Exportera organisationens data

Dataexport innehåller exportfunktioner för G Suite-tjänster. Exporten innehåller dock kanske inte allt du förväntar dig. Läs därför igenom artikeln noggrant. Viss data måste för närvarande exporteras via alternativa metoder då de är tillgängliga.

Vi uppdaterar den här artikeln för att informera dig om eventuella ändringar av verktyget Dataexport.

Obs! Data som användarna har raderat är inte tillgänglig för export med Dataexport. 

Viktiga anmärkningar

Vi uppdaterar den här artikeln med eventuella ändringar av verktyget för dataexport.

Verktyget för dataexport stöder för närvarande inte

Kontakta Google Cloud-support om du behöver mer information eller hjälp.

Data som ska exporteras med andra metoder:

Kontakta Google Cloud Support om du behöver hjälp med att använda dessa metoder för att exportera din data.

Krav

För att använda verktyget för dataexport måste du

  • ha haft ett konto på domänen i minst 30 dagar om domänen skapades för mer än 30 dagar sedan
  • vara huvudadministratör för Google-domänen
  • ha tillämpat tvåstegsverifiering på kontot (Detta krävs endast för administratören som utför exporten.)
  • ha färre än 1 000 användare på ditt Google-konto. Om du har fler än 1 000 användare kontaktar du Google Cloud Support för att tillfälligt aktivera verktyget för dataexport.

Exportera användardata

  1. Öppna verktyget för dataexport.
    Tips! Om du gör detta från Googles administratörskonsol klickar du på Öppna Open och Dataexport under Verktyg uppe till höger.
  2. Klicka på Starta export.

Dataexporten tar normalt 72 timmar, men kan ta upp till nio dagar, beroende på hur stor dataexporten är. Du får ett e-postmeddelande när den är klar och redo för import till en alternativ tjänst.

Om du hellre vill låta användarna ladda ned sin data själva hänvisar du dem till sidan Ladda ned data.

Titta på exporterad data

Klicka på Åtkomst till arkiv i bekräftelsen eller verktyget för dataexport.

I arkivet klickar du på mappen för att se en lista över användarmappar. Varje användarmapp innehåller en zip-fil med användarens data. Klicka på zip-filen och ladda ned data för en användare. Zippa sedan upp filen för att se varje användares data per produkt. Exporterad data är tillgänglig i 30 dagar och raderas sedan permanent.

Frågor

Kan jag exportera användarnas data flera gånger? 
Ja. 30 dagar efter att den senaste exporten blev klar kan du starta en ny export.  
Går det att exportera data endast för vissa användare?

Nej. Med verktyget för dataexport exporteras all data för alla användare på domänen. Det går inte att exportera enbart data av viss typ eller enbart vissa användares data.

Användarna själva kan exportera data av olika slag. Mer information finns i Ladda ned data.

Jag vill bara exportera e-postdata. Går det att göra det med verktyget för dataexport?

Nej. Det går inte att ange vilket slags data som ska exporteras med verktyget för dataexport. All data för alla användare på domänen exporteras.

Användarna själva kan exportera data av olika slag. Mer information finns i Ladda ned data.

Kan jag stoppa exportprocessen när den har börjat?

Nej. När du har startat exportprocessen måste du vänta tills den är klar.

Var finns data när den har exporterats?
Data finns i USA. 
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?