ย้ายข้อมูล G Suite ไปยังผู้ให้บริการรายอื่น

ถ้าองค์กรของคุณตัดสินใจว่าจะไม่ใช้บริการ G Suite แล้ว ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูล G Suite ไปด้วย โดยจะส่งออกอีเมล รายชื่อติดต่อ ปฏิทิน วิดีโอ หรือเนื้อหาอื่นๆ ได้ทั้งสิ้น จากนั้น จึงนำเข้าข้อมูลไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ ซึ่งโดยมากผู้ใช้แต่ละคนจะต้องย้ายข้อมูลของตัวเอง หรือคุณจะขอให้พาร์ทเนอร์ G Suite ย้ายข้อมูลให้คุณก็ได้

วิธีย้ายข้อมูล

  1. ผู้ดูแลระบบต้องสร้างบัญชีใหม่จากผู้ให้บริการรายใหม่ให้กับผู้ใช้แต่ละราย
  2. ผู้ใช้แต่ละคนส่งออกข้อมูล G Suite ของตัวเองโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
  3. ผู้ใช้แต่ละคนนำข้อมูลของตัวเองเข้าไปไว้ในบัญชีใหม่

ข้อมูลสำคัญ: ผู้ใช้ต้องย้ายข้อมูลของตัวเองก่อนที่คุณจะลบบัญชี G Suite ขององค์กร

ส่งออกข้อมูล G Suite ทั้งหมดพร้อมกัน

ผู้ใช้แต่ละรายสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการจากบัญชี G Suite (ทั้งอีเมล ปฏิทิน รายชื่อติดต่อ เอกสาร บุ๊กมาร์ก ฯลฯ) ไปไว้ที่อื่นได้พร้อมกัน และเลือกได้ว่าจะเก็บผลิตภัณฑ์ Google แบบใดไว้ เช่น เลือกดาวน์โหลดอีเมลและเอกสาร แต่ไม่เลือกบุ๊กมาร์กหรือรูปภาพ ผู้ใช้จะเป็นคนเดียวที่เข้าถึงที่เก็บถาวรของตัวเองและนำเข้าไปยังบริการใหม่ได้

โปรดดูรายละเอียดในดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ

ส่งออกข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ Google ทีละอย่าง

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ Google แต่ละอย่างที่ใช้ได้แยกกัน

  • อีเมล ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อความทั้งหมดใน Gmail ลงในโปรแกรมรับส่งเมลอื่นได้ เช่น Microsoft® Outlook® หรือ Mozilla® Thunderbird® ก่อนอื่น ผู้ดูแลระบบจะต้องเปิด POP และ IMAP ให้ผู้ใช้ แล้วแจ้งให้ผู้ใช้ตั้งค่า IMAP เพื่ออ่านข้อความจาก Gmail ในโปรแกรมรับส่งอีเมลอื่น
  • รายชื่อติดต่อ ผู้ใช้สามารถส่งออกรายชื่อติดต่อเป็นไฟล์ CSV หรือ vCard เพื่อนำเข้าไปไว้ในบัญชีอีเมลอื่น โปรดดูรายละเอียดในจัดการรายชื่อติดต่อ
  • ปฏิทิน ผู้ใช้สามารถส่งออกกิจกรรมจากปฏิทินเดียวหรือทุกปฏิทินในรายการปฏิทินของฉันได้ โปรดดูรายละเอียดในส่งออกปฏิทินของคุณ
  • ไดรฟ์ ผู้ใช้สามารถบันทึกเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ และภาพวาดใน Google ไดรฟ์เป็นไฟล์หลายรูปแบบลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Android โปรดดูรายละเอียดในดาวน์โหลดไฟล์
  • ผลิตภัณฑ์ Google อื่นๆ ทั้งหมด โปรดดูความช่วยเหลือในผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ส่งออกข้อมูลของผู้ใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ ถ้าต้องการดาวน์โหลดข้อมูลของผู้ใช้ด้วย API คุณจะต้องใช้บัญชีบริการที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในนามผู้ใช้ในโดเมนนั้นๆ

โปรดดูรายละเอียดในการมอบอำนาจทั่วโดเมนให้กับบัญชีบริการ

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร