Om resultatrapporter för gratis produktannonser

Använd resultatrapporter för gratis produktannonser och lokala gratisannonser för att se hur mycket engagemang som de har skapat. Läs mer om resultatrapporter i Merchant Center

Du kan också skapa anpassade rapporter med hjälp av rapportredigeraren. Läs mer om anpassade rapporter i Merchant Center

Granska resultatdata i Merchant Center

Du kan granska resultatdatan för alla dina produkter eller för enskilda produkter.

Granska all data

 • Titta på resultatet på kortet Resultat (gratisannonser) på sidan Översikt för att få en överblick över din data.
 • Klicka på Resultat och sedan på Översikt på navigeringsmenyn till vänster om du vill se mer i detalj. Klicka sedan på antingen fliken Gratis produktannonser eller Lokala gratisannonser ovanför översikten.
 • Du kan segmentera varje mätvärde efter produkt, varumärke eller kategori genom att klicka på segmentets namn längst ned på översikten.

Granska din data för enskilda produkter

 • Om du vill hitta data för en enskild produkt klickar du på Produkter på navigeringsmenyn till vänster och sedan på Alla produkter. I kolumnen Obetalda klick ser du antalet klick från gratisannonser och lokala gratisannonser för varje produkterbjudande.

Resultatdatan kan vara begränsad

 • Om dina produktannonser inte har tillräckligt med trafik under en vald tidsperiod kan du se begränsad resultatdata i dina rapporter. Detta kan också förekomma när du tillämpar ett filter på din data.
 • När du segmenterar den totala resultatdatan efter ett mätvärde eller en kategori kanske du lägger märke till en skillnad i totalsumman och summan av raderna. Viss data är kanske inte tillgänglig för detaljerade rapporter, men den räknas fortfarande in i totalsumman.

Felsökning av resultat från gratisannonser

Om du inte ser någon data i resultatrapporten för dina gratisannonser kan det bero på att du har valt att inte använda funktionen. Välj det genom att följa policyerna för att visa produkter gratis på Google och välj sedan att delta.

Tips för webbanalysverktyg

Om du vill spåra klick med ett webbanalysverktyg från tredje part (till exempel Google Analytics) kan du göra det genom att implementera spårningskonfigurationen på din webbplats eller i din app. Klick från olika Merchant Center-funktioner visas automatiskt i verktygen. Du kan kontrollera att fördelningen mellan Google Ads-trafik och gratis trafik rapporteras korrekt.

Här följer ett antal alternativ:

Alternativ 1: Använd webbadresserna för länk/mobillänk och Google Ads automatiska taggning

 • Aktivera automatisk taggning i ditt Google Ads-konto eller använd spårningsmallarna i Google Ads med ett suffix för slutlig webbadress. Då delas trafiken från Google Ads upp så att källan visas som google och mediet som cpc i Google Analytics. Läs mer om spårning i Google Ads.
 • Använd attributen länk [link] och mobillänk [mobile_link] i flödet. Trafik från gratisannonser visas med google som källan och organiskt som mediet i Google Analytics. Läs mer om trafikkällor i Google Analytics
  • Klick från rapporter om gratisannonser i Merchant Center är endast en del av alla dina klick som rapporteras av Google Analytics. Vi rekommenderar att verifiera rapportdata från analysverktygen med resultatrapporter i Merchant Center.

Alternativ 2: Använd separata webbadresser i Merchant Center-flöden med hjälp av attributen ads-omdirigering, mobillänk och Googles sökindex

 • Använd attributet ads-omdirigering [ads_redirect] i din produktdata för målsidesadresser som är avsedda för Shopping-annonser. Attributet åsidosätter attributen länk [link] och mobillänk [mobile_link] för Shopping-annonstrafik. Du kan använda ValueTrack-parametern {ifmobile} i det här attributet när du vill ange specifika målsidor för mobilannonser. Dessutom bör du aktivera automatisk taggning i ditt Google Ads-konto. Du kan även ställa in spårningsmallar i Google Ads.
 • Använd attributet länk [link] eller mobillänk [mobile_link] för målsidesadresser avsedda för gratis trafik (till exempel trafik från gratis produktannonser och lokala gratisannonser). Trafik från gratisannonser visas med google som källan och organiskt som mediet i Google Analytics.
  • En del trafik från gratisannonser kan segmenteras ytterligare i Google Analytics med hjälp av parametrar i attributen för länk och mobillänk. Detta innefattar inte segmentering av trafik mellan standardannonser och förbättrade gratisannonser. Vi rekommenderar att du verifierar rapportdata från analysverktygen med resultatrapporter i Merchant Center eftersom konfigurationen kan leda till dataavvikelser.
 • Om du använder spårningsparametrar i attributen länk [link] eller mobillänk [mobile_link] rekommenderar vi att du använder attributet [canonical_link] för Googles sökindex i flödet för att ange en kanonisk webbadress. Använd attributet [canonical_link] för Googles sökindex för att se till att produkterna är kopplade till rätt webbadress i Googles sökindex. Därmed förbättras Googles förståelse av produkten. Läs mer om kanoniska länkar
 • Om attributet [canonical_link] för Googles sökindex inte används kan flödesattributen länk [link] och mobillänk [mobile_link] inkluderas i webbsökningsindex. Om attributen för länk eller mobillänk har indexerats kan du förhindra organisk klickrapportering under spårningsparametrarna för din länk eller mobillänk genom att ange den kanoniska länken. Du kan också förhindra indexering genom att lägga till taggen noindex på dina sidor om det är tillämpligt.
  • Obs! När sidorna har indexerats på nytt ska spårningsparametern från länkattributet inte längre visas i organiska sökresultat. Det kan ta från några dagar till tre månader innan indexering sker på nytt. Kontrollera inställningarna för genomsökningshastighet i verktygen för webbutvecklarkonsolen för att snabba upp omindexeringen.

Uppdatera dina produktdataflöden

Du kan uppdatera attributen i dina produktdataflöden på två olika sätt:

 • Uppdatera flödet med de rekommenderade värdena för attributen länk [link], mobillänk [mobile_link] och ads-omdirigering [ads_redirect] med en av metoderna för flödesuppdatering.
 • Om du inte kan ändra flödet kan du använda flödesregler för att mappa attributet länk [link] till ads-omdirigering [ads_redirect] och ta bort eller ändra spårningsparametrar i länkattributet.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
71525
false