Programmabeleid van AdMob en AdSense

Tools waarmee uitgevers de AVG makkelijker kunnen naleven

Bij Google zetten we van oudsher de gebruiker op de eerste plaats bij alles wat we doen. Daarom verkopen we nooit persoonlijke informatie en bieden we onze gebruikers transparantie en controle over hun advertentiebeleving via Mijn account, Waarom deze advertentie en Deze advertentie negeren. We investeren ook in initiatieven zoals de Coalition for Better Ads, het Digital News Initiative, het Google News Initiative en ads.txt om een gezond, duurzaam advertentie-ecosysteem te ondersteunen, zodat onze uitgevers kunnen groeien. 

In augustus 2017 hebben we aangekondigd te voldoen aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die geldt voor gebruikers in de EER en het VK. De AVG is van kracht en we streven ernaar in samenwerking met u deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit Helpcentrum-artikel bevat meer informatie over de manier waarop we u ondersteunen met de wijzigingen als gevolg van de AVG. Via deze link naar enkele veelgestelde vragen kunt u makkelijk meer informatie vinden.

Verantwoordelijkheden van verwerkingsverantwoordelijke

Wat onze uitgeversproducten betreft (Google Ad Manager, Ad Exchange, AdMob en AdSense) functioneren zowel u als Google als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens. We functioneren als een verwerkingsverantwoordelijke omdat we regelmatig beslissingen nemen over de gegevens om het product te kunnen leveren en verbeteren. Dit is bijvoorbeeld nodig voor het testen van algoritmen voor advertentieweergave, het bewaken van de wachttijd van eindgebruikers en het in stand houden van de nauwkeurigheid van ons prognosesysteem. Daarnaast gebruiken we gegevens om relevante en goed presterende advertenties weer te geven in functies zoals Geoptimaliseerde prijzen in de open veiling. Lees hier meer over hoe we de gegevens in Ad Manager en Ad Exchange verwerken. 

De bestempeling van de uitgeversproducten van Google als verwerkingsverantwoordelijke geeft Google geen extra rechten op gegevens die zijn afgeleid van het gebruik van die producten door een uitgever. Google's gebruik van gegevens wordt nog steeds beheerst door de voorwaarden van het contract tussen Google en zijn uitgevers en alle functiespecifieke instellingen die een uitgever heeft gekozen via de gebruikersinterface van onze producten.

U hoeft geen toestemming te vragen wanneer een gebruiker actief is op een site van Google (die toestemming verkrijgen we zelf wanneer gebruikers onze sites bezoeken). We vragen u alleen toestemming te verkrijgen voor uw gebruik van onze advertentieproducten op uw property's. We eisen al dat bepaalde toestemmingen worden verkregen van uw gebruikers in de EER en het VK en we werken deze vereisten bij overeenkomstig de AVG. We raden u aan om een link te maken naar deze op gebruikers gerichte pagina, waarin wordt uitgelegd hoe Google gegevens in zijn advertentieproducten beheert. Hiermee voldoet u aan de eis van ons beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie om uw gebruikers informatie te geven over het gebruik van hun persoonsgegevens door Google.

Ondersteuning voor het verkrijgen van toestemming

Met de AVG worden belangrijke nieuwe verplichtingen geïntroduceerd voor het ecosysteem (zie AVG-referenties met wettelijke en regelgevingsadviezen hieronder). De wijzigingen in ons beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie die we hebben aangekondigd, weerspiegelen dit. We hebben onze Help-pagina geüpdatet voor het Beleid ten aanzien van toestemming van gebruikers in de Europese Unie om de vragen te beantwoorden die we van onze klanten hebben ontvangen. 

We stellen een reeks optionele tools ter beschikking waarmee u toestemming van gebruikers kunt verkrijgen op uw websites en apps, waaronder:

We blijven in contact met IAB Europe over hun Transparency and Consent Framework. Ook werken we eraan om brancheoplossingen geschikt te maken voor de producten van Google voor de weergave van advertenties van uitgevers (Ad Manager, AdSense).

Controle over personalisatie van advertenties

We bieden uitgevers ook nieuwe beheeropties voor personalisatie van advertenties:

  • Beheeropties voor aanbieders van advertentietechnologie (Ad Manager Helpcentrum, AdMob Helpcentrum, AdSense Helpcentrum). Hiermee kunt u selecteren welke partners op uw sites en apps advertenties kunnen meten en weergeven aan gebruikers in de EER en het VK wanneer voorraad via programmatische kanalen wordt verkocht, inclusief Programmatic Guaranteed. U kunt uw partners kiezen uit een lijst van bedrijven die ons informatie hebben gegeven over hun naleving van de AVG. Al deze bedrijven moeten ook voldoen aan ons beleid inzake gegevensgebruik om ervoor te zorgen dat gegevens van gebruikers zijn beschermd. De volledige lijst van aanbieders van advertentietechnologie in deze beheeropties is beschikbaar in de Helpcentrums voor Ad Manager, AdSense en AdMob. (Technologiepartners voor meten en adverteren die deze informatie nog niet hebben verstrekt, moeten contact opnemen via dit formulier).
  • Met beheeropties voor Google Ad Manager-regelitems (Helpcentrum van Ad Manager) kunt u selecteren welke op tags gebaseerde regelitems u aan gebruikers in de EER en het VK in gepersonaliseerde en/of niet-gepersonaliseerde modus wilt weergeven. 
  • Met een oplossing voor niet-gepersonaliseerde advertenties (Ad Manager Helpcentrum, AdSense Helpcentrum) kunt u gebruikers in de EER en het VK de keuze laten tussen gepersonaliseerde advertenties en niet-gepersonaliseerde advertenties (of ervoor kiezen om aan alle gebruikers in de EER en het VK uitsluitend niet-gepersonaliseerde advertenties weer te geven). Voor niet-gepersonaliseerde advertenties wordt uitsluitend contextuele informatie gebruikt, waaronder een ruwe locatie (plaatsniveau). ​
    • Hoewel voor deze advertenties geen cookies worden gebruikt voor personalisatie van advertenties, worden wel cookies gebruikt om een frequentielimiet in te stellen, voor verzamelde advertentierapportage en om fraude en misbruik te bestrijden. Toestemming om cookies voor die doeleinden te gebruiken is daarom vereist van gebruikers in landen waarop de bepalingen uit de ePrivacy-richtlijn ten aanzien van cookies van toepassing zijn.

Wettelijke en regelgevingsadviezen voor de AVG

Voor meer informatie over de AVG en in hoeverre deze van toepassing is op digitale uitgevers en adverteerders:

Voor instructies over regelgeving betreffende toestemming voor cookies in advertenties:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen