gtin [gtin]: definícia

Pomocou atribútu gtin [gtin] môžete uviesť globálne identifikačné čísla obchodných jednotiek (kódy GTIN). Kód GTIN predstavuje jedinečný identifikátor vášho výrobku. Toto číslo nám umožňuje vytvoriť pre vás reklamu či neplatený záznam, ktoré budú bohatšie na informácie a používatelia ich ľahšie nájdu. Výrobky odoslané bez jedinečných identifikátorov výrobkov sa ťažko zaraďujú a možno nebudú spĺňať podmienky všetkých programov a funkcií v Nákupoch.

An illustration of product packaging that shows the product

Kedy ich použiť

Povinné pre všetky výrobky, ktoré majú výrobcom priradený kód GTIN.

Za kód GTIN sa považuje niekoľko rôznych typov identifikačných čísel. Pomocou atribútu gtin [gtin] uveďte niektorý z nasledujúcich typov čísel: 

 • UPC (v Severnej Amerike/GTIN-12): 12-miestne číslo (8-miestne kódy UPC-E preveďte na 12-miestne kódy).
 • EAN (v Európe/GTIN-13): 13-miestne číslo.
 • JAN (v Japonsku/GTIN-13): 8- alebo 13-miestne číslo.
 • ISBN (v prípade kníh): 13-miestne číslo (kódy ISBN-10 preveďte na kódy ISBN-13). Ak máte k dispozícii obe čísla, uveďte len 13-miestne číslo. 
 • ITF-14 (v prípade viackusových balení/GTIN-14): 14-miestne číslo.

Prečítajte si, kde nájdete kód GTIN.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate. 

Typ Číslo (medzery a pomlčky sú povolené, ale ignorujú sa)
Obmedzenia 0, 8, 12, 13 alebo 14 číslic (UPC, EAN, JAN alebo ISBN)
Opakované pole Až 10
Vlastnosť schema.org (Čo je to?) Product.isbn, Product.gtin8, Product.gtin12, Product.gtin13, Product.gtin14, Type: Text
 
Formát súboru Príklad záznamu
Text

3234567890126

Informačné kanály XML <g:gtin>3234567890126</g:gtin>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uveďte všetky ďalšie jedinečné identifikátory relevantné pre váš výrobok. Atribúty brand [značka]mpn [katalógové_číslo_súčiastky] môžu byť povinné. Keď odošlete tieto identifikátory výrobku, pomôžete nám lepšie porozumieť tomu, čo predávate. Keď pochopíme, čo predávate, môžeme vaše reklamy a neplatené záznamy zlepšiť a pomôcť spájať používateľov s vašimi výrobkami. Prečítajte si viac o atribútoch identifikátorov výrobkov.
 • Uveďte kód GTIN tak, ako je definovaný v oficiálnom sprievodcovi overením organizácie GS1. Predovšetkým je potrebné splniť tieto požiadavky:
  • Uistite sa, že je zadaná kontrolná číslica a že je správna (použite kalkulačku na výpočet kontrolných číslic organizácie GS1).
  • Neuvádzajte kód GTIN v zakázaných rozsahoch. Zakázané rozsahy majú nasledujúce predpony: 02, 04 alebo 2.
  • Neuvádzajte kód GTIN v kupónových rozsahoch. Kupóny majú nasledujúce rozsahy predpôn GS1: 05, 98 – 99.
  • Neuvádzajte kód GTIN pre generické výrobky.
  • Neuvádzajte kód GTIN pre výrobky, ktoré ho nemajú. Ak ste jediným predajcom výrobku alebo ak majú výrobky značku obchodu, vo všeobecnosti nebudú mať kód GTIN, takže ho nemusíte odosielať.
 • Použite správny kód GTIN pre každý výrobok vrátane variantov. Každý variant výrobku (rôzne farby alebo veľkosti) má vlastný kód GTIN. Uistite sa preto, že zadávate správnu hodnotu.

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Knihy a médiá 

 • Uveďte kód ISBN-13 knihy ako hodnotu atribútu gtin.
 • V prípade výrobku, ktorý má kód UPC aj ISBN-13, atribút gtin odošlite dvakrát, raz pre každú hodnotu.
 • V prípade výrobku, ktorý má iba kód SBN (9-miestny, používaný vo Veľkej Británii do roku 1974), je potrebné kód skonvertovať na kód ISBN-10 pridaním číslice 0 na začiatok kódu. Ak chcete napríklad konvertovať kód 123456789, odošlite hodnotu 0123456789.

Súpravy

Súprava je hlavný výrobok zoskupený s príslušenstvom. Predávajú sa spoločne ako jeden balíček za jednu cenu.

 • Ak súpravu vytvoril výrobca: použite GTIN, katalógové číslo súčiastky a značku súpravy, nie jednotlivých výrobkov.
 • Ak ste súpravu vytvorili vy: použite GTIN, katalógové číslo súčiastky a značku hlavného výrobku. Ak je súprava napríklad fotoaparát, objektív a taška na fotoaparát, uveďte značku fotoaparátu, ktorý je hlavným výrobkom. Ďalšie informácie o nahrávaní súprav

Kompatibilné výrobky tretej strany

Výrobky na mieru

Ak ponúkate úpravy na mieru, gravírovanie a iné prispôsobenie výrobku, v atribútoch nadpisu a popisu uveďte, že ide o výrobok na mieru.

 • Uveďte atribút gtin s hodnotou priradenou výrobcom, ak ponúkate úpravy na mieru, gravírovanie alebo iné prispôsobenie výrobku.
 • Pomocou atribútu is_bundle [súprava] nám dáte vedieť, že výrobok je možné upraviť na mieru.

Predplatné časopisov

Medzinárodné štandardné sériové číslo ISSN je možné konvertovať na kód GTIN. Ďalšie informácie o konvertovaní hodnôt nájdete na webe Centra ISSN

Viackusové balenia

Viackusové balenie je súbor niekoľkých identických výrobkov, ktoré sa predávajú ako jeden výrobok. Tento súbor môžete vytvoriť vy alebo výrobca. Značku budete musieť nahrať rôzne podľa toho, kto súbor vytvoril.

 • Ak viackusové balenie vytvoril výrobca: použite atribúty gtin, mpn [katalógové_číslo_súčiastky]brand [značka] viackusového balenia, nie jednotlivých výrobkov.
 • Ak ste viackusové balenie vytvorili vy: použite atribúty gtin, mpn [katalógové_číslo_súčiastky]brand [značka] jednotlivých výrobkov. Ďalšie informácie o atribúte multipack [viackusové_balenie]

Tlačená hudba

Medzinárodné štandardné hudobné číslo ISMN je možné konvertovať na kód GTIN. Ďalšie informácie o ISMN

Tlačové kazety

Zadajte správnu hodnotu GTIN tlačovej kazety. Ďalšie informácie o požiadavkách na tlačové kazety

Výrobky dostupné vo viacerých farbách alebo veľkostiach

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, môžete mať pre jednotlivé varianty rôzne jedinečné identifikátory výrobkov. Ak napríklad predávate tričko v modrej, červenej a zelenej farbe, pre každý tento variant musíte uviesť atribút color [farba] a jedinečný kód gtin. Prečítajte si ďalšie informácie o atribútoch size [veľkosť]color [farba].

Výrobky s viacerými kódmi GTIN

Uistite sa, že ste pre každý výrobok uviedli správny kód GTIN:

 • pre varianty (výrobky v rôznych farbách, veľkostiach atď.) uveďte jeden kód GTIN pre každý výrobok;
 • pre každý výrobok s viacerými platnými jedinečnými identifikátormi výrobku (napr. výrobky s globálnym kódom GTIN a kódom GTIN konkrétneho distribútora) uveďte pre každú hodnotu dodatočný atribút jedinečného identifikátora výrobku.

Výrobky so značkou obchodu alebo výrobky typu White Label

Neuvádzajte kód GTIN pre výrobky bez tohto kódu. Ak ste jediným predajcom výrobku alebo ak majú výrobky značku obchodu, je možné, že takéto výrobky nemajú kód GTIN, takže ho nemusíte zadávať. Uveďte pre ne atribúty brand [značka]mpn [katalógové_číslo_súčiastky].

Výrobky bez značky sú výrobky, ktoré vyrába jedna spoločnosť, ale opätovne ich označí predávajúca spoločnosť, aby sa prezentovala aj ako výrobca týchto výrobkov. Napríklad spoločnosť A vyrába televíziu pripojenú k internetu. Spoločnosť B ju kúpi na účely ďalšieho predaja a označí ju svojím logom a názvom značky.

Použité a retro výrobky

Použité alebo retro výrobky môžu mať kód GTIN. Ak je to možné, uveďte ho.

 • Uveďte atribút gtin s hodnotou priradenou výrobcom.
 • Pre atribút condition [stav] uveďte hodnotu used [použité].  

Príklady

Odevy

An illustration of a dress with the GTIN visible and highlighted

Výrobok Čierne šaty, veľkosť L
title [názov] Šaty áčkového strihu bez rukávov – čierne – veľkosť L
brand [značka] Malé čierne šaty
gtin [gtin] 3234567890126
condition [stav] new [nové]
Jedlá a nápoje

An illustration of a jug of milk with GTIN and barcode visible and highlighted.

Výrobok Bio kozie mlieko
title [názov] Bio kozie mlieko, 1 l
brand [značka] Petrova kozia farma
gtin [gtin] 3234567890126
condition [stav] new [nové]
Médiá a knihy

Pre médiá a knihy uveďte kód ISBN-13 ako hodnotu atribútu gtin [gtin].

An illustration of a book with the GTIN visible and highlighted

Výrobok Nová kópia knihy „Ako funguje Google“
title [názov] Ako funguje Google
gtin [gtin] 9781455582341
condition [stav] new [nové]
 
Výrobok Použitá kópia knihy „Ako funguje Google“
title [názov] Ako funguje Google
gtin [gtin] 9781455582341
condition [stav] used [použité]
Elektronika

An illustration of product packaging that shows the product

Výrobok Google Chromecast
title [názov] Google Chromecast 2 – 1080p – Wi‑Fi – čierny
brand [značka] Google
gtin [gtin] 7894892017139
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] H2G2-42
condition [stav] new [nové]
 
Výrobok Opravené a vyčistené zariadenie Chromecast (so zárukou)
title [názov] Google Chromecast 2 – 1080p – Wi‑Fi – čierny
brand [značka] Google
gtin [gtin] 3234567890126
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] H2G2-42
condition [stav] refurbished [repasované]
Viackusové balenia a súpravy definované obchodníkom

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Výrobok Digitálna zrkadlovka Google 25,3 MPx s príslušenstvom
title [názov] Telo digitálnej zrkadlovky Google 25.3 MPx + 35 mm objektív + modrá taška na fotoaparát
price [cena] 435 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] 152
brand [značka] Google
gtin [gtin] 0614141123452
is_bundle [súprava] yes [áno]
condition [stav] new [nové]
Varianty

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, môžete mať pre jednotlivé varianty rôzne jedinečné identifikátory výrobkov. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – zelené – S
price [cena] 11 EUR
color [farba] zelená
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-ZLN
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
brand [značka] Google
gtin [gtin] 9504000059437
condition [stav] new [nové]
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] 00638HAY
 
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – modré – S
price [cena] 11 EUR
color [farba] modrá
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-MOD
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
brand [značka] Google
gtin [gtin] 9504000059422
condition [stav] new [nové]
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] 00638NIC
 
Výrobok Tričko Google
title [názov] Tričko Google – žlté – S
price [cena] 11 EUR
color [farba] žltá
size [veľkosť] s
id [identifikátor] 9876-S-ŽLTÁ
item_group_id [identifikátor_skupiny_položiek] 9876
brand [značka] Google
gtin [gtin] 9504000059446
condition [stav] new [nové]
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] 00638ANG
Telefón alebo tablet

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Výrobok Google Nexus 6
title [názov] Google Nexus 6 – 32 GB – tmavomodrý – odblokovaný
price [cena] 199 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones [Elektronika > Komunikácia > Telefonovanie > Mobilné telefóny]
brand [značka] Google
gtin [gtin] 0614141123452
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] 00638NAGPE
condition [stav] new [nové]
Výrobky so značkou obchodu alebo výrobky typu White Label

An illustration of a couch with product staging

Výrobok Gauč
title [názov] Trojmiestny gauč – hnedozelený
price [cena] 799 EUR
brand [značka] Môj obchod
gtin [gtin] 0614141123452
mpn [katalógové_číslo_súčiastky] ANG
condition [stav] new [nové]
Výrobky bez kódu GTIN

Niektorým výrobkom nebol pridelený kód GTIN, takže nemusíte uviesť žiaden. Ak však bol vášmu výrobku pridelený kód GTIN a vy tento kód nezadáte, daný výrobok môže byť zamietnutý. Prečítajte si, ako postupovať, ak výrobok nemá pridelený kód GTIN.

An illustration of a woman wearing a black dress

Výrobok Čierne šaty na mieru
title [názov] Čierne šaty s vlastným dizajnom – veľkosť M
price [cena] 32 EUR
color [farba] čierna
size [veľkosť] M
gtin [gtin] (ponechajte prázdne, pretože šaty sú vyrobené na mieru a nemajú kód GTIN)
condition [stav] new [nové]
is_bundle [súprava] yes [áno]
identifier_exists [identifikátor_existuje] no [nie]
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory