Contingut polític

Google proporciona versions traduïdes del nostre Centre d'ajuda per comoditat, tot i que no estan pensades per canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és l’idioma oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

Els usuaris de Display & Video 360 han de complir aquesta política de Google Ads. Al Centre d'ajuda de Display & Video 360 podeu consultar altres restriccions.

Donem suport a la publicitat política responsable. Tots els anuncis polítics i les destinacions a què enllacen han de complir els requisits legals locals, incloses la legislació en matèria d'eleccions i de campanyes electorals, i les jornades de reflexió aplicables a les àrees geogràfiques a què s'orienti la publicitat.

Google té requisits diferents per a la publicitat política i electoral en funció de la regió.

En algunes regions, els anuncis electorals només es poden publicar si Google ha verificat l'anunciant. En aquestes regions, els anuncis electorals estan subjectes a requisits de comunicació i a restriccions de segmentació (trobareu més informació a sota). Els comptes de Google Ad Grants no són aptes per publicar anuncis electorals ni sol·licitar la verificació d'anuncis electorals en aquestes regions. Consulteu la secció corresponent a la vostra regió per veure la informació pertinent sobre verificació i restriccions.

En altres regions s'apliquen restriccions als anuncis polítics. A continuació podeu veure una llista d'aquestes regions i què hi està prohibit. És possible que la política de requisits legals locals estableixi prohibicions o requisits addicionals.

Si els vostres anuncis inclouen contingut polític que no està subjecte a les restriccions que s'indiquen aquí ni als requisits legals locals d'una regió concreta, podran publicar-se sempre que compleixin totes les altres polítiques de Google Ads i la legislació i normativa locals.

L'incompliment de les nostres polítiques de contingut polític pot implicar que determinada informació sobre el vostre compte i els vostres anuncis polítics es comuniqui al públic general o bé als organismes reguladors i als organismes governamentals rellevants.

Anuncis electorals

En aquestes regions, els anuncis electorals es poden publicar només si Google ha verificat l'anunciant. A continuació podeu consultar què entenem per "anuncis electorals" en cada regió i els requisits d'aplicació.   

Per publicar anuncis electorals a la regió a la qual pertany el contingut dels anuncis, els anunciants s'han d'haver verificat mitjançant el procés de verificació d'anuncis electorals de la regió en qüestió. Per exemple, per publicar anuncis electorals d'Austràlia en aquest país, els anunciants han d'haver completat el procés de verificació d'anuncis electorals d'Austràlia.   

Per publicar anuncis electorals fora de la regió a la qual pertany el contingut dels anuncis, els anunciants s'han d'haver verificat mitjançant el procés de verificació d'anuncis electorals o de verificació d'identitat de l'anunciant corresponent a la regió on estan ubicats. Per exemple, els anunciants establerts al Regne Unit han de completar el procés de verificació d'aquest país per poder publicar anuncis electorals de Nova Zelanda en qualsevol regió de fora de Nova Zelanda.

Anuncis electorals de l'Argentina

Els anuncis electorals de l'Argentina són els que fan referència a qualsevol de les entitats o càrrecs següents:

 • Un partit polític nacional, una coalició, un càrrec electiu actual o un candidat a la presidència, a la vicepresidència, al Senat de la Nació o a la Cambra de Diputats de la Nació

A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals de l'Argentina.

Requisits de verificació de l'anunciant per als anuncis electorals de l'Argentina

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals de l'Argentina en aquest país només si completen la verificació d'anuncis electorals de l'Argentina. Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals de l'Argentina fora d'aquest país només si completen la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant

Es permet amb restriccions Els anunciants han de complir la legislació argentina sobre les jornades de reflexió electoral.

Eina de resolució de problemes

 1. Si esteu provant de publicar anuncis electorals de l'Argentina des d'aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals de l'Argentina. Obteniu més informació sobre el procés de verificació.
 2. Si esteu provant de publicar anuncis electorals de l'Argentina fora d'aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant
 3. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar el vostre anunci o bé editeu-lo. Això farà que l'anunci i la seva destinació es tornin a enviar a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si requereixen una revisió més complexa.
 4. Si no podeu completar el procés de verificació, traieu els anuncis que infringeixin la política d'anuncis electorals de l'Argentina.
Anuncis electorals d'Austràlia

Els anuncis electorals d'Austràlia són els que fan referència a qualsevol de les entitats i càrrecs següents:

 • Un partit polític federal australià, o bé un candidat o un càrrec electiu federal actual en el marc de la Cambra de Representants o del Senat d'Austràlia.

A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals d'Austràlia.

Requisits de verificació de l'anunciant per als anuncis electorals d'Austràlia

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals d'Austràlia en aquest país només si completen la verificació d'anuncis electorals d'Austràlia. Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals d'Austràlia fora d'aquest país només si han completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.

Eina de resolució de problemes
 1. Si esteu provant de publicar anuncis electorals d'Austràlia en aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals d'Austràlia. Obteniu més informació sobre el procés de verificació.
 2. Si esteu provant de publicar anuncis electorals d'Austràlia fora d'aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.
 3. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar el vostre anunci o bé editeu-lo. Això farà que l'anunci i la seva destinació es tornin a enviar a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si requereixen una revisió més complexa.
 4. Si no podeu completar el procés de verificació, traieu els anuncis que infringeixin la política d'anuncis electorals d'Austràlia.
Anuncis electorals del Brasil

Els anuncis electorals del Brasil són els que fan referència a qualsevol de les entitats o càrrecs següents:

 • Federals: un partit polític, una coalició, una federació, un càrrec electiu actual o un candidat a president, a vicepresident, al Senat Federal o a la Cambra dels Diputats.
 • Estatals: un partit polític, una coalició, una federació, un càrrec electiu actual o un candidat a governador, a vicegovernador, a les Assemblees Legislatives de l'Estat o a la Cambra Legislativa del Districte Federal.

A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals del Brasil.

Requisits de verificació de l'anunciant per als anuncis electorals del Brasil

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals del Brasil en aquest país només si completen la verificació d'anuncis electorals del Brasil. Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals del Brasil fora d'aquest país només si completen la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.

Eina de resolució de problemes
 1. Si esteu provant de publicar anuncis electorals del Brasil en aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals del Brasil. Obteniu més informació sobre el procés de verificació.
 2. Si esteu provant de publicar anuncis electorals del Brasil fora d'aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.
 3. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar el vostre anunci o bé editeu-lo. Això farà que l'anunci i la seva destinació es tornin a enviar a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si requereixen una revisió més complexa.
 4. Si no podeu completar el procés de verificació, traieu els anuncis que infringeixin la política d'anuncis electorals del Brasil.

Restriccions durant les jornades de reflexió del Brasil

Els anunciants han de complir la legislació electoral local aplicable, incloent-hi posar en pausa els anuncis durant les jornades de reflexió electoral, tal com es requereix. Google posarà en pausa la difusió d'anuncis electorals del Brasil en aquest país, tal com s'indica a les nostres polítiques, durant les jornades de reflexió electoral.
Anuncis electorals de la Unió Europea (UE)

Els anuncis electorals de la Unió Europea (UE) són els que fan referència a qualsevol de les entitats o càrrecs següents:

 • Un partit polític, un càrrec electiu actual o un candidat en el marc del Parlament Europeu.
 • Un partit polític, un càrrec electiu actual o un candidat a un càrrec electiu nacional en un estat membre de la UE. Alguns exemples són els membres d’un parlament nacional i els presidents elegits directament.
 • Una qüestió objecte de votació en referèndum, un grup de campanya en favor d'un referèndum o bé una crida a votar relacionada amb un referèndum d'abast nacional o un referèndum d'abast estatal o provincial sobre la sobirania.

A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals de la UE.


Requisits de verificació de l'anunciant per als anuncis electorals de la UE

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals de la UE en aquesta regió només si completen la verificació d'anuncis electorals de la UE. Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals de la UE fora d'aquesta regió només si han completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.

Eina de resolució de problemes
 1. Si esteu provant de publicar anuncis electorals de la UE en aquesta regió, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals de la UE. Obteniu més informació sobre el procés de verificació.

 2. Si esteu provant de publicar anuncis electorals de la UE fora d'aquesta regió, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.

 3. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar el vostre anunci o bé editeu-lo. Això farà que l'anunci i la seva destinació es tornin a enviar a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si requereixen una revisió més complexa.

 4. Si no podeu completar el procés de verificació, traieu els anuncis que infringeixin la política d'anuncis electorals de la UE.

Anuncis electorals de l'Índia

Els anuncis electorals de l'Índia són els que fan referència a qualsevol de les entitats o càrrecs següents, o bé els publicats per qualsevol d'aquestes entitats o càrrecs:

 • Un partit polític, un candidat polític o un membre actual de la Lok Sabha o de la Vidhan Sabha.

A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals de l'Índia.

Requisits de verificació de l'anunciant per als anuncis electorals de l'Índia

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals de l'Índia en aquest país només si completen la verificació d'anuncis electorals de l'Índia. Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Es permet amb restriccions Durant la verificació, els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals de l'Índia en aquest país han de revelar si són un candidat, o bé un membre o un partit polític actuals en el marc de la Lok Sabha o de la Vidhan Sabha. En el cas d'aquests anunciants, tots els anuncis que es publiquin al compte verificat es consideraran anuncis electorals.

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals de l'Índia fora d'aquest país només si han completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.
Requisit de certificació prèvia per als anuncis electorals de l'Índia

Es permet amb restriccions Els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals de l'Índia han de presentar una certificació prèvia vàlida per a cada anunci, emesa per la Comissió Electoral de l'Índia (ECI) o per una font autoritzada per l'ECI.

Nota: abans de presentar aquesta certificació prèvia per a cada anunci, Google ha d'haver verificat els anunciants.
 

Si Google ja us ha verificat, envieu les certificacions prèvies dels vostres anuncis electorals aquí

Si utilitzeu la plataforma Display & Video 360 per a la publicitat, empleneu aquest formulari per complir els requisits anteriors.
No es requereix cap certificació prèvia per als anuncis publicats per entitats no polítiques que promocionen productes de marxandatge polític (p. ex., samarretes) ni per als anuncis publicats per organitzacions de notícies amb l'objectiu de promocionar la seva cobertura informativa. Encara que no calguin certificacions prèvies per a cada anunci, Google ha d'haver verificat els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals de l'Índia.
Eina de resolució de problemes
 1. Si esteu provant de publicar anuncis electorals de l'Índia en aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals de l'Índia i que hàgiu enviat una certificació prèvia per a cada anunci electoral de l'Índia que vulgueu publicar. Obteniu més informació sobre el procés de certificació prèvia o el procés de verificació.

 2. Si esteu provant de publicar anuncis electorals de l'Índia fora d'aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.

 3. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar el vostre anunci. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si requereixen una revisió més complexa.

 4. Si no podeu completar el procés de verificació o no teniu la certificació prèvia, traieu els anuncis que infringeixin la política d'anuncis electorals de l'Índia.

Anuncis electorals d'Israel

Els anuncis electorals d'Israel són els que fan referència a qualsevol de les entitats o càrrecs següents, o bé els publicats per qualsevol d'aquestes entitats o càrrecs:

 • Un partit polític, un càrrec electiu actual o un candidat individual en el marc del Parlament d'Israel (Knesset).
 • Una llista de candidats formada per un o més partits polítics en el marc del Parlament d'Israel (Knesset).

A continuació s'hi indiquen els requisits que han de complir tots els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals d'Israel.

Requisits de verificació de l'anunciant per als anuncis electorals d'Israel

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals d'Israel en aquest país només si completen la verificació d'anuncis electorals d'Israel. Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Es permet amb restriccions Durant la verificació, els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals d'Israel en aquest país han de revelar si són un candidat, un càrrec electiu actual, un partit polític o una llista de candidats formada per un o més partits polítics en el marc del Parlament d'Israel (Knesset). En el cas d'aquests anunciants, tots els anuncis que es publiquin al compte verificat es consideraran anuncis electorals.

Es permet amb restriccions Els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals d'Israel en aquest país han d'incloure exempcions de responsabilitat als seus anuncis, tal com requereix la legislació israeliana.

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals d'Israel fora d'aquest país només si han completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.

Eina de resolució de problemes
 1. Si esteu provant de publicar anuncis electorals d'Israel en aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals d'Israel. Obteniu més informació sobre el procés de verificació.
 2. Si esteu provant de publicar anuncis electorals d'Israel fora d'aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.
 3. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar el vostre anunci o bé editeu-lo. Això farà que l'anunci i la seva destinació es tornin a enviar a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si requereixen una revisió més complexa.
 4. Si no podeu completar el procés de verificació, traieu els anuncis que infringeixin la política d'anuncis electorals d'Israel.
Anuncis electorals de Nova Zelanda

Els anuncis electorals de Nova Zelanda són els que fan referència a qualsevol de les entitats o càrrecs següents

 • Un partit polític, un càrrec electiu actual o un candidat en el marc del Parlament de Nova Zelanda. 
 • Una opció objecte de votació en referèndum, un defensor d'una opció objecte de votació en referèndum o bé una crida a votar un cop que una llei o una ordre del Consell hagin declarat oficialment un referèndum nacional. 
A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals de Nova Zelanda.
 
Requisits de verificació de l'anunciant per als anuncis electorals de Nova Zelanda

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals de Nova Zelanda en aquest país només si completen la verificació d'anuncis electorals de Nova Zelanda. Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Es permet amb restriccions Els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals de Nova Zelanda en aquest país han de seguir la legislació neozelandesa i les directrius aplicables de la Comissió Electoral de Nova Zelanda en relació amb les exempcions de responsabilitat, com ara incloure una declaració clara del promotor als anuncis, si escau. Si la legislació ho exigeix, els anunciants han d'obtenir l'autorització d'un partit polític o d'un candidat abans de comprar anuncis.

Es permet amb restriccions Els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals de Nova Zelanda en aquest país han de complir la legislació neozelandesa sobre les jornades de reflexió electoral.

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals de Nova Zelanda fora d'aquest país només si han completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.

Eina de resolució de problemes
 1. Si esteu provant de publicar anuncis electorals de Nova Zelanda en aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals de Nova Zelanda. Obteniu més informació sobre el procés de verificació.
 2. Si esteu provant de publicar anuncis electorals de Nova Zelanda fora d'aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.
 3. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar el vostre anunci o bé editeu-lo. Això farà que l'anunci i la seva destinació es tornin a enviar a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si requereixen una revisió més complexa.
 4. Confirmeu que no voleu publicar anuncis en idioma maori. Malauradament, el maori no és un idioma admès a Google Ads ni a DV360 en aquests moments i, per tant, els anuncis en idioma maori no es poden publicar. Sí que es permeten els anuncis electorals de Nova Zelanda en un idioma admès que continguin una paraula o frase d'ús habitual en maori. Trobareu més informació sobre els idiomes admesos per a Google Ads aquí i, per a DV360, aquí.
 5. Si no podeu completar el procés de verificació, traieu els anuncis que infringeixin la política d'anuncis electorals de Nova Zelanda.
Anuncis electorals de Taiwan

Els anuncis electorals de Taiwan són els que fan referència a qualsevol de les entitats o càrrecs següents:

 • Un partit polític, un càrrec electiu actual o un candidat al càrrec electiu de president, de vicepresident, de membre del Yuan Legislatiu o d'alcalde dels sis municipis següents: les ciutats de Taipei, Nova Taipei, Taoyuan, Taitxung, Tainan i Kaohsiung.

A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals de Taiwan. 

Requisits de verificació dels anunciants per als anuncis electorals de Taiwan

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals de Taiwan en aquesta regió només si han completat la verificació d'anuncis electorals de Taiwan. Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Es permet amb restriccions Els anunciants han de complir la legislació de Taiwan relativa a les exempcions de responsabilitat i les jornades de reflexió.

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals de Taiwan fora d'aquesta regió només si han completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.

Eina de resolució de problemes
 1. Si esteu provant de publicar anuncis electorals de Taiwan en aquesta regió, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals de Taiwan. Obteniu més informació sobre el procés de verificació.
 2. Si esteu provant de publicar anuncis electorals de Taiwan fora d'aquesta regió, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.
 3. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar el vostre anunci o bé editeu-lo. Això farà que l'anunci i la seva destinació es tornin a enviar a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si requereixen una revisió més complexa.
 4. Si no podeu completar el procés de verificació, traieu els anuncis que infringeixin la política d'anuncis electorals de Taiwan.
Anuncis electorals del Regne Unit

Els anuncis electorals del Regne Unit són els que fan referència a qualsevol de les entitats o càrrecs següents:

 • Un partit polític, un càrrec electiu actual o un candidat en el marc del Parlament del Regne Unit.
 • Una qüestió objecte de votació en referèndum, un grup de campanya en favor d'un referèndum o bé una crida a votar relacionada amb un referèndum d'abast nacional o un referèndum d'abast regional sobre la sobirania.

A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals del Regne Unit.

Requisits de verificació de l'anunciant per als anuncis electorals del Regne Unit

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals del Regne Unit en aquest país només si completen la verificació d'anuncis electorals del Regne Unit. Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals del Regne Unit fora d'aquest país només si han completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.

Eina de resolució de problemes
 1. Si esteu provant de publicar anuncis electorals del Regne Unit en aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals del Regne Unit. Obteniu més informació sobre el procés de verificació.
 2. Si esteu provant de publicar anuncis electorals del Regne Unit fora d'aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.
 3. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar el vostre anunci o bé editeu-lo. Això farà que l'anunci i la seva destinació es tornin a enviar a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si requereixen una revisió més complexa.
 4. Si no podeu completar el procés de verificació, traieu els anuncis que infringeixin la política d'anuncis electorals del Regne Unit.
Anuncis electorals dels Estats Units (EUA)

Els anuncis electorals dels Estats Units (EUA) són els que fan referència a qualsevol de les entitats o càrrecs següents

 • Un càrrec actual o un candidat a un càrrec electiu federal. Això inclou càrrecs federals com el de president o vicepresident dels Estats Units i els membres de la Cambra de Representants dels Estats Units o del Senat dels Estats Units.
 • Un càrrec actual o un candidat a un càrrec electiu estatal, com ara el de governador, secretari d'estat o membre d'una legislatura estatal.
 • Un partit polític d'àmbit federal o estatal.
 • Una proposta, iniciativa o proposició d'àmbit estatal que compleixi els requisits per sotmetre's a votació en aquest estat.

A continuació s'indiquen els requisits que han de complir els anunciants que vulguin publicar anuncis electorals dels Estats Units.

Requisits de verificació de l'anunciant per als anuncis electorals dels Estats Units

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals dels Estats Units en aquest país només si completen la verificació d'anuncis electorals dels Estats Units. Obteniu informació sobre com podeu sol·licitar la verificació.

Es permet amb restriccions Els anunciants poden publicar anuncis electorals dels Estats Units fora d'aquest país només si han completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.

Eina de resolució de problemes
 1. Si esteu provant de publicar anuncis electorals dels Estats Units en aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals dels Estats Units. Obteniu més informació sobre el procés de verificació.
 2. Si esteu provant de publicar anuncis electorals dels Estats Units fora d'aquest país, comproveu que hàgiu completat la verificació d'anuncis electorals o d'identitat de l'anunciant.
 3. Contacteu amb nosaltres perquè tornem a revisar l'anunci o bé editeu-lo. Això farà que l'anunci i la seva destinació es tornin a enviar a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si requereixen una revisió més complexa.
 4. Si no podeu completar el procés de verificació, traieu els anuncis que infringeixin la política d'anuncis electorals dels Estats Units.
Anuncis electorals estatals i locals dels Estats Units

Els anuncis electorals estatals i locals, a més d'estar sotmesos als requisits anteriors, tenen restriccions addicionals en alguns estats dels Estats Units. A continuació podeu consultar els detalls per estat.

Restriccions a Califòrnia

A Califòrnia, els comitès que estiguin obligats per l'apartat 84504.6 del Codi del Govern de Califòrnia (2018) a proporcionar una notificació expressa a les plataformes en línia abans de comprar anuncis amb una comunicació sobre el pagador publicats per plataformes en línia ("online platform disclosed advertisements") en relació amb candidats a càrrecs electius de Califòrnia o amb propostes sotmeses a votació a Califòrnia, han de complir els requisits següents:

Es permet amb restriccionsEls comitès de Califòrnia que vulguin comprar "anuncis amb una comunicació sobre el pagador publicats per plataformes en línia" han de: (1) notificar-ho expressament a Google i enviar informació addicional sobre el comitè per al nostre informe de transparència i les comunicacions als anuncis, i (2) verificar el seu compte.

Envieu aquest formulari per dur a terme el procés de notificació expressa. Si utilitzeu la plataforma Display & Video 360 per a la publicitat, empleneu aquest formulari per complir els requisits anteriors.

Un cop finalitzat aquest procés, tots els anuncis del vostre compte seran aptes per a la revelació de la identitat que preveu la llei. Com que la revelació de la identitat als anuncis es mostrarà a través de la icona "Per què aquest anunci", no podeu desactivar aquesta icona als vostres anuncis. Per obtenir més informació sobre aquest procés i recomanacions per a la gestió del compte, consulteu aquesta guia de pràctiques recomanades.

Restriccions a Idaho

No es permet el següent:

Anuncis relacionats amb propostes sotmeses a votació i candidats en el marc de les eleccions locals

Restriccions a Maryland
No es permet el següent:
 Anuncis relacionats amb propostes sotmeses a votació i candidats en el marc de les eleccions estatals i locals
Restriccions a Nevada
No es permet el següent:
Anuncis relacionats amb propostes sotmeses a votació i candidats en el marc de les eleccions locals
Restriccions a Nova Jersey
No es permet el següent:
Anuncis relacionats amb propostes sotmeses a votació i candidats en el marc de les eleccions locals
Els anunciants de Nova Jersey que s'enumeren més avall han de complir els requisits següents abans de comprar anuncis:

Es permet amb restriccions Tal com disposa l'article 19:44A-22.3(d) de les Lleis de Nova Jersey, abans de comprar anuncis, els anunciants següents han d'enviar una còpia de la declaració de registre que cal presentar a la comissió d'aplicació de la llei electoral de Nova Jersey (Election Law Enforcement Commission):

Qualsevol comitè d'un candidat o d'un conjunt de candidats, comitè polític, comitè polític permanent, comitè de despesa independent, comitè d'un partit polític o comitè de lideratge legislatiu, o bé qualsevol altre grup diferent d'un d'aquests comitès o qualsevol persona que faci, generi o autoritzi una despesa amb la finalitat de finançar una comunicació tal com es descriu als articles 19:44A-22.3(a) i (b) de les Lleis de Nova Jersey.

Aquest pas s'ha de completar abans de publicar cap anunci.

Per complir els requisits anteriors, empleneu aquest formulari.

Restriccions a Nova York

A l'estat de Nova York, els comitès de despesa independent han de complir els requisits següents abans de comprar anuncis polítics:

Es permet amb restriccions Els comitès de despesa independent que vulguin comprar anuncis relacionats amb candidats i propostes sotmeses a votació en el marc de les eleccions estatals i locals de l'estat de Nova York han d'informar Google del fet que són comitès de despesa independent i enviar una còpia dels documents de registre que s'hagin presentat a la junta electoral estatal de Nova York. 
 
Per complir els requisits anteriors, empleneu aquest formulari.
Si utilitzeu la plataforma Display & Video 360 per a la publicitat, empleneu aquest formulari per complir els requisits anteriors.
Restriccions a Virgínia

A Virgínia, els anunciants polítics en línia que estiguin obligats per l'apartat 24.2-960 del Codi de Virgínia comentat (Virginia Code Ann. § 24.2-960) a identificar-se en una plataforma en línia com a anunciants polítics en línia i a certificar a la plataforma en qüestió que tenen permís legal, d'acord amb la legislació estatal i local, per comprar o promocionar anuncis polítics en línia a canvi d'una tarifa han de complir els requisits següents:

Es permet amb restriccions A Virgínia, els anunciants polítics en línia que vulguin comprar "anuncis polítics en línia" han de fer el següent: (1) identificar-se a Google com a anunciant polític en línia; (2) certificar a Google que tenen permís legal, d'acord amb la legislació estatal i local, per comprar o promocionar anuncis polítics en línia a canvi d'una tarifa, i (3) verificar el seu compte.

Envieu aquest formulari per completar el procés d'autoidentificació i autocertificació.

Restriccions a Washington
No es permet el següent:
 Anuncis relacionats amb propostes sotmeses a votació i candidats en el marc de les eleccions estatals i locals
Per informar d'un anunci que infringeix aquesta política o sol·licitar informació addicional, empleneu el formulari de sol·licitud d'informació sobre els anuncis electorals a Washington.
Restriccions a Seattle

No es permet el següent:

 Anuncis que demanin, d'una manera directa o indirecta, el vot o el suport econòmic o de qualsevol altre tipus en una campanya electoral, o que comuniquin un missatge relatiu a qualsevol assumpte polític que tingui una importància local, com ara una qüestió legislativa o bé la posició d'un funcionari electiu davant d'aquesta qüestió.

Segmentació restringida per als anuncis electorals

Només es poden utilitzar els criteris següents per segmentar els anuncis electorals:

Green checkmark, allowed Ubicació geogràfica (excepte el radi al voltant d'una ubicació).

Green checkmark, allowed Edat i sexe.

Green checkmark, allowed Opcions de segmentació contextual, com ara emplaçaments d'anuncis, temes i paraules clau en llocs web, aplicacions, pàgines i vídeos.

La resta de tipus de segmentació no es poden utilitzar per als anuncis electorals.

Requisits de comunicació per a la publicitat electoral

Tots els anuncis electorals publicats per anunciants electorals verificats en regions on es requereixi la verificació d'anuncis electorals han de contenir una comunicació que identifiqui qui ha pagat l'anunci. En el cas de la majoria de formats d'anunci, Google generarà automàticament una comunicació sobre el pagador fent servir la informació proporcionada durant el procés de verificació. Tingueu en compte que aquesta comunicació no en substitueix cap altra que hàgiu d'incloure a l'anunci per llei.

Es permet amb restriccions En el cas dels formats d'anunci i de les funcions disponibles a Google que figuren a continuació, l'anunciant és el responsable d'incloure directament a l'anunci una comunicació sobre el pagador seguida del nom de l'organització o del particular que paga l'anunci. En el cas dels formats visuals, la comunicació ha de ser visible en tot moment i prou gran perquè la pugui llegir un espectador mitjà. En el cas dels formats només d'àudio, la comunicació ha de tenir un to, un color i una velocitat substancialment similars als de la resta de l'anunci.

Tingueu en compte que aquesta comunicació no en substitueix cap altra que hàgiu d'incloure a l'anunci per llei.

Restriccions regionals

En aquestes regions s'apliquen restriccions als anuncis polítics. A continuació podeu veure una llista d'aquestes regions i què està prohibit en cadascuna d'elles. És possible que la política de requisits legals locals estableixi prohibicions o requisits addicionals.

Canadà
Anuncis electorals del Canadà

Al Canadà, no es permet el següent a les plataformes de Google durant un període electoral regulat per la Llei electoral del Canadà.

No es permet Anuncis que fan referència a un partit polític federal, al líder d'un partit polític federal o bé a un membre actual o un candidat a membre (incloent-hi els candidats que es presenten a les eleccions primàries) del Parlament del Canadà.

Nota: aquesta política no s'aplica als anuncis publicats per organitzacions de notícies canadenques amb l'objectiu de promocionar la seva cobertura informativa d'unes eleccions. Tampoc no inclou els anuncis que promocionen directrius en matèria de salut pública relacionades amb la COVID-19 o que ofereixen informació sobre processos electorals publicats per agències, departaments o ministeris governamentals federals (p. ex., els anuncis de participació ciutadana publicats per Elections Canada).

Anuncis de publicitat política temàtica del Canadà

Al Canadà, no es permet el següent a les plataformes de Google durant un període electoral regulat per la Llei electoral del Canadà.

No es permet Anuncis que fan referència a una qüestió a la qual està associat un partit polític federal o bé un membre actual o un candidat a membre del Parlament del Canadà.

Nota: aquesta política no s'aplica als anuncis publicats per organitzacions de notícies canadenques amb l'objectiu de promoure la seva cobertura informativa d'unes eleccions. Tampoc no inclou els anuncis que promouen directrius en matèria de salut pública relacionades amb la COVID-19 o que ofereixen informació sobre processos electorals publicats per agències, departaments o ministeris governamentals federals (p. ex., els anuncis de participació ciutadana publicats per Elections Canada).

Eina de resolució de problemes
 1. Si els vostres anuncis s'han rebutjat i creieu que es tracta d'un error (p. ex., sou una organització de notícies canadenca que promou el seu contingut informatiu i heu triat el Canadà com a país seleccionat al vostre perfil de pagaments de Google Ads), podeu contactar amb nosaltres perquè tornem a revisar els anuncis o bé podeu editar-los directament. Això farà que els anuncis i la seva destinació es tornin a enviar a revisió.
 2. Si no podeu complir els criteris d'exempció per a informatius que s'indiquen més amunt, traieu el contingut dels anuncis que infringeixi les restriccions regionals.
França

A França es prohibeix el següent en plataformes de Google durant el període de temps que comença tres mesos abans del primer dia del mes en què s'han de celebrar unes eleccions generals i finalitza quan hagin acabat aquestes eleccions:

 Anuncis que incloguin contingut informatiu relacionat amb un debat d'interès general.

Això no inclou els anuncis publicats per organismes de comunicació governamentals oficials, és a dir, el servei d'informació del govern (Service d'information du Gouvernement), que promocionin directrius en matèria de salut pública relacionades amb la crisi de la COVID-19 o que ofereixin informació sobre processos electorals.

Filipines

A les Filipines, no es permet el següent a les plataformes de Google durant un període de campanya electoral o una jornada de reflexió regulats per la Comissió Electoral de les Filipines.

No es permet Anuncis que promocionen un partit polític o la candidatura d'una persona o d'un partit a un càrrec públic, o bé que s'hi oposen.

Singapur

A Singapur, es prohibeix el següent a les plataformes de Google:

 Anuncis que influeixen, o intenten influir, en:
 • Els resultats d'un referèndum o d'unes eleccions presidencials, d'unes eleccions generals al parlament o d'unes eleccions parcials al parlament.
 • L'opinió pública sobre un tema que a Singapur és una qüestió d'interès públic o polèmica; els exemples clau són els temes relatius a la raça o la religió.
 • El procés o resultats legislatius de Singapur, o bé produeixen, o intenten produir, canvis totals o parcials en la legislació de Singapur.
 Anuncis que promocionen els interessos d’un partit polític o d’un altre grup de persones organitzades a Singapur amb finalitats polítiques.
 

Nota: els anuncis de servei públic de ministeris governamentals, juntes estatutàries i organismes de l'Estat per promocionar o difondre informació sobre polítiques, projectes o institucions nacionals no estan prohibits en virtut del que disposa aquesta política. La difusió d'informació sobre anuncis de polítiques nacionals en esdeveniments com ara el discurs sobre l'estat de la nació o la presentació dels pressupostos de Singapur tampoc no està prohibida segons el que disposa aquesta política.

Si actueu en nom de ministeris governamentals, de juntes estatutàries o d'organismes de l'Estat per difondre anuncis de servei públic, podeu sol·licitar la verificació.

Corea del Sud

A Corea del Sud, es prohibeix el següent a les plataformes de Google:

Anuncis que fan referència a partits polítics o candidats a càrrecs electius de Corea del Sud.

Necessiteu ajuda?

Si teniu cap dubte relacionat amb les nostres polítiques, feu-nos-ho saber: contacteu amb l'equip d'assistència de Google Ads.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
false
true
true
73067