Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Инструменти в помощ на издателите относно спазването на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД)

Google подхожда към всичките си действия с мисъл за потребителя. Като част от ангажимента си към потребителите никога не продаваме лична информация и осигуряваме на потребителите прозрачност и контрол върху практическата им работа с рекламите посредством инструменти като Моят профил, Защо тази реклама? и Спиране на тази реклама. Освен това инвестираме в инициативи като Коалицията за по-добри реклами, Digital News Initiative, Google News Initiative и ads.txt, така че да поддържаме благоприятна и устойчива рекламна екосистема и да помагаме на Вас, нашите издатели, да се развивате. 

През август 2017 г. обявихме ангажимента си да спазваме новия Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на Европейския съюз, който важи за потребителите в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Обединеното кралство.

Тази статия предоставя допълнителни подробности за начина, по който подпомагаме засегнатите издатели. Освен това сме предоставили отговори на някои често задавани въпроси.

Задължения във връзка с администрирането на данни

В пакета ни за издатели (Google Ad Manager, Ad Exchange, AdMob и AdSense) както Вие, така и Google оперираме като независими администратори на лични данни. Ние оперираме като администратор на лични данни, защото редовно вземаме решения относно данните, необходими за предоставянето и подобряването на продукта – например тестване на алгоритми за показване на реклами, наблюдаване на забавяне от страна на крайни потребители и подсигуряване на точността на системата ни за прогнозиране. Освен това използваме данни, за да предоставяме подходящи и високоефективни реклами в такива функции, като Оптимизирано ценообразуване в открития търг. Научете повече за това как обработваме данни в Ad Manager и Ad Exchange тук.

Определянето на продуктите на Google за издатели като администратори на лични данни не предоставя на Google никакви допълнителни права по отношение на данни, получени от използването от страна на издател на тези продукти. Начините, по които Google използва данни, продължават да се контролират от общите условия на договора на Google с издателите и от всички настройки за конкретни функции, избрани от издател посредством потребителския интерфейс на продуктите ни.

От Вас не се изисква да търсите съгласие относно активността на потребител на сайтовете на Google (ние сами получаваме такова съгласие, когато потребителите посещават сайтовете ни). Необходимо е само да търсите съгласие за начините, по които използвате продуктите ни за рекламиране в собственостите си. Вече изискваме получаването на определено съгласие от потребителите си в ЕИП и Обединеното кралство и актуализираме тези изисквания в съответствие с ОРЗД. Приканваме Ви да поставите връзка към тази ориентирана към потребителите страница с обяснение как Google управлява данните в рекламните си продукти. По този начин ще бъде изпълнено изискването на Правилата ни за съгласие на потребителите в ЕС за предоставяне на информация на потребителите относно начините, по които Google използва личните им данни.

Функции с обработване на лични данни

За някои функции в Ad Manager, Ad Exchange и AdMob Google функционира като организация, обработваща лични данни. Поради това Google обработва данни само според инструкциите и от името на съответните издатели.

Поддръжка за инструментите за получаване на съгласие

ОРЗД въведе значителни нови задължения за екосистемата (вижте препратките към правните и регулаторни указания по отношение на ОРЗД по-долу), отразени и в обявените промени в Правилата ни за съгласие на потребителите в ЕС. Актуализирахме помощната си страница за тези правила, за да отговорим на въпросите, задавани от клиентите ни.

Предоставяме набор от инструменти по избор, които да Ви помагат да получавате съгласието на потребителите на уебсайтовете и приложенията си, включително:

Ще продължим сътрудничеството си с Бюрото за интерактивна реклама (IAB) за Европа във връзка с рамката му за прозрачност и съгласие, както и ще се стремим да осигурим отраслови решения, които работят и за продуктите на Google за показване на реклами за издатели (Ad Manager, AdSense).

Контрол върху персонализирането на рекламите

Също така предоставяме контроли на издателите за персонализиране на рекламите:

  • контроли за доставчици на рекламни технологии (Помощен център на Ad Manager, Помощен център на AdMob, Помощен център на AdSense), за да Ви осигурим възможността да избирате партньорите си за измерване и показване на реклами за потребители в ЕИП и Обединеното кралство на сайтовете и приложенията си, където рекламните места се продават посредством програмни канали, включително програмно гарантирани такива. Можете да изберете предпочитаните си партньори от списък с компании, които са ни предоставили информация за това, че спазват ОРЗД. Освен това всички те трябва да спазват правилата ни за използването на данни, за да помагат в защитата на данните на потребителите Ви. Пълният списък с доставчици, представени в тези контроли, е наличен в Помощния център за Ad Manager, AdSense и AdMob. (Партньорите за измерване и рекламни технологии, които все още не са предоставили такава информация, трябва да се свържат с нас посредством този формуляр).
  • решение за неперсонализирани реклами (Помощен център на Ad Manager, Помощен център на AdSense), което Ви дава възможност да предлагате избор на потребителите в ЕИП и Обединеното кралство между персонализирани и неперсонализирани реклами (или да изберете да показвате само неперсонализирани реклами на всички потребители в ЕИП и Обединеното кралство). Неперсонализираните реклами използват само контекстуална информация, включително общо местоположение (на ниво град). ​
    • Въпреки че тези реклами не използват „бисквитки“ за персонализиране на рекламите, все пак използват „бисквитки“ за ограничаване на честотата, обобщено отчитане на рекламите и за борба с измами и злоупотреби. Следователно е необходимо съгласие за използване на „бисквитки“ за тези цели от потребителите в държавите, за които се отнасят клаузите за „бисквитките“ на Директивата на ЕС за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации.

Европейски разпоредби относно поверителността на децата

През август 2020 г. обявихме ангажимента си да спазваме кодекса за подходящ за съответната възраст дизайн (AADC), който се прилага за потребителите в Обединеното кралство, и допълнителни разпоредби за поверителността на децата, приложими за потребителите в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария.

Съгласно кодекса за подходящ за съответната възраст дизайн и сродните разпоредби относно поверителността на децата издателите нямат право да показват персонализирани реклами на потребители на възраст под 18 години в Европейското икономическо пространство, Обединеното кралство и/или Швейцария. Като издател можете да маркирате заявка за реклама за ограничено обработване на данни, като използвате маркера TFUA, за да обозначите заявка за потребител на възраст под 18 години. В допълнение Google ще внедри предпазни мерки, за да не допуска показването на рекламни категории, ограничени по възраст, и ще филтрира файловете за създаване на реклама въз основа на правилата ни.

Препратки към законовите и регулаторни указания относно ОРЗД

За повече информация относно ОРЗД и приложението му за дигиталните издатели и рекламиране:

За регулаторните указания относно съгласието за използване на „бисквитки“ в рекламирането прегледайте:

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню