Administratörsguide till hjälpmedel

Den här sidan är främst avsedd för administratörer av Googles tjänster som G Suite eller Cloud Identity. Läs mer om tillgänglighetsresurser för organisationer. Om du använder ett skärmläsningsprogram med G Suite läser du vår G Suite-guide om tillgänglighet.

Innehållsförteckning

 

Inledning


Om den här guiden

Den här guiden innehåller information för tekniska administratörer, informationsansvariga, efterlevnadsansvariga och tillgänglighetsspecialister för blivande och nuvarande kunder med Cloud Identity, G Suite, Education och Government. Denna guide är utformad för att:

 • Ge läsarna en sammanfattning av tillgänglighetsinformation för Googles tjänster.
 • Hjälpa läsarna att förstå den aktuella tillgängligheten för de funktioner i G Suite som stöds.
 • Beskriva metodtips för implementering av Googles tjänster till stöd för användarnas hjälpmedelsbehov.

I denna guide ligger huvudfokus på hjälpmedelsbehoven hos blinda och användare med synnedsättning. Om du vill veta mer om hur döva och hörselskadade användare kan utnyttja tillgänglighetsfunktionerna i andra Google-produkter besöker du Googles webbplats för tillgänglighet.

Om du använder ett skärmläsningsprogram med G Suite eller om du genomför tillgänglighetsutbildning hittar du information om hur du använder alla produkter i listan nedan i användarguiden för tillgänglighet i G Suite.​


Så här använder du guiden

De första avsnitten i den här guiden behandlar Googles syn på hjälpmedel och de innehåller rekommendationer för webbläsare, skärmläsningsprogram samt inställningar i Google Administratörskonsol som ger bästa resultat för användare med funktionshinder.

För varje produkt i programsviten G Suite som stöds (t.ex. Gmail, Google Kalender och Google Dokument) finns en lista med funktioner och alternativ, bland annat tillgänglighetsförbättringar.

Där det är tillämpligt hittar du även information om verktyg och produkter som gör att användare som behöver hjälpmedel kan arbeta med Google-produkten utanför webbgränssnittet.

Beroende på vilka produkter du planerar att implementera för din organisation, kan du läsa igenom hela guiden eller hoppa direkt till avsnitten för specifika produkter.

Du hittar användarresurser som länkar till produktspecifik hjälpdokumentation i användarguiden för tillgänglighet i G Suite.​


Support och feedback

Supportteamet för kunder med funktionsnedsättning svarar gärna på frågor om hur du använder hjälpmedel med Googles produkter och tillgänglighetsfunktioner i Googles produkter. Läs om hur du kontaktar supportteamet för kunder med funktionsnedsättning.

Hur du får support om du har frågor om G Suite beror på om du är G Suite-kund eller inte.

Nuvarande G Suite-kunder

Kunder med G Suite Basic, Business, Enterprise, Government eller Education kan skicka ett supportärende via Googles administratörskonsol:

 1. Logga in på administratörskonsolen.
 2. Klicka på Support > Kontakta support.

Kontakta G Suites support via telefon. Mer information finns i Kontakta support.

Potentiella kunder med G Suite

Om du är en potentiell kund fortsätter du till sidan för den utgåva av G Suite du överväger. Klicka sedan på Kontakta oss uppe till höger:

 

Om du vill ta reda på mer om andra alternativ för support och feedback om tillgänglighet besöker du vår sida Ta kontakt


Friskrivningsklausul för tredje parts produktkonfigurationer

Delar av den här guiden beskriver hur Googles produkter fungerar tillsammans med skärmläsningsprogram (inklusive men inte begränsat till JAWS och VoiceOver) och webbläsare (inklusive men inte begränsat till Internet Explorer och Firefox) från tredje part, samt de konfigurationer som Google rekommenderar.

Google tar inget ansvar för produkter från tredje part och ger ingen teknisk support för konfiguration av produkter från tredje part. Se produktens webbplats för den senaste informationen om konfigurationer och stöd. Du kan också kontakta Googles lösningsleverantörer för konsulttjänster.


Googles syn på tillgänglighet

Googles målsättning är att göra världens information mer tillgänglig för alla användare, inklusive personer med funktionshinder, till exempel synskada, färgblindhet och hörselnedsättning. Vi strävar efter att uppnå dessa mål genom att:

 • Bygga in hjälpmedel i Google-produkter
 • Utveckla API:er och tjänster för tillgänglighet för Google Android- och Chrome OS-plattformar
 • Stödja öppna standarder för att säkerställa att webben är tillgänglig via all adaptiv teknik.

G Suite ger människor möjlighet att arbeta och samverka med varandra och vi satsar på utveckling för att göra detta samarbete så tillgängligt som möjligt.

En vägledande princip hos Google är att fokusera på användaren. Vi har utvecklat aktiva samarbeten med stödgrupper och personer med funktionshinder så att vi kan få ta del av deras åsikter och feedback. Vårt hjälpmedelsteam, som är en mångsidig grupp av personer, fungerar som hjälpmedelskonsulter inom Google och utvecklar de hjälpmedelsramverk som produktteamen bygger vidare på.

Vi hoppas kunna ha en positiv inverkan på den aktuella tillgängligheten på webben och på att fortsätta underlätta för alla våra användare. Om du vill veta mer om tillgänglighet på Google besöker du Googles webbplats för tillgänglighet.


Mall för frivillig produkttillgänglighet (VPAT)

Följande mallar för frivillig produkttillgänglighet (VPAT) ger information om Google-produkter:


Allmänna rekommendationer


Rekommenderade webbläsare och skärmläsningsprogram

Personer som använder hjälpmedel för att interagera med Googles tjänster får generellt ut mesta möjliga om de använder följande kombinationer av skärmläsningsprogram och webbläsare:

Operativsystem Skärmläsare Webbläsare
Microsoft Windows NVDA eller JAWS Firefox
Mac VoiceOver Webbläsaren Chrome
Chrome OS ChromeVox Webbläsaren Chrome 


Obs! Detta är allmänna rekommendationer, så vissa produkter kan ge ytterligare vägledning i sin dokumentation. Du hittar produktinformation i användarguiden för tillgänglighet i G Suite.


Rekommenderade inställningar för Google Administratörskonsol

Vi rekommenderar att du aktiverar följande alternativ i Gmail och ChromeOS i Googles administratörskonsol så att användarna får åtkomst till de hjälpmedel de behöver.

Gmail-inställningar (endast G Suite)

Följande Gmail-alternativ är aktiverade som standard på administratörskonsolen. Inställningarna är domänomfattande och berör alla användare på domänen.

POP- och IMAP-åtkomst: Den här funktionen gör att användarna kan fortsätta få tillgång till sin e-post i sin välbekanta e-postklient. Visa en lista med e-postklienter och lär dig att aktivera eller inaktivera åtkomst.

 • Obs! I nuläget går det inte att aktivera IMAP medan basgränssnittet HTML i Gmail används. Använd standardvyn i Gmail när du vill tillämpa det här alternativet. Läs mer om standardfönster och HTML-vy .

Teman: Om dina användare vill anpassa utseendet på sina Gmail-konton genom att välja egna färger och bakgrundsscheman kan de använda teman. Användare med nedsatt syn eller inlärningsförmåga kan ha nytta av temat Hög kontrast. Temaändringar påverkar inte Gmails funktioner eller andra inställningar som har gjorts av administratören, t.ex. anpassade logotyper. Läs om hur du aktiverar eller inaktiverar teman .

G Suite Sync for Microsoft Outlook: Det här pluginprogrammet för Microsoft Outlook® gör att du kan använda Microsoft Outlook® som en klient för e-post, kalender och kontakter i G Suite. E-post, kalenderevent (inklusive återkommande möten) och kontakter synkroniseras mellan G Suite och Microsoft Outlook. Läs mer om G Suite Sync for Microsoft Outlook och ladda sedan ned G Suite Sync.

 • Obs! G Suite Sync for Microsoft Outlook stöds inte för Mac. Microsoft Outlook for Mac har inte stöd för MAPI (Messaging Application Programming Interface), vilket krävs för att G Suite Sync ska kunna kommunicera med Outlook. Den här begränsningen i Outlook gör det omöjligt att skapa en Mac-kompatibel version av G Suite Sync.

Chrome OS-inställningar

För Chrome OS kan du aktivera hjälpmedelsalternativ för en specifik grupp av användare genom att skapa en organisationsenhet som innehåller dessa användare. Lär dig först att skapa en organisationsenhet och lär dig sedan hur du aktiverar eller inaktiverar tjänster för vissa användare.

ChromeVox: ChromeVox är den inbyggda skärmläsaren för Chrome OS. ChromeVox är förinstallerad på alla Chromebooks och Chromeboxes. Användarna behöver bara trycka Ctrl + Alt + Z för att aktivera ChromeVox.

Som standard kan användarna installera alla tillägg eller applikationer. Som administratör kan du välja att blockera vissa tillägg och appar eller att blockera alla tillägg och appar med undantag för vissa som du godkänner. Om du väljer att tillåta/blockera specifika tillägg måste du se till att användarna kan hämta och använda hjälpmedelstillägg. Lära sig att hantera appar och tillägg .

Förinstallera tillägg: Du kan förinstallera särskilda tillägg eller applikationer på administrativ nivå. Lär dig att förinstallera tillägg .


G Suite – tjänst och tillgänglighet


Gmail

Gmail stöder användning av skärmläsningsprogram och erbjuder ytterligare funktioner för blinda användare och användare med nedsatt syn, däribland möjligheten att använda befintliga e-postklienter. Användare som föredrar en datorklient kan synkronisera med ett befintligt program som Microsoft Outlook. Visa Gmail VPAT .

Funktioner och alternativ

 • Har stöd för skärmläsningsprogram i standardvy och grundläggande HTML-vy. Dessa skärmläsningsprogram stöds fullt ut: NVDA på Windows, VoiceOver på Mac och ChromeVox på Chrome OS-enheter.
 • Har stöd för Microsoft Outlook som e-postklient med G Suite Sync för Microsoft Outlook. Mer information finns i Rekommenderade inställningar för Google Administratörskonsol.
 • Har stöd för POP och IMAP för befintliga e-postklienter
 • Har stöd för kortkommandon i Gmail och i Kontakter
 • Hög kontrast-tema för Gmail-gränssnittet
 • Alternativ för att visa knappar som text istället för ikoner
 • Hjälpmedelsfunktioner i standardvyn omfattar ARIA-landmärken, rubriker, meddelanden om konversationsöversikt, hoppa över länkar, kortkommandon och mycket mer
 • Basfunktionerna är tillgängliga via tangentbordet

Google App Maker

Användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda App Maker för att utveckla appar.

Funktioner och alternativ

 • Har stöd för ChromeVox, JAWS och andra skärmläsningsprogram
 • Kortkommandon
 • ARIA-tips om viktiga skärmelement

App Maker innehåller även verktyg för utvecklare som vill bygga tillgänglighetsfunktioner i sina appar.

Läs mer om tillgänglighetsfunktioner i App Maker.

Google Kalender

Med Google Kalender kan blinda användare och användare med nedsatt syn visa och redigera innehåll i Google Kalender på webben med hjälp av sina befintliga skärmläsningsprogram. Användare som föredrar en datorklient kan synkronisera med ett befintligt program som Microsoft Outlook.

Funktioner och alternativ

 • Basfunktionerna är tillgängliga via kortkommandon i alla webbläsare
 • Agendavyn är fullt tillgänglig med hjälp av ett skärmläsningsprogram
 • Har stöd för skärmförstorare
 • ARIA-taggar och elementetiketter
 • Stöder Microsoft Outlook som kalenderklient med G Suite Sync för Microsoft Outlook. Mer information finns i Rekommenderade inställningar för Google Administratörskonsol.

Google Cloud Search

Blinda och användare med synnedsättning kan använda Google Cloud Search för att hitta innehåll i G Suite-tjänster och komma åt användbara uppgifter och rekommendationer.

Funktioner och alternativ

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Tangentbordsåtkomst

Google Drive på webben

Blinda och användare med synnedsättning kan använda Google Drive på webben för att ladda ned, ladda upp, skapa, lagra och redigera filer. Användarna kan organisera filer i mappar, lagra filer för åtkomst från vilken enhet som helst och dela filer med familj, vänner, klasskamrater eller kolleger. Visa Google Drive VPAT.

Funktioner och alternativ

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Tangentbordsåtkomst
 • Har stöd för zoom och högkontrastläge
 • Synkronisera Google Drive med datorn så att du kan använda dina vanliga redigeringsverktyg. Mer information finns i nästa avsnitt.
 • Har stöd för integration av appar från tredje part
 • Har stöd för kortkommandon. Öppna en lista med kortkommandon när som helst genom att trycka på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller Command + / (Mac).

Google Drive – synkroniseringsprogram

Google Drive erbjuder två program som användarna kan installera på sina lokala datorer för att synkronisera filer med Google Drive på webben, vilket gör dem tillgängliga när som helst och på vilken enhet som helst.

 • Säkerhetskopiera och synkronisera – filer på Min enhet och andra utvalda mappar finns på användarnas datorer och synkroniseras med molnet.
 • Kör filströmmar i min enhet och delade enheter lagras i molnet och strömma till användarnas datorer på begäran.

Funktioner och alternativ för båda programmen

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Tangentbordsåtkomst
 • Använd dina vanliga redigeringsverktyg
 • Ordna filer i mappar

Google Dokument

Blinda och användare med synnedsättning kan använda Google Dokument att redigera, visa och samarbeta i dokument med en skärmläsare. Visa Google Dokument VPAT.

Funktioner och alternativ

 • Stöd för redigering, navigering, läsning och samarbete med skärmläsningsprogram
 • Navigering och redigering är tillgängliga via tangentbordet
 • Har stöd för punktskriftsskärmar som kan uppdateras
 • Har stöd för alternativ text på bilder
 • Aviseringar och information om redigeringsbehöriga läses upp när du använder ett skärmläsningsprogram
 • Har stöd för kortkommandon. Öppna en lista med kortkommandon när som helst genom att trycka på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller Command + / (Mac).

Google Kalkylark

Blinda och användare med synnedsättning kan använda Google Kalkylark för att redigera, visa och samarbeta i kalkylark med en skärmläsare. Visa Google Kalkylark VPAT.

Funktioner och alternativ

 • När stödet för skärmläsningsprogram har aktiverats finns menyn Tillgänglighet på menyfältet med genvägar för att läsa och navigera
 • Stöd för läsning och redigering (inklusive att kommentera och markera celler) med skärmläsningsprogram
 • Funktioner och navigation är tillgängliga via tangentbordet
 • Har stöd för skärmförstorare
 • Har stöd för alternativ text på diagram och bilder
 • Aviseringar och information om redigeringsbehöriga läses upp
 • Har stöd för kortkommandon. Öppna en lista med kortkommandon när som helst genom att trycka på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller Command + / (Mac).

Google Presentationer

Blinda och användare med synnedsättning kan använda Google Presentationer för att redigera, visa och samarbeta i presentationer med en skärmläsare. Visa Google Presentationer VPAT.

Funktioner och alternativ

 • Har stöd för skärmläsningsprogram och punktskriftsskärmar som kan uppdateras
 • Har stöd för alternativ text på bilder
 • Har stöd för kortkommandon. Öppna en lista med kortkommandon när som helst genom att trycka på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller Command + / (Mac).

Google Formulär

Blinda och användare med synnedsättning kan använda Google Formulär för att skapa, skicka och svara på formulär. Visa Google Formulär VPAT.

Funktioner och alternativ

 • Har stöd för skärmläsningsprogram
 • Har stöd för kortkommandon. Öppna en lista med kortkommandon när som helst genom att trycka på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller Command + / (Mac).

Google Teckningar

Blinda och användare med synnedsättning kan använda Google Teckningar för att skapa och dela teckningar.

Funktioner och alternativ

 • Har stöd för skärmläsningsprogram och punktskriftsskärmar som kan uppdateras
 • Har stöd för alternativ text på bilder
 • Har stöd för kortkommandon. Öppna en lista med kortkommandon när som helst genom att trycka på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller Command + / (Mac).

Google Sites

Blinda och användare med synnedsättning kan använda Google Sites för att skapa och dela webbplatser. Visa Google Sites VPAT.

Funktioner och alternativ

 • Har stöd för ChromeVox, JAWS och andra skärmläsningsprogram
 • Många uppgifter är tillgängliga via tangentbordet

Google Grupper

Google Grupper har två primära funktioner som är praktiska för den som utnyttjar tekniska hjälpmedel. Den första är en uppsättning kortkommandon som förbättrar ergonomin för vanliga arbetsflöden och den andra är förekomsten av ARIA-tips om de flesta av de viktiga skärmelementen.

Funktioner och alternativ

 • Kortkommandon. Om du vill öppna en lista över kortkommandon när du använder Google Grupper trycker du på frågetecken-knappen (?).
 • ARIA-tips om viktiga skärmelement

Google Voice

Blinda och användare med synnedsättning kan använda Google Voice för samtal, sms och röstmeddelanden.

Funktioner och alternativ

 • Har stöd för skärmläsningsprogram
 • Tangentbordsåtkomst

Classroom

Classroom är tillgängligt för alla som har G Suite for Education, en kostnadsfri svit av produktivitetsverktyg som omfattar Gmail, Dokument och Drive. Classroom är ett verktyg som hjälper lärare och elever att hålla sig organiserade, kommunicera med klassen och slippa papper. Användare som är blinda eller har nedsatt syn kan använda ett skärmläsningsprogram för att navigera till och hantera klasser och uppgifter. Administratörer kan läsa mer om att styra användaråtkomsten till Classroom.

Funktioner och alternativ

 • Har stöd för skärmläsningsprogram
 • Tangentbordsåtkomst

Webbläsaren Browser

Webbläsaren Chrome har stöd för hjälpmedelsteknik, inklusive vissa program för skärmläsning och skärmförstoring. Det erbjuder människor med nedsatt syn flera verktyg, inklusive helsideszoom och högkontrastfärg. Chrome-tillägg är extrafunktioner som enkelt kan läggas till i Chrome för att anpassa webbläsaren med funktioner som du behöver. Det finns många tillägg som förbättrar tillgängligheten eller hjälper utvecklarna att skapa tillgängliga webbapplikationer.

Funktioner och alternativ

 • Tangentbordsåtkomst
 • Stöd för skärmläsningsprogram för de senaste versionerna av JAWS, NVDA (Windows), System Access to Go (Windows), VoiceOver (Mac OS X)
 • Helsideszoom
 • Justera typsnitt och storlek
 • Hög kontrast och stöd för anpassade färger
 • Tillägg för högkontrastteman i webbläsaren Chrome
 • Tillgänglighetstillägg, däribland ChromeVox (skärmläsningsprogram) och ChromeVis (förstora och byt färg på texten)

Chromebook

Chromebooks har inbyggda tillgänglighetsfunktioner, inklusive skärmläsningsprogrammet ChromeVox, tangentbordsåtkomst, zoomning, hög kontrast, förstoring med mera.

Funktioner och alternativ

Du hittar en lista över funktioner och alternativ för tillgänglighet i tillgänglighetshjälpen för Chromebook. Bland utvalda funktioner finns till exempel:

 • Skärmläsningsprogrammet ChromeVox
 • Högkontrastläge
 • Skärmförstoring
 • Skärmtangentbord
 • Kompatibilitet med punktskriftsenheter

Hangouts Chat

Blinda och synskadade kan delta i privata konversationer eller gruppkonversationer i Hangouts Chat med hjälp av en skärmläsare och kortkommandon.

Funktioner och alternativ

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Kortkommandon

Hangouts Meet

Blinda och synskadade kan använda Hangouts Meet på en dator för att gå med och delta i röst- och videomöten. En lista över tillgänglighetsfunktioner och alternativ finns i Meet-tillgänglighet.

Funktioner och alternativ

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Zoom och högkontrastläge
 • Kortkommandon

Klassiska Hangouts

Blinda och synskadade kan delta i videosamtal i klassiska Hangouts och chattkonversationer med kortkommandon och skärmläsare.

Funktioner och alternativ

 • Har stöd för de flesta skärmläsningsprogrammen
 • Kortkommandon i videosamtal och chattkonversationer
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?