Administratörsguide om tillgänglighet på Google Workspace

Den här sidan riktar sig till Google Workspace-administratörer. Om du vill ha hjälp med att använda Google Workspace läser du användarhandboken om tillgänglighet på Google Workspace.

Guiden sammanfattar tillgänglighetsfunktionerna i Google Workspace och andra Google-tjänster. Besök webbplatsen Google Tillgänglighet om veta mer om tillgänglighetsfunktioner.

Avsnitten i denna artikel komprimeras automatiskt. Klicka på Öppna alla för att öppna rubrikerna.

Öppna alla  |  Stäng alla

Innan du börjar

Googles syn på tillgänglighet
Googles målsättning är att göra världens information mer tillgänglig för alla användare, inklusive personer med funktionshinder, till exempel synskada, färgblindhet och hörselnedsättning.
Vi strävar efter att uppnå dessa mål genom att:
 • bygga in hjälpmedel i Google-produkter
 • utveckla API:er och tjänster för tillgänglighet för Android- och Chrome OS-plattformar
 • stödja öppna standarder för att säkerställa att ekosystemet med webb- och mobilprodukter är tillgängligt via all adaptiv teknik.

Google Workspace-användarna behöver kunna samverka när behovet uppstår och därför satsar vi på utveckling för att göra detta samarbete så tillgängligt som möjligt.

En vägledande princip hos Google är att fokusera på användaren. Vi har utvecklat aktiva samarbeten med stödgrupper och personer med funktionshinder så att vi kan få ta del av deras åsikter och feedback. Vårt tillgänglighetsteam är en grupp som präglas av mångfald. De fungerar som hjälpmedelskonsulter inom Google och utvecklar de hjälpmedelsramverk som produktteamen bygger vidare på.

Vi hoppas kunna ha en positiv inverkan på den aktuella tillgängligheten på webben och på att fortsätta underlätta för alla våra användare. Om du vill veta mer om tillgänglighet på Google besöker du Googles webbplats för tillgänglighet.

Tredjepartskonfigurationer
Delar av den här guiden beskriver hur Googles produkter fungerar med skärmläsningsprogram från tredje part (som JAWS ®, NVDA och VoiceOver®) och webbläsare från tredje part (till exempel Mozilla® Firefox®) och de konfigurationer som Google rekommenderar.
Google erbjuder inte teknisk support för konfiguration av produkter från tredje part. Se produktens webbplats för den senaste informationen om konfigurationer och stöd. För konsulttjänster, besök Google Cloud Partner Directory.
Mall för frivillig produkttillgänglighet
Google underlättar för företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter att följa tillgänglighetsstandarder genom att tillhandahålla information om hur våra produkter för närvarande fungerar för personer med funktionsnedsättning.
Om du vill ha tillgänglighetsinformation om en produkt går du till en mall för frivillig produkttillgänglighet (VPAT):

Välja och konfigurera tillgänglighetsverktyg

Webbläsare och skärmläsare
Om du vill se en lista över de webbläsare och skärmläsningsprogram som fungerar bäst med Google Workspace går du till användarhandboken om tillgänglighet på Google Workspace.
Inställningar för Googles administratörskonsol
Du kan ändra inställningar för Gmail och Chrome OS på Googles administratörskonsol för att uppfylla alla användares eller en viss grupp användares tillgänglighetsbehov. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera en tjänst för Google Workspace-användare.
Gmail-inställningar (endast Google Workspace)
POP- och IMAP-åtkomst

Slå på POP- och IMAP-åtkomst så att användarna kan få åtkomst till sin e-post i den klient de är vana vid att använda.

Mer information finns i Aktivera och inaktivera POP och IMAP för användare.

Teman

Du kan låta användarna ändra färger och bakgrund för Gmail. Användare med nedsatt syn eller inlärningsförmåga kan ha nytta av temat Hög kontrast. Temaändringar påverkar inte Gmails innehåll, funktioner eller andra inställningar som du tillämpar, exempelvis en anpassad logotyp.

Öppna Gmail-teman för mer information.

Google Calendar Sync för Microsoft Outlook

Synkronisera e-post, kalenderhändelser och kontakter mellan Google Workspace och Microsoft Outlook så att du kan använda Outlook som klient för Google Workspace.

Mer information finns i Administratörskonfiguration för GWSMO.

Obs! Google Calendar Sync för Microsoft Outlook stöds inte för Mac.

 

Chrome OS-inställningar
ChromeVox

ChromeVox: ChromeVox är den inbyggda skärmläsaren för Chrome OS. ChromeVox är förinstallerad på alla Chromebooks och Chromeboxes.

Användarna aktiverar ChromeVox genom att trycka på Control + Alt + Z.

Tillåt tillägg för tillgänglighet

Tillåt användarna att ladda ned och använda tillägg för tillgänglighet.

Mer information finns i Översikt: Hantera principer för Chrome-enheter.

Förinstallera tillägg

Du kan förinstallera tillägg eller appar för användarna på Googles administratörskonsol.

Mer information finns i Installera appar och tillägg automatiskt.

 

Gmail och Kalender

Gmail
Skicka och ta emot e-post i Google Workspace med hjälp av Gmail. Du kan också ordna meddelanden med etiketter och inkorgsflikar.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram i standardvy och grundläggande HTML-vy
 • Har stöd för Microsoft Outlook som e-postklient
 • Har stöd för POP och IMAP för befintliga e-postklienter
 • Kortkommandon
 • Hög kontrast-tema för Gmail-gränssnittet
 • Knappar visas som text istället för ikoner
 • Tillgänglighetsfunktioner i standardvyn, som ARIA-landmärken, rubriker, meddelanden om konversationsöversikt, hoppa över länkar och kortkommandon
 • Basfunktionerna är tillgängliga via tangentbordet

Relaterade ämnen

Google Kalender
Med Google Kalender kan du skapa händelser, dela ditt schema och skicka påminnelser.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Tangentbordsåtkomst
 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Stöd för lupp
 • Använd ARIA-taggar och elementetiketter
 • Har stöd för Microsoft Outlook som kalenderklient

Relaterade ämnen

Drive och Cloud Search

Google Drive på webben
Skapa, lagra och redigera filer med Google Drive på webben. Användarna kan organisera filer i mappar, lagra filer för åtkomst från alla enheter och dela filer med andra.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Tangentbordsåtkomst
 • Integration av appar från tredje part
 • Kortkommandon

Relaterade ämnen

Google Drive – synkroniseringsprogram
Använd programmen Google Drive för datorn eller Säkerhetskopiera och synkronisera för att synkronisera lokala filer med Google Drive på webben. Du kan komma åt dina filer var och när som helst, på alla enheter.
 • Säkerhetskopiera och synkronisera – filer på Min enhet och andra utvalda mappar finns på användarnas datorer och synkroniseras med molnet.
 • Drive för datorn– filer på Min enhet och andra delade enheter streamer till användarnas datorer.

Tillgänglighetsfunktioner för båda programmen

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Tangentbordsåtkomst
 • Använd dina vanliga redigeringsverktyg
 • Ordna filer i mappar

Relaterade ämnen

Google Cloud Search
Använd Google Cloud Search för att hitta den information du behöver på jobbet. Du kan söka i organisationens innehåll i Google Workspace-tjänster eller i datakällor från tredje part.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Tangentbordsåtkomst

Relaterade ämnen

Dokument, Kalkylark och Presentationer

Google Dokument
Du kan skapa, redigera och samarbeta i textdokument.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram, inklusive röstaviseringar och information om användare med skrivbehörighet
 • Kortkommandon för läsning, redigering och navigering
 • Stöd för att läsa och redigera dokument med en punktskriftsskärm
 • Stöd för lupp
 • Skriv, redigera och formatera dokument med rösten
 • Har stöd för alternativ text på bilder

Relaterade ämnen

Google Kalkylark
Du kan skapa, redigera och samarbeta i kalkylark.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram, inklusive röstaviseringar och information om användare med skrivbehörighet
 • Kortkommandon för läsning, redigering och navigering
 • Stöd för att läsa och redigera kalkylark med en punktskriftsskärm
 • Stöd för lupp
 • Har stöd för alternativ text på diagram och bilder

Relaterade ämnen

Google Presentationer
Du kan skapa, redigera och samarbeta i presentationer.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram, inklusive röstaviseringar och information om användare med skrivbehörighet
 • Kortkommandon för läsning, redigering och navigering
 • Stöd för att läsa och redigera presentationer med en punktskriftsskärm
 • Stöd för lupp
 • Textinmatning i anteckningar
 • Presentera bilder med automatisk textning
 • Har stöd för alternativ text på bilder

Relaterade ämnen

Formulär, Sites och Teckningar

Google Formulär
Du kan skapa formulär, quiz och enkäter, dela dem med andra och spåra svar.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Kortkommandon för att skapa, redigera och navigera i formulär

Relaterade ämnen

Google Sites
Skapa webbplatser som är privata, delas med specifika personer eller är öppna för alla på webben.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Kortkommandon för navigering på och redigering av webbplatser

Relaterade ämnen

Google Teckningar
Skapa, redigera och samarbeta i ritningar och infoga dem i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Punktskriftsskärm för att läsa och redigera ritningar
 • Stöd för lupp
 • Har stöd för alternativ text på bilder
 • Kortkommandon för att skapa, redigera och navigera i ritningar

Relaterade ämnen

Grupper och Classroom

Google Grupper
Du kan skapa och delta i diskussionsgrupper, e-postlistor och supportwebbplatser.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Kortkommandon
 • ARIA-tips om viktiga skärmelement

Relaterade ämnen

Classroom
Du kan skapa och gå med i kurser, hantera uppgifter och ge feedback om elevernas arbete.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Tangentbordsåtkomst

Relaterade ämnen

Voice, Chat, Meet och klassiska Hangouts

Google Voice
Använd Google Voice för samtal, sms och röstbrevlåda. Du kan använda Google Voice-telefonnumret för att ringa nationella och internationella samtal med webbläsare och mobila enheter.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Tangentbordsåtkomst

Relaterade ämnen

Google Chat
Du kan delta i privata konversationer eller gruppkonversationer och använda botar för att automatisera arbetet.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Kortkommandon

Relaterade ämnen

Google Meet
Använd Google Meet för att ha videomöten med personer inom eller utanför organisationen. Du kan gå med från en dator, mobil enhet eller ett konferensrum.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Direkttextning
 • Kortkommandon

Obs! Om du spelar in ett videomöte spelas inte direkttextning in och den visas inte när du spelar upp inspelningen.

Relaterade ämnen

Googles maskinvara för mötesrum
Använd Googles maskinvara för mötesrum för att gå med och delta i röst- och videomöten.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Talad feedback
 • Direkttextning
 • Högkontrastläge för klassiska Hangouts

Obs! Om du spelar in ett videomöte spelas inte direkttextning in och den visas inte när du spelar upp inspelningen.

Relaterade ämnen

Klassiska Hangouts
Användare kan delta i videosamtal, chattkonversationer och ringa telefonsamtal. Det går också att skicka sms med ett Google Voice- eller Google Fi-telefonnummer.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Kortkommandon i videosamtal och chattkonversationer

Relaterade ämnen

Webbläsaren Chrome och Chromebooks 

Webbläsaren Chrome
Använd webbläsaren Chrome för att söka på internet och arbeta med webbappar.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Tangentbordsåtkomst
 • Stöd för skärmläsningsprogram
 • Helsideszoom
 • Justera typsnitt och storlek
 • Hög kontrast och stöd för anpassade färger
 • Tillägg för högkontrastteman i webbläsaren Chrome
 • Tillgänglighetstillägg, däribland ChromeVox (skärmläsningsprogram) och ChromeVis (förstora och byt färg på texten)

Relaterade ämnen

Chromebook
Använd en Chromebook för att skapa innehåll, surfa på internet och kommunicera och samarbeta med andra.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Skärmläsningsprogrammet ChromeVox
 • Högkontrastläge
 • Skärmförstoring
 • Skärmtangentbord
 • Kompatibilitet med punktskriftsenheter

Relaterade ämnen

Support och feedback

Om du har frågor om användning av hjälpmedel och tillgänglighetsfunktioner med Google-produkter kan du kontakta supportteamet för kunder med funktionshinder.

Befintliga kunder med Google Workspace
Google Workspace-administratörer kan skicka ett supportärende via Googles administratörskonsol. Mer information finns i Kontakta support för Google Workspace.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt