Omówienie Search Ads 360

Jak działa Search Ads 360

Search Ads 360 kształtuje strukturę agencji

Search Ads 360 agency structure

W wielu agencjach reklamowych osobne zespoły zajmują się zarządzaniem działaniami marketingowymi w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych na potrzeby wielu reklamodawców. Analogicznie w Search Ads 360 możesz zarządzać wieloma reklamodawcami w ramach jednej sieci agencji.

Każdy z tych reklamodawców zawiera własną grupę kont wyszukiwarek i kampanii, a także własną grupę użytkowników, którzy mogą wyświetlać raporty i edytować ustawienia.

Możesz generować raporty dla pojedynczych kont wyszukiwarek, poszczególnych reklamodawców, a nawet dla całej sieci agencji (w zależności od uprawnień przyznanych Twojemu kontu użytkownika Search Ads 360).

Jeśli jesteś bezpośrednim specjalistą ds. marketingu, nadal masz agencję z co najmniej jednym reklamodawcą. Możesz utworzyć wielu reklamodawców dla różnych linii produktowych lub działów w organizacji.

W tym artykule opisano, jak Search Ads 360 generuje raporty o obsługiwanych wyszukiwarkach w ramach reklamodawcy. Informacje o generowaniu raportów dotyczących kampanii w wyszukiwarkach społecznościowych i innych wyszukiwarkach (np. Naver) w Search Ads 360 znajdziesz w tych artykułach:

Search Ads 360 wymienia dane z wyszukiwarkami

Search Ads 360 ma bezpośrednie połączenie przez interfejs API z kilkoma wyszukiwarkami. Interfejs API to zestaw poleceń, które umożliwiają systemom komputerowym komunikowanie się ze sobą. Search Ads 360 i wyszukiwarki korzystają z interfejsów API, by przesyłać między sobą rozmaite informacje przez internet, na przykład ustawienia kampanii, słowa kluczowe czy reklamy. Każda wyszukiwarka ma własny interfejs API o unikalnym działaniu, obejmujący obsługiwane funkcje, częstotliwość odświeżania danych, dozwoloną częstotliwość korzystania z niego przez Search Ads 360 itd.

Po połączeniu Search Ads 360 z wyszukiwarką możesz tworzyć kampanie marketingowe w wyszukiwarkach oraz zarządzać nimi. Zmiany będą automatycznie kopiowane do wyszukiwarek. Podobnie możesz wprowadzać zmiany bezpośrednio w wyszukiwarkach i importować (synchronizować) je do Search Ads 360. Aby mieć pewność, że nie zapomnisz zsynchronizować zmian, zalecamy zaplanowanie synchronizacji, by odbywały się one automatycznie i regularnie.

 

Jak Search Ads 360 pobiera dane o skuteczności

Do śledzenia danych o skuteczności poszczególnych reklam, słów kluczowych i innych elementów Search Ads 360 używa własnego linku monitorującego nazywanego adresem URL serwera kliknięć. Sposób interakcji wyszukiwarki z adresem URL serwera kliknięć zależy od tego, czy wyszukiwarka obsługuje śledzenie równoległe.

Uzyskiwanie danych, gdy śledzenie równoległe jest dostępne

Search Ads 360 uzyskuje dane o skuteczności z kont wyszukiwarek, które korzystają ze śledzenia równoległego, w ten sposób:

 1. Klient wyszukuje produkt w wyszukiwarce.
 2. Wyszukiwarka wyświetla reklamę i zgłasza wyświetlenie.
 3. Klient klika reklamę.
  Wyszukiwarka zgłasza kliknięcie i wysyła klienta bezpośrednio na stronę docelową.
  W tym samym czasie wyszukiwarka wysyła dodatkowe żądanie na adres URL serwera kliknięć.
 4. Na podstawie danych w adresie URL serwera kliknięć Search Ads 360 zgłasza wizytę i przypisuje ją Twojej reklamie.

  Zwróć uwagę, że wyszukiwarki rejestrują kliknięcia, a Search Ads 360 rejestruje Wizyty. Liczba kliknięć różni się od liczby wizyt, jeśli strona docelowa jest niedostępna (np. z powodu nieprawidłowego adresu URL, problemów z łącznością lub filtrowania spamu).

 5. Klient dokonuje zakupu i trafia na stronę potwierdzenia reklamodawcy.
 6. Strona potwierdzenia zawiera tag Floodlight, który uruchamia i zgłasza konwersję.
  Search Ads 360 zgłasza konwersję Floodlight.

Uzyskiwanie danych, gdy śledzenie równoległe jest niedostępne

Do pobierania danych o skuteczności na kontach wyszukiwarek bez śledzenia równoległego Search Ads 360 używa przekierowania adresu URL.Przekierowanie adresu URL to standardowa technika internetowa polegająca na przekierowaniu kliknięcia za pośrednictwem co najmniej jednej usługi lub dostawcy, zanim trafi na określoną stronę internetową. Każda usługa lub dostawca może dodać informacje do adresu URL lub wykorzystać zawarte w nim informacje do śledzenia aktywności.

Oto ogólna procedura procesu przekierowania adresu URL stosowana przez Search Ads 360:

 1. Klient wyszukuje produkt w wyszukiwarce.
 2. Wyszukiwarka wyświetla reklamę i zgłasza wyświetlenie.
 3. Klient klika reklamę.
  Wyszukiwarka zgłasza kliknięcie.
 4. Klient zostaje przekierowany do serwerów kliknięć Search Ads 360.
 5. Search Ads 360 rejestruje informacje o śledzeniu i przekierowuje kliknięcie na stronę docelową reklamodawcy.
  Search Ads 360 zgłasza wizytę, aby potwierdzić pomyślne przekierowanie kliknięcia na stronę docelową.

  Zwróć uwagę, że wyszukiwarki rejestrują kliknięcia, a Search Ads 360 rejestruje Wizyty. Liczba kliknięć różni się od liczby wizyt, jeśli strona docelowa jest niedostępna (np. z powodu nieprawidłowego adresu URL, problemów z łącznością lub filtrowania spamu).

 6. Klient dokonuje zakupu i trafia na stronę potwierdzenia reklamodawcy.
 7. Strona potwierdzenia zawiera tag Floodlight, który uruchamia i zgłasza konwersję.
  Search Ads 360 zgłasza konwersję Floodlight.

Dowiedz się więcej o śledzeniu równoległym.

Search Ads 360 używa do śledzenia konwersji tagów Floodlight

Floodlight to system śledzenia konwersji na potrzeby platformy Google Marketing Platform. Podobnie jak inne systemy śledzenia konwersji obejmuje tagi, które śledzą aktywność w Twojej witrynie, oraz funkcje raportowania umożliwiające dodawanie danych o konwersjach do raportów. Dzięki plikowi cookie DoubleClick Floodlight rozpoznaje wielokrotne wizyty z określonej przeglądarki.

Wszystkie usługi w ramach platformy Google Marketing Platform – Campaign Manager 360, Display & Video 360 i Search Ads 360 – obsługują Floodlight, więc możesz używać jednego zestawu tagów Floodlight do śledzenia konwersji zarówno z reklam displayowych, jak i z reklam w sieci wyszukiwania. Dzięki temu ścieżki śledzenia konwersji na wielu kanałach liczą konwersje tylko raz (na przykład w przypadku konwersji, które rozpoczynają się od kliknięcia reklamy displayowej i kończą kliknięciem w płatnych wynikach wyszukiwania, udział w konwersji zostanie przypisany ostatniemu kliknięciu w płatnych wynikach wyszukiwania).

Floolight tags record data on a web page and then pass the data to a Floodlight activity.

Parametry śledzenia do pomiaru konwersji Floodlight

Gdy klienci klikają reklamy, do adresów URL stron docelowych są dołączane dwa parametry: gclid i gclsrc. Aby móc mierzyć konwersje Floodlight, Search Ads 360 wymaga przekazania tych parametrów do strony w witrynie zawierającej globalny tag witryny lub tag łączący konwersje umieszczony przez Menedżera tagów Google. Jeśli Twoja witryna usunie te parametry lub zmieni wartości, zanim użytkownik trafi na stronę zawierającą jeden z tych tagów, usługa Search Ads 360 nie będzie mogła przypisać konwersji Floodlight do Twoich reklam.

Dowiedz się więcej o śledzeniu konwersji w Search Ads 360 za pomocą Floodlight.

Search Ads 360 i inne systemy śledzenia konwersji

Search Ads 360 może też raportować konwersje zarejestrowane przez inne systemy śledzące, takie jak śledzenie konwersji Google Ads i Google Analytics.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem