Průvodce registrací

Řešení potíží se zdrojem

Je možné, že budete někdy potřebovat pomoc s odstraněním problémů se zdrojem. Naším cílem je poskytovat řešení konkrétních problémů, se kterými se můžete setkat při používání zdrojů a služby Google Merchant Center. Pokud byl váš účet zamítnut, avšak zdroje se zdají být správné, podívejte se na souhrnný přehled problémů s produktovými daty v Nákupech Google pro celý účet, zdroje i položky na stránce Diagnostika

 

Problémy s vytvořením zdroje
Problémy s registrací zdroje
 • Cílová země: Zadejte místo, kde se vaše položky prodávají. Pokud například jako cílovou zemi uvedete „Spojené státy“ znamená to, že položky jsou nabízeny k prodeji ve Spojených státech. Odeslané položky nebo zdroj dat musejí splňovat požadavky vybrané cílové země, a to včetně specifikací zdroje a zásad. Vaše produktová data a vstupní stránky musí například splňovat jazykové a měnové požadavky pro cílovou zemi.
 • Název souboru zdroje dat: Soubory ve formátu RSS a Atom by měly mít příponu .xml. Názvy souborů, které nemají žádnou příponu, budou ve výchozím nastavení zpracovány jako soubory s hodnotami oddělenými tabulátory a ve výsledku by měly mít příponu .txt. Pamatujte, že nepřijímáme soubory ve formátu Excel. Nápovědu naleznete v článku o převodu tabulky.
 • Pokud použijete přípony názvu souboru, jako jsou .zip nebo .gz, je nutné zkontrolovat, zda je soubor zkomprimován, protože to systém předpokládá. V takovém případě může být nahrání nekomprimovaného souboru příčinou selhání zdroje. Komprimovaný archiv musí obsahovat přesně jeden soubor.

Nastavení zdroje dat doporučujeme ponechat na Automatické rozpoznání a změnit je, pouze když potřebujete vyřešit konkrétní problém.

Problémy s formátováním
 • Text nebo text oddělený tabulátory
  • Pokud používáte text, který byl formátován dříve (tj. libovolný text, který obsahuje zalomení řádků nebo uvozovky), zkontrolujte, zda je ve zdroji zapnuta možnost atributů v uvozovkách
  • Zkontrolujte, zda sloupce (tabulátory) s požadovanými atributy odpovídají všem položkám. Často nějaký tabulátor přebývá nebo chybí.
  • Používáte-li Tabulky Google, pomůže vám s ověřením dat doplněk Google Merchant Center.
 • XML
  • Speciální znaky (jako je znak „&“) je nutné zadat pomocí entit.
  • Názvy atributů mohou obsahovat velká písmena, všechna je ale nutné odstranit. Například atribut ‘název’ [title] je třeba zadat jako <title>, nikoliv <Title>.
  • Někdy dojde k nesprávnému kódování. Zkontrolujte, zda soubor kódujete do přijímaných formátů.
Problémy s nahráváním
 • Je možné, že je zdroj pro zvolený způsob nahrávání příliš velký.
  • Soubory nahrané přímo musí být menší než 4 GB (pokud se vám při tomto způsobu nahrávání zobrazuje zpráva "jejda", počkejte několik hodin a zkuste to znovu).
  • Soubory nahrávané pomocí protokolu SFTP (SSH File Transfer Protocol) a FTP (File Transfer Protocol) musí být menší než 4 GB.
  • Soubory nahrávané automaticky (Plánované načtení) musí být menší než 4 GB.
   • Pokud se automatické nahrání nezdaří, mívá to často jednu z těchto dvou příčin:
   • Adresa URL použitá pro plánované načtení je vyloučena nebo u ní nejsou nastavena oprávnění tak, abychom mohli zdroj dat stáhnout.
   • Adresa URL použitá pro plánování nefunguje nebo přesměrovává na stránku, která neobsahuje zdroj dat.
  • Komprimované soubory musí být menší než 500 MB.

Níže je uvedena tabulka, která nastiňuje některé běžné chyby, s nimiž se můžete setkat při použití protokolu SFTP a FTP.

Problém Řešení
Chyba: Server nebyl nalezen

FTP: Ověřte, že se přihlašujete k adrese ftp://uploads.google.com. Pokud používáte klienta FTP, odstraňte ftp:// a použijte uploads.google.com.

SFTP: Ověřte, že jste přihlášení k adrese {sftp username}@partnerupload.google.com s předepsaným portem serveru 19321. Pokud používáte klienta SFTP, může být nutné umístit před adresu názvu hostitele předponu protokolu „sftp://“ (např. sftp://partnerupload.google.com).

Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo Chcete-li zobrazit nápovědu ohledně problémů s přihlášením do účtu SFTP a FTP, klikněte sem.
Chyba: Nelze navázat datové připojení nebo Chyba složky FTP Zdroj bude nutné nahrát pomocí pasivního režimu FTP.
Chyba: Název souboru není povolen Zkontrolujte, zda v názvu souboru nejsou mezery. Název souboru musí přesně odpovídat názvu souboru, který jste zaregistrovali do účtu.
Zdroj dat s tímto názvem není zaregistrován Zkontrolujte, že název souboru, který odesíláte pomocí protokolu SFTP a FTP, přesně odpovídá názvu souboru zadanému při registraci zdroje dat.
Chyba: Spojení FTP bylo resetováno klientem Internetové spojení se serverem FTP bylo ztraceno. Zkuste prosím nahrát soubor znovu. Pokud je soubor menší než 200 MB, můžete jej také nahrát přímo pomocí stránky zdrojů dat ve službě Google Merchant Center. Je-li soubor větší než 200 MB, zkuste zdroj dat rozdělit do více souborů menších než 200 MB. Menší soubory můžete také nahrát prostřednictvím hlavního panelu.

 

Informace o konkrétních problémech s protokolem SFTP a FTP, které nejsou na této stránce zodpovězeny, najdete v tomto článku.

Pokud si při řešení problému chcete zkontrolovat nahraný zdroj dat, stáhněte si jej takto:

 1. Přihlaste se ke svému účtu Merchant Center.
 2. V navigační nabídce vyberte položku Produkty a klikněte na možnost Zdroje.
 3. Ve sloupci Zdroj klikněte na název zdroje.
 4. Na kartě zpracování klikněte úplně vpravo na ikonu tří teček 3 dot icon
 5. Vyberte možnost Stáhnout soubor.
Můžete také zkusit exportovat celý zdroj do služby Google Cloud pomocí exportu do služby Merchant Center (verze beta).

Poznámka: Stáhnout zdroj si mohou pouze uživatelé, kteří v době nahrání zdroje patřili do příslušného účtu obchodníka.

Poté, co nahrajete zdroj, si budete moci stáhnout soubor ve formátu CSV s podrobným přehledem chyb zpracování a upozornění. Jakmile je přehled k dispozici, objeví se na stránce souhrnu vedle tlačítka Stáhnout soubor možnost stáhnout přehled. V horní části přehledu jsou uvedeny údaje označující zdroj chyb, po nichž následuje tabulka s informacemi o jednotlivých položkách včetně jim odpovídajících chyb ve zdroji a upozornění. Upozorňujeme, že přehled bude k dispozici pouze po dobu 14 dnů ode dne, kdy jste zdroj nahráli, a bude dohromady obsahovat podrobnosti nejvýše o 100 000 chybách a upozorněních.

Pravidla zdroje můžete použít také za účelem opravení chybějících či nesprávně formátovaných atributů ve svém zdroji, aniž byste museli upravovat jeho obsah. 

 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory