Nedávno sme uviedli na trh Vašu stránku AdSense. Nájdete na nej prispôsobené informácie o účte, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ

Nástroje, ktoré pomôžu vlastníkom zaistiť súlad s nariadením GDPR

Spoločnosť Google dlhodobo presadzuje vo všetkých svojich činnostiach prístup s používateľom na prvom mieste. Na základe nášho záväzku voči používateľom nikdy nepredávame osobné údaje a používateľom zaisťujeme transparentnosť a kontrolu nad reklamami prostredníctvom nástrojov, ako sú Môj účet, Prečo táto reklama?Túto reklamu nezobrazovať. Takisto v rámci podpory zdravého a udržateľného ekosystému reklám a rastu vás, našich vlastníkov, investujeme do iniciatív, ako sú Coalition for Better Ads, Digital News Initiative, Google News Initiativeads.txt.

V auguste minulého roka sme oznámili náš záväzok dodržať súlad s novým európskym všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa týka používateľov v EHP a Spojenom kráľovstve. Nariadenie GDPR nadobudlo účinnosť a spoločnými silami zaistíme, aby bol tento prechod čo najhladší. V tomto článku centra pomoci nájdete ďalšie podrobnosti o našej podpore v súvislosti so zmenami plynúcimi z nariadenia GDPR.Ak chcete vedieť viac, kliknite na tento odkaz a prečítajte si odpovede na časté otázky.

Povinnosti prevádzkovateľa

V rámci nášho balíka služieb pre vlastníkov (Google Ad Manager, Ad Exchange, AdMob a AdSense) vystupujete vy aj Google ako nezávislí prevádzkovatelia osobných údajov. My vystupujeme ako prevádzkovateľ, pretože pravidelne prijímame rozhodnutia o údajoch s cieľom poskytnúť a zlepšiť služby, napríklad testovanie algoritmov zobrazovania reklám, monitorovanie latencie koncového používateľa a zaistenie presnosti nášho systému prognóz. Okrem toho používame údaje na zobrazovanie relevantných a vysokovýkonných reklám vo funkciách ako optimalizované ceny v otvorenej aukcii. Prečítajte si viacej o tom, ako spracúvame údaje v službách Ad Manager a Ad Exchange.

Označenie služieb spoločnosti Google pre vlastníkov ako prevádzkovateľa neposkytuje Googlu žiadne ďalšie práva nad údajmi odvodenými z používania týchto služieb vlastníkom.Používanie údajov spoločnosťou Google sa naďalej riadi podmienkami stanovenými v zmluve s vlastníkmi a akýmikoľvek nastaveniami funkcií vybratými vlastníkom prostredníctvom používateľského rozhrania našich služieb.

Nevyžadujeme od vás získanie súhlasu pre aktivitu používateľov na webových stránkach spoločnosti Google (sami si ho vyžiadame, keď používatelia navštívia naše webové stránky). Vyžadujeme od vás iba to, aby ste od nich získali súhlas vo svojich vlastníctvach, pre ktoré používate naše reklamné služby. Už teraz vyžadujeme, aby ste získali určité súhlasy od používateľov v EHP a Spojenom kráľovstve, pričom tieto požiadavky aktualizujeme v súlade s nariadením GDPR. Odporúčame vám vytvoriť prepojenie na túto používateľskú stránku, kde je vysvetlené, ako spoločnosť Google spravuje údaje vo svojich reklamných službách. Splníte tým požiadavku v našich Pravidlách pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, aby ste používateľom poskytli informácie o tom, ako spoločnosť Google používa ich osobné údaje.

Podpora pri získavaní súhlasu

Nariadenie GDPR zavádza dôležité nové záväzky pre ekosystém (pozrite si odkazy na právne a regulačné pokyny pre nariadenie GDPR uvedené nižšie). Zmeny v Pravidlách pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, ktoré sme oznámili, ich zohľadňujú. Aktualizovali sme stránku pomocníka pre Pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, aby obsahovala odpovede na otázky, ktoré sme dostali od našich zákazníkov.

V súčasnosti poskytujeme množstvo voliteľných nástrojov, ktoré vám pomôžu so získavaním súhlasu od používateľov na weboch a v aplikáciách, vrátane týchto:

Naďalej budeme spolupracovať so združením IAB Europe na jeho rámci transparentnosti a súhlasu a budeme tiež pracovať na zaistení interoperability odvetvových riešení so službami spoločnosti Google na zobrazovanie reklám pre vlastníkov (Ad Manager, AdSense).

Kontrola nad prispôsobením reklám

Okrem toho poskytujeme nové nastavenia pre vlastníkov na prispôsobenie reklám:

  • Nastavenia poskytovateľov reklamnej technológie (centrum pomoci služby Ad Manager, centrum pomoci služby AdMobcentrum pomoci služby AdSense) vám umožňujú vybrať partnerov, prostredníctvom ktorých chcete sledovať reklamy a zobrazovať ich používateľom v EHP a Spojenom kráľovstve na svojich weboch a vo svojich aplikáciách, keď sa inventár predáva prostredníctvom programových kanálov vrátane zaručenej programovej dohody. Môžete si vybrať preferovaných partnerov zo zoznamu spoločností, ktoré nám poskytli informácie o ich súlade s nariadením GDPR, pričom všetky z nich musia dodržiavať súlad s našimi pravidlami o používaní údajov, aby chránili údaje vašich používateľov. Úplný zoznam poskytovateľov reklamnej technológie v týchto nastaveniach je k dispozícii v centrách pomoci služieb Ad Manager, AdSenseAdMob. (Partneri poskytujúci sledovanie a reklamnú technológiu, ktorí ešte tieto informácie neposkytli, by tak mali urobiť prostredníctvom tohto formulára.)
  • Nastavenia riadkovej položky v službe Ad Manager (centrum pomoci služby Ad Manager) vám umožňujú vybrať riadkové položky vytvorené na základe značiek, ktoré sa majú zobrazovať používateľom v EHP a Spojenom kráľovstve v režime prispôsobených alebo neprispôsobených reklám.
  • Riešenie neprispôsobených reklám (centrum pomoci služby Ad Manager, centrum pomoci služby AdSense) vám umožňuje poskytovať používateľom v EHP a Spojenom kráľovstve výber medzi prispôsobenými a neprispôsobenými reklamami (prípadne vybrať možnosť zobrazenia iba neprispôsobených reklám všetkým používateľom v EHP a Spojenom kráľovstve). Neprispôsobené reklamy používajú iba kontextové informácie vrátane približnej všeobecnej polohy (na úrovni mesta).
    • Aj keď tieto reklamy nepoužívajú súbory cookie na prispôsobenie reklám, používajú ich na obmedzenie frekvencie, vytváranie agregovaných prehľadov reklám a boj proti podvodom a zneužitiu. Na tieto účely sa preto vyžaduje súhlas na používanie súborov cookie od používateľov v krajinách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o súboroch cookie smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.

Odkazy na právne a regulačné pokyny pre nariadenie GDPR

Ďalšie informácie o nariadení GDPR a uplatnení tohto nariadenia na digitálnych vlastníkov a reklamu nájdete na týchto odkazoch:

Regulačné pokyny na získanie súhlasu s používaním súborov cookie v reklame nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
157
false