Nie mogę przenieść danych na nowy telefon Pixel

Jeśli przy kopiowaniu danych z dotychczasowego telefonu na nowy telefon Pixel wystąpią problemy, spróbuj je rozwiązać, wykonując te czynności.

Możesz automatycznie przenieść dane z większości telefonów z Androidem 5.0 lub nowszym oraz iOS 8.0 lub nowszym. Dane z większości innych systemów możesz przenieść ręcznie. Dowiedz się, jak sprawdzić wersję Androida lub iOS.

Możesz też przywrócić dane na telefonie, który nie jest nowy lub został zresetowany. Jak utworzyć kopię zapasową i przywrócić dane

Ważne: jeśli na urządzeniu zabraknie miejsca, przesyłanie danych może zostać wstrzymane. Przed rozpoczęciem przenoszenia danych sprawdź dostępne miejsce.

Konfiguracja zatrzymuje się lub nie rozpoczyna

Utrata zasilania lub przerwanie połączenia

W przypadku utraty zasilania, przerwania połączenia z siecią Wi-Fi bądź komórkową lub odłączenia kabla przywróć urządzenie do ustawień fabrycznych i zacznij jeszcze raz.

Nic się nie dzieje lub pojawia się komunikat „Spróbuj użyć innego kabla”

Sprawdzanie kabla

 • Odłącz kabel od obu urządzeń i ponownie go podłącz.
 • Spróbuj użyć innego kabla. Nie wszystkie kable zasilające pozwalają na przenoszenie danych.

Przejściówka Quick Switch

 • Jeśli korzystasz z przejściówki Quick Switch, sprawdź, czy jest podłączona do telefonu Pixel.
 • Jeśli nie korzystasz z przejściówki Quick Switch, spróbuj jej użyć. Przejściówka może wskazać telefonom kierunek przenoszenia danych. W razie potrzeby użyj przejściówki do kabli USB-C i USB-A.

Sprawdzanie podstawowych kwestii

 • Sprawdź, czy obydwa telefony są odblokowane, naładowane i włączone.
 • Na telefonach Pixel (2016) włącz Oszczędzanie baterii, jeśli jest wyłączone.

Jeśli żaden kabel nie działa, dowiedz się, jak przenieść dane bez kabla.

Komunikat „Telefon może nie być obsługiwany”
 1. Zainstaluj wszystkie dostępne aktualizacje na dotychczasowym telefonie.
 2. Zrestartuj dotychczasowy telefon. Na większości telefonów wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania.
 3. Spróbuj ponownie użyć przejściówki. Jeśli przejściówka Quick Switch wciąż nie działa z dotychczasowym telefonem, dowiedz się, jak przenieść dane z telefonu z Androidem lub iPhone'a bez przejściówki.
Przenoszenie danych zatrzymało się (tylko Android)
 1. Jeśli konfiguracja zatrzyma się na ponad 15 minut, kliknij Zatrzymaj kopiowanie.
 2. Gdy pojawi się komunikat „Telefon jest już prawie gotowy”, sprawdź, które dane zostały skopiowane.Skopiowanie niektórych danych z dotychczasowego telefonu z Androidem może nie być możliwe. Których danych nie można skopiować z Androida
Nie można przenieść przez Wi-Fi
Do przenoszenia danych przez Wi-Fi można wykorzystywać tylko niektóre urządzenia. Przesyłanie z iPhone'a z iOS 7 lub telefonu z Androidem 4 bądź starszym nie jest możliwe.
Nie mogę skonfigurować profilu służbowego

Jeśli podczas ustawiania profilu służbowego w ramach konfigurowania telefonu napotkasz problem, wykonaj jedną z wymienionych czynności.

Pomiń konfigurowanie profilu służbowego

 1. Gdy podczas konfiguracji pojawi się komunikat „Dodaj konto służbowe na następnym ekranie”, kliknij Pomiń.
 2. Dokończ konfigurację normalnie.
 3. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Ustawienia a potem Hasła i konta a potem Dodaj konto a potem Google.

Wskazówka: więcej informacji o konfigurowaniu profilu służbowego znajdziesz w artykule Konfigurowanie Google Workspace na urządzeniu z Androidem.

Wyczyść ustawienia iPhone'a

Jeśli konto służbowe na iPhonie obejmuje funkcję zarządzania urządzeniem, niektóre ustawienia mogą nie zostać prawidłowo zaktualizowane podczas przenoszenia danych. Jeśli napotkasz problem, wykonaj te czynności:

 1. Usuń profil zarządzania urządzeniem.
  1. Na iPhonie otwórz aplikację Ustawienia.
  2. Kliknij Ogólne a potem Zarządzanie urządzeniami.
  3. Wybierz swój profil.
  4. Kliknij Usuń zarządzanie.
  5. Wpisz kod dostępu.
 2. Wyczyść ustawienia iPhone'a.
  1. Na iPhonie otwórz aplikację Ustawienia.
  2. Kliknij Ogólne a potem Przenieś zawartość lub wyzeruj iPhone’a a potem Wyzeruj a potem Wszystkie ustawienia.
 3. Powtórz konfigurację telefonu.

Wskazówka: resetowanie ustawień iPhone'a nie powoduje wykasowania danych ani aplikacji.

Przywróć telefon Pixel do ustawień fabrycznych

Ważne: przywrócenie do ustawień fabrycznych powoduje wykasowanie wszystkich danych z telefonu.

Jeśli konfiguracja telefonu została już ukończona i powyższe czynności nie okazały się skuteczne lub możliwe do przeprowadzenia, być może trzeba będzie najpierw przywrócić ustawienia fabryczne.

 1. Przywróć telefon Pixel do ustawień fabrycznych. Jak przywrócić Pixela do ustawień fabrycznych
 2. Powtórz konfigurację telefonu.

Konfiguracja zakończyła się, ale dane nie zostały skopiowane

Pominięto przenoszenie danych po pierwszym uruchomieniu

Powrót do konfiguracji
 • W ciągu kilku minut
  Otrzymasz powiadomienie, że konfiguracja telefonu Pixel nie została zakończona. Kliknij Zakończ konfigurację.
 • Jeśli upłynęło kilka dni
  Otwórz aplikację Ustawienia. U góry kliknij Zakończ konfigurację.
 • Jeśli minął jakiś czas
  Zawsze możesz zresetować telefon, jednak spowoduje to wykasowanie wszystkich danych. Jak przywrócić ustawienia fabryczne

Dlaczego niektóre dane nie są przenoszone z iPhone'a

iPhone nadzorowany przez organizację

iPhone nadzorowany

Jeśli Twój iPhone jest nadzorowany przez firmę, szkołę lub inną organizację, dane nie zostaną skopiowane. Aby sprawdzić, czy Twój iPhone jest nadzorowany:
 1. Otwórz Ustawienia A potem Ogólne A potem Informacje.
 2. Pod nazwą urządzenia poszukaj informacji „Ten iPhone jest nadzorowany”.

iPhone zarządzany

Jeśli iPhonem zarządza firma, szkoła lub inna organizacja, możliwość kopiowania danych może być ograniczona. Aby sprawdzić, czy Twój iPhone jest zarządzany:

 1. Otwórz Ustawienia A potem Ogólne A potem Profile i zarządzanie urządzeniem.
 2. Pod nazwą urządzenia znajdź profile zasad organizacji.

Aby zwiększyć zakres kopiowanych danych, możesz usunąć te profile. Może to wpłynąć na dostęp do informacji Twojej organizacji.

Włączono iMessage
Jeśli zmieniasz iPhone'a na telefon Pixel, wyłącz usługę iMessage.Jak wyłączyć iMessage
Zdjęcia HEIF na iPhonie (iOS 11 i nowsze)
Aby automatycznie wyświetlić oryginalne zdjęcia HEIF na Pixelu, zapisz na iPhonie zdjęcia HEIF w Zdjęciach Google. Jak tworzyć kopie zapasowe Zdjęć Google
Wskazówka: jeśli nie masz na iPhonie Zdjęć Google, w czasie konfiguracji zdjęcia HEIF zostaną przekształcone na Pixelu w zdjęcia JPG.

Co nie jest kopiowane w czasie konfiguracji

Z urządzenia z Androidem
 • Pobrane pliki, na przykład PDF-y
 • Zdjęcia, filmy i muzyka przechowywane w ukrytych lub zamkniętych folderach
 • Aplikacje spoza Sklepu Google Play
 • Dane z aplikacji, które nie używają kopii zapasowej Androida
 • Konta inne niż konta Google oraz pochodzące z nich dane
 • Kontakty i kalendarze synchronizowane z usługami innymi niż Google
 • Dzwonki
 • Niektóre ustawienia telefonu (różne w zależności od telefonu i wersji Androida)

Jak przenieść niektóre z tych danych po zakończeniu konfiguracji

Z iPhone'a
 • Zakupy w aplikacji
 • Ustawienia telefonu takie jak hasła do Wi-Fi
 • Muzyka z zabezpieczeniami DRM
 • Zakładki z Safari®
 • Płatne aplikacje i aplikacje niedostępne w Google Play
 • Niektóre dane aplikacji, np. dane z aplikacji, które nie są przechowywane w chmurze

Jak przenieść niektóre z tych danych po zakończeniu konfiguracji

Z BlackBerry lub Windows Phone
W przypadku przenoszenia danych z urządzeń BlackBerry lub Windows Phone na telefonie Pixel automatycznie pojawiają się tylko dane zapisane na koncie Google.Jak ręcznie skopiować niektóre dane z BlackBerry lub Windows Phone

Inne problemy z kopiowaniem danych

Z urządzenia z Androidem

Podczas konfiguracji – brak kabla
 1. Na telefonie Pixel:
  • Kliknij Start.
  • Połącz się z siecią Wi-Fi lub siecią operatora komórkowego.
 2. Gdy pojawi się ekran „Skopiuj aplikacje i dane”, kliknij Dalej.
 3. Gdy pojawi się komunikat „Użyj starego urządzenia”, kliknij Nie można użyć starego telefonu.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się na konto Google i uzyskać dostęp do kopii zapasowej.
Wskazówka: aby przenieść dane z telefonu z Androidem 5 lub nowszym na Pixela 6 lub nowszego, w tym Fold, możesz skopiować dane przez Wi-Fi.
Nie można użyć starego telefonu
 1. Sprawdź, czy masz kopię zapasową danych z dotychczasowego telefonu z Androidem. Jak zarządzać kopiami zapasowymi
 2. Na telefonie Pixel kliknij Rozpocznij. Jeśli nie widzisz „Rozpocznij”, dowiedz się, jak wrócić do konfiguracji.
 3. Kliknij Dalej A potem Nie można użyć starego telefonu.
 4. W sekcji „Skopiuj w inny sposób” kliknij OK A potem Kopia zapasowa z chmury.
 5. Połącz się z siecią Wi-Fi lub komórkową.
 6. Zaloguj się na konto Google, na którym znajduje się kopia zapasowa danych.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Przenoszenie danych bez powrotu do konfiguracji i przenoszenie wybranych danych

Kopiowanie kontaktów

Jeśli używasz już kontaktów na koncie Google, na przykład w Gmailu, automatycznie pokażą się one na telefonie Pixel, gdy się zalogujesz.Aby je zobaczyć, na telefonie Pixel otwórz aplikację Kontakty Kontakty.

Jeśli kontakty są na karcie SIM, dowiedz się, jak je zaimportować.

Kopiowanie zdjęć, filmów, plików i folderów

 • Po połączeniu z internetem
  Prześlij materiały z dotychczasowego telefonu lub z komputera na konto Google. Materiały z konta Google pokażą się na telefonie Pixel. Learn how to upload to Google Drive and back up to Google Photos.
 • Nie można połączyć się z internetem
  Prześlij materiały na telefon Pixel przy użyciu kabla USB.

Z iPhone'a

Brak kabla: użyj aplikacji Przejdź na Androida

Jeśli chcesz przenieść dane bez powrotu do konfiguracji:

Aby skopiować kalendarz, kontakty, zdjęcia i filmy na nowy telefon Pixel, dowiedz się, jak utworzyć kopię zapasową danych z iPhone'a oraz iCloud na Dysku Google 

Przenoszenie wybranych danych

Kopiowanie kontaktów

Na koncie Google

 • Jeśli używasz już kontaktów na koncie Google, na przykład w Gmailu, pojawią się one w aplikacjach do komunikacji na telefonie Pixel.

Z konta iCloud

 1. Upewnij się, że wszystkie kontakty są w iCloud.
 2. Wyeksportuj kontakty z icloud.com jako plik vCard.
 3. Zaimportuj kontakty do Gmaila. Jak dodawać, przenosić i importować kontakty
 4. Skopiowane kontakty pojawią się w aplikacjach do komunikacji na telefonie Pixel.

Importowanie z karty SIM

Kopiowanie zdjęć i filmów

Dowiedz się, jak poprosić o przeniesienie zdjęć i filmów z iCloud do Zdjęć Google.

Aby tworzyć kopie zapasowe swoich zdjęć i filmów z iPhone'a w Zdjęciach Google, dowiedz się, jak tworzyć kopie zapasowe w Zdjęciach Google.Zdjęcia Google pojawią się na telefonie Pixel.

Wskazówka: aby zobaczyć zdjęcia i filmy, na telefonie Pixel otwórz aplikację Zdjęcia Zdjęcia.

Nadal nie można skopiować danych

Jeśli nadal nie możesz skopiować danych na telefon Pixel, skontaktuj się z nami.

Przydatne materiały

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne