Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Khắc phục sự cố nguồn cấp dữ liệu của bạn

Đôi khi, có thể bạn cần trợ giúp khắc phục sự cố nguồn cấp dữ liệu. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp câu trả lời cho các sự cố cụ thể mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng nguồn cấp dữ liệu và Google Merchant Center. Nếu tài khoản của bạn đã bị từ chối và nguồn cấp dữ liệu có vẻ đúng thì vui lòng xem báo cáo vấn đề được hợp nhất cho dữ liệu sản phẩm Mua sắm trên tài khoản, nguồn cấp dữ liệu và mặt hàng của bạn trong trang Chẩn đoán

 

Vấn đề liên quan đến quá trình tạo nguồn cấp dữ liệu
Vấn đề liên quan đến quá trình đăng ký nguồn cấp dữ liệu
 • Quốc gia mục tiêu: Chỉ định vị trí bán mặt hàng của bạn. Ví dụ: quốc gia mục tiêu “Hoa Kỳ” cho biết rằng mặt hàng của bạn có sẵn để mua ở Hoa Kỳ. Mặt hàng hoặc nguồn cấp dữ liệu tải lên quốc gia mục tiêu đã chọn phải đáp ứng được các yêu cầu đối với quốc gia mục tiêu mà bạn gửi mặt hàng hoặc nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, bao gồm cả chính sách và đặc tả nguồn cấp dữ liệu. Ví dụ: dữ liệu sản phẩm và trang đích của bạn phải đáp ứng được yêu cầu về ngôn ngữ và tiền tệ cho quốc gia mục tiêu.
 • Tên tệp nguồn cấp dữ liệu: Tệp RSS và Atom phải kết thúc bằng đuôi .xml. Những tên tệp không kết thúc bằng bất kỳ đuôi nào sẽ được xử lý dưới dạng tệp phân tách bằng tab theo mặc định và phải kết thúc bằng đuôi .txt. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận tệp ở định dạng Excel. Hãy xem phần chuyển đổi bảng tính của bạn để được trợ giúp.
 • Khi sử dụng tên tệp có đuôi như .zip hoặc .gz, bạn phải đảm bảo nén tệp vì hệ thống của chúng tôi giả định rằng tệp đó là tệp nén. Nếu bạn tải một tệp không nén lên trong trường hợp này, thì nguồn cấp dữ liệu có thể bị lỗi. Hãy đảm bảo rằng thư mục lưu trữ nén chứa chính xác một tệp.

Hãy lưu ý rằng khi chỉnh sửa tùy chọn cài đặt nguồn cấp dữ liệu, bạn nên chọn tùy chọn "tự động phát hiện", trừ khi cần giải quyết một vấn đề cụ thể.

Vấn đề về định dạng
 • Tệp văn bản hoặc tệp được phân tách bằng tab
  • Nếu bạn đang sử dụng văn bản đã định dạng trước đó (bất kỳ thứ gì có ngắt dòng hoặc trích dẫn), hãy đảm bảo nguồn cấp dữ liệu của bạn đã bật thuộc tính trích dẫn.
  • Đảm bảo các cột (tab) có thuộc tính bắt buộc khớp chính xác với tất cả các mặt hàng. Đôi khi sẽ có thêm một tab hoặc thiếu một tab.
  • Nếu bạn đang sử dụng Google Trang tính, tiện ích bổ sung của Google Merchant Center có thể giúp bạn xác thực dữ liệu của mình.
 • XML
  • Bạn không thể thêm ký tự đặc biệt không thoát như "&".
  • Tên thuộc tính của bạn có thể chứa chữ hoa; bạn nên xóa bất kỳ cách viết hoa nào cho tên thuộc tính của mình. Ví dụ: thuộc tính title [tiêu đề] phải được nhập là <title>, thay vì <Title>.
  • Mã hóa không chính xác đôi khi xảy ra. Hãy nhớ mã hóa tệp của bạn theo định dạng được chấp nhận.
Các sự cố về tải lên
 • Nguồn cấp dữ liệu của bạn có thể quá lớn đối với phương thức tải lên mà bạn đã chọn. Vui lòng lưu ý những điều sau:
  • Các tệp tải lên trực tiếp phải dưới 4 GB (nếu bạn gặp phải thông báo "rất tiếc" khi sử dụng phương thức này, vui lòng đợi vài giờ và thử lại).
  • Các tệp SFTP (Giao thức truyền tệp SSH) và FTP (Giao thức truyền tệp) phải dưới 4 GB
  • Tệp tải lên tự động (Tìm nạp theo lịch) phải dưới 4 GB
   • Dưới đây là hai lý do phổ biến nhất khiến quá trình tải lên tự động không thực hiện được:
   • URL được sử dụng để tìm nạp theo lịch là rô bốt hoặc không có cài đặt quyền để chúng tôi tải nguồn cấp dữ liệu xuống
   • URL được sử dụng để lên lịch hiện không hoạt động hoặc chuyển hướng đến trang không chứa nguồn cấp dữ liệu.
  • Tệp nén phải nhỏ hơn 500 MB.

Dưới đây là bảng trình bày một số lỗi thường gặp khi sử dụng SFTP và FTP.

Sự cố Giải pháp
Lỗi không tìm thấy máy chủ

Đối với FTP, hãy xác minh rằng bạn đang đăng nhập vào ftp://uploads.google.com. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng FTP, hãy xóa ftp:// và sử dụng uploads.google.com.

Đối với SFTP, hãy xác minh rằng bạn đang đăng nhập vào {sftp username}@partnerupload.google.com bằng một cổng máy chủ được chỉ định là 19321. Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng SFTP, bạn có thể phải thêm giao thức "sftp://" vào đầu địa chỉ tên máy chủ lưu trữ (ví dụ: sftp://partnerupload.google.com).

Tên người dùng hoặc mật khẩu không đúng Nhấp vào đây để được trợ giúp về các sự cố đăng nhập SFTP và FTP.
"Không thể tạo kết nối dữ liệu" hoặc "Lỗi thư mục FTP" Bạn sẽ cần tải lên bằng cách sử dụng FTP thụ động.
Lỗi "Tên tệp không được phép" Đảm bảo tên tệp của bạn không chứa dấu cách. Tên tệp của bạn phải khớp chính xác với tên tệp mà bạn đã đăng ký trong tài khoản.
Bạn chưa đăng ký nguồn cấp dữ liệu có tên này Đảm bảo tên tệp bạn đang gửi qua SFTP hoặc FTP khớp chính xác với tên tệp cho sẵn khi đăng ký nguồn cấp dữ liệu của bạn.
Lỗi "Đã đặt lại kết nối FTP bởi máy chủ ngang hàng" Mất kết nối Internet với máy chủ FTP của chúng tôi. Vui lòng thử tải tệp của bạn lên lại. Nếu tệp của bạn có kích thước dưới 200 MB, bạn cũng có thể tải tệp lên trực tiếp qua trang nguồn cấp dữ liệu của Google Merchant Center. Nếu tệp của bạn lớn hơn 200 MB, hãy thử chia nguồn cấp dữ liệu thành nhiều tệp nhỏ hơn 200 MB. Kích thước tệp nhỏ hơn sẽ cho phép bạn tải tệp lên qua trang tổng quan.

 

Để biết các sự cố cụ thể với SFTP và FTP chưa có câu trả lời trong trang này, vui lòng đọc bài viết này.

Nếu muốn xem lại nguồn cấp dữ liệu đã tải lên trong khi kiểm tra, bạn có thể tải nguồn cấp dữ liệu xuống theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.
 2. Chọn Sản phẩm trong trình đơn điều hướng bên trái, sau đó nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu.
 3. Trong cột "Nguồn cấp dữ liệu", hãy nhấp vào tên nguồn cấp dữ liệu.
 4. Trong tab "Đang xử lý", hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon ở ngoài cùng bên phải 
 5. Chọn tùy chọn Tải tệp xuống.
Bạn cũng có thể thử xuất toàn bộ nguồn cấp dữ liệu của mình sang Google Cloud bằng cách dùng Merchant Center (phiên bản thử nghiệm)

Hãy lưu ý rằng chỉ người dùng thuộc về tài khoản người bán tại thời điểm tải tệp lên mới có đặc quyền phù hợp để tải nguồn cấp dữ liệu đó xuống.

Bạn có thể tải xuống báo cáo CSV nêu chi tiết lỗi và cảnh báo xử lý sau khi đã tải nguồn cấp dữ liệu của bạn lên. Khi có báo cáo, bạn sẽ nhìn thấy một tùy chọn tải báo cáo xuống trong trang tóm tắt nguồn cấp dữ liệu bên cạnh nút "Tải tệp xuống". Báo cáo có thể tải xuống sẽ chứa thông tin nhận dạng ở đầu tệp để xác định nguồn lỗi, tiếp đến là một bảng có thông tin nhận dạng về từng mặt hàng cũng như lỗi và cảnh báo nguồn cấp dữ liệu của các mặt hàng đó. Xin lưu ý rằng báo cáo chỉ hiển thị trong 14 ngày sau khi bạn đã tải nguồn cấp dữ liệu của mình lên. Báo cáo cũng chỉ trình bày chi tiết tối đa 100.000 cả lỗi và cảnh báo.

Bạn cũng có thể sử dụng quy tắc nguồn cấp dữ liệu để sửa các thuộc tính bị thiếu hoặc định dạng không chính xác trong nguồn cấp dữ liệu của mình mà không cần chỉnh sửa nội dung của nguồn cấp dữ liệu. 

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố