Jedinečné identifikátory produktu

Jedinečné identifikátory produktu definují vaše prodávané produkty na globálním trhu. Jedinečným způsobem je označují a pomáhají přiřadit vyhledávací dotazy k vašim produktům. Jedinečné identifikátory jsou novému produktu přiřazeny přímo výrobcem; prodáváte-li tedy stejné zboží jako jiný obchodník, příslušné kódy se budou shodovat.

Běžné jedinečné identifikátory produktu zahrnují kódy GTIN (Global Trade Item Number, globální kód obchodní položky) a MPN (Manufacturer Part Number, číslo dílu výrobce) a název značky. Některé produkty jedinečný identifikátor nemají. Pokud ale produkt kód má (především GTIN) a vy ho uvedete, budou vaše reklamy a informace o produktech přesnější a zákazníci si vaše zboží snáze vyhledají. Jestliže produkt kód nemá, uveďte to v produktových datech.

Tento článek popisuje jedinečné identifikátory produktu, které může být nutné poskytnout, jak řešit problémy s identifikátory a jak postupovat, pokud tyto identifikátory nemáte.

Typy jedinečných identifikátorů produktu

Atribut Jméno Popis
GTIN [gtin] Kód UPC
 • Používá se převážně v severní Americe
 • Univerzální kód produktu (Universal Product Code, UPC), nazývaný také GTIN-12 a UPC-A
 • 12 číslic
 • Jedinečný číselný identifikátor komerčních produktů. Bývá spojen s čárovým kódem, který se tiskne na maloobchodní zboží
GTIN [gtin] EAN
 • Používá se převážně mimo Severní Ameriku
 • Evropské číslo zboží (European Article Number – EAN), nazývaný také GTIN-1
 • Zpravidla 13 číslic (někdy také 8 nebo 14 číslic)
 • Jedinečný číselný identifikátor komerčních produktů. Bývá spojen s čárovým kódem, který se tiskne na maloobchodní zboží
GTIN [gtin] JAN
 • Používá se pouze v Japonsku
 • Japonské číslo zboží (Japanese Article Number, JAN), nazývané také GTIN-13
 • 8 nebo 13 číslic
 • Jedinečný číselný identifikátor komerčních produktů. Bývá spojen s čárovým kódem, který se tiskne na maloobchodní zboží
GTIN [gtin] ISBN
 • Používá se po celém světě
 • Mezinárodní standardní číslo knihy (International Standard Book Number, ISBN)
 • ISBN-10: 10 číslic (posledním znakem může být písmeno X, které zastupuje číslo 10)
 • Tento formát byl v roce 2007 vyřazen a kód ISBN-10 nemusí být použitelný pro všechny knihy
 • ISBN-13 (doporučeno): 13 číslic, zpravidla začíná buď sekvencí 978, nebo 979
 • Jedinečný číselný identifikátor komerčních knih vydaných po roce 1970, který je obvykle uveden na zadní straně obálky společně s čárovým kódem
Značka [brand] Značka
 • Používá se po celém světě
 • Značka produktu
 • Musí být jasně viditelná na přední straně obalu produktu nebo na štítku.
MPN [mpn] MPN (číslo dílu výrobce)
 • Používá se po celém světě
 • Číslo dílu výrobce (Manufacturer Part Number, MPN)
 • Alfanumerické číslice (různá délka)
 • Číslo, které jedinečným způsobem identifikuje produkt jeho výrobci

Uvedení jedinečného identifikátoru produktu v produktových datech

V závislosti na typu produktu se druh uváděných identifikátorů liší. Doporučujeme, abyste pro všechny položky odesílali všechny tři atributy (GTIN [gtin], značka [brand]MPN [mpn]). Tím zvýšíte výkon reklam a záznamů a zákazníci snáze vaše produkty najdou.

ID
[id]
Název
[title]
Identifikátor existuje
[identifier_exists]
GTIN
[gtin]
MPN
[mpn]
Značka
[brand]
9876-S-GRN Tričko Google, zelené, S - 9504000059422 00638HAY Google
9876-S-YELLOW Tričko Google, žluté, S - 9504000059446 00638ANG Google
9877-M-Black Černé tričko s vlastním designem no - - -

 

Použijte následující pravidla ohledně uvádění správných identifikátorů jednotlivých produktů.

Požadavky na identifikátor produktu
Bez ohledu na kategorii

Atribut GTIN [gtin] je vyžadován, pokud je produkt široce vyráběn a má GTIN.

  Oblečení Média Další kategorie

Požadované identifikátory produktu podle kategorie

Musí mít hodnotu pro atribut značka [brand] Musí mít hodnotu pro atribut GTIN [gtin] (například ISBN)

Musí mít hodnotu pro atribut brand [značka] (pokud značka neexistuje, uveďte název výrobce/dodavatele)

Pokud kód GTIN neexistuje, zadejte atribut MPN [mpn].

V ostatních případech Pokud nejsou splněny požadavky na identifikátor produktu, může být omezen výkon produktu.

Produkty s kódy GTIN

U všech široce vyráběných produktů (u kterých je uveden atribut stav [condition]), které mají přiřazen kód GTIN, uveďte následující atributy:

Produkty bez kódu GTIN

Některé produkty nemají přiřazený kód GTIN, proto jej u nich nemusíte uvádět. Pokud však produkt kód GTIN přiřazený má a vy jej nezadáte, může být omezen výkon produktu.

U těchto produktů zadejte následující atributy:

Mezi produkty, které nemusí mít přiřazený kód GTIN, patří například:

 • Produkty prodávané pod značkou obchodu
 • Náhradní díly
 • Díly výrobce OEM nebo náhradní díly za díly OEM
 • Produkty vyrobené na míru (trička s vlastním designem, umění nebo ručně vyráběné zboží)
 • Knihy vydané před tím, než byl v roce 1970 kód ISBN schválen jako norma ISO
 • Klasické nebo starožitné produkty
 • Předobjednané produkty (s atributem dostupnost [availability])

U produktů bez kódu GTIN můžete použít atributy MPN [mpn]značka [brand]. Atribut MPN (Manufacturer Part Number) udává číslo dílu přiřazené produktu výrobcem. V atributu značka [brand] můžete jako jedinečný identifikátor použít značku produktu.

Poznámka: Atribut MPN [mpn] je volitelný, ale pokud ho zadáte, můžete zlepšit výkon svých produktů. Upozorňujeme, že pokud je jedinečný identifikátor k dispozici a vy ho neuvedete, mohou být vaše produkty zamítnuty nebo může být omezen jejich výkon.

Produkty bez značky

Pokud je u produktu jasně uvedena značka nebo výrobce, uveďte atribut značka [brand].

Pokud nemá produkt značku jasně přiřazenou (například filmy, knihy či hudba) nebo se jedná o zakázkový produkt (například zakázkové tričko či ručně vyrobený produkt), atribut značka [brand] není nutné odesílat.

Tipy pro konkrétní produkty

Knihy a média

 • Jako hodnotu atributu GTIN [gtin] použijte kód ISBN-13 knihy.
 • U produktu, který má kód UPC i kód ISBN-13, zadejte atribut GTIN [gtin] dvakrát, pro každou hodnotu jednou.
 • U produktu, který má pouze kód SBN (9 číslic, používáno ve Velké Británii do roku 1974), tento kód převeďte na kód ISBN-10 přidáním nuly na začátek. Například kód 123456789 převedete na 0123456789.

Balíčky

Balíček je hlavní produkt, který seskupujete s dalšími produkty a prodáváte jako jeden balíček za jednu cenu.

Kompatibilní produkty třetích stran

Produkty na míru

Pokud nabízíte přizpůsobení, rytí nebo jiný způsob úpravy produktu, v atributu název [title]popis [description] uveďte, že produkt je upravený.

 • Zadejte atribut GTIN [gtin] s hodnotou přiřazenou výrobcem, pokud nabízíte přizpůsobení, rytí nebo jiný způsob personalizace produktu.
 • Použijte atribut balíček [is_bundle]. Budeme tak vědět, že produkt je upraven na míru.

Předplatné časopisů

Kód ISSN (International Standard Serial Number) lze převést na kód GTIN. Podrobnější informace o převodu hodnot naleznete na webu centra ISSN.

Zvýhodněná balení (multipacky)

Zvýhodněné balení neboli multipack je skupina několika identických produktů, které jsou prodávány jako jedna položka. Takovou skupinu si můžete vytvořit sami nebo ji může vytvořit výrobce. Značku je pak potřeba uvést podle toho, kdo skupinu vytvořil.

Noty

Kód ISMN (International Standard Music Number) lze převést na kód GTIN [gtin]. Podrobnější informace o kódech ISMN

Kazety do tiskáren

Uveďte správnou hodnotu kódu GTIN [gtin] příslušné kazety. Prostudujte si další informace o požadavcích na kazety do tiskáren.

Produkty dostupné v různých barvách nebo velikostech

Jestliže je váš produkt dodáván v několika barvách a velikostech, musíte pro každou z variant uvést jedinečný identifikátor produktu. Pokud například prodáváte tričko v modré, červené a zelené barvě, je třeba pro každou variantu uvést atribut barva [color] a jedinečný kód GTIN [gtin].

Produkty s větším počtem kódů GTIN

U každého produktu uveďte správnou hodnotu GTIN [gtin]:

 • U variant (produkty, které jsou k dispozici v několika barvách, velikostech atd.) odešlete pro každý produkt jeden atribut GTIN [gtin].
 • Pokud má produkt více platných kódů UPI (například zboží s globálním kódem GTIN a kódem GTIN konkrétního distributora), uveďte další atributy jedinečného identifikátoru produktu (UPI) s příslušnými hodnotami.

Produkty pod značkou obchodu a produkty soukromé značky

Neuvádějte hodnotu atributu GTIN GTIN [gtin] u produktů bez kódu GTIN. Pokud jste jediným prodejcem produktu nebo pokud je váš produkt značkovým zbožím, nemusí mít přiřazen kód GTIN a v takovém případě ho nemusíte zadávat. Místo toho u těchto produktů odešlete atributy značka [brand]MPN [mpn].

Produkty soukromé značky jsou produkty, které vyrábí jedna společnost, ale prodává je jiná společnost, aby se zdálo, že je vyrobila ona. Například společnost A vyrábí televizní zařízení připojené k internetu. Společnost B jej nakupuje za účelem dalšího prodeje a značku nahradí vlastním logem a názvem.

Použité a retro zboží

Použité nebo retro zboží může mít kód GTIN a v takovém případě byste ho měli uvést.

Odstraňování problémů s kódy GTIN

Vyhledejte si jedinečné identifikátory svých produktů

Při práci s jedinečnými identifikátory produktu je velmi důležité hodnotu neodhadovat a neuplatňovat tvůrčí přístup. Každý produkt má přesně danou hodnotu určenou výrobcem. Uvedete-li jinou hodnotu, produkt bude zamítnut. Nejpřesnějším zdrojem kódů GTIN je vždy obal produktu nebo jeho výrobce.

Možnosti vyhledání jedinečného identifikátoru produktu:

 • Prohlédněte si obal. Vyhledejte kód GTIN na obalu produktu. Podívejte se, jak najít kód GTIN.
 • Zeptejte se výrobce. Kontaktujte výrobce nebo distributora produktu a kód si vyžádejte.
 • Vyhledejte si daný produkt v Nákupech Google. Když si produkt vyhledáte, v některých zemích bude u reklamy v Nákupech odkaz na porovnání cen. Klikněte na tento odkaz a v části podrobností si vyhledejte kód GTIN.
 • Využijte ISBNdb.com nebo Google Books. Informace o ISBN najdete na obou těchto webech.
Zkontrolujte správnosti kódů GTIN

Při ověřování správnosti kódu GTIN zkontrolujte následující:

 • Používejte správný počet číslic. Každý kód GTIN má přesně stanovený počet číslic, zkontrolujte tedy, zda používáte správný počet číslic daného kódu GTIN (například kód ISBN-13 má mít 13 číslic).
 • Používejte pouze číslice. Pokud máte v kódu GTIN písmena nebo symboly, něco je špatně.
 • Ověřte, zda kód obsahuje kontrolní číslici (nebo písmeno v případě kódu ISBN-10). Kontrolní číslice je číslice obsažená v kódu GTIN, kterou lze použít k matematické kontrole a ověřit tak, zda je identifikátor produktu správný. Použijte kalkulátor kontrolní číslice vytvořený službou GS1.
 • Zkontrolujte, zda nepoužíváte čísla z nepovoleného rozmezí. Nevkládejte kódy GTIN, které mají omezené použití (předpony 2, 02 nebo 04), nebo řady vyhrazené pro kupóny (99, 981–984).
 • Použijte odpovídající úroveň. V případě, že prodáváte balení obsahující více položek, použijte u kódů GTIN-14 úroveň velkých balení (1–8). Nepoužívejte úroveň hromadného balení (9).
 • Dejte pozor, abyste nepoužili rezervovaný kód GTIN. Některé předpony GTIN dosud nejsou přiřazeny, protože jsou vyhrazeny pro budoucí použití. Pokud použijete kód GTIN s takovou předponou, upozorníme vás na kartě Diagnostika v účtu Merchant Center, abyste mohli chybu opravit.

Podrobnější informace o ověřování kódů GTIN naleznete v dokumentu GTIN Validation Guide, který připravuje služba GS1. Můžete si jej stáhnout zde.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
71525
false