Een account koppelen aan Ad Manager

AdSense-, Ad Exchange- of Display & Video 360-accounts toevoegen
Alleen beschikbaar in Google Ad Manager 360.

Door AdSense-producten of Ad Exchange-property's te koppelen, hebben kopers toegang tot uw voorraad via AdSense- of Ad Exchange-regelitems.

Als u een Ad Exchange-property ontkoppelt/uitzet in een netwerk, heeft dit geen invloed op bestaande actieve regelitems die de property gebruiken en wordt verkeer nog steeds voor die property geregistreerd.

Worden de onderstaande opties niet weergegeven?

Aan de slag

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Navigeer naar Beheerder en vervolgens naar Gekoppelde accounts.
  • Als u Ad Exchange-property's wilt koppelen, klikt u op Ad Exchange en dan Nieuwe Ad Exchange-koppeling.
  • Als u AdSense-producten wilt koppelen, klikt u op AdSense en dan Nieuwe AdSense-koppeling.
 3. Voer de webpropertycode in. Propertytypen worden afgestemd op voorraadtypen in Ad Manager. De propertycode bestaat uit de uitgever-ID die is gekoppeld aan uw AdSense- of Ad Exchange-account, samen met een ID van het voorraadtype.

 4. Geef een weergavenaam op. Deze naam selecteert u als u een AdSense- of Ad Exchange-regelitem maakt.
 5. Geef het e-mailadres voor contact op dat is gebruikt om in te loggen bij AdSense of Ad Exchange.
 6. Geef gegevens voor accountverificatie op, zoals de postcode of laatste vijf cijfers van het telefoonnummer dat is gekoppeld aan het AdSense- of Ad Exchange-account.
 7. Klik op Opslaan.

Het kan even duren voordat de koppeling in Ad Manager is gevalideerd. Als dit is gelukt, wordt het nieuwe netwerk met de status 'In behandeling' weergegeven in het gedeelte 'Gekoppelde accounts'. Voor Ad Exchange zijn geen andere stappen nodig.

Webpropertycodes

Propertycodes bestaan uit de uitgever-ID (in de vorm 'pub-1234567890') die is gekoppeld aan uw AdSense- of Ad Exchange-account en een ID van het voorraadtype. Er zijn vier voorraadtypen en bijbehorende propertycodes:

 • Display: voorvoegsel ca-

  Voorbeeld: ca-pub-1234567890

 • Mobiele app: voorvoegsel ca-mb-app- 

  Voorbeeld: ca-mb-app-pub-1234567890

 • In-stream-video en -audio: voorvoegsel ca-video- 

  Voorbeeld: ca-video-pub-1234567890

 • Games: voorvoegsel ca-games- 

  Voorbeeld: ca-games-pub-1234567890

AdSense gebruiken

U moet toegang van derden tot Ad Manager activeren in AdSense om accounts te koppelen.

Een AdSense-koppeling activeren

 1. Klik in AdSense op Menu Menu.
 2. Klik op Instellingen Instellingen, vervolgens op Toegang en autorisatie en vervolgens op Toegang van derden.
 3. Zoek naar het verzoek voor uw Ad Manager-netwerk en klik op Goedkeuren.

Ad Exchange gebruiken

Instellingen voor gekoppelde Ad Exchange-accounts

Nadat u een Ad Exchange-koppeling heeft geactiveerd, kunt u de instellingen van het gekoppelde account configureren. Klik op de weergavenaam van het account om deze instellingen in te stellen of te bewerken.

Weergavenaam

Deze naam is bedoeld om traffickers in uw Ad Manager-netwerk te helpen uw account te identificeren. De weergavenaam hoeft niet overeen te komen met de werkelijke naam van uw Ad Exchange-account.

Standaard voor dynamische toewijzing

Zet dit aan om voorraad onder deze propertycode in aanmerking te laten komen voor dynamische toewijzing. Als u webproperty's voor video en games heeft, moet u deze instelling activeren voor één propertytype, niet voor beide. Neem contact op met support als u vragen heeft over deze instelling.

programmatic direct

Met Programmatic direct kunt u onderhandelen over voorkeursdeals en Programmatic Guaranteed.

Op deze manier kunt u first-party doelgroepsegmenten delen met Ad Exchange- of Display & Video 360-account.

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en vervolgens op Gekoppelde accounts.
 3. Klik op Doelgroepextensie en vervolgens op de link Nieuwe doelgroepextensie.
 4. Voer uw klant-ID in. Voor Authorized buyers is dit de klant-ID voor uw Authorized buyers-account. Voor een Display & Video 360-adverteerder is dit het nummer naast de naam van de adverteerder in de Display & Video 360-interface.

 5. Selecteer Ad Exchange of Display & Video 360 als type adverteerder.

 6. Klik op Bevestigen.

Koppel Google Analytics en Ad Exchange om Ad Exchange-gegevens te bekijken in Google Analytics. Doe het volgende als u Google Analytics-accounts wilt bekijken die al zijn gekoppeld of als u een accountkoppeling wilt verwijderen via Ad Manager:

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en vervolgens op Gekoppelde accounts.
 3. Klik op Google Analytics 4-property.

Inkomende Ad Exchange-accounts beheren

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en vervolgens op Gekoppelde accounts.
 3. Klik op Inkomende Ad Exchange-koppelingen.
 4. Kies onder 'Actie' een optie:
Status Beschrijving
Actief Dit Ad Manager-account kan advertentieruimteselectie gebruiken wanneer aanvullingsadvertenties worden gemaakt omdat de koppeling met dit account is gevalideerd.
Koppeling niet mogelijk De ingevoerde webpropertycode heeft niet de juiste indeling.
Ongeldig gemaakt De voor dit account opgeslagen informatie kan niet meer worden gevalideerd door Ad Manager, omdat de informatie is gewijzigd sinds de oorspronkelijke validatie heeft plaatsgevonden.
Niet gekoppeld Ruimteselectie kan niet worden gebruikt om aanvullend advertentiemateriaal voor dit account te maken, omdat de accountgegevens ontbreken, omdat de koppeling is uitgezet in AdSense of Ad Exchange, of omdat het account is afgekeurd vanwege beleidsschending.
In behandeling De accountkoppeling moet worden geactiveerd voordat ruimteselectie kan worden gebruikt om aanvullend advertentiemateriaal te maken. Meer informatie over hoe u een AdSense-koppeling activeert
Geweigerd Dit Ad Manager-account kan geen advertentieruimteselectie gebruiken als er aanvullend advertentiemateriaal wordt gemaakt omdat de koppeling met dit account is geweigerd. Als u dit account wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat u de correcte accountgegevens indient en valideert u de link.

Inkomsten genereren met Ad Exchange beëindigen

Als u niet langer inkomsten wilt genereren met Ad Exchange, voert u de toepasselijke wijzigingen door:

 • Archiveer of onderbreek alle Ad Exchange-regelitems met de status Klaar of Weergave.
 • Archiveer of onderbreek alle 'Verkochte' voorstellen die voorgestelde regelitems voor voorkeursdeals of Programmatic Guaranteed-standaards/sponsoring bevatten in de kolom Klaar, Weergave of Levering uitgebreid. Zorg ervoor dat alle acties voor Archiveren of Onderbreken zijn voltooid en naar de overeenkomstige regelitems zijn gepusht, waarvoor u soms opnieuw acceptatie moet aanvragen bij de koper.
 • 'Onderbreek' of 'verwijder' alle 'Actieve' rendementsgroepen. Als u bemiddelingsspecifieke rendementsgroepen Actief wilt houden, maakt u een beveiligingsmaatregel voor voorraaduitsluiting om alle indirecte vraag naar de voorraad die door die bemiddelingsspecifieke rendementsgroepen wordt getarget, te blokkeren.
 • Stop alle lopende privéveilingsdeals door op 'Gestopt' of 'Archiveren' te klikken.
 • 'Archiveer' alle actieve marktplaatspakketten.
 • Stel alle actieve prijsregels voor Eerste overzicht in op Inactief, voor alle beschikbare omgevingstypen (bijvoorbeeld Display en Mobiele app). Zorg ervoor dat u één actieve prijsregel voor Eerste overzicht heeft die Eerste overzicht voor al uw voorraad blokkeert.

Nadat u alle toepasselijke wijzigingen heeft aangebracht, gaat u naar Beheerder, vervolgens naar Gekoppelde accounts en dan naar Ad Exchange om alle gekoppelde Ad Exchange-webproperty's te verwijderen.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu