d'eleccions estatals als Estats Units

Els anuncis d'eleccions estatals i locals, a més d'estar sotmesos als requisits anteriors, tenen restriccions addicionals en alguns estats dels Estats Units. A continuació podeu consultar els detalls per estat.

Restriccions a Califòrnia

A Califòrnia, els comitès que estiguin obligats per l'apartat 84504.6 del Codi del Govern de Califòrnia (2018) a proporcionar una notificació expressa a les plataformes en línia abans de comprar "online platform disclosed advertisements" ("anuncis publicats per plataformes en línia") en relació amb candidats a càrrecs electius de Califòrnia o a votacions de propostes polítiques a Califòrnia, han de complir els requisits següents:

Permès amb restriccionsEls comitès de Califòrnia que vulguin comprar "anuncis publicats per plataformes en línia" han de: (1) notificar-ho expressament a Google i enviar informació addicional sobre el comitè per al nostre informe de transparència i revelació de la identitat als anuncis, i (2) verificar el seu compte.

Envieu aquest formulari per dur a terme el procés de notificació expressa. Si utilitzeu la plataforma Display & Video 360 per a la publicitat, empleneu aquest formulari per complir els requisits anteriors.

Un cop finalitzat aquest procés, tots els anuncis del vostre compte seran aptes per a la revelació de la identitat que preveu la llei. Com que la revelació de la identitat als anuncis es mostrarà a través de la icona "Per què aquest anunci", no podeu desactivar aquesta icona als vostres anuncis. Per obtenir més informació sobre aquest procés i recomanacions per a la gestió del compte, consulteu aquesta guia de pràctiques recomanades.

Restriccions a Maryland
No es permet el següent:
 Anuncis relacionats amb candidats i votacions de propostes polítiques en el marc de les eleccions estatals i locals
Restriccions a Nova Jersey
No es permet el següent:
 Anuncis relacionats amb candidats i votacions de propostes polítiques en el marc de les eleccions estatals i locals
Restriccions a Nova York

A l'estat de Nova York, els comitès de despesa independent han de complir els requisits següents abans de comprar anuncis de caràcter polític:  

Permès amb restriccions Els comitès de despesa independent que vulguin comprar anuncis relacionats amb candidats i votacions de propostes polítiques en el marc de les eleccions estatals i locals de l'estat de Nova York han d'informar Google del fet que són comitès de despesa independent i enviar una còpia dels documents de registre que s'hagin presentat a la junta electoral estatal de Nova York. 
 
Empleneu aquest formulari per complir els requisits anteriors.
Si utilitzeu la plataforma Display & Video 360 per a la publicitat, empleneu aquest formulari per complir els requisits anteriors.
Restriccions a Nevada
No es permet el següent:
 Anuncis relacionats amb candidats i votacions de propostes polítiques en el marc de les eleccions estatals i locals
Restriccions a Washington
No es permet el següent:
 Anuncis relacionats amb candidats i votacions de propostes polítiques en el marc de les eleccions estatals i locals

Anuncis electorals al Canadà

Al Canadà, es prohibeix el següent a les plataformes de Google entre el 30 de juny i el 21 d'octubre de 2019:

 Anuncis que incloguin un partit polític federal, el líder d'un partit polític federal o bé un membre actual o un candidat a membre (cosa que inclou els candidats a la nominació) del Parlament del Canadà.

Nota: aquesta política no s'aplica als anuncis publicats per organitzacions de notícies a fi de donar a conèixer la seva cobertura informativa sobre les eleccions.

Anuncis sobre qüestions controvertides al Canadà

Al Canadà, es prohibeix el següent a les plataformes de Google entre el 27 d'agost i el 21 d'octubre de 2019:

 Anuncis que incloguin un tema de debat que s'associa a un partit polític federal o bé a un membre actiu o un candidat a membre del Parlament del Canadà.

Nota: aquesta política no s'aplica als anuncis publicats per organitzacions de notícies a fi de donar a conèixer la seva cobertura informativa sobre les eleccions.

Anuncis de caràcter polític a Singapur

A Singapur, es prohibeix el següent a les plataformes de Google:

Anuncis que influeixen, o intenten influir, en:
 • Els resultats d'un referèndum o d'unes eleccions presidencials, d'unes eleccions generals al parlament o d'unes eleccions parcials al parlament.
 • L'opinió pública sobre un tema que a Singapur és una qüestió d'interès públic o polèmica; els exemples clau són els temes relatius a la raça o la religió.
 • El procés o resultats legislatius de Singapur, o bé produeixen, o intenten produir, canvis totals o parcials en la legislació de Singapur.
Anuncis que promocionen els interessos d’un partit polític o d’un altre grup de persones organitzades a Singapur amb finalitats polítiques.

Requisits de comunicació en publicitat electoral 

Google requereix que tots els anuncis electorals que es publiquin a la UE, a l'Índia i als Estats Units mostrin una comunicació que identifiqui qui ha pagat l'anunci. En el cas de la majoria de formats d'anunci, Google genera automàticament una comunicació sobre el pagador, fent servir la informació proporcionada durant el procés de verificació. 

Permès amb restriccions En el cas dels formats d'anunci i de les funcions disponibles a Google que s'indiquen a continuació, l'anunciant és el responsable d'incloure directament a l'anunci una comunicació sobre el pagador que inclogui el nom de l'organització o del particular que pagui l'anunci. Aquesta comunicació ha de ser visible a l'anunci en tot moment.

Tingueu en compte que aquesta comunicació no en substitueix cap altra que hàgiu d'incloure a l'anunci per llei.

Obteniu informació sobre com podeu corregir un anunci rebutjat

 

Necessiteu ajuda?

Si teniu cap dubte relacionat amb les nostres polítiques, feu-nos-ho saber: contacteu amb l'equip d'assistència de Google Ads.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?