Administratörsguide om tillgänglighet på Google Workspace

Den här sidan riktar sig till Google Workspace-administratörer. Om du vill ha hjälp med att använda Google Workspace läser du användarhandboken om tillgänglighet på Google Workspace.

Guiden sammanfattar tillgänglighetsfunktionerna i Google Workspace och andra Google-tjänster. Besök webbplatsen Google Belonging om veta mer om tillgänglighetsfunktioner.

Googles syn på tillgänglighet

Googles målsättning är att göra världens information mer tillgänglig för alla användare, inklusive personer med funktionshinder, till exempel synskada, färgblindhet och hörselnedsättning.

Vi strävar efter att uppnå dessa mål genom att

 • bygga in hjälpmedel i Google-produkter
 • utveckla API:er och tjänster för tillgänglighet för Android- och Chrome OS-plattformar
 • stödja öppna standarder för att säkerställa att ekosystemet med webb- och mobilprodukter är tillgängligt via hjälpmedelsteknik.

Google Workspace-användarna behöver kunna samverka när behovet uppstår och därför satsar vi på utveckling för att göra detta samarbete så tillgängligt som möjligt.

En vägledande princip hos Google är att fokusera på användaren. Vi har utvecklat aktiva samarbeten med stödgrupper och personer med funktionshinder så att vi kan få ta del av deras åsikter och feedback. Vårt tillgänglighetsteam är en grupp som präglas av mångfald. De fungerar som hjälpmedelskonsulter inom Google och utvecklar de hjälpmedelsramverk som produktteamen bygger vidare på.

Vi strävar efter att ha en positiv inverkan på den aktuella tillgängligheten på webben och på att fortsätta underlätta för alla våra användare. Om du vill veta mer om tillgänglighet på Google besöker du webbplatsen Google Belonging.

Google Accessibility Conformance Reports

Vi underlättar för företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter att följa tillgänglighetsstandarder genom att tillhandahålla transparent information om hur våra produkter för närvarande fungerar för personer med funktionsnedsättning.

Vi erbjuder Accessibility Conformance Reports som bygger på VPAT (Information Technology Industry Council Voluntary Product Accessibility Template). Länkar till våra publicerade rapporter finns i Google Accessibility Conformance Reports.

Välja och konfigurera tillgänglighetsverktyg

Webbläsare och skärmläsare

Om du vill se en lista över de webbläsare och skärmläsare som fungerar bäst med Google Workspace går du till användarhandboken om tillgänglighet på Google Workspace.

Aktivera tillgänglighetsfunktioner på Googles administratörskonsol

Du kan ändra inställningar för Gmail och Chrome OS på Googles administratörskonsol för att uppfylla alla användares eller en viss grupp användares tillgänglighetsbehov.

För Gmail (endast tillgängligt för Google Workspace-kunder) kan du aktivera följande tillgänglighetsfunktioner: 

 • Slå på POP- och IMAP-åtkomst så att användarna kan få sin e-post i den klient de är vana vid att använda. Mer information finns i Aktivera och inaktivera POP och IMAP för användare.
 • Låt användarna ändra färger och bakgrund för Gmail. Användare med nedsatt syn eller inlärningsförmåga kan ha nytta av temat Hög kontrast. Temaändringar påverkar inte Gmails innehåll, funktioner eller andra inställningar som du tillämpar, exempelvis en anpassad logotyp. Öppna Gmail-teman för mer information.
 • Använd Google Sync for Microsoft Outlook (GWSMO) för att synkronisera e-post, kalenderhändelser och kontakter mellan Google Workspace och Microsoft Outlook. Med den här konfigurationen kan användarna ha Outlook som klient för Google Workspace. GWSMO stöds inte på Mac. Mer information finns i Administratörskonfiguration för GWSMO.

För Chrome OS kan du använda eller aktivera följande tillgänglighetsfunktioner:

 • ChromeVox: ChromeVox är den inbyggda skärmläsaren för Chrome OS. ChromeVox är förinstallerad på alla Chromebooks och Chromeboxes. Användarna aktiverar ChromeVox genom att trycka på Ctrl + Alt + z.
 • Tillåt användarna att ladda ned och använda tillägg för tillgänglighet. Mer information finns i Översikt: Hantera principer för Chrome-enheter.
 • Du kan förinstallera tillägg eller appar för användarna på Googles administratörskonsol. Mer information finns i Installera appar och tillägg automatiskt.

Google Kalender

Med Google Kalender kan du skapa händelser, dela ditt schema och skicka påminnelser.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Tangentbordsåtkomst
 • Stöd för skärmläsare
 • Stöd för lupp
 • Använd ARIA-taggar och elementetiketter
 • Har stöd för Microsoft Outlook som kalenderklient

Relaterade ämnen

Google Chat

Du kan delta i privata konversationer eller gruppkonversationer och använda appar för att automatisera arbetet.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsare
 • Kortkommandon

Relaterade ämnen

Chromebook

Använd en Chromebook för att skapa innehåll, surfa på internet och kommunicera och samarbeta med andra.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Skärmläsningsprogrammet ChromeVox
 • Högkontrastläge
 • Skärmförstoring
 • Skärmtangentbord
 • Kompatibilitet med punktskriftsenheter

Relaterade ämnen

Webbläsaren Chrome

Använd webbläsaren Chrome för att söka på internet och arbeta med webbappar.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Tangentbordsåtkomst
 • Stöd för skärmläsare
 • Helsideszoom
 • Justera typsnitt och storlek
 • Hög kontrast och stöd för anpassade färger
 • Tillägg för högkontrastteman i webbläsaren Chrome
 • Tillgänglighetstillägg, däribland ChromeVox (skärmläsningsprogram) och ChromeVis (förstora och byt färg på texten)

Relaterade ämnen

Google Classroom

Du kan skapa och gå med i kurser, hantera uppgifter och ge feedback om elevernas arbete. 

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsare
 • Tangentbordsåtkomst

Relaterade ämnen

Google Cloud

Google Cloud hjälper dig att hantera företagets utmaningar med molntjänster som datahantering, hybrid- och multimoln samt AI och ML.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Kortkommandon
 • Tillgänglighetsfunktioner för Google Cloud Command Line Interface (gcloud CLI)

Relaterade ämnen

Google Cloud Search

Använd Google Cloud Search för att hitta den information du behöver på jobbet. Du kan söka i organisationens innehåll i Google Workspace-tjänster eller i datakällor från tredje part.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsare
 • Tangentbordsåtkomst

Relaterade ämnen

Google Dokument

Du kan skapa, redigera och samarbeta i textdokument.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram, inklusive röstaviseringar och information om användare med skrivbehörighet
 • Kortkommandon för läsning, redigering och navigering
 • Stöd för att läsa och redigera dokument med en punktskriftsskärm
 • Stöd för lupp
 • Skriv, redigera och formatera dokument med rösten
 • Har stöd för alternativ text på bilder

Relaterade ämnen

Google Teckningar

Skapa, redigera och samarbeta i ritningar och infoga dem i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsare
 • Punktskriftsskärm för att läsa och redigera ritningar
 • Stöd för lupp
 • Har stöd för alternativ text på bilder
 • Kortkommandon för att skapa, redigera och navigera i ritningar

Relaterade ämnen

 Google Drive på webben

Skapa, lagra och redigera filer med Google Drive på webben. Användarna kan organisera filer i mappar, lagra filer för åtkomst från alla enheter och dela filer med andra.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsare
 • Tangentbordsåtkomst
 • Integration av appar från tredje part
 • Kortkommandon

Relaterade ämnen

Google Drive – synkroniseringsapp

Använd Google Drive för datorn-appen för att synkronisera lokala filer med Google Drive på webben. Du kan komma åt dina filer var och när som helst, på alla enheter. Mer information finns i Använda Google Drive för datorn.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Använda stöd för skärmläsare
 • Aktivera tangentbordstillgänglighet
 • Använd dina vanliga redigeringsverktyg
 • Ordna filer i mappar

Relaterade ämnen

Google Formulär

Du kan skapa formulär, quiz och enkäter, dela dem med andra och spåra svar.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsare
 • Kortkommandon för att skapa, redigera och navigera i formulär

Relaterade ämnen

Gmail

Skicka och ta emot e-post i Google Workspace med hjälp av Gmail. Du kan också ordna meddelanden med etiketter och inkorgsflikar.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsare i standardvy och grundläggande HTML-vy
 • Har stöd för Microsoft Outlook som e-postklient
 • Har stöd för POP och IMAP för befintliga e-postklienter
 • Kortkommandon
 • Hög kontrast-tema för Gmail-gränssnittet
 • Knappar visas som text istället för ikoner
 • Tillgänglighetsfunktioner i standardvyn, som ARIA-landmärken, rubriker, meddelanden om konversationsöversikt, hoppa över länkar och kortkommandon
 • Basfunktionerna är tillgängliga via tangentbordet

Relaterade ämnen

Google Grupper

Du kan skapa och delta i diskussionsgrupper, e-postlistor och supportwebbplatser.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsare
 • Kortkommandon
 • ARIA-tips om viktiga skärmelement

Relaterade ämnen

Google Meet

Använd Google Meet för att ha videomöten med personer inom eller utanför organisationen. Du kan gå med från en dator, mobil enhet eller ett konferensrum.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsare
 • Live Captions
  • Obs! Om du spelar in ett videomöte spelas inte direkttextning in och den visas inte när du spelar upp inspelningen.
 • Kortkommandon
 • Koppling av rutor

Läs mer om tillgänglighet i Google Meet.

Relaterade ämnen

Googles maskinvara för mötesrum

Använd Googles maskinvara för mötesrum för att gå med och delta i röst- och videomöten.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Talad feedback
 • Direkttextning
 • Högkontrastläge för klassiska Hangouts

Obs! Om du spelar in ett videomöte spelas inte direkttextning in och den visas inte när du spelar upp inspelningen.

Relaterade ämnen

Google Kalkylark

Du kan skapa, redigera och samarbeta i kalkylark.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram, inklusive röstaviseringar och information om användare med skrivbehörighet
 • Kortkommandon för läsning, redigering och navigering
 • Stöd för att läsa och redigera kalkylark med en punktskriftsskärm
 • Stöd för lupp
 • Har stöd för alternativ text på diagram och bilder

Relaterade ämnen

Google Sites

Skapa webbplatser som är privata, delas med specifika personer eller är öppna för alla på webben.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsare
 • Kortkommandon för navigering på och redigering av webbplatser

Relaterade ämnen

Google Presentationer

Du kan skapa, redigera och samarbeta i presentationer.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsningsprogram, inklusive röstaviseringar och information om användare med skrivbehörighet
 • Kortkommandon för läsning, redigering och navigering
 • Stöd för att läsa och redigera presentationer med en punktskriftsskärm
 • Stöd för lupp
 • Textinmatning i anteckningar
 • Presentera bilder med automatisk textning
 • Har stöd för alternativ text på bilder

Relaterade ämnen

Google Voice

Använd Google Voice för samtal, sms och röstbrevlåda. Du kan använda Google Voice-telefonnumret för att ringa nationella och internationella samtal med webbläsare och mobila enheter.

Tillgänglighetsfunktioner

 • Stöd för skärmläsare
 • Tangentbordsåtkomst

Relaterade ämnen

Support och feedback

Obs! Den här guiden beskriver hur Googles produkter fungerar med skärmläsare från tredje part (som JAWS, NVDA och VoiceOver) och webbläsare från tredje part (till exempel Mozilla Firefox) och de konfigurationer som Google rekommenderar.

Google erbjuder inte teknisk support för konfiguration av produkter från tredje part. Se produktens webbplats för den senaste informationen om konfigurationer och stöd. För konsulttjänster besöker du Google Cloud Partner Directory.


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny