Een account koppelen aan Ad Manager

AdSense-, Ad Exchange- of Display & Video 360-accounts toevoegen

Worden de onderstaande opties niet weergegeven?

 • Uw netwerk komt mogelijk niet in aanmerking voor het linken van accounts. Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie. Als u nog geen Ad Exchange-account heeft, neemt u contact op met een salesmedewerker of werkt u samen met een DoubleClick-partner om een account te maken.
 • Met uw gebruikersrol heeft u geen rechten om deze opties te bekijken of te bewerken. Neem contact op met uw Ad Manager-netwerkbeheerder om de accounts te koppelen.

Door AdSense-producten of Ad Exchange-property's te koppelen, hebben kopers toegang tot uw voorraad via AdSense- of Ad Exchange-regelitems.

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Ga naar Beheerder en dan Gekoppelde accounts.

  Ad Exchange-property's koppelen:

  1. Ga naar het tabblad Ad Exchange.
  2. Klik op Nieuwe Ad Exchange-koppeling.

  AdSense-producten koppelen:

  1. Ga naar het tabblad AdSense.
  2. Klik op Nieuwe AdSense-koppeling.
 3. Geef de webpropertycode op. Dit is de uitgever-ID die aan uw AdSense- of Ad Exchange-account is gekoppeld.

  Wanneer u de code opgeeft in Ad Manager, voegt u een voorvoegsel toe om het type property te definiëren:

  • Voor display voegt u 'ca-' toe (bijvoorbeeld ca-pub-1234567890)
  • Voor mobiele apps voegt u 'ca-mb-app-' toe (bijvoorbeeld ca-mb-app-pub-1234567890)
  • Voor video voegt u 'ca-video-' toe (bijvoorbeeld ca-video-pub-1234567890)
 4. Geef een weergavenaam op. Deze naam selecteert u als u een AdSense- of Ad Exchange-regelitem maakt.
 5. Geef het e-mailadres voor contact op dat is gebruikt om in te loggen bij AdSense of Ad Exchange.
 6. Geef gegevens voor accountverificatie op, zoals de postcode of laatste vijf cijfers van het telefoonnummer dat is gekoppeld aan het AdSense- of Ad Exchange-account.
 7. Klik op Opslaan.

Het kan even duren voordat de koppeling in Ad Manager is gevalideerd. Als dit is gelukt, wordt het nieuwe netwerk met de status 'In behandeling' weergegeven in het gedeelte 'Gekoppelde accounts'. Voor Ad Exchange zijn geen andere stappen nodig. Voor AdSense moet u de koppeling inschakelen. 

Een AdSense-koppeling inschakelen
 1. Klik in AdSense op Menu.
 2. Klik op Instellingen en dan Toegang en verificatie en dan Toegang door derden.
 3. Zoek naar het verzoek voor uw Ad Manager-netwerk en klik op Goedkeuren.
 

Instellingen voor gekoppelde Ad Exchange-accounts

Nadat u een Ad Exchange-koppeling heeft ingeschakeld, kunt u de instellingen van het gekoppelde account configureren. Klik op de weergavenaam van het account om deze instellingen in te stellen of te bewerken.

Weergavenaam: Deze naam is bedoeld om traffickers in uw Ad Manager-netwerk te helpen. Deze naam hoeft niet overeen te komen met de officiële naam van uw Ad Exchange-account.

Standaard voor dynamische toewijzing: Alleen uw primaire Ad Exchange-account kan worden gemarkeerd als het standaardaccount voor dynamische toewijzing. Zodra het account is ingeschakeld, wordt dit gebruikt voor weergave aan de rendementsgroep, Programmatic Guaranteed, Eerste overzicht en andere functies waarin Ad Exchange wordt weergegeven zonder een Ad Exchange-regelitem.

Doelgroepsegmenten delen: Als uw netwerk gebruikmaakt van Doelgroepoplossingen, kunt u first-party Ad Manager-segmenten delen met een Ad Exchange-account. Segmenten van derden kunnen niet worden gedeeld.

Op deze manier kunt u first-party doelgroepsegmenten delen met Ad Exchange- of Display & Video 360-account.

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Gekoppelde accounts.
 3. Klik op Doelgroepextensie.
 4. Geef uw klant-ID op. Voor Authorized buyers is dit de klant-ID voor uw Authorized buyers-account. Voor een Display & Video 360-adverteerder is dit het nummer naast de naam van de adverteerder in de Display & Video 360-interface.

 5. Selecteer Ad Exchange of Display & Video 360 als type adverteerder.

 6. Klik op Opslaan.

Koppel Google Analytics en Ad Exchange om Ad Exchange-gegevens te bekijken in Google Analytics. Doe het volgende als u Google Analytics-accounts wilt bekijken die al zijn gekoppeld of als u een accountkoppeling wilt verwijderen via Ad Manager:

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Gekoppelde accounts.
 3. Klik op Google Analytics.

Inkomende Ad Exchange-accounts beheren

 1. Log in bij Google Ad Manager.
 2. Klik op Beheerder en dan Gekoppelde accounts.
 3. Klik op Inkomende Ad Exchange-koppelingen.
 4. Klik op Inschakelen om een Ad Manager-account te koppelen. Klik op Uitschakelen om een Ad Manager-account te ontkoppelen.

Gegevens van inkomende Ad Exchange-accounts in Ad Manager-rapporten

Bepaalde informatie over transacties voor voorraadtypen die aan uw netwerk zijn gekoppeld, kan worden bekeken in rapporten die worden uitgevoerd door netwerken die eigenaar van dat voorraadtype zijn.

 • Rapporten van het type 'Historisch' kunnen informatie bevatten over de activiteit voor advertentieweergave van uw netwerk met betrekking tot voorraadtypen die eigendom zijn van het gekoppelde Ad Exchange-account. Met behulp van deze informatie kunnen gebruikers bepalen welke vertoningen uw netwerk heeft weergegeven via hun voorraadtypen.
 • Rapporten van het type 'Ad Exchange-geschiedenis' kunnen informatie bevatten over kopers of andere derden met wie u transacties heeft uitgevoerd via de gekoppelde voorraadtypen.

Informatie over de activiteit voor advertentieweergave van uw netwerk is nooit zichtbaar voor andere netwerken. Alleen netwerken die voorraadtypen hebben gekoppeld aan uw netwerk kunnen activiteit voor het eigen voorraadtype inzien.

Status Beschrijving
Actief Dit Ad Manager-account kan advertentieruimteselectie gebruiken wanneer aanvullingsadvertenties worden gemaakt omdat de koppeling met dit account is gevalideerd.
Koppeling niet mogelijk De opgegeven webpropertycode heeft niet de juiste indeling.
Ongeldig gemaakt De voor dit account opgeslagen informatie kan niet meer worden gevalideerd door Ad Manager, omdat de informatie is gewijzigd sinds de oorspronkelijke validatie heeft plaatsgevonden.
Niet gekoppeld Ruimteselectie kan niet worden gebruikt om aanvullend advertentiemateriaal voor dit account te maken, omdat de accountgegevens ontbreken of omdat de koppeling is uitgeschakeld in AdSense of Ad Exchange.
In behandeling De accountkoppeling moet worden ingeschakeld voordat ruimteselectie kan worden gebruikt om aanvullend advertentiemateriaal te maken. Meer informatie over een AdSense-koppeling inschakelen of een Ad Exchange-koppeling inschakelen.
Geweigerd Dit Ad Manager-account kan geen advertentieruimteselectie gebruiken als er aanvullend advertentiemateriaal wordt gemaakt omdat de koppeling met dit account is geweigerd. Als u dit account wilt gebruiken, zorgt u ervoor dat u de correcte accountgegevens indient en valideert u de koppeling.

Status voor het delen van doelgroepsegmenten

Status Beschrijving
Segmenten niet gedeeld Het Ad Exchange- of Display & Video 360-account is goedgekeurd, waarmee wordt aangegeven dat u uw first-party Ad Exchange-segmenten kunt delen met Ad Manager.
Delen van segmenten is niet mogelijk De Ad Exchange- of Display & Video 360-accountkoppeling is opgeslagen, maar is nog niet goedgekeurd. Delen wordt mogelijk zodra de koppeling is goedgekeurd.
Status voor delen van segmenten onbekend Er is een probleem met de koppeling van uw Ad Exchange- of Display & Video 360-account en uw Ad Manager-account. Neem voor meer informatie contact op met uw accountmanager.

Wat is het verschil tussen mijn primaire en gekoppelde Ad Exchange-accounts?

Er kan meer dan één Ad Exchange-account worden gekoppeld aan Ad Manager, maar er kan er slechts één uw primaire account zijn.

 • Primair Ad Exchange-account
  Ad Exchange-accounts worden nu beheerd in Ad Manager, in plaats van via een afzonderlijke interface. De instellingen en rapportage van uw primaire Ad Exchange-account worden weergegeven in de Ad Manager-gebruikersinterface en worden gebruikt voor bepaalde Google Ad Manager-functies, zoals 'Eerste overzicht' en exchange-biedingen. Uw primaire account wordt ook wel uw 'toegewezen' of 'gecombineerde' account genoemd.
  Uw primaire Ad Exchange-account kan alleen worden gebruikt om voorraad te vullen als deze ook is toegevoegd in het gedeelte 'Gekoppelde accounts'. Alleen het primaire account kan worden gemarkeerd als 'Standaard voor dynamische toewijzing'.
 • Gekoppelde Ad Exchange-accounts
  Dit zijn secundaire Ad Exchange-accounts die kunnen worden toegevoegd voor gebruik in regelitems, als u andere Ad Exchange-accounts wilt gebruiken dan uw primaire account om voorraad aan te vullen. We raden het gebruik van één Ad Exchange-account aan voor elk Ad Manager-netwerk. AdSense- en Display & Video 360-accounts kunnen ook worden gekoppeld.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?