Exportera organisationens data

Om organisationen ska sluta använda Google kan du ta användarnas data med dig med hjälp av verktyget för dataexport. Du kan exportera och ladda ned data från de Google-produkter de använder, till exempel Gmail, Google Kalender och Drive. Data laddas ned i ett steg. Sedan kan du importera data hos den nya leverantören. 

Om du hellre vill låta användarna ladda ned sin data själva hänvisar du dem till sidan Ladda ned data.

Krav

För att använda verktyget för dataexport måste du: 

 • Ha haft ett konto på domänen i minst 30 dagar om domänen skapades för mer än 30 dagar sedan. 
 • Vara huvudadministratör för Google-domänen.
 • Ha tillämpat tvåstegsverifiering på kontot.
 • Ha färre än 1 000 användare på ditt Google-konto. Om du har fler än 1 000 användare kontaktar du Google Cloud Support för att tillfälligt aktivera verktyget för dataexport. 

Vilken data exporteras?

Dataexport innehåller exportfunktioner för G Suite-tjänster.

Det finns vissa begränsningar i Dataexport och export av följande stöds inte:

 • Data som raderats av användare men lagras i Arkiv. En Arkiv-administratör kan exportera denna data från Arkiv.
 • Data från teamenheter om domänen har flera samtidiga G Suite-prenumerationer (exempelvis domäner med både G Suite Basic och G Suite Enterprise-licenser) eller data från teamenheter för Drive Enterprise-utgåvan. Använd Arkiv för att exportera data från teamenheter.
 • Chrome Sync (en tjänst enbart för EDU-kunder) och data från Uppgifter.
 • Data för användare som har stängts av, arkiverats eller tilldelats licensen Arkiv – tidigare anställd (gäller enbart licenser för tidigare anställd för domäner som överförts från Google Message Discovery).

Kontakta Google Cloud-support om du behöver hjälp med att exportera data kring dessa begränsningar.

Data som användare har raderat är inte tillgänglig för export med Dataexport.

Viktigt

 • När du använder verktyget för dataexport måste du exportera alla G Suite-data som stöds för varje aktiv användare på domänen. Du kan inte delvis exportera vissa datatyper eller exportera data för en underuppsättning av domänens användare.

 • Du kan inte exportera data för borttagna användare eller användare som skapats under de senaste 24 timmarna.

 • Vissa nyskapade uppgifter kanske inte ingår i din dataexport.

Exportera användardata

 1. Öppna verktyget för dataexport.

  Tips! Om du gör detta från Googles administratörskonsol klickar du på Öppna Open och Dataexport under Verktyg uppe till höger.

 2. Klicka på Starta export.

Exporten kan ta upp till 72 timmar beroende på hur stor domänen är. Du får ett e-postmeddelande när den är klar.

Titta på exporterad data

Klicka på Åtkomst till arkiv i bekräftelsen eller verktyget för dataexport.

I arkivet klickar du på mappen för att se en lista över användarmappar. Varje användarmapp innehåller en zip-fil med användarens data. Klicka på zip-filen och ladda ned data för en användare. Zippa sedan upp filen för att se varje användares data per produkt. Exporten är tillgänglig i 30 dagar. Efter 30 dagar raderas den permanent. 

Om all data inte har exporterats för domänen testar du att exportera igen eller kontaktar Support för G Suite.

Frågor

Kan jag exportera användarnas data flera gånger? 
Ja. 30 dagar efter att den senaste exporten blev klar kan du starta en ny export.  
Går det att exportera data endast för vissa användare?

Nej. Med verktyget för dataexport exporteras all data för alla användare på domänen. Det går inte att exportera enbart data av viss typ eller enbart vissa användares data.

Användarna själva kan exportera data av olika slag. Mer information finns i Ladda ned data.

Jag vill bara exportera e-postdata. Går det att göra det med verktyget för dataexport?

Nej. Det går inte att ange vilket slags data som ska exporteras med verktyget för dataexport. All data för alla användare på domänen exporteras.

Användarna själva kan exportera data av olika slag. Mer information finns i Ladda ned data.

Kan jag stoppa exportprocessen när den har börjat?

Nej. När du har startat exportprocessen måste du vänta tills den är klar.

Var finns data när den har exporterats?
Data finns i USA. 
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?