Thông báo

Hãy nhớ truy cập vào Trang AdSense của bạn để tìm thông tin riêng về tài khoản của bạn và sử dụng để thể giúp bạn đạt được thành công với AdSense.

Thông tin tổng quan và hướng dẫn về Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Công cụ giúp nhà xuất bản tuân thủ GDPR (Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu)

Từ lâu, Google vẫn luôn coi người dùng là trên hết trong mọi hoạt động. Chúng tôi cam kết không bao giờ bán thông tin cá nhân, đồng thời cam kết cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng, cũng như trao cho người dùng quyền kiểm soát trải nghiệm quảng cáo của họ thông qua các công cụ như Tài khoản của tôi, Tại sao có quảng cáo này?Ẩn quảng cáo này. Chúng tôi cũng đầu tư vào các sáng kiến như Liên minh cho quảng cáo tốt hơn, Sáng kiến tin tức kỹ thuật số, Google Sáng kiến Tin tứcads.txt để hỗ trợ tạo ra một hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh, bền vững, đồng thời giúp các nhà xuất bản như bạn phát triển. 

Vào tháng 8 năm 2017, chúng tôi đã công bố bản cam kết tuân thủ Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) mới của Liên minh Châu Âu, áp dụng cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh. 

Bài viết này cung cấp thêm thông tin về cách chúng tôi hỗ trợ những nhà xuất bản chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, chúng tôi cũng trả lời một số câu hỏi thường gặp.

Trách nhiệm của đơn vị kiểm soát

Trong gói công cụ dành cho nhà xuất bản của chúng tôi (Google Ad Manager, Ad Exchange, AdMob và AdSense), cả bạn và Google đều đóng vai trò là đơn vị kiểm soát dữ liệu cá nhân độc lập. Chúng tôi đóng vai trò là đơn vị kiểm soát bởi chúng tôi thường đưa ra các quyết định đối với dữ liệu để cung cấp và cải thiện sản phẩm, ví dụ như thử nghiệm thuật toán phân phát quảng cáo, theo dõi thời gian chờ của người dùng cuối và đảm bảo tính chính xác của hệ thống dự báo. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng dữ liệu để phân phối quảng cáo phù hợp và có hiệu suất cao trong các tính năng như Đặt giá được tối ưu hóa trong phiên đấu giá mở. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý dữ liệu trong Ad Manager và Ad Exchange tại đây

Việc chỉ định các sản phẩm dành cho nhà xuất bản của Google làm đơn vị kiểm soát không cung cấp cho Google thêm bất kỳ quyền nào đối với dữ liệu bắt nguồn từ việc sử dụng các sản phẩm đó của nhà xuất bản. Quy trình sử dụng dữ liệu của Google tiếp tục được kiểm soát theo các điều khoản của hợp đồng với nhà xuất bản và mọi chế độ cài đặt riêng của từng tính năng do nhà xuất bản lựa chọn thông qua giao diện người dùng của các sản phẩm của chúng tôi.

Bạn không bắt buộc phải lấy sự đồng ý cho hoạt động người dùng trên trang web của Google (chúng tôi tự thu nhận khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi). Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn lấy sự đồng ý cho việc sử dụng các sản phẩm quảng cáo của chúng tôi trên các sản phẩm của bạn. Chúng tôi đã yêu cầu bạn phải lấy sự đồng ý nhất định từ người dùng của bạn tại Khu vực kinh tế Châu Âu và Vương quốc Anh. Đồng thời, chúng tôi đang cập nhật những yêu cầu đó cho phù hợp với GDPR. Chúng tôi khuyến khích bạn liên kết đến trang giao diện người dùng này, trên trang có giải thích cách Google quản lý dữ liệu trong các sản phẩm quảng cáo của mình. Khi làm như vậy, bạn sẽ đáp ứng yêu cầu của Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu nhằm cung cấp cho người dùng thông tin về việc Google sử dụng dữ liệu cá nhân của họ.

Chức năng của đơn vị xử lý

Google hoạt động với vai trò là đơn vị xử lý dữ liệu đối với một số tính năng trong Ad Manager, Ad Exchange và AdMob. Do đó, Google chỉ xử lý dữ liệu thay mặt cho và theo hướng dẫn của những nhà xuất bản có liên quan.

Hỗ trợ về sự đồng ý

GDPR đã đề ra các nghĩa vụ mới, quan trọng đối với hệ sinh thái quảng cáo (xem tài liệu tham khảo hướng dẫn về pháp lý và quy định của GDPR bên dưới) và những thay đổi đối với Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu mà chúng tôi đã thông báo cũng thể hiện điều này. Chúng tôi đã cập nhật Trang trợ giúp cho Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu để giải quyết các câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được từ khách hàng của mình.

Chúng tôi cung cấp nhiều công cụ (không bắt buộc) để giúp bạn thu thập sự đồng ý của người dùng trên các trang web và ứng dụng của bạn, bao gồm:

Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với IAB Châu Âu để sử dụng khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý của họ, cũng như nỗ lực để đảm bảo các giải pháp ngành tương thích với các sản phẩm phân phát quảng cáo dành cho nhà xuất bản của Google (Ad Manager, AdSense).

Kiểm soát hoạt động cá nhân hóa quảng cáo

Chúng tôi cũng cung cấp cho nhà xuất bản các chế độ kiểm soát hoạt động cá nhân hóa quảng cáo:

  • Các tuỳ chọn kiểm soát nhà cung cấp công nghệ quảng cáo (Trung tâm trợ giúp Ad Manager, Trung tâm trợ giúp AdMob, Trung tâm trợ giúp AdSense) cho phép bạn lựa chọn đối tác mà bạn muốn đo lường và phân phát quảng cáo cho người dùng tại Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh trên các trang web và ứng dụng của bạn khi bán khoảng không quảng cáo qua kênh có lập trình, bao gồm cả kênh Đảm bảo có lập trình. Bạn có thể chọn đối tác ưa thích từ danh sách các công ty đã cung cấp cho chúng tôi thông tin về sự tuân thủ GDPR của họ – tất cả các công ty này cũng phải tuân thủ chính sách sử dụng dữ liệu của chúng tôi để giúp bảo vệ dữ liệu người dùng của bạn. Danh sách đầy đủ các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo mà bạn có thể lựa chọn thông qua các tuỳ chọn kiểm soát đó có sẵn trong Trung tâm trợ giúp dành cho Ad Manager, AdSenseAdMob. (Những đối tác đo lường và công nghệ quảng cáo chưa cung cấp thông tin này cần liên hệ với Google thông qua biểu mẫu này).
  • Giải pháp quảng cáo không được cá nhân hóa (Trung tâm trợ giúp Ad Manager, Trung tâm trợ giúp AdSense) cho phép bạn cung cấp cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh khả năng lựa chọn giữa quảng cáo được cá nhân hóa và quảng cáo không được cá nhân hóa (hoặc chọn chỉ phân phát quảng cáo không được cá nhân hóa cho tất cả người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh). Quảng cáo không được cá nhân hóa chỉ sử dụng thông tin theo ngữ cảnh, bao gồm cả vị trí tương đối chung (cấp thành phố). ​
    • Mặc dù các quảng cáo này không sử dụng cookie để cá nhân hóa quảng cáo, nhưng có sử dụng cookie để triển khai chức năng giới hạn tần suất, báo cáo quảng cáo tổng hợp cũng như chống gian lận và lạm dụng. Vì vậy, cần có sự đồng ý của người dùng cho những mục đích đó ở các quốc gia áp dụng điều khoản sử dụng cookie theo Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử.

Quy định về quyền riêng tư của trẻ em ở Châu Âu

Vào tháng 8 năm 2020, chúng tôi đã công bố bản cam kết tuân thủ Quy tắc thiết kế phù hợp với lứa tuổi (AADC) áp dụng cho người dùng ở Vương quốc Anh, cùng các quy định bổ sung về quyền riêng tư của trẻ em áp dụng cho người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ.

Theo Quy tắc thiết kế phù hợp với lứa tuổi của Vương quốc Anh và các quy định có liên quan về quyền riêng tư của trẻ em, nhà xuất bản không được hiển thị quảng cáo được cá nhân hoá cho những người dùng dưới 18 tuổi ở Khu vực kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và/hoặc Thụy Sĩ. Là nhà xuất bản, bạn có thể đánh dấu một yêu cầu quảng cáo để áp dụng chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế bằng cách sử dụng thẻ TFUA nhằm biểu thị một yêu cầu cho người dùng dưới 18 tuổi. Ngoài ra, Google sẽ triển khai các biện pháp bảo vệ để ngăn những danh mục quảng cáo có giới hạn về độ tuổi xuất hiện, và sẽ lọc ra mẫu quảng cáo dựa theo các chính sách của chúng tôi.

Tài liệu tham khảo hướng dẫn về pháp lý và quy định của GDPR

Để biết thêm thông tin về GDPR và quy định này áp dụng như thế nào với nhà xuất bản và quảng cáo kỹ thuật số:

Để biết hướng dẫn theo quy định về việc xin phép sử dụng cookie trong quảng cáo, hãy tham khảo:

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Trang AdSense

Giới thiệu Trang AdSense: đây là một tài nguyên mới, trong đó bạn có thể tìm thấy thông tin được cá nhân hóa và các cơ hội mới trong tài khoản của mình để thành công với AdSense.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính