Upozornenie

V tomto centre pomoci nájdete obsah týkajúci sa prostredia služby Merchant Center Next aj klasickej služby Merchant Center. Podľa loga navrchu jednotlivých článkov sa môžete uistiť, či čítate článok týkajúci sa vašej verzie služby Merchant Center.

GTIN [gtin]

Vlastná ikona klasickej služby Merchant Center a služby Merchant Center Next

Pomocou atribútu GTIN [gtin] môžete zadávať globálne čísla obchodných jednotiek (kódy GTIN). GTIN umožňuje vytvoriť pre vás reklamu či neplatený záznam, ktoré zákazníci ľahšie nájdu. Výrobky odoslané bez jedinečných identifikátorov výrobkov sa ťažko klasifikujú a možno nebudú spĺňať podmienky všetkých programov a funkcií Nákupov.

An illustration of product packaging that shows the product's GTIN


V tomto článku


Kedy ho použiť

This icon represents whether the sourced content is dependent where the product attribute is used Je to relatívne

Dôrazne sa odporúča pre všetky výrobky, ktoré majú výrobcom pridelený kód GTIN. Kód GTIN sa ideálne uvádza v kombinácii s katalógovým číslom súčiastky. Kód GTIN zadávajte, len ak máte istotu, že je správny. V prípade pochybností ho nezadávajte (neuvádzajte napríklad odhadovanú či vymyslenú hodnotu).

Povinné, ak nie je uvedené katalógové číslo súčiastky.

Ak chýba kód GTIN, nie je možné zabezpečiť presné priradenie k výrobkom.

Za kód GTIN [gtin] sa považuje niekoľko rôznych typov identifikačných čísel. Pomocou tohto atribútu môžete zadať ktorékoľvek z nasledujúcich typov čísel:

 • UPC (v Severnej Amerike/GTIN‑12): 12‑miestne číslo (8‑miestne kódy UPC-E preveďte na 12‑miestne kódy);
 • EAN (v Európe/GTIN‑13): 13‑miestne číslo;
 • JAN (v Japonsku/GTIN-13): 8‑ alebo 13‑miestne číslo;
 • ISBN (v prípade kníh): 13‑miestne číslo (kódy ISBN‑10 preveďte na kódy ISBN‑13). Ak máte k dispozícii obe čísla, uveďte len 13‑miestne číslo.
 • ITF‑14 (v prípade viackusových balení/GTIN‑14): 14‑miestne číslo.

Prečítajte si, kde nájdete GTIN.


Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Ďalšie informácie o tom, kedy a ako odosielať údaje o výrobkoch v angličtine

Typ Číslo (medzery a pomlčky sú povolené, ale ignorujú sa)
Obmedzenia 0, 8, 12, 13 alebo 14 číslic (UPC, EAN, JAN alebo ISBN)
Opakované pole Až 10
Vlastnosť schema.org (Čo je to?)

Product.isbn, Product.gtin8, Product.gtin12, Product.gtin13, Product.gtin14, typ: Text

Formát súboru Príklad záznamu
Text

3234567890126

Feedy XML

<g:gtin>3234567890126</g:gtin>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre Content API, pozrite si zdroj k rozhraniu Content API for Shopping.
Poznámka: Súbor feedu údajov odošlite vo formáte, ktorý podporujeme, aby náš systém mohol správne rozpoznať tento atribút údajov o výrobkoch.

Minimálne požiadavky

Nižšie uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a dáme vám o tom vedieť v účte Merchant Center.

 • Uveďte všetky ďalšie jedinečné identifikátory relevantné pre váš výrobok. Atribúty značka [brand] a katalógové číslo súčiastky [mpn] môžu byť povinné. Keď odošlete tieto identifikátory výrobku, pomôžete nám lepšie porozumieť tomu, čo predávate. Keď pochopíme, čo predávate, môžeme vaše reklamy a bezplatné záznamy zlepšiť a pomôcť prepojiť zákazníkov s vašimi výrobkami. Ďalšie informácie o atribútoch identifikátorov výrobkov
 • Zadajte hodnotu atribútu GTIN [gtin], ako je definovaná v oficiálnej príručke overenia organizácie GS1. Predovšetkým je potrebné splniť tieto požiadavky:
  • Uistite sa, či je kontrolná číslica zadaná a správna (použite kalkulačku na výpočet kontrolných číslic organizácie GS1).
  • Neuvádzajte kód GTIN z blokovaných rozsahov. Blokované rozsahy majú nasledujúce predčíslia: 02, 04 alebo 2.
  • Neuvádzajte kód GTIN v kupónových rozsahoch. Kupóny majú nasledujúce rozsahy predčíslí organizácie GS1: 05, 98 – 99.
  • Neuvádzajte kód GTIN pre generické výrobky.
  • Neuvádzajte kód GTIN pre výrobky, ktoré ho nemajú. Ak ste jediným predajcom výrobku alebo ak majú výrobky značku obchodu, zvyčajne nebudú mať kód GTIN, takže ho nemusíte zadávať.
 • Použite správny kód GTIN pre každý výrobok vrátane variantov. Každý variant výrobku (rôzne farby alebo veľkosti) má vlastný kód GTIN. Uistite sa preto, že zadávate správnu hodnotu. Neuvádzajte odhadovanú ani vymyslenú hodnotu.
 • Pre rovnakú krajinu a jazyk neodosielajte viacero výrobkov s tým istým kódom GTIN [gtin] a rovnakými hodnotami atribútov variantov. Medzi atribúty variantov patria stav [condition] a viackusové balenie [multipack] v prípade všetkých výrobkov a pri odevoch aj farba [color] a veľkosť [size].
Ak spolupracujete s platformou tretej strany, niektoré z týchto pokynov sa vás nemusia týkať. Pokyny na vyriešenie problému alebo dokončenie úlohy vám poskytne platforma tretej strany. Prečítajte si, ako získať podporu, ak používate inú platformu ako Google.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime vo vašom účte Merchant Center.

Knihy a médiá

 • Ako hodnotu atribútu GTIN [gtin] uveďte kód ISBN‑13 knihy.
 • V prípade výrobku, ktorý má kód UPC aj ISBN‑13, uveďte atribút GTIN [gtin] dvakrát, raz pre každú hodnotu.
 • V prípade výrobku, ktorý má iba kód SBN (9‑miestny, používaný vo Veľkej Británii do roku 1974), je potrebné ho konvertovať na kód ISBN‑10 pridaním číslice 0 na začiatok kódu. Ak chcete napríklad konvertovať kód 123456789, odošlite hodnotu 0123456789.
 • GTIN musíte uvádzať aj k nehmotným položkám, ako sú stiahnuteľné digitálne produkty. Ak je digitálny produkt rovnaký ako fyzický výrobok, môžete použiť rovnakú hodnotu kódu GTIN.

Balíky

Balík je hlavný výrobok, ktorý zoskupíte s príslušenstvom a predávate spoločne ako jeden balíček za jednu cenu.

Kompatibilné výrobky tretej strany

Výrobky na mieru

Ak ponúkate úpravy na mieru, gravírovanie a iné prispôsobenie výrobku, v atribútoch názov [title] a opis [description] uveďte, že ide o výrobok na mieru.

 • Ak ponúkate úpravy na mieru, gravírovanie alebo iné prispôsobenie výrobku, uveďte atribút GTIN [gtin] s hodnotou pridelenou výrobcom.
 • Pomocou atribútu balík [is_bundle] nám dáte vedieť, že výrobok je možné upraviť na mieru.

Predplatné časopisov

Medzinárodné štandardné sériové číslo ISSN sa dá konvertovať na GTIN. Viac o konvertovaní hodnôt sa dozvietena webe organizácie ISSN Centre.

Lieky

Viackusové balenia

Viackusové balenie je súbor niekoľkých identických výrobkov, ktoré sa predávajú ako jeden výrobok. Tento súbor môžete vytvoriť vy alebo výrobca. Značku budete musieť nahrať rôzne podľa toho, kto súbor vytvoril.

Tlačená hudba

Medzinárodné štandardné hudobné číslo ISMN sa dá konvertovať na GTIN [gtin]. Ďalšie informácie o číslach ISMN

Tlačové kazety

Zadajte správnu hodnotu atribútu GTIN [gtin] tlačovej kazety. Ďalšie informácie o požiadavkách na tlačové kazety

Výrobky dostupné vo viacerých farbách alebo veľkostiach

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, pre jednotlivé varianty musíte použiť rôzne jedinečné identifikátory výrobkov. Ak napríklad predávate tričko v modrej, červenej a zelenej farbe, pre každý tento variant musíte uviesť atribút farba [color] a jedinečný kód GTIN [gtin].

Výrobky s viacerými kódmi GTIN

Uistite sa, že ste pre každý výrobok uviedli správnu hodnotu atribútu GTIN [gtin]:

 • v prípade variantov (výrobky v rôznych farbách, veľkostiach a podobne) uveďte pre každý výrobok jeden atribút GTIN [gtin],
 • v prípade výrobkov s viacerými platnými jedinečnými identifikátormi výrobku (napríklad výrobky s globálnym kódom GTIN a kódom GTIN konkrétneho distribútora) uveďte pre každú hodnotu dodatočný atribút jedinečného identifikátora výrobku.

Výrobky so značkou obchodu alebo výrobky súkromných značiek

Neuvádzajte hodnotu atribútu GTIN [gtin] pre výrobky bez kódu GTIN. Ak ste jediným predajcom výrobku alebo ak majú výrobky značku obchodu, je možné, že nemajú kód GTIN. V takom prípade ho nemusíte zadávať. Namiesto toho pri takýchto výrobkoch uveďte atribúty značka [brand] a katalógové číslo súčiastky [mpn].

Výrobky súkromných značiek sú výrobky, ktoré vyrába jedna firma, ale predáva ich pod svojou značkou iná firma, ako keby ich sama vyrábala. Napríklad firma A vyrába televízne zariadenie pripojené k internetu. Firma B ho kúpi, zmení jeho značku, tzn. označí ho svojím logom a názvom, a predá ho ďalej.

Použité a retro výrobky

Použité alebo retro výrobky môžu mať kód GTIN. Ak je to možné, uveďte ho.


Príklady

Odevy

An illustration of a dress with the GTIN visible and highlighted

Údaje o výrobku pre čierne šaty bez rukávov v áčkovom strihu veľkosti L
Atribút Hodnota
Názov [title] Šaty áčkového strihu bez rukávov – čierne – veľkosť L
Značka [brand] Krátke čierne šaty
GTIN [gtin] 3234567890126
Stav [condition] new
Jedlá a nápoje

An illustration of a jug of milk with GTIN and barcode visible and highlighted.

Údaje o výrobku pre bio kozie mlieko s objemom 1 liter
Atribút Hodnota
Názov [title] Bio kozie mlieko, 1 l
Značka [brand] Tánina kozia farma
GTIN [gtin] 3234567890126
Stav [condition] new
Médiá a knihy

Pre médiá a knihy uveďte ako hodnotu atribútu GTIN [gtin] kód ISBN‑13.

An illustration of a book with the GTIN visible and highlighted

Údaje o výrobku pre nové vydanie knihy Ako funguje Google
Atribút Hodnota
Názov [title] Ako funguje Google
GTIN [gtin] 9781455582341
Stav [condition] new
Údaje o výrobku pre použité vydanie knihy Ako funguje Google
Atribút Hodnota
Názov [title] Ako funguje Google
GTIN [gtin] 9781455582341
Stav [condition] used
Elektronika

An illustration of product packaging that shows the product's GTIN

Údaje o výrobku pre nové zariadenie Chromecast 2 čiernej farby s rozlíšením 1080p a Wi-Fi
Atribút Hodnota
Názov [title] Google Chromecast 2 – 1080p – Wi‑Fi – čierny
Značka [brand] Google
GTIN [gtin] 7894892017139
Katalógové číslo súčiastky [mpn] H2G2‑42
Stav [condition] new
Údaje o výrobku pre repasované zariadenie Chromecast 2 čiernej farby s rozlíšením 1080p, Wi-Fi a zárukou
Atribút Hodnota
Názov [title] Google Chromecast 2 – 1080p – Wi‑Fi – čierny
Značka [brand] Google
GTIN [gtin] 3234567890126
Katalógové číslo súčiastky [mpn] H2G2‑42
Stav [condition] refurbished
Viackusové balenia a balíky definované obchodníkom

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Údaje o výrobku pre digitálnu zrkadlovku s rozlíšením 25,3 Mpx a taškou na fotoaparát
Atribút Hodnota
Názov [title] Telo digitálnej zrkadlovky Google 25,3 MPx + 35 mm objektív + modrá taška na fotoaparát
Cena [price] 435 EUR
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] 152
Značka [brand] Google
GTIN [gtin] 0614141123452
Balík [is_bundle] yes
Stav [condition] new
Varianty

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, môžete mať pre jednotlivé varianty rôzne jedinečné identifikátory výrobkov. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Údaje o výrobku pre nové zelené tričko Google veľkosti S
Atribút Hodnota
Názov [title] Tričko Google – zelené – S
Cena [price] 11 EUR
Farba [color] Zelená
Veľkosť [size] S
Identifikátor [id] 9876-S-ZLN
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876
Značka [brand] Google
GTIN [gtin] 9504000059437
Stav [condition] new
Katalógové číslo súčiastky [mpn] 00638HAY
Údaje o výrobku pre nové modré tričko Google veľkosti S
Atribút Hodnota
Názov [title] Tričko Google – modré – S
Cena [price] 11 EUR
farba [color] Modrá
Veľkosť [size] S
Identifikátor [id] 9876-S-MOD
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876
Značka [brand] Google
GTIN [gtin] 9504000059422
Stav [condition] new
Katalógové číslo súčiastky [mpn] 00638NIC
Údaje o výrobku pre nové žlté tričko Google veľkosti S
Atribút Hodnota
Názov [title] Tričko Google – žlté – S
Cena [price] 11 EUR
farba [color] Žltá
Veľkosť [size] S
Identifikátor [id] 9876-S-ZLT
Identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876
Značka [brand] Google
GTIN [gtin] 9504000059446
Stav [condition] new
Katalógové číslo súčiastky [mpn] 00638ANG
Telefón alebo tablet

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Údaje o výrobkoch pre odblokovaný Google Nexus 6 farby Midnight Blue s úložným priestorom 32 GB
Atribút Hodnota
Názov [title] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – odblokovaný
Cena [price] 199 EUR
Kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones
Značka [brand] Google
GTIN [gtin] 0614141123452
Katalógové číslo súčiastky [mpn] 00638NAGPE
Stav [condition] new
Výrobky so značkou obchodu a výrobky s prázdnym štítkom

An illustration of a couch with product staging

Údaje o výrobku pre nový hnedo-zelený trojmiestny gauč súkromnej značky
Atribút Hodnota
Názov [title] Trojmiestny gauč – hnedo-zelený
Cena [price] 799 EUR
Značka [brand] MyStore
GTIN [gtin] 0614141123452
Katalógové číslo súčiastky [mpn] ANG
Stav [condition] new
Výrobky bez kódu GTIN

Niektorým výrobkom nebol pridelený kód GTIN, takže nemusíte uviesť žiaden. Ak však bol vášmu výrobku pridelený kód GTIN a vy tento kód nezadáte, daný výrobok môže byť zamietnutý. Prečítajte si, ako postupovať, ak výrobok nemá pridelený kód GTIN.

An illustration of a woman wearing a black dress

Údaje o výrobku pre nové čierne šaty veľkosti M ušité na mieru
Atribút Hodnota
Názov [title] Čierne šaty s vlastným dizajnom – veľkosť M
Cena [price] 32 EUR
Farba [color] Čierna
Veľkosť [size] M
GTIN [gtin] (ponechajte prázdne, pretože odev ušitý na mieru nemá kód GTIN)
Stav [condition] new
Balík [is_bundle] yes
identifikátor existuje [identifier_exists] no

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka