Google Ads un Google Ads redaktora lielapjoma darbību rīki, kas palīdz ar migrēšanu atbilstīgi mājokļu, nodarbinātības un kredītu pakalpojumu (HEC) politikai

Šajā rakstā ir ietvertas darbības, kas jāveic, lai lielapjomā atjauninātu mērķauditorijas atlasi, izmantojot Google Ads un Google Ads redaktoru, un nodrošinātu mērķauditorijas atlases atbilstību jaunajai mājokļu, nodarbinātības un kredītu pakalpojumu politikai.

Google sāks piemērot šo politiku 2020. gada 19. oktobrī. 

Šajā rakstā ir apskatītas tālāk norādītās tēmas.

Google atbalsta pieprasīšana

Reklāmas materiālu atjauninājumi

Google Ads redaktors

Lielapjoma rīki programmā Google Ads

Google atbalsta pieprasīšana 

Lielāko daļu nepieciešamo mērķauditorijas atlases atjauninājumu var veikt, izpildot tālāk sniegtos norādījumus. Ja sadarbojaties ar Google tirdzniecības pārstāvi, varat sazināties ar viņu un pieprasīt ieviešanas atbalstu jūsu vārdā. Ja vēlaties pieprasīt ieviešanas atbalstu, ieteicams sazināties ar tirdzniecības pārstāvi pēc iespējas ātrāk. Mēs nevaram palīdzēt ar ieviešanas atbalstu tiem Google Ads kontiem, kuriem nav sava tirdzniecības pārstāvja.

Google atbalsts var palīdzēt veikt lielapjoma atjaunināšanu:

 • cenu izmaiņās, 
 • mērķauditorijās (tostarp detalizētos demogrāfiskajos datos), 
 • pasta indeksu pārvēršanā uz pilsētām.

Google atbalsts nevar palīdzēt veikt lielapjoma atjaunināšanu:

 • demogrāfiskajos datos — vecums, dzimums, vecāku statuss. 

Reklāmas materiālu atjauninājumi

Šīs politikas piemērošana tiks veikta, pamatojoties uz reklāmas materiālu pārskatīšanu un ierobežotu mērķauditorijas atlasi tajā pašā reklāmu kopā. Dažiem reklāmdevējiem, tostarp tiem, kuru uzņēmuma modelis nav saistīts ar mājokļiem, nodarbinātību vai kredītu pakalpojumiem, reklāmas var tikt atzīmētas kā atbilstošas šai politikai. Tādā gadījumā reklāmdevējiem, kuriem ir pievienota šāda iezīme, būs tikai jāatjaunina savi reklāmas materiāli, un viņiem nevajadzēs ievērot tālāk sniegtos norādījumus. Ja rediģēsiet reklāmu, tā tiks automātiski atkārtoti pārskatīta. Jums nav jāveic nekādas papildu darbības. 

* Nav nekādu garantiju, ka pēc reklāmas materiālu atjauninājumu ieviešanas tie vairs netiks attiecināti uz mājokļu, nodarbinātības un kredītu pakalpojumu politiku. Ja reklāmdevēja reklāmas materiāli tiek uzskatīti par šaubīgiem politikas kontekstā, reklāmdevēja vietne tiks pārskatīta, pieņemot, ka, pat ja mājokļu, nodarbinātības vai kredītu pakalpojumu vēstījums tiek noņemts no reklāmām, uz tām joprojām ir attiecināma politika. 

Tālāk norādītās reklāmas materiālu lielapjoma piezīmes neietver visus iespējamos reklāmu veidus vai lietošanas piemērus. Laiks, kas būs nepieciešams reklāmas materiālu atjaunināšanai, ir pilnībā atkarīgs no tā: 1) uz cik daudziem reklāmas materiāliem faktiski attiecas politika un 2) cik lielā mērā reklāmas teksti/formāti kampaņās nesakrīt.

Google Ads redaktors

Lai kontā rediģētu tikai reklāmas, kas saistītas ar mājokļiem, nodarbinātību vai kredītu pakalpojumiem, programmā Google Ads izmantojiet detalizētās filtrēšanas funkcijas, lai atrastu šīs reklāmas. Kopējiet un ielīmējiet šo filtru šādā filtra laukā:

FILTER FOR CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))) 

Teksta reklāmas 

Ritiniet savas teksta reklāmas un meklējiet bieži izmantotās frāzes, kas var būt saistītas ar mājokļiem, nodarbinātību vai kredītu pakalpojumiem, pēc tam šīm frāzēm izmantojiet filtru.

Piemērs

Automašīnu izplatītājs reklamē automašīnu aizdevumus ar “4% procentu likmi auto aizdevumiem”. Tā kā automašīnu izplatītājs reklamē automašīnu aizdevumus, uz kuriem attiecas mūsu politika, automašīnu izplatītājam būs jāfiltrē reklāmas jebkam, kas saistīts ar “procentiem” vai “aizdevumiem”.

Pēc tam rediģējiet teksta reklāmas, izmantojot Google Ads redaktora opciju “Aizstāt tekstu”. Rediģējot teksta reklāmas, ņemiet vērā rakstzīmju skaita ierobežojumus un gādājiet, lai reklāma būtu gramatiski pareiza, tādējādi izvairoties no reklāmu apstiprināšanas problēmām.

Attēla reklāmas 

Jūs varat vienlaikus pievienot vairākas attēla reklāmas. Tomēr attēla reklāmu lielapjoma rediģēšana ir ieteicama tikai tad, ja attēla lielums vai veidne ir līdzīgi. Faktiskos attēla līdzekļus nevar rediģēt lielapjomā. 

