Narzędzia do zarządzania zbiorczego w Google Ads i Edytorze Google Ads ułatwiające migrację ustawień w celu zachowania zgodności z zasadami dotyczącymi nieruchomości, ofert pracy i usług finansowych dla klientów indywidualnych

Aby zapewnić pełny i skonsolidowany widok odbiorców oraz uprościć zarządzanie nimi i ich optymalizację, wprowadziliśmy w Google Ads takie ulepszenia:

 • Nowe raporty o odbiorcach
  Szczegółowe raporty o danych demograficznych, segmentach i wykluczeniach odbiorców zostały zebrane w jednym miejscu. Kliknij kolejno ikonę Kampanie Ikona Kampanie, kartę „Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść” oraz Odbiorcy. Na stronie raportu możesz łatwo zarządzać odbiorcami. Dowiedz się więcej na temat raportów o odbiorcach.
 • Nowe terminy
  W raporcie Odbiorcy oraz w Google Ads stosujemy nowe terminy. Na przykład „typy odbiorców” (które obejmują odbiorców niestandardowych, odbiorców na rynku oraz odbiorców o podobnych zainteresowaniach) są teraz nazywane „segmentami odbiorców”, a „remarketing” określa się jako „Twoje dane”. Dowiedz się więcej o zmienionych terminach i wyrażeniach określających odbiorców.

Nowe zasady Google dotyczące usług finansowych dla klientów indywidualnych wejdą w życie 28 lutego 2024 r., a zaczniemy je w pełni egzekwować po około 6 tygodniach od tej daty.

Omówienie

 • Od 28 lutego 2024 r. ograniczymy opcje kierowania w przypadku części reklam usług finansowych dla klientów indywidualnych w Kanadzie i USA. Reklamodawcy nie będą już mogli używać do kierowania reklam na użytkowników ani konfigurowania wykluczeń kierowania danych dotyczących wieku, płci, stanu cywilnego, statusu rodzicielskiego ani kodu pocztowego.
 • Dodanie zasad dotyczących usług finansowych dla klientów indywidualnych rozszerza zakres obowiązujących obecnie zasad dotyczących nieruchomości, ofert pracy i kredytów, które można znaleźć w sekcji „Dostęp do możliwości” w artykule Reklamy spersonalizowane. Od 28 lutego 2024 r. będziemy nazywać te zasady zasadami dotyczącymi nieruchomości, ofert pracy i usług finansowych dla klientów indywidualnych.
 • Przez ograniczony czas przed rozpoczęciem pełnego egzekwowania tych zasad Google może wprowadzić zmiany w ustawieniach kierowania w imieniu reklamodawcy. Tę opcję można znaleźć na stronie ads.google.com. Reklamodawcy, których dotyczą te zasady, otrzymają e-maila z opcją zrezygnowania z wprowadzenia tych zmian przez Google. Jeśli wybierzesz opcję rezygnacji, masz obowiązek samodzielnie zaktualizować ustawienia kierowania do 27 lutego 2024 r. Jeśli nie prześlesz rezygnacji za pomocą formularza w e-mailu, Google wprowadzi zmiany w Twoim imieniu 28 lutego 2024 r. lub po tej dacie. Jeśli nie otrzymasz e-maila, możesz zrezygnować tutaj.

Z tego artykułu dowiesz się, jak zbiorczo zaktualizować ustawienia kierowania w Google Ads i Edytorze Google Ads, aby zapewnić ich zgodność z nowymi zasadami dotyczącymi usług finansowych dla klientów indywidualnych.

Na tej stronie

Przesyłanie prośby o pomoc do zespołu pomocy Google

Większość zmian dotyczących kierowania można wprowadzić, korzystając z podanych niżej instrukcji. Jeśli Twoje konto ma przypisanego przedstawiciela handlowego Google, skontaktuj się z nim, by poprosić o pomoc w implementacji. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy przy implementacji, zalecamy skontaktowanie się z przedstawicielem jak najszybciej. Nie możemy udzielić pomocy w implementacji tym kontom Google Ads, które nie mają przypisanego przedstawiciela handlowego.

Zespół pomocy Google może Ci pomóc przeprowadzić zbiorczą aktualizację w przypadku:

 • zmiany stawek,
 • segmentów odbiorców (w tym segmentów opartych na szczegółowych danych demograficznych),
 • konwersji kodów pocztowych na miasta.

Zespół pomocy Google nie udziela pomocy w zbiorczej aktualizacji w przypadku:

 • danych demograficznych (wiek, płeć, status rodzicielski).
Aktualizacje kreacji

Zasady będą egzekwowane w formie weryfikacji kreacji i ograniczenia kierowania w ramach grupy reklam. Niektórzy reklamodawcy (również ci, których model biznesowy nie obejmuje nieruchomości, ofert pracy ani kredytów) mogą zauważyć, że ich reklamy zostały oznaczone jako podlegające tym zasadom. W takim przypadku są oni zobowiązani tylko do zaktualizowania swoich kreacji i nie muszą wykonywać podanych niżej instrukcji. Po wprowadzeniu zmian reklama zostanie automatycznie sprawdzona ponownie. Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

* Nie udzielamy gwarancji, że po wykonaniu aktualizacji kreacje automatycznie przestaną podlegać zasadom dotyczącym nieruchomości, ofert pracy i kredytów. Jeśli reklama jest niezgodna z tymi zasadami, witryna reklamodawcy zostanie zweryfikowana. Reklama może podlegać tym zasadom nawet wtedy, gdy tekst dotyczący nieruchomości, ofert pracy i kredytów zostanie z niej usunięty.

Podane niżej informacje o zbiorczym aktualizowaniu kreacji dotyczą wybranych typów reklam i przypadków użycia. Czas potrzebny na aktualizację kreacji zależy całkowicie od 1) liczby reklam podlegających zasadom i 2) liczby różnych formatów i tekstów reklam w Twoich kampaniach.

Edytor Google Ads

Jeśli chcesz edytować na swoim koncie tylko te reklamy, które są związane z nieruchomościami, ofertami pracy i kredytami, użyj funkcji filtra zaawansowanego w Google Ads, aby je znaleźć. Skopiuj ten filtr i wklej go w polu filtra:

Ustaw filtr CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))

Reklamy tekstowe

Przejrzyj swoje reklamy tekstowe i znajdź popularne hasła, które mogą być związane z nieruchomościami, ofertami pracy i kredytami, a potem odfiltruj reklamy pod kątem tych haseł.

Przykład

Salon samochodowy reklamuje „kredyty samochodowe z oprocentowaniem 4%”. Salon wyświetla reklamy kredytów, które podlegają naszym zasadom, dlatego powinien odfiltrować reklamy pod kątem wszystkich haseł związanych z „oprocentowaniem” lub „kredytami”.

Następnie zmień reklamy tekstowe, korzystając z opcji „Zastąp tekst” w Edytorze Google Ads. Podczas edycji reklam tekstowych pamiętaj o przestrzeganiu limitów znaków i zadbaj o poprawność gramatyczną reklam, aby uniknąć problemów z ich zatwierdzeniem.

Reklamy graficzne

Możesz dodawać wiele reklam graficznych naraz. Zbiorcze wprowadzanie zmian w reklamach graficznych zaleca się jednak tylko w przypadku podobnych rozmiarów obrazu lub szablonów. Nie możesz edytować zbiorczo samych komponentów z obrazem.

Reklamy wideo

 • W przypadku formatów reklam In-Stream możliwych do pominięcia i niemożliwych do pominięcia możesz zbiorczo edytować identyfikator filmu oraz adres URL. Jeśli masz wiele różnych filmów albo film zawiera treści wizualne lub informacje związane z zasadami dotyczącymi nieruchomości, ofert pracy i kredytów, poprawienie komponentów wideo (lub ich ponowne utworzenie) może zająć trochę czasu.
 • W przypadku formatu reklam wideo In-Feed możesz zbiorczo edytować ich część tekstową. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Reklamy tekstowe”.
Google Ads

Zbiorcze wprowadzanie zmian jest możliwe tylko w takich reklamach:

 • elastyczne reklamy w wyszukiwarce,
 • reklamy tekstowe,
 • dynamiczne reklamy w wyszukiwarce,
 • reklamy generujące połączenia.

Więcej informacji o zbiorczym edytowaniu tekstów reklam.

Edytor Google Ads

Konfigurowanie Edytora Google Ads

 1. Pobieranie i instalowanie Edytora Google Ads Należy korzystać z Edytora Google Ads w wersji 1.4.
 2. Pobierz co najmniej jedno konto Google Ads w Edytorze Google Ads. Jeśli korzystasz z funkcji eksportowania lub importowania, wykonaj te czynności.

Wskazówka: poprawność zmian wprowadzonych za pomocą Edytora Google Ads należy zawsze sprawdzić w Google Ads.

Znajdowanie odpowiednich reklam za pomocą filtrów Filtruj

Aby na stronie „Grupa reklam” lub „Kampanie” znaleźć reklamy związane z nieruchomościami, ofertami pracy i kredytami, skopiuj ten filtr zaawansowany i wklej go w polu filtra:

EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))

Jeśli potrzebujesz filtra, który działa na innych stronach w Edytorze Google Ads (np. „Grupy wiekowe”), skopiuj ten filtr zaawansowany i wklej go w polu filtra:

CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))

Zmiana stawki – wiek, płeć, status rodzicielski

Edytor Google Ads – zmiana dostosowań stawek

Wykonaj te instrukcje, aby zmienić dostosowania stawek według wieku, płci i statusu rodzicielskiego na 0% lub całkowicie usunąć je z reklam.

 1. W widoku drzewa kliknij identyfikator lub nazwę konta. Upewnij się, że nie kliknięto żadnych kampanii ani grup reklam.
 2. Na liście typów kliknij Słowa kluczowe i kierowanie > Grupy wiekowe, Płeć lub Status rodzicielski (w zależności od tego, co chcesz edytować).
 3. Kliknij Grupy wiekowe.
 4. Kliknij pole Filtr Filtruj.
 5. Wpisz filtr zaawansowany dla grup reklam zawierających reklamy oznaczone jako podlegające zasadom: CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))).
 6. Kliknij wiersz w widoku danych, a potem kliknij Edytuj > Zaznacz wszystko (lub naciśnij klawisze Ctrl + A albo Cmd + A).
 7. Z pola „Dostosowanie stawek” w panelu edycji usuń aktualny wpis „<różne>” i wpisz 0%.
 8. Powtórz podane wyżej kroki, aby uzyskać dodatnie dostosowanie stawek w przypadku kierowania na dane demograficzne uwzględniające płeć i status rodzicielski.

  Note: You don’t need to adjust the bid for the detailed demographics “Marital Status” or “Parental Status” (which is different from the “Parental Status” listed under “Keywords & Targeting”). These detailed demographics are being completely removed. You can leave bid modifiers the same for the “Unknown” age and "Unknown" parental status demographic, as these demographics don't fall under the policy. The gender ‘Unknown’ bid modification must be removed.
 9. Gdy skończysz, kliknij Publikuj w prawym górnym rogu Edytora Google Ads.
Eksportowanie z Edytora Google Ads i importowanie do niego

Zalecamy, aby przed wykonaniem podanych niżej instrukcji dotyczących eksportowania i importowania ustawić najpierw modyfikacje stawek bezpośrednio w Edytorze Google Ads:

 1. Otwórz „Konto” na pasku menu na komputerze i kliknij Pełne pobieranie.
 2. Wróć do paska menu na komputerze i kliknij Konto > Eksportuj > Eksportuj całe konto.
 3. Zaznacz pierwszy wiersz dokumentu i kliknij Filtr.
 4. Przejdź do kolumny „Modyfikator stawek” i usuń zaznaczenie pustych wierszy w filtrze, aby wyświetlić tylko wiersze z modyfikatorem stawek.
 5. W każdej komórce tej kolumny, która zawiera modyfikator stawek powiązany z problematycznym kierowaniem, zastąp ten modyfikator znakami [] lub 0. Spowoduje to wyczyszczenie pola przez Edytor Google Ads.
 6. Zapisz arkusz kalkulacyjny.
 7. Otwórz „Konto” na pasku menu na komputerze i kliknij Importuj > Z pliku.
 8. Wybierz plik.
 9. Kliknij Zakończ i sprawdź zmiany.
 10. W menu aplikacji Edytor Google Ads kliknij Publikuj, aby opublikować zmiany na koncie.
Dane demograficzne i szczegółowe dane demograficzne – wiek, płeć, status rodzicielski i stan cywilny

Skorzystaj z tych instrukcji, aby:

 • usunąć wszelkie kierowanie wykluczające dane demograficzne – wiek, płeć, status rodzicielski i stan cywilny;
 • zmienić wszelkie opcje kierowania demograficznego uwzględniającego wiek, płeć i status rodzicielski na „Włączone”;
 • usunąć kierowanie na odbiorców uwzględniające stan cywilny i status rodzicielski.
  Note: You can leave demographic targeting the same for the “Unknown” age and “Unknown” parental status demographic, as these demographics don't fall under the policy. The gender ‘Unknown’ must be removed.
 1. Na liście typów kliknij Słowa kluczowe i kierowanie > Wykluczone/uwzględnione grupy wiekowe, Wykluczone/Uwzględnione płcie lub Wykluczony/uwzględniony status rodzicielski (w zależności od tego, co chcesz edytować).
 2. Kliknij pole Filtr.
 3. Wpisz filtr zaawansowany dla grup reklam zawierających reklamy oznaczone jako podlegające zasadom: CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))).
 4. Naciśnij klawisze Ctrl + A lub Cmd + A.
 5. Kliknij Usuń.
 6. Na liście typów kliknij Grupy wiekowe, Płeć lub Status rodzicielski.
 7. Kliknij wiersz w widoku danych, a potem kliknij Edytuj > Zaznacz wszystko (lub naciśnij klawisze Ctrl + A albo Cmd + A).
 8. W menu „Stan” w panelu edycji kliknij Włączone.
 9. Powtórz powyższe kroki przy kierowaniu na dane demograficzne wykluczającym i uwzględniającym płeć oraz status rodzicielski.
 10. Na liście typów kliknij Słowa kluczowe i kierowanie > Wykluczone grupy odbiorców.
 11. Ustaw filtr: Odbiorcy: zawiera dowolne spośród następujących:
 • W związku małżeńskim,
 • Małżeństwo,
 • Stan wolny,
 • Związek,
 • Rodzice.

Ten filtr powinien uwzględniać kierowanie na wszystkie spośród tych typów odbiorców, które podlegają zasadom:

 1. „Kim są (szczegółowe dane demograficzne)” / Stan cywilny
 • Stan wolny,
 • W związku,
 • W związku małżeńskim.
 1. „Czego szukają lub co planują” / ważne wydarzenia życiowe
 • Małżeństwo,
 • Nowożeńcy,
 • Planujący ślub.
 1. „Kim są (szczegółowe dane demograficzne)” / Status rodzicielski
 • Rodzice,
 • Rodzice niemowląt (0–1 rok),
 • Rodzice małych dzieci (1–3 lata),
 • Rodzice przedszkolaków (4–5 lat),
 • Rodzice uczniów szkoły podstawowej (6–12 lat),
 • Rodzice nastolatków (13–17 lat).

Uwaga: kierowanie na zdarzenia z życia jest dostępne tylko w przypadku pewnych typów kampanii, więc jeśli nie widzisz tych opcji na koncie, prawdopodobnie nie masz żadnego kwalifikującego się typu kampanii.

 1. Przejrzyj odfiltrowane wiersze i sprawdź, czy chcesz usunąć wszystkie z nich.
 2. Naciśnij klawisze Ctrl+A lub Cmd+A na klawiaturze i kliknij Usuń.
 3. Powtórz te czynności na karcie „Odbiorcy” na liście typów.
 4. Gdy skończysz, kliknij Publikuj w prawym górnym rogu Edytora Google Ads.
Kod pocztowy i obszar o określonym promieniu

Skorzystaj z tych instrukcji, aby zmienić ustawienia kierowania na kod pocztowy na kierowanie na lokalizację nieoparte na kodzie pocztowym w Edytorze Google Ads. Przykłady kierowania na lokalizację, które nie jest oparte na kodzie pocztowym, obejmują kierowanie na miasto, region DMA, stan lub obszar zapewniający ochronę prywatności.

Używam kierowania na obszar o określonym promieniu i chcę zmienić ustawienie na obszar zapewniający ochronę prywatności
 1. Na koncie Edytora Google Ads otwórz sekcję „Lista typów”, a potem kliknij Słowa kluczowe i kierowanie > Lokalizacje.
 2. Otwórz „Konto” na pasku menu na komputerze i kliknij Eksportuj > Eksportuj bieżący widok.

Jeśli na tym etapie zauważysz, że opcja menu jest nieaktywna, prawdopodobnie na Twoim koncie dostępne są propozycje zmian. Musisz je zaakceptować lub odrzucić.

 1. W pliku CSV skopiuj kolumnę „Location” i zmień nagłówek jednej z kolumn na „Location#Original”. Masz teraz 2 kolumny z identycznymi informacjami – jedną o nazwie „Location” i drugą o nazwie „Location#Original”.
 2. Ustaw filtr „Zawiera”:

  Wszystkie wiersze z promieniem obszaru powinny zawierać dwukropek zgodnie z formatem zapisu długości i szerokości geograficznej, np. (15km:42.365292:-71.064634). Jeśli znajdziesz wiersze w innym formacie, nie aktualizuj ich.

 3. W nowej kolumnie „Location” zmień promień obszaru, pozostawiając niezmienioną wartość długości i szerokości geograficznej, np. zmień (2km:42.365292:-71.064634) na (5km:42.365292:-71.064634). Pamiętaj, aby zachować kolumnę „Location#Original” bez zmian. Nie aktualizuj kolumny „radius”. Dotyczy ona tylko pliku danych grup lokalizacji i nie jest tutaj używana.
 4. Gdy skończysz, zaimportuj plik CSV do Edytora Google Ads. W tym celu kliknij „Konto” na pasku menu na komputerze, a potem kliknij Importuj > Z pliku.
Używam promieni wokół grup lokalizacji i chcę rozszerzyć zasięg
 1. Na koncie Edytora Google Ads otwórz sekcję „Lista typów”, a potem kliknij Słowa kluczowe i kierowanie > Lokalizacje.
 2. Ustaw filtr CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 3. Posortuj widok danych według kolumny „Plik danych grup lokalizacji”, aby wyświetlić niepuste wiersze na górze.
 4. W panelu edycji możesz zaktualizować promień.

  Wskazówka: jeśli używasz tego samego promienia w tym samym pliku danych lokalizacji w różnych kampaniach, możesz wybrać wiele wierszy naraz.

 5. W panelu edycji możesz zaktualizować pole „Obszar wokół każdej lokalizacji”, aby ustawić większą wartość.
 6. W menu aplikacji Edytora Google Ads kliknij Publikuj, aby opublikować zmiany na koncie.
Używam kierowania na kod pocztowy

Chcę zmienić kierowanie na kod pocztowy na kierowanie na obszar zapewniający ochronę prywatności lub kierowanie na drugi co do wielkości region DMA, miasto itp.

Uwaga dla użytkowników, którzy chcą dokonać zmiany na kierowanie na obszar zapewniający ochronę prywatności:

Po wykonaniu w Edytorze Google Ads podanych niżej instrukcji kierowanie na obszar o określonym promieniu będzie się wyświetlać w Google Ads jak w wierszu (1). Aby wyświetlić dokładny kod pocztowy, miasto lub bieżący obszar geograficzny, wokół którego ustawiony jest promień, musisz w ustawieniach lokalizacji kampanii kliknąć „Szukanie zaawansowane”. Wiersz (2) pokazuje, jak wyglądają ustawienia wybranej lokalizacji po wprowadzeniu zmian bezpośrednio w Google Ads.

Jeśli wiersz (1) nie jest odpowiednią opcją, skorzystaj z instrukcji zmiany ustawienia z kierowania na obszar zapewniający ochronę prywatności na kierowanie na miasto.

Aby wykonać podane niżej instrukcje, musisz pobrać Arkusz kalkulacyjny programu Excel dotyczący Stanów Zjednoczonych (ten plik będzie można otworzyć tylko w programie Excel). W podanych niżej instrukcjach plik programu Excel jest określany jako „Doc A”:

W Google Ads często pojawiają się trzy znaki oznaczone jako kod pocztowy dla Kanady. Zgodnie z tymi zasadami kierowanie na pełny kod pocztowy (np. M5J 2X2) jest ograniczone, jednak kierowanie na obszary geograficzne FSA (np. M5J) nie jest ograniczone. Nie ma dokumentów Excel z zamiennikami, ponieważ większość kanadyjskich kodów pocztowych jest tylko na poziomie obszaru geograficznego FSA i nie trzeba ich aktualizować.

 1. Zaloguj się w Edytorze Google Ads.
 2. Otwórz sekcję Lista typów, a potem kliknij Słowa kluczowe i kierowanie > Lokalizacje.
 3. Ustaw filtr CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))).
 4. Otwórz „Konto” na pasku menu na komputerze i kliknij Eksportuj > Eksportuj bieżący widok. W podanych niżej instrukcjach dokument będący wynikiem eksportu bieżącego widoku jest określany jako „Doc B”.
 5. W dokumencie „Doc B”:
  1. Wstaw kolumnę obok dotychczasowej kolumny „Locations”.
  2. Nadaj nowej kolumnie nazwę „Locations” i zmień nazwę pierwotnej kolumny „Locations” na „Locations#Original”.
  3. Powtórz te kroki w przypadku kolumny „ID”, zmieniając nazwę pierwotnej kolumny na „ID#Original” i nadając nowej kolumnie nazwę „ID”.
  4. W nowej kolumnie „ID” wpisz zero (0) w pierwszej pustej komórce kolumny (C2).
  5. Skopiuj zero (0) do wszystkich komórek w tej kolumnie.
  6. Skopiuj kolumnę „Locations#Original” z dokumentu „Doc B”.
 6. W dokumencie „Doc A”:
  1. Otwórz kartę „Narzędzie do konwersji”.
  2. Wklej kolumnę „Locations#Original” w komórce A3.
  3. Zapoznaj się z instrukcjami w komórce B1 i zaktualizuj formułę w komórce B2 w zależności od tego, czego ma dotyczyć konwersja.
  4. Wypełnij formułę w komórce B3 (Edytuj > Wypełnij > W dół albo kliknij pole w prawym dolnym rogu komórki i przeciągnij w dół).
  5. Dodaj filtr do wiersza 1 (zaznacz wiersz 1 > Dane > Filtr).
  6. Odfiltruj kolumnę B, odznaczając wszystkie elementy, a następnie zaznacz pole „#N/D”, aby wyświetlały się tylko wiersze zawierające wartość „#N/D”.
  7. Kliknij komórkę B3 i przeciągnij kursorem w dół, aby zaznaczyć w kolumnie B wszystkie komórki zawierające wartość „#N/D” (skrót klawiszowy: CMD + SHIFT + strzałka w dół).
  8. Kliknij „Usuń”.
  9. Usuń filtr. Powinny się wyświetlać tylko komórki z kierowaniem na kod pocztowy, które zawierają miasto w kolumnie B. Pozostałe komórki w kolumnie B powinny być puste.
  10. Zaznacz wszystkie komórki, przeciągając myszką w dół od komórki B3, a potem kliknij „Kopiuj”.
 7. Wróć do dokumentu „Doc B”:
  1. W kolumnie „Locations” kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Wklej specjalnie”.
  2. Dodaj filtr w wierszu 1 w dokumencie „Doc B” (zaznacz wiersz 1 > Dane > Filtr).
  3. Odfiltruj kolumnę „Locations”, usuwając zaznaczenie pola wyboru „Zaznacz wszystko” i zaznaczając pole „(Puste)”.
  4. W kolumnie „ID” zaznacz wszystkie wyświetlone komórki i usuń zera (0).
  5. Usuń filtr w wierszu 1. Zera powinny teraz być widoczne tylko obok wierszy zawierających w kolumnie „Locations” miasto, region DMA itp.
  6. Kliknij „Plik” > „Zapisz jako” > „CSV”.
 8. W Edytorze Google Ads kliknij „Konto” na pasku menu na komputerze, a potem kliknij Importuj > Z pliku. Następnie wybierz dokument „Doc B”.

Uwaga:

 • Ta metoda powoduje usunięcie wszystkich modyfikatorów stawek według lokalizacji ustawionych wcześniej dla kierowania na kod pocztowy, więc jeśli chcesz ich używać, musisz je ponownie dodać.
 • Lista kodów pocztowych w pliku programu Excel jest niepełna. Jeśli w dokumencie „Doc A” wystąpiły błędy, prawdopodobnie przyczyną był brak kodu pocztowego w pliku programu Excel.
 • Tabela kodów pocztowych zawiera też kod Portoryko. Mogą jednak wystąpić problemy z formatem tego kodu, ponieważ jest on niezgodny ze standardowym formatem Edytora Google Ads (ze względu na brak elementu odpowiadającego parametrowi „State”).

Narzędzia do zarządzania zbiorczego w Google Ads

Korzystając z podanych niżej instrukcji, możesz zbiorczo wprowadzać w Google Ads zmiany na poziomie konta lub grupy reklam. Jeśli korzystasz z konta menedżera Google Ads, Edytor Google Ads może być lepszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala pracować na wielu kontach.

Uwaga: podane niżej instrukcje dotyczą układu z nowej wersji Google Ads. Aby używać poprzedniego interfejsu, kliknij ikonę „Wygląd” i wybierz Użyj poprzedniego układu. Jeśli używasz poprzedniej wersji Google Ads, skorzystaj ze schematu konta lub z paska wyszukiwania w górnym panelu użytkownika na koncie Google Ads, aby znaleźć potrzebną stronę.
Zmiana stawki – wiek, płeć, status rodzicielski

Wykonaj te instrukcje, aby zmienić dostosowania stawek według wieku, płci i statusu rodzicielskiego na 0% lub całkowicie usunąć je z reklam.

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Ikona Kampanie.
 2. W menu sekcji kliknij menu Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść.
 3. Kliknij Odbiorcy.
 4. W module „Dane demograficzne” kliknij Edytowanie danych demograficznych.
 5. Kliknij pole wyboru u góry tabeli statystyk, aby zaznaczyć wszystkie wiersze.
 6. Kliknij Edytuj > Zmień dostosowania stawek.
 7. Pozostaw pole puste, a następnie kliknij Zastosuj. Spowoduje to usunięcie wszystkich dostosowań stawek. Powtórz te czynności dla wszystkich danych demograficznych, które wymagają zmiany stawek.

Uwaga: nie musisz dostosowywać stawek według szczegółowych danych demograficznych „Stan cywilny” i „Status rodzicielski” (który różni się od „Statusu rodzicielskiego” określonego w sekcji „Dane demograficzne”). Te szczegółowe dane demograficzne zostaną całkowicie usunięte.

Dane demograficzne – wiek, płeć, status rodzicielski, stan cywilny

Skorzystaj z tych instrukcji, aby:

 • usunąć wszelkie opcje kierowania wykluczające dane demograficzne – wiek, płeć, status rodzicielski i stan cywilny;
 • zmienić wszelkie opcje kierowania demograficznego uwzględniającego wiek, płeć i status rodzicielski na „Włączone”;
 • usunąć kierowanie na odbiorców uwzględniające stan cywilny i status rodzicielski.
  1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Kampanie Ikona Kampanie.
  2. W menu sekcji kliknij menu Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść.
  3. Kliknij Odbiorcy.
  4. W module „Dane demograficzne” kliknij Edytowanie danych demograficznych.
  5. Zaznacz pole wyboru obok wykluczonych segmentów demograficznych.
  6. Kliknij Usuń.
  7. W tym samym menu zaznacz pole wyboru obok każdego segmentu zawierającego wiek, płeć i status rodzicielski.
  8. Kliknij pole wyboru u góry tabeli statystyk, aby zaznaczyć wszystkie wiersze.
  9. Kliknij Edytuj > Włącz. Kolumna stanu powinna wskazywać, że wszystkie wybrane segmenty danych demograficznych są teraz włączone. Powtórz te czynności dla wszystkich danych demograficznych, które wymagają zmian.
  10. W module „Segmenty odbiorców” kliknij Edytowanie segmentów odbiorców.
  11. Kliknij kolejno Dodaj filtr i Nazwa grupy odbiorców.
  12. Utwórz filtr dla każdego z tych słów:
   • Małżeństwo,
   • W związku małżeńskim,
   • Rodzice,
   • Stan wolny,
   • Związek.
  13. Kliknij pole wyboru u góry tabeli statystyk, aby zaznaczyć wszystkie wiersze.
  14. Kliknij Edytuj > Usuń.
  15. W module „Wykluczenia” kliknij Edytuj wykluczenia.
  16. Kliknij Dodaj filtr > Typ.
   • W przypadku ważnych wydarzeń życiowych wybierz Czego szukają lub co planują.
   • Aby wyświetlić szczegółowe dane demograficzne, wybierz Kim są.
  17. Kliknij pole wyboru obok odbiorców, a następnie kliknij Usuń.
Kod pocztowy i obszar o określonym promieniu

W Google Ads nie ma narzędzia do zarządzania zbiorczego, za pomocą którego można zbiorczo aktualizować lub konwertować kody pocztowe i promień kierowania. Zalecamy skorzystanie z instrukcji dotyczących Edytora Google Ads, narzędzia lokalizacji opisanego powyżej lub użycie skryptów bądź interfejsu API.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne