Eksport produktów za pomocą Zakupów Google

Użyj reklam produktowych, remarketingu w sieci reklamowej dla sprzedawców detalicznych i bezpłatnych informacji o produktach, aby docierać do nowych klientów z całego świata, promować sprzedawane produkty i znajdować bardziej wartościowych kwalifikujących się klientów. Wyświetlaj zdjęcia produktu, szczegóły produktu i nazwę firmy kupującym w internecie i pomóż im znaleźć to, czego szukają.

Korzystając z reklam produktowych i bezpłatnych informacji, masz do dyspozycji kilka funkcji, które ułatwią Ci obsługę globalnej działalności, np. kierowanie reklam na kilka krajów za pomocą jednej oferty oraz funkcję automatycznego przeliczania walut, przydatną wtedy, gdy nie możesz podać cen produktów w obcej walucie. Więcej informacji o używaniu właściwego języka i waluty

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować reklamy produktowe i bezpłatne informacje w kilku krajach.

Te funkcje eksportu są dostępne tylko w przypadku reklam produktowych, remarketingu w sieci reklamowej dla sprzedawców detalicznych i bezpłatnych informacji. Nie należy ich używać w przypadku opcji Kup przez Google.

Zanim zaczniesz

 • Wybierz kraje, w których chcesz wyświetlać informacje o swoich produktach.

Tworzenie pliku danych o produktach kierowanych na kilka krajów

Aby zacząć wyświetlać informacje o swoich produktach w kilku krajach, możesz użyć jednej z tych metod:

Język pliku danych

 • Możesz użyć dotychczasowego pliku danych, aby kierować produkty na kraje, w których używa się tego samego języka. Jeśli na przykład masz już plik danych w języku hiszpańskim, możesz go użyć, aby kierować produkty na hiszpańskojęzycznych użytkowników w Kolumbii i Ekwadorze, gdzie hiszpański jest językiem lokalnym. Możesz też użyć tego pliku danych do kierowania reklam na hiszpańskojęzycznych użytkowników w Kanadzie, Japonii lub każdym innym kraju, w którym dostępne są reklamy produktowe i informacje o produktach.
 • Jeśli masz tłumaczenia informacji o produktach, możesz dodać dodatkowe pliki danych dla każdego języka i kierować reklamy na nowe kraje, w których używa się tych języków.

Wejście na rynek globalny za pomocą Merchant Center

Najprostszym sposobem na zwiększenie wykrywalności Twoich produktów w kilku krajach jest dodanie kolejnych krajów do plików danych o produktach.
 1. Zaloguj się na konto Merchant Center.
 2. W sekcji „Produkty” kliknij Pliki danych.
 3. Wybierz plik danych, który chcesz opublikować w wielu krajach, a następnie kliknij kartę Ustawienia.
 4. Dodaj wszystkie kraje, w których reklama ma być widoczna, jako dodatkowe kraje.
 5. Twoje oferty mogą być teraz wyświetlane w bezpłatnych informacji w skonfigurowanych dodatkowych krajach.

Wykonaj te czynności, aby upewnić się, że na Twoim koncie jest skonfigurowana usługa dostawy dla wybranych krajów:

 1. Otwórz stronę „Ustawienia dostawy i zwrotów”.
 2. Upewnij się, że usługi dostawy są skonfigurowane w walucie pliku danych lub ofert dla wszystkich krajów wybranych w pliku danych. Jeśli nie, skonfiguruj usługi dostawy dla tych krajów. Sprawdź, czy koszt dostawy jest podany w tej samej walucie co oferty.
 • Aby na przykład dodać Australię, wykonaj te czynności:
 1. Nazwij usługę dostawy i wybierz kraje, w których chcesz uwzględnić tę usługę. Uwaga: waluta usługi dostawy odpowiada walucie oferty, np. w tym przykładzie USD, nie AUD.
 2. Skonfiguruj czas dostawy.
 3. Skonfiguruj koszt dostawy.
 1. Twoje oferty są teraz skonfigurowane na potrzeby bezpłatnych informacji we wszystkich dodatkowych krajach, które dodasz.

Uwaga: utworzenie pliku danych w Merchant Center nie powoduje automatycznie włączenia Twoich produktów do kampanii reklamowej. Musisz mieć też skonfigurowaną w Google Ads kampanię, która obejmuje te produkty.

Aby skonfigurować produkty do wyświetlania w kampaniach produktowych Google Ads w kilku krajach, zaloguj się w Google Ads, utwórz nową kampanię i wybierz kraj sprzedaży dla swoich ofert / plików danych (w interfejsie Google Ads będzie wyświetlać się liczba produktów na kraj sprzedaży, ale dodatkowe kraje w Twoich ofertach nie będą widoczne).

Wejście na rynek globalny za pomocą Zakupów Google przez atrybuty w plikach danych

 1. Aby kierować reklamy na kilka krajów tylko za pomocą pliku danych, dodaj atrybuty dostawy do każdego produktu, określając co najmniej kraj dostawy i koszt dostawy. Więcej informacji o atrybucie dostawa [shipping]

Poniższy przykład pokazuje 4 produkty sprzedawane w euro przesłane na konto, na którym nie skonfigurowano żadnych usług dostawy.

 • Produkt 122 został skonfigurowany do sprzedaży zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Irlandii.
 • Produkt 133 został skonfigurowany do sprzedaży tylko w Irlandii.
 • Produkt 144 został skonfigurowany do sprzedaży w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.
 • Produktu 155 został skonfigurowany do sprzedaży w Irlandii, Francji, Nowej Zelandii i Australii.

Identyfikator
[id]

Tytuł
[title]

Opis
[description]

Link
[link]

Stan
[condition]

Cena
[price]

Dostępność
[availability]

Link do zdjęcia
[image_link]

Dostawa
[shipping]

122

Miś zabawka

Żółty miś pluszowy

https://ww...

new

10.00 EUR

in_stock

https://ww...

IE::: 5 EUR, GB:::1.00 EUR

133

Blender

Czarny blender, 12 prędkości działania

https://ww...

new

10.00 EUR

in_stock

https://ww...

IE::: 5 EUR

144

Czerwony długopis

Wygodny uchwyt, który ułatwia pisanie. Czerwony tusz.

https://ww...

new

10.00 EUR

in_stock

https://ww...

IE::: 5.00 EUR, GB::: 1.00 EUR, FR::: 1.00 EUR, DE::: 5.00 EUR

155

Pluszowa maskotka Android

Pluszowa maskotka Android z bawełny organicznej, 38 cm

https://ww...

new

10.00 EUR

in_stock

https://ww...

IE::: 5.00 EUR, FR::: 10.00 EUR, AU::: 7.00 EUR, NZ::: 7.00 EUR

 1. Aby kierować reklamy na kilka krajów w pliku danych, w przypadku którego masz już skonfigurowane usługi dostawy na koncie, dodaj atrybuty dostawy do każdego produktu i podaj co najmniej 2-literowy kod kraju. Koszt dostawy może być pusty, ponieważ informacje o dostawie będą pobierane z usług dostawy na koncie.

Poniższy przykład pokazuje 3 produkty sprzedawane w dolarach amerykańskich na koncie, na którym skonfigurowano już usługi dostawy dla Stanów Zjednoczonych, Kanady i Australii.

 • Produkt 123 został skonfigurowany do sprzedaży zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Kanadzie.
 • Produkt 456 został skonfigurowany do sprzedaży w Kanadzie.
 • Produkt 789 został skonfigurowany do sprzedaży w Stanów Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i Meksyku. Uwaga: usługi dostawy nie są wymagane w przypadku Nowej Zelandii i Meksyku. Z tego względu w tych krajach cena dostawy nie musi być określona na poziomie produktu.

Identyfikator
[id]

Tytuł
[title]

Opis
[description]

Link
[link]

Stan
[condition]

Cena
[price]

Dostępność
[availability]

Link do zdjęcia
[image_link]

Dostawa
[shipping]

123 Koszula Koszulka, czerwona https://ww... new 10.00 USD in_stock https://ww... US:::,
CA:::
456 Niebieski długopis Wygodny uchwyt, który ułatwia pisanie. Niebieski tusz. https://ww... new 5.00 USD in_stock https://ww... CA:::
789 Buty Oryginalne buty męskie, niebiesko-pomarańczowe, rozmiar 44 https://ww... new 15.00 PLN in_stock https://ww... US:::,
CA:::,
AU:::,
NZ:::,
MX:::

Wejście na rynek globalny za pomocą interfejsów Google Shopping API (Content API i Shipping API)

Istnieją 2 metody konfiguracji kierowania reklam na wiele krajów w Ofertach globalnych za pomocą interfejsów API.

Opcja A: szczegółowe instrukcje

 1. Skonfiguruj usługi dostawy na swoim koncie Merchant Center i podaj miejsce docelowe, walutę, koszt dostawy oraz przewidywany czas dostawy.
 2. Dodaj atrybut dostawa [shipping] do wszystkich produktów i określ w informacjach o atrybucie wszystkie kraje, w których będzie można znaleźć Twój produkt i wysłać go do nich.
Uwaga: w interfejsie Content API określ tylko 2-literowy kod kraju, a atrybuty cena dostawy i usługa dostawy pozostaw puste. Są one opcjonalne, ponieważ usługa dostawy jest konfigurowana na poziomie konta, a cena dostawy zostanie wypełniona na podstawie ustawień usługi dostawy zdefiniowanych w kroku 1.

Opcja B: szczegółowe instrukcje

 1. Dodaj atrybuty dotyczące dostawy do wszystkich ofert/produktów, określając kraj dostawy, poziom usługi i cenę dla wszystkich krajów, w których produkty mają być widoczne.Więcej informacji o interfejsie Shipping Settings API

Konfigurowanie ustawień podatków dla nowego kraju

 • Przestrzegaj przepisów podatkowych obowiązujących w kraju sprzedaży. W przypadku reklam produktowych i bezpłatnych informacji podatki mogą należeć do jednej z dwóch kategorii: podatek od towarów i usług (w różnych krajach zwany potocznie VAT, IVA, TVA, MWST lub GST) oraz podatek od sprzedaży. W większości krajów obowiązuje podatek VAT, a w Stanach Zjednoczonych – podatek od sprzedaży. Pamiętaj, że przepisy podatkowe różnią się w zależności od kraju. Po wybraniu konkretnych ustawień podatków i dostawy dla nowego kraju upewnij się, że podajesz prawidłowe informacje o swoich produktach. Więcej informacji o ustawieniach podatków

Wliczanie lub niewliczanie podatku w cenę w walucie kraju sprzedaży

Zasady dotyczące wliczania podatku w cenę oraz oczekiwania odbiorców różnią się w zależności od kraju. Jeśli wyświetlasz informacje o produktach w kraju, w którym zasady dotyczące kwot podatku wliczanych lub niewliczanych w cenę różnią się od tego typu zasad obowiązujących w kraju, w którym prowadzisz sklep, konieczne może być dostosowanie procedur podatkowych w Twojej firmie. Ponieważ używasz waluty kraju sprzedaży, musisz przestrzegać wymagań dotyczących cen i podatków, jakie obowiązują w tym kraju.

Przykład

W Niemczech kwota podatku jest wliczona w cenę produktu, a w Kanadzie nie. Sprzedawca, który prowadzi sklep w Niemczech i eksportuje swoje produkty do Kanady, używając waluty kraju sprzedaży, nie może wliczać kwoty podatku w ceny produktów. W Kanadzie sprzedawcy nie powinni też przesyłać podatku w atrybucie tax [podatek]. W sytuacji, gdy sprzedawcy w Kanadzie naliczają kwotę podatku, mogą poinformować o tym na stronach docelowych lub stronach płatności.

Wliczanie lub niewliczanie podatku w cenę podczas korzystania z funkcji przeliczania walut

Jeśli korzystasz z funkcji przeliczania walut, klienci mogą uznać, że nie jesteś lokalnym reklamodawcą, dlatego musisz przestrzegać wymagań dotyczących ceny i podatku obowiązujących w kraju, w którym używana jest wybrana przez Ciebie waluta.

Przykład

Jeśli sprzedawca eksportuje produkty do Australii, a ich ceny podaje w dolarach amerykańskich, australijscy klienci mogą ustalić lokalizację tego sprzedawcy na podstawie waluty wyświetlanej w reklamie. W danych produktów i na swoich stronach sprzedawca musi przestrzegać zasad dotyczących podatku od sprzedaży, jakie obowiązują w Stanach Zjednoczonych. Aby przesyłać informacje o podatkach, zamiast atrybutu cena [price] należy używać atrybutu podatek [tax]. Australijscy konsumenci spodziewają się, że podatki będą wliczone w cenę, dlatego w reklamach wyświetla się adnotacja „+podatek”, która informuje ich o tym, że cena nie zawiera kwoty podatku.

Różna wysokość kwoty podatku

Jeśli sprzedajesz za granicę produkty z cenami zawierającymi podatek, stawki podatku od towarów i usług (VAT) prawdopodobnie będą się różnić. Musisz uwzględnić podatek w cenach swoich produktów. Jeśli używasz waluty kraju sprzedaży, stawkę podatku, którą stosujesz, możesz podać na swojej stronie. Jeśli korzystasz z funkcji przeliczania walut, musisz zastosować stawkę podatku od towarów i usług (VAT) obowiązującą w kraju, w którym używa się wybranej przez Ciebie waluty.

Przykład

Jeśli sprzedawca we Francji (gdzie stawka podatku VAT wynosi 20%) eksportuje swoje produkty do Szwecji (gdzie stawka podatku VAT wynosi 25%), może on doliczyć do ceny produktu którąkolwiek z tych wartości, o ile będą one zgodne z wartościami podanymi na jego stronach docelowych oraz stronach płatności w jego witrynie.

 • Określ opłaty importowe lub eksportowe. Są to opłaty naliczane wtedy, gdy produkt jest transportowany poza granice kraju. Takie opłaty często nazywa się cłem, opłatą celną lub akcyzą. Mogą one obejmować też koszt przechowywania, specjalne opłaty manipulacyjne lub inne koszty. W niektórych krajach nalicza się również podatek od luksusu lub podatek od określonych towarów importowanych. Te rodzaje opłat nie należą do kategorii podatkowej. Są one uważane za opłaty importowe lub eksportowe.

Aby klienci mogli powiązać treści, które widzą w Google, z tymi wyświetlanymi na Twojej stronie, musisz wyraźnie oznaczyć odpowiednie informacje o kosztach i przesłać je w danych produktów.

Zależnie od sposobu działania Twojego sklepu możesz wyświetlać opłaty importowe i eksportowe oddzielnie na stronie płatności, połączyć je w pojedynczy element zamówienia lub połączyć niektóre z tych opłat z kosztami dostawy. Opłaty importowe lub eksportowe można ująć w atrybucie dostawa [shipping] bądź cena [price]. Jeśli zostaną ujęte w atrybucie cena [price], cena produktu na stronie docelowej i na stronie płatności musi odpowiadać wartości przesłanej w atrybucie cena [price], a informacje o produkcie mogą być wyświetlane tylko w kraju sprzedaży.

Przykład

Obsługą procedury odprawy celnej zajmują się przewoźnicy, ale opłaty importowe naliczasz Ty. Na Twojej stronie płatności powinny znaleźć się informacje o opłatach za dostawę, opłatach celnych i importowych. Musisz przesłać koszt dostawy, który obejmuje opłaty związane z procesem odprawy celnej i jest zgodny z informacjami o opłatach za dostawę i opłatach celnych podanymi na stronie płatności. Opłata celna musi być widoczna na stronie płatności, ale nie trzeba przesyłać jej do Google.

Wymagania dotyczące kraju, do którego będziesz eksportować produkty

Utwórz kampanię produktową na podstawie pliku danych kierowanego na nowy kraj sprzedaży (dotyczy tylko reklam produktowych)

 1. Jeśli masz już skonfigurowaną kampanię produktową, sprawdź kierowanie na lokalizację i upewnij się, że zawiera ona dodatkowe kraje dodane do pliku danych.
 2. Jeśli nie masz jeszcze kampanii produktowej, najpierw przejrzyj swoje opcje, a następnie wybierz kampanię produktową, która najlepiej pasuje do Twojej działalności (SSC lub rSC).

Podczas konfigurowania kampanii musisz wybrać kraj sprzedaży. Wybierz kraj uwzględniony w pliku danych, a następnie upewnij się, że kierowanie na lokalizację obejmuje wszelkie dodatkowe kraje dodane do pliku danych.

Przykład

Plik danych kieruje produkty na Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Francję. Twój kraj sprzedaży to Stany Zjednoczone, ale musisz dodać Wielką Brytanię i Francję do ustawień kierowania na lokalizację, aby produkty wyświetlały się w tych krajach.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
71525
false