Avisering

To get the most out of Google Home, choose your Help Center: U.S. Help Center, U.K. Help Center, Canada Help Center, Australia Help Center.

Vanliga frågor om integritet: Google Nest

Uppdaterades senast: 8 april 2024 | Arkiv

Välkommen till Google Nest. I den här hjälpcenterartikeln kan du läsa mer om hur vi behandlar eller samlar in data när du använder Google Nests enheter och tjänster för uppkopplade hem.

Obs! Det kan ta upp till fem minuter innan behörighetsändringar för Google Home, till exempel att lägga till eller ta bort användare i ett hem, träder i kraft.

Utöka alla Komprimera alla

Information som Google samlar in

Vilka typer av data samlas in när jag använder Google Nests enheter och tjänster för uppkopplade hem?

Googles integritetspolicy gäller för våra enheter och tjänster för uppkopplade hem och i den finns information om vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och hur du uppdaterar, hanterar, exporterar och raderar uppgifterna. Du kan även läsa vårt åtagande gällande integritet i hemmet, där vi beskriver vilka skyddsåtgärder som tillämpas i Google Nest vid hanteringen av dina uppgifter.

Datakategorier som samlas in

Utöver den data som beskrivs i integritetspolicyn sparar vi även följande när du använder våra enheter och tjänster för uppkopplade hem:

 • Konfigureringsuppgifter du tillhandahåller när du konfigurerar konton och enheter med hjälp av våra appar, till exempel enhetsnamn, enhetstyp och information om hemmet som adress, postnummer och var enheten är placerad.

 • Sensordata som rörelser som upptäcks, mätningar av omgivningsljus, temperatur, luftfuktighet, kolmonoxid och röknivåer samt information som har härletts ur denna data, till exempel information om hur du sover. Läs mer om vilken sensorinformation som skickas till Google och exempel på hur denna information används till att tillhandahålla och förbättra Nests enheter och tjänster i guiden om sensorer i Google Nest.

 • Ljud- och videodata från enheter med kameror och mikrofoner samt information som har härletts ur denna data, till exempel information om snarkningar eller hostningar (om denna funktion har konfigurerats), information från ansiktsigenkänningsfunktionen (om den har konfigurerats) och information om upptäckta personer, föremål, ljud, rörelser eller aktivitet i enlighet med dina behörigheter och inställningar. Vi sparar till exempel video om du väljer att använda Nest Cam med videolagringstjänster från Google.

 • Användningsdata från enheter som innehåller följande:

  • Manuella interaktioner med enheten (exempelvis manuella ändringar av temperaturen på Nest-termostaten), användningsdata för uppvärmning och nedkylning (till exempel när värme- eller kylsystemet aktiveras eller inaktiveras), enhetsstatus, inställningar och vilka funktioner som används.

  • Enhetsdata samlas även in när en enhet används med någon av Googles tjänster (till exempel Google Assistent, YouTube, Google Maps, Google Kalender, Google Fitness eller Google Meet) eller med en tjänst från tredje part (till exempel Spotify eller Pandora), till exempel röst- eller rörelseinteraktioner, långa tryckningar på enheten eller andra interaktioner eller ändringar, däribland relaterade enhetsstatusar, inställningar och använda funktioner.

 • Teknisk information som enhetens märke och modell, serienummer, IP- och MAC-adress, anslutningar, signalstyrka och inställningar för wifi, identifiering av andra enheter i nätverket och åtkomstpunkter i närheten, maskinvaru- och programvaruversion, sensorstatus, batterinivå, loggfiler från anslutningar, status för strömförsörjning, funktioner för värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem och annan teknisk information som loggar och rapporter om krascher, diagnostik, stabilitet och prestanda.

 • Information om tjänster, till exempel vilken typ av tjänst som används (som Nest Aware eller energitjänster, till exempel Rush Hour Rewards och Seasonal Savings), egenskaper (som vilka funktioner som används eller har aktiverats), användningsdata för tjänsten (som start- och slutdatum, ändringar i tjänsten och funktionsinställningar), tjänstens prestanda och eventuell feedback för tjänsten.

Mer om data från enheter och tjänster

Informationen om hur Google Nests enheter och tjänster för uppkopplade hem samlar in data varierar beroende på vilka enheter eller tjänster du har och hur de har konfigurerats, vilket beskrivs i det här avsnittet. Läs om hur Google använder data för att förbättra sina tjänster om du vill veta mer om hur Google använder data i enheter och tjänster för uppkopplade hem för en bra användarupplevelse.

Chromecast
Högtalare (Google Home, Home Mini, Nest Mini och Home Max)
Wifi (Google Wifi och Google Nest Wifi)
Nest-termostater Information du anger under konfigureringen

När du installerar en Nest-termostat måste du uppge information för att termostaten ska fungera korrekt. Du måste till exempel ange om termostaten är placerad i ett kontor eller hem och platsens postnummer. Med hjälp av den här informationen kan vi anpassa din upplevelse genom att till exempel hämta väderinformation för området. I tillämpliga fall hämtar Nest-termostaten dessutom information direkt från värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemet för att lära sig om dess funktioner, till exempel om det har funktioner för både uppvärmning och kylning eller endast uppvärmning. När vi fått svar på dessa frågor kan vi konfigurera ett första program som ger rummet en behaglig temperatur.

Data från enhetssensorer

Google samlar data från flera sensorer som är inbyggda i Nest-termostaten, till exempel aktuell temperatur, luftfuktighet, rörelse och omgivningsljus i rummet. Dessa sensorer kan även känna av om någon finns i rummet. På så sätt kan Nest-termostaten se till att hemmet har en behaglig temperatur när du är hemma och minska energiförbrukningen när du är borta. Om Nest-termostaten till exempel känner av att du har gått in i rummet efter en lång tid kan den justera inställningen till en föredragen temperatur baserat på antagandet att du precis har vaknat eller kommit hem. På samma sätt kan Nest-termostaten sänka temperaturen för att minska energiförbrukningen om ingen rör sig i rummet. Detta gör det även möjligt för funktioner som Home/Away Assist och rutinerna Hemma och Borta att automatiskt ändra inställningarna för andra Nest-enheter i hemmet utifrån när du går hemifrån och kommer tillbaka.

Nest Protect Information du anger under konfigureringen

När du installerar Nest Protect måste du uppge en del information, till exempel hemadress eller postnummer och var i hemmet enheten installeras. Med hjälp av den här informationen anpassas din upplevelse genom att till exempel göra det möjligt för Nest Protect att informera dig om var något sker eller bättre schemalägga funktioner som Sound Check under vissa tider på dagen.

Data från enhetssensorer

Vi samlar in data från flera sensorer som är inbyggda i Nest Protect, till exempel rök- och kolmonoxidnivåer, aktuell temperatur, luftfuktighet och omgivningsljus i rummet. De kan även känna av om något rör sig i rummet. Genom att registrera den här informationen kan Nest Protect till exempel upptäcka rök och kolmonoxid i hemmet och varna dig för fara. Om Nest Protect till exempel upptäcker att rök- eller kolmonoxidnivåerna ökar kan den ge dig en förvarning (en så kallad Heads-Up Alert) och tala om var faran finns innan en nödsituation uppstår och du får ett nödlarm (Emergency Alarm). Andra generationens Nest Protect har även en mikrofon som möjliggör vissa förbättrade funktioner. Närmare bestämt spelar Nest Protect upp ljud under Safety Checkup eller Sound Check som spelas in av mikrofonen för att kontrollera att högtalaren och ljudlarmet fungerar.

Nest Cam och Nest Doorbell (sammantaget ”Nest Cam”) Information du anger under konfigureringen

När du installerar Nest Cam måste du uppge en del grundläggande information, till exempel kamerans namn, kamerabeskrivning, hemadress, postnummer och var i hemmet du installerar Nest Cam. Informationen används för att anpassa din upplevelse, till exempel så att du vet vilken enhet som utlöser en avisering.

Data från enhetssensorer

Vi samlar in data från flera sensorer som är inbyggda i Nest Cam, till exempel enhetstemperatur och omgivningsljus i rummet. Genom att samla in denna information kan Nest Cam till exempel veta om det är mörkt och Night Vision ska aktiveras.

Signaler och data från video och ljud

När du aktiverar inspelnings- eller streamingfunktioner på Nest Cam kan vi bearbeta ljud- och videosignaler samt data från enheten i enlighet med dina anvisningar, konfigurationen och inställningarna. Detta kan till exempel inbegripa att registrera och skicka delar av denna data via pushmeddelanden eller e-post till dig eller att analysera data för att identifiera rörelser, ljud eller annan aktivitet. När Nest Cam är aktiverad bearbetar vi ljud- och videosignaler samt data för att identifiera aktivitet. Med en prenumeration på Nest Aware får du bättre identifiering av aktivitet för din Nest Cam.

Om du väljer att ta emot aviseringar på telefonen när du konfigurerar kameran kan vi bearbeta information från Nest Cam i syfte att skicka varningar till dig när något händer. Om du dessutom aktiverar inspelningsfunktioner kan vi spela in, bearbeta och lagra video- och ljudinspelningar från enheten under prenumerationsperioden (till exempel 5, 10, 30 eller 60 dagar) och under den tiden har du tillgång till inspelningarna via våra tjänster.

I vissa områden bearbetar vi data från ansiktsigenkänningsfunktioner i syfte att tillhandahålla Familiar Face Alerts i enlighet med dina anvisningar, konfigurationen och inställningarna. Om du väljer att använda den här funktionen på Nest Cam bearbetar vi bilder på ansikten och underliggande data från ansiktsigenkänningsfunktioner så att enheten kan identifiera bekanta ansikten och meddela dig om personer du känner eller inte känner. I app- och kontoinställningarna kan du styra huruvida denna biometriska bearbetning ska genomföras. Beroende på var du bor och hur du konfigurerar enheten kan du behöva besökarnas samtycke för att läsa av deras ansikten.

Sparat och delat innehåll

Du kan spara och välja att dela en del innehåll som videoklipp, livevideostreamar, bildtexter och kommentarer så att andra personer kan ta del av det via Googles tjänster.

Beroende på ditt lands lagar gällande integritet och datasäkerhet kan du ha vissa skyldigheter vid användning av Nest Cam. Du är ansvarig för att se till att du följer tillämpliga lagar när du använder Nest Cam. Du kan till exempel behöva sätta upp ett meddelande som informerar besökare till bostaden om att du använder Nest Cam och/eller få deras uttryckliga samtycke, beroende på bearbetningens syfte och hur den utförs. Observera särskilt att inspelning och delning av klipp som föreställer andra personer och/eller avläsningar av andras ansikten kan påverka den enskildes rätt till integritet och dataskydd. När du använder Nest Cam med ett Google-konto omfattas du även av de kompletterande användarvillkoren för Nest.

Observera att kameran kan kommas åt via alla visuella enheter med Google Assistent som är anslutna till ditt konto. På vissa av Googles Smart Display-enheter med kameror, till exempel Nest Hub Max, kan du dessutom välja att aktivera kameran så att den fungerar som en Nest Cam.

Läs mer

Skärmar (Nest Hub, Nest Hub (2:a generationen) och Nest Hub Max)

Information du anger under konfigureringen

När du konfigurerar en Google Nest Smart Display måste du uppge en del grundläggande information, till exempel hemadress och i vilket rum enheten finns i hemmet. Du kan även välja att konfigurera Google Assistent för att få en anpassad upplevelse, t.ex. genom att ställa in Voice Match eller Face Match. Du kan även välja att aktivera enskilda funktioner som att använda Nest Hub Max som Nest Cam, konfigurera sömnsensorn på Nest Hub (2:a generationen), använda Meet med mera.

Data från enhetssensorer

Vi samlar in data från flera sensorer som är inbyggda i en Smart Display, till exempel från Soli-sensorn, signaler från kapacitiv beröring och omgivningsljus i rummet. Genom att samla in denna information kan en Smart Display som Nest Hub till exempel avgöra när och hur skärmen ska anpassas till omgivningen hemma. Vissa enhetssensorer gör att vi kan erbjuda valfria funktioner som du kan aktivera eller inaktivera när som helst, till exempel sömnsensorn eller Quick Gestures.

Video- och ljuddata

Vi samlar in data från de inbyggda mikrofonerna på Smart Display-enheter från Google Nest och från den inbyggda kameran på Nest Hub Max utifrån de behörigheter och inställningar du har angett. Smart Display-enheten Nest Hub har funktioner som kräver att ljud- och videoinspelningar skickas till Google för att fungera – det gäller t.ex. Google Meet- samtal eller hemövervakning med en inbyggd Nest Cam – såväl som kameraavkänningsfunktioner med vars hjälp du kan anpassa eller styra upplevelsen utan att video eller bilder skickas från Nest Hub Max till Google efter konfigureringen. Med andra funktioner bearbetas ljud enbart på enheten. Till exempel kan du använda mikrofonerna på Nest Hub (2:a generationen) till att registrera störningar som hostningar eller snarkningar när du sover.

Hälsodata med sömnsensorn

Med sömnsensorn på Nest Hub (2:a generationen) registreras hur du sover, din andning, tiden på dygnet och ljuset och temperaturen i rummet samt störande ljud som hostningar eller snarkningar. Denna data används för att ge dig en bild av hur du sover och relevanta insikter och informativt innehåll samt för att utveckla och förbättra Googles tjänster för hälsa och träning. Flera säkerhetsåtgärder är inbyggda i sömnsensorn:

 • Kameran krävs inte för sömnsensorn. Rörelser och andning registreras med hjälp av radarn med låg energiförbrukning i Motion Sense. Inga bilder där det går att identifiera ditt ansikte eller din kropp genereras eller används av sömnsensorn och Motion Sense.
 • Sömnsensorn är inaktiverad som standard. Du väljer när den ska aktiveras och kan inaktivera den när du vill. Du kan även pausa den tillfälligt via enhetens inställningar.
 • Dessutom kan du anpassa vad som ska registreras med sömnsensorn i inställningarna. Till exempel kan du välja att Nest Hub inte ska registrera ljud som stör sömnen, som hostningar och snarkningar, eller välja bort personliga insikter och förslag från Google Fitness. Du kan när som helst granska och radera sömndata i Google Fitness.
 • Din sömndata hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Ljudinspelningar med hostningar och snarkningar lämnar inte Nest Hub. Bara ljudhändelser skickas till Googles servrar. I enlighet med vårt åtagande gällande integritet i hemmet används inte sömndata för annonsanpassning.

Eftersom sömnsensorn är inställd på den plats där du vanligtvis sover kan din data påverkas av barn, husdjur och andra familjemedlemmar som sover på samma plats. Enhetens placering, rörelser och andra sensorer kan orsaka felavläsningar. Alla som har åtkomst till din Nest Hub kan granska och radera din senaste sömnsession. Om någon annan hostar eller snarkar i närheten när sömnsensorn används kan ljuden bearbetas och tolkas som dina. Kommande uppdateringar av funktionen kan förbättra känsligheten, t.ex. genom att filtrera bort ljud i närheten från dina snarkningar och hostningar med hjälp av Motion Sense. Tala om för andra i närheten att ljud från dem kan komma att bearbetas med funktionen och förvissa dig om att du har deras tillstånd innan du aktiverar den.

Läs mer

Google Pixel Tablet

Så här använder Google data för att förbättra sina tjänster

Hur används data i enheter och tjänster för uppkopplade hem för att göra dem mer användbara?

Googles integritetspolicy gäller för våra enheter och tjänster för uppkopplade hem och i den finns information om vilken data vi samlar in, varför vi samlar in den och hur du uppdaterar, hanterar, exporterar och raderar uppgifterna. Du kan även läsa vårt åtagande gällande integritet i hemmet, där vi beskriver vilka skyddsåtgärder som tillämpas i Google Nest vid hanteringen av dina uppgifter.

Data från enheter och tjänster för uppkopplade hem används i Google Nests produkter för att göra dem mer användbara för dig. Detta innebär att tillhandahålla Googles tjänster och upplevelser för uppkopplade hem, förbättra och anpassa dem och utveckla nya, hjälpa till att upprätthålla säkerheten i alla Googles tjänster och hålla dig informerad om relevanta produkter, tjänster och uppdateringar från Google.

Några exempel på hur vi använder data för att göra funktioner och tjänster mer användbara:

 • Tillhandahålla, förbättra och anpassa tjänsterna: Temperatur- och luftfuktighetssensorerna i Nest-termostaterna ser till att hemmet har en behaglig temperatur samtidigt som du håller koll på energiförbrukningen. Med nätverksdata från Nest Wifi blir det enklare att optimera wifi-nätverkets prestanda och med statistik och användningsdata från dina enheter kan vi förbättra enhetens prestanda och stabilitet. Motion Sense används för sömnsensorn på Nest Hub (2:a generationen).
 • Stöd för användbara funktioner: Home/Away Assist och rutinerna Hemma och Borta använder aktivitetssensorer på flera olika Nest-enheter i hemmet för att automatiskt ändra inställningarna på dessa enheter när du går hemifrån och kommer tillbaka. Nest Awares ljuddetekteringsfunktion fungerar på flera Nest-enheter så att till exempel ljudet av glas som krossas upptäcks.
 • Utveckla nya funktioner: Den data vi samlar in kan användas till att utveckla nya algoritmer eller felsöka och förbättra prestandan, säkerheten och stabiliteten för alla enheter och tjänster för uppkopplade hem. Ett exempel på detta är hur vi använder temperatur- och luftfuktighetsdata från enheter för att mäta hur batteritiden påverkas av olika miljöförhållanden. Och tack vare data från temperatursensorer och sensorer för omgivningsljus som sammanställts från många kunders termostater kunde vi fastställa att termostater i direkt solljus trodde att det var varmare än det var. Därför introducerade vi den nya funktionen Sunblock så att termostaten kan anpassa sig efter direkt solljus och ställa in rätt temperatur.
 • Kompatibilitet med enheter och tjänster från första och tredje part: Flera enheter i ditt hem kan användas med varandra, dela data och svara på händelser. Nest Hub och en Nest-dörrklocka kan till exempel kopplas samman så att du vet när någon står vid dörren och du kan ställa in temperaturen på Nest-termostaten via Google Home-enheten. På så sätt är det enkelt för alla i hemmet att styra dessa enheter. Enheten kan också användas tillsammans med prenumerationer på Nests tjänster för uppkopplade hem. Om du till exempel prenumererar på Nest Aware kan du välja att ta emot relevanta varningar från Nest Cam. Beroende på inställningarna kan enheten även användas tillsammans med enheter (till exempel lampor och lås) och tjänster (till exempel Spotify eller Pandora) från tredje part.
 • Kompatibilitet med tjänster från Google, som Google Assistent: Det går att aktivera Google Assistent eller andra tjänster från Google på flera Nest-enheter, till exempel Nest Cam IQ för inomhusbruk och Nest Hub Max. Enhetsinteraktioner via Google Assistent eller andra tjänster från Google (till exempel YouTube) kan användas för att anpassa din upplevelse på Google, till exempel för att visa annonser som är relevanta för dig. Text från röstinteraktioner med Google Assistent kan användas som underlag för att avgöra vad du är intresserad av i syfte att anpassa annonser. Du kan när som helst radera röstinteraktioner med assistenten och du kan till och med inaktivera anpassade annonser i alla Googles tjänster. Öppna Google-kontot om du vill granska och hantera dina integritetsinställningar.
 • Hålla dig informerad om produkter, tjänster och uppdateringar från Google: Vi kan informera dig om tjänster för uppkopplade hem, till exempel energi- och hemsäkerhetsprogram, och en del av Googles kampanjer anpassas efter dig utifrån hur du använder Googles enheter och tjänster. Till exempel kan vi göra reklam för ett energisparprogram utifrån hur du använder din termostat eller de värden som har avlästs från temperatursensorn, eller göra reklam för en kommande Google Nest-enhet om du använder flera enheter från Google för det uppkopplade hemmet. Men vi respekterar alltid ditt val om huruvida du vill ta emot e-post med marknadsföring från Google. Öppna Google-kontot om du vill granska och hantera kontoinställningarna eller Home-appen om du vill hantera inställningarna för hemmet.

Vi arbetar ständigt med att förbättra upplevelsen i Googles tjänster. Vi uppdaterar dig om nya upplevelser och produktintegrationer från Google. Om vi ändrar hur dina uppgifter används informerar vi dig om ändringarna och ser till att du även fortsättningsvis kan hantera uppgifterna för uppkopplade hem på ett lämpligt sätt.

Var hittar jag mer information om anpassade annonser och hur inaktiverar jag anpassade annonser? Hur blir det enklare att förstå gränserna för hur Google använder data från enheter och tjänster för uppkopplade hem?

Läs vårt åtagande gällande integritet i hemmet där vi förklarar att videomaterial, ljudinspelningar och avläsningar från omgivningssensorer från våra enheter och tjänster för uppkopplade hem inte påverkar annonsering och att informationen inte används för anpassning av annonser. Men när du interagerar med assistenten kan röstinteraktionerna användas som underlag för att avgöra vad du är intresserad av i syfte att anpassa annonser, vilket förklaras närmare nedan. Du kan när som helst granska dina inställningar på Google och styra annonserna som visas för dig, även genom att välja bort anpassade annonser helt och hållet.

Dessutom har Google infört specifika användningsgränser för din användningsdata (till exempel manuella ändringar på enheter) från vissa Nest-enheter samt viss platsdata som samlas in via Nest- och Home-apparna. Nedan hittar du mer information:

Interagera direkt med Nest-enheter utan tjänster från Google

Om du interagerar direkt med en Nest-enhet (till exempel gör manuella ändringar på en termostat) utan att använda någon av Googles tjänster, som Google Assistent, används inte data om användning av enheten i syfte att anpassa annonser. Läs mer om hur Google-annonser fungerar och hur du styr vilka annonser som visas för dig. Denna specifika gräns för din användningsdata från enheter gäller endast följande Nest-enheter som tidigare användes med Nest-konton: Nest-termostater, Nest Cam, Nests videodörrklockor, Nests larmsystem, Nests dörrlås och Nests rök- och kolmonoxidlarm.

Denna data som bearbetas när du interagerar direkt med Nest-enheten (det vill säga utan att använda en tjänst från Google, t.ex. Google Assistent) är inte tillgänglig i Min aktivitet, och insamling och lagring av denna data påverkas inte om aktivitetsinställningarna för Google inaktiveras. Det beror på att vi använder denna data för mer begränsade syften: att tillhandahålla Googles tjänster och upplevelser för uppkopplade hem, förbättra och anpassa dem och utveckla nya, hjälpa till att upprätthålla säkerheten i alla Googles tjänster och hålla dig informerad om relevanta produkter, tjänster och uppdateringar från Google (inklusive att marknadsföra våra enheter och tjänster för det uppkopplade hemmet enligt ovan), samt att den är grundläggande för hur enheter och tjänster för uppkopplade hem fungerar. Denna data raderas när du raderar ditt konto och omfattas av Googles praxis för kontoborttagning.

Interagera med en Nest-enhet via en tjänst från Google

Om du använder en Nest-enhet med en tjänst från Google, som Google Assistent, kan vi använda din aktivitetsdata i syfte att påverka vilka annonser som visas för dig (när du t.ex. säger ”Hey Google, ställ in temperaturen på 21 grader” till termostaten eller spelar upp en YouTube-video på Nest Hub). Dessa tjänster från Google kan inbegripa: Google Assistent (eller programmet Kompatibel med Google Assistent), YouTube, Google Maps, Google Kalender, Google Meet, Google Home-appen och liknande tjänster. Du kan hantera annonsinställningarna, inklusive inaktivera dem helt och hållet, i annonsinställningarna. Du kan hantera aktivitetsinställningarna, inklusive inaktivera Webb- och appaktivitet helt och hållet, i Min aktivitet.

Platsuppgifter

Enhetens plats, som fastställs med inställningen Platshistorik i ditt Google-konto, är separat från Nest-funktionerna Home/Away Assist och rutinerna för Hemma och Borta. Platshistoriken påverkar inte dessa Nest-funktioner (telefonens eller surfplattans platsdata som samlas in av dessa funktioner används inte heller för att skapa en platshistorik i Google-kontot).

Jag funderar på att migrera mitt Nest-konto till ett Google-konto. Var hittar jag mer information?

Du hittar mer information i Vanliga frågor om vad som händer med Google Nest. Om du migrerar till Google kopplas din Nest-data till ditt Google-konto. Google hanterar denna data i enlighet med Googles integritetspolicy och sidan med vanliga frågor i hjälpcentret. Du omfattas även av Googles användarvillkor som kompletteras av användarvillkoren för Nest. Om du bor i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz, och inget annat anges i ytterligare villkor, tillhandahålls Googles tjänster (inklusive Nests tjänster om du migrerar) av Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat på Irland och verkar i enlighet med irländsk lagstiftning (registreringsnummer: 368047), med adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. På sidan med vanliga frågor om Nest-konton hittar du också svar på frågor om konton i Nest-appen och anvisningar om hur du migrerar Nest-kontot till ett Google-konto.

Om du inte migrerar Nest-kontot till ett Google-konto fortsätter du att omfattas av befintliga användarvillkor och integritetspolicyer för Nest Labs, Inc..

Dela information

När du använder Googles enheter och tjänster för uppkopplade hem kan din data delas med tredje part i enlighet med Googles integritetspolicy och informationen nedan. I detta avsnitt förklarar vi även hur information delas mellan Google Nests enheter och tjänster för uppkopplade hem och mellan medlemmar i Google Nest-hem.

Hur hanterar eller återkallar jag andras åtkomst till enheter i mitt hem?

Du kan lägga till personer i Google Nest-hem, till exempel familjemedlemmar eller rumskompisar. Bjud bara in personer du litar på eftersom medlemmar i hemmet får många olika behörigheter enligt beskrivningen i Dela på ett hem och enheter i Google Home-appen.

Kom ihåg att gäster som har fysisk tillgång till ditt hem kan ha tillgång till och interagera med enheten. De kan till exempel justera termostaten, se videor på Smart Display-enheter eller till och med interagera med mikrofon- och kameraknapparna på enheten. Om du inte vill att gäster ska kunna använda enheten rekommenderar vi att du ställer undan den när du har besök.

Läs mer om att dela enheter:

Kan jag använda både Google Home-appen och Nest-appen?

Ja, du kan hantera enheter i hemmet med ditt Google-konto i Google Home-appen (Home-appen) och Nest-appen, men vissa enheter måste hanteras i Nest-appen och andra i Home-appen. Till exempel måste du använda Home-appen för Google Nest Mini.

Hur förbättras min upplevelse av hemmet av att Home- och Nest-appen används tillsammans?

Om du använder samma Google-konto i både Nest- och Google Home-appen visas med tiden samma vy med Google-hemmet och dess medlemmar i båda apparna. Din data hanteras i enlighet med Googles integritetspolicy och vissa kontroller och inställningar finns samlade i Google Home-appen. Läs mer i Dela enheter i hemmet med andra.

Eftersom samma hem visas i båda apparna påverkar åtgärder i en app hemmet i den andra appen. Till exempel:

 • Om du är ny användare av Nest-appen och loggar in i Nest-appen med det Google-konto du använder i Home-appen visas det befintliga Google-hemmet i Nest-appen automatiskt och hemmen i Nest-appen och Home-appen länkas till varandra.
 • Du måste använda Google Home-appen (inte Nest-appen) om du vill hantera familjemedlemmar i hemmet eller om du vill byta namn på hemmet eller ta bort det.
 • Om du är ägare av ett Nest-hem och en annan medlem i hemmet tar bort dig via Home-appen försvinner alla länkar till Nest-enheter som är kopplade till ditt Nest-hem i Nest-appen och du förlorar åtkomst till Nest-hemmet.
 • Kompatibla enheter som läggs till i Nest-hem
  • visas i Google Home-appen under samma länkade hem
  • delas med alla andra medlemmar i det tilldelade hemmet
  • är tillgängliga via Google Assistent.
Vilka uppgifter delas mellan flera enheter för uppkopplade hem?

Om Googles tjänster används på flera enheter i hemmet kan en del information delas mellan dem:

 • Lokalt mellan enheter från Nest och tredje part: Information kan delas direkt mellan enheter från Nest och tredje part i syfte att tillhandahålla en mer användbar upplevelse, till exempel om något eller någon rör sig i rummet, på vilka enheter innehåll spelas upp via Cast, temperaturuppgifter och larm om rök eller kolmonoxid.
 • Lokalt mellan Nest-enheter och mobilappar på telefonen eller surfplattan: Information kan delas för att möjliggöra casting av innehåll och relaterade funktioner, funktioner som Home/Away Assist och rutinerna Hemma och Borta samt i vissa andra fall då enheten fungerar som en gränsrouter för andra Nest-enheter.
 • Mellan Googles tjänster i molnet: Google använder olika lagringssystem för olika hemenheter.

Läs mer om hur Nests produkter fungerar tillsammans och hur Nests produkter ansluts till varandra och till internet.

Vilken data delas när jag använder tjänster som erbjuds av Nests partners?

Om du registrerar dig för tjänster och program för uppkopplade hem från våra partners (t.ex. el- eller försäkringsbolag) delar Google dina personuppgifter med ditt tillstånd. När du använder tjänster från tredje part som är integrerade med Googles tjänster styrs din användning av tjänsterna av deras egna villkor och integritetspolicyer.

Det uppkopplade hemmet och Google Assistent

På vilket sätt kan jag använda Google-assistenten med enheter och tjänster för uppkopplade hem? Används mina röstfrågor i assistenten som underlag för anpassning av annonser?

När du använder våra enheter och tjänster för uppkopplade hem påverkas inte annonsering av ljudinspelningarna och de används inte för anpassning av annonser, men vi kan använda text från dina röstinteraktioner med Google-assistenten för att avgöra vad du är intresserad av i syfte att anpassa annonser. Läs mer om din data i Google-assistenten för att granska aktiviteten med assistenten och inaktivera anpassade annonser helt och hållet.

Hur väljer jag hur mycket data Google Assistent ska spara och hur hanterar jag denna data?

I Välja vad du delar med Google-assistenten hittar du information om aktivitetsinställningar som påverkar vilken data assistenten samlar in och hur du visar och raderar denna data.

Exportera, radera och skydda dina uppgifter

Hur får jag tillgång till min data och hur laddar jag ned den?

Om du använder Nests tjänster med ett Google-konto kan du läsa mer om hur du laddar ned din data om du vill få ett arkiv med din Nest-data.

Hur raderar jag data som är kopplad till användning av Nest- och Home-enheter?
Vilka lagringsperioder gäller för data?

Du kan läsa om Googles datalagringspolicy, i vilken det beskrivs hur länge det tar oss att radera dina uppgifter, inklusive Nest-data. Du kan även radera strukturer (hem) och ta bort medlemmar och enheter i hemmet via inställningarna i Home-appen.

Observera att vissa Nest-produkter fortfarande kan användas utan ett konto. Om du använder dessa enheter och tjänster utan ett konto, inklusive om du har raderat ett befintligt konto, omfattas du fortfarande av Googles integritetspolicy, användarvillkor och dessa kompletterande användarvillkor för Nest.

Om du till exempel har raderat ditt konto kan Nest-termostaten fortfarande styra ditt uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem, upptäcka rörelse för att avgöra om Eco Temperatures ska aktiveras och du kan fortfarande välja mellan ett automatiskt och ett manuellt schema och använda andra grundläggande funktioner. Även dina wifi-uppgifter fortsätter att lagras på enheten. Det innebär att termostaten är ansluten till internet och fortsätter att kommunicera med våra servrar. Den kan även ta emot programvaruuppdateringar. Termostaten skickar data och den ursprungliga IP-adressen till våra servrar så länge den är ansluten till internet. Om du inte vill logga data och ta emot programuppdateringar måste du koppla bort termostaten från wifi-nätverket. Läs mer i Vanliga frågor om konton i Nest-appen.

Hur förhindrar jag att vissa rapporter om användning och krascher skickas till Google?

När inställningen Hjälp till att förbättra enheten har aktiverats (på Nest-enheter där denna inställning är tillgänglig) skickas rapporter om data om användning och krascher till Google i bakgrunden så att vi kan felsöka problem och förbättra tjänsterna. Öppna Chromecast/Google Nest och integritet.

Så här gör du om du inte vill att rapporter om följande enheter och tjänster ska skickas till Google:

Hur avslutar jag prenumerationen på marknadsföringsmeddelanden?

Öppna e-postmeddelandet med den marknadsföring du inte längre vill ta emot och öppna länken Avsluta prenumeration.

Hur gör jag om jag vill radera mitt Google-konto?

Läs om hur du tar bort ett Google-konto.

Hur återställer jag mina Google Nest-enheter?

Läs mer om hur du tar bort en produkt från kontot i Nest-appen

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny