Các công cụ hàng loạt trong Google Ads và Google Ads Editor hỗ trợ việc di chuyển theo chính sách về Nhà ở, Việc làm và Tín dụng (HEC)

Bài viết này trình bày các bước mà bạn cần thực hiện trong Google Ads và Google Ads Editor để cập nhật hàng loạt tiêu chí nhắm mục tiêu của mình cho phù hợp với chính sách mới về Nhà ở, Việc làm và Tín dụng.

Google sẽ bắt đầu thực thi chính sách này kể từ ngày 19/10/2020. 

Bài viết này sẽ đề cập đến những chủ đề sau:

Cách yêu cầu Google hỗ trợ

Thay đổi về tệp sáng tạo

Google Ads Editor

Các công cụ hàng loạt trong Google Ads

Cách yêu cầu Google hỗ trợ 

Bạn có thể làm theo các hướng dẫn bên dưới để cập nhật hầu hết các tiêu chí nhắm mục tiêu (nếu cần). Nếu có người đại diện bán hàng chuyên trách của Google, bạn cũng có thể liên hệ với họ để nhờ họ thay mặt bạn triển khai. Bạn nên liên hệ với họ càng sớm càng tốt nếu cần hỗ trợ triển khai. Chúng tôi không thể hỗ trợ triển khai cho những tài khoản Google Ads không có người đại diện bán hàng chuyên trách.

Nhóm hỗ trợ Google có thể giúp bạn cập nhật hàng loạt:

 • Điều chỉnh giá thầu 
 • Đối tượng (bao gồm cả Thông tin nhân khẩu học chi tiết) 
 • Thao tác chuyển đổi từ Mã bưu chính sang Thành phố

Nhóm hỗ trợ Google không thể giúp bạn cập nhật hàng loạt:

 • Thông tin nhân khẩu học – Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng con cái 

Thay đổi về tệp sáng tạo

Chúng tôi sẽ thực thi chính sách này dựa trên việc xem xét tệp sáng tạo và tiêu chí nhắm mục tiêu bị hạn chế trong cùng một nhóm quảng cáo. Quảng cáo của một số nhà quảng cáo (bao gồm cả những nhà quảng cáo không kinh doanh trong lĩnh vực Nhà ở, Việc làm hoặc Tín dụng) có thể được gắn nhãn là thuộc phạm vi chi phối của chính sách này. Trong trường hợp này, những nhà quảng cáo có quảng cáo được gắn nhãn sẽ chỉ phải cập nhật tệp sáng tạo của mình và không cần làm theo các hướng dẫn bên dưới. Sau khi bạn chỉnh sửa quảng cáo, quảng cáo sẽ tự động được xem xét lại (bạn không cần làm gì thêm). 

*Google không đảm bảo rằng các thay đổi về tệp sáng tạo sẽ đưa quảng cáo ra khỏi phạm vi chi phối của chính sách về Nhà ở, Việc làm và Tín dụng. Nếu nghi ngờ rằng tệp sáng tạo trong quảng cáo của một nhà quảng cáo thuộc phạm vi chi phối của chính sách này, chúng tôi sẽ xem xét trang web của nhà quảng cáo đó. Mục đích của việc xem xét này là để xác định khả năng quảng cáo đó sẽ vẫn thuộc phạm vi chi phối của chính sách này ngay cả khi không còn chứa cụm từ "Nhà ở, Việc làm hoặc Tín dụng". 

Danh sách dưới đây không phải là lưu ý về tệp sáng tạo đối với tất cả các loại quảng cáo hoặc tất cả trường hợp sử dụng. Lượng thời gian mà bạn cần để cập nhật các tệp sáng tạo của mình hoàn toàn phụ thuộc vào 1) Số lượng tệp sáng tạo thuộc phạm vi chi phối của chính sách này và 2) Số phiên bản của văn bản/định dạng quảng cáo trong các chiến dịch của bạn.

Google Ads Editor

Để chỉ chỉnh sửa những quảng cáo liên quan đến nhà ở, việc làm hoặc tín dụng trong tài khoản của bạn, hãy sử dụng tính năng bộ lọc nâng cao trong Google Ads để xác định những quảng cáo này. Sao chép và dán bộ lọc sau vào trường bộ lọc:

FILTER FOR CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))) 

Quảng cáo dạng văn bản 

Di chuyển qua các quảng cáo dạng văn bản của bạn và tìm những cụm từ phổ biến có thể liên quan đến nhà ở, việc làm hoặc tín dụng, rồi lọc ra những cụm từ đó.

Ví dụ

Một đại lý ô tô quảng cáo chương trình cho vay mua ô tô với nội dung là "lãi suất cho vay mua ô tô là 4%". Vì đang quảng cáo chương trình cho vay mua ô tô và những quảng cáo đó thuộc phạm vi chi phối của chính sách này, nên đại lý ô tô đó sẽ cần lọc ra những cụm từ liên quan đến "lãi suất" hoặc "cho vay" trong các quảng cáo của mình.

Sau đó, hãy chỉnh sửa các quảng cáo dạng văn bản của bạn bằng cách sử dụng tùy chọn "Thay thế văn bản" trong Google Ads Editor. Khi bạn chỉnh sửa các quảng cáo dạng văn bản của mình, hãy lưu ý đến giới hạn ký tự và đảm bảo văn bản quảng cáo đúng ngữ pháp để tránh các vấn đề với việc phê duyệt quảng cáo.

Quảng cáo dạng hình ảnh 

Bạn có thể thêm nhiều quảng cáo dạng hình ảnh cùng một lúc. Tuy nhiên, bạn chỉ nên chỉnh sửa nhiều quảng cáo dạng hình ảnh một lúc nếu kích thước hoặc mẫu hình ảnh mới tương tự như cũ. Bạn không thể chỉnh sửa hàng loạt tài sản hình ảnh thực tế. 

Quảng cáo dạng video

 • Đối với định dạng quảng cáo trong luồng có thể bỏ quatrong luồng không thể bỏ qua, bạn có thể chỉnh sửa nhiều mã video và URL video một lúc. Nếu bạn có nhiều video khác nhau hoặc video chứa hình ảnh/thông tin liên quan đến chính sách về Nhà ở, Việc làm và Tín dụng, thì quá trình chỉnh sửa (hay thậm chí là tạo lại) các tài sản video có thể mất chút thời gian. 
 • Đối với định dạng quảng cáo khám phá video, bạn có thể cùng lúc chỉnh sửa nhiều phần văn bản trong quảng cáo. Hãy xem mục "Quảng cáo dạng văn bản" để tìm hiểu thêm.

 

Google Ads

Bạn chỉ có thể cùng lúc thực hiện nhiều thay đổi cho những định dạng quảng cáo sau: 

 • Quảng cáo tìm kiếm thích ứng
 • Quảng cáo dạng văn bản
 • Quảng cáo tìm kiếm động
 • Quảng cáo tạo cuộc gọi

Tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa nhiều văn bản quảng cáo một lúc.

Google Ads Editor

Thiết lập Google Ads Editor

 1. Tải xuống và cài đặt Google Ads Editor. Bạn nên sử dụng Google Ads Editor 1.4. 
 2. Tải một hoặc nhiều tài khoản Google Ads xuống trong Google Ads Editor. Làm theo các bước này nếu bạn đang sử dụng chức năng xuất/nhập.

Mẹo: Theo một phương pháp hay nhất về Google Ads Editor, bạn nên luôn xác minh những thay đổi mình thực hiện trong Google Ads.

Sử dụng bộ lọc để tìm những quảng cáo chịu ảnh hưởng Bộ lọc

Để tìm thấy những quảng cáo liên quan đến nhà ở, việc làm hoặc tín dụng trên trang "Nhóm quảng cáo" hoặc "Chiến dịch", hãy sao chép và dán bộ lọc nâng cao sau vào trường bộ lọc:

EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))

Nếu bạn cần sử dụng bộ lọc trên những trang khác trong Google Ads Editor (ví dụ: trang "Độ tuổi"), hãy sao chép và dán bộ lọc nâng cao sau vào trường bộ lọc:

CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))

Điều chỉnh giá thầu – Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng con cái

Google Ads Editor – thay đổi các mức điều chỉnh giá thầu

Hãy làm theo các hướng dẫn sau để thay đổi các mức điều chỉnh giá thầu cho độ tuổi, giới tính và tình trạng con cái thành 0% hoặc xóa hoàn toàn các mức điều chỉnh giá thầu đó khỏi quảng cáo của bạn.

 1. Trong chế độ xem dạng cây, hãy nhấp vào mã tài khoản hoặc tên tài khoản của bạn để đảm bảo bạn không nhấp vào Chiến dịch/Nhóm quảng cáo
 2. Trong danh sách loại, hãy nhấp vào Từ khóa và nhắm mục tiêu > Độ tuổi hoặc Giới tính hoặc Tình trạng con cái (tùy thuộc vào loại tiêu chí nhắm mục tiêu mà bạn muốn chỉnh sửa).
 3. Nhấp vào "Độ tuổi" (bạn có thể phải di chuyển xuống trong bảng điều khiển bên trái để tìm mục này)
 4. Nhấp vào biểu tượng trường Bộ lọc Bộ lọc
 5. Đối với những nhóm quảng cáo chứa quảng cáo được gắn nhãn là thuộc phạm vi chi phối của chính sách này, hãy nhập bộ lọc nâng cao sau: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))).
 6. Nhấp vào một hàng trong chế độ xem dữ liệu, rồi nhấp vào Chỉnh sửa > Chọn tất cả (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+A/Cmd. + A).
 7. Trong trường "Điều chỉnh giá thầu" trên bảng chỉnh sửa, hãy xóa mục nhập hiện tại là "<varies>" và nhập 0%.
 8. Lặp lại các bước ở trên cho tiêu chí nhắm mục tiêu khẳng định theo thông tin nhân khẩu học về Giới tính và Tình trạng con cái.

  Note: You don’t need to adjust the bid for the detailed demographics “Marital Status” or “Parental Status” (which is different from the “Parental Status” listed under “Keywords & Targeting”). These detailed demographics are being completely removed. You can leave bid modifiers the same for the “Unknown” age and "Unknown" parental status demographic, as these demographics don't fall under the policy. The gender ‘Unknown’ bid modification must be removed.
 9. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Đăng ở góc trên bên phải của Google Ads Editor.
Xuất/Nhập trong Google Ads Editor

Bạn nên chỉnh sửa trực tiếp các mức điều chỉnh giá thầu trong Google Ads Editor trước khi làm theo các hướng dẫn xuất/nhập bên dưới: 

 1. Chuyển đến "Tài khoản" trong thanh trình đơn trên máy tính và chọn Tải xuống đầy đủ
 2. Quay lại thanh trình đơn trên máy tính và chọn Tài khoản > Xuất > Xuất toàn bộ tài khoản
 3. Đánh dấu hàng đầu tiên trong tài liệu này và chọn Bộ lọc
 4. Chuyển đến cột "Hệ số sửa đổi giá thầu" và bỏ đánh dấu (hàng trống) khỏi bộ lọc đó để chỉ hiển thị những hàng có hệ số sửa đổi giá thầu 
 5. Nếu bất kỳ ô nào trong cột này có hệ số sửa đổi giá thầu liên quan đến tiêu chí nhắm mục tiêu có vấn đề, hãy thay thế hệ số sửa đổi giá thầu đó bằng [] hoặc 0. Thao tác này sẽ ra lệnh cho Google Ads Editor xóa trường đó. 
 6. Lưu bảng tính này
 7. Chuyển đến "Tài khoản" trong thanh trình đơn trên máy tính và chọn Nhập > Từ tệp
 8. Chọn tệp của bạn 
 9. Nhấp vào "Hoàn tất và xem lại các thay đổi" 
 10. Trong trình đơn của ứng dụng Google Ads Editor, hãy nhấp vào Đăng để đăng các thay đổi về tài khoản đó
Thông tin nhân khẩu học và thông tin nhân khẩu học chi tiết – Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng con cái và Tình trạng hôn nhân

Hãy làm theo các hướng dẫn sau để:

 • Xóa mọi tiêu chí nhắm mục tiêu phủ định theo độ tuổi, giới tính, tình trạng con cái hoặc tình trạng hôn nhân
 • Thay đổi toàn bộ tiêu chí nhắm mục tiêu khẳng định theo thông tin nhân khẩu học về độ tuổi, giới tính hoặc tình trạng con cái thành "Đã bật"
 • Xóa tiêu chí nhắm mục tiêu khẳng định theo đối tượng dựa trên tình trạng hôn nhân và tình trạng con cái
  Note: You can leave demographic targeting the same for the “Unknown” age and “Unknown” parental status demographic, as these demographics don't fall under the policy. The gender ‘Unknown’ must be removed.
 1. Trong danh sách loại, hãy nhấp vào Từ khóa và nhắm mục tiêu > Độ tuổi, Phủ định/Độ tuổi, Khẳng định hoặc Giới tính, Phủ định/Khẳng định hoặc Tình trạng con cái, Phủ định/Khẳng định(tùy thuộc vào loại tiêu chí nhắm mục tiêu mà bạn muốn chỉnh sửa).
 2. Nhấp vào trường Bộ lọc.
 3. Đối với những nhóm quảng cáo chứa quảng cáo được gắn nhãn là thuộc phạm vi chi phối của chính sách này, hãy nhập bộ lọc nâng cao sau: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 4. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+A hoặc Cmd+A.
 5. Nhấp vào Xóa.
 6. Trong danh sách loại, hãy nhấp vào Độ tuổi, Giới tính hoặc Tình trạng con cái.
 7. Nhấp vào một hàng trong chế độ xem dữ liệu, rồi nhấp vào Chỉnh sửa > Chọn tất cả (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl+A/Cmd. + A).
 8. Từ danh sách thả xuống "Trạng thái" trong bảng chỉnh sửa, hãy nhấp vào Đã bật
 9. Lặp lại các bước ở trên cho tiêu chí nhắm mục tiêu cả khẳng định và phủ định theo thông tin nhân khẩu học về Giới tính và Tình trạng con cái.
 10. Trong danh sách loại, hãy nhấp vào Từ khóa và nhắm mục tiêu > Đối tượng, Phủ định.
 11. Lọc ra: Đối tượng: Có chứa bất kỳ kiểu nào sau đây:
 • Đã kết hôn 
 • Đã lập gia đình
 • Độc thân 
 • Đang hẹn hò 
 • Đã có con

Bộ lọc này sẽ lọc ra tất cả các kiểu Đối tượng nhắm mục tiêu sau đây (thuộc phạm vi chi phối của chính sách này):

 1. "Họ là ai (Thông tin nhân khẩu học chi tiết)"/"Tình trạng hôn nhân
 • Độc thân
 • Đang hẹn hò
 • Đã kết hôn
 1. "Họ đang chủ động tìm hiểu hoặc lập kế hoạch về điều gì"/Sự kiện trong đời
 • Đã lập gia đình
 • Mới cưới
 • Sắp cưới
 1. "Họ là ai (Thông tin nhân khẩu học chi tiết)"/"Tình trạng con cái
 • Đã có con 
 • Cha mẹ trẻ sơ sinh (0-1 tuổi)
 • Cha mẹ trẻ mới biết đi (1-3 tuổi)
 • Cha mẹ trẻ học mẫu giáo (4-5 tuổi)
 • Cha mẹ học sinh tiểu học (6-12 tuổi)
 • Cha mẹ thanh thiếu niên (13-17 tuổi)

Lưu ý: Tiêu chí nhắm mục tiêu sự kiện trong đời chỉ dành cho một số loại chiến dịch nhất định. Vì vậy, nếu bạn không thấy các tùy chọn này trong tài khoản, thì tức là bạn có thể đang chạy những loại chiến dịch không đủ điều kiện sử dụng tiêu chí này.

 1. Duyệt qua những hàng đã lọc để đảm bảo tất cả các hàng đó đều là hàng mà bạn muốn xóa.
 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+A hoặc Cmd+A và nhấp vào Xóa.
 3. Lặp lại các bước này cho thẻ "Đối tượng" trong danh sách loại.
 4. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Đăng ở góc trên bên phải của Google Ads Editor.
Mã bưu chính và bán kính

Hãy làm theo các hướng dẫn sau để chuyển đổi tiêu chí nhắm mục tiêu theo mã bưu chính thành tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí không dựa trên mã bưu chính trong Google Ads Editor. Các ví dụ về vị trí cho tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí không dựa trên mã bưu chính bao gồm: thành phố, Mảng thị trường được chỉ định (DMA), Tiểu bang hoặc khu vực bán kính đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư.

Tôi sử dụng tiêu chí nhắm mục tiêu theo Bán kính và muốn chuyển đổi tiêu chí này thành tiêu chí nhắm mục tiêu theo khu vực bán kính đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư
 1. Chuyển đến "Danh sách loại" trong tài khoản Google Ads Editor của bạn và chọn Từ khóa và nhắm mục tiêu > Vị trí
 2. Chuyển đến "Tài khoản" trong thanh trình đơn trên máy tính và chọn Xuất > Xuất chế độ xem hiện tại

Nếu lúc này, bạn thấy tùy chọn trình đơn có màu xám, thì tức là chúng tôi có thể đang đề xuất bạn thực hiện một số thay đổi. Bạn cần đóng các mục đề xuất này bằng cách chấp nhận hoặc từ chối thay đổi.

 1. Trong tệp CSV, hãy sao y cột "Location" và thay đổi tiêu đề của một cột trong số đó thành "Location#Original". Bây giờ, bạn có hai cột chứa thông tin giống nhau, một cột có tên là "Location" và cột còn lại có tên là "Location#Original".
 2. Lọc ra kết quả "Có chứa:" 

  Tất cả các hàng bán kính phải có dấu hai chấm, vì các hàng này hiển thị giống như điểm tọa độ của kinh độ/vĩ độ (ví dụ: (15mi:42.365292:-71.064634). Nếu thấy bất kỳ hàng nào không hiển thị theo định dạng này, thì bạn đừng cập nhật những hàng đó.

 3. Trong cột "Location" mới, hãy sửa đổi bán kính trong khi vẫn giữ nguyên vĩ độ:kinh độ (ví dụ: thay đổi (2mi:42.365292:-71.064634) thành (5mi:42.365292:-71.064634). Hãy nhớ giữ nguyên cột "Location#Original".
  Không cập nhật cột "bán kính". Cột này chỉ áp dụng cho Nhóm nguồn cấp dữ liệu vị trí và không cần thiết ở đây.
 4. Khi bạn hoàn tất, hãy nhập tệp CSV vào Google Ads Editor bằng cách chuyển đến "Tài khoản" trong thanh trình đơn trên máy tính và chọn Nhập > Từ tệp
Tôi nhắm mục tiêu theo bán kính xung quanh nhóm vị trí và muốn mở rộng bán kính mục tiêu
 1. Chuyển đến "Danh sách loại" trong tài khoản Google Ads Editor và chọn Từ khóa và nhắm mục tiêu > Vị trí
 2. Lọc ra: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 3. Sắp xếp chế độ xem dữ liệu theo cột Nguồn cấp dữ liệu nhóm vị trí để đưa các hàng có chứa dữ liệu lên đầu. 
 4. Trong bảng chỉnh sửa, bạn có thể cập nhật bán kính.

  Mẹo: Nếu đang nhắm mục tiêu cùng một bán kính với cùng một nguồn cấp dữ liệu vị trí trên tất cả các chiến dịch, bạn có thể chọn nhiều hàng cùng một lúc.

 5. Trong bảng chỉnh sửa, bạn có thể cập nhật trường "Bán kính xung quanh mỗi vị trí" thành bán kính lớn hơn
 6. Trong trình đơn của ứng dụng Google Ads Editor, hãy nhấp vào Đăng để đăng các thay đổi về tài khoản đó 
Tôi sử dụng tiêu chí nhắm mục tiêu theo mã bưu chính

Tôi muốn thay đổi tiêu chí nhắm mục tiêu theo Mã bưu chính thành tiêu chí nhắm mục tiêu theo bán kính đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư hoặc Mảng thị trường được chỉ định (DMA)/Thành phố/các vị trí khác cao nhất kế tiếp.

Một lưu ý dành cho những nhà quảng cáo muốn thay đổi tiêu chí này thành tiêu chí nhắm mục tiêu theo bán kính đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư:

Sau khi làm theo các hướng dẫn bên dưới bằng cách sử dụng Google Ads Editor, tiêu chí nhắm mục tiêu theo bán kính sẽ hiển thị là (1) trong Google Ads. Để xem Mã bưu chính, Thành phố hoặc Vị trí địa lý hiện tại chính xác mà bạn xác định bán kính, hãy nhấp vào "tìm kiếm nâng cao" trong phần cài đặt vị trí cho chiến dịch của bạn. (2) hiển thị các tùy chọn cài đặt Vị trí được nhắm mục tiêu nếu bạn chỉnh sửa ngay trong Google Ads. 

Nếu (1) không phải là bán kính mà bạn muốn nhắm mục tiêu, bạn có thể làm theo các hướng dẫn để chuyển đổi thành một thành phố thay vì một bán kính đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư quanh một vị trí.

Để làm theo các hướng dẫn bên dưới, bạn cần phải Tải tệp Bảng tính Excel dành cho Hoa Kỳ này xuống (Bạn chỉ có thể mở tệp này bằng Excel). Tệp Excel này sẽ được gọi là "Tài liệu A" trong các hướng dẫn bên dưới:

Trong Google Ads, bạn thường thấy 3 ký tự được gắn nhãn là Mã bưu chính của Canada. Theo chính sách này, mặc dù việc nhắm mục tiêu mã bưu chính đầy đủ (tức là M5J 2X2) bị hạn chế, nhưng việc nhắm mục tiêu FSA (tức là M5J) thì không. Không có tài liệu Excel nào về việc chuyển đổi vì hầu hết các Mã bưu chính của Canada chỉ có ở cấp FSA và không cần được cập nhật.

 1. Đăng nhập vào Google Ads Editor.
 2. Chuyển đến Danh sách loại và chọn Từ khóa và nhắm mục tiêu > Vị trí
 3. Lọc ra: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 4. Chuyển đến "Tài khoản" trong thanh trình đơn trên máy tính và chọn Xuất > Xuất chế độ xem hiện tại. Tài liệu "xuất chế độ xem hiện tại" này sẽ được gọi là "Tài liệu B" trong các hướng dẫn bên dưới. 
 5. Trong "Tài liệu B":
  1. Chèn một cột bên cạnh cột "Location" hiện có. 
  2. Đặt tên cho cột mới này là "Location" và đổi tên cho cột Vị trí ban đầu "Locations#Original".
  3. Lặp lại các bước này cho cột "ID" để cột ban đầu có tên là "ID#Original" và cột mới có tên là "ID". 
  4. Trong cột ID mới, hãy nhập số 0 (0) vào ô trống đầu tiên trong cột (C2). 
  5. Sao chép số 0 (0) để tất cả các ô trong cột này đều hiển thị giá trị 0.
  6. Từ "Tài liệu B", hãy sao chép cột "Locations#Original"
 6. Trong "Tài liệu A"
  1. Chuyển đến thẻ "Công cụ chuyển đổi".
  2. Dán cột "Locations#Original" vào ô A3.
  3. Làm theo các hướng dẫn trong ô B1 để cập nhật công thức trong ô B2, tùy thuộc vào bán kính mà bạn muốn chuyển đổi thành. 
  4. Sao chép và dán công thức xuống ô B3 (Chỉnh sửa > Điền > Dán xuống) (hoặc nhấp vào hộp ở dưới cùng bên phải của ô dưới dạng lối tắt) 
  5. Thêm bộ lọc vào Hàng 1 (Đánh dấu Hàng 1 > Dữ liệu > Bộ lọc)
  6. Lọc Cột B bằng cách bỏ chọn mọi mục, rồi đánh dấu vào hộp "#N/A" để chỉ hiển thị những hàng có giá trị "#N/A". 
  7. Nhấp vào ô B3 và kéo chuột xuống để chọn tất cả các ô trong cột B có giá trị "#N/A" (phím tắt: CMND + SHIFT + Mũi tên xuống) 
  8. Chọn "Xóa" 
  9. Xóa bộ lọc. Bây giờ, bạn sẽ chỉ thấy các ô chứa thành phố và tiêu chí nhắm mục tiêu theo mã bưu chính trong Cột B. Những ô khác trong Cột B sẽ trống. 
  10. Đánh dấu tất cả các ô trong cột B3, di chuyển xuống và nhấn vào "Sao chép" 
 7. Quay lại "Tài liệu B":
  1. Nhấp chuột phải và chọn "Dán đặc biệt" để dán các ô đó vào cột "Location"
  2. Thêm bộ lọc trong "Tài liệu B" vào Hàng 1 (Đánh dấu Hàng 1 > Dữ liệu > Bộ lọc)
  3. Lọc cột "Location" bằng cách bỏ đánh dấu "Chọn tất cả" và chọn hộp (Hàng trống). 
  4. Trong cột "ID", hãy đánh dấu tất cả các ô hiển thị giá trị 0 và xóa các giá trị 0 (0) đó. 
  5. Xóa bộ lọc trong Hàng 1 ngay bây giờ. Bây giờ bạn sẽ chỉ thấy các giá trị 0 (0) bên cạnh những hàng có Thành phố/Mảng thị trường được chỉ định (DMA)/các vị trí khác hiển thị trong cột "Vị trí". 
  6. Chọn "Tệp" > "Lưu dưới dạng" > "CSV"
 8. Trong Google Ads Editor, hãy chuyển đến "Tài khoản" trong thanh trình đơn trên máy tính và chọn Nhập > Từ tệp > Chọn "Tài liệu B"

Lưu ý:

 • Cách tiếp cận này sẽ xóa mọi Hệ số sửa đổi giá thầu theo vị trí mà bạn đã đặt cho tiêu chí nhắm mục tiêu theo mã bưu chính trước đó. Vì vậy, bạn cần phải thêm lại Hệ số sửa đổi giá thầu cho tiêu chí nhắm mục tiêu mới nếu muốn sử dụng các hệ số sửa đổi giá thầu đó. 
 • Danh sách các mã bưu chính trong tệp Excel vẫn chưa đầy đủ. Nếu xảy ra lỗi trong "Tài liệu A", thì có thể là do mã bưu chính không có trong tệp Excel. 
 • Puerto Rico cũng có trong bảng mã bưu chính. Tuy nhiên, có thể có vấn đề với việc định dạng vì Puerto Rico không có "Tiểu bang" tương ứng, nên có mã bưu chính được định dạng khác với định dạng thông thường của Google Ads Editor. 

Các công cụ hàng loạt trong Google Ads

Dưới đây là các hướng dẫn về cách thực hiện nhiều thay đổi một lúc ở cấp tài khoản hoặc cấp nhóm quảng cáo trong Google Ads. Nếu bạn sử dụng tài khoản người quản lý Google Ads, thì Google Ads Editor có thể là một tùy chọn thích hợp hơn vì có thể giúp bạn quản lý nhiều tài khoản.

Điều chỉnh giá thầu – Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng con cái

Hãy làm theo các hướng dẫn sau để thay đổi các mức điều chỉnh giá thầu cho độ tuổi, giới tính và tình trạng con cái thành 0% hoặc xóa hoàn toàn các mức điều chỉnh giá thầu đó khỏi quảng cáo của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong trình đơn điều hướng, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch.
 3. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Thông tin nhân khẩu học > Độ tuổi hoặc Giới tính hoặc Tình trạng con cái.
 4. Nhấp vào hộp đánh dấu ở đầu bảng thống kê để chọn tất cả các hàng.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa > Thay đổi các mức điều chỉnh giá thầu.
 6. Để trống trường này, rồi nhấp vào Áp dụng. Thao tác này sẽ xóa mọi mức điều chỉnh giá thầu. Lặp lại cho tất cả thông tin nhân khẩu học mà bạn cần sửa đổi giá thầu.

Lưu ý: Bạn không cần điều chỉnh giá thầu cho thông tin nhân khẩu học chi tiết về "Tình trạng hôn nhân" hoặc "Tình trạng con cái" (khác với "Tình trạng con cái" trong "Thông tin nhân khẩu học"). Những thông tin nhân khẩu học chi tiết này sẽ bị xóa hoàn toàn.

Thông tin nhân khẩu học – Độ tuổi, Giới tính, Tình trạng con cái, Tình trạng hôn nhân

Hãy làm theo các hướng dẫn sau để:

 • Xóa mọi tiêu chí nhắm mục tiêu phủ định theo độ tuổi, giới tính, tình trạng con cái hoặc tình trạng hôn nhân
 • Thay đổi toàn bộ tiêu chí nhắm mục tiêu khẳng định theo thông tin nhân khẩu học về độ tuổi, giới tính hoặc tình trạng con cái thành "Đã bật"
 • Xóa tiêu chí nhắm mục tiêu khẳng định theo đối tượng dựa trên tình trạng hôn nhân và tình trạng con cái 
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong trình đơn điều hướng, hãy nhấp vào Tất cả chiến dịch.
 3. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Thông tin nhân khẩu học > Loại trừ.
 4. Nhấp vào hộp đánh dấu ở đầu bảng thống kê để chọn tất cả các hàng.
 5. Nhấp vào Xóa.
 6. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Thông tin nhân khẩu học > Độ tuổi hoặc Giới tính hoặc Tình trạng con cái.
 7. Nhấp vào hộp đánh dấu ở đầu bảng thống kê để chọn tất cả các hàng.
 8. Nhấp vào Chỉnh sửa > Bật. Cột trạng thái sẽ cho biết rằng tất cả các độ tuổi hiện đã được bật. Lặp lại cho tất cả các đối tượng nhân khẩu học mà bạn cần thay đổi.
 9. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Đối tượng.
 10. Nhấp vào Thêm bộ lọc, rồi chọn Tên đối tượng.
 11. Tạo bộ lọc theo từng cụm từ sau:
  • Đã lập gia đình
  • Đã kết hôn
  • Đã có con
  • Độc thân
  • Đang hẹn hò
 12. Nhấp vào hộp đánh dấu ở đầu bảng thống kê để chọn tất cả các hàng.
 13. Nhấp vào Chỉnh sửa > Xóa.
 14. Trong trình đơn trang, hãy nhấp vào Đối tượng > Loại trừ.
 15. Nhấp vào Thêm bộ lọc > Loại
  • Đối với các sự kiện trong đời, hãy chọn Họ đang chủ động tìm hiểu hoặc lập kế hoạch về điều gì.
  • Đối với các đối tượng nhân khẩu học chi tiết, hãy chọn Họ là ai.
 16. Nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh đối tượng, rồi nhấp vào Xóa.
Mã bưu chính và bán kính

Google Ads không có tính năng công cụ hàng loạt nào cho phép bạn cập nhật/chuyển đổi nhiều mã bưu chính và bán kính một lúc. Bạn nên làm theo các hướng dẫn cho Google Ads Editor, sử dụng Công cụ vị trí được đề cập trong các hướng dẫn ở trên hoặc sử dụng tập lệnh/API.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố