Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Câu hỏi thường gặp về Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Google trong vai trò là "đơn vị kiểm soát"

Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các sản phẩm của mình và đánh giá xem liệu chúng tôi đóng vai trò là một đơn vị kiểm soát hay một đơn vị xử lý đối với từng sản phẩm đó. Chúng tôi đóng vai trò là đơn vị kiểm soát đối với các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của mình vì chúng tôi thường xuyên đưa ra các quyết định về dữ liệu để cung cấp và cải thiện sản phẩm. Tuy nhiên, liên quan đến các tính năng của Đơn vị xử lý AdMobcác tính năng của Đơn vị xử lý Google Ad Manager, Google đóng vai trò là đơn vị xử lý. Trong một số trường hợp, Google và nhà xuất bản sẽ đóng vai trò là đơn vị đồng kiểm soát. Điều này được thể hiện trong Điều khoản bảo vệ dữ liệu giữa các đơn vị kiểm soát.

Ví dụ: nếu bạn là một nhà xuất bản AdSense, chúng tôi sẽ phân phát quảng cáo cho khách truy cập của bạn. Giả sử như trang web của bạn có nội dung về việc làm vườn thì chúng tôi có thể phỏng đoán rằng khách truy cập của bạn là những người đam mê làm vườn. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu đó để mang lại lợi ích cho nhà quảng cáo: một nhà sản xuất máy cắt cỏ có thể muốn phân phát quảng cáo cho những người đam mê làm vườn, ngay cả khi họ đang truy cập các trang web không liên quan đến việc làm vườn. Việc sử dụng dữ liệu này để mang lại lợi ích cho các bên khác nhau nghĩa là chúng tôi là đơn vị kiểm soát dữ liệu chứ không phải là đơn vị xử lý. Khi sử dụng các sản phẩm Ad Manager hoặc Ad Exchange của chúng tôi, nhà xuất bản có nhiều lựa chọn kiểm soát hơn đối với việc sử dụng dữ liệu. Họ có thể chọn cho phép cách sử dụng dữ liệu tương tự như AdSense và AdMob. Nếu không, họ có thể chọn giới hạn việc sử dụng của Google đối với dữ liệu, chẳng hạn như Google sẽ không được dùng thông tin trên các trang về nội dung trượt tuyết để phân phát quảng cáo trên trang web của một nhà xuất bản khác. Tuy nhiên, các chế độ kiểm soát này không phải là toàn bộ: chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các nhà xuất bản Ad Manager và Ad Exchange để cải thiện sản phẩm, bao gồm kiểm tra thuật toán phân phát quảng cáo, theo dõi thời gian chờ của người dùng cuối và đảm bảo tính chính xác của hệ thống dự báo. Do đó, đối với sản phẩm Ad Manager và Ad Exchange thì chúng tôi là đơn vị kiểm soát chứ không phải là đơn vị xử lý.

Vai trò đơn vị kiểm soát của Google trong các sản phẩm dành cho nhà xuất bản không mang lại cho Google thêm bất kỳ quyền nào đối với dữ liệu bắt nguồn từ việc nhà xuất bản sử dụng Ad Manager và Ad Exchange. Việc Google sử dụng dữ liệu sẽ tiếp tục chịu sự kiểm soát của các điều khoản trong hợp đồng của Google với nhà xuất bản và các chế độ cài đặt trong các tính năng cụ thể mà nhà xuất bản đã chọn thông qua giao diện người dùng của các sản phẩm của chúng tôi.

Những dịch vụ nào yêu cầu phải có sự đồng ý của người dùng cuối?

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu cung cấp thông tin chi tiết về những dịch vụ yêu cầu phải có sự đồng ý. Chúng tôi cũng đã cập nhật trang trợ giúp cho Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu để giải đáp các câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được từ khách hàng của mình.

Ngoài ra, Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu cũng yêu cầu nhà xuất bản cung cấp cho người dùng thông tin về cách sử dụng dữ liệu của họ. Để giải thích cách các sản phẩm của Google sử dụng dữ liệu, các nhà xuất bản nên đăng một đường liên kết dẫn đến trang giao diện người dùng này. Việc làm đó sẽ giúp các nhà xuất bản đáp ứng yêu cầu này trong chính sách của chúng tôi.

Google dự định thực thi chính sách về sự đồng ý này như thế nào?

Việc phối hợp với khách hàng để đảm bảo tuân thủ chính sách luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Có rất nhiều phương pháp để thu thập sự đồng ý và chúng tôi không quy định phải sử dụng một phương pháp cụ thể, miễn là nhà xuất bản tuân thủ chính sách của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi biết rằng các nhà xuất bản muốn cung cấp các lựa chọn khác nhau cho khách truy cập của họ. Chúng tôi đã đề xuất cách hiển thị thông báo thu thập sự đồng ý tại trang web cookiechoices.org và cách đó phản ánh phương pháp mà chúng tôi sử dụng thông qua công cụ thu thập sự đồng ý Funding Choices; nhưng các nhà xuất bản có thể sử dụng một phương pháp khác. Chúng tôi không đề xuất một phương pháp phù hợp cho tất cả nhà xuất bản. Chính sách của chúng tôi áp dụng cho những nhà xuất bản và nhà quảng cáo sử dụng các sản phẩm do chúng tôi cung cấp và có người dùng cuối ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Tuy nhiên, cũng giống như khi thực thi chính sách hiện hành, bước đầu tiên của chúng tôi không phải là đưa ra "quyết định"; mà thay vào đó, chúng tôi liên hệ với khách hàng để chỉ ra vấn đề và cố gắng phối hợp với họ để đảm bảo việc tuân thủ chính sách.

Nếu phát hiện một trang web không tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn có thể cho chúng tôi biết thông qua biểu mẫu Báo cáo trường hợp vi phạm chính sách.

Nhà xuất bản có thể sử dụng các sản phẩm của Google mà không cần có được sự đồng ý của người dùng không và nếu có thể, thì cách thực hiện như thế nào?

Chúng tôi đã phát triển chế độ quảng cáo không được cá nhân hóa để cho phép nhà xuất bản sử dụng một trong hai lựa chọn sau: 1) cho người dùng ở EEA lựa chọn giữa quảng cáo được cá nhân hóa và quảng cáo không được cá nhân hóa hoặc 2) chọn chỉ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng ở EEA.

Mặc dù các quảng cáo không được cá nhân hóa không sử dụng cookie để cá nhân hóa quảng cáo, nhưng có sử dụng cookie để áp dụng giới hạn tần suất, báo cáo quảng cáo tổng hợp, đồng thời chống gian lận và lạm dụng. Vì vậy, nhà xuất bản cần có sự đồng ý của người dùng để sử dụng cookie cho những mục đích đó ở các quốc gia áp dụng các điều khoản sử dụng cookie theo Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử.

Giải pháp của Google đối với quảng cáo không được cá nhân hoá là gì?

Quảng cáo không được cá nhân hóa cho phép nhà xuất bản sử dụng một trong hai tùy chọn sau: cho người dùng ở EEA lựa chọn giữa quảng cáo được cá nhân hóa và quảng cáo không được cá nhân hóa hoặc chọn chỉ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng ở EEA. Quảng cáo không được cá nhân hóa chỉ sử dụng thông tin theo ngữ cảnh, bao gồm cả vị trí tương đối chung (cấp thành phố).

Đối với quảng cáo không được cá nhân hoá, Google là đơn vị xử lý hay đơn vị kiểm soát?

Trong giải pháp này, Google sẽ tiếp tục đóng vai trò là đơn vị kiểm soát, vì chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu như đã đề cập ở trên để tối ưu hóa cho tất cả các nhà xuất bản và cải thiện sản phẩm.

Google lấy các lợi ích chính đáng làm cơ sở pháp lý khi sử dụng dữ liệu cá nhân cho các hoạt động như phân phát quảng cáo theo bối cảnh, báo cáo quảng cáo cũng như chống lại hành vi gian lận và lạm dụng.

Mặc dù các quảng cáo không được cá nhân hóa không sử dụng cookie để cá nhân hóa quảng cáo, nhưng có sử dụng cookie để áp dụng giới hạn tần suất, báo cáo quảng cáo tổng hợp, đồng thời chống gian lận và lạm dụng. Mặc dù chúng tôi dựa vào các lợi ích chính đáng khi xử lý theo GDPR, nhưng vẫn cần có sự đồng ý của người dùng để sử dụng cookie cho các mục đích đó ở các quốc gia áp dụng các điều khoản sử dụng cookie theo Chỉ thị về quyền riêng tư khi trực tuyến.

Nếu thay đổi chính sách trong tương lai, Google sẽ thông báo các thay đổi này cho nhà xuất bản bằng cách nào?

Chúng tôi xem xét thận trọng tác động của bất kỳ sự thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, nếu hướng dẫn về luật định có sự thay đổi đáng kể (ví dụ: nếu hướng dẫn đó cho biết rằng trên thực tế, quảng cáo được cá nhân hoá có thể dựa vào các lợi ích chính đáng), thì chúng tôi cập nhật chính sách để phản ánh điều đó. Mặc dù chúng tôi không đưa ra thông báo trước về tất cả sự thay đổi đối với chính sách của mình, nhưng chúng tôi đã áp dụng ngoại lệ đối với những sự thay đổi sẽ áp dụng cho Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Trong trường hợp có những sự thay đổi đáng kể trong tương lai, chúng tôi cũng muốn làm như vậy.

Giống như những việc chúng tôi đã và đang thực hiện trong nhiều tháng qua, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi tích cực với các đối tác là nhà xuất bản của mình để chia sẻ thông tin cập nhật mới nhất và nắm bắt ý kiến phản hồi của đối tác.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính