Flytta G Suite-data till en annan tjänsteleverantör

Om din organisation beslutar sig för att inte använda G Suite-tjänsterna längre kan användarna ta sin G Suite-data med sig. De kan exportera e-post, kontakter, kalendrar, videoklipp med mera. Därefter kan de importera data till den nya leverantören. I de flesta fall måste varje användare flytta sin egen data. Du kan även jobba med en G Suite-partner som flyttar data åt dig.

Så här flyttar du data

  1. En administratör skapar ett nytt konto för varje användare med din nya leverantör.
  2. Varje användare exporterar sin egen G Suite-data med en av dessa metoder:
  3. Varje användare importerar sin egen data till sitt nya konto.

Viktigt! Se till att användarna flyttar sin data innan du tar bort organisationens G Suite-konto.

Exportera all G Suite-data tillsammans

Varje användare kan ladda ned all data de behöver från sitt G Suite-konto (inklusive e-post, kalendrar, kontakter, dokument, bokmärken med mera) till en plats samtidigt. Användarna kan välja vilka Google-produkter som ska arkiveras. De kan till exempel välja att ladda ned sin e-post och sina dokument, men inte sina bokmärken eller foton. Det är bara användaren som kan få tillgång till sitt arkiv och importera det till en ny tjänst.

Mer information finns i Ladda ned data.

Exportera data från enskilda Google-produkter

Användarna kan ladda ned data individuellt från Google-produkterna som de använder:

  • E-post – användarna kan ladda ned alla Gmail-meddelanden till en annan e-postklient som Microsoft® Outlook® eller Mozilla® Thunderbird®. Först måste en administratör att aktivera POP och IMAP för användarna. Därefter ska varje användare konfigurera IMAP för att läsa meddelanden från Gmail i andra e-postklienter.
  • Kontakter – användarna kan exportera sina kontakter som CSV- eller vCard-filer för import till ett annat e-postkonto. Mer information finns i Hantera kontakter.
  • Kalender – användarna kan exportera händelser från en enda kalender eller från alla kalendrar i listan Mina kalendrar. Mer information finns i Exportera kalendern.
  • Drive – användarna kan spara sina Google Drive-dokument, kalkylark, presentationer och teckningar på en dator eller Android-enhet i olika format. Mer information finns i Ladda ned en fil.
  • Alla andra Google-produkter – mer information finns i produkthjälpen.

Exportera användarnas data som administratör

Om du som en administratör vill hämta dina användares data med hjälp av ett API, måste du använda ett servicekonto som är auktoriserat för att få tillgång till data på uppdrag av användare på en domän.

Mer information finns i Delegera domänomfattande behörighet till ett tjänstkonto.

 

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?