Exportera organisationens data

Avancerade administratörer kan exportera organisationens användardata till ett Google Cloud-arkiv. Merparten av Google Workspace-data kan exporteras. Mer information finns i Data som ingår i exporten. Raderad användardata är dock inte tillgänglig för export om den inte omfattas av lagringspolicyerna i Google Arkiv.

Om du hellre vill låta användarna ladda ned sin data själva hänvisar du dem till sidan Ladda ned data. Kontrollera att Google Takeout har aktiverats.

Viktigt! För närvarande går det inte att exportera vissa typer av data. Vi rekommenderar att du granskar listan med datatyper som inte stöds innan du påbörjar en export. 

Krav

Om du vill exportera organisationens data måste följande krav vara uppfyllda:

 • Du måste ha haft ett konto på domänen i minst 30 dagar om domänen skapades för mer än 30 dagar sedan.
 • Du måste vara huvudadministratör för Google-tjänstdomänen.
 • Aktivera tvåstegsverifiering (2SV) för kontot (2SV-tillämpning krävs inte). Detta krävs endast för administratören som utför exporten. Läs mer om hur du kontrollerar om 2SV har aktiverats för ditt konto.

  Tips!  Om du behöver aktivera 2SV, men inte vill aktivera det för alla användare i organisationsenheten skapar du först en underordnad organisationsenhet. Flytta sedan ditt konto dit och aktivera 2SV.

 • Du får ha maximalt 1 000 användare på ditt Google-konto. (Om du har fler än 1 000 användare kontaktar du Google Cloud Support för att tillfälligt aktivera verktyget för dataexport.)

Innan du börjar

 • Dataexportverktyget exporterar inte data för användarkonton som har skapats inom 24 timmar före det att verktyget börjar exportera data.
 • Om organisationen har fler än en avancerad administratör får alla administratörer ett e-postmeddelande om att en dataexport har slutförts och verktyget börjar exportera data 48 timmar efter att du startar exportprocessen. Denna väntetid bidrar till att skydda organisationens data.
 • Om organisationen bara har en avancerad administratör skickas inget e-postmeddelande om exporten.
 • Om Google-kontot förlorar behörigheten som avancerad administratör medan en export som du har startat pågår avbryts exporten automatiskt. Ingen data exporteras. Andra avancerade administratörer får ett e-postmeddelande om att exporten misslyckades.

 Exportera användardata

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ett konto som har behörighet som avancerad administratör (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen klickar du på""och väljer Dataexport under Verktyg.
 3. Klicka på Starta export.

Dataexporten tar normalt 72 timmar, men kan ta upp till 14 dagar, beroende på hur stor den är. Du får ett e-postmeddelande när processen är klar. 

Kontrollera om exporten innehåller fel: I e-postaviseringen finns en länk till exportrapporten där eventuella exportfel visas (dvs. data som inte exporterades). Läs mer under Visa rapporten för dataexport nedan.  
 
Om det finns exportfel kan du försöka igen. Mer information finns i Försöka exportera data som saknas nedan.

På sidan Dataexport på administratörskonsolen visas även en av följande statusindikatorer för exportarkivet:

 • Misslyckades: Ingen data exporterades.
 • Slutförd med fel – en del data saknas i arkivet
 • Slutförd – all data har exporterats

Försöka exportera data som saknas

Om data saknas i exporten visas den som ett fel i exportrapporten. På sidan Dataexport på administratörskonsolen visas dessutom statusindikatorn Slutförd med fel för exporten.

Obs! Om du försöker exportera data som saknas startas en ny export av enbart den data som saknas via verktyget för dataexport.

Så här gör du ett nytt försök

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ett konto som har behörighet som avancerad administratör (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen klickar du på""och väljer Dataexport under Verktyg.
 3. Klicka på Starta åtgärd.

Du får ett e-postmeddelande när åtgärdsprocessen är klar.

Ett nytt arkiv med åtgärdad data skapas. Om det fortfarande finns exportfel (data som saknas) efter åtgärdsprocessen följer du stegen ovan för att exportera igen. Du kan fortsätta att åtgärda arkiv tills du har exporterat all data.

Om du behöver hjälp med att hämta filer som inte exporterades kontaktar du support för Google Workspace. De återställer exporttidsgränsen så att du kan starta en fullständig export utan att vänta 30 dagar.

Vad som tas med i ett åtgärdat arkiv

Ett åtgärdat arkiv kan innehålla följande:

 • data som saknades på grund av ett tillfälligt fel, t.ex. om en bild inte inkluderades i ett dokument under exporten
 • data som en användare förlorat åtkomst till mellan administratörens exportförsök, till exempel eftersom licensen nedgraderades.

Ett åtgärdat arkiv innehåller inte:

 • data som saknades på grund av ett permanent fel, till exempel om användaren raderade eller ändrade ägarskap för ett dokument innan exporten startades eller mellan exportförsök
 • data som exporterades tidigare, med undantag för följande: om ett objekt exporterades delvis, t.ex. om ett dokument saknade en bild eller kommentar, då försöker verktyget för dataexport exportera hela objektet igen.

Titta på exporterad data

 1. Klicka på Åtkomst till arkiv i bekräftelsen eller verktyget för dataexport.
 2. I arkivet i Google Cloud Storage klickar du på rotmappen för att se en lista över användarmappar. Varje användarmapp innehåller en zip-fil med användarens data.
 3. Klicka på zip-filen och ladda ned användarens data.
 4. Packa upp filen och visa varje användares data per produkt. Exporterad data är tillgänglig i 30 dagar och raderas sedan permanent.

Klicka på zip-filen och ladda ned data för en användare. Packa sedan upp filen för att se varje användares data per tjänst, till exempel Gmail eller Drive. Exporterad data är tillgänglig i 30 dagar och raderas sedan permanent.

Obs! Viss data, till exempel filer på delade enheter, ägs av ett tjänstkonto i stället för en användare. I exportarkivet får tjänstkonton namnet Resurs.

Visa rapporten för dataexport

I rotmappen i dataexportarkivet finns en rapport med exportens status. Du kan öppna rapporten i en webbläsare.

Om exportfel uppstod innehåller rapporten följande uppgifter:

 • Användar-/tjänst-id – användarnamn för ett användarkonto, gruppnamn eller id för tjänstkontot som det uppstod exportfel för. Kontona anges i alfabetisk ordning.
 • Kontotyp – kan vara något av följande:
  • Användare
  • Grupp
  • Kundägd data – filer som ägs av organisationen, inte enskilda användare.

   Obs! Rapporten visar några specifika typer av kundägda data, till exempel delade enheter. De visas som Resurs.

  • Tjänstkonto – konto som har skapats automatiskt för data utan ägare, till exempel Google Jamboard-innehåll.
 • Arkiv – länkar till arkivfiler med innehåll som ägs av användar- eller tjänstkontot.
 • Misslyckad sammanfattning – antalet filer som har exporterats och antalet som inte kunde exporteras. Om du vill se en lista över filer som inte har exporterats klickar du på pilen till vänster om felsammanfattningen.

Exempelrapport med exportfel

Ett exempel på en datarapport visas.

Frågor

Öppna alla   |   Stäng alla

Kan jag exportera användarnas data flera gånger?
Ja. 30 dagar efter att den senaste exporten blev klar kan du starta en ny export. 
Går det att exportera data endast för vissa användare?

Nej. Med verktyget för dataexport exporteras all data för alla användare på domänen. Det går inte att exportera enbart data av viss typ eller enbart vissa användares data.

Användarna själva kan exportera data av olika slag. Mer information finns i Ladda ned din data.

Jag vill bara exportera e-postdata. Går det att göra det med verktyget för dataexport?

Nej. Det går inte att ange vilket slags data som ska exporteras med verktyget för dataexport. All data för alla användare på domänen exporteras.

Användarna själva kan exportera data av olika slag. Mer information finns i Ladda ned din data.

Vilka uppgifter tas med i exporten?

Data som ingår i exporten

I verktyget för dataexport exporteras vanligtvis samma data som är tillgänglig i Google Takeout för användarna, plus data som endast är tillgänglig för administratörer. Det här ingår när du exporterar data med verktyget för dataexport.

 • Kalenderdata – följande kundägd data ingår också: strukturerad resursbokningsinformation.
 • Chattdata – följande kundägd data inkluderas också: meddelanden och bilagor för rum som har skapats av användare i organisationen.
 • Data i Chrome
 • Classroom-data 
 • Cloud Search-data (endast tillgängligt för administratörer)
 • Kontaktuppgifter
 • Currents-data – följande kundägd data ingår också:
  • Currents-flöden:
   • Anpassade flöden som administratörer har skapat
   • Användare som administratörer har tilldelat som ledare
   • Taggar som administratörer har laddat upp eller flyttat ned
  • Grupper som användare äger eller modererar

   Obs! Om du vill exportera grupper utan ägare eller moderatorer kontaktar du supporten. 

 • Drive-data – följande kundägd data ingår också: data på delade enheter.
 • Gmail-data – följande kundägd data ingår också:
 • Gruppdata – data för grupper utan ägare i organisationen ingår också.

  Obs! Data som användare i konsumentgrupper har skapat är bara tillgänglig för de användarna.

 • Keep-data
 • Påminnelsedata
 • Tasks-data

  Obs! Data som nyligen har tagits bort från Tasks, inklusive tidsstämplar för borttagning, inkluderas också.

 • Data som lagras i Arkiv (endast tillgänglig för administratörer) – data i en tjänst som användarna har tagit bort men som omfattas av spärrar eller lagringsregler i Arkiv. Kräver Arkiv-licenser.

 • Voice-data – följande kundägd data ingår också:
  • Beställningar av nummerportering
  • Inställningar för virtuell receptionist
  • Lista över fasta telefoner
  • Skatteadresser
  • Skatte-id
  • Telefonnummer och telefonnummertilldelningar
  • Användarlicensdata
  • Uppringningsgrupper

  Obs! Nyligen borttagen Voice-data inkluderas också.

En aktuell lista över datatyper som inte stöds finns i Kända problem för Google Workspace.

Kontotyper som ingår i exporten

 • Licensierad och aktiv
 • Tillfälligt avstängd av en administratör
 • Sparat
 • Arkiv – tidigare anställd
 • För Chrome-exporter: Aktiv Google Workspace for Education-användare
I vilket geografiskt område finns den exporterade datan?
Datan finns i USA. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
73010
false