Onboardingguide

Felsöka flödet

Ibland behöver du kanske hjälp med att felsöka ditt flöde. Vårt mål är att ge svar på specifika problem som kan uppstå när du använder flöden och Google Merchant Center. Om ditt konto har underkänts och dina flöden verkar vara korrekta läser du den sammanslagna felrapporteringen för Shopping-produktdatan för ditt konto, dina flöden och dina varor på sidan Diagnostik

 

Problem med att skapa flöden
Problem med flödesregistrering
 • Försäljningsland: Ange den primära plats där dina varor säljs. Om du till exempel anger USA som försäljningsland betyder det att dina varor kan köpas i USA. Produktdatan som laddas upp till ett specifikt försäljningsland måste uppfylla kraven för det landet, till exempel flödesspecifikationer och policyer.
 • Flera länder: Ange flera försäljningsländer om du säljer samma produkt i flera länder. Se till att dina produkter uppfyller kraven för varje land, inklusive flödesspecifikationer och policyer. Observera att den här funktionen endast gäller Shopping-annonser.
 • Dataflödets filnamn: RSS- och Atom-filer måste sluta med .xml. Filnamn som inte har filtillägg bearbetas som tabbavgränsade filer som standard och bör sluta med (.txt). Kom ihåg att vi inte godkänner filer i Excel-format. Läs om hur du konverterar kalkylark för mer information.
 • Använder du filnamnstillägg som. zip eller .gz måste du kontrollera att filen är komprimerad eftersom vårt system förutsätter att filen är komprimerad. Överföring av en okomprimerad fil leder i det här fallet till flödesfel. Kontrollera att det komprimerade arkivet innehåller exakt en fil.

När du redigerar inställningarna för dataflödet rekommenderar vi att du lämnar alternativet för automatisk identifiering markerat såvida du inte behöver åtgärda ett specifikt problem.

Problem med formatering
 • Text eller tabbavgränsad
  • Om du använder tidigare formaterad text (med radbrytningar eller citattecken) måste du se till att citerade attribut har aktiverats för flödet.
  • Kontrollera att kolumnerna (tabbarna) med de obligatoriska attributen korrekt motsvarar alla varor. Ofta finns det antingen en tabb för mycket eller en för lite.
  • Om du använder Google Kalkylark kan Google Merchant Center-tillägget vara till hjälp vid datavalidering.
 • XML
  • Det går inte att använda specialtecken som inte är citerade, till exempel ”&”.
  • Attributnamnen kanske innehåller versaler. Alla versaler i attributnamnen måste tas bort. Till exempel måste attributet title skrivas <title>, inte <Title>.
  • Felaktig kodning inträffar ibland. Var noga med att koda filen i godkända format.
Problem med uppladdning
 • Flödet kan vara för stort för den valda uppladdningsmetoden. Obs!
  • Direktuppladdningsfiler måste vara mindre än 4 GB. (Om det visas ett ”Hoppsan”-meddelande när du använder denna metod bör du vänta några timmar och sedan försöka igen.)
  • SFTP-filer (SSH File Transfer Protocol) och FTP-filer (File Transfer Protocol) måste vara mindre än 4 GB.
  • Automatiska uppladdningar (schemalagd hämtning) måste vara mindre än 4 GB.
   • Följande är de två vanligaste orsakerna till att automatiska uppladdningar misslyckas:
   • Webbadressen som används för schemalagd hämtning är en robot eller har inte behörighetsinställningar som tillåter oss att hämta dataflödet.
   • Webbadressen som används för schemaläggning fungerar inte eller dirigerar om till en sida som inte innehåller dataflödet.
  • Komprimerade filer måste vara mindre än 500 MB.

Nedan finns en tabell med några vanliga fel som kan uppstå vid användning av SFTP och FTP.

Problem Lösning
Det gick inte att hitta servern

Om du använder FTP kontrollerar du att du loggar in på ftp://uploads.google.com. Om du använder en FTP-klient tar du bort ftp:// och använder uploads.google.com.

Om du använder SFTP ska du kontrollera att du loggar in på {sftp-användarnamnet}@partnerupload.google.com med serverporten 19321. Om du använder en SFTP-klient kan du behöva lägga till sftp://-protokollet som prefix i värdnamnsadressen (till exempel sftp://partnerupload.google.com).

Felaktigt användarnamn eller lösenord Klicka här om du vill ha hjälp med inloggningsproblem med SFTP och FTP.
Det går inte att skapa dataanslutning, eller FTP-mappfel Uppladdningen måste ske med passiv FTP.
Felet ”Filnamn tillåts inte” Kontrollera att filnamnet inte innehåller mellanslag. Filnamnet måste vara identiskt med det filnamn du registrerade på kontot.
Du har inget registrerat dataflöde med det här namnet Kontrollera att namnet på filen som du skickar in med FTP eller SFTP är identiskt med det filnamn som du fick vid registreringen av dataflödet.
FTP-anslutning nollställdes av peer Internetanslutningen till FTP-servern avbröts. Försök att överföra filen igen. Om filen är mindre än 200 MB kan du även ladda upp filen direkt via sidan Dataflöden i Google Merchant Center. Är filen större än 200 MB kan du försöka dela upp dataflödet i flera filer som är mindre än 200 MB. Den mindre filstorleken gör det möjligt att ladda upp filerna via instrumentpanelen.

 

Om du har specifika problem med SFTP och FTP som inte besvaras här kan du läsa denna artikel.

Om du vill kontrollera det uppladdade flödet under granskningen kan du följa dessa steg för att ladda ned flödet:

 1. Logga in på ditt Merchant Center-konto.
 2. Välj Produkter i navigeringsmenyn till vänster och klicka på Flöden.
 3. Under kolumnen Flöden klickar du på flödets namn.
 4. Klicka på ikonen med tre punkter 3 dot icon längst till höger under fliken Bearbetning. 
 5. Välj Ladda ned fil.
Du kan också prova att exportera hela flödet till Google Cloud med hjälp av Merchant Center-export (beta).

Observera att flödet endast kan laddas ned av användare som tillhörde säljarkontot när filen laddades upp.

Du kan hämta en CSV-rapport med information om bearbetningsfel och -varningar när du har överfört flödet. När en rapport finns tillgänglig visas alternativet för att hämta rapporten på sidan med flödesöversikten bredvid knappen Hämta fil. Den hämtningsbara rapporten innehåller identifierande information överst i filen så att källan till felen går att identifiera. Därefter följer en tabell med identifierande information om de enskilda varorna och deras flödesfel och -varningar. Observera att rapporten endast är tillgänglig i 14 dagar efter att du har laddat upp flödet och att den visar högst 100 000 fel och varningar.

Du kanske också kan använda flödesreglerna för att korrigera felaktigt formaterade attribut eller attribut som saknas utan att redigera flödets innehåll. 

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt