Pliki danych – informacje

Plik danych składa się z listy produktów, które wykorzystują grupy atrybutów definiujących każdy z Twoich produktów w unikalny sposób. W Merchant Center wszystkie Twoje produkty zostaną dodane do podstawowego lub dodatkowego pliku danych. Po utworzeniu pliku danych możesz go dodać do dowolnego programu, do którego masz dostęp po zarejestrowaniu się.

Tworzenie nowych plików danych

Aby utworzyć nowy plik danych, w menu nawigacyjnym kliknij Produkty, a następnie Pliki danych. Możesz wybrać, czy chcesz utworzyć podstawowy czy dodatkowy plik danych. Wszystkie dostępne programy zostaną wyświetlone jako potencjalne miejsce docelowe pliku danych. Zaznacz pole obok nazwy programu, aby dodać do niego plik danych.

Możesz też kliknąć Dodaj produkty na początkowej liście zadań, aby rozpocząć tworzenie pliku danych. Więcej informacji o tworzeniu pliku danych

Atrybuty produktów

Atrybuty to punkty danych opisujące produkt. Atrybuty takie jak condition [stan] i availability [dostępność] mogą mieć wartości standardowe lub akceptowane. Z kolei w innych, takich jak id [identyfikator] lub title [tytuł], można podać dowolną wartość. Dokładny opis z wykorzystaniem wymaganych i zalecanych atrybutów ułatwi użytkownikom znalezienie Twoich produktów.

Jest wiele zasad określających, jak stosować każdy z atrybutów i jak często aktualizować dane produktu. Uważnie przeczytaj nasze zasady i upewnij się, że je rozumiesz.

Możesz przesłać nam dane produktów w formacie pliku danych przez interfejs Google Content API for Shopping Ads lub zaimportować dane produktów z obsługiwanej platformy handlu elektronicznego. Jeśli nie czujesz się na siłach, by korzystać z interfejsu API, zalecamy wysyłanie nam danych za pomocą plików danych lub przez importowanie danych z platformy handlu elektronicznego.

Uwaga: jeśli planujesz przesłać dużą liczbę plików danych lub często wprowadzasz zmiany w danych produktów, zalecamy użycie Content API, aby bezpośrednio przesłać dane produktów.

Zalecane formaty plików

Ważne jest, by podczas tworzenia nowego pliku danych wybrać format, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania jako sprzedawcy. Obsługiwane formaty plików danych to format tekstowy (.txt) i XML (.xml).

W przypadku małych sprzedawców zalecamy przygotowanie danych produktów w formacie tekstowym (.txt) za pomocą edytora arkuszy kalkulacyjnych albo utworzenie pliku danych w Arkuszach Google przy użyciu szablonu plików danych i dodatku Google Merchant Center.

Google Content API for Shopping (zaawansowane)

Content API for Shopping umożliwia automatyczne zarządzanie danymi strukturalnymi, które przesyłasz do Google, aby móc z nich korzystać w usługach Google. Interfejs API umożliwia zadawanie pytań dotyczących produktów oraz wstawianie, aktualizowanie i usuwanie produktów w ramach konta Google Merchant Center.

Interfejs Google Content API for Shopping został stworzony dla programistów, którzy chcieliby zintegrować aplikacje z usługą Zakupy Google. Aby efektywnie obsługiwać interfejs Google Content API for Shopping, deweloperzy muszą mieć doświadczenie w programowaniu aplikacji. Więcej informacji o Google Content API for Shopping

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem