Политическо съдържание

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Подкрепяме отговорното политическо рекламиране и очакваме всички политически реклами и дестинации да спазват местните законови изисквания, включително законите за предизборни кампании и избирателните закони, както и задължителните по закон предизборни „дни за размисъл“ за всяка географска област, към която са насочени. Политическото съдържание включва реклами за политически организации, партии, отделни кандидати и политици, както и застъпничество и набиране на средства за политически каузи.

Неспазването на правилата за политическото съдържание може да доведе до разкриване на информация за профила и политическите Ви реклами в общественото пространство или пред съответните правителствени и регулаторни органи.

Предизборни реклами

Допуска се показване на предизборни реклами с ограничения в някои държави. По-долу ще видите как дефинираме предизборните реклами за всяка държава или регион и какви са съответните изисквания към рекламодателите.

Ограничено насочване за предизборни реклами

За насочване на предизборни реклами може да се използват само следните критерии:

Географско местоположение (с изключение на радиус около местоположение)

Възраст, пол

Опции за контекстно насочване, като например рекламни разположения, теми, ключови думи спрямо сайтове, приложения, страници и видеоклипове.

Всички други видове насочване не са разрешени за използване в предизборни реклами. Това включва всички продукти за насочване по аудитория, ремаркетинг, Списъци с клиенти, насочване в географски радиус и аудитории от трети страни, като качени списъци.

Предизборни реклами в Европейския съюз

 

В ЕС предизборните реклами включват всички реклами, които представят:

 • политически партии или лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за Европейския парламент.
 • политически партии или лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за избираема национална длъжност в държава – членка на ЕС. Примери за такива са депутати в националния парламент и президенти, когато се избират пряко.
 • въпрос от референдум за предстоящо гласуване, група кампании, свързани с референдум, или призив за гласуване във връзка с национален референдум или държавен/провинциален референдум за суверенитет.

Имайте предвид, че предизборните реклами не включват реклами за продукти или услуги, включително промоционални политически артикули (напр. тениски), или реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за референдуми, политически партии, кампании и лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за политическа длъжност.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, които искат да показват предизборни реклами в ЕС.


Изискване за потвърждаване на рекламодателите за показване на предизборни реклами в Европейския съюз

Допуска се с ограниченияПредизборни реклами може да се показват в ЕС само ако рекламодателят е потвърден от Google.

Научете как да кандидатствате за потвърждаване.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Рекламите, свързани с избори в ЕС, може да се показват само в ЕС. Проверете дали предизборните Ви реклами се показват само в ЕС и дали имате потвърждение за показване на предизборни реклами в ЕС. Научете повече за процеса на потвърждаване

 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборните реклами.

Предизборни реклами в Обединеното кралство

В Обединеното кралство предизборните реклами включват всички реклами, които представят:

 • политически партии или лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за парламента на Обединеното кралство.
 • въпрос от референдум за предстоящо гласуване, група кампании, свързани с референдум, или призив за гласуване във връзка с национален референдум или регионален референдум за суверенитет.

Имайте предвид, че предизборните реклами не включват реклами за продукти или услуги, включително промоционални политически артикули (напр. тениски), или реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за референдуми, политически партии, кампании и лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за политическа длъжност.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, които искат да показват предизборни реклами в Обединеното кралство.

Изисквания за потвърждаване на рекламодателите за показване на предизборни реклами в Обединеното кралство

Допуска се с ограничения Предизборни реклами може да се показват в Обединеното кралство само ако рекламодателят е потвърден от Google.

Научете как да кандидатствате за потвърждаване

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Рекламите, свързани с избори в Обединеното кралство, може да се показват само в Обединеното кралство. Проверете дали предизборните Ви реклами в Обединеното кралство се показват само в тази държава и дали имате потвърждение за показване в нея на предизборни реклами. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборните реклами.

Предизборни реклами в Индия

 

В Индия предизборните реклами са реклами, които представят политически партии, политически кандидати или настоящи членове на Лок Сабха или Видхан Сабха, както и всички реклами, които се показват от политически партии, политически кандидати или настоящи членове на Лок Сабха или Видхан Сабха.

Имайте предвид, че предизборните реклами не включват рекламите, показвани от неполитически юридически лица за популяризиране на политически артикули, като например тениски, или тези, показвани от новинарски организации за популяризиране на отразяването им на политически партии, предизборни кампании, настоящи членове и кандидати за Лок Сабха или Видхан Сабха.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, желаещи да показват в Индия предизборни реклами.

Изискване за потвърждаване на рекламодателите за показване на предизборни реклами в Индия
Допуска се с ограниченияПредизборни реклами може да се показват в Индия само ако рекламодателят е потвърден от Google. Рекламодателите, които все още не са потвърдени, трябва да стартират процеса на потвърждаване, преди да показват каквито и да било предизборни реклами в Индия.
Изискване за предварително сертифициране за предизборни реклами в Индия

Допуска се с ограниченияРекламодателите, които искат да показват предизборни реклами в Индия, трябва да изпратят за всяка реклама валиден предварителен сертификат, издаден от Избирателната комисия на Индия (ECI) или друг орган, упълномощен от нея.

Забележка: Преди да изпрати този предварително издаден сертификат за всяка реклама, рекламодателят трябва първо да бъде потвърден от Google.
 

Ако вече сте получили потвърждение от Google, изпратете предварителните сертификати за предизборни реклами тук

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Рекламите, свързани с избори в Индия, може да се показват само в Индия. Проверете дали предизборните Ви реклами в Индия се показват само в тази държава. В допълнение проверете дали сте получили потвърждение от Google и дали сте изпратили предварителен сертификат за всяка предизборна реклама, която искате да показвате. Научете повече за процеса на потвърждаване.

 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване или нямате предварителен сертификат, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборните реклами.

Предизборни реклами в Израел

Предизборните реклами в Израел са такива, които представят или се пускат от някое от следните:

 • политически партии, лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за Кнесета; или
 • списъци с кандидати, съставени от една или няколко политически партии за Кнесета.

Предизборните реклами не включват реклами на продукти или услуги, включително промоционални политически артикули (напр. тениски), или реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за политически партии, кандидати, списъци с няколко политически партии или понастоящем избрани лица на политическа длъжност. 

Следват изискванията, на които трябва да отговарят всички рекламодатели, които искат да показват предизборни реклами в Израел. 

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за предизборни реклами в Израел

Допуска се с ограничения Предизборни реклами може да се показват в Израел само ако рекламодателят е потвърден от Google.

Допуска се с ограничения По време на потвърждаването рекламодателите трябва да разкрият дали представляват кандидат, понастоящем избрано лице на политическа длъжност, политическа партия или списък с кандидати, съставен от една или повече политически партии за Кнесет. Всички реклами, показвани в потвърдения профил на тези рекламодатели, ще се считат за предизборни реклами.

Научете как да кандидатствате за потвърждаване

Допуска се с ограничения  Рекламодателите трябва да включват в рекламите си отказ от отговорност, както се изисква от израелското законодателство.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Предизборни реклами за Израел може да се показват само в Израел. Предизборните Ви реклами за Израел трябва да се показват само в Израел, а Вие трябва да сте потвърден рекламодател за показването на такива реклами. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборни реклами за Израел. 

Предизборни реклами в Нова Зеландия

Предизборните реклами в Нова Зеландия са реклами, които представят някое от следните:

 • политически партии или лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за парламента на Нова Зеландия; или 
 • въпрос от референдум за предстоящо гласуване, предложител на въпрос от референдум или призив за гласуване след официалното обявяване на национален референдум със закон или заповед в Съвет. 

Предизборните реклами не включват реклами на продукти или услуги, включително промоционални политически артикули (напр. тениски), или реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за политически партии, кампании и лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за политическа длъжност. 

Предизборни реклами може да се показват в Нова Зеландия само ако рекламодателят е потвърден от Google. Научете как да кандидатствате за потвърждаване

Изисквания за потвърждаване на рекламодатели за показване на предизборни реклами в Нова Зеландия

Допуска се с ограничения Предизборни реклами може да се показват в Нова Зеландия само ако рекламодателят е потвърден от Google.

Научете как да кандидатствате за потвърждаване
 

Допуска се с ограничения Рекламодателите трябва да спазват законодателството на Нова Зеландия и приложимите указания на избирателната комисия, свързани с отказ от отговорност, включително наличието на ясно рекламно изявление в рекламите си, когато е необходимо. Ако се изисква по закон, рекламодателите трябва да бъдат упълномощени от политическа партия или кандидат, преди да закупуват реклами.

Допуска се с ограничения Рекламодателите трябва да спазват закона на Нова Зеландия за дните на размисъл.

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Предизборни реклами във връзка с Нова Зеландия може да се показват само в Нова Зеландия. Проверете дали предизборните Ви реклами, свързани с Нова Зеландия, се показват само в Нова Зеландия и дали сте получили потвърждение за показване на такива реклами в тази държава. Научете повече за процеса на потвърждаване.
 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат в рамките на един работен ден, но това може да отнеме и по-дълго при реклами, които изискват по-сложен преглед.
 3. Потвърдете, че не се опитвате да показвате реклами на маорски език. За съжаление, понастоящем маорският език не се поддържа в Google Ads и DV360 и съответно не могат да се показват реклами на този език. Допускат се предизборни реклами в Нова Зеландия на поддържан език, които съдържат често използвана дума или фраза на маорски. Допълнителна информация за поддържаните езици за Google Ads можете да намерите тук, а за DV360 – тук.
 4. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборни реклами в Нова Зеландия.

Предизборни реклами в Съединените щати

В Съединените щати предизборните реклами включват реклами, които представят:

 • лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за изборни федерални длъжности. Това включва президента или вицепрезидента на Съединените щати или членове на Камарата на представителите или Сената на Съединените щати.
 • лица, понастоящем избрани или кандидатстващи за щатски изборни длъжности, като например губернатор, щатски секретар или член на щатско законодателство.
 • политическа партия на федерално или щатско ниво.
 • мярка, инициатива или предложение за гласуване на щатско ниво, отговарящи на условията за гласуване в съответния щат.

Имайте предвид, че предизборните реклами не включват реклами за продукти или услуги, включително промоционални политически артикули, като тениски, или реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им за федерални предизборни кампании, кандидати или лица, понастоящем избрани на политически длъжности.

По-долу са дадени изискванията, които трябва да бъдат изпълнени от рекламодателите, които искат да показват реклами, свързани с федерални избори, в Съединените щати.

Изисквания за потвърждаване на рекламодателите за показване на предизборни реклами в Съединените щати

Допуска се с ограничения Предизборни реклами може да се показват в Съединените щати, ако рекламодателят е потвърден от Google.

Научете как да кандидатствате за потвърждаване

Инструмент за отстраняване на неизправности
 1. Предизборните реклами в САЩ може да се показват само в Съединените щати. Проверете дали предизборните Ви реклами в САЩ се показват само в тази държава и дали имате потвърждение за показване в нея на предизборни реклами. Научете повече за процеса на потвърждаване
 2. Свържете се с нас за повторен преглед на рекламата Ви или я редактирайте. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.
 3. Ако не можете да завършите процеса на потвърждаване, премахнете съдържанието, което нарушава правилата за предизборните реклами.

Реклами, свързани с щатски избори, в Съединените щати

В допълнение към горепосочените изисквания има и други ограничения за реклами, свързани с щатските и местните избори в някои щати на САЩ. Вижте подробностите по щати по-долу.

Ограничения за Калифорния

Следното се изисква от комитетите в Калифорния съгласно параграф 84504.6 (2018) от Калифорнийския правителствен кодекс за предоставяне на изрично уведомяване на онлайн платформите преди закупуване на „обявени реклами в онлайн платформа“, свързани с кандидати за избираем пост в Калифорния или с предложения за гласуване в Калифорния:

Допуска се с ограниченияКомитетите в Калифорния, които искат да закупят „обявени реклами в онлайн платформа“, трябва: (1) изрично да уведомят Google и да изпратят допълнителна информация за себе си за нашия отчет за прозрачност и разкриване на информация в рекламите; и (2) да потвърдят профила си.

Моля, изпратете този формуляр, за да завършите процеса на изрично уведомяване. Ако за рекламиране използвате платформата Display & Video 360, моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.

След приключване на този процес всички реклами в профила Ви ще отговарят на условията за разкриване, изисквани по закон. Тъй като разкриването в рекламите ще се показва чрез иконата „Защо тази реклама“, не можете да се откажете да я показвате в рекламите. За повече информация относно този процес и препоръки за управление на профила разгледайте това ръководство за най-добри практики.

Ограничения за Мериленд
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за щатски и местни избори
Ограничения за Ню Джърси
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за щатски и местни избори
Ограничения за Ню Йорк

Преди да купят политически реклами, от комитетите за независими разходи в щата Ню Йорк се изисква следното:  

Допуска се с ограничения Комитетите за независими разходи, които искат да купуват реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за щатски и местни избори в Ню Йорк, трябва да информират Google, че са такива комитети, и да изпратят копие на документите си за регистрация, подадени в избирателната комисия на щата Ню Йорк. 
 
Моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.
Ако използвате платформата Display & Video 360 за рекламиране, моля, попълнете този формуляр, за да изпълните горепосочените изисквания.
Ограничения за Невада
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за щатски и местни избори
Ограничения за Вирджиния

За онлайн политическите рекламодатели във Вирджиния, от които съгласно анотирания Кодекс на Вирджиния, параграф 24.2-960, се изисква да се идентифицират в онлайн платформа като онлайн политически рекламодатели и да удостоверят в онлайн платформата, че имат разрешение съгласно щатските и местните закони да купуват или популяризират онлайн политически реклами срещу заплащане:

Допуска се с ограниченияОнлайн политическите рекламодатели във Вирджиния, които искат да закупят „онлайн политически реклами“, трябва:  (1) да се идентифицират пред Google като онлайн политически рекламодател; (2) да удостоверят пред Google, че имат разрешение съгласно щатските и местните закони да купуват онлайн политически реклами срещу заплащане; и (3) да потвърдят профила си.

Моля, изпратете този формуляр, за да завършите процеса на самостоятелно идентифициране и сертифициране.

Ограничения за Вашингтон
Не се допуска следното:
 Реклами, свързани с предложения за гласуване и кандидати за щатски и местни избори
За да подадете сигнал или да поискате допълнителна информация за реклама, която нарушава тези правила, моля, попълнете формуляра за заявка за информация за предизборни реклами във Вашингтон.
Ограничения за Сиатъл

Не се допуска следното:

 Реклами, които призовават, пряко или косвено, към гласуване за дадена предизборна кампания или към финансова или друга подкрепа за нея; или които изпращат послания, свързани с политически въпроси от местно значение, включително във връзка със законодателство или позиция на избрано длъжностно лице по отношение на законодателството.

Предизборни реклами в Сингапур

В Сингапур следните са забранени в платформите на Google:

Реклами, които въздействат или се стремят да въздействат върху:
 • резултатите от избори за президент, общи избори за народни представители, частични избори за народни представители или референдум;
 • общественото мнение по въпрос, който е свързан с обществени интереси или спорове в Сингапур – например относно раса и религия; или
 • законодателния процес в Сингапур или резултатите от него, или внасят или се стремят да внесат промени в законите за цялата територия или за отделна част на Сингапур.
Реклами, които популяризират интересите на политическа партия или друга група хора, организирана в Сингапур с политически цели.

Предизборни реклами в Южна Корея

В Южна Корея следните са забранени в платформите на Google:

Реклами, представящи политически кандидати или партии за изборни постове в Южна Корея.

Реклами, свързани с избори, в Канада

В Канада следното не е разрешено в платформи на Google по време на изборен период съгласно канадския Закон за изборите.

 Реклами, представящи федерална политическа партия, лидер на федерална политическа партия или настоящ член или кандидат (включително лице, което се състезава за номинация) за член на парламента на Канада.

Забележка: Това правило не се отнася за реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им във връзка с избори.

Реклами, свързани с проблеми, в Канада

В Канада следното не е разрешено в платформи на Google по време на изборен период съгласно канадския Закон за изборите.

 Реклами, представящи проблем, с който се свързва федерална политическа партия, настоящ член или кандидат за член на парламента на Канада.

Забележка: Това правило не се отнася за реклами, показвани от новинарски организации за популяризиране на предаванията им във връзка с избори.

Изисквания за разкриване при рекламиране, свързано с избори 

За държавите, за които се отнасят правилата на Google за предизборни реклами, изискваме всички предизборни реклами да съдържат разкриване на информация за това кой заплаща за тях. За повечето рекламни формати Google автоматично ще генерира надпис за разкриване „Платено от“, като използва информацията, предоставена по време на процеса на потвърждаване. 

Допуска се с ограничения За следните рекламни формати и функции, които са налице в продуктите на Google, рекламодателят е отговорен за включването на надпис за разкриване „Платено от“ директно в рекламата, последван от името на организацията или лицето, което плаща за нея. Разкриването на информация трябва да е видимо в рекламата по всяко време.

Моля, имайте предвид, че това разкриване не е заместител на другите разкривания на информация, които може да се изискват за рекламата Ви по закон.

Научете как да коригирате неодобрена реклама

 

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?