GTIN [gtin]

Pomocou atribútu GTIN [gtin] môžete zadať globálne čísla obchodných jednotiek (kódy GTIN). Kód GTIN predstavuje jedinečný identifikátor vášho výrobku. Toto číslo nám umožňuje vytvoriť pre vás reklamu či neplatený záznam, ktoré sú bohatšie na informácie a ktoré zákazníci ľahšie nájdu. Výrobky odoslané bez jedinečných identifikátorov výrobkov sa ťažko zaraďujú a možno nebudú spĺňať podmienky všetkých programov a funkcií v Nákupoch.

An illustration of product packaging that shows the product

Kedy ich použiť

Povinné pre všetky výrobky, ktoré majú výrobcom pridelený kód GTIN. Kód GTIN zadávajte, len ak máte istotu, že je správny. V prípade pochybností ho nezadávajte (neuvádzajte napríklad odhadovanú či vymyslenú hodnotu).

Za kód GTIN [gtin] sa považuje niekoľko rôznych typov identifikačných čísel. Pomocou tohto atribútu môžete zadať ktorékoľvek z nasledujúcich typov čísel:

 • UPC (v Severnej Amerike/GTIN-12): 12-miestne číslo (8-miestne kódy UPC-E preveďte na 12-miestne kódy);
 • EAN (v Európe/GTIN-13): 13-miestne číslo;
 • JAN (v Japonsku/GTIN-13): 8- alebo 13-miestne číslo;
 • ISBN (v prípade kníh): 13-miestne číslo (kódy ISBN-10 preveďte na kódy ISBN-13). Ak máte k dispozícii obe čísla, uveďte len 13-miestne číslo.
 • ITF-14 (v prípade viackusových balení/GTIN-14): 14-miestne číslo.

Prečítajte si, kde možno nájsť kód GTIN

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby Google vedel, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ Číslo (medzery a pomlčky sú povolené, ale ignorujú sa)
Obmedzenia 0, 8, 12, 13 alebo 14 číslic (UPC, EAN, JAN alebo ISBN)
Opakované pole Až 10
Vlastnosť schema.org (Čo je to?)

Product.isbn, Product.gtin8, Product.gtin12, Product.gtin13, Product.gtin14, typ: Text

Formát súboru Príklad záznamu
Text 3234567890126
Informačné kanály XML <g:gtin>3234567890126</g:gtin>

Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Uveďte všetky ďalšie jedinečné identifikátory relevantné pre váš výrobok. Atribúty značka [brand]katalógové číslo súčiastky [mpn] môžu byť povinné. Keď odošlete tieto identifikátory výrobku, pomôžete nám lepšie porozumieť tomu, čo predávate. Keď pochopíme, čo predávate, môžeme vaše reklamy a bezplatné záznamy zlepšiť a pomôcť prepojiť zákazníkov s vašimi výrobkami. Prečítajte si viac o atribútoch identifikátorov výrobkov
 • Zadajte hodnotu atribútu GTIN [gtin], ako je definovaná v oficiálnej príručke overenia organizácie GS1. Predovšetkým je potrebné splniť tieto požiadavky:
  • Uistite sa, či je kontrolná číslica zadaná a správna (použite kalkulačku na výpočet kontrolných číslic organizácie GS1).
  • Neuvádzajte kód GTIN v obmedzených rozsahoch. Obmedzené rozsahy majú nasledujúce predpony: 02, 04 alebo 2.
  • Neuvádzajte kód GTIN v kupónových rozsahoch. Kupóny majú nasledujúce rozsahy predpôn organizácie GS1: 05, 98 – 99.
  • Neuvádzajte kód GTIN pre generické výrobky.
  • Neuvádzajte kód GTIN pre výrobky, ktoré ho nemajú. Ak ste jediným predajcom výrobku alebo ak majú výrobky značku obchodu, zvyčajne nebudú mať kód GTIN, takže ho nemusíte zadávať.
 • Použite správny kód GTIN pre každý výrobok vrátane variantov. Každý variant výrobku (rôzne farby alebo veľkosti) má vlastný kód GTIN. Uistite sa preto, že zadávate správnu hodnotu. Neuvádzajte odhadovanú ani vymyslenú hodnotu.
 • Pre rovnakú krajinu a jazyk neodosielajte viacero výrobkov s tým istým kódom GTIN [gtin] a rovnakými hodnotami atribútov variantov. Medzi atribúty variantov patria stav [condition]viackusové balenie [multipack] v prípade všetkých výrobkov a pri odevoch aj farba [color]veľkosť [size].

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Knihy a médiá

 • Ako hodnotu atribútu GTIN [gtin] uveďte kód ISBN-13 knihy.
 • V prípade výrobku, ktorý má kód UPC aj ISBN‑13, uveďte atribút GTIN [gtin] dvakrát, raz pre každú hodnotu.
 • V prípade výrobku, ktorý má iba kód SBN (9‑miestny, používaný vo Veľkej Británii do roku 1974), je potrebné ho konvertovať na kód ISBN‑10 pridaním číslice 0 na začiatok kódu. Ak chcete napríklad konvertovať kód 123456789, odošlite hodnotu 0123456789.

Balíky

Balík je hlavný výrobok, ktorý zoskupíte s príslušenstvom a predávate spoločne ako jeden balíček za jednu cenu.

Kompatibilné výrobky tretej strany

Výrobky na mieru

Ak ponúkate úpravy na mieru, gravírovanie a iné prispôsobenie výrobku, v atribútoch názov [title] a opis [description] uveďte, že ide o výrobok na mieru.

 • Uveďte atribút GTIN [gtin] s hodnotou pridelenou výrobcom, ak ponúkate úpravy na mieru, gravírovanie alebo iné prispôsobenie výrobku.
 • Pomocou atribútu balík [is_bundle] nám dáte vedieť, že výrobok je možné upraviť na mieru.

Predplatné časopisov

Medzinárodné štandardné sériové číslo ISSN sa dá konvertovať na GTIN. Viac o konvertovaní hodnôt sa dozviete na webe organizácie ISSN Centre.

Viackusové balenia

Viackusové balenie je súbor niekoľkých identických výrobkov, ktoré sa predávajú ako jeden výrobok. Tento súbor môžete vytvoriť vy alebo výrobca. Značku budete musieť nahrať rôzne podľa toho, kto súbor vytvoril.

Tlačená hudba

Medzinárodné štandardné hudobné číslo ISMN sa dá konvertovať na GTIN [gtin]. Ďalšie informácie o číslach ISMN

Tlačové kazety

Zadajte správnu hodnotu atribútu GTIN [gtin] tlačovej kazety. Ďalšie informácie o požiadavkách na tlačové kazety

Výrobky dostupné vo viacerých farbách alebo veľkostiach

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, pre jednotlivé varianty musíte použiť rôzne jedinečné identifikátory výrobkov. Ak napríklad predávate tričko v modrej, červenej a zelenej farbe, pre každý tento variant musíte uviesť atribút farba [color] a jedinečný kód GTIN [gtin].

Výrobky s viacerými kódmi GTIN

Uistite sa, že ste pre každý výrobok uviedli správnu hodnotu atribútu GTIN [gtin]:

 • v prípade variantov (výrobky v rôznych farbách, veľkostiach atď.) uveďte pre každý výrobok jeden atribút GTIN [gtin];
 • v prípade výrobkov s viacerými platnými jedinečnými identifikátormi výrobku (napríklad výrobky s globálnym kódom GTIN a kódom GTIN konkrétneho distribútora) uveďte pre každú hodnotu dodatočný atribút jedinečného identifikátora výrobku.

Výrobky so značkou obchodu alebo výrobky súkromných značiek

K výrobkom bez kódu GTIN hodnotu atribútu GTIN [gtin] neuvádzajte. Ak ste jediným predajcom a výrobcom výrobku alebo ak má výrobok značku obchodu, je možné, že nemá GTIN. V takom prípade ho nemusíte zadávať. Namiesto toho pri takýchto výrobkoch uveďte nasledujúce atribúty:

Výrobky súkromných značiek sú výrobky, ktoré vyrába jedna firma, ale predáva ich pod svojou značkou iná firma, ako keby ich sama vyrábala. Napríklad firma A vyrába televízne zariadenie pripojené k internetu. Firma B ho kúpi, zmení jeho značku, tzn. označí ho svojím logom a názvom, a predá ho ďalej.

Použité a retro výrobky

Použité alebo retro výrobky môžu mať kód GTIN. Ak je to možné, uveďte ho.

Príklady

Odevy

An illustration of a dress with the GTIN visible and highlighted

Údaje o výrobku pre čierne šaty bez rukávov v áčkovom strihu veľkosti L
Atribút Hodnota
názov [title] Šaty áčkového strihu bez rukávov – čierne – veľkosť L
značka [brand] Krátke čierne šaty
GTIN [gtin] 3234567890126
stav [condition] nové
Jedlá a nápoje

An illustration of a jug of milk with GTIN and barcode visible and highlighted.

Údaje o výrobku pre bio kozie mlieko s objemom 1 liter
Atribút Hodnota
názov [title] Bio kozie mlieko, 1 l
značka [brand] Tánina kozia farma
GTIN [gtin] 3234567890126
stav [condition] nové
Médiá a knihy

Pre médiá a knihy uveďte kód ISBN-13 ako hodnotu atribútu gtin [gtin].

An illustration of a book with the GTIN visible and highlighted

Údaje o výrobku pre nové vydanie knihy Ako funguje Google
Atribút Hodnota
názov [title] Ako funguje Google
GTIN [gtin] 9781455582341
stav [condition] nové

 

Údaje o výrobku pre použité vydanie knihy Ako funguje Google
Atribút Hodnota
názov [title] Ako funguje Google
GTIN [gtin] 9781455582341
stav [condition] použité
Elektronika

An illustration of product packaging that shows the product

Údaje o výrobku pre nové zariadenie Chromecast 2 čiernej farby s rozlíšením 1080p a Wi-Fi
Atribút Hodnota
názov [title] Google Chromecast 2 – 1080p – Wi‑Fi – čierny
značka [brand] Google
GTIN [gtin] 7894892017139
katalógové číslo súčiastky [mpn] H2G2‑42
stav [condition] nové

 

Údaje o výrobku pre repasované zariadenie Chromecast 2 čiernej farby s rozlíšením 1080p, Wi-Fi a zárukou
Atribút Hodnota
názov [title] Google Chromecast 2 – 1080p – Wi‑Fi – čierny
značka [brand] Google
GTIN [gtin] 3234567890126
katalógové číslo súčiastky [mpn] H2G2‑42
stav [condition] repasované
Viackusové balenia a balíky definované obchodníkom

An illustration of a bundle that includes a camera body, lens, and bag

Údaje o výrobku pre digitálnu zrkadlovku s rozlíšením 25,3 Mpx a taškou na fotoaparát
Atribút Hodnota
názov [title] Telo digitálnej zrkadlovky Google 25,3 MPx + 35 mm objektív + modrá taška na fotoaparát
cena [price] 435 EUR
kategória výrobku na Googli [google_product_category] 152
značka [brand] Google
GTIN [gtin] 0614141123452
balík [is_bundle] áno
stav [condition] nové
Varianty

Ak má váš výrobok viaceré farby alebo veľkosti, môžete mať pre jednotlivé varianty rôzne jedinečné identifikátory výrobkov. Príklad:

Príklad reklám bez obrázkov so zástupnými symbolmi

Údaje o výrobku pre nové zelené tričko Google veľkosti S
Atribút Hodnota
názov [title] Tričko Google – zelené – S
cena [price] 11 EUR
farba [color] Zelená
veľkosť [size] S
identifikátor [id] 9876-S-GRN
identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876
značka [brand] Google
GTIN [gtin] 9504000059437
stav [condition] nové
katalógové číslo súčiastky [mpn] 00638HAY

 

Údaje o výrobku pre nové modré tričko Google veľkosti S
Atribút Hodnota
názov [title] Tričko Google – modré – S
cena [price] 11 EUR
farba [color] Modrá
veľkosť [size] S
identifikátor [id] 9876-S-BLU
identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876
značka [brand] Google
GTIN [gtin] 9504000059422
stav [condition] nové
katalógové číslo súčiastky [mpn] 00638NIC

 

Údaje o výrobku pre nové žlté tričko Google veľkosti S
Atribút Hodnota
názov [title] Tričko Google – žlté – S
cena [price] 11 EUR
farba [color] Žltá
veľkosť [size] S
identifikátor [id] 9876-S-YELLOW
identifikátor skupiny položiek [item_group_id] 9876
značka [brand] Google
GTIN [gtin] 9504000059446
stav [condition] nové
katalógové číslo súčiastky [mpn] 00638ANG
Telefón alebo tablet

An illustration with 3 different colors of one mobile phone

Údaje o výrobku pre odblokovaný Google Nexus 6 farby Midnight Blue s úložným priestorom 32 GB
Atribút Hodnota
názov [title] Google Nexus 6 – 32 GB – Midnight Blue – odblokovaný
cena [price] 199 EUR
kategória výrobku na Googli [google_product_category] Electronics > Communications > Telephony > Mobile Phones
značka [brand] Google
GTIN [gtin] 0614141123452
katalógové číslo súčiastky [mpn] 00638NAGPE
stav [condition] nové
Výrobky so značkou obchodu alebo výrobky typu White Label

An illustration of a couch with product staging

Údaje o výrobku pre nový hnedo-zelený trojmiestny gauč súkromnej značky
Atribút Hodnota
názov [title] Trojmiestny gauč – hnedo-zelený
cena [price] 799 EUR
značka [brand] MyStore
GTIN [gtin] 0614141123452
katalógové číslo súčiastky [mpn] ANG
stav [condition] nové
Výrobky bez kódu GTIN

Niektorým výrobkom nebol pridelený kód GTIN, takže nemusíte uviesť žiaden. Ak však bol vášmu výrobku pridelený kód GTIN a vy tento kód nezadáte, daný výrobok môže byť zamietnutý. Prečítajte si, ako postupovať, ak výrobok nemá pridelený kód GTIN.

An illustration of a woman wearing a black dress

Údaje o výrobku pre nové čierne šaty veľkosti M ušité na mieru
Atribút Hodnota
názov [title] Čierne šaty ušité na mieru s vlastným dizajnom – veľkosť M
cena [price] 32 EUR
farba [color] Čierna
veľkosť [size] M
GTIN [gtin] (ponechajte prázdne, pretože odev ušitý na mieru nemá kód GTIN)
stav [condition] nové
balík [is_bundle] áno
identifikátor existuje [identifier_exists] nie
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
71525
false