Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu

Tổng quan về nguồn cấp dữ liệu

Nguồn cấp dữ liệu là một tệp bao gồm danh sách sản phẩm sử dụng các nhóm thuộc tính giúp xác định mỗi một sản phẩm của bạn theo cách duy nhất. Các thuộc tính như condition [tình_trạng]availability [tình_trạng_còn_hàng] có thể có các giá trị được chuẩn hóa hoặc được chấp nhận. Đối với các thuộc tính khác như id hoặc title [tiêu_đề], bạn có thể điền giá trị riêng của mình. Việc mô tả chính xác mặt hàng bằng cách sử dụng các thuộc tính bắt buộc và được đề xuất giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và tìm thấy mặt hàng của bạn hơn.
 

Hiện tại, chúng tôi có một số chính sách quy định cách sử dụng mỗi thuộc tính và tần suất cập nhật dữ liệu sản phẩm của bạn. Hãy đảm bảo xem kỹ các chính sách của chúng tôi để chắc chắn bạn hiểu những yêu cầu này.

Sau khi thiết lập tài khoản, bạn đã sẵn sàng tạo và tải dữ liệu sản phẩm lên. Bạn có thể gửi cho chúng tôi dữ liệu sản phẩm của bạn ở định dạng nguồn cấp dữ liệu, thông qua các quảng cáo Google Content API for Shopping hoặc nhập dữ liệu sản phẩm của bạn từ một nền tảng thương mại điện tử được hỗ trợ. Bạn nên sử dụng nguồn cấp dữ liệu hoặc nhập dữ liệu sản phẩm từ nền tảng thương mại điện tử của mình trừ khi bạn thấy thoải mái với việc sử dụng API.

How to choose the right export option for your product feed

Nguồn cấp dữ liệu

Nguồn cấp dữ liệu là một tệp chứa toàn bộ thông tin về sản phẩm mà bạn bán. Các mẩu thông tin khác nhau về sản phẩm được mô tả trong những thuộc tính, cho phép khách hàng tìm kiếm và tìm thấy mặt hàng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu

Lưu ý: Nếu bạn có kế hoạch tải lên một số lượng lớn nguồn cấp dữ liệu hoặc thay đổi thường xuyên dữ liệu sản phẩm của mình, bạn rất nên sử dụng Content API (thay vì nguồn cấp dữ liệu) để tải trực tiếp dữ liệu sản phẩm của mình lên.

Google Content API for Shopping (Nâng cao)

Content API for Shopping cho phép bạn quản lý một cách có hệ thống các mục dữ liệu theo cấu trúc mà bạn tải lên Google để sử dụng trong các sản phẩm của Google, chẳng hạn như Google Mua sắm và Tìm kiếm trên web. API này cho phép bạn truy vấn các mặt hàng, đồng thời chèn, cập nhật và xóa các mặt hàng trong tài khoản Google Merchant Center.

Google Content API for Shopping được thiết kế dành cho những nhà phát triển muốn tích hợp ứng dụng với Google Mua sắm. Do tính chất của Google Content API for Shopping nên các nhà phát triển phải có một số kiến thức và kinh nghiệm về lập trình ứng dụng. Tìm hiểu thêm về Google Content API for Shopping

Định dạng tệp được đề xuất

Khi tạo một nguồn cấp dữ liệu mới, bạn phải chọn định dạng sẽ phù hợp nhất với nhu cầu của mình với tư cách là nhà bán lẻ. Chúng tôi hỗ trợ nguồn cấp dữ liệu ở hai định dạng chung là văn bản (.txt) và XML (.xml).

Đối với hầu hết những người bán nhỏ lẻ, bạn nên tạo dữ liệu sản phẩm trong tệp .txt bằng trình chỉnh sửa bảng tính hoặc tạo nguồn cấp dữ liệu trong Google Trang tính bằng cách sử dụng mẫu nguồn cấp dữ liệu cho sẵn và tiện ích bổ sung Merchant Center.

Tạo dữ liệu sản phẩm của bạn

Khi bạn tạo nguồn cấp dữ liệu cho dữ liệu sản phẩm của mình, hãy đảm bảo tham khảo nguyên tắc về thuộc tính trong trang đặc tả dữ liệu sản phẩm. Khi bạn gửi dữ liệu sản phẩm tới Merchant Center, dữ liệu phải phù hợp với yêu cầu của đặc tả dữ liệu sản phẩm hoặc được biến đổi trong Merchant Center để đáp ứng yêu cầu. Bạn phải gửi dữ liệu sản phẩm có chất lượng để có thể tạo quảng cáo thành công cho sản phẩm.

Trong một số trường hợp, quy tắc nguồn cấp dữ liệu có thể cho phép bạn xuất và gửi cơ sở dữ liệu sản phẩm “theo đúng nguyên trạng” và sau đó biến đổi các thuộc tính và giá trị để đáp ứng các yêu cầu về đặc tả dữ liệu sản phẩm ngay trong Google Merchant Center.

Nếu dữ liệu sản phẩm thô không đáp ứng được yêu cầu về đặc tả dữ liệu sản phẩm, thì bạn có thể sử dụng các tính năng nâng cao để bổ sung các giá trị và thuộc tính bổ sung cho dữ liệu của mình.

Khi bạn đã tạo và đăng ký nguồn cấp dữ liệu, dữ liệu sản phẩm sẽ sẵn sàng để được tải lên hoặc tìm nạp.

Tìm nạp hoặc tải nguồn cấp dữ liệu lên chỉ là một trong những cách gửi dữ liệu sản phẩm đến Merchant Center. Bạn cũng có thể gửi dữ liệu sản phẩm qua Content API cho Google Mua sắm.

Các tính năng nâng cao

Các tính năng nâng cao trong phần Nguồn cấp dữ liệu của tài khoản Merchant Center cho phép bạn kéo dữ liệu sản phẩm từ nhiều nguồn cấp dữ liệu và chuyển đổi trong Merchant Center để đáp ứng các yêu cầu về nguồn cấp dữ liệu của chúng tôi. Ngoài ra, các tính năng nâng cao này giúp chúng tôi dễ dàng sử dụng dữ liệu sản phẩm hiện có cho quảng cáo ở nhiều quốc gia và ngôn ngữ.

Hãy sử dụng các tính năng nguồn cấp dữ liệu nâng cao để gửi các tệp bổ sung nhằm cập nhật nguồn cấp dữ liệu chính, sao chép dữ liệu sản phẩm cho nhiều quốc gia và biến đổi dữ liệu sản phẩm bằng quy tắc nguồn cấp dữ liệu. Tìm hiểu thêm về cách tạo nguồn cấp dữ liệu

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?