GDPR – GYIK

A Google mint „adatkezelő”

Megvizsgáltuk az összes termékünket, és mindegyik esetében felmértük, hogy az adatok kezelőjeként vagy feldolgozójaként járunk-e el. Az AdMob adatfeldolgozói funkciói és a Google Ad Manager adatfeldolgozói funkciói kivételével (ahol a Google adatfeldolgozó) adatkezelőként járunk el, mert rendszeresen hozunk döntéseket az adatokkal kapcsolatban a termékek biztosítása és fejlesztése érdekében.Bizonyos esetekben a Google és a megjelenítők közös adatkezelőként járnak el. Ezt az Adatkezelők közötti adatvédelmi feltételeink is tükrözik.

Ha például Ön AdSense-megjelenítő, akkor hirdetéseket jelenítünk meg a látogatóinak. Ha a webhelye – mondjuk – kertészeti témájú, akkor kikövetkeztethetjük, hogy a látogatók kertrajongók. Ezt az adatot azután a hirdetők javára használjuk fel: elképzelhető például, hogy egy fűnyírógyártó akkor is meg szeretné jeleníteni a hirdetéseit a kertrajongóknak, amikor éppen olyan webhelyen járnak, amelynek semmi köze sincs a kertészkedéshez. Ezen adatoknak a különböző felek érdekében történő felhasználása minket adatkezelővé tesz, nem pedig adatfeldolgozóvá. Az Ad Manager vagy az Ad Exchange terméket használó megjelenítők szabadabban rendelkezhetnek az adatok felhasználását illetően. Engedélyezhetik ugyanazokat az adathasználati módokat, amelyek az AdSense és az AdMob termékekre jellemzők. Ugyanakkor arra is lehetőségük van, hogy korlátozzák a Google adathasználatát, tehát például letiltsák, hogy a síeléssel foglalkozó oldalaik adatokat adjanak át a más megjelenítők webhelyén megjelenő hirdetéseknek. A rendelkezési joguk azonban nem teljes körű: az Ad Manager- és az Ad Exchange-megjelenítők adatait felhasználhatjuk termékfejlesztési célokra, többek között a hirdetésmegjelenítési algoritmusok tesztelésére, a végfelhasználóknál jelentkező késés figyelésére, illetve az előrejelző rendszerünk pontosságának fokozására. Ezen okokból vagyunk tehát az Ad Manager és az Ad Exchange esetén is adatkezelők, nem pedig adatfeldolgozók.

Az a megjelölés, hogy a Google adatkezelőként jár el a megjelenítői termékek esetén, nem biztosít további jogokat a Google számára az Ad Manager és az Ad Exchange termék megjelenítők általi használatából származó adatokra vonatkozóan. A Google adatfelhasználását továbbra is a megjelenítőkkel kötött szerződés feltételei, valamint a megjelenítő által a termékeink kezelőfelületén kiválasztott funkcióspecifikus beállítások szabályozzák.

Mely szolgáltatásokhoz szükséges a végfelhasználók hozzájárulása?

Az EU-beli felhasználók hozzájárulására vonatkozó irányelvek részletesen szabályozzák, hogy mely esetekben van szükség hozzájárulásra. Az EU-beli felhasználók hozzájárulására vonatkozó irányelvek súgóoldalát kiegészítettük az ügyfelek kérdéseire adott válaszokkal is.

Az EU-beli felhasználók hozzájárulására vonatkozó irányelvek azt is megkövetelik, hogy a megjelenítők tájékoztassák a felhasználókat az adataik felhasználási módjáról. A megjelenítőket arra buzdítjuk, hogy a Google-termékek adatfelhasználási módjának ismertetéséhez linkeljék ezt a felhasználók számára készült oldalt. Ezzel teljesítik az irányelveink vonatkozó követelményét.

Hogyan tartatja be a Google a hozzájárulásra vonatkozó irányelveket?

Az elsődleges törekvésünk minden esetben az lesz, hogy az ügyfelekkel együttműködve rendezzük az esetleges megfelelőségi problémákat. Tisztában vagyunk azzal, hogy eltérő megoldásokat fognak alkalmazni a hozzájárulás megszerzésére, és nem kívánunk követelményeket felállítani a megoldásmódot illetően, amennyiben az irányelveknek megfelel. Tudjuk például, hogy a megjelenítők eltérő választási lehetőségeket kívánnak biztosítani a látogatóknak. A cookiechoices.org webhelyen javaslatokkal szolgálunk a hozzájárulás formáját illetően. Ezek a javaslatok azt a megközelítést tükrözik, amelyet a Funding Choices hozzájárulási eszközünknél alkalmaztunk, de a megjelenítők más megoldást is választhatnak. Nem célunk, hogy univerzális megközelítést írjunk elő. Az irányelveink azokra a megjelenítőkre és hirdetőkre vonatkoznak, akik a mi termékeinket használják, valamint az EGT területén tartózkodó végfelhasználókkal rendelkeznek. A már meglévő irányelveink betartatásához hasonlóan első lépésben nem „döntést” hozunk – mint olyat –, hanem jelezzük az ügyfélnek a megfelelőségi problémát, és megpróbáljuk vele együttműködve orvosolni.

Ha olyan webhelyet talál, amely nem felel meg A Google EU-beli felhasználók hozzájárulására vonatkozó irányelveinek, akkor értesíthet bennünket a irányelvsértés bejelentése űrlap segítségével.

Használhatják a megjelenítők a Google termékeit a hozzájárulás megszerzése nélkül? Ha igen, hogyan?

Kifejlesztettünk egy nem személyre szabott hirdetési módot, amely lehetővé teszi, hogy a megjelenítők 1) választási lehetőséget nyújtsanak az EGT-beli felhasználóknak arra vonatkozóan, hogy személyre szabott vagy nem személyre szabott hirdetéseket szeretnének-e látni, illetve 2) azt az utat járják, hogy csak nem személyre szabott hirdetéseket jelenítenek meg az összes EGT-beli felhasználónak.

A nem személyre szabott hirdetések a személyre szabáshoz nem, de a gyakoriságkorlátozás alkalmazása, a hirdetésekkel kapcsolatos összesített jelentések összeállítása, valamint a csalások és a visszaélések elleni intézkedések céljából használnak cookie-kat. Ezért azokban az országokban, amelyekre az EU elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvében található, cookie-kkal kapcsolatos rendelkezések vonatkoznak, a felhasználóknak hozzá kell járulniuk a cookie-k ilyen célokra történő használatához.

Milyen megoldást nyújt a Google a nem személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez?

A Nem személyre szabott hirdetések szolgáltatás lehetővé teszi egyrészt azt, hogy a megjelenítők választási lehetőséget nyújtsanak az EGT-beli felhasználóknak arra vonatkozóan, hogy személyre szabott vagy nem személyre szabott hirdetéseket szeretnének-e látni, másrészt azt, hogy a megjelenítők csak nem személyre szabott hirdetéseket jelenítsenek meg az összes EGT-beli felhasználónak. A nem személyre szabott hirdetések kizárólag kontextusadatokat használnak, beleértve a hozzávetőleges (városi szintű) tartózkodási helyet.

A nem személyre szabott hirdetések esetén a Google adatfeldolgozónak számít adatkezelő helyett?

Ezen megoldás keretében a Google változatlanul adatkezelőként jelenít meg hirdetéseket, mivel a fent említett módon továbbra is döntéseket hoz az adatokról a megjelenítők körében történő optimalizálás, illetve a termék fejlesztése érdekében.

A Google a jogos érdek jogalapja szerint használja a személyes adatokat különféle tevékenységekhez, például kontextus szerinti hirdetések megjelenítéséhez, a hirdetésekkel kapcsolatos jelentések összeállításához, illetve a csalások és a visszaélések elleni intézkedésekhez.

A nem személyre szabott hirdetések a személyre szabáshoz nem, de a gyakoriságkorlátozás alkalmazása, a hirdetésekkel kapcsolatos összesített jelentések összeállítása, valamint a csalások és a visszaélések elleni intézkedések céljából használnak cookie-kat. Bár ezt az adatkezelési tevékenységet – a GDPR által megengedett módon – jogos érdekek alapján folytatjuk, azokban az országokban, amelyekre az EU elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvében található, cookie-kkal kapcsolatos rendelkezések vonatkoznak, a felhasználóknak továbbra is hozzá kell járulniuk a cookie-k ilyen célokra történő használatához.

Ha a Google a későbbiekben módosítja az irányelveket, hogyan értesíti a megjelenítőket a változásokról?

Tisztában vagyunk azzal, hogy az EU-beli felhasználók hozzájárulására vonatkozó irányelveinken végzett bármely változtatásnak rendkívül jelentős kihatásai lehetnek. Ha azonban a szabályozási környezet számottevő módon megváltozik (ha például az iránymutatások azt mondják, hogy mégis lehet jogos érdekekre hivatkozva személyre szabott hirdetéseket megjeleníteni), akkor számítani lehet arra, hogy a változásoknak megfelelően módosítjuk az irányelveinket. Bár az irányelvek minden módosításáról nem küldünk előzetes értesítést, az EU-beli felhasználók hozzájárulására vonatkozó irányelvek módosításai esetében eddig kivételt tettünk. A jövőbeli jelentős változtatások esetén szintén így kívánunk eljárni.

Megjelenítő partnereinkkel továbbra is aktív egyeztetést szeretnénk folytatni – ahogy az előző hónapok során tettük –, és ennek keretében tájékoztatni fogjuk őket a legújabb fejleményekről, illetve a visszajelzéseiket beépítjük a munkánkba.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
15178551746883535662
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
148