Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh châu Âu

Câu hỏi thường gặp về GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu)

Tại sao theo GDPR, Google lại là "đơn vị kiểm soát" mà không phải là "đơn vị xử lý" dữ liệu?

Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các sản phẩm của mình và đánh giá xem liệu chúng tôi đóng vai trò là một đơn vị kiểm soát hay một đơn vị xử lý đối với từng sản phẩm đó. Chúng tôi đóng vai trò là đơn vị kiểm soát đối với các sản phẩm dành cho nhà xuất bản bởi vì chúng tôi thường đưa ra những quyết định dựa trên dữ liệu để cung cấp và cải thiện sản phẩm.

Ví dụ: nếu bạn là nhà xuất bản AdSense, chúng tôi sẽ phân phát quảng cáo cho khách truy cập của bạn. Giả sử như trang web của bạn có nội dung về việc làm vườn thì chúng tôi có thể phỏng đoán rằng khách truy cập của bạn là những người đam mê làm vườn. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu đó để mang lại lợi ích cho nhà quảng cáo: một nhà sản xuất máy cắt cỏ có thể muốn phân phát quảng cáo cho những người đam mê làm vườn, ngay cả khi họ đang truy cập các trang web không liên quan đến việc làm vườn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu đó để mang lại lợi ích cho các bên khác nhau, do đó, chúng tôi là đơn vị kiểm soát dữ liệu chứ không phải là đơn vị xử lý. Khi sử dụng các sản phẩm Ad Manager hoặc Ad Exchange của chúng tôi, nhà xuất bản có nhiều tùy chọn kiểm soát hơn đối với việc sử dụng dữ liệu. Họ có thể chọn cho phép cách sử dụng dữ liệu tương tự như AdSense và AdMob. Nếu không, họ có thể chọn giới hạn việc sử dụng dữ liệu của Google, chẳng hạn như Google sẽ không được dùng thông tin trên các trang về nội dung trượt tuyết để phân phát quảng cáo trên trang web của một nhà xuất bản khác. Các tùy chọn kiểm soát đó có một số giới hạn sau: chúng tôi sử dụng dữ liệu từ các nhà xuất bản Ad Manager và Ad Exchange để cải thiện sản phẩm, bao gồm mục đích kiểm tra thuật toán phân phát quảng cáo, theo dõi thời gian chờ của người dùng cuối và đảm bảo tính chính xác của hệ thống dự đoán của chúng tôi. Do đó, đối với sản phẩm Ad Manager và Ad Exchange thì chúng tôi là đơn vị kiểm soát chứ không phải là đơn vị xử lý.

Vai trò đơn vị kiểm soát của Google trong các sản phẩm dành cho nhà xuất bản không mang lại cho Google thêm bất kỳ quyền nào đối với dữ liệu bắt nguồn từ việc nhà xuất bản sử dụng Ad Manager và Ad Exchange. Việc Google sử dụng dữ liệu sẽ tiếp tục chịu sự kiểm soát của các điều khoản trong hợp đồng của Google với nhà xuất bản và mọi tùy chọn cài đặt trong các tính năng cụ thể mà nhà xuất bản đã chọn thông qua giao diện người dùng của các sản phẩm của chúng tôi.

Những dịch vụ nào yêu cầu phải có sự đồng ý của người dùng cuối?

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu cung cấp thông tin chi tiết về những dịch vụ yêu cầu phải có sự đồng ý. Chúng tôi cũng đã cập nhật trang trợ giúp về Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu để giải đáp các câu hỏi của khách hàng.

Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của chúng tôi cũng yêu cầu nhà xuất bản cung cấp cho người dùng thông tin về việc dữ liệu của người dùng sẽ được sử dụng như thế nào. Để giải thích cách các sản phẩm của Google sử dụng dữ liệu, các nhà xuất bản nên đăng một liên kết dẫn đến trang giao diện người dùng này. Việc làm đó sẽ giúp các nhà xuất bản đáp ứng yêu cầu này trong chính sách của chúng tôi.

Google dự định thực thi chính sách về sự đồng ý này như thế nào?

Ưu tiên số một của chúng tôi luôn là hợp tác với khách hàng để đảm bảo tuân thủ chính sách. Có rất nhiều phương pháp để thu thập sự đồng ý và chúng tôi không quy định phải sử dụng một phương pháp cụ thể, miễn là nhà xuất bản tuân thủ chính sách của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi biết rằng các nhà xuất bản muốn cung cấp các lựa chọn khác nhau cho khách truy cập của họ. Chúng tôi đã đề xuất cách hiển thị thông báo thu thập sự đồng ý tại trang web cookiechoices.org và cách đó phản ánh phương pháp mà chúng tôi sử dụng thông qua công cụ thu thập sự đồng ý Funding Choices; nhưng các nhà xuất bản có thể sử dụng một phương pháp khác. Chúng tôi không đề xuất một phương pháp phù hợp cho tất cả các nhà xuất bản. Chính sách của chúng tôi áp dụng cho các nhà xuất bản và nhà quảng cáo sử dụng sản phẩm của chúng tôi và có người dùng cuối ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Tuy nhiên, cũng giống như khi thực thi chính sách hiện tại, bước đầu tiên của chúng tôi không phải là đưa ra 'quyết định'; thay vào đó, chúng tôi liên hệ với khách hàng để chỉ ra vấn đề và cố gắng hợp tác với họ để tuân thủ chính sách. Nếu phát hiện một trang web không tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn có thể cho chúng tôi biết thông qua biểu mẫu Báo cáo trường hợp vi phạm chính sách.

Một nhà xuất bản có thể sử dụng các sản phẩm của Google mà không cần thu thập sự đồng ý không và nếu có thì quy trình như thế nào?

Chúng tôi đã phát triển chế độ quảng cáo không được cá nhân hóa để cho phép nhà xuất bản sử dụng một trong hai tùy chọn sau: 1) cho người dùng ở EEA lựa chọn giữa quảng cáo được cá nhân hóa và quảng cáo không được cá nhân hóa hoặc 2) chọn chỉ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng ở EEA.

Mặc dù các quảng cáo không được cá nhân hóa không sử dụng cookie để cá nhân hóa quảng cáo, nhưng có sử dụng cookie để áp dụng giới hạn tần suất, báo cáo quảng cáo tổng hợp, đồng thời chống gian lận và lạm dụng. Vì vậy, nhà xuất bản cần có sự đồng ý của người dùng để sử dụng cookie cho những mục đích đó ở các quốc gia áp dụng các điều khoản sử dụng cookie theo Chỉ thị về quyền riêng tư khi trực tuyến.

Giải pháp của Google đối với quảng cáo không được cá nhân hóa là gì?

Quảng cáo không được cá nhân hóa cho phép nhà xuất bản sử dụng một trong hai tùy chọn sau: cho người dùng ở EEA lựa chọn giữa quảng cáo được cá nhân hóa và quảng cáo không được cá nhân hóa hoặc chọn chỉ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng ở EEA. Quảng cáo không được cá nhân hóa chỉ sử dụng thông tin theo ngữ cảnh, bao gồm cả vị trí tương đối chung (cấp thành phố).

Đối với quảng cáo không được cá nhân hóa, Google là đơn vị xử lý hay đơn vị kiểm soát?

Trong giải pháp này, Google sẽ tiếp tục đóng vai trò là đơn vị kiểm soát, vì chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu như đã đề cập ở trên để tối ưu hóa cho tất cả các nhà xuất bản và cải thiện sản phẩm.

Google sử dụng các lợi ích chính đáng để làm cơ sở pháp lý khi sử dụng dữ liệu cá nhân cho các hoạt động như phân phát quảng cáo theo ngữ cảnh, báo cáo quảng cáo cũng như chống gian lận và lạm dụng.

Mặc dù các quảng cáo không được cá nhân hóa không sử dụng cookie để cá nhân hóa quảng cáo, nhưng có sử dụng cookie để áp dụng giới hạn tần suất, báo cáo quảng cáo tổng hợp, đồng thời chống gian lận và lạm dụng. Mặc dù chúng tôi dựa vào các lợi ích chính đáng khi xử lý theo GDPR, nhưng vẫn cần có sự đồng ý của người dùng để sử dụng cookie cho các mục đích đó ở các quốc gia áp dụng các điều khoản sử dụng cookie theo Chỉ thị về quyền riêng tư khi trực tuyến.

Nếu nhà xuất bản sử dụng khung IAB, họ có các tùy chọn nào để sử dụng các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của Google trước khi quy trình tích hợp đầy đủ bên bán?

Chúng tôi vẫn chưa tích hợp với Khung về tính minh bạch và sự đồng ý của IAB (TCF). Chúng tôi đã làm việc với IAB Châu Âu trong vài tháng qua để tìm hiểu việc các sản phẩm và chính sách của chúng tôi có thể hỗ trợ TCF như thế nào, nhưng quá trình tích hợp kỹ thuật chưa hoàn tất. 

Cho đến khi hoàn tất quá trình tích hợp IAB của Google, Google sẽ trả lại các quảng cáo được cá nhân hóa cho Nhà cung cấp công nghệ quảng cáo đã chọn trong các công cụ kiểm soát ATP của nhà xuất bản. Nhà xuất bản sẽ tiếp tục có thể chọn bao gồm tín hiệu quảng cáo không được cá nhân hóa trong yêu cầu quảng cáo của họ hoặc chọn chỉ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng tại Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) trong giao diện người dùng Ad Manager. Xin lưu ý rằng các thông số kỹ thuật của Khung về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) của IAB hỗ trợ web; các thông số kỹ thuật cho ứng dụng dành cho thiết bị di động chưa được hoàn tất. 

Nếu trong tương lai Google thay đổi chính sách, Google sẽ thông báo những sự thay đổi này cho nhà xuất bản bằng cách nào?

Chúng tôi xem xét thận trọng tác động của bất kỳ sự thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, nếu có các sự thay đổi đáng kể về quy tắc điều chỉnh (ví dụ: nếu quy tắc đó cho biết rằng trên thực tế, quảng cáo được cá nhân hóa có thể dựa trên các lợi ích chính đáng), chúng tôi dự kiến sẽ phản ánh điều đó trong chính sách của mình. Mặc dù chúng tôi không đưa ra thông báo trước về tất cả sự thay đổi đối với chính sách của mình, nhưng chúng tôi đã áp dụng ngoại lệ đối với những sự thay đổi sẽ áp dụng cho Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu. Trong trường hợp có những sự thay đổi đáng kể trong tương lai, chúng tôi cũng muốn làm như vậy.

Như đã và đang thực hiện trong nhiều tháng qua, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi tích cực với các đối tác là nhà xuất bản của mình để chia sẻ các thông tin cập nhật mới nhất và kết hợp các ý kiến phản hồi của đối tác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
157
false
false