Videoreklāmas

 • Izlaižamo klipā ievietoto un neizlaižamo klipā ievietoto reklāmu formātiem var veikt lielapjoma videoklipa ID un URL rediģēšanu. Ja jums ir vairāki atšķirīgi videoklipi vai arī videoklipā ir redzami vizuālie līdzekļi vai informācija, kas saistīta ar mūsu mājokļu, nodarbinātības un kredītu pakalpojumu politiku, var paiet laiks, lai salabotu (vai pat atjaunotu) video līdzekļus. 
 • Video discovery reklāmas formātam varat veikt reklāmas teksta lielapjoma rediģēšanu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu “Teksta reklāmas”.

 

Google Ads

Lielapjoma izmaiņas var veikt tikai tālāk norādītajās reklāmās. 

 • Adaptīvās meklēšanas reklāmas
 • Teksta reklāmas
 • Dinamiskās meklēšanas reklāmas
 • Tikai zvanu reklāmas

Uzziniet vairāk par to, kā lielapjomā rediģēt reklāmas tekstu.

Google Ads redaktors

Google Ads redaktora iestatīšana

 1. Lejupielādējiet un instalējiet Google Ads redaktoru. Izmantojiet Google Ads redaktora versiju 1.4. 
 2. Lejupielādējiet vienu vai vairākus Google Ads kontus Google Ads redaktorā. Ja izmantojat eksportēšanas/importēšanas funkciju, veiciet šīs darbības.

Padoms. Saskaņā ar Google Ads redaktora paraugpraksi jums vienmēr ir jāapstiprina izmaiņas, ko veicāt programmā Google Ads.

Izmantojiet filtrus, lai atrastu ietekmētās reklāmas Filtrs

Lai lapā “Reklāmu kopa” vai “Kampaņas” atrastu reklāmas, kas saistītas ar mājokļiem, nodarbinātību vai kredītu pakalpojumiem, kopējiet un ielīmējiet šo detalizēto filtru šādā filtra laukā:

EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))

Ja jums ir nepieciešams filtrs, kas darbojas no citām Google Ads redaktora lapām (piemēram, “Vecums”), kopējiet un ielīmējiet šo detalizēto filtru šādā filtra laukā:

CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))

Cenu izmaiņas — vecums, dzimums, vecāku statuss

Google Ads redaktors — mainiet cenu korekcijas

Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai mainītu vecuma, dzimuma un vecāku statusa cenu korekcijas uz 0% vai pilnībā noņemtu tās no savām reklāmām.

 1. Koka skatā noklikšķiniet uz sava konta ID vai konta nosaukuma, lai pārliecinātos, ka neesat noklikšķinājis uz nevienas kampaņas/reklāmu kopas.
 2. Veidu sarakstā noklikšķiniet uz Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase > Vecums vai Dzimums vai Vecāku statuss (atkarībā no tā, ko vēlaties rediģēt).
 3. Noklikšķiniet uz “Vecums” (iespējams, jums būs jāritina lejup kreisajā panelī, lai atrastu šo vienumu).
 4. Noklikšķiniet uz filtra lauka Filtrs.
 5. Ievadiet detalizētu filtru reklāmu kopām, kas satur reklāmas ar iezīmi politikai: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))).
 6. Datu skatā noklikšķiniet uz rindas, pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt > Atlasīt visu (vai nospiediet tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl + A / Cmd. + A).
 7. Rediģēšanas paneļa laukā “Cenas korekcija” izdzēsiet pašreizējo “<varies>” ierakstu un ievadiet 0%.
 8. Atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības, lai iegūtu neierobežojošus dzimuma un vecāku statusa demogrāfiskos datus.

  Piezīme.  Jums nav jākoriģē cena vienuma “Ģimenes stāvoklis” vai “Vecāku statuss” detalizētiem demogrāfiskajiem datiem (kas atšķiras no sadaļā “Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase” norādītā vienuma “Vecāku statuss”). Šie detalizētie demogrāfiskie dati tiek pilnībā noņemti. Vienuma “Nezināms” demogrāfiskajiem datiem varat atstāt tādus pašus cenu pārveidotājus, jo šie demogrāfiskie dati neietilpst politikā.
 9. Pēc tam Google Ads redaktora loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Publicēt.
Eksportēšana/importēšana no redaktora

Pirms tālāk norādīto eksportēšanas/importēšanas norādījumu izpildes ir ieteicams veikt cenu izmaiņas tieši Google redaktorā. 

 1. Datora izvēļņu joslā atveriet sadaļu “Konts” un atlasiet Pilna lejupielāde
 2. Atgriezieties datora izvēlņu joslā un atlasiet Konts > Eksportēt > Eksportēt visu kontu
 3. Atzīmējiet dokumenta pirmo rindu un atlasiet Filtrēt
 4. Pārejiet uz sleju “Cenu pārveidotājs” un noņemiet atzīmi (tukšs) no filtra, lai tiktu rādītas tikai rindas ar cenu pārveidotāju. 
 5. Jebkurai šūnai šajā slejā, kuras cenu pārveidotājs ir saistīts ar problemātisko mērķauditorijas atlasi, aizstājiet to ar [] vai 0. Tādējādi redaktoram tiks norādīts, ka lauks ir jānotīra. 
 6. Saglabājiet izklājlapu.
 7. Datora izvēļņu joslā atlasiet “Konts” un atlasiet Importēt > No faila.
 8. Atlasiet failu. 
 9. Noklikšķiniet uz “Pabeigt un pārskatīt izmaiņas”. 
 10. Redaktora lietojumprogrammas izvēlnē noklikšķiniet uz Publicēt, lai publicētu kontā veiktās izmaiņas.
Demogrāfiskie un detalizētie demogrāfiskie dati — vecums, dzimums, vecāku