ส่งออกข้อมูลขององค์กร

หากองค์กรตัดสินใจที่จะออกจาก Google คุณนำข้อมูลผู้ใช้ไปด้วยได้โดยใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูล คุณส่งออกและดาวน์โหลดข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ Google ที่ใช้ได้ เช่น Gmail, Google ปฏิทิน และไดรฟ์ การดาวน์โหลดข้อมูลดำเนินการได้ในขั้นตอนเดียว จากนั้นคุณจะนำเข้าข้อมูลไปยังผู้ให้บริการใหม่ได้ 

หากต้องการให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดข้อมูลของตนเอง ให้อ้างอิงดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ

ข้อกำหนด

คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ถึงจะใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูลได้ 

 • มีบัญชีในโดเมนของคุณเป็นระยะเวลา 30 วันขึ้นไป ถ้าโดเมนสร้างขึ้นมาแล้วนานกว่า 30 วัน 
 • เป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงในโดเมน Google ของคุณ
 • บังคับใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนในบัญชีของคุณ
 • มีผู้ใช้ในบัญชี Google น้อยกว่า 1,000 คน ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Google Cloud เพื่อเปิดใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูลชั่วคราว 

ข้อมูลใดบ้างที่ระบบจะส่งออก

เครื่องมือส่งออกข้อมูลทำหน้าที่ในการส่งออกข้อมูลสำหรับบริการหลักของ G Suite

โปรดทราบว่าเครื่องมือส่งออกข้อมูลมีข้อจำกัดบางอย่างและจะไม่รองรับการส่งออกข้อมูลต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ผู้ใช้ลบแต่ห้องนิรภัยยังเก็บไว้ ผู้ดูแลระบบห้องนิรภัยจะส่งออกข้อมูลนี้จากห้องนิรภัยได้
 • ข้อมูลในไดรฟ์ของทีมในกรณีที่มีการสมัครใช้บริการ G Suite ไว้หลายอย่าง (เช่น โดเมนมีใบอนุญาตของทั้ง G Suite Basic และ G Suite Enterprise) หรือข้อมูลในไดรฟ์ของทีมที่เป็นรุ่น Drive Enterprise ให้ใช้ห้องนิรภัยเพื่อส่งออกข้อมูลจากไดรฟ์ของทีม
 • การซิงค์ของ Chrome (บริการหลักสำหรับลูกค้าเพื่อการศึกษาเท่านั้น) และข้อมูลงาน
 • ข้อมูลของผู้ใช้ที่ถูกระงับ, เก็บถาวร หรือกำหนดให้มีใบอนุญาตแบบ Vault Former Employee (เฉพาะใบอนุญาต VFE สำหรับโดเมนที่โอนย้ายมาจาก Google Message Discovery)

โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Cloud เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการส่งออกข้อมูลที่มีข้อจำกัดดังกล่าว

ข้อมูลทุกประเภทที่ผู้ใช้ลบไปแล้วจะส่งออกด้วยเครื่องมือส่งออกข้อมูลไม่ได้

ข้อมูลสำคัญ

 • เมื่อใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูล คุณจะต้องส่งออกข้อมูลทั้งหมดของ G Suite ที่ระบบรองรับให้กับผู้ใช้ในโดเมนเป็นรายบุคคล โดยจะเลือกส่งออกเฉพาะข้อมูลบางประเภทหรือเฉพาะผู้ใช้บางคนในโดเมนไม่ได้

 • คุณจะส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ที่ถูกลบไปแล้ว หรือผู้ใช้ที่เพิ่งสร้างขึ้นไม่เกิน 24 ชั่วโมงไม่ได้

 • ข้อมูลที่สร้างขึ้นใหม่บางอย่างอาจไม่รวมอยู่ในการส่งออกข้อมูลของคุณ

ส่งออกข้อมูลของผู้ใช้

 1. เปิดเครื่องมือส่งออกข้อมูล

  เคล็ดลับ: คุณดำเนินการนี้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบได้โดยคลิกเปิด Open ที่ด้านขวาบน จากนั้นในส่วนของเครื่องมือ ให้คลิกเครื่องมือส่งออกข้อมูล

 2. คลิกเริ่มส่งออก

กระบวนการส่งออกอาจใช้เวลา 72 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของโดเมน คุณจะได้รับอีเมลเมื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

ดูข้อมูลที่ส่งออก

คลิกเข้าถึงที่เก็บถาวร ในอีเมลยืนยันหรือในเครื่องมือส่งออกข้อมูล

ในที่เก็บถาวร ให้คลิกโฟลเดอร์เพื่อดูรายการโฟลเดอร์ของผู้ใช้ โฟลเดอร์ของผู้ใช้แต่ละคนจะมีไฟล์ zip ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ใช้คนนั้น คลิกไฟล์ zip เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลของผู้ใช้ จากนั้นคลายการบีบอัดไฟล์เพื่อดูข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนแบ่งตามผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ส่งออกจะเข้าถึงได้ 30 วัน หลังจากนั้นระบบจะลบข้อมูลออกอย่างถาวร 

หากส่งออกข้อมูลทั้งหมดในโดเมนไม่ได้ ให้ลองส่งออกอีกครั้งหรือติดต่อ ทีมสนับสนุนของ G Suite

คำถาม

ฉันส่งออกข้อมูลผู้ใช้อีกครั้งได้ไหม 
ได้ 30 วันหลังจากการส่งออกครั้งล่าสุดเสร็จสมบูรณ์ คุณจะเริ่มกระบวนการส่งออกอีกครั้งได้  
ฉันส่งออกข้อมูลให้เฉพาะผู้ใช้บางรายได้ไหม

ไม่ได้ หากใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจะส่งออกไปยังผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมน คุณส่งออกข้อมูลบางประเภทหรือส่งข้อมูลให้เฉพาะผู้ใช้บางรายไม่ได้

ผู้ใช้แต่ละรายจะส่งออกข้อมูลประเภทต่างๆ เองได้ โปรดดูรายละเอียดในดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ

ฉันต้องการส่งออกข้อมูลอีเมลเท่านั้น เครื่องมือส่งออกข้อมูลดำเนินการนี้ได้ไหม

ไม่ได้ คุณระบุประเภทของข้อมูลที่ต้องการส่งออกด้วยเครื่องมือส่งออกข้อมูลไม่ได้ เครื่องมือจะส่งออกข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมน

ผู้ใช้แต่ละรายจะส่งออกข้อมูลประเภทต่างๆ เองได้ โปรดดูรายละเอียดในดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ

หากเริ่มกระบวนการส่งออกไปแล้ว ฉันจะหยุดได้ไหม

ไม่ได้ เมื่อคุณเริ่มกระบวนการส่งออกแล้ว คุณจะต้องรอจนเสร็จ

ข้อมูลที่ส่งออกจะไปอยู่ที่ไหน
ข้อมูลจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร