Průvodce pro začátečníky

Řešení potíží se zdrojem

Může se stát, že budete potřebovat pomoci vyřešit problémy se zdrojem. Snažíme se vám předem nabídnout řešení konkrétních problémů, s nimiž byste se mohli při práci se zdroji a službou Google Merchant Center setkat. Pokud byl váš účet zamítnut, avšak zdroje se zdají být správné, podívejte se na souhrnný přehled problémů s produktovými daty v Nákupech Google pro celý účet, zdroje i položky na stránce Diagnostika

 

Problémy s vytvořením zdroje
Problémy s registrací zdroje
 • Cílová země: Zadejte místo, kde se vaše položky prodávají. Když jako cílovou zemi uvedete např. Spojené státy, znamená to, že položky jsou nabízeny k prodeji právě v USA. Položky nebo zdroj dat nahrané pro cílovou zemi musejí splňovat požadavky dané země, a to včetně specifikací zdroje a zásad. Kupříkladu produktová data a vstupní stránky musí odpovídat jazykovým a měnovým požadavkům pro cílovou zemi.
 • Název souboru zdroje dat: Soubory ve formátu RSS a Atom by měly mít příponu .xml. Názvy souborů bez přípony budou ve výchozím nastavení zpracovány jako soubory s hodnotami oddělenými tabulátory a měly by mít příponu .txt. Nepřijímáme soubory ve formátu Excel. Další informace naleznete v článku o převodu tabulky.
 • Pokud použijete přípony souborů jako .zip nebo .gz, je nutné zkontrolovat, zda je soubor zkomprimován, protože to systém předpokládá. Při nahrání nekomprimovaného souboru pak může dojít k selhání zdroje. Komprimovaný archiv může obsahovat pouze jeden soubor.

Nastavení zdroje dat doporučujeme ponechat na Automatické rozpoznání a změnit je, pouze když potřebujete vyřešit konkrétní problém.

Problémy s formátováním
 • Text nebo text oddělený tabulátory
  • Pokud používáte text, který byl formátován dříve (tj. libovolný text obsahující zalomení řádků nebo uvozovky), zkontrolujte, zda je ve zdroji zapnuta možnost atributů v uvozovkách.
  • Podívejte se, jestli sloupce (tabulátory) s požadovanými atributy odpovídají všem položkám, protože často nějaký tabulátor přebývá nebo chybí.
  • Používáte-li Tabulky Google, pomůže vám s ověřením dat doplněk Google Merchant Center.
 • XML
  • Není možné použít speciální znaky bez kódování (jako např. znak „&“).
  • Názvy atributů mohou obsahovat velká písmena, všechna je ale nutné odstranit. Například atribut title [název] musíte zadat jako <title>, nikoliv <Title>.
  • Někdy dojde k nesprávnému kódování. Zkontrolujte, zda soubor kódujete do podporovaných formátů.
Problémy s nahráváním
 • Zdroj může být pro daný způsob nahrávání příliš velký.
  • Soubory nahrané přímo musí být menší než 4 GB (pokud se vám při tomto způsobu nahrávání zobrazuje zpráva "jejda", počkejte několik hodin a zkuste to znovu).
  • Soubory nahrávané pomocí protokolu SFTP (SSH File Transfer Protocol) a FTP (File Transfer Protocol) musí být menší než 4 GB.
  • Soubory nahrávané automaticky (Plánované načtení) musí být menší než 4 GB.
   • Pokud se automatické nahrání nezdaří, mívá to často jednu z těchto dvou příčin:
   • Adresa URL použitá pro plánované načtení je procházena robotem nebo nám oprávnění neumožňují zdroj dat stáhnout.
   • Adresa URL použitá pro plánování nefunguje nebo přesměrovává na stránku, která neobsahuje zdroj dat.
  • Komprimované soubory musí být menší než 500 MB.

Níže uvádíme tabulku s výběrem běžných chyb, s nimiž se můžete setkat při použití protokolu SFTP a FTP.

Problém Řešení
Server nebyl nalezen

FTP: Ověřte, že se přihlašujete k adrese ftp://uploads.google.com. Pokud používáte klienta FTP, odstraňte ftp:// a použijte uploads.google.com.

SFTP: Ověřte, že jste přihlášeni na adrese {sftp username}@partnerupload.google.com s předepsaným portem serveru 19321. Pokud používáte klienta SFTP, možná bude nutné před adresu názvu hostitele umístit předponu protokolu sftp:// (např. sftp://partnerupload.google.com).

Nesprávné uživatelské jméno nebo heslo Chcete-li zobrazit nápovědu k problémům s přihlášením do účtu SFTP a FTP, klikněte sem.
Nelze navázat datové připojení nebo Chyba složky FTP Zdroj bude nutné nahrát pomocí pasivního režimu FTP.
Název souboru není povolen Zkontrolujte, zda v názvu souboru nejsou mezery. Název souboru musí být stejný jako ten, který jste zaregistrovali do účtu.
Zdroj dat s tímto názvem není zaregistrován Zkontrolujte, zda název souboru, který odesíláte pomocí SFTP nebo FTP, přesně odpovídá názvu souboru zadanému při registraci zdroje dat.
Spojení FTP bylo resetováno klientem Přerušilo se internetové spojení se serverem FTP. Zkuste soubor nahrát znovu. Pokud je menší než 200 MB, můžete jej také nahrát přímo přes stránku zdrojů dat ve službě Google Merchant Center. Je-li soubor větší než 200 MB, rozdělte zdroj dat do více souborů menších než 200 MB. Menší soubory lze nahrát prostřednictvím hlavního panelu.

 

Informace o problémech s protokolem SFTP a FTP, které nejsou uvedeny na této stránce, najdete v tomto článku.

Pokud si při řešení problému chcete zkontrolovat nahraný zdroj dat, stáhněte si jej takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Merchant Center na adrese merchants.google.com.
 2. V navigačním panelu vyberte položku Produkty.
 3. Přejděte na stránku Zdroje.
 4. Ve sloupci Název klikněte na název zdroje.
 5. Na kartě zpracování klikněte zcela vpravo na ikonu tří teček 3 dot icon
 6. Vyberte možnost Stáhnout soubor.
Můžete také zkusit exportovat celý zdroj do služby Google Cloud pomocí exportu do služby Merchant Center (verze beta).

Poznámka: Stáhnout zdroj si mohou pouze uživatelé, kteří v době nahrání zdroje patřili do příslušného účtu obchodníka.

Po nahrání zdroje si budete moct stáhnout přehled CSV s chybami zpracování a upozorněními. Jakmile je přehled k dispozici, objeví se možnost jej stáhnout na stránce se souhrnnými informacemi o zdroji vedle tlačítka Stáhnout soubor. V horní části přehledu jsou uvedeny údaje o zdroji chyb a pak tabulka s informacemi o jednotlivých položkách a upozorněních ke konkrétním chybám ve zdroji. Přehled je dostupný pouze po dobu 14 dnů od nahrání zdroje a dohromady obsahuje detaily nejvýše o 100 000 chybách a upozorněních.

Využít můžete i pravidla zdroje, díky nimž opravíte chybějící nebo nesprávně naformátované atributy ve zdroji, aniž byste museli upravovat jeho obsah. 

 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?