Khắc phục vấn đề liên quan đến nguồn cấp dữ liệu

Troubleshoot your feed [hero image]

 

Mục tiêu của chúng tôi là giải đáp mọi vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng nguồn cấp dữ liệu và Google Merchant Center. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu được cách khắc phục sự cố khi tạo, định dạng và tải nguồn cấp dữ liệu lên.

Nếu sản phẩm của bạn bị từ chối, hãy đọc bài viết Giới thiệu về trường hợp từ chối mặt hàng do vi phạm chính sách.

Nếu tài khoản của bạn bị từ chối, hãy đọc bài viết Tìm hiểu về biện pháp thực thi cấp tài khoản đối với các lỗi vi phạm chất lượng dữ liệu sản phẩm.

Kiểm tra kết quả xử lý nguồn cấp dữ liệu

Bạn có thể kiểm tra kết quả của toàn bộ quá trình xử lý nguồn cấp dữ liệu đối với nguồn cấp dữ liệu dạng tệp hoặc dạng Google Trang tính. Cách tìm kết quả:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Trên trình đơn điều hướng, hãy nhấp vào Sản phẩm rồi nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu.
 3. Nhấp vào tên nguồn cấp dữ liệu chính hoặc nguồn cấp dữ liệu bổ sung mà bạn muốn kiểm tra.
 4. Kiểm tra kết quả:
  • Đặc điểm: Bao gồm các đặc điểm chính của nguồn cấp dữ liệu. Những đặc điểm này thay đổi tuỳ thuộc vào phương thức nhập dữ liệu của nguồn cấp dữ liệu. Tại đây, bạn có thể xem các đặc điểm như phương thức nhập dữ liệu, múi giờ, kích thước tệp, dấu phân cách được phát hiện (nếu có) và các đặc điểm khác.
  • Thuộc tính: Nguồn cấp dữ liệu cần tuân theo quy cách dữ liệu sản phẩm của các chương trình mà bạn chọn tham gia. Trong phần này, bạn có thể kiểm tra tất cả các thuộc tính chúng tôi tìm thấy trong nguồn cấp dữ liệu của bạn, bao gồm cả các thuộc tính đã được nhận dạng và tương ứng trong quy cách nguồn cấp dữ liệu, cũng như các thuộc tính không được nhận dạng và không khớp với thuộc tính trong quy cách dữ liệu sản phẩm. Bạn có thể kiểm tra danh sách này và dùng các công cụ như quy tắc nguồn cấp dữ liệu để cho Merchant Center biết thuộc tính không được nhận dạng mà bạn muốn dùng để cung cấp dữ liệu cho một thuộc tính của Google. Ví dụ: có thể bạn muốn dùng "tên sản phẩm" trong thuộc tính tiêu đề [title].
  • Xử lý dữ liệu: Trong phần này, bạn có thể kiểm tra số lượng mặt hàng có trong nguồn cấp dữ liệu, cũng như những mặt hàng có vấn đề được phát hiện. Kiểm tra danh sách các vấn đề về mặt hàng để nắm rõ số lượng mặt hàng bị ảnh hưởng trong nguồn cấp dữ liệu, bao gồm cả các ví dụ và đường liên kết đến các tài liệu để giải quyết vấn đề.

Nếu tài khoản của bạn đã bị từ chối và nguồn cấp dữ liệu có vẻ đúng, vui lòng xem bản báo cáo vấn đề hợp nhất về dữ liệu sản phẩm trong Google Mua sắm trên tài khoản, nguồn cấp dữ liệu và mặt hàng của bạn trong phần "Sản phẩm" trên trang "Chẩn đoán".

Lưu ý: Quy trình xử lý chỉ kiểm tra để tìm các vấn đề cơ bản về tệp và dữ liệu. Để xem tất cả các vấn đề, hãy chuyển đến trang Chẩn đoán.
Troubleshoot your feed | Feed creation issues [icon] Vấn đề về việc tạo nguồn cấp dữ liệu
Troubleshoot your feed | Feed registration issues [icon]Vấn đề về việc đăng ký nguồn cấp dữ liệu
 • Quốc gia mục tiêu: Chỉ định địa điểm mà bạn kinh doanh các mặt hàng. Ví dụ: nếu bạn chỉ định "Hoa Kỳ" làm quốc gia mục tiêu, tức là bạn cho biết rằng mặt hàng của bạn có bán ở Hoa Kỳ. Dữ liệu sản phẩm mà bạn tải lên cho một quốc gia đã chọn phải đáp ứng các yêu cầu của quốc gia đó, bao gồm cả quy cách nguồn cấp dữ liệu cũng như các chính sách.
 • Nhiều quốc gia: Chỉ định nhiều quốc gia mục tiêu nếu bạn kinh doanh cùng một sản phẩm ở nhiều quốc gia. Hãy đảm bảo sản phẩm của bạn đáp ứng các yêu cầu của từng quốc gia, bao gồm cả quy cách nguồn cấp dữ liệu cũng như các chính sách.
 • Tên tệp nguồn cấp dữ liệu: Tệp RSS và tệp Atom phải kết thúc bằng đuôi .xml. Theo mặc định, tên tệp không kết thúc bằng phần mở rộng sẽ xử lý dưới dạng tệp phân cách bằng ký tự tab và tên tệp đó sẽ kết thúc theo định dạng .txt. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận tệp ở định dạng Excel. Nếu cần trợ giúp, hãy xem bài viết về cách chuyển đổi bảng tính.
 • Khi sử dụng tên tệp có đuôi như .zip hoặc .gz, bạn phải nhớ nén tệp vì hệ thống của chúng tôi giả định rằng tệp đó là tệp nén. Trong trường hợp này, nếu bạn tải một tệp không nén lên thì nguồn cấp dữ liệu có thể bị lỗi. Nhớ đảm bảo tệp nén chỉ chứa đúng một tệp.

Xin lưu ý rằng khi chỉnh sửa chế độ cài đặt nguồn cấp dữ liệu, bạn nên chọn lựa chọn "tự động phát hiện" trừ phi cần giải quyết một vấn đề cụ thể.

Troubleshoot your feed | Formatting issues Vấn đề về việc định dạng
 • Tệp văn bản hoặc tệp phân cách bằng ký tự tab
  • Nếu bạn đang sử dụng văn bản đã định dạng trước (bất kỳ văn bản nào có dấu ngắt dòng hoặc dấu trích dẫn), hãy nhớ bật thuộc tính trích dẫn cho nguồn cấp dữ liệu của bạn.
  • Đảm bảo rằng các cột (thẻ) chứa thuộc tính bắt buộc phải khớp hoàn toàn với tất cả các mặt hàng. Thông thường, tệp sẽ thừa hoặc thiếu một thẻ.
  • Nếu bạn đang sử dụng Google Trang tính, tiện ích bổ sung của Google Merchant Center có thể giúp bạn xác thực dữ liệu của mình.
 • XML
  • Bạn không thể thêm ký tự đặc biệt mà không kèm theo ký tự thoát, ví dụ như "&".
  • Tên thuộc tính có thể không chứa chữ viết hoa. Bạn nên bỏ chữ viết hoa cho tên thuộc tính. Ví dụ: Bạn phải nhập thuộc tính tiêu đề [title] dưới dạng <title>, chứ không phải <Title>.
  • Trong một số trường hợp, quá trình mã hoá có thể không chính xác. Hãy nhớ mã hoá tệp của bạn theo các định dạng được chấp nhận.
Troubleshoot your feed | Upload issues [icon]Vấn đề khi tải lên
 • Nguồn cấp dữ liệu của bạn có thể có dung lượngquá lớn đối với phương thức tải lên mà bạn đang sử dụng.
  • Các tệp được tải lên bằng phương thức tải lên trực tiếp phải có dung lượng dưới 4 GB (nếu bạn thấy thông báo "rất tiếc" khi dùng phương thức này, vui lòng đợi vài giờ rồi thử lại).
  • Các tệp Giao thức truyền tệp SSH (SFTP) và Giao thức truyền tệp (FTP) phải có dung lượng dưới 4 GB.
  • Tệp được đặt cho phương thức tìm nạp theo lịch phải có dung lượng dưới 4 GB.
 • Thông thường, hệ thống không thể tải tệp lên tự động vì:
  • URL dùng để tìm nạp theo lịch bị tệp robots.txt chặn hoặc không có chế độ cài đặt quyền để Merchant Center tải nguồn cấp dữ liệu xuống.
  • URL dùng để lên lịch hiện không hoạt động hoặc chuyển hướng đến trang không chứa nguồn cấp dữ liệu.
 • Tệp nén phải nhỏ hơn 500 MB.

Sau đây là một số lỗi thường gặp nhất khi sử dụng SFTP và FTP.

Vấn đề Giải pháp
Lỗi không tìm thấy máy chủ

Đối với FTP (Giao thức truyền tệp), hãy xác minh rằng bạn đang đăng nhập vào ftp://uploads.google.com. Nếu bạn đang dùng ứng dụng FTP, hãy xoá ftp:// rồi dùng uploads.google.com.

Đối với Giao thức truyền tệp bảo mật (SFTP), hãy xác minh rằng bạn đang đăng nhập vào {sftp username}@partnerupload.google.com bằng cổng máy chủ được chỉ định là 19321. Nếu đang dùng ứng dụng SFTP, bạn nên thêm tiền tố "sftp://" vào trước địa chỉ tên máy chủ (ví dụ: sftp://partnerupload.google.com).

Tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng Nhấp vào đây để được trợ giúp về các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập SFTP và FTP.
"Không thể tạo kết nối dữ liệu" hoặc "Lỗi thư mục FTP" Bạn cần tải lên bằng cách dùng FTP thụ động.
Lỗi "Tên tệp không được phép" Đảm bảo tên tệp của bạn không chứa dấu cách. Tên tệp của bạn phải khớp chính xác với tên tệp mà bạn đã đăng ký trong tài khoản.
Bạn chưa đăng ký nguồn cấp dữ liệu có tên này Đảm bảo tên tệp bạn đang gửi qua SFTP hoặc FTP khớp chính xác với tên tệp đã cung cấp khi đăng ký nguồn cấp dữ liệu của bạn.
Lỗi "Ứng dụng ngang hàng đã đặt lại kết nối FTP" Mất kết nối Internet đến máy chủ FTP của chúng tôi. Vui lòng thử tải lại tệp của bạn lên. Nếu tệp của bạn có kích thước dưới 200 MB, bạn cũng có thể tải thẳng tệp lên thông qua trang nguồn cấp dữ liệu của Google Merchant Center. Nếu tệp của bạn lớn hơn 200 MB, hãy thử chia nguồn cấp dữ liệu thành nhiều tệp có kích thước dưới 200 MB. Kích thước tệp nhỏ hơn sẽ giúp bạn tải tệp lên qua trang tổng quan.

Để tìm hiểu các vấn đề cụ thể liên quan đến SFTP và FTP mà chưa được giải đáp trong trang này, vui lòng đọc bài viết này.

Nếu bạn đã tạo nguồn cấp dữ liệu bằng một trong những phương thức tải lên và muốn xem lại trong khi kiểm tra, hãy làm theo các bước sau để tải nguồn cấp dữ liệu xuống. Xin lưu ý rằng không có tệp để tải xuống đối với nguồn cấp dữ liệu Content API.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Chọn Sản phẩm trong trình đơn điều hướng bên trái, sau đó nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu.
 3. Trong cột "Nguồn cấp dữ liệu", hãy nhấp vào tên nguồn cấp dữ liệu.
 4. Trong thẻ "Đang xử lý", hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon ở ngoài cùng bên phải.
 5. Chọn Tải tệp xuống.
Bạn cũng có thể thử xuất toàn bộ nguồn cấp dữ liệu của mình sang Google Cloud bằng tính năng xuất của Merchant Center (phiên bản thử nghiệm)

Xin lưu ý rằng chỉ người dùng thuộc về tài khoản người bán khi tải tệp lên mới có đặc quyền phù hợp để tải nguồn cấp dữ liệu đó xuống.

Bạn có thể tải báo cáo CSV nêu chi tiết lỗi và cảnh báo về quá trình xử lý xuống sau khi tải nguồn cấp dữ liệu của bạn lên. Khi có báo cáo, bạn sẽ nhìn thấy một lựa chọn tải báo cáo xuống trong trang tóm tắt nguồn cấp dữ liệu bên cạnh nút "Tải tệp xuống". Trong báo cáo, phần đầu sẽ chứa thông tin nhận dạng cho các lỗi, phần tiếp theo là bảng chứa thông tin chi tiết về từng mặt hàng cũng như lỗi và cảnh báo nguồn cấp dữ liệu của các mặt hàng đó. Vui lòng lưu ý rằng báo cáo chỉ hiển thị trong 14 ngày sau khi bạn tải nguồn cấp dữ liệu của mình lên. Báo cáo cũng chỉ trình bày chi tiết tối đa 100.000 lỗi và cảnh báo.

Bạn cũng có thể sử dụng quy tắc về nguồn cấp dữ liệu để sửa các thuộc tính bị thiếu hoặc có định dạng không chính xác trong nguồn cấp dữ liệu của mình mà không cần chỉnh sửa nội dung.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
71525
false
false