Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Wyświetlanie produktów w wielu krajach docelowych

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

Możesz wyświetlać swoje produkty w wielu krajach i językach.

Jeśli używasz atrybutów dostawy na poziomie poszczególnych produktów, aby kierować je na kilka krajów, produkty te będą od razu dostępne w tych krajach.

Załóżmy na przykład, że jako kraj docelowy wybierasz Niemcy i przesyłasz dane produktów w języku niemieckim. Gdy skonfigurujesz w danych produktów kilka krajów, dane te będą teraz kierowane również do użytkowników niemieckojęzycznych w tych krajach, o ile spełniasz wytyczne obowiązujące dla danego kraju oraz masz skonfigurowaną dostawę i kierowanie geograficzne.

Uwaga: oprócz konfiguracji dodatkowych krajów w pliku danych możesz też zrezygnować z reklamowania produktów za pomocą reklam produktowych w poszczególnych krajach, używając atrybutu kraje wykluczone z reklam produktowych [shopping_ads_excluded_country].

Dodawanie ofert w dodatkowych językach

Przetłumacz dane produktów i strony docelowe na wiele języków, aby dotrzeć do większej liczby klientów.

Aby dodać oferty w dodatkowym języku:

 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Produkty, a potem Pliki danych.
 3. Kliknij przycisk Add, aby dodać nowy plik danych.
 4. Kliknij Dodaj w sekcji „Kraje docelowe”, aby dodać kraje, w których mają być wyświetlane dane produktów.
 5. Wybierz nowy „Język”.
 6. Wybierz miejsca docelowe, w których chcesz używać tego pliku danych.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Nazwij i wybierz plik danych do przesłania.
 9. Kliknij Utwórz plik danych.

Oferty podane w nowym pliku danych zaczną obowiązywać po przesłaniu nowego pliku danych.

Wymagania

 • Wszystkie przesłane oferty muszą być zgodne z zasadami Zakupów Google. Jeśli kierujesz ten sam plik danych na wiele krajów, zasady obowiązujące w poszczególnych krajach są stosowane osobno dla każdego kraju.
 • Jeśli reklamujesz swoje towary za pomocą reklam produktowych, Twoje produkty będą się wyświetlać tylko w krajach wybranych jako „kraje docelowe”. Ponadto, aby Twój produkt był wyświetlany w tych krajach, kierowanie na lokalizację ustawione w Google Ads musi odpowiadać „krajom docelowym” wybranym w Merchant Center.

Aby na przykład wyświetlać produkty w krajach wymagających dostawy, sprawdź, czy ustawienia usługi dostawy są prawidłowo skonfigurowane, tak aby uwzględniały te kraje, lub podaj atrybuty dostawy na poziomie oferty. Pamiętaj, że usługi dostawy mogą obejmować kilka krajów. Więcej informacji o dostawie obejmującej kilka krajów

Jeśli nie wykonasz tych czynności, Twoje produkty mogą nie być wyświetlane w dodatkowych krajach.

Niestandardowe dane produktów

W następujących sytuacjach konieczne może być dostosowanie danych produktów:

Ten sam język i waluta

Nowe kraje mają te same wymagania dotyczące języka i waluty co kraj docelowy, dla którego początkowo zostały utworzone dane produktów (np. Austria i Niemcy). W tej sytuacji nie musisz podejmować żadnych dodatkowych działań, aby dostosować swoje dane. Produkty powinny pokazywać się na liście produktów w przypadku każdego dodanego kraju.

Ten sam język, inna waluta

Nowe kraje mają ten sam język, ale korzystają z innych walut niż kraj, dla którego początkowo zostały utworzone dane produktów (np. Australia i Stany Zjednoczone). Przeliczanie walut odbywa się automatycznie, więc klient widzi koszt w walucie lokalnej.

Inny język i inna waluta

Nowe kraje używają innego języka głównego i innej waluty niż kraj, dla którego początkowo zostały utworzone dane produktów. Jeśli dodasz nowy kraj, który używa innego języka głównego, należy utworzyć oddzielny plik danych z danymi produktów przetłumaczonymi na ten język. Przeliczanie walut odbywa się automatycznie, więc klient widzi koszt w walucie lokalnej.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
18179832815868629468
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
71525