Tietosuojasta usein kysyttyä: Google Nest

Päivitetty viimeksi 15.9.2020 | Arkisto

Nest ja Google ovat yhdistyneet Google Nestiksi. Tässä ohjeartikkelissa kerrotaan tarkemmin, miten Google Nestin älykkään kodin laitteet ja palvelut toimivat ja miten keräämme ja käytämme dataa, kun käytät näitä laitteita ja palveluita.

Laajenna kaikki Tiivistä kaikki

Googlen keräämät tiedot  

Millaista dataa Google Nestin älykkään kodin laitteiden ja palvelujen käytön aikana kerätään?

Googlen tietosuojakäytäntöä sovelletaan älykkään kodin laitteisiin ja palveluihin. Siinä kerrotaan, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja miten voit päivittää, ylläpitää, eksportoida ja poistaa tietojasi. Lue lisää sitoumuksestamme kotien tietosuojaan.

Kerättävän datan luokat

Kun käytät älykkään kodin laitteitamme ja palvelujamme, keräämme tietosuojakäytännössä kuvatun datan lisäksi seuraavia tietoja:
 • Asennustiedot, jotka annat meille, kun luot tilisi tai otat käyttöön minkä tahansa laitteen käyttäen apuna sovelluksiamme. Näihin tietoihin kuuluvat esimerkiksi laitteen nimi ja tyyppi sekä tiedot kodistasi, kuten osoite, postinumero ja laitteen sijainti.
 • Tunnistimien keräämä data, kuten havaittu liike, ympäristön valoisuus, lämpötila sekä kosteus-, häkä- ja savutasot. Jos haluat lisätietoja tunnistimien Googlelle lähettämästä datasta ja siitä, miten tätä dataa käytetään Nest-laitteiden ja ‑palvelujen parantamiseen, tutustu Google Nest ‑laitteiden tunnistimet ‑oppaaseen.
 • Audio- ja videodata, jota kerätään kameroilla ja mikrofoneilla varustetuista laitteista, sekä tästä datasta johdetut tiedot, kuten kasvojentunnistustiedot (jos otat tämän ominaisuuden käyttöön) ja henkilöiden, esineiden, äänien, liikkeen ja toiminnan tunnistustiedot. Kaikkien edellä mainittujen tietojen käyttö riippuu valitsemistasi käyttöoikeuksista ja asetuksista. Säilytämme esimerkiksi videotallenteitasi, jos olet ottanut käyttöön Nest Cameille tarjottavia Googlen videonsäilytyspalveluja.
 • Laitteiden käyttödata, joka sisältää seuraavat:
  • Laitteen manuaalinen käyttö (kuten lämpötilan säätäminen manuaalisesti Nest-termostaatilla), lämmityksen ja jäähdytyksen käyttödata (esim. milloin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät käynnistyvät tai sammuvat), laitteen tila, asetukset ja käytetyt ominaisuudet.
  • Käyttödataa kerätään myös, kun laitetta käytetään Googlen palvelun (esim. Google Assistant, YouTube, Google Maps, Google Kalenteri tai Google Duo) tai kolmannen osapuolen palvelun (esim. Spotify tai Pandora) kanssa. Kerättävään dataan kuuluvat esimerkiksi ääni- tai kosketuskomennot, pitkät painallukset ja muut tiedot laitteen käytöstä tai säädöistä, kuten kyseessä olevan laitteen tila, asetukset ja käytetyt ominaisuudet.
 • Tekninen data, kuten laitteen valmistaja ja malli, sarjanumero, IP- ja MAC-osoite, Wi-Fi-verkon yhteys, signaalin vahvuus ja asetukset, muiden verkossa olevien laitteiden ja lähellä olevien tukiasemien tunnistustiedot, laitteisto- ja ohjelmistoversio, tunnistimien tila, akun varaustaso, yhteyksien lokitiedostot, virtatila, LVI-järjestelmän ominaisuudet sekä muut tekniset tiedot, kuten virhe-, diagnostiikka-, luotettavuus- ja toimintalokit ja ‑raportit.
 • Palvelutiedot, kuten käytetyn palvelun tyyppi (esim. Nest Aware tai energiapalvelu, kuten Rush Hour Rewards tai Seasonal Savings), palvelun attribuutit (kuten käytetyt tai käyttöön otetut ominaisuudet), palvelun käyttödata (kuten alkamis- ja päättymisaika, palvelun säädöt ja ominaisuuksien asetukset), palvelun suorituskyky sekä palveluun liittyvä palaute.
Lisätietoja laitteiden ja palveluiden datasta

Tässä osiossa kerrotaan, millaisia laite- tai palvelukohtaisia eroja Google Nestin älykkään kodin laitteiden ja palvelujen keräämään dataan liittyy ja miten laitteiden ja palveluiden määritykset vaikuttavat datan keräämiseen. Lue Miten Google käyttää dataa palvelujen parantamiseen, niin saat tietää, miten Google käyttää älykkään kodin laitteiden ja palvelujen dataa hyödyllisten käyttökokemusten tarjoamiseen.

Chromecast
Kaiuttimet (Google Home, Home Mini, Nest Mini ja Home Max)
Wifi (Google Wifi ja Google Nest Wifi)
Nest-termostaatit Antamasi asennustiedot

Kun asennat Nest-termostaatin, sinulta pyydetään tietoja, jotka auttavat termostaattia toimimaan oikein. Sinulta kysytään esimerkiksi, sijaitseeko termostaatti kotonasi vai yrityksen tiloissa ja millä postinumeroalueella kyseinen rakennus on. Näiden tietojen avulla voimme yksilöidä käyttökokemusta esimerkiksi noutamalla lähialueesi säätietoja. Lisäksi Nest-termostaatti kerää tietoja suoraan lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmästäsi (soveltuvin osin), jotta se oppii tuntemaan sen ominaisuuksia, kuten käytetäänkö järjestelmää lämmityksen lisäksi myös jäähdytykseen. Laite määrittää vastaustesi perusteella alustavan ohjelman, joka auttaa huolehtimaan sen käyttöpaikan mukavuudesta.

Laitteen tunnistimien keräämä data

Google kerää Nest-termostaatin sisältämistä tunnistimista dataa, kuten nykyisen lämpötilan, kosteuden, tunnistetun liikkeen ja huoneen valoisuuden. Tunnistimet voivat havaita myös, onko huoneessa joku. Tämä auttaa Nest-termostaattia huolehtimaan kodin mukavuudesta, kun olet paikalla, ja säästämään energiaa ollessasi poissa. Jos Nest-termostaatti esimerkiksi huomaa sinun tulleen huoneeseen pitkän ajan jälkeen, se voi olettaa, että olet juuri herännyt tai palannut kotiin, ja asettaa sinulle mieluisan lämpötilan sen mukaisesti. Jos huoneessa ei sen sijaan liiku ketään, Nest-termostaatti voi laskea lämpötilaa energian säästämiseksi. Havaintojen perusteella Home/Away Assist ja läsnäoloon perustuvat ohjelmat voivat ohjata muiden Nest-laitteiden toimintaa automaattisesti, kun lähdet pois ja palaat kotiin.

Nest Protect Antamasi asennustiedot

Kun asennat Nest Protectin, sinua pyydetään ilmoittamaan esimerkiksi kotiosoitteesi ja postinumerosi sekä laitteen paikka kodissasi. Nämä tiedot auttavat yksilöimään käyttökokemustasi, jolloin Nest Protect voi esimerkiksi ilmoittaa sinulle tapahtumista reaaliaikaisesti. Lisäksi voit määrittää tarkemmin tiettyjen ominaisuuksien aikatauluja ja valita muun muassa, että Sound Check suoritetaan tiettyyn kellonaikaan.

Laitteen tunnistimien keräämä data

Keräämme Nest Protectin sisältämistä tunnistimista dataa, kuten savu- ja häkätasot, nykyisen lämpötilan, kosteuden ja huoneen valoisuuden. Tunnistimet voivat myös havaita, onko huoneessa liikettä. Tallentamalla näitä tietoja Nest Protect voi muun muassa havaita savua ja häkää kotonasi ja varoittaa sinua vaarasta. Jos Nest Protect esimerkiksi huomaa savu- tai häkätason olevan koholla, se ilmoittaa sinulle vaarasta Heads-Up-hälytyksellä, ennen kuin Emergency Alarm ‑hälytys on tarpeen. 2. sukupolven Nest Protect sisältää myös mikrofonin, joka mahdollistaa tiettyjen kehittyneiden ominaisuuksien käytön. Mikrofoni esimerkiksi tallentaa äänimerkit, jotka Nest Protect toistaa Safety Checkupin ja Sound Checkin aikana, mikä auttaa tarkistamaan kaiuttimien ja hälytysäänen toimintakunnon.

Nest Cam, Dropcam ja Nest Hello (yhdessä "Nest Cam") Antamasi asennustiedot

Kun asennat Nest Camin, sinulta kysytään joitakin perustietoja, kuten kamerasi nimi ja kuvaus, kotiosoitteesi, postinumerosi ja Nest Camin paikka kodissasi. Näitä tietoja käytetään käyttökokemuksesi personointiin, jolloin sinulle voidaan esimerkiksi kertoa, mikä laite on tehnyt ilmoituksen.

Laitteen tunnistimien keräämä data

Keräämme Nest Camin sisältämistä tunnistimista dataa, kuten laitteen lämpötilan ja huoneen valoisuuden. Näiden tietojen avulla Nest Cam voi esimerkiksi ottaa pimeässä käyttöön Pimeänäön.

Video- ja äänisignaalit ja ‑data

Kun otat Nest Camin tallennus- tai striimausominaisuuksia käyttöön, käsittelemme laitteen video- ja äänisignaaleja ja ‑dataa ohjeidesi, määritystesi ja asetustesi mukaisesti. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi datan osien keräämistä ja lähettämistä sinulle ilmoituksilla tai sähköpostilla taikka datan analysointia liikkeen, äänen ja muun toiminnan tunnistamiseksi. Kun Nest Cam on päällä, käsittelemme video- ja äänisignaaleja ja ‑dataa toiminnan tunnistamiseksi. Nest Aware ‑tilaus parantaa Nest Camin toiminnan tunnistusta.

Jos ohjeistat meitä ottamalla kamerasi ja mobiili-ilmoitukset käyttöön, voimme käsitellä Nest Camistasi kerättyjä tietoja, jotta voimme ilmoittaa sinulle tapahtumista reaaliaikaisesti. Jos otat lisäksi tallennusominaisuudet käyttöön, tallennamme, käsittelemme ja säilytämme laitteesi ääni- ja videotallenteita tallennustilauksesi keston ajan (esimerkiksi 5, 10, 30 tai 60 päivää). Sinulla on pääsy näihin tallenteisiin palveluissamme kyseisenä aikana.

Käsittelemme joillakin alueilla kasvojentunnistusdataa käyttäjän ohjeiden, määritysten ja asetusten mukaisesti, mikä mahdollistaa Tutut kasvot havaittu ‑ominaisuuden käytön. Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön Nest Camillasi, käsittelemme kasvokuvia ja niihin liittyvää kasvojentunnistusdataa, jotta laitteesi voi tunnistaa tuttuja kasvoja ja ilmoittaa sinulle tutuista ja tuntemattomista henkilöistä. Voit määrittää sovelluksen ja tiliasetustesi avulla, käsitelläänkö tätä biometristä dataa. Asuinpaikastasi ja laitteen määrityksistä riippuen sinun on ehkä pyydettävä kodissasi vierailevilta henkilöiltä suostumus kasvojen skannaamiseen.

Sisällön tallentaminen ja jakaminen

Voit tallentaa ja jakaa Googlen palvelujen avulla muille henkilöille tiettyä sisältöä, kuten videoklippejä, suoria videostriimejä, kuvia, kuvatekstejä ja kommentteja.

Asuinmaasi tietosuoja- ja yksityisyydensuojalaeissa voidaan määrätä tiettyjä velvollisuuksia, jotka koskevat sinua ja Nest Camin käyttöäsi. Olet vastuussa kaikkien sovellettavien lakien noudattamisesta, kun käytät Nest Camia. Sinun on esimerkiksi ehkä näkyvästi osoitettava kodissasi vieraileville ihmisille, että käytät Nest Camia, ja/tai hankittava heidän nimenomainen suostumuksensa, mikä riippuu käsittelyn tarkoituksesta ja siihen käytetyistä menetelmistä. Huomaa etenkin, että muita henkilöitä tai kasvokuvia sisältävien klippien tallentaminen ja jakaminen voivat vaikuttaa yksityishenkilön yksityisyydensuoja- ja tietosuojaoikeuksiin. Kun käytät Nest Camia Google-tilillä, sinun on noudatettava myös täydentäviä Nestin käyttöehtoja.

Huom. Kamerasi on käytettävissä kaikilta näytöllä varustetuilta Assistant-laitteilta, jotka on yhdistetty tiliisi. Lisäksi voit halutessasi määrittää joidenkin Googlen älynäyttölaitteiden (esim. Nest Hub Max) sisältämän kameran toimimaan Nest Camina.

Lue lisää

Nest Secure (mukaan lukien Nest Guard, Nest Detect, Nest Tag ja Nest Connect) Antamasi asennustiedot

Kun asennat Nest Securen, sinulta pyydetään joitakin perustietoja, kuten kotiosoitteesi ja postinumerosi, Guard- ja Detect-laitteiden paikka kodissasi ja laitteiden omat tunnisteet. Näitä tietoja käytetään käyttökokemuksesi personointiin, jolloin sinulle voidaan kertoa esimerkiksi, mikä laite on tehnyt ilmoituksen tai hälytyksen. Lisäksi Home/Away Assist (tai vastaava ominaisuus) voi muistuttaa sinua automaattisesti kytkemään Nest Secure ‑järjestelmän päälle, kun olet lähdössä kotoa.

Laitteen tunnistimien keräämä data

Keräämme dataa Nest Secure ‑laitteiden sisältämistä tunnistimista. Nest Guard voi esimerkiksi havaita liikettä. Nest Detect voi puolestaan havaita liikkeen lisäksi sen, onko ovi tai ikkuna avoinna vai suljettuna, jos laite on valmisteltu oikein sitä varten. Nämä laitteet voivat havaita, onko huoneessa liikettä, ja tehdä sen jälkeen hälytyksen ja/tai lähettää sinulle ilmoituksen. Nest Guardissa on mikrofoni, jonka voit ottaa käyttöön tiettyjä valinnaisia ominaisuuksia (kuten Google Assistantin käyttöä) varten. Tunnistimet keräävät myös dataa, kuten laitteen lämpötilan ja huoneen valoisuuden.

Nest Hub ja Nest Hub Max

Antamasi asennustiedot

Kun määrität Google Nest Smart Displayn, sinulta kysytään tiettyjä laitteen perustietoja, kuten kotiosoitteesi ja kotisi huone, jossa laite sijaitsee. Voit myös määrittää Google Assistantin vastaanottamaan personoituja kokemuksia, esimerkiksi määrittämällä Voice Matchin tai Face Matchin. Voit myös ottaa käyttöön tiettyjä ominaisuuksia, esim. Nest Hub Maxin käyttämisen Nest Camina, Duo-puhelut ja niin edelleen.

Laitteen tunnistimien keräämä data

Keräämme Smart Displayn sisältämistä tunnistimista dataa, kuten kapasitiiviset kosketussignaalit ja huoneen valoisuuden. Näiden tietojen avulla Nest Hub Max voi esimerkiksi tietää, milloin ja miten säätää näyttöä kotiympäristösi mukaisesti.

Video- ja audiodata

Keräämme dataa Google Nest Smart Displayn mikrofoneista sekä Nest Hub Maxin kamerasta käyttöoikeuksiesi, määritystesi ja asetustesi mukaisesti. Osan Nest Hub Maxin sisältämistä ominaisuuksista on lähetettävä äänitteitä ja videokuvaa Googlelle toimiakseen. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi Duo-videopuhelut tai kodin valvonta sisäänrakennetulla Nest Camilla. Sen kameran tunnistusominaisuuksilla voit puolestaan personoida tai ohjata kokemustasi lähettämättä videoita tai kuvia Nest Hub Maxista Googlelle asennuksen jälkeen.

Lue lisää: 

Miten Google käyttää dataa palvelujen parantamiseen

Miten älykkään kodin laitteiden ja palvelujen dataa käytetään hyödyllisten käyttökokemusten tarjoamiseen?

Googlen tietosuojakäytäntöä sovelletaan älykkään kodin laitteisiin ja palveluihin. Siinä kerrotaan, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme niitä ja miten voit päivittää, ylläpitää, eksportoida ja poistaa tietojasi. Lue lisää sitoumuksestamme kotien tietosuojaan.

Google Nest ‑tuotteet käyttävät älykkään kodin laitteista ja palveluista kerättyä dataa, jotta niistä voisi olla enemmän hyötyä sinulle. Tähän sisältyvät esimerkiksi älykkääseen kotiin liittyvien Googlen palvelujen ja käyttökokemusten tarjoaminen, parantaminen, personointi ja kehittäminen, Googlen palvelujen turvallisuuden takaaminen ja relevantteja Googlen tuotteita, palveluja ja päivityksiä koskeva tiedottaminen.

Esimerkkejä tavoista, joilla data auttaa tekemään ominaisuuksistamme ja palveluistamme hyödyllisempiä:

 • Palvelujen tarjoaminen, parantaminen ja personointi: Nest-termostaattien lämpötila- ja kosteustunnistimet auttavat säästämään energiaa kodin mukavuudesta tinkimättä. Nest Wifi ‑verkon data auttaa optimoimaan langattoman verkon toimintaa, ja laitteen tilastotiedot ja käyttödata auttavat laitetta toimimaan tehokkaammin ja luotettavammin.
 • Hyödyllisten ominaisuuksien tukeminen: Home/Away Assist sekä läsnäoloon perustuvat ohjelmat ohjaavat eri Nest-laitteiden toimintaa automaattisesti liiketunnistinhavaintojen perusteella, kun lähdet pois ja palaat kotiin. Nest Awaren äänentunnistustoiminto voi käyttää samanaikaisesti useita Nest-laitteita tunnistaakseen esimerkiksi lasin särkymisen ääntä kodissa.
 • Uusien ominaisuuksien kehittäminen: Koostamme dataa algoritmien kehittämistä varten tai parantaaksemme vianetsintää ja älykkään kodin laitteiden ja palvelujen toimintaa, turvallisuutta ja luotettavuutta. Laitteiden lämpötila- ja kosteusdata auttaa meitä esimerkiksi arvioimaan, miten ympäristö vaikuttaa akun kestoon. Totesimme asiakkaiden termostaattien valo- ja lämpötilatunnistimista kootun datan perusteella, että suora auringonvalo voi saada termostaatin arvioimaan lämpötilan todellista korkeammaksi. Siksi kehitimme uuden Sunblock-ominaisuuden, jonka ansiosta termostaatti osaa huomioida auringonvalon vaikutuksen asettaessaan sopivaa lämpötilaa.
 • Toimiminen ensimmäisen ja kolmannen osapuolen laitteiden ja palvelujen kanssa: Monet kotisi laitteet voivat toimia, jakaa dataa ja reagoida tapahtumiin yhdessä. Esimerkiksi Nest Hub ja Nest Hello -ovikello ovat yhteensopivia ja voivat kertoa sinulle, kun joku on ovella, ja voit säätää Nest-termostaatin lämpötilaa myös Google Home ‑laitteelta. Näin kaikki kotonasi voivat ohjata näitä laitteita helposti. Laitteesi voi olla yhteensopiva myös tilaamiesi älykkään kodin palvelujen kanssa. Voit esimerkiksi saada ilmoituksia Nest Camilta, jos olet Nest Awaren tilaaja. Laitteesi voi toimia myös kolmannen osapuolen laitteiden (kuten valaisimien ja lukkojen) ja palvelujen (kuten Spotifyn tai Pandoran) kanssa, jos olet sallinut sen asetuksista.
 • Toimiminen Google Assistantin ja muiden Googlen palvelujen kanssa: Voit käyttää Google Assistantia ja muita Googlen palveluja Nest Cam IQ ‑sisäkameran, Nest Hub Maxin, Nest Securen ja muiden Nest-laitteiden kanssa. Laitteesi toimintaa Google Assistantin tai muiden Googlen palvelujen (kuten YouTuben) kanssa voidaan käyttää Google-käyttökokemustesi personointiin, mukaan lukien osuvien mainosten näyttämiseen sinulle. Esimerkiksi Google Assistantille sanomistasi asioista voidaan päätellä kiinnostuksen kohteitasi mainosten personointia varten. Voit poistaa aiemman Assistant-puhetoimintasi milloin tahansa ja poistaa mainosten personoinnin käytöstä Googlen eri palveluissa. Siirry Google-tilillesi, niin voit tarkistaa ja muokata tietosuoja-asetuksiasi. 
 • Tiedottaminen Googlen tuotteista, palveluista ja päivityksistä: Voimme kertoa sinulle älykkään kodin palveluista (kuten kodin turvallisuus- ja energiaohjelmista), ja osa Googlen markkinointisisällöstä personoidaan sinua varten Googlen laitteiden ja palvelujen käyttösi perusteella. Voimme esimerkiksi mainostaa sinulle sähkönkulutusta vähentävää ohjelmaa termostaattisi käytön tai lämpöanturistasi kerätyn datan mukaan tai voimme mainostaa tulossa olevaa Google Nest ‑laitetta, jos käytät useita Googlen älykkään kodin laitteita. Voit kuitenkin valita, haluatko saada markkinointisähköpostia Googlelta, ja kunnioitamme aina päätöstäsi. Siirry Google-tilillesi, jos haluat tarkistaa ja muokata tilin asetuksia, tai Home-sovellukseen, jos haluat muokata kodin asetuksia.

Etsimme jatkuvasti uusia tapoja Googlen palvelujen käyttökokemusten parantamiseen. Pidämme sinut ajan tasalla Googlen tarjoamista uusista käyttökokemuksista ja tuoteintegraatioista, ja jos muutamme tietojesi käyttötapoja, kerromme muutoksista sinulle ja annamme sinulle jatkossakin asianmukaiset keinot älykkään kotisi tietojen hallinnointiin.

Mistä voin lukea lisää personoidusta mainonnasta ja sen käytöstä poistamisesta?

Lue lisää personoidusta mainonnasta ja näkemiisi mainoksiin vaikuttamisesta. Voit poistaa mainosten personoinnin käytöstä Mainosasetuksista.

Mistä saan tietää, mitä rajoja Google on asettanut älykkään kodin laitteiden ja palvelujen datankäytölle?

Lue sitoumuksemme käyttäjien kotien tietosuojaan. Siinä kerrotaan, että sitoudumme pitämään kaikkien älykkään kodin laitteiden ja palvelujen videokuvan, äänitallenteet ja kotiympäristöstä kerätyn tunnistindatan erillään mainonnasta, emmekä käytä niitä mainosten personointiin. Assistantille sanomistasi asioista voidaan kuitenkin päätellä kiinnostuksen kohteitasi mainosten personointia varten, mistä voit lukea lisää alta. Voit tarkistaa Google-asetuksesi milloin tahansa ja päättää näkemistäsi mainoksista. Voit myös laittaa mainosten personoinnin kokonaan pois päältä.

Lisäksi Google on rajoittanut tietyistä Nest-laitteista saatavan käyttödatan (kuten laitteen manuaalisten säätöjen) käyttöä ja tiettyjen Nest- tai Home-sovelluksesta kerättävien sijaintitietojen käyttöä. Tässä lisätietoja:

Nest-laitteen käyttö suoraan ilman Google-palvelua

Jos käytät Nest-laitetta suoraan (esimerkiksi säätämällä termostaattia manuaalisesti) ilman Google Assistantia tai muuta Google-palvelua, mainoksia ei personoida laitteesi käyttödatan perusteella. Katso, miten Google Adsit toimivat ja miten voit vaikuttaa näkemiisi mainoksiin. Tämä datan käytön rajoitus koskee vain seuraavia Nest-laitteita, joita on aiemmin käytetty Nest-tilien kanssa: Nest-termostaatit, Nest Camit, Nest-ovikellot, Nest-hälytysjärjestelmät, Nest-ovilukot ja Nest-palo- ja ‑häkävaroittimet.

Nest-laitteen suoran käytön yhteydessä (eli kun et käytä apuna Assistantia tai muuta Googlen palvelua) käsiteltävään dataan ei ole pääsyä Omista tapahtumista, eikä Googlen Toimintojen hallinnan asetusten poistaminen käytöstä vaikuta tämän datan keräämiseen tai säilyttämiseen. Tämä johtuu siitä, että käytämme tätä dataa vain tiettyihin tarkoituksiin, esimerkiksi älykkääseen kotiin liittyvien Googlen palvelujen ja käyttökokemusten tarjoamiseen, parantamiseen, personointiin ja kehittämiseen, Googlen palvelujen turvallisuuden takaamiseen ja relevantteja Googlen tuotteita, palveluja ja päivityksiä koskevaan tiedottamiseen (mukaan lukien älykkään kodin laitteiden ja palveluiden mainostaminen sinulle, kuten edellä mainittiin), ja tällä datalla on keskeinen rooli älykkään kotisi laitteiden ja palvelujen toiminnassa. Jos poistat tilisi, myös tämä data poistetaan, ja siihen sovelletaan Googlen tilinpoistokäytäntöjä.

Nest-laitteen käyttö Google-palvelun kautta

Jos käytät Nest-laitetta Google Assistantin tai muun Google-palvelun kanssa, voimme käyttää sinulle näytettävien mainosten personointiin toimintadataasi (esim. kun sanot termostaatille "Ok Google, säädä lämpötila 21 asteeseen" tai toistat YouTube-videon Nest Hubilla). Näihin Google-palveluihin voivat sisältyä esimerkiksi Google Assistant (tai Toimii Google Assistantin kanssa ‑ohjelma), YouTube, Google Maps, Google Kalenteri ja Google Duo. Voit muuttaa mainosasetuksiasi ja laittaa mainosten personoinnin kokonaan pois päältä Mainosasetuksista.

Sijaintitiedot 

Google-tilisi sijaintihistorian perusteella todettu puhelimen sijainti pysyy erillään Nestin Home/Away Assist ‑ominaisuudesta tai läsnäoloon perustuvista ohjelmista. Sijaintihistoria ei vaikuta näihin Nest-ominaisuuksiin, eikä ominaisuuksien keräämiä puhelimesi sijaintitietoja käytetä sijaintihistorian luomiseen Google-tilillä.

Aion siirtyä käyttämään Google-tiliä nykyisen Nest-tilini sijaan. Mistä saan lisätietoja?

Saat lisätietoja tutustumalla What’s Happening with Google Nest ‑sivulle koottuihin käyttäjien tavallisimpiin kysymyksiin. Jos siirryt käyttämään Googlea, Nest-datasi yhdistetään Google-tiliisi. Google käsittelee tätä dataa Googlen tietosuojakäytännössä ja tässä Usein kysyttyä ‑artikkelissa kuvatulla tavalla. Lisäksi käyttöösi sovelletaan Googlen käyttöehtoja ja niitä täydentäviä Nestin käyttöehtoja. Jos asut Euroopan talousalueella tai Sveitsissä ja muissa ehdoissa ei mainita toisin, Googlen palvelut (mukaan lukien Nest-palvelut, jos siirryt käyttämään Googlea) tarjoaa Google Ireland Limited, Irlannissa sijaitseva ja sen lakien mukaan toimiva yritys (rekisterinumero 368047), jonka osoite on Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Nest-tilin UKK-artikkelissa on vastauksia Nest-sovelluksen tilejä koskeviin kysymyksiin sekä ohjeet Nest-tilin siirtämiseen Google-tilille.

Jos et siirrä Nest-tiliäsi Google-tilille, käyttöösi sovelletaan Nest Labs, Inc:n nykyisiä ehtoja ja tietosuojakäytäntöjä.

Tietojen jakaminen

Kun käytät Googlen älykkään kodin laitteita ja palveluja, dataasi voidaan jakaa kolmansille osapuolille Googlen tietosuojakäytännössä (ja tarkemmin alla) kuvatulla tavalla. Kerromme tässä osiossa myös siitä, miten tietojasi jaetaan älykkään kodin Google Nest ‑laitteiden ja ‑palvelujen sekä Google Nest ‑kotisi jäsenten välillä.  

Miten voin valita muiden henkilöiden käyttöoikeudet kotini laitteisiin tai poistaa niitä?

Voit lisätä Google Nest ‑kotiisi henkilöitä, kuten perheenjäseniä tai kämppäkavereita. Kutsu kotisi jäseniksi vain luotettavia henkilöitä, sillä he saavat laajat käyttöoikeudet tässä artikkelissa kuvatulla tavalla: Kodin ja laitteiden jakaminen Google Home ‑sovelluksella.

Muista, että kodissasi fyysisesti vierailevat henkilöt voivat päästä käyttämään laitettasi. Tällöin he voivat esimerkiksi säätää termostaattia, katsoa älynäytöllä näkyvän videon tai jopa käyttää laitteen mikrofoni- ja kamerapainikkeita. Jos haluat estää vieraita käyttämästä laitetta, suosittelemme siirtämään sen syrjään vierailun ajaksi.

Lue lisää laitteiden jakamisesta:

Voinko käyttää sekä Google Home- että Nest-sovellusta?

Kyllä, voit ohjata kotisi laitteita käyttämällä Google Home ‑sovellusta (Home-sovellus) ja Nest-sovellusta Google-tilisi kanssa. Jotkin laitteet kuitenkin edellyttävät Nest-sovelluksen käyttöä, kun taas toiset Home-sovellusta. Jos haluat esimerkiksi käyttää Google Nest Miniä, tarvitset Home-sovelluksen.

Miten Home- ja Nest-sovellukset voivat parantaa kotini käyttökokemusta yhdessä?

Jos käytät Nest- ja Google Home ‑sovelluksissa samaa Google-tiliä, sovellusten tarjoamat näkymät Google-kodistasi ja sen jäsenistä muuttuvat ajan myötä yhtenäisemmiksi. Dataasi käsitellään Googlen tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla, ja tietyt ohjaimet ja asetukset kootaan Google Home ‑sovellukseen. Katso lisätietoja artikkeleista Google Homen jäseneksi liittyminen ja Share devices in your home with other people.

Koska molemmissa sovelluksissa näkyy sama koti, siihen vaikuttavat kummassakin sovelluksessa tehdyt valinnat. Esimerkkejä:

 • Jos et ole käyttänyt Nest-sovellusta aiemmin ja kirjaudut siihen Home-sovelluksessa käyttämälläsi Google-tilillä, nykyinen Google-kotisi tulee näkyviin Nest-sovelluksessa automaattisesti ja Nest- ja Home-sovellusten kotisi linkitetään.
 • Sinun täytyy käyttää kodin uudelleennimeämiseen ja poistamiseen tai sen perheenjäseniä koskevien valintojen tekemiseen Google Home ‑sovellusta (ei siis Nest-sovellusta).
 • Jos olet Nest-kodin omistaja ja toinen kodin jäsen poistaa sinut Home-sovelluksen kautta, kaikkien Nest-kotiisi yhdistettyjen Nest-laitteiden linkitys poistetaan Nest-sovelluksesta ja menetät pääsyn Nest-kotiin.
 • Yhteensopivat laitteet, jotka lisätään Nest-kotiin
  • tulevat näkyviin Google Home ‑sovellukseen samaan linkitettyyn kotiin
  • jaetaan kaikille määritetyn kodin jäsenille
  • ovat käytettävissä Google Assistantisi kautta.
Mitä tietoja jaetaan useiden älykkään kodin laitteiden kesken?

Jos kodissasi on useita Google-palveluja käyttäviä laitteita, ne voivat jakaa keskenään joitakin tietoja:

 • Paikallisesti Nest-laitteiden ja kolmannen osapuolen laitteiden kesken: Nest-laitteet ja kolmannen osapuolen laitteet voivat jakaa tietoja suoraan toisilleen hyödyllisempien käyttökokemusten tarjoamiseksi. Laitteet voivat esimerkiksi kertoa toisilleen tietoja lämpötilasta ja tapahtuneista savu- tai häkähälytyksistä sekä siitä, onko huoneessa liikettä ja mitkä kodin laitteet toistavat sisältöä Castilla.
 • Paikallisesti Nest-laitteiden ja puhelimesi mobiilisovellusten kesken: Tätä tarvitaan sisällön striimauksen ja siihen liittyvien toimintojen käyttöönottoon, Home/Away Assistiin ja läsnäoloon perustuviin ohjelmiin sekä tiettyihin tapauksiin, joissa muut Nest-laitteet voivat käyttää laitetta reunareitittimenä.
 • Googlen pilvipalvelimien kesken: Google käyttää kodin eri laitteiden kanssa eri tallennusjärjestelmiä.

Lue artikkelit Learn how Nest products work together ja Learn how your Nest products connect to each other and the internet.

Mitä dataa jaetaan, kun käytän Nest-kumppanien tarjoamia palveluja?

Jos rekisteröidyt yhteistyökumppaneidemme (esimerkiksi energia- ja vakuutusyhtiöiden) tarjoamiin älykkään kodin palveluihin ja ohjelmiin, Google jakaa henkilötietojasi luvallasi. Googlen palveluihin integroitujen kolmannen osapuolen palvelujen käyttöön sovelletaan kyseisten palvelujen omia käyttöehtoja.

Älykäs koti ja Google Assistant

Miten voin käyttää Google Assistantia älykkään kotini laitteiden ja palvelujen kanssa? Käytetäänkö Assistant-äänikyselyitäni mainosten personointiin?

Kun käytät älykkään kodin laitteitamme ja palvelujamme, pidämme äänitallenteesi erillään mainonnasta emmekä käytä niitä mainosten personointiin. Kun käytät Assistantia äänelläsi, toiminnan pohjalta syntyy tekstiä, jonka avulla voidaan päätellä kiinnostuksen kohteitasi mainosten personointia varten. Lue lisää Assistantin datan käytöstä, niin saat ohjeet Assistant-toiminnan tarkistamiseen ja mainosten personoinnin poistamiseen käytöstä kokonaan.

Miten voin valita, kuinka paljon dataa Assistant tallentaa, ja hallinnoida kyseistä dataa?

Artikkelista Choose what to share with your Google Assistant saat tietoja toiminta-asetuksista, jotka vaikuttavat Assistantin keräämään dataan, sekä ohjeet datan tarkistamiseen ja poistamiseen.

Tietojen vieminen, poistaminen ja suojaaminen

Miten pääsen katsomaan dataani ja miten voin ladata sitä?

Jos käytät Nest-palveluja Google-tilillä, lue Oman datan lataaminen ‑artikkelista ohjeet Nest-datan arkiston lataamiseen.

Miten voin poistaa datan, joka liittyy Nest- ja Home-laitteiden käyttööni?
Millaisia säilytysaikoja dataani sovelletaan?

Tutustumalla Googlen datan säilytyskäytäntöihin saat tietoja siitä, kuinka kauan säilytämme tietojasi (mukaan lukien Nest-dataa) ennen niiden poistamista. Voit myös poistaa rakennuksia (kotisi), kodin jäseniä ja laitteita milloin tahansa Home-sovelluksen asetuksista.

Huomaa, että jotkin Nest-tuotteet toimivat myös ilman tiliä. Jos käytät näitä laitteita ja palveluja ilman tiliä (myös tilin poistamisen jälkeen), käyttöösi sovelletaan yhä Googlen tietosuojakäytäntöä, käyttöehtoja ja täydentäviä Nestin käyttöehtoja.

Tilisi poistamisen jälkeen Nest-termostaatti voi esimerkiksi yhä ohjata lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmää, havaita liikettä Ekolämpötilojen käyttöönottoa varten, antaa sinun valita automaattisen tai manuaalisen aikataulun sekä käyttää muita perustoimintoja. Se muistaa myös Wi-Fi-verkkosi tiedot, joten se pysyy yhteydessä internetiin ja voi jatkaa kommunikointia palvelimiemme kanssa. Se voi myös vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä. Termostaatti jatkaa datan ja IP-osoitteensa lähettämistä palvelimille niin kauan kuin se on yhteydessä internetiin. Jos haluat keskeyttää ohjelmistopäivitykset ja datan tallentamisen lokeihin, katkaise termostaatin yhteys Wi-Fi-verkkoon. Lue lisää Usein kysyttyä Nest-sovelluksen tileistä ‑ohjeartikkelista.

Miten voin estää tiettyjen käyttö- ja virheraporttien lähettämisen Googlelle?

Jos Help improve your device (Käyttökokemuksen parantaminen) ‑toiminto on käytössä (sitä tukevilla Nest-laitteilla), käyttödata- ja virheraportteja lähetetään Googlelle taustalla, mikä auttaa meitä vianetsinnässä ja palvelujen parantamisessa. Lue lisää artikkelista Chromecast tai Google Nest ja tietosuoja.

Näin voit estää raporttien lähettämisen Googlelle seuraavien laitteiden ja palvelujen osalta:

Miten voin peruuttaa markkinointisähköpostien tilauksen?

Avaa markkinointiviesti, jota et halua enää saada, ja klikkaa tilauksen peruuttamislinkkiä.

Miten voin poistaa Google-tilini?

Lue, miten voit poistaa Google-tilisi.

Miten voin nollata Google Nest ‑laitteeni?

Katso ohjeet tuotteen poistamiseen tililtäsi Nest-sovelluksen kautta.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita: