Politikker

Værktøjer, der gør det lettere for udgivere at overholde GDPR

Hos Google har vi en lang tradition for altid at have fokus på brugerne. Det indebærer blandt andet, at vi aldrig sælger personlige oplysninger, og at vi tilbyder brugerne gennemsigtighed og kontrol over annonceoplevelsen via værktøjer som Min konto, Hvorfor denne annonce? og Vis ikke denne annonce igen. Vi investerer desuden i initiativer som Coalition for Better Ads, The Digital News Innovation Fund, Google News Initiative og ads.txt med henblik på at understøtte et sundt og bæredygtigt annonceøkosystem og hjælpe jer, vores udgivere, med at opnå vækst.

I august sidste år meddelte vi, at vi forpligter os til at overholde EU's nye persondataforordning (GDPR, General Data Protection Regulation), som gælder for brugere i EØS og Storbritannien. GDPR er trådt i kraft, og vi vil gøre alt for at hjælpe jer med at sikre, at overgangen bliver så problemfri som overhovedet muligt. I denne artikel i Hjælp til AdSense kan I læse mere om, hvordan vi hjælper jer med at overholde kravene i GDPR. Herudover er der et link til nogle ofte stillede spørgsmål, så I nemt kan finde de relevante oplysninger.

Dataansvarliges ansvar

I alle vores programmer for udgivere (Google Ad Manager, DoubleClick Ad Exchange, AdMob og AdSense) fungerer både I og Google som uafhængige dataansvarlige enheder for personoplysninger. Vi fungerer som dataansvarlig enhed, fordi vi med jævne mellemrum træffer beslutninger om, hvilke data der skal leveres, og hvordan det aktuelle produkt kan forbedres, f.eks. ved at teste algoritmer til annoncevisning, overvåge forsinkelsen for slutbrugerne og sikre, at vores prognosesystem fungerer efter hensigten. Derudover bruger vi data til at levere relevante og meget effektive annoncer, f.eks. via funktioner som optimeret prissætning i den åbne auktion. Få flere oplysninger om vores processer for databehandling i Ad Manager og Ad Exchange her.

Det faktum, at Google fungerer som dataansvarlig enhed i vores udgiverprodukter, giver ikke Google yderligere rettigheder med hensyn til de data, der indhentes som følge af en udgivers brug af disse produkter. Googles brug af data er fortsat underlagt vilkårene i den kontrakt, vi har indgået med hver enkelt udgiver, og eventuelle funktionsspecifikke indstillinger, udgiveren har valgt via vores produkters brugerflade.

I er ikke forpligtede til at indhente brugernes samtykke vedrørende deres aktivitet på Googles websites. Dette samtykke indhenter vi selv, når brugerne besøger vores websites. Det eneste, vi beder jer om, er at indhente samtykke til jeres brug af vores annonceprodukter på jeres egne ejendomme. Vi stiller i forvejen krav om, at der indhentes samtykke fra brugere i EØS og Storbritannien i bestemte sammenhænge, og vi opdaterer disse krav i henhold til GDPR. Vi opfordrer jer til at linke til denne brugerrettede side, hvor det forklares, hvordan data administreres i Googles annonceprodukter. Derved sikrer du, I lever op til kravet i vores samtykkepolitik for brugere i EU om at informere brugerne om Googles brug af deres personoplysninger.

Support vedrørende samtykke

Indførelsen af GDPR medfører en række vigtige nye forpligtelser med hensyn til økosystemet (se de juridiske og lovgivningsrelaterede vejledninger vedrørende GDPR, der henvises til nedenfor), og det afspejles af de ændringer af vores samtykkepolitik for brugere i EU, vi annoncerede. Vi har opdateret den side i Hjælp, der vedrører vores samtykkepolitik for brugere i EU. Her kan du se vores svar på spørgsmål, vi har fået fra vores kunder.

Vi stiller en række valgfrie værktøjer til rådighed for at gøre det lettere for jer at indhente samtykke fra brugerne på tværs af jeres websites og apps, heriblandt følgende:

Vi fortsætter vores samarbejde med IAB Europe angående deres forskrifter for gennemsigtighed og samtykke, og vi bestræber os på at sikre, at brancheløsningerne er kompatible med Googles annoncevisningsprodukter for udgivere (Ad Manager og AdSense).

Kontrol over annoncetilpasning

Vi giver udgivere nye muligheder for at styre annoncetilpasningen:

  • Valgmuligheder for udbydere af annonceteknologi (Hjælp til Ad Manager, Hjælp til AdMob og Hjælp til AdSense) giver jer mulighed for at vælge, hvilke partnere der skal måle og vise annoncer for brugere i EØS og Storbritannien på jeres websites og i jeres apps, når beholdningen sælges via programmatic-kanaler, heriblandt programmatic-garanterede. I kan vælge jeres foretrukne partnere på en liste over virksomheder, der har oplyst os om, at de overholder bestemmelserne i GDPR. Disse partnere skal desuden overholde vores politik vedrørende databrug for at medvirke til at beskytte brugernes data. Hele listen over udbydere af annonceteknologi, som kan vælges via kontrolmulighederne, kan ses i Hjælp til Ad Manager, AdSense og AdMob. De målings- og annonceteknologipartnere, som endnu ikke har oplyst os om dette, opfordres til at kontakte os via denne formular.
  • Styring af reservationslinjeposter til Ad Manager (Hjælp til Ad Manager), giver jer mulighed for at vælge, hvilke tagbaserede linjeposter der skal vises for brugere i EØS og Storbritannien, alt efter om der er valgt tilpassede annoncer eller annoncer uden personlig målretning.
  • En løsning for annoncer uden personlig målretning (Hjælp til Ad Manager, Hjælp til AdSense) giver jer mulighed for at præsentere brugere i EØS og Storbritannien for et valg mellem tilpassede annoncer og annoncer uden personlig målretning. I kan også vælge, at samtlige brugere i EØS og Storbritannien kun skal have vist annoncer uden personlig målretning. Med annoncer uden personlig målretning anvendes der kun kontekstuelle oplysninger om brugerne, bl.a. i form af generelle placeringsoplysninger (på byniveau). ​
    • Selvom der for disse annoncers vedkommende ikke bruges cookies til annoncetilpasning, bruges der cookies til frekvensbegrænsning og samlet annoncerapportering samt til at forhindre bedrageri og misbrug. Der stilles derfor krav om samtykke til brug af cookies til disse formål fra brugere i de lande, der er underlagt de bestemmelser vedrørende brug af cookies, der er angivet i EU's e-databeskyttelsesdirektiv.

Juridiske og lovgivningsrelaterede vejledninger vedrørende GDPR

Få flere oplysninger om GDPR og de konsekvenser, som indførelsen af denne forordning har for udgivere af digitalt indhold og den dermed forbundne annoncering:

Der findes en vejledning angående indhentning af samtykke til brug af cookies i forbindelse med annoncering i følgende:

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet