Prehľady výkonnosti platforiem Googlu

Pomocou prehľadov výkonnosti v platformách Googlu a miestnych platformách Googlu zistíte, ako účasť v príslušnom programe zvýšila objem návštevnosti. Prečítajte si viac o typoch záznamovpožiadavkách na údaje a podmienkach oprávnenosti v platformách Googlu.

Definícia kliknutí v prehľadoch

Kliknutia zaznamenávame vtedy, keď vedú k návštevám vášho webu (vstupných stránok v počítači alebo mobilnom zariadení). Ide o kliknutia na odkazy pri položkách v informačných kanáloch údajov o výrobkoch, ktoré boli zaznamenané na úrovni účtu.

Dimenzie kliknutí

Kliknutia môžete segmentovať podľa:

 • výrobku,
 • kategórie,
 • značky.

Kde zobraziť prehľady výkonnosti v službe Merchant Center

Prehľad 

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. Na stránke Prehľad sa zobrazí karta Výkonnosť (neplatené) s údajmi za posledných 30 dní.

Informačný panel Výkonnosť

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. V navigačnej ponuke vľavo kliknite na Výkonnosť.
 3. Ak chcete zobraziť graf návštevnosti, v informačnom paneli navrchu vyberte Platformy na Googli alebo Miestne platformy na Googli.
 4. Zobrazenia môžete segmentovať kliknutím na položky podľa výrobku, podľa kategóriepodľa značky v spodnej časti prehľadu vedľa výzvy Segmentovať návštevnosť.

Zoznam výrobkov

 1. Prihláste sa do účtu Merchant Center.
 2. V navigačnej ponuke kliknite na Výrobky.
 3. Kliknite na Všetky výrobky.
 4. V stĺpci Neplatené kliknutia sa zobrazí počet neplatených kliknutí na ponuku výrobku v platformách na Googli a miestnych platformách na Googli. 

Riešenie problémov v službe Merchant Center

Ak údaje v prehľade výkonnosti nevidíte, dôvodom môže byť, že ste sa nezapojili do programu platformy Googlu. Ak sa do neho chcete zapojiť, dodržiavajte pravidlá zobrazovania výrobkov v platformách Googluprihláste sa doň.

Osvedčené postupy nástrojov webovej analytiky

Ak chcete sledovať kliknutia pomocou nástroja na webovú analytiku tretej strany alebo vo vlastníctve spoločnosti (napríklad Google Analytics), môžete tak urobiť implementáciou nastavenia sledovania na svojom webe alebo v aplikácii. Kliknutia z rôznych programov Merchant Center sa potom automaticky zobrazia v týchto nástrojoch. Možno budete chcieť overiť, či sa rozlíšenie medzi návštevnosťou zo služby Google Ads a neplatenou návštevnosťou zaznamenáva presne.

Tu je niekoľko možností:

1. možnosť: na sledovanie kliknutí použite službu Google Ads

Ak sú atribúty link [odkaz]mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] uvedené v informačných kanáloch, návštevnosť z platforiem na Googli sa v službe Google Analytics bude zobrazovať ako neplatená návštevnosť na Googli, kde sa ako zdroj uvádza google a médium sa zobrazuje ako organické. Prečítajte si viac o zdrojoch návštevnosti v službe Google Analytics.

Údaje prehľadov z nástrojov analytiky odporúčame overiť pomocou prehľadov výkonnosti v službe Merchant Center.

2. možnosť: použite samostatné webové adresy v informačných kanáloch služby Merchant Center pomocou atribútov ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads], mobile_link [odkaz na mobilnú stránku]canonical_link [kanonický_odkaz]

 • V údajoch o výrobkoch pri adresách vstupných stránok určených pre nákupné reklamy použite atribút ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads]. Upozorňujeme, že tento atribút prepíše atribúty link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku] pri návštevnosti nákupných reklám. V tomto atribúte môžete použiť parameter ValueTrack {ifmobile}, ktorým poskytnete konkrétne vstupné stránky pre mobilné reklamy. Tento parameter je možné nastaviť ako doplnok šablón automatického značkovania a sledovania služby Google Ads.

  Príklad použitia atribútu ads_redirect [presmerovania_zo_služby_ads] s parametrami sledovania služby Google Analytics: https://www.example.com/product123.html?utm_source=feed&utm_medium=cpc.

 • Pri adresách vstupných stránok určených pre neplatenú návštevnosť (ako napríklad návštevnosť z platforiem na Googli a miestnych platforiem na Googli) použite atribút link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]. Ak chcete pridať parametre sledovania, odporúčame použiť samostatné parametre sledovania pre reklamy a neplatené záznamy.

  Príklad použitia atribútu link [odkaz] s parametrami sledovania služby Google Analytics: https://www.example.com/product123.html?utm_source=feed&utm_medium=free

 • Ak používate parametre sledovania vo svojom atribúte link [odkaz] alebo mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku], odporúčame vám pomocou atribútu canonical_link [kanonický_odkaz] na poskytnúť kanonickú webovú adresu. Pomocou atribútu canonical_link [kanonický_odkaz] zabezpečíte, aby sa výrobky priradili k správnej webovej adrese v indexe Vyhľadávania Google. Webová adresa v tomto atribúte sa používateľom nezobrazí, avšak Google bude mať vďaka nej lepšie informácie o výrobku.

Aktualizácia informačných kanálov výrobkov

Máte dve možnosti, ako aktualizovať atribúty v informačných kanáloch výrobkov:

 1. Aktualizujte informačný kanál zmenou odporúčaných hodnôt atribútov link [odkaz], mobile_link [odkaz_na_mobilnú_stránku]ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] pomocou niektorého z mechanizmov aktualizácie informačných kanálov.
 2. Ak nemôžete zmeniť informačný kanál: použite pravidlá informačného kanála, aby ste namapovali atribút link [odkaz] na ads_redirect [presmerovanie_zo_služby_ads] a odstránili alebo zmenili parametre sledovania v atribúte link [odkaz].

 

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory