Verzendlimieten voor e-mail

Systemen blijven stabiel en accounts worden veilig gehouden doordat Google beperkingen heeft ingevoerd voor het aantal e-mailberichten dat gebruikers per dag kunnen verzenden en het aantal ontvangers per bericht.

Als uw gebruikers een verzendlimiet voor e-mails overschrijden, zien ze een foutmelding zoals:

 • U heeft een limiet bereikt voor het verzenden van e-mails.
 • U heeft een verzendlimiet bereikt in Gmail.
 • U heeft het maximale aantal ontvangers overschreden.

Als een van deze limieten is bereikt, kan een gebruiker maximaal 24 uur geen nieuwe berichten meer verzenden. De gebruiker heeft nog wel toegang tot zijn G Suite-account en kan binnenkomende e-mail ontvangen. De gebruiker heeft ook toegang tot zijn andere Google-services. Na deze periode worden de verzendlimieten automatisch hersteld en kan de gebruiker weer e-mails verzenden.

Verzendlimieten

Verzendlimieten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Limieten per dag worden steeds toegepast over een periode van 24 uur, dus niet op een vaste tijd van de dag.

Opmerkingen:

Limiettype Limiet
Berichten per dag
Dagelijkse verzendlimiet*
2000 (500 voor accounts in een proefperiode)
Automatisch doorgestuurde berichten
Berichten die automatisch worden doorgestuurd naar een ander account, niet opgenomen in de dagelijkse verzendlimiet
10.000
E-mailfilters voor automatisch doorsturen
Accountfilters die automatisch e-mail doorsturen
20
Ontvangers per bericht
Adressen in de velden Aan, Cc en Bcc van één e-mail*
2000 (500 externe)
Ontvangers per bericht verzonden via SMTP (door POP- of IMAP-gebruikers) of de Gmail API
Adressen in de velden Aan, Cc en Bcc van één e-mail. Dit geldt ook voor e-mails die zijn verzonden via smtp-relay.gmail.com of smtp.gmail.com*
100
Totaal aantal ontvangers per dag
E-mailadressen (ontvangers) tellen elke keer dat een bericht wordt verzonden; 5 e-mails die worden verzonden naar 10 adressen, tellen als 50 ontvangers in totaal.*
10.000
Externe ontvangers per dag
E-mailadressen buiten uw primaire domein, inclusief domeinaliassen en alternatieve domeinen
3000

Unieke ontvangers per dag
Elk e-mailadres (elke unieke ontvanger) telt slechts één keer per dag:

 • 5 e-mails die worden verzonden naar 10 verschillende adressen, tellen als 10 unieke ontvangers*
 • 5 e-mails die naar 1 adres worden verzonden, tellen als 1 unieke ontvanger*
3000 (2000 externe, 500 externe voor accounts in een proefperiode)

*Is van toepassing op interne en externe ontvangers

Wat ook meetelt voor de limieten van een gebruiker

 • E-mail die vanaf een alternatief adres, of alias, van een gebruiker wordt verzonden
 • E-mail die een assistent namens u verzendt (als u dat aan een assistent overlaat)
 • E-mail die als automatisch antwoord (een Gmail-functie) wordt verzonden

Verzendlimieten voor Gmail op mobiele apparaten

Wanneer u de Gmail-app voor mobiel gebruikt in de Google Sync-modus, gelden dezelfde verzendlimieten als wanneer u Gmail gebruikt in een webbrowser (beschreven in de tabel hierboven).

Wanneer u de Gmail-app voor mobiel gebruikt in de IMAP-modus, gelden de IMAP-verzendlimieten (beschreven in de tabel hierboven).

Een opgeschort Gmail-account herstellen

G Suite-beheerders vinden in het gedeelte Gebruikers van de Google-beheerdersconsole informatie over welke limieten zijn bereikt. In sommige gevallen kan een beheerder actie ondernemen om de toegang te herstellen. Zie Een opgeschort Gmail-account herstellen voor instructies.

Accounts waarvan wordt gedetecteerd dat ze spam versturen, kunnen permanent worden geblokkeerd voor het verzenden van e-mail. Zie het beleid ten aanzien van spam en misbruik van Google.

Limieten voor groepsberichten en accounts in een proefperiode

Als u Google Groepen gebruikt in een proefaccount voor G Suite, kunnen de verzendlimieten lager zijn dan hierboven staat.Aan het einde van de proefperiode worden de limieten automatisch verhoogd, zodra voor uw domein ten minste $ 30 (of het equivalent in uw valuta) in rekening is gebracht. Als u uw domein via Google heeft aangeschaft, is het vereiste bedrag $ 30 plus de kosten van uw domein.

Belangrijk: Verzendlimieten worden niet verhoogd tijdens een proefperiode. U moet een abonnement zijn gestart en de proefperiode hebben beëindigd voor uw account voordat de verzendlimieten kunnen worden verhoogd.Daarnaast tellen betalingen die tijdens de proefperiode worden uitgevoerd niet mee voor de kosten van $ 30 (of hetzelfde in uw valuta) om limieten die gelden tijdens de proefperiode op te heffen.

Als u de limieten eerder wilt verhogen, kunt u de proefperiode beëindigen en omzetten naar een betaald account door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Voeg nieuwe gebruikers toe toe om de maximale gebruikerslimiet voor het account te bereiken (gewoonlijk tien accounts voor nieuwe accounts in een proefperiode, maar dit kan in bepaalde situaties anders zijn).
 2. Stel een factureringsaccount in.
 3. Selecteer de optie om de betaalde service te starten.
 4. Voer een betaling uit om de limieten voor de proefperiode te beëindigen.

Nadat u de betaling heeft uitgevoerd, kan het 48 uur duren voordat de limieten worden verhoogd.

Aanbevelingen voor het verzenden van bulkmail

Hier zijn een aantal manieren om te voorkomen dat limieten worden overschreden bij het verzenden van een grote hoeveelheid e-mails, zoals voor een marketingcampagne:

 • Verspreid massacommunicatie over twee dagen: Stuur berichten naar een groep ontvangers, wacht 24 uur, en stuur de berichten vervolgens naar een andere groep.
 • Stuur e-mail naar een groepsadres: Stuur e-mail naar meerdere e-mailadressen met behulp van één groepsadres. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met alle gebruikers in uw organisatie door iedereen in het domein toe te voegen aan een e-maillijst. Zie Groepen en Groepsbeleid en -limieten voor meer informatie.
 • Gebruik een Marketplace-oplossing: Veel externe ontwikkelaars bieden apps voor het verzenden van bulkmail. Ga naar de G Suite Marketplace voor ideeën.
  Opmerking: Google biedt geen technische ondersteuning voor Marketplace-apps. Marketplace-oplossingen worden door externe ontwikkelaars gemaakt voor een algemeen publiek.
 • Bouw een App Engine-oplossing: Ontwikkelaars kunnen e-maillimieten verhogen door een aangepaste app te bouwen. Zie App Engine voor e-mail.
 • Gebruik een lokale e-mailserver: Als u een lokale e-mailserver heeft, gebruik die dan om e-mail direct naar ontvangers te sturen en verzendlimieten te omzeilen. Deze lokale server moet aan uw SPF-record worden toegevoegd om te voorkomen dat berichten als spam worden gemarkeerd.
 • Bekijk onze richtlijnen voor bulkverzenden en praktische tips: Sommige e-mailontvangers markeren bulkberichten misschien als spam. U moet er daarom voor zorgen dat alle ontvangers de e-mails willen ontvangen. U kunt ook de e-mailinstellingen controleren op onjuist geconfigureerde doorstuurregels of filters. Zie onze richtlijnen voor bulkverzenden en praktische tips voor meer informatie.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?