Exportera organisationens data

Om organisationen ska sluta använda Google kan du ta användarnas data med dig med hjälp av verktyget för dataexport. Du kan exportera och ladda ned data från de Google-produkter de använder, till exempel Gmail, Google Kalender och Drive. Data laddas ned i ett steg. Sedan kan du importera data hos den nya leverantören. 

Om du hellre vill låta användarna ladda ned sin data själva hänvisar du dem till sidan Ladda ned data.

Krav

För att använda verktyget för dataexport måste du: 

 • Ha haft ett konto på domänen i minst 30 dagar om domänen skapades för mer än 30 dagar sedan. 
 • Vara huvudadministratör för Google-domänen.
 • Ha tillämpat tvåstegsverifiering på kontot.
 • Ha färre än 1 000 användare på ditt Google-konto. Om du har fler än 1 000 användare kontaktar du Google Cloud Support för att tillfälligt aktivera verktyget för dataexport. 

Vilken data exporteras?

Data från kärntjänsterna i G Suite (till exempel Gmail, Google Kontakter och Google Dokument) exporteras för alla aktiva användare. Vissa icke-användardata exporteras också, inklusive kalenderresurser och data från Team Drive, Google Sites och Hangouts Chat.

Viktigt

 • Med verktyget för dataexport exporteras all data som stöds för alla aktiva användare på domänen. Det går inte att exportera enbart data av viss typ eller enbart vissa användares data.
 • Du kan inte exportera data för borttagna användare eller användare som skapats under de senaste 24 timmarna. 
 • Vissa nyskapade uppgifter kanske inte ingår i din dataexport.

Exportera användardata

 1. Öppna verktyget för dataexport.

  Tips! Om du gör detta från Googles administratörskonsol klickar du på Öppna Open och Dataexport under Verktyg uppe till höger.

 2. Klicka på Starta export.

Exporten kan ta upp till 72 timmar beroende på hur stor domänen är. Du får ett e-postmeddelande när den är klar.

Titta på exporterad data

Klicka på Åtkomst till arkiv i bekräftelsen eller verktyget för dataexport.

I arkivet klickar du på mappen för att se en lista över användarmappar. Varje användarmapp innehåller en zip-fil med användarens data. Klicka på zip-filen och ladda ned data för en användare. Zippa sedan upp filen för att se varje användares data per produkt. Exporten är tillgänglig i 30 dagar. Efter 30 dagar raderas den permanent. 

Obs! Användardata från Google Arkiv finns i den specifika produktfilen. Gmail-meddelanden som har lagrats i Arkiv exporteras till exempel till användarens Gmail-datafil.

Frågor

Kan jag exportera användarnas data flera gånger? 
Ja. 30 dagar efter att den senaste exporten blev klar kan du starta en ny export.  
Går det att exportera data endast för vissa användare?

Nej. Med verktyget för dataexport exporteras all data för alla användare på domänen. Det går inte att exportera enbart data av viss typ eller enbart vissa användares data.

Användarna själva kan exportera data av olika slag. Mer information finns i Ladda ned data.

Jag vill bara exportera e-postdata. Går det att göra det med verktyget för dataexport?

Nej. Det går inte att ange vilket slags data som ska exporteras med verktyget för dataexport. All data för alla användare på domänen exporteras.

Användarna själva kan exportera data av olika slag. Mer information finns i Ladda ned data.

Kan jag stoppa exportprocessen när den har börjat?

Nej. När du har startat exportprocessen måste du vänta tills den är klar.

Var finns data när den har exporterats?
Data finns i USA. 
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?