Upozornenie

Navštívte tiež sekciu Vaša stránka v službe AdSense, kde nájdete informácie prispôsobené vášmu účtu, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Prehľad a pokyny k nariadeniu GDPR

Nástroje, ktoré pomôžu vlastníkom zaistiť súlad s nariadením GDPR

Google pri svojej činnosti kladie používateľov na prvé miesto už dlhé roky. Na základe svojho záväzku voči používateľom nikdy nepredávame osobné údaje a používateľom zaisťujeme transparentnosť a kontrolu nad reklamami prostredníctvom nástrojov, ako sú Môj účet, Prečo táto reklama?Túto reklamu nezobrazovať. Takisto v rámci podpory zdravého a udržateľného ekosystému reklám a rastu vás, našich vlastníkov, investujeme do iniciatív, ako sú Coalition for Better Ads, Digital News Initiative, Google News Initiativeads.txt.

V auguste 2017 sme oznámili záväzok zabezpečiť súlad s novým všeobecným nariadením Európskej únie o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa týka používateľov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Spojenom kráľovstve.

V tomto článku uvádzame ďalšie podrobnosti o našej podpore pre dotknutých vlastníkov. Okrem toho sme pripravili odpovede na niektoré časté otázky.

Povinnosti prevádzkovateľa

V rámci nášho balíka služieb pre vlastníkov (Google Ad Manager, Ad Exchange, AdMob a AdSense) vystupujete vy aj Google ako nezávislí prevádzkovatelia osobných údajov. My vystupujeme ako prevádzkovateľ, pretože pravidelne prijímame rozhodnutia o údajoch s cieľom poskytovať a zlepšovať služby, napríklad testovanie algoritmov zobrazovania reklám, monitorovanie latencie koncového používateľa a zaistenie presnosti nášho systému prognóz. Okrem toho používame údaje na zobrazovanie relevantných a vysokovýkonných reklám vo funkciách, ako sú optimalizované ceny v otvorenej aukcii. Prečítajte si viac o tom, ako spracúvame údaje v službách Ad Manager a Ad Exchange.

Označenie služieb Googlu pre vlastníkov ako prevádzkovateľa neposkytuje Googlu žiadne ďalšie práva nad údajmi odvodenými z používania týchto služieb vlastníkom. Používanie údajov Googlom sa naďalej riadi podmienkami stanovenými v zmluve s vlastníkmi a akýmikoľvek nastaveniami funkcií vybranými vlastníkom prostredníctvom používateľského rozhrania našich služieb.

Nevyžadujeme od vás získanie súhlasu pre aktivitu používateľov na weboch Googlu (sami si ho vyžiadame, keď používatelia navštívia naše weby). Vyžadujeme od vás iba to, aby ste od nich získali súhlas vo svojich vlastníctvach, pre ktoré používate naše reklamné služby. Už teraz vyžadujeme, aby ste získali určité súhlasy od používateľov v EHP a Spojenom kráľovstve, pričom tieto požiadavky aktualizujeme v súlade s nariadením GDPR. Odporúčame vám vytvoriť prepojenie na túto používateľskú stránku, kde je vysvetlené, ako Google spravuje údaje vo svojich reklamných službách. Splníte tým požiadavku v našich pravidlách pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, aby ste používateľom poskytli informácie o tom, ako Google používa ich osobné údaje.

Funkcie sprostredkovateľa

Google pôsobí ako sprostredkovateľ osobných údajov pre niektoré funkcie v službách Ad Manager, Ad Exchange a AdMob. Google ako taký spracúva údaje iba v mene relevantných vlastníkov a na ich pokyn.

Podpora pri získavaní súhlasu

Nariadenie GDPR zaviedlo dôležité nové záväzky pre ekosystém (pozrite si odkazy na právne a regulačné pokyny pre nariadenie GDPR uvedené nižšie). Zmeny v pravidlách pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, ktoré sme oznámili, ich zohľadňujú. Aktualizovali sme stránku pomocníka pre pravidlá pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ, aby obsahovala odpovede na otázky, ktoré sme dostali od zákazníkov.

Máme k dispozícii niekoľko voliteľných nástrojov, ktoré vám pomôžu so získavaním súhlasu od používateľov na weboch a v aplikáciách, vrátane týchto:

Naďalej budeme spolupracovať so združením IAB Europe na jeho rámci transparentnosti a súhlasu a budeme tiež pracovať na zaistení interoperability odvetvových riešení so službami Googlu na zobrazovanie reklám pre vlastníkov (Ad Manager, AdSense).

Kontrola nad prispôsobením reklám

Vlastníkom tiež poskytujeme nastavenia na prispôsobenie reklám:

  • Nastavenia poskytovateľov reklamnej technológie (centrum pomoci služby Ad Manager, centrum pomoci služby AdMobcentrum pomoci služby AdSense) vám umožňujú vybrať partnerov, prostredníctvom ktorých chcete sledovať reklamy a zobrazovať ich používateľom v EHP a Spojenom kráľovstve na svojich weboch a vo svojich aplikáciách, keď sa inventár predáva prostredníctvom programových kanálov vrátane zaručenej programovej dohody. Môžete si vybrať preferovaných partnerov zo zoznamu firiem, ktoré nám poskytli informácie o ich súlade s nariadením GDPR, pričom všetky z nich musia dodržiavať súlad s našimi pravidlami o používaní údajov, aby chránili údaje vašich používateľov. Úplný zoznam poskytovateľov reklamnej technológie v týchto nastaveniach je k dispozícii v centrách pomoci služieb Ad Manager, AdSenseAdMob. (Partneri poskytujúci meranie a reklamnú technológiu, ktorí ešte tieto informácie neposkytli, by tak mali urobiť prostredníctvom tohto formulára.)
  • Riešenie neprispôsobených reklám (centrum pomoci služby Ad Manager, centrum pomoci služby AdSense) vám umožňuje poskytovať používateľom v EHP a Spojenom kráľovstve výber medzi prispôsobenými a neprispôsobenými reklamami (prípadne vybrať možnosť zobrazenia iba neprispôsobených reklám všetkým používateľom v EHP a Spojenom kráľovstve). Neprispôsobené reklamy používajú iba kontextové informácie vrátane približnej všeobecnej polohy (na úrovni mesta).
    • Aj keď tieto reklamy nepoužívajú súbory cookie na prispôsobenie reklám, používajú ich na obmedzenie frekvencie, vytváranie agregovaných prehľadov reklám a boj proti podvodom a zneužitiu. Na tieto účely sa preto vyžaduje súhlas na používanie súborov cookie od používateľov v krajinách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o súboroch cookie smernice o súkromí a elektronických komunikáciách.

Európske nariadenia o ochrane súkromia detí

V auguste 2020 sme oznámili záväzok zabezpečiť súlad so štandardom Age Appropriate Design Code (AADC), ktorý sa vzťahuje na používateľov v Spojenom kráľovstve, a ďalšími nariadeniami o ochrane súkromia detí, ktoré sa vzťahujú na používateľov v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a Švajčiarsku.

Podľa štandardu Age Appropriate Design Code a súvisiacich nariadení o ochrane súkromia detí nesmú vlastníci v Európskom hospodárskom priestore, Spojenom kráľovstve ani Švajčiarsku zobrazovať prispôsobené reklamy používateľom mladším ako 18 rokov. Ako vlastník môžete požiadavku na reklamu označiť na obmedzené spracúvanie údajov. Používa sa na to značka TFUA, pomocou ktorej požiadavku označíte ako požiadavku pre používateľa mladšieho ako 18 rokov. Google tiež implementuje zabezpečenia, ktoré zabránia zobrazovaniu vekovo citlivých kategórií reklám, a bude filtrovať kreatívy na základe našich pravidiel.

Odkazy na právne a regulačné pokyny pre nariadenie GDPR

Ďalšie informácie o nariadení GDPR a uplatnení tohto nariadenia na digitálnych vlastníkov a reklamu nájdete na týchto odkazoch:

Regulačné pokyny na získanie súhlasu s používaním súborov cookie v reklame nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vaša stránka v službe AdSense

Predstavujeme stránku v službe AdSense: nový zdroj, kde nájdete prispôsobené informácie o svojom účte a nové príležitosti v ňom, ktoré vám pomôžu uspieť so službou AdSense.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka