Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Časté dotazy k GDPR

Google jako „správce“

Prověřili jsme všechny své služby a vyhodnotili u každé z nich, zda v ní jednáme jako správce dat, nebo jako jejich zpracovatel. S výjimkou funkcí zpracovatele AdMobfunkcí zpracovatele Google Ad Manager (kde Google působí jako zpracovatel) působíme ve svých službách pro majitele obsahu jako správci, protože pravidelně rozhodujeme o datech, která mají být doručena, a služby zlepšujeme. V některých případech budou společnost Google a majitelé obsahu jednat jako společní správci. Tuto skutečnost odráží naše podmínky upravující vztah mezi správci osobních údajů.

Pokud jste například majitelem stránek v AdSense, zobrazujeme reklamy vašim návštěvníkům. Pokud se váš web zabývá zahrádkařením, můžeme předpokládat, že vaši návštěvníci budou zahrádkáři. Tyto údaje využijeme ve prospěch inzerentů: výrobce sekaček může chtít, aby se jeho reklamy zobrazovaly právě zahrádkářům, a to i když jsou zrovna na stránkách, které nemají se zahrádkařením nic společného. Naše využívání těchto dat ku prospěchu jiných stran znamená, že jsme správci těchto dat, nikoli jen jejich zpracovatelé. Pokud majitel stránek používá službu Ad Manager nebo Ad Exchange, má nad způsoby využívání dat větší kontrolu. Může společnosti Google umožnit stejné využití údajů jako ve službách AdSense a AdMob. Nebo může způsoby, jimiž Google tato data používá, omezit. Jeho stránky o lyžování nebudou například poskytovat informace, které by se pak použily k zobrazování reklam na webech jiných majitelů. Tato kontrola nad využitím dat má nicméně také svá omezení: údaje získané od majitelů stránek ve službách Ad Manager a Ad Exchange využíváme ke zlepšování služeb, například při testování algoritmů zobrazování reklam, monitorování latence pro koncové uživatele či při zajišťování přesnosti svých prognostických systémů. I z těchto důvodů jsme v rámci služeb Ad Manager a Ad Exchange správci dat, nikoli jen zpracovatelé.

To, že je společnost Google ve službách pro majitele stránek v postavení správce dat, jí nedává žádná další práva k datům odvozeným z používání služeb Ad Exchange a Ad Exchange majitelem stránek. Používání dat společností Google se i nadále řídí podmínkami smlouvy s majiteli stránek, případně nastavením konkrétních funkcí, které majitel zvolí v uživatelském rozhraní našich služeb.

Které služby vyžadují souhlas od koncových uživatelů?

Podrobnosti o tom, v jakých případech je vyžadován souhlas, najdete v našich zásadách pro souhlas uživatele z EU. Na základě dotazů od našich zákazníků jsme také aktualizovali stránku nápovědy k zásadám pro souhlas uživatele z EU.

Naše zásady pro souhlas uživatele z EU také vyžadují, aby majitelé stránek informovali uživatele, jakým způsobem budou jejich údaje využity. Majitelům doporučujeme odkazovat na tuto stránku pro uživatele, která vysvětluje, jak Google ve svých inzertních službách s údaji nakládá. Tím splní tento požadavek našich zásad.

Jak má společnost Google v plánu získávání souhlasu vynucovat?

Naší hlavní prioritou vždy bude spolupracovat se zákazníky a pomáhat jim dodržovat zásady a předpisy. Chápeme, že k získání souhlasu lze přistupovat různými způsoby, a neradi bychom někomu něco předepisovali, pokud dodrží naše zásady. Uvědomujeme si, že majitelé stránek chtějí návštěvníkům nabízet různé možnosti. Návrhy na to, jak může souhlas vypadat, jsme uveřejnili na cookiechoices.org. Jsou založeny na přístupu, který jsme uplatnili u nástroje pro získávání souhlasu Funding Choices, ale majitelé obsahu mohou dát přednost jinému přístupu. Nepředpokládáme jeden univerzální přístup. Naše zásady platí pro majitele obsahu a inzerenty, kteří používají naše služby a mají koncové uživatele v EHP. Podobně jako u prosazování našich stávajících zásad platí, že naším prvním krokem není přijímání rozhodnutí o sankcích – místo toho kontaktujeme zákazníka, abychom ho uvědomili o problému a zkusili mu pomoci s nápravou.

Pokud narazíte na aplikaci, která nesplňuje Zásady pro souhlas uživatele z EU, můžete nás informovat prostřednictvím formuláře Nahlášení porušení zásad.

Může majitel obsahu používat vaše služby, aniž by získával souhlas? A pokud ano, jak by to fungovalo?

Vyvinuli jsme režim nepersonalizovaných reklam, který majitelům stránek a aplikací umožňuje 1) nabídnout uživatelům z EHP možnost výběru mezi personalizovanými reklamami a nepersonalizovanými reklamami, nebo 2) zvolit, že všem uživatelům v EHP se budou zobrazovat pouze nepersonalizované reklamy.

U nepersonalizovaných reklam se sice soubory cookie nepoužívají k personalizaci reklam, používají se však k omezování frekvence, vytváření souhrnných přehledů o reklamách a k potírání podvodů a zneužívání služby. Proto je od uživatelů v zemích, kde platí směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích, stále vyžadován souhlas s používáním souborů cookie k těmto účelům.

Co je řešení společnosti Google pro nepersonalizované reklamy?

Řešení pro nepersonalizované reklamy umožňuje majitelům stránek buď nabídnout uživatelům z EHP možnost výběru mezi personalizovanými reklamami a nepersonalizovanými reklamami, nebo zvolit, že všem uživatelům v EHP se budou zobrazovat pouze nepersonalizované reklamy. Nepersonalizované reklamy využívají pouze kontextové informace, včetně přibližných obecných údajů o geografické poloze (na úrovni města).

Není u nepersonalizovaných reklam společnost Google zpracovatelem dat (a ne jejich správcem)?

V rámci tohoto řešení bude společnost Google i nadále vystupovat v roli správce dat, protože (jak bylo uvedeno výše) budeme stále na základě těchto dat činit rozhodnutí týkající se optimalizace mezi různými majiteli a zlepšování služby.

Při používání osobních údajů pro aktivity jako zobrazování kontextových reklam, hlášení reklam a boj proti podvodům a zneužívání služby se společnost Google z hlediska zákona opírá o princip oprávněného zájmu.

U nepersonalizovaných reklam se sice soubory cookie nepoužívají k personalizaci reklam, používají se však k omezování frekvence, vytváření souhrnných přehledů o reklamách a k potírání podvodů a zneužívání služby. I když se při tomto zpracování dat z hlediska GDPR opíráme o princip oprávněného zájmu, je přesto od uživatelů v zemích, kde platí ustanovení směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích, nutný souhlas s používáním souborů cookie k těmto účelům.

Pokud změní společnost Google v budoucnu své zásady, jak o těchto změnách uvědomí majitele obsahu?

Jsme si dobře vědomi dopadu jakýchkoli změn, které provedeme ve svých zásadách pro souhlas uživatele z EU. Pokud se ale regulatorní rámec nějak významněji změní (např. bude výkladem řečeno, že se personalizované reklamy mohou opírat o princip oprávněného zájmu), promítneme tyto změny i do svých zásad. Ačkoli obecně neinformujeme předem o veškerých změnách v našich zásadách, v případě změn v zásadách pro souhlas uživatele z EU jsme učinili výjimku. Pokud dojde k dalším významným změnám, budeme patrně jednat stejným způsobem.

Aktivní diskuzi s partnery z řad majitelů stránek, která probíhá již řadu měsíců, povedeme i nadále, abychom je informovali o posledních změnách a reflektovali jejich ohlasy na ně.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka