Gmail-verzendlimieten in G Suite

G Suite stelt een limiet aan het aantal e-mails dat een gebruiker kan verzenden, om onze systemen gezond en uw accounts veilig te houden. Deze limieten beperken het aantal berichten dat per dag mag worden verzonden en het aantal ontvangers per bericht.

Als uw gebruikers een G Suite-verzendlimiet voor e-mails overschrijden, zien ze een foutmelding zoals:

 • U heeft een limiet bereikt voor het verzenden van e-mails.
 • U heeft een verzendlimiet bereikt in Gmail.
 • U heeft het maximale aantal ontvangers overschreden.

Als een van deze limieten is bereikt, kan een gebruiker maximaal 24 uur geen nieuwe berichten meer verzenden. De gebruiker heeft nog wel toegang tot zijn G Suite-account en kan binnenkomende e-mail ontvangen. De gebruiker heeft ook toegang tot zijn andere Google-services. Na deze periode worden de verzendlimieten automatisch hersteld en kan de gebruiker weer e-mails verzenden.

Verzendlimieten

Verzendlimieten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Limieten per dag worden steeds toegepast over een periode van 24 uur, dus niet op een vaste tijd van de dag.

Opmerking: Verzendlimieten zijn anders indien uw organisatie de SMTP-relayservice gebruikt om uitgaande e-mail via Google te sturen. Raadpleeg in dat geval Verzendlimieten voor de SMTP-relayservice.

Limiettype Limiet
Berichten per dag
Dagelijkse verzendlimiet*
2000 (500 voor accounts in een proefperiode)
Automatisch doorgestuurde berichten
Berichten die automatisch worden doorgestuurd naar een ander account, niet opgenomen in de dagelijkse verzendlimiet
10.000
E-mailfilters voor automatisch doorsturen
Accountfilters die automatisch e-mail doorsturen
20
Ontvangers per bericht
Adressen in de velden Aan, Cc en Bcc van één e-mail*
2000 (500 externe)
Ontvangers per bericht verzonden via SMTP (door POP- of IMAP-gebruikers) of de Gmail API
Adressen in de velden Aan, Cc en Bcc van één e-mail. Dit geldt ook voor e-mails die zijn verzonden via smtp-relay.gmail.com of smtp.gmail.com*
100
Totaal aantal ontvangers per dag
Afzonderlijke adressen tellen voor elke verzonden e-mail, 5 e-mails die zijn verzonden naar 10 adressen tellen als 50 ontvangers*
10.000
Externe ontvangers per dag
E-mailadressen buiten uw primaire domein, inclusief domeinaliassen en alternatieve domeinen
3000
Unieke ontvangers per dag
Individuele adressen tellen één keer per dag, 5 e-mails verstuurd naar 10 adressen tellen als 10 unieke ontvangers*
3000 (2000 externe, 500 externe voor accounts in een proefperiode)

*Is van toepassing op interne en externe ontvangers

Wat ook meetelt voor de limieten van een gebruiker

 • E-mail die vanaf een alternatief adres, of alias, van een gebruiker wordt verzonden
 • E-mail die een assistent namens u verzendt (als u dat aan een assistent overlaat)
 • E-mail die als automatisch antwoord (een Gmail-functie) wordt verzonden

Verzendlimieten voor Gmail op mobiele apparaten

Wanneer u de Gmail-app voor mobiel gebruikt in de Google Sync-modus, gelden dezelfde verzendlimieten als wanneer u Gmail gebruikt in een webbrowser (beschreven in de tabel hierboven).

Wanneer u de Gmail-app voor mobiel gebruikt in de IMAP-modus, gelden de IMAP-verzendlimieten (beschreven in de tabel hierboven).

Een opgeschort Gmail-account herstellen

G Suite-beheerders vinden in het gedeelte Gebruikers van de Google-beheerdersconsole informatie over welke limieten zijn bereikt. In sommige gevallen kan een beheerder actie ondernemen om de toegang te herstellen. Zie Een opgeschort Gmail-account herstellen voor instructies.

Accounts waarvan wordt gedetecteerd dat ze spam versturen, kunnen permanent worden geblokkeerd voor het verzenden van e-mail. Zie het beleid ten aanzien van spam en misbruik van Google.

Uw limieten verhogen door uw kosteloze proefperiode te beëindigen 

Sommige limieten zijn specifiek voor proefaccounts. Aan het einde van uw kosteloze proefperiode worden die limieten automatisch verhoogd, zodra voor uw domein ten minste 30 USD (of hetzelfde in uw valuta) in rekening is gebracht. Als u uw domein via Google heeft aangeschaft, is het vereiste bedrag voordat uw verzendlimieten worden verhoogd 30 USD plus de kosten van uw domein.

Als u uw limieten al eerder wilt verhogen, kunt u uw kosteloze proefperiode beëindigen en het bedrag nu betalen. Zie Een handmatige betaling uitvoeren voor instructies. Het duurt maximaal 48 uur om de limieten te upgraden nadat u deze betaling heeft verzonden. 

Belangrijk: Zolang u nog in uw proefperiode zit, worden uw verzendlimieten niet verhoogd.

Aanbevelingen voor het verzenden van bulkmail

Hier zijn een aantal manieren om te voorkomen dat limieten worden overschreden bij het verzenden van een grote hoeveelheid e-mails, zoals voor een marketingcampagne:

 • Verspreid massacommunicatie over twee dagen: Stuur berichten naar een groep ontvangers, wacht 24 uur, en stuur de berichten vervolgens naar een andere groep.
 • Stuur e-mail naar een groepsadres: Stuur e-mail naar meerdere e-mailadressen met behulp van één groepsadres. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met alle gebruikers in uw organisatie door iedereen in het domein toe te voegen aan een e-maillijst. Zie Discussiegroepen en Groepsbeleid en -limieten voor meer informatie.
 • Gebruik een Marketplace-oplossing: Veel externe ontwikkelaars bieden apps voor het verzenden van bulkmail. Ga naar de G Suite Marketplace voor ideeën.
  Opmerking: Google biedt geen technische ondersteuning voor Marketplace-apps. Marketplace-oplossingen worden door externe ontwikkelaars gemaakt voor een algemeen publiek.
 • Bouw een App Engine-oplossing: Ontwikkelaars kunnen e-maillimieten verhogen door een aangepaste app te bouwen. Zie App Engine voor e-mail.
 • Gebruik een lokale e-mailserver: Als u een lokale e-mailserver heeft, gebruik die dan om e-mail direct naar ontvangers te sturen en verzendlimieten te omzeilen. Deze lokale server moet aan uw SPF-record worden toegevoegd om te voorkomen dat berichten als spam worden gemarkeerd.
 • Bekijk onze richtlijnen voor bulkverzenden en praktische tips: Sommige e-mailontvangers markeren bulkberichten misschien als spam. U moet er daarom voor zorgen dat alle ontvangers de e-mails willen ontvangen. U kunt ook de e-mailinstellingen controleren op onjuist geconfigureerde doorstuurregels of filters. Zie onze richtlijnen voor bulkverzenden en praktische tips voor meer informatie.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?