Narzędzia do zarządzania zbiorczego w Google Ads i Edytorze Google Ads, które ułatwiają migrację ustawień w celu zachowania zgodności z zasadami dotyczącymi nieruchomości, ofert pracy i kredytów

Z tego artykułu dowiesz się, jak zbiorczo zaktualizować ustawienia kierowania w Google Ads i Edytorze Google Ads, aby zapewnić ich zgodność z zasadami dotyczącymi nieruchomości, ofert pracy i kredytów.

Te zasady zaczną obowiązywać 19 października 2020 r.

W tym artykule znajdziesz omówienie następujących tematów:

Przesyłanie prośby o pomoc do zespołu pomocy Google

Aktualizacje kreacji

Edytor Google Ads

Narzędzia do zarządzania zbiorczego w Google Ads

Przesyłanie prośby o pomoc do zespołu pomocy Google

Większość zmian dotyczących kierowania można wprowadzić, korzystając z instrukcji opisanych poniżej. Jeśli Twoje konto ma przypisanego przedstawiciela handlowego Google, skontaktuj się z nim, by poprosić o pomoc w implementacji. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy przy implementacji, zalecamy skontaktowanie się z przedstawicielem jak najszybciej. Nie możemy udzielić pomocy w implementacji tym kontom Google Ads, które nie mają przypisanego przedstawiciela handlowego.

Zespół pomocy Google może pomóc Ci dokonać zbiorczej aktualizacji w przypadku:

 • zmiany stawek,
 • list odbiorców (w tym szczegółowych danych demograficznych),
 • konwersji kodów pocztowych na miasta.

Zespół pomocy Google nie udziela pomocy w zbiorczej aktualizacji w przypadku:

 • danych demograficznych (wiek, płeć, status rodzicielski).

Aktualizacje kreacji

Zasady będą egzekwowane w formie weryfikacji kreacji i ograniczenia kierowania w ramach grupy reklam. Niektórzy reklamodawcy (również ci, których model biznesowy nie obejmuje nieruchomości, ofert pracy i kredytów) mogą zauważyć, że ich reklamy zostały oznaczone jako podlegające tym zasadom. W takim przypadku reklamodawcy są jedynie zobowiązani do zaktualizowania swoich kreacji i nie muszą wykonywać instrukcji przedstawionych poniżej.Po wprowadzeniu zmian reklama zostanie automatycznie sprawdzona ponownie. Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań.

* Nie udzielamy gwarancji, że po dokonaniu aktualizacji kreacje automatycznie przestaną podlegać zasadom dotyczącym nieruchomości, ofert pracy i kredytów. Jeśli reklama jest niezgodna z zasadami, witryna reklamodawcy zostanie zweryfikowana. Reklama może podlegać tym zasadom nawet wówczas, gdy tekst dotyczący „nieruchomości, ofert pracy i kredytów” zostanie z niej usunięty.

Przedstawione poniżej informacje o zbiorczym aktualizowaniu kreacji dotyczą wybranych typów reklam i przypadków użycia. Czas potrzebny na aktualizację kreacji zależy całkowicie od 1) liczby reklam podlegających zasadom i 2) liczby różnych formatów i tekstów reklam w Twoich kampaniach.

Edytor Google Ads

Jeśli chcesz edytować tylko te reklamy na Twoim koncie, które są związane z nieruchomościami, ofertami pracy i kredytami, użyj funkcji filtru zaawansowanego w Google Ads, aby je znaleźć. Skopiuj ten filtr i wklej go w polu filtra:

USTAW FILTR CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Branże z ograniczeniami – kredyty", "Branże z ograniczeniami – zatrudnienie", "Branże z ograniczeniami – nieruchomości")))

Reklamy tekstowe

Przejrzyj swoje reklamy tekstowe i znajdź popularne hasła, które mogą być związane z nieruchomościami, ofertami pracy i kredytami, a następnie odfiltruj reklamy pod kątem tych haseł.

Przykład

Salon samochodowy reklamuje „kredyty samochodowe z „oprocentowaniem 4%”. Salon wyświetla reklamy kredytów, które podlegają naszym zasadom, dlatego powinien odfiltrować reklamy pod kątem wszystkich haseł związanych z „oprocentowaniem” lub „kredytami”.

Następnie edytuj reklamy tekstowe, korzystając z opcji „Zastąp tekst” w Edytorze Google Ads. Podczas edycji reklam tekstowych pamiętaj o przestrzeganiu limitów znaków i zadbaj o poprawność gramatyczną reklam, aby uniknąć problemów z ich zatwierdzeniem.

Reklamy graficzne

Możesz dodać wiele reklam graficznych jednocześnie. Zbiorcze wprowadzanie zmian w reklamach graficznych zaleca się jednak tylko w przypadku podobnych rozmiarów obrazu lub szablonów. Nie możesz zbiorczo edytować rzeczywistych zasobów graficznych.

Reklamy wideo

 • W przypadku formatów reklam In-Stream możliwych do pominięciareklam In-Stream niemożliwych do pominięcia możesz zbiorczo edytować identyfikator filmu i adres URL. Jeśli masz wiele różnych filmów albo film zawiera treści wizualne lub informacje związane z zasadami dotyczącymi nieruchomości, ofert pracy i kredytów, poprawienie zasobów wideo (lub ich ponowne wyprodukowanie) może zająć trochę czasu.
 • W przypadku formatu reklam Discovery możesz zbiorczo edytować część tekstową reklamy. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Reklamy tekstowe”.

 

Google Ads

Zbiorcze wprowadzanie zmian jest możliwe tylko w następujących reklamach:

 • elastyczne reklamy w wyszukiwarce,
 • reklamy tekstowe,
 • dynamiczne reklamy w wyszukiwarce,
 • reklamy generujące połączenia.

Więcej informacji o zbiorczym edytowaniu tekstów reklam.

Edytor Google Ads

Konfigurowanie Edytora Google Ads

 1. Pobieranie i instalowanie Edytora Google Ads. Należy korzystać z Edytora Google Ads w wersji 1.4.
 2. Pobierz co najmniej jedno konto Google Ads w Edytorze Google Ads. Jeśli korzystasz z funkcji eksportu lub importu, wykonaj te czynności.

Wskazówka: poprawność zmian wprowadzonych za pomocą Edytora Google Ads należy zawsze sprawdzić w Google Ads.

Znajdowanie odpowiednich reklam przy użyciu filtrów Filtruj

Aby znaleźć reklamy związane z nieruchomościami, ofertami pracy i kredytami na stronie „Grupa reklam” lub „Kampanie”, skopiuj ten filtr zaawansowany i wklej go w polu filtra:

EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Branże z ograniczeniami – kredyty", "Branże z ograniczeniami – zatrudnienie", "Branże z ograniczeniami – nieruchomości"))

Jeśli potrzebujesz filtra, który działa na innych stronach w Edytorze Google Ads (np. „Grupy wiekowe”), skopiuj i wklej ten filtr zaawansowany w polu filtra:

CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Branże z ograniczeniami – kredyty", "Branże z ograniczeniami – zatrudnienie", "Branże z ograniczeniami – nieruchomości")))

Zmiana stawki – wiek, płeć, status rodzicielski

Edytor Google Ads – zmiana dostosowań stawek

Wykonaj te instrukcje, aby zmienić dostosowania stawek według wieku, płci i statusu rodzicielskiego na 0% lub całkowicie usunąć je z reklam.

 1. W widoku drzewa kliknij identyfikator lub nazwę konta. Upewnij się, że nie kliknięto żadnych kampanii ani grup reklam.
 2. Na liście typów kliknij Słowa kluczowe i kierowanie > Grupy wiekowe, Płeć lub Status rodzicielski (w zależności od tego, co chcesz edytować).
 3. Kliknij „Grupy wiekowe” (konieczne może być przewinięcie panelu w dół).
 4. Kliknij pole Filtr Filtruj.
 5. Wpisz filtr zaawansowany dla grup reklam zawierających reklamy oznaczone jako podlegające zasadom: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Branże z ograniczeniami – kredyty", "Branże z ograniczeniami – zatrudnienie", "Branże z ograniczeniami – nieruchomości"))).
 6. Kliknij wiersz w widoku danych, a następnie kliknij Edytuj > Zaznacz wszystko (lub Ctrl+A / Cmd +A na klawiaturze).
 7. Z pola „Dostosowanie stawek” w panelu edycji usuń aktualny wpis „<różne>” i wpisz 0%.
 8. Powtórz powyższe kroki, aby uzyskać dodatnie dostosowanie stawek w przypadku kierowania na dane demograficzne uwzględniające płeć i status rodzicielski.

  Uwaga: nie musisz dostosowywać stawek według szczegółowych danych demograficznych „Stan cywilny” i „Status rodzicielski” (który różni się od „Statusu rodzicielskiego” określonego w sekcji „Słowa kluczowe i kierowanie”). Te szczegółowe dane demograficzne zostaną całkowicie usunięte. Możesz pozostawić niezmienione modyfikatory stawek w kategorii „Nieznany”, ponieważ te dane demograficzne nie podlegają zasadom.
 9. Gdy skończysz, kliknij Publikuj w prawym górnym rogu Edytora Google Ads.
Eksport/import z Edytora

Zalecamy, aby przed wykonaniem instrukcji opisanych poniżej dotyczących eksportu lub importu najpierw edytować modyfikacje stawek bezpośrednio w Edytorze Google Ads:

 1. Otwórz „Konto” na pasku menu na komputerze i wybierz Pełne pobieranie.
 2. Wróć do paska menu na komputerze i wybierz Konto > Eksportuj > Eksportuj całe konto.
 3. Zaznacz pierwszy wiersz dokumentu i wybierz Filtr
 4. Przejdź do kolumny „Bid Modifier” (Modyfikator stawek) i usuń zaznaczenie pustych wierszy w filtrze, aby wyświetlić tylko wiersze z modyfikatorem stawek.
 5. W każdej komórce tej kolumny, która zawiera modyfikator stawek powiązany z problematycznym kierowaniem, zastąp ten modyfikator znakiem [] lub 0. Spowoduje to wyczyszczenie pola przez Edytor.
 6. Zapisz arkusz kalkulacyjny.
 7. Otwórz „Konto” na pasku menu na komputerze i wybierz Importuj > Z pliku.
 8. Wybierz plik.
 9. Kliknij „Zakończ i sprawdź zmiany”.
 10. W menu aplikacji Edytora kliknij Publikuj, by opublikować zmiany na koncie.
Dane demograficzne i szczegółowe dane demograficzne – wiek, płeć, status rodzicielski i stan cywilny

Skorzystaj z tych instrukcji, aby:

 • usunąć wszelkie kierowanie wykluczające dane demograficzne – wiek, płeć, status rodzicielski i stan cywilny;
 • zmienić wszelkie opcje kierowania demograficznego uwzględniającego wiek, płeć i status rodzicielski na „Włączone”;
 • usunąć kierowanie na odbiorców uwzględniające stan cywilny i status rodzicielski.
Uwaga: możesz pozostawić niezmienione ustawienia kierowania demograficznego w kategorii „Nieznany”, ponieważ te dane demograficzne nie podlegają zasadom.
 1. Na liście typów kliknij Słowa kluczowe i kierowanie > Wykluczone/uwzględnione grupy wiekowe, Wykluczone/Uwzględnione płcie lub Wykluczony/uwzględniony status rodzicielski (w zależności od tego, co chcesz edytować).
 2. Kliknij pole Filtr.
 3. Wpisz filtr zaawansowany dla grup reklam zawierających reklamy oznaczone jako podlegające zasadom: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Branże z ograniczeniami – kredyty", "Branże z ograniczeniami – zatrudnienie", "Branże z ograniczeniami – nieruchomości"))).
 4. Naciśnij klawisze Ctrl+A lub Cmd+A na klawiaturze.
 5. Kliknij Usuń.
 6. Na liście typów kliknij Grupy wiekowe, Płeć lub Status rodzicielski.
 7. Kliknij wiersz w widoku danych, a następnie kliknij Edytuj > Zaznacz wszystko (lub Ctrl+A / Cmd +A na klawiaturze).
 8. W menu „Stan” w panelu edycji kliknij Włączona.
 9. Powtórz powyższe kroki dla kierowania na dane demograficzne wykluczającego i uwzględniającego płeć oraz status rodzicielski.
 10. Na liście typów kliknij Słowa kluczowe i kierowanie > Wykluczone grupy odbiorców.
 11. Ustaw filtr: Odbiorcy: zawiera dowolne spośród następujących:
 • W związku małżeńskim,
 • Małżeństwo,
 • Stan wolny,
 • Związek,
 • Rodzic.

Ten filtr powinien uwzględniać kierowanie na wszystkie następujące typy odbiorców, które podlegają zasadom:

 1. „Kim są (szczegółowe dane demograficzne)” / stan cywilny
 • Stan wolny,
 • W związku,
 • W związku małżeńskim,
 1. „Czego szukają lub co planują” / zdarzenia z życia
 • Małżeństwo,
 • Nowożeńcy,
 • Planujący ślub.
 1. „Kim są (szczegółowe dane demograficzne)” / Status rodzicielski
 • Rodzic,
 • Rodzice niemowląt (0–1 rok),
 • Rodzice małych dzieci (1–3 lata),
 • Rodzice przedszkolaków (4–5 lat),
 • Rodzice uczniów szkoły podstawowej (6–12 lat),
 • Rodzice nastolatków (13–17 lat).

Uwaga: kierowanie na zdarzenia z życia jest dostępne tylko w przypadku pewnych typów kampanii, więc jeśli nie widzisz tych opcji na koncie, prawdopodobnie nie masz żadnego kwalifikującego się typu kampanii.

 1. Przejrzyj odfiltrowane wiersze i sprawdź, czy chcesz usunąć wszystkie z nich.
 2. Naciśnij klawisze Ctrl+A lub Cmd+A na klawiaturze i kliknij Usuń.
 3. Powtórz te czynności na karcie „Odbiorcy” na liście typów.
 4. Gdy skończysz, kliknij Publikuj w prawym górnym rogu Edytora Google Ads.
Kod pocztowy i promień kierowania

Skorzystaj z tych instrukcji, by zmienić ustawienia kierowania na kod pocztowy na kierowanie na lokalizację nieoparte na kodzie pocztowym w Edytorze Google Ads. Przykłady kierowania na lokalizację, które nie jest oparte na kodzie pocztowym, obejmują kierowanie na miasto, region DMA, stan lub promień zapewniający ochronę prywatności.

Używam kierowania w określonym promieniu i chcę zmienić ustawienie na promień kierowania zapewniający ochronę prywatności
 1. Otwórz „Listę typów” na koncie Edytora Google Ads i wybierz Słowa kluczowe i kierowanie > Lokalizacje.
 2. Otwórz „Konto” na pasku menu na komputerze i wybierz Eksportuj > Eksportuj bieżący widok.

Jeśli na tym etapie zauważysz, że opcja menu jest nieaktywna, prawdopodobnie na Twoim koncie dostępne są propozycje zmian. Musisz je zaakceptować lub odrzucić.

 1. W pliku CSV skopiuj kolumnę „Location” i zmień nagłówek jednej z kolumn na „Location#Original”. Masz teraz 2 kolumny z identycznymi informacjami – jedną o nazwie „Location” i drugą o nazwie „Location#Original”.
 2. Ustaw filtr „Zawiera”: 

  Wszystkie wiersze promienia powinny zawierać dwukropek, zgodnie z formatem zapisu długości i szerokości geograficznej, np. (15km:42.365292:-71.064634). Jeśli znajdziesz wiersze w innym formacie, nie aktualizuj ich.

 3. W nowej kolumnie „Location” zmień promień, pozostawiając niezmienioną wartość długości i szerokości geograficznej, np. zmień (2km:42.365292:-71.064634) na (5km:42.365292:-71.064634). Pamiętaj, by zachować kolumnę „Location#Original” bez zmian.
  Nie aktualizuj kolumny „radius”. Ta kolumna dotyczy tylko pliku danych grup lokalizacji i nie jest tutaj używana.
 4. Po zakończeniu zaimportuj plik CSV do Edytora. W tym celu kliknij „Konto” na pasku menu na komputerze i wybierz Importuj > Z pliku.
Używam promieni wokół grup lokalizacji i chcę rozszerzyć zasięg
 1. Otwórz „Listę typów” na koncie Edytora Google Ads i wybierz Słowa kluczowe i kierowanie > Lokalizacje.
 2. Ustaw filtr CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Branże z ograniczeniami – kredyty", "Branże z ograniczeniami – zatrudnienie", "Branże z ograniczeniami – nieruchomości")))
 3. Posortuj widok danych według kolumny Plik danych grup lokalizacji, aby wyświetlić niepuste wiersze na górze.
 4. W panelu edycji możesz zaktualizować promień.

  Wskazówka: jeśli używasz tego samego promienia w tym samym pliku danych lokalizacji w różnych kampaniach, możesz wybrać wiele wierszy jednocześnie.

 5. W panelu edycji możesz zaktualizować pole „Promień wokół każdej lokalizacji”, aby ustawić większą wartość.
 6. W menu aplikacji Edytora kliknij Publikuj, by opublikować zmiany na koncie.
Używam kierowania na kod pocztowy

Chcę zmienić kierowanie na kod pocztowy na kierowanie o określonym promieniu zapewniającym ochronę prywatności lub kierowanie na drugi co do wielkości region DMA, miasto itp.

Uwaga dla użytkowników, którzy chcą dokonać zmiany na kierowanie o określonym promieniu zapewniającym ochronę prywatności:

Po wykonaniu instrukcji opisanych poniżej w Edytorze Google Ads kierowanie o określonym promieniu będzie wyświetlać się w Google Ads jako (1). Aby wyświetlić dokładny kod pocztowy, miasto lub bieżący obszar geograficzny, wokół którego ustawiony jest promień, musisz kliknąć opcję „Szukanie zaawansowane” w ustawieniach lokalizacji kampanii. (2) pokazuje ustawienia wybranej lokalizacji, jeśli wprowadzisz zmiany bezpośrednio w Google Ads.

Jeśli (1) nie jest odpowiednią opcją, skorzystaj z instrukcji zmiany ustawienia z kierowania na promień zapewniający ochronę prywatności na kierowanie na miasto.

Aby wykonać instrukcje poniżej, musisz pobrać Arkusz kalkulacyjny programu Excel dotyczący Stanów Zjednoczonych (ten plik będzie można otworzyć tylko w programie Excel). W instrukcjach poniżej plik programu Excel jest określany jako „Doc A”:

 1. Zaloguj się w Edytorze Google Ads.
 2. Otwórz Listę typów i wybierz Słowa kluczowe i kierowanie > Lokalizacje.
 3. Ustaw filtr CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Branże z ograniczeniami – kredyty", "Branże z ograniczeniami – zatrudnienie", "Branże z ograniczeniami – nieruchomości")))
 4. Otwórz „Konto” na pasku menu na komputerze i wybierz Eksportuj > Eksportuj bieżący widok.W instrukcjach poniżej dokument będący wynikiem eksportu bieżącego widoku jest określany jako „Doc B”.
 5. W dokumencie „Doc B”:
  1. Wstaw kolumnę obok istniejącej kolumny „Locations”.
  2. Nazwij nową kolumnę „Locations” i zmień nazwę oryginalnej kolumny Locations na „Locations#Original”.
  3. Powtórz te kroki w przypadku kolumny „ID”, zmieniając nazwę oryginalnej kolumny na „ID#Original” i nadając nowej kolumnie nazwę „ID”.
  4. W nowej kolumnie ID wpisz zero (0) w pierwszej pustej komórce kolumny (C2).
  5. Skopiuj zero (0) do wszystkich komórek w tej kolumnie.
  6. Skopiuj kolumnę „Locations#Original” z dokumentu „Doc B”.
 6. W dokumencie „Doc A”
  1. Otwórz kartę „Narzędzie do konwersji”.
  2. Wklej kolumnę „Locations#Original” do komórki A3.
  3. Zapoznaj się z instrukcjami w komórce B1 i zaktualizuj formułę w komórce B2 w zależności od tego, czego ma dotyczyć konwersja.
  4. Wypełnij formułę w komórce B3 (Edytuj > Wypełnij > W dół) (lub kliknij pole w prawym dolnym rogu komórki i przeciągnij w dół).
  5. Dodaj filtr do wiersza 1 (zaznacz wiersz 1 > Dane > Filtr).
  6. Odfiltruj kolumnę B, odznaczając wszystkie elementy, a następnie zaznacz pole #N/D, by wyświetlały się tylko wiersze zawierające wartość #N/D.
  7. Kliknij komórkę B3 i przeciągnij myszką w dół, aby zaznaczyć wszystkie komórki zawierające wartość #N/D w kolumnie B (skrót: CMND+SHIFT+strzałka w dół).
  8. Usuń zawartość tych komórek.
  9. Usuń filtr. Powinny wyświetlać się tylko komórki z kierowaniem na kod pocztowy zawierające miasto w kolumnie B. Pozostałe komórki w kolumnie B powinny być puste.
  10. Zaznacz wszystkie komórki, przeciągając myszką w dół od komórki B3, a następnie kliknij „Kopiuj”.
 7. Wróć do dokumentu „Doc B”:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Wklej specjalnie” w kolumnie „Locations”.
  2. Dodaj filtr w wierszu 1 w dokumencie „Doc B” (zaznacz wiersz 1 > Dane > Filtr).
  3. Odfiltruj kolumnę „Locations”, usuwając zaznaczenie pola wyboru „Zaznacz wszystko” i zaznaczając pole (Puste).
  4. W kolumnie „ID” zaznacz wszystkie wyświetlone komórki i usuń zera (0).
  5. Usuń filtr w wierszu 1. Zera powinny teraz być widoczne tylko obok wierszy zawierających w kolumnie „Locations” miasto, region DMA itp.
  6. Wybierz „Plik” > „Zapisz jako” > „CSV”.
 8. W Edytorze Google Ads kliknij „Konto” na pasku menu na komputerze i wybierz Importuj > Z pliku. Następnie wybierz dokument „Doc B”.

Uwaga:

 • Ta metoda powoduje usunięcie wszystkich modyfikatorów stawek wg lokalizacji ustawionych wcześniej dla kierowania na kod pocztowy, więc jeśli chcesz ich używać, musisz ponownie dodać modyfikatory stawek.
 • Lista kodów pocztowych w pliku programu Excel jest niepełna. Jeśli w dokumencie „Doc A” wystąpiły błędy, prawdopodobnie przyczyną był brak kodu pocztowego w pliku programu Excel.
 • Tabela kodów pocztowych zawiera również kod Portoryko. Mogą jednak wystąpić problemy z formatem tego kodu, ponieważ nie jest on zgodny ze standardowym formatem Edytora Google Ads (ze względu na brak elementu odpowiadającego parametrowi „State”).

Narzędzia do zarządzania zbiorczego w Google Ads

Korzystając z instrukcji poniżej, możesz zbiorczo wprowadzać zmiany na poziomie konta lub grupy reklam w Google Ads. Jeśli korzystasz z konta menedżera Google Ads, Edytor Google Ads może być lepszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala pracować na wielu kontach.

Zmiana stawki – wiek, płeć, status rodzicielski

Wykonaj te instrukcje, aby zmienić dostosowania stawek według wieku, płci i statusu rodzicielskiego na 0% lub całkowicie usunąć je z reklam.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Wszystkie kampanie.
 3. W Menu kliknij Dane demograficzne > Wiek, Płeć lub Status rodzicielski.
 4. Kliknij pole wyboru u góry tabeli statystyk, by zaznaczyć wszystkie wiersze.
 5. Kliknij Edytuj > Zmień dostosowania stawek.
 6. Pozostaw pole puste, a następnie kliknij Zastosuj. Spowoduje to usunięcie wszystkich dostosowań stawek. Powtórz te czynności dla wszystkich danych demograficznych, które wymagają zmiany stawek.

Uwaga: nie musisz dostosowywać stawek według szczegółowych danych demograficznych „Stan cywilny” i „Status rodzicielski” (który różni się od „Statusu rodzicielskiego” określonego w sekcji „Dane demograficzne”). Te szczegółowe dane demograficzne zostaną całkowicie usunięte.

Dane demograficzne – wiek, płeć, status rodzicielski, stan cywilny

Skorzystaj z tych instrukcji, aby:

 • usunąć wszelkie kierowanie wykluczające dane demograficzne – wiek, płeć, status rodzicielski i stan cywilny;
 • zmienić wszelkie opcje kierowania demograficznego uwzględniającego wiek, płeć i status rodzicielski na „Włączone”;
 • usunąć kierowanie na odbiorców uwzględniające stan cywilny i status rodzicielski.
 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Wszystkie kampanie.
 3. W menu kliknij Dane demograficzne > Wykluczenia.
 4. Kliknij pole wyboru u góry tabeli statystyk, by zaznaczyć wszystkie wiersze.
 5. Kliknij Usuń.
 6. W menu kliknij Dane demograficzne > Wiek, Płeć lub Status rodzicielski.
 7. Kliknij pole wyboru u góry tabeli statystyk, by zaznaczyć wszystkie wiersze.
 8. Kliknij Edytuj > Włącz. Kolumna stanu powinna wskazywać, że wszystkie grupy wiekowe są włączone. Powtórz te czynności dla wszystkich danych demograficznych, które wymagają zmian.
 9. W Menu kliknij Odbiorcy.
 10. Kliknij kolejno Dodaj filtrNazwa grupy odbiorców.
 11. Utwórz filtr dla każdego z tych słów:
  • Małżeństwo,
  • W związku małżeńskim,
  • Rodzic,
  • Stan wolny,
  • Związek.
 12. Kliknij pole wyboru u góry tabeli statystyk, by zaznaczyć wszystkie wiersze.
 13. Kliknij Edytuj > Usuń.
 14. W menu kliknij Odbiorcy > Wykluczenia.
 15. Kliknij Dodaj filtr > Typ.
  • W przypadku zdarzeń z życia wybierz Czego szukają lub co planują.
  • Aby wyświetlić szczegółowe dane demograficzne, wybierz Kim są.
 16. Kliknij pole wyboru obok odbiorców, a następnie kliknij Usuń.
Kod pocztowy i promień kierowania

W Google Ads nie ma narzędzia do zarządzania zbiorczego, za pomocą którego można zbiorczo aktualizować lub konwertować kody pocztowe i promień kierowania. Zalecamy skorzystanie z instrukcji dotyczących Edytora Google Ads, narzędzia lokalizacji opisanego powyżej lub użycie skryptów bądź interfejsu API.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem