Visa produkter i flera försäljningsländer

Du kan visa dina produkter i flera länder och på flera språk.

Om du använder fraktattribut för en enskild produktnivå för att rikta in dig på flera länder är dessa produkter tillgängliga att visas i de länderna.

Tänk dig att du väljer Tyskland som primärt försäljningsland och skickar in din produktdata på tyska. När du har konfigurerat flera länder för din produktdata är den här datan nu även inriktad på tysktalande användare i dessa länder, förutsatt att du uppfyller de landsspecifika policyriktlinjerna och ställer in frakt och geografisk inriktning för de länderna.

Obs! Förutom att konfigurera ytterligare länder i flödet kan du också välja bort produkter för Shopping-annonser i enskilda länder genom att använda attributet uteslutna länder för Shopping-annonser [shopping_ads_excluded_country].

Lägga till erbjudanden på ytterligare språk

Översätt din produktdata och målsidor till flera språk för att nå fler kunder.

Så här lägger du till erbjudanden på ytterligare ett språk:

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Klicka på Produkter i navigeringsmenyn och sedan på Flöden.
 3. Klicka på plusikonen + för att lägga till ett nytt flöde.
 4. Välj det nya försäljningslandet och språket.
 5. Klicka på Lägg till under Lägg till fler länder för att lägga till de länder där du vill att din produktdata ska visas.
 6. Välj vilka destinationer du vill använda flödet på.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Ge flödet ett namn och välj det för att ladda upp det.
 9. Klicka på Skapa flöde.

Erbjudandena i det nya flödet börjar gälla vid nästa flödesuppladdning.

Krav

 • Om du vill marknadsföra dina produkter med Shopping-annonser måste du ställa in inriktning för Shopping-kampanjer i Google Ads för alla länder där produkten säljs. Dina inställningar för platsinriktning i Google Ads, till exempel plats av intresse eller fysisk plats, bör överensstämma med dina övriga länder för Shopping-annonser. Läs mer om att rikta in dig på geografiska platser.
 • Välj det ursprungliga försäljningslandet när du skapar kampanjer i Google Ads. Om du till exempel har ett flöde med USA som försäljningsland och konfigurerar fler länder, väljer du försäljningsland USA om du vill inkludera alla erbjudanden och deras målländer i kampanjen.
 • Alla uppladdade erbjudanden måste följa Googles policyer för Shopping. Om du anger samma flöde för flera länder tillämpas landsspecifika policyer separat för varje land.

Om du till exempel vill att dina produkter ska visas i länder dit frakt krävs, måste du konfigurera en frakttjänst på rätt sätt för dessa länder eller ange fraktattributen på erbjudandenivå. Tänk på att frakttjänster kan omfatta flera länder. Läs mer om leverans till flera länder

Om du inte slutför de här stegen kanske dina produkter inte visas i ytterligare länder.

Anpassad produktdata

Du kan behöva anpassa din produktdata i följande fall:

Samma språk och samma valuta

De nya länderna har samma språk- och valutakrav som det ursprungliga försäljningslandet som produktinformationen skapades för (till exempel Tyskland och Österrike). I så fall behöver du inte göra något mer för att anpassa datan. Produkterna bör visas i produktlistan för alla ytterligare länder du lägger till.

Samma språk och annan valuta

De nya länderna har samma språk men andra valutor än det land som du ursprungligen skapade produktdatan för (till exempel Australien och USA). Alla valutakonverteringar sker automatiskt, så kunden ser kostnaden i sin lokala valuta.

Annat språk och annan valuta

De nya länderna använder ett annat primärt språk och en annan valuta än det land som du ursprungligen skapade produktdatan för. Om ett nytt land som använder ett annat primärt språk läggs till ska du skapa ett separat flöde med produktdatan översatt till det nya språket. Alla valutakonverteringar sker automatiskt, så kunden ser kostnaden i sin lokala valuta.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
71525
false