Exportera organisationens data

Dataexporten innehåller exportfunktioner för Google Workspace-tjänster. Observera att data som användarna har raderat inte är tillgänglig för export om den inte omfattas av lagringspolicyerna i Google Arkiv.

Om du hellre vill låta användarna ladda ned sin data själva hänvisar du dem till sidan Ladda ned data. Kontrollera att Google Takeout har aktiverats.

Viktigt! För närvarande går det inte att exportera vissa typer av data. Vi rekommenderar att du granskar listan med datatyper som inte stöds innan du påbörjar en export. 

Krav

För att använda verktyget för dataexport måste du

 • ha haft ett konto på domänen i minst 30 dagar om domänen skapades för mer än 30 dagar sedan
 • vara huvudadministratör för Google-domänen
 • ha tvåstegsverifiering (2SV) aktiverad och tillämpad på ditt konto. Detta krävs endast för administratören som utför exporten. Läs mer om hur du kontrollerar om 2SV tillämpas på ditt konto.

  Tips!  Om du behöver tillämpa 2SV, men inte vill tillämpa det för alla användare i organisationsenheten skapar du först en underordnad organisationsenhet. Flytta sedan ditt konto dit och tillämpa 2SV.

 • ha färre än 1 000 användare på ditt Google-konto. (Om du har fler än 1 000 användare kontaktar du Google Cloud Support för att tillfälligt aktivera verktyget för dataexport.)

Innan du börjar

 • Dataexportverktyget exporterar inte data för användarkonton som har skapats inom 24 timmar före det att verktyget börjar exportera data.
 • Om organisationen har fler än en avancerad administratör får alla administratörer ett e-postmeddelande om att en dataexport har slutförts och verktyget börjar exportera data 48 timmar efter att du startar exportprocessen. Denna väntetid bidrar till att skydda organisationens data.
 • Om organisationen bara har en avancerad administratör skickas inget e-postmeddelande om exporten.

Exportera användardata

 1. Öppna verktyget för dataexport.

  Tips! Om du gör detta från Googles administratörskonsol klickar du på Öppna "" uppe till höger och sedan på Dataexport under Verktyg.

 2. Klicka på Starta export.

Dataexporten tar normalt 72 timmar, men kan ta upp till 14 dagar, beroende på hur stor den är. Du får ett e-postmeddelande när den är klar och redo för import till en alternativ tjänst.

Om du hellre vill låta användarna ladda ned sin data själva hänvisar du dem till sidan Ladda ned data. Kontrollera att Google Takeout har aktiverats.

Titta på exporterad data

Klicka på Åtkomst till arkiv i bekräftelsen eller verktyget för dataexport. I arkivet klickar du på mappen för att se en lista över användarmappar. Varje användarmapp innehåller en zip-fil med användarens data. Klicka på zip-filen och ladda ned data för en användare. Packa sedan upp filen för att se varje användares data per produkt. Exporterad data är tillgänglig i 30 dagar och raderas sedan permanent.

Visa rapporten för dataexport

I rotmappen i dataexportarkivet finns en rapport med exportens status. Du kan öppna rapporten i en webbläsare.

Om exportfel uppstod innehåller rapporten följande uppgifter:

 • Användar-/tjänst-id – användarnamn för ett användarkonto, gruppnamn eller id för tjänstkontot som det uppstod exportfel för. Kontona anges i alfabetisk ordning.
 • Kontotyp – kan vara något av följande:
  • Användare
  • Grupp
  • Kundägd data – filer som ägs av organisationen, inte enskilda användare.

   Obs! Rapporten visar några specifika typer av kundägda data, till exempel delade enheter.

  • Tjänstkonto – konto som har skapats automatiskt för data utan ägare, till exempel Google Jamboard-innehåll.
 • Arkiv – länkar till arkivfiler med innehåll som ägs av användar- eller tjänstkontot.
 • Misslyckad sammanfattning – antalet filer som har exporterats och antalet som inte kunde exporteras. Om du vill se en lista över filer som inte har exporterats klickar du på pilen till vänster om felsammanfattningen.

 

Om du behöver hjälp med att hämta filer som inte exporterades kontaktar du support för Google Workspace. De återställer exporttidsgränsen så att du kan starta en fullständig export utan att vänta 30 dagar.

Frågor

Kan jag exportera användarnas data flera gånger?
Ja. 30 dagar efter att den senaste exporten blev klar kan du starta en ny export. 
Går det att exportera data endast för vissa användare?

Nej. Med verktyget för dataexport exporteras all data för alla användare på domänen. Det går inte att exportera enbart data av viss typ eller enbart vissa användares data.

Användarna själva kan exportera data av olika slag. Mer information finns i Ladda ned data.

Jag vill bara exportera e-postdata. Går det att göra det med verktyget för dataexport?

Nej. Det går inte att ange vilket slags data som ska exporteras med verktyget för dataexport. All data för alla användare på domänen exporteras.

Användarna själva kan exportera data av olika slag. Mer information finns i Ladda ned data.

Vilka uppgifter tas med i exporten?

Data som ingår i exporten

I verktyget för dataexport exporteras vanligtvis samma data som är tillgänglig i Google Takeout för användarna, plus data som endast är tillgänglig för administratörer. Det här ingår när du exporterar data med verktyget för dataexport.

 • Kalenderdata

  Följande kundägd data inkluderas också: strukturerad resursbokningsinformation

 • Chattdata

  Följande kundägd data inkluderas också: meddelanden och bilagor för rum som har skapats av användare i organisationen

 • Data i Chrome
 • Classroom-data 
 • Cloud Search-data (endast tillgängligt för administratörer)
 • Kontaktuppgifter
 • Drive-data

  Följande kundägd data inkluderas också: data på delade enheter

 • Gmail-data

  Följande kundägd data inkluderas också:

 • Data i grupper

  Följande kundägd data inkluderas också: ägarlösa grupper i organisationen

  Obs! Data som användare i konsumentgrupper har skapat är bara tillgänglig för de användarna.

 • Keep-data
 • Påminnelsedata
 • Tasks-data

  Obs! Data som nyligen har tagits bort från Tasks, inklusive tidsstämpar för borttagning, inkluderas också.

 • Data som lagras i Arkiv (endast tillgänglig för administratörer) – data i en tjänst som användarna har tagit bort men som omfattas av spärrar eller lagringsregler i Arkiv. Kräver Arkiv-licenser.

 • Voice-data

  Följande kundägd data inkluderas också:

  • Beställningar av nummerportering
  • Inställningar för virtuell receptionist
  • Lista över fasta telefoner
  • Skatteadresser
  • Skatte-id
  • Telefonnummer och telefonnummertilldelningar
  • Användarlicensdata
  • Uppringningsgrupper

  Obs! Nyligen borttagen Voice-data inkluderas också.

En aktuell lista över datatyper som inte stöds finns i Kända problem för Google Workspace.

Kontotyper som ingår i exporten

Var finns data när den har exporterats?
Data finns i USA. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt