Een account koppelen aan Ad Manager

AdSense-, Ad Exchange- of Display & Video 360-accounts toevoegen

Worden de onderstaande opties niet weergegeven?

 • Uw netwerk komt mogelijk niet in aanmerking voor het linken van accounts. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie. Als u nog geen Ad Exchange-account heeft, neemt u contact op met een salesmedewerker of een van onze partners om een account te maken.
 • Als u een account heeft maar nog niet bent begonnen, bekijkt u meer informatie over hoe u AdSense instelt in Google Ad Manager.
 • Met uw gebruikersrol heeft u geen rechten om deze opties te bekijken of te bewerken. Neem contact op met uw Ad Manager-netwerkbeheerder om de accounts te koppelen.

Door AdSense-producten of Ad Exchange-property's te koppelen, hebben kopers toegang tot uw voorraad via AdSense- of Ad Exchange-regelitems. U kunt meerdere Ad Exchange-accounts koppelen die zijn bedoeld voor verschillende voorraadtypen.

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Ga naar Beheerder en dan Gekoppelde accounts.

  Ad Exchange-property's koppelen:

  1. Ga naar het tabblad Ad Exchange.
  2. Klik op Nieuwe Ad Exchange-koppeling.

  AdSense-producten koppelen:

  1. Ga naar het tabblad AdSense.
  2. Klik op Nieuwe AdSense-koppeling.
 3. Geef de propertycode op. Propertytypen worden afgestemd op voorraadtypen in Ad Manager. De propertycode bestaat uit de uitgever-ID die is gekoppeld aan uw AdSense- of Ad Exchange-account, samenmet een ID van het voorraadtype.

 4. Geef een weergavenaam op. Deze naam selecteert u als u een AdSense- of Ad Exchange-regelitem maakt.
 5. Geef het e-mailadres voor contact op dat is gebruikt om in te loggen bij AdSense of Ad Exchange.
 6. Geef gegevens voor accountverificatie op, zoals de postcode of laatste vijf cijfers van het telefoonnummer dat is gekoppeld aan het AdSense- of Ad Exchange-account.
 7. Klik op Opslaan.

Het kan even duren voordat de koppeling in Ad Manager is gevalideerd. Als dit is gelukt, wordt het nieuwe netwerk met de status 'In behandeling' weergegeven in het gedeelte 'Gekoppelde accounts'. Voor Ad Exchange zijn geen andere stappen nodig.

Propertycodes

Propertycodes bestaan uit de uitgever-ID (in de vorm 'pub-1234567890') die is gekoppeld aan uw AdSense- of Ad Exchange-account en een ID van het voorraadtype. Er zijn vier voorraadtypen en bijbehorende propertycodes:

 • Display: voorvoegsel ca-

  Voorbeeld: ca-pub-1234567890

 • Mobiele app: voorvoegsel ca-mb-app- 

  Voorbeeld: ca-mb-app-pub-1234567890

 • InStream-video en -audio: voorvoegsel ca-video- 

  Voorbeeld: ca-video-pub-1234567890

 • Games: voorvoegsel ca-games- 

  Voorbeeld: ca-games-pub-1234567890

AdSense gebruiken

U moet toegang van derden tot Ad Manager activeren in AdSense om accounts te koppelen.

Een AdSense-koppeling activeren

 1. Klik in AdSense op Menu Menu.
 2. Klik op Instellingen Instellingen en dan Toegang en autorisatie en dan Toegang door derden.
 3. Zoek naar het verzoek voor uw Ad Manager-netwerk en klik op Goedkeuren.

Ad Exchange gebruiken

Instellingen voor gekoppelde Ad Exchange-accounts

Nadat u een Ad Exchange-koppeling heeft geactiveerd, kunt u de instellingen van het gekoppelde account configureren. Klik op de weergavenaam van het account om deze instellingen in te stellen of te bewerken.

Weergavenaam

Deze naam is bedoeld om traffickers in uw Ad Manager-netwerk te helpen uw account te identificeren. De weergavenaam hoeft niet overeen te komen met de werkelijke naam van uw Ad Exchange-account.

Standaard voor dynamische toewijzing

Zet dit aan om voorraad onder deze propertycode in aanmerking te laten komen voor dynamische toewijzing. Als u webproperty's voor video en games heeft, moet u deze instelling activeren voor 1 propertytype, niet voor beide. Neem contact op met uw accountmanager als u vragen over deze instelling heeft.

Programmatic direct

Met Programmatic direct kunt u onderhandelen over voorkeursdeals en Programmatic Guaranteed. Alleen voorraad van het primaire Ad Exchange-account is beschikbaar voor voorkeursdeals en Programmatic Guaranteed. Voorraad via gekoppelde Ad Exchange-accounts is niet beschikbaar.

Op deze manier kunt u first-party doelgroepsegmenten delen met Ad Exchange- of Display & Video 360-account.

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Gekoppelde accounts.
 3. Klik op Doelgroepextensie.
 4. Geef uw klant-ID op. Voor Authorized buyers is dit de klant-ID voor uw Authorized buyers-account. Voor een Display & Video 360-adverteerder is dit het nummer naast de naam van de adverteerder in de Display & Video 360-interface.

 5. Selecteer Ad Exchange of Display & Video 360 als type adverteerder.

 6. Klik op Opslaan.

Koppel Google Analytics en Ad Exchange om Ad Exchange-gegevens te bekijken in Google Analytics. Doe het volgende als u Google Analytics-accounts wilt bekijken die al zijn gekoppeld of als u een accountkoppeling wilt verwijderen via Ad Manager:

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Gekoppelde accounts.
 3. Klik op Google Analytics.

Inkomende Ad Exchange-accounts beheren

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Gekoppelde accounts.
 3. Klik op Inkomende Ad Exchange-koppelingen.
 4. Klik op Inschakelen om een Ad Manager-account te koppelen. Klik op Uitschakelen om een Ad Manager-account te ontkoppelen.

Gegevens van inkomende Ad Exchange-accounts in Ad Manager-rapporten

Bepaalde informatie over transacties voor voorraadtypen die aan uw netwerk zijn gekoppeld, kan worden bekeken in rapporten die worden uitgevoerd door netwerken die eigenaar van dat voorraadtype zijn.

 • Rapporten van het type 'Historisch' kunnen informatie bevatten over de activiteit voor advertentieweergave van uw netwerk met betrekking tot voorraadtypen die eigendom zijn van het gekoppelde Ad Exchange-account. Met behulp van deze informatie kunnen gebruikers bepalen welke vertoningen uw netwerk heeft weergegeven via hun voorraadtypen.
 • Rapporten van het type 'Ad Exchange-geschiedenis' kunnen informatie bevatten over kopers of andere derden met wie u transacties heeft uitgevoerd via de gekoppelde voorraadtypen.

Informatie over de activiteit voor advertentieweergave van uw netwerk is nooit zichtbaar voor andere netwerken. Alleen netwerken die voorraadtypen hebben gekoppeld aan uw netwerk kunnen activiteit voor het eigen voorraadtype inzien.

Status Beschrijving
Actief Dit Ad Manager-account kan advertentieruimteselectie gebruiken wanneer aanvullingsadvertenties worden gemaakt omdat de koppeling met dit account is gevalideerd.
Koppeling niet mogelijk De opgegeven webpropertycode heeft niet de juiste indeling.
Ongeldig gemaakt De voor dit account opgeslagen informatie kan niet meer worden gevalideerd door Ad Manager, omdat de informatie is gewijzigd sinds de oorspronkelijke validatie heeft plaatsgevonden.
Niet gekoppeld Ruimteselectie kan niet worden gebruikt om aanvullend advertentiemateriaal voor dit account te maken, omdat de accountgegevens ontbreken, omdat de koppeling is uitgeschakeld in AdSense of Ad Exchange, of omdat het account is afgekeurd vanwege beleidsschending.
In behandeling De accountkoppeling moet worden geactiveerd voordat ruimteselectie kan worden gebruikt om aanvullend advertentiemateriaal te maken. Bekijk meer informatie over hoe u een AdSense-koppeling activeert of een Ad Exchange-koppeling activeert.
Geweigerd Dit Ad Manager-account kan geen advertentieruimteselectie gebruiken als er aanvullend advertentiemateriaal wordt gemaakt omdat de koppeling met dit account is geweigerd. Als u dit account wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat u de correcte accountgegevens indient en valideert u de koppeling.

Verschil tussen een primair en gekoppeld Ad Exchange-account

Er kan meer dan één Ad Exchange-account worden gekoppeld aan Ad Manager, maar er kan er slechts één uw primaire account zijn.

 • Primair Ad Exchange-account

  Ad Exchange-accounts worden beheerd in Ad Manager. De instellingen en rapportage van uw primaire Ad Exchange-account worden weergegeven in de Ad Manager-gebruikersinterface en worden gebruikt voor bepaalde Ad Manager-functies, zoals 'Eerste overzicht' en exchange-biedingen. Uw primaire account wordt ook wel uw 'toegewezen' of 'uniforme' account genoemd.

  Uw primaire Ad Exchange-account kan alleen worden gebruikt om voorraad te vullen als deze ook is toegevoegd in het gedeelte 'Gekoppelde accounts'. Alleen het primaire account kan worden gemarkeerd als 'Standaard voor dynamische toewijzing'.

 • Gekoppelde Ad Exchange-accounts
  Hoewel één Ad Exchange-account wordt aanbevolen voor elk Ad Manager-netwerk, kunnen deze secundaire Ad Exchange-accounts worden toegevoegd als aanvullingsvoorraad voor regelitems. AdSense- en Display & Video 360-accounts kunnen ook worden gekoppeld.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen