Search Ads 360'a genel bakış

Search Ads 360'ın işleyiş şekli

Search Ads 360 bir ajans yapısı modelini izler

Search Ads 360 agency structure

Birçok reklam ajansının, birden çok reklamverenin arama ve sosyal pazarlamayı yönetmek için ayrı ekipler oluşturması gibi, Search Ads 360'ta birden çok reklamvereni tek bir ajans ağı altında yönetebilirsiniz. 

Bu reklamverenlerin her biri kendi motor hesapları grubunu ve kampanyalarını, ayrıca raporları görüntüleyebilen ve ayarları düzenleyebilen kendi kullanıcı kümesini içerir.

Her bir motor hesabı, reklamveren ve hatta ajans ağının tamamı (Search Ads 360 kullanıcı hesabınıza verilen izinlere bağlıdır) için raporlar çalıştırabilirsiniz.

Bir doğrudan pazarlamacıysanız en az bir reklamveren içeren bir ajansınız olur. Kuruluşunuzdaki farklı ürün hatları veya bölümler için birden çok reklamveren oluşturabilirsiniz.

Bu makalede, Search Ads 360'ın bir reklamverendeki desteklenen arama motorları hakkında nasıl rapor oluşturduğu açıklanmaktadır. Sosyal motor kampanyalarınız ve Search Ads 360'taki Naver gibi diğer arama motorları hakkında rapor oluşturmayla ilgili bilgi için aşağıdaki makalelere bakın.

Search Ads 360 arama motorlarıyla veri alışverişi yapar

Search Ads 360'ın çeşitli arama motorlarıyla doğrudan API bağlantısı vardır. API, bilgisayar sistemlerinin birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları bir komut dizisidir. Search Ads 360 ve arama motorları, kampanya ayarları, anahtar kelimeler ve reklamlar gibi çeşitli bilgileri internet üzerinden birbirlerine göndermek için API'leri kullanır. Her arama motorunun kendi API'si vardır. Bu API'ler desteklenen özellikler, verilerin ne sıklıkta yenilendiği, Search Ads 360'ın API'ye ne sıklıkta erişmesine izin verildiği gibi konularda kendilerine özgü davranışlara sahiptir.

Search Ads 360'ı bir motora bağladıktan sonra, Search Ads 360'ta arama motoru pazarlama kampanyaları oluşturup yönetebilir ve değişikliklerin otomatik olarak motorlara aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Benzer bir şekilde, doğrudan motorlarda değişiklik yapabilir ve bunları Search Ads 360'a içe aktarabilirsiniz (senkronize edebilirsiniz). Değişiklikleri senkronize etmeyi unutmadığınızdan emin olmak için senkronizasyon programını otomatik ve düzenli olarak gerçekleştirilecek bir şekilde ayarlamanız önerilir.

 

Search Ads 360 performans metriklerini nasıl alır?

Search Ads 360, bağımsız reklamlara, anahtar kelimelere ve diğer öğelere ilişkin performans metriklerini izlemek için tıklama sunucusu URL'si adlı kendi URL'sini kullanır. Bir motorun tıklama sunucusu URL'si ile etkileşimde bulunma şekli, motorun paralel izleme desteğine bağlıdır.

Paralel izleme ile metrikleri edinme

Search Ads 360, paralel izleme kullanan arama motoru hesaplarındaki performans metriklerinin nasıl edinildiği aşağıda gösterilmektedir:

 1. Tüketici, bir arama motorunda bir ürünü arar.
 2. Arama motoru, bir reklam görüntüler ve bir gösterim bildirir.
 3. Tüketici, reklamı tıklar.
  Arama motoru, bir tıklama bildirir ve müşteriyi doğruca açılış sayfanıza gönderir.
  Aynı zamanda motor, tıklama sunucusu URL'sine bir ek istek gönderir.
 4. Search Ads 360, bir ziyareti bildirmek ve ziyareti reklamınızla ilişkilendirmek için tıklama sunucusu URL'sindeki verileri kullanır. 

  Motorların Tıklamaları bildirirken, Search Ads 360'ın Ziyaretleri bildirdiğini unutmayın. Açılış sayfaları yanlış açılış sayfası URL'leri, bağlantı sorunları veya spam filtrelemesi gibi nedenlerle kullanılamadığında tıklamaların sayısı ziyaretlerin sayısından farklı olur.

 5. Tüketici, bir satın alma işlemi gerçekleştirir ve reklamverenin onay sayfasına ulaşır.
 6. Onay sayfasında bir dönüşümü etkinleştiren ve bildiren bir Floodlight etiketi bulunur.
  Search Ads 360 bir Floodlight dönüşümü rapor eder.

Paralel izleme olmadan metrikleri edinme

Paralel izleme kullanmayan arama motoru hesaplarında Search Ads 360, performans metrikleri edinmek için URL yönlendirmesini kullanır. URL yönlendirmesi, tıklamayı bir web sayfasına ulaştırmadan önce bir veya daha fazla hizmete ya da sağlayıcıya yönlendiren standart bir Web tekniğidir. Her hizmet veya sağlayıcı, URL'ye bilgiler ekleyebilir veya etkinliği izlemek için URL'deki bilgileri kullanabilir.

Search Ads 360'ın uyguladığı URL yönlendirme sürecine ilişkin bir genel bakışı burada bulabilirsiniz:

 1. Tüketici, bir arama motorunda bir ürünü arar.
 2. Arama motoru, bir reklam görüntüler ve bir gösterim bildirir.
 3. Tüketici, reklamı tıklar.
  Arama motoru, bir tıklama bildirir.
 4. Tüketici, Search Ads 360 tıklama sunucularına yönlendirilir.
 5. Search Ads 360, bazı izleme bilgilerini kaydeder ve tıklamayı reklamverenin açılış sayfasına yönlendirir. 
  Tıklamanın açılış sayfasına başarıyla yönlendirildiğini onaylamak için Search Ads 360 bir ziyaret bildirir.

  Motorların Tıklamaları bildirirken, Search Ads 360'ın Ziyaretleri bildirdiğini unutmayın. Açılış sayfaları yanlış açılış sayfası URL'leri, bağlantı sorunları veya spam filtrelemesi gibi nedenlerle kullanılamadığında tıklamaların sayısı ziyaretlerin sayısından farklı olur.

 6. Tüketici, bir satın alma işlemi gerçekleştirir ve reklamverenin onay sayfasına ulaşır.
 7. Onay sayfasında bir dönüşümü etkinleştiren ve bildiren bir Floodlight etiketi bulunur.
  Search Ads 360 bir Floodlight dönüşümü rapor eder.

Bu süreç hakkında daha fazla bilgi edinin.

Search Ads 360 dönüşümleri izlemek için Floodlight etiketleri kullanır

Floodlight, Google Marketing Platform için dönüşüm izleme sistemidir. Diğer dönüşüm izleme sistemlerinde olduğu gibi, sitenizdeki etkinliği izleyen etiketlerden ve raporlarınıza dönüşüm verilerini eklemek için kullanılan raporlama özelliklerinden oluşur. DoubleClick çerezi, belirli bir tarayıcıdan tekrar eden ziyaretleri tanımak için Floodlight'ı etkinleştirir.

Google Marketing Platform'daki tüm mülkler (Campaign Manager), Display & Video 360 ve Search Ads 360) Floodlight'ı kullanabildiğinden, hem görüntülü reklam hem de arama reklamcılığı dönüşümlerini izlemek için tek bir Floodlight etiketleri kümesini kullanabilirsiniz. Bu, kanallar arası dönüşüm hunilerinin dönüşümleri bir defadan daha fazla saymasını da engeller (örneğin, bir görüntülü reklam tıklamasından başlayıp bir ücretli arama tıklamasıyla sona eren dönüşümler, son tıklama kredisini ücretli arama tıklamasına verir).

Floolight tags record data on a web page and then pass the data to a Floodlight activity.

Floodlight dönüşümlerini ölçmek için izleme parametreleri

Müşteriler reklamlarınızı tıkladıklarında, açılış sayfası URL’lerinizin sonuna iki parametre eklenir: gclid ve gclsrc. Floodlight dönüşümlerini ölçmek için Search Ads 360, bu parametrelerin sitenizde Google Etiket Yöneticisi tarafından yerleştirilmiş bir global site etiketi veya dönüşüm bağlayıcı etiketi içeren bir sayfaya iletilmesini gerektirir. Siteniz bu parametreleri kaldırır veya müşteriniz bu etiketlerden birini içeren bir sayfaya ulaşmadan önce değerleri değiştirirse Search Ads 360, Floodlight dönüşümlerini reklamlarınızla ilişkilendiremez.

Search Ads 360'taki dönüşümleri izlemek için Floodlight'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Search Ads 360 ve diğer dönüşüm izleme sistemleri

Search Ads 360, Google Ads dönüşüm izleme ve Google Analytics gibi diğer izleme sistemleri tarafından kaydedilen dönüşümleri de raporlayabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?