ยกเลิก G Suite

ยกเลิกการสมัครใช้บริการหรือลบบัญชี Google ขององค์กรของคุณ
หากต้องการดูขั้นตอนที่แน่นอน ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณต้องการลบ

ใช้ได้กับ Drive Enterprise

หากต้องการหยุดใช้ G Suite ในองค์กร ให้ยกเลิกการสมัครใช้บริการ G Suite หากระบบเรียกเก็บเงินจากแพ็กเกจแบบยืดหยุ่นรายเดือน การยกเลิกการสมัครใช้บริการจะหยุดการเรียกเก็บค่าบริการ G Suite เพิ่มเติมโดยทันที

 • หากคุณสมัครใช้บริการเฉพาะ G Suite การยกเลิกการสมัครใช้บริการจะลบบัญชีผู้ใช้และข้อมูลทั้งหมด ซึ่งจะทำให้โดเมนพร้อมสำหรับการสมัครใช้บริการ G Suite อื่นได้ภายใน 24 ชั่วโมง
 • หากคุณมีการสมัครใช้บริการอื่นนอกจาก G Suite ซึ่งอาจเป็น Cloud Identity หรือ Chrome Enterprise คุณจะยกเลิก G Suite และเก็บการสมัครใช้บริการอื่นๆ ที่ยังใช้งานอยู่ได้ หรือลบการสมัครใช้บริการทั้งหมดเพื่อให้โดเมนอยู่ในสถานะว่างสำหรับการสมัครใช้บริการใหม่
 • หากยกเลิกการสมัครใช้บริการ G Suite Business หรือ Enterprise คุณต้องรอ 60 วันก่อนจึงจะลงชื่อสมัครใช้ G Suite ได้อีกครั้ง ไม่ว่ารุ่นใด

คำแนะนำก่อนที่จะยกเลิก

คุณอาจต้องดำเนินการบางอย่างหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ก่อนยกเลิกการสมัครใช้บริการหรือปิดบัญชี

บันทึกข้อมูลผู้ใช้

ข้อมูลผู้ใช้ G Suite ที่คุณต้องการบันทึก เช่น ข้อความ Gmail, กิจกรรมของ Google ปฏิทิน, เนื้อหา Google+ และไฟล์ที่เก็บไว้ใน Google ไดรฟ์ซึ่งจำเป็นต้องดาวน์โหลดก่อนที่จะลบการสมัครใช้บริการหรือบัญชีของคุณ โดยข้อมูลผู้ใช้ที่คุณไม่ต้องการบันทึกจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อลบการสมัครใช้บริการหรือบัญชีของคุณ

หมายเหตุ: สำหรับ Drive Enterprise ข้อมูลที่บันทึกได้มีเพียงไฟล์เท่านั้น และสำหรับ Drive Enterprise ที่ยืนยันอีเมลแล้ว โปรดบันทึกข้อมูลในไดรฟ์ที่แชร์ที่ต้องการก่อนยกเลิก

วิธีที่ง่ายที่สุดในการดาวน์โหลดและส่งออกข้อมูลผู้ใช้คือการใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูล 

ข้อมูลของ Google ประเภทอื่นๆ

โปรดโอนการเป็นเจ้าของเนื้อหาประเภทอื่นก่อนดำเนินการต่อ เช่น เมื่อคุณยกเลิกการสมัครใช้บริการ G Suite และลบบัญชี Google ขององค์กร ระบบจะลบบัญชีช่อง YouTube และบัญชี Google Ads ด้วย โปรดดูรายละเอียดการลบผู้ใช้ออกจากองค์กร

หากคุณมีองค์กรที่ใช้ Google Cloud Platform

เมื่อคุณลบบัญชี G Suite ระบบจะลบองค์กรดังกล่าว แต่หากต้องการเก็บโครงการที่มีใน Cloud Platform คุณต้องโอนความเป็นเจ้าของโครงการเหล่านั้นออกจากองค์กรเสียก่อน โปรดดูความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Cloud Platform

บันทึกระเบียนการเรียกเก็บเงิน

หลังจากที่คุณลบบัญชี องค์กรของคุณจะเข้าถึงบันทึกการเรียกเก็บเงินของคุณไม่ได้ ก่อนที่จะลบ คุณจะดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้หรือบันทึกการเรียกเก็บเงินใดๆ ก็ตามได้

ลบแอป Marketplace ของ G Suite

หากคุณสมัครใช้บริการ G Suite เพียงอย่างเดียวและติดตั้งแอป Marketpalce อื่นๆ ของ G Suite ไว้ คุณจะต้องลบแอปดังกล่าวออกก่อนที่จะยกเลิกการสมัครใช้บริการ

วิธีตรวจสอบว่ามีการติดตั้งแอป Marketplace ไว้หรือไม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่แอป แล้ว แอป Marketplace
คุณอัปเกรดจากอีเมลธุรกิจของ G Suite หรือไม่

หากคุณซื้ออีเมลธุรกิจของ G Suite แล้วปลดล็อกฟีเจอร์อื่นเพิ่มเติม สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณยกเลิกการสมัครใช้บริการ G Suite มีดังนี้

 • คุณจะเข้าถึงบัญชี Gmail ส่วนบุคคลที่เคยใช้ลงชื่อสมัครบริการอีเมลธุรกิจไม่ได้อีก
 • ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Gmail ส่วนบุคคล เช่น ไฟล์ในไดรฟ์ กิจกรรมในปฏิทิน และข้อมูลโปรไฟล์ Google+ จะถูกลบไปด้วย

หากต้องการบันทึกข้อมูลนี้ ให้ทำตามวิธีการในบันทึกข้อมูลผู้ใช้ข้างต้นก่อนจะลบบัญชีที่ปลดล็อกแล้ว โปรดดูการปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม

ยกเลิกการสมัครใช้บริการ

G Suite และ Drive Enterprise ที่ยืนยันโดเมนแล้ว

หากคุณมีการสมัครใช้บริการหลายรายการและยกเลิกเฉพาะการสมัครใช้บริการ G Suite คุณจะมีเวลา 21 วันเพื่อเริ่มใช้บริการใหม่ของ G Suite และกู้คืนข้อมูล หากพ้น 21 วันไปแล้ว คุณจะสร้างการสมัครใช้บริการใหม่ของ G Suite รวมไว้กับบัญชี Google โดยมีเวลาเพิ่มเติม 60 วันไม่ได้ หากต้องการเลิกใช้บริการต่างๆ ในโดเมนภายใน 24 ชั่วโมง ให้ยกเลิกการสมัครใช้บริการและลบบัญชี Google ขององค์กรออกทั้งหมด

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. ค้นหาการสมัครใช้บริการ G Suite ในหัวข้อการสมัครใช้บริการ
 4. คลิกการดำเนินการ แล้ว ยกเลิกการสมัครใช้บริการ

  โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหลังจากยกเลิกบริการ

 5. คลิกต่อไป
 6. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากมีการสมัครใช้บริการหลายรายการ และจะยกเลิกเฉพาะ G Suite ให้คลิกใช่เพื่อดำเนินการยกเลิกให้เสร็จสิ้น
  • หากคุณสมัครใช้บริการเฉพาะ G Suite ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
 7. เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อยืนยันว่าคุณสำรองข้อมูลไว้เรียบร้อยและพร้อมจะลบบัญชีแล้ว
 8. คลิกลบบัญชีนี้เพื่อลบบัญชี Google ขององค์กรของคุณ
เมื่อลบบัญชีแล้ว ระบบจะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดและจะกู้คืนไม่ได้อีก หากต้องการบันทึกข้อมูลผู้ใช้ไว้ก่อนลบ โปรดดูวิธีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้ด้านบน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากลบบัญชีแล้ว

 • ระบบจะลบบัญชี Google ขององค์กรและบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด
  • คุณจะลงชื่อเข้าใช้บริการต่างๆ ของ Google ด้วยบัญชีนี้ไม่ได้
  • บัญชีผู้ใช้ที่ลบแล้วจะกู้คืนไม่ได้
 • คุณจะลงชื่อออกจากคอนโซลผู้ดูแลระบบและกลับไปที่หน้าแรกของ G Suite
 • คุณจะลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบไม่ได้อีกต่อไป
Drive Enterprise ที่ยืนยันอีเมลแล้ว

หากยกเลิกการสมัครใช้บริการ Drive Enterprise ที่ยืนยันอีเมลแล้ว คุณจะเริ่มบริการที่สมัครใช้ใหม่และกู้คืนข้อมูลได้ภายใน 21 วัน หลังจากผ่านไป 21 วัน คุณจะสร้างการสมัครใช้บริการ Drive Enterprise ใหม่ภายใน 60 วันข้างหน้าไม่ได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. ค้นหาการสมัครใช้บริการ Drive Enterprise ในส่วนการสมัครใช้บริการ
 4. คลิกการดำเนินการ แล้ว ยกเลิกการสมัครใช้บริการ

  หลังจากยกเลิกแล้ว Google จะเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินหลักของคุณโดยอัตโนมัติในต้นเดือนถัดไปตามจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่และพื้นที่เก็บข้อมูลของเดือนนี้ตามสัดส่วนที่ใช้งานจริง

 5. คลิกต่อไป
 6. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้ (โปรดดูรายละเอียดตัวเลือกข้อมูล Drive Enterprise จากด้านล่าง)
  • ลบบัญชีของคุณและข้อมูลของทีมทั้งหมดทันที แต่เก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้ ให้เลือกอนุญาตให้ผู้ใช้เก็บข้อมูลของตนเอง
  • ลบข้อมูลของทีมและผู้ใช้ทั้งหมดภายใน 90 วัน ซึ่งจะเลือกภายหลังได้ว่าจะลบบัญชีของคุณหรือไม่ ให้เลือกลบข้อมูลทั้งหมดในไดรฟ์
  • ลบข้อมูลของทีมและผู้ใช้ทั้งหมดทันที ซึ่งจะเลือกภายหลังได้ว่าจะลบบัญชีของคุณหรือไม่
   1. ออกจากขั้นตอนการยกเลิกแล้วกลับไปที่บันทึกข้อมูลผู้ใช้ด้านบน
   2. บันทึกข้อมูลด้วยวิธีต่อไปนี้
    • โอนข้อมูลทั้งหมดไปที่ตัวคุณเอง
    • ใช้ฟีเจอร์การลบจำนวนมาก และเมื่อระบบถามว่าจะโอนข้อมูลไปที่ใคร ให้เลือกตัวคุณเอง
   3. เริ่มขั้นตอนการยกเลิกนี้อีกครั้งและเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้เก็บข้อมูลของตนเองในขั้นตอนที่ 6
 7. คลิกต่อไป

  คุณจะออกจากคอนโซลผู้ดูแลระบบและกลับสู่หน้าแรกของ G Suite คุณจะลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบไม่ได้อีกต่อไป

เลือกว่าจะลบหรืออนุญาตให้ผู้ใช้เก็บข้อมูล

อนุญาตให้ผู้ใช้เก็บข้อมูลของตนเอง - ระบบจะลบข้อมูลองค์กรทั้งหมดในไดรฟ์ที่แชร์รวมถึงบัญชีของคุณทันที ระบบจะเปลี่ยนบัญชีของผู้ใช้ทั้งหมดให้เป็นบัญชีผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีการจัดการ และข้อมูลในไดรฟ์ของฉันจะเก็บไว้ที่บัญชีดังกล่าว เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ Google จะไม่ลบข้อมูลของคุณในขั้นตอนการยกเลิก คุณจะเสียสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของและจัดการข้อมูล Drive Enterprise ขององค์กร การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนกลับให้เป็นอย่างเดิมไม่ได้

ลบข้อมูลทั้งหมดในไดรฟ์ - ระบบจะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดในไดรฟ์ของฉันและข้อมูลองค์กรในไดรฟ์ที่แชร์ การลบข้อมูลอาจใช้เวลานานถึง 90 วัน ซึ่งผู้ใช้จะเข้าถึงไดรฟ์ไม่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากลบข้อมูลแล้ว คุณจะลบบัญชีองค์กรได้โดยทำตามขั้นตอนที่ 2 ด้านล่าง เมื่อลบบัญชีขององค์กร ระบบจะเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ทั้งหมดให้เป็นบัญชีผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีการจัดการ และผู้ใช้จะเข้าถึงไดรฟ์ได้อีกครั้ง

ลบบัญชี Google ขององค์กร

หากสมัครใช้บริการเฉพาะ G Suite ให้ทำตามวิธีการยกเลิกการสมัครใช้บริการ G Suite ด้านบนเพื่อลบบัญชี Google ขององค์กรโดยอัตโนมัติ

หากคุณมีการสมัครใช้บริการหลายรายการ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อยกเลิกการสมัครใช้บริการทั้งหมดและลบบัญชี Google ขององค์กร

ขั้นตอนที่ 1: ยกเลิกการสมัครใช้บริการทั้งหมด
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. ค้นหาการสมัครใช้บริการปัจจุบันในส่วนการสมัครใช้บริการ
 4. คลิกการดำเนินการ แล้ว ยกเลิกการสมัครใช้บริการ

  หมายเหตุ: หากต้องการยกเลิกการสมัครใช้บริการการจัดการ Android โดยมี Google เป็นผู้ให้บริการ EMM ให้ไปที่การจัดการอุปกรณ์ แล้ว ตั้งค่า แล้ว การจัดการแอป Android จากนั้นลบ Google ออกจากการเป็นผู้ให้บริการ EMM แล้วจึงยกเลิกการสมัครใช้บริการ

 5. คลิกต่อไปเพื่อยกเลิกการสมัครใช้บริการ
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 จนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครใช้บริการทั้งหมด

  หมายเหตุ: หากคุณสมัครใช้บริการ Cloud Identity ฟรี คุณจะยกเลิกการสมัครใช้บริการดังกล่าวจากหน้าการเรียกเก็บเงินได้ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบบัญชีของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: ลบบัญชี
หากคุณมีองค์กรที่ใช้ Google Cloud Platform ระบบจะลบองค์กรนั้นเมื่อคุณลบบัญชี G Suite แต่หากต้องการเก็บโครงการที่มีใน Cloud Platform คุณต้องโอนความเป็นเจ้าของโครงการเหล่านั้นออกจากองค์กรเสียก่อน โปรดดูความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Cloud Platform
 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. ไปที่โปรไฟล์บริษัทแล้วการจัดการบัญชี จากหน้าแรกคอนโซลผู้ดูแลระบบ
  หากต้องการดูการจัดการบัญชี คุณอาจต้องคลิกแสดงเพิ่มเติมด้านล่าง
 3. คลิกลบบัญชี
เมื่อลบบัญชีแล้ว ระบบจะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดและจะกู้คืนไม่ได้อีก หากต้องการบันทึกข้อมูลผู้ใช้ไว้ก่อนลบ โปรดดูวิธีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้ด้านบน

สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากลบบัญชีแล้ว

 • ระบบจะลบบัญชี Google ขององค์กรและบัญชีผู้ใช้ทั้งหมด
  • คุณจะลงชื่อเข้าใช้บริการต่างๆ ของ Google ด้วยบัญชีนี้ไม่ได้
  • บัญชีผู้ใช้ที่ลบแล้วจะกู้คืนไม่ได้
 • คุณจะลงชื่อออกจากคอนโซลผู้ดูแลระบบและกลับไปที่หน้าแรกของ G Suite
 • คุณจะลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบไม่ได้อีกต่อไป

คำถาม

ฉันควรทำอย่างไร ถ้าเข้าคอนโซลผู้ดูแลระบบไม่ได้

หากคุณเข้าคอนโซลผู้ดูแลระบบไม่ได้ โปรดลองใช้วิธีแก้ปัญหานี้

ฉันจะขอรับเครดิตคืนได้ไหม

ได้ หากคุณมีเงินเหลืออยู่ในบัญชีหลังจากยกเลิกการสมัครรับข้อมูล โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับเงินคืน

เหตุใดฉันจึงถูกเรียกเก็บเงินหลังจากยกเลิก

หลังจากที่คุณยกเลิกการสมัครใช้บริการแล้ว ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการที่ยังค้างชำระในบัญชีของคุณ โดยจะคำนวณตามบริการและแผนการชำระเงินที่คุณใช้ดังนี้

 • แพ็กเกจแบบยืดหยุ่น - ระบบจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนวันที่คุณใช้บริการ ตัวอย่างเช่น หากคุณยกเลิกในวันที่ 15 ของเดือน ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการครึ่งเดือน
 • แพ็กเกจรายปี - ระบบจะเรียกเก็บเงินตามยอดคงเหลือในสัญญารายปีของคุณ
 • Drive Enterprise - ระบบจะเรียกเก็บเงินสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลทีใช้ โดยคิดตามสัดส่วนของจำนวนวันที่ใช้ในเดือนที่ยกเลิก บวกกับค่าบริการเต็มเดือนสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในเดือนนั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงินของ Drive Enterprise

ระบบจะกู้คืนข้อมูล Google+ เดิมหรือไม่หากฉันสมัครใช้บริการ G Suite ใหม่

เมื่อยกเลิกการสมัครใช้บริการจาก G Suite แล้ว ระบบจะลบข้อมูล Google+ ของคุณ ข้อมูล Google+ ขององค์กรอาจใช้ได้เมื่อคุณสมัครใช้บริการใหม่เฉพาะในกรณีที่มีการสมัครใช้บริการ G Suite for Education และ G Suite for Nonprofits เท่านั้น มิฉะนั้น ข้อมูล Google+ ขององค์กรจะใช้ไม่ได้เมื่อสมัครใช้บริการใหม่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร