Politikalar

AdMob politika değişiklik günlüğü

Google, AdMob politikalarındaki ve kısıtlamalarındaki güncellemeleri bu değişiklik günlüğünde duyurur. Yayıncıların politikalarda yapılan değişiklikleri yakından takip etmeleri ve her zaman politikalara uymaları gerekir.

Update to Rewarded inventory policy (August 2020)

In August 2020, the Rewarded inventory policy will be updated to accommodate the launch of the new, rewarded interstitial ad format. The new format will expand the types of ads that offer rewards beyond the current rewarded ad format. With this format launch, we will rename the rewarded inventory policy to “Policies for ads that offer rewards.” The new policy will cover both formats: rewarded ads and rewarded interstitial ads. 

(Posted July 2020)

Update to Google Publisher Policies for Misrepresentative content (September 2020)

In September 2020,  the Google Publisher Policies for Misrepresentative content will be updated to prohibit coordinating with other sites or accounts and concealing or misrepresenting your identity or other material details about yourself, where your content relates to politics, social issues, or matters of public concern. We will begin enforcing this policy on September 1, 2020 in the United States and on October 1, 2020 in all other countries. 

We take violations of this policy very seriously and consider them egregious. If we find violations of this policy, we will suspend your accounts upon detection and without prior warning.

(Posted July 2020)

Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik güncellemesi (Ağustos 2020)

Ağustos 2020'de, Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik hakkındaki Google Yayıncı Politikaları, güncel ve büyük bir sağlık kriziyle ilgili olan ve yetkili, bilimsel görüş birliğiyle çelişen içerikleri yasaklayacak şekilde güncellenecektir.

(Yayınlanma tarihi: Temmuz 2020)

Dürüst Olmayan Davranışlara İmkan Verme ile İlgili Google Yayıncı Politikası güncellemesi (Ağustos 2020)

Ağustos 2020'de, Dürüst Olmayan Davranışlara İmkan Verme ile ilgili Google Yayıncı Politikaları, casus yazılım ve gözetim teknolojilerinin tanıtıldığı reklam veya para kazanma amaçlı içeriklere yönelik kısıtlamalara açıklık getirilecek şekilde güncellenecektir. Güncellenen politika, bir kullanıcının başka bir kişiyi veya bu kişinin yaptıklarını ilgili kişinin izni olmadan izlemesine ya da takip etmesine olanak tanıyan içeriklerin veya bu eylemlere imkan sağlayan ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı içeriklerin tanıtımını ya da bu tür içeriklerden para kazanılmasını yasaklayacaktır.Bu politika dünya genelinde geçerli olacaktır.

Yasaklanacak ürün ve hizmetlere örnekler (tam kapsamlı değildir)

Kısa mesajları, telefon aramalarını veya tarama geçmişini izlemek için kullanılabilecek casus yazılımlar/kötü amaçlı yazılımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere eşlerin gözetlenmesi için kullanılan casus yazılımlar ve teknolojiler, özellikle bir kişiyi izni olmadan gizlice izlemek ya da takip etmek için pazarlanan GPS izleyiciler, açıkça birisini gizlice izleme amacıyla pazarlanan gözetim ekipmanlarının (kameralar, ses kaydediciler, araç kameraları, bakıcı kameraları) tanıtımı.

Ancak, (a) özel dedektiflik hizmetleri veya (b) ebeveynlerin reşit olmayan çocuklarını takip etmeleri ya da izlemeleri için tasarlanan ürün veya hizmetler bu kapsama dahil değildir.

(Yayınlanma tarihi: Temmuz 2020)

Google Yayıncı Politikaları Güncellemesi (Ağustos 2020)

Ağustos 2020'de, Google Yayıncı Politikaları, çocuk cinsel istismarı ve istismarla ilgili, yayıncı ürünlerimizin genelindeki mevcut politikaların standartlaştırılacağı şekilde güncellenecektir.

Ayrıca, politika dilimizde bazı içerik değişiklikleri de yapacağız. "İlgi alanına dayalı reklamcılık" ifadesinin geçtiği tüm yerler, "kişiselleştirilmiş reklamcılık" olarak değiştirilecek ve Gizlilikle ilgili politikamız, Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'na uygunluk için güncellenecektir.

(Yayınlanma tarihi: Temmuz 2020)

Gerçeğe aykırı içerik ile ilgili Google Yayıncı Politikası güncellemesi (2020 Mart)

Mart 2020'de, Google Yayıncı Politikası Gerçeğe aykırı içerik ile ilgili olarak güncellenecektir. Bu güncellemenin amacı, seçimlere veya demokratik bir sürece katılımı ya da güveni önemli ölçüde azaltabilecek, açıkça yanlış olan iddialarda bulunan içeriklere kesinlikle izin verilmediğini açıklığa kavuşturmaktır.

Ayrıca bu güncelleme siyaset, toplumsal konular veya kamuyu ilgilendiren meselelerle ilgili medya içeriklerini çarpıtma yoluyla kullanıcıları yanıltan içeriklere izin verilmediğini de açıkça belirtir.

(Yayınlanma tarihi: Şubat 2020)

Google Yayıncı Politikaları güncellemesi (Nisan 2020)

Nisan 2020'de, Google Yayıncı Politikaları kimliği tanımlayabilecek bilgiler, verilerin toplanması, ifşa edilmesi ve kullanıcı rızası ile ilgili, yayıncı ürünlerimizin genelindeki mevcut politikaların standartlaştırılacağı şekilde güncellenecektir. Bunun bir parçası olarak politikamızı, kullanıcılardan reklamcılık amacıyla cihaz konumu paylaşma izni istemek için daha açık bildirim biçimleri kullanılmasını gerektirecek şekilde güncelleyeceğiz.

(Yayınlanma tarihi: Şubat 2020)

Google Yayıncı Kısıtlamaları ile ilgili güncelleme: Online kumar güncellemesi (Ocak 2020)

Ocak 2020'de, kumarla ilgili Google Yayıncı Kısıtlaması nelerin "online kumar" olarak kabul edildiğine açıklık getirecek şekilde güncellenecektir.

(Aralık 2019'da yayınlanmıştır)

Reklam yerleşimi politikalarında güncelleme: Giriş yapılarak ulaşılan sayfalardaki reklamlar (Kasım 2019)

Aralık 2019'da, Giriş yapılarak ulaşılan sayfalardaki reklamlar için Google AdSense Program politikası, değerlendiremediğimiz içeriklerden para kazanma isteklerini nasıl ele aldığımıza açıklık getirecek şekilde güncellenecektir.

AdMob yayıncılarının, aksi belirtilmediği sürece AdSense Program politikalarına uymaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.

(Yayınlanma tarihi: Kasım 2019)

Google Yayıncı Politikaları Güncellemesi: Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik (Kasım 2019)

Aralık 2019'da Tehlikeli veya hakaret barındıran içerik ile ilgili Google Yayıncı Politikası güncellenecektir.

Uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti yapan veya bunları destekleyen kuruluşlar tarafından sağlanan içerikler de politika tanımlarına dahil edilecektir.

(Kasım 2019'da Yayınlanmıştır)

İçerik politikalarımızı basitleştirme ve standart hale getirme (Eylül 2019)

Eylül 2019'da yayıncı ürünlerimiz genelindeki (AdSense, AdMob ve Ad Manager) içerik politikalarımızdan bazılarına değişiklikler getiriyoruz.

Google'ın AdMob politikaları ve kısıtlamalarıyla ilgili güncellemeleri gelecekte bu değişiklik günlüğünde duyuracağını hatırlatmak isteriz. Yayıncıların politikalarda yapılan değişiklikleri yakından takip etmeleri ve her zaman politikalara uymaları gerekir.

Bu değişiklikleri neden yapıyoruz?

Yayıncıların en çok ilettiği isteklerden biri, politikalarımızı basitleştirmemiz ve sadeleştirmemiz yönünde. Çoğunuzun birden fazla yayıncı ürünümüzü kullandığınızı biliyoruz ve hangi ürünleri kullandığınıza bağlı olmaksızın, politikalarımızla nasıl etkileşim kuracağınızı ve bu politikaların sizi nasıl etkilediğini anlamanın net ve kolay bir yolunu sağlamak istiyoruz.

Şunlarla karşılaşabilirsiniz:

  • Hiçbir yayıncı ürünümüzde para kazandırmadığımız içerik türlerini genel hatlarıyla belirleyen Google Yayıncı Politikaları. Örnek olarak: Yasalara Aykırı İçerik, Çocuk Cinsel İstismarı ve Pedofili İçeren Materyaller, Müstehcen İçerik, Ailelere Uygun İçeriklerde Yetişkin Temaları, Fikri Mülkiyet İstismarı, Nesli Tükenmekte Olan Türler, Tehlikeli veya Hakaret Barındıran İçerik, Dürüst Olmayan Davranışlara İmkan Verme, Gerçeği Yansıtmayan İçerik, Kötü amaçlı veya İstenmeyen Yazılımlar ve Anlaşmalı (Mail-Order) Evlilik​.
  • Kısıtlı reklam kaynakları alacak içerik türlerini genel hatlarıyla belirleyen Google Yayıncı Kısıtlamaları. Örnek olarak: Cinsel İçerik, Şok Edici İçerik, Patlayıcılar, Ateşli Silahlar, Ateşli Silah Parçaları ve İlgili Ürünler, Diğer Silahlar, Tütün, Keyif Verici Maddeler, Alkol Satışı ve Kötüye Kullanımı, Çevrimiçi Kumar, Reçeteyle Satılan İlaçlar ve Onaylanmamış Farmasötik Ürünler ve Besin Takviyeleri. Google Ads (eski adıyla AdWords) kısıtlanmış olan bu içeriklerden herhangi biri üzerinde yayın yapmamaya devam edecektir; yalnızca diğer reklam ürünlerinden veya yayıncılar ile reklamverenler arasındaki doğrudan anlaşmaları kullanarak reklam alacaktır.
  • Kullanmayı seçtiğiniz ürünlerden bağımsız olarak, yayıncı ürünlerimiz genelinde uyumluluk, basitlik getirmek, tutarlılık ve anlama kolaylığı.

AdMob yayıncısı olarak sizin için anlamı

Google Yayıncı Kısıtlamaları kapsamına giren içeriklerden para kazanmak artık bir politika ihlali olmayacak, bunun yerine, uygun olduğunda her bir reklam ürünündeki tercihlere ve/veya reklamverenin bireysel tercihlerine bağlı olarak bu tür içeriklerde reklam yayınlamayı kısıtlayacağız. Bazı durumlarda bu, envanterinizde hiçbir reklam kaynağının teklif vermemesi veya kısıtlanmış içeriklerde reklam görüntülenmemesi anlamına gelecek. Yani, Google Yayıncı Kısıtlamaları kapsamındaki içeriklerden para kazanmayı tercih edebilirsiniz ancak bu durumda kısıtlanmış içerik türlerinde kısıtlanmamış diğer türlerde aldığınızdan daha az reklam alma ihtimaliniz yüksek olacak.

Google Yayıncı Politikaları kapsamındaki içeriklerden para kazanılmasına izin verilmez ve bu içeriklere reklam yerleştirmemeniz gerekir. Politikaları ihlal eden içerikten para kazanmaya çalışırsanız hesabınız askıya alınabilir veya feshedilebilir.

Lütfen bu politikaların ve kısıtlamaların Google yayıncı ürünleri kullanımınızı kontrol eden diğer politikalara ek olarak geçerli olduğunu unutmayın.

Yapmanız gerekenler

Şu an için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yardım Merkezi ve Politika Merkezi, 2019 Eylül tarihinde politikaların ve kısıtlamaların tam dökümü ile yürürlüğe girmesiyle güncellenecektir. Bu zaman geldiğinde lütfen güncellenen politikaları ve kısıtlamaları inceleyin ve içeriklerinizin uyumlu olduğundan emin olun.

(Yayınlanma tarihi: Ağustos 2019)

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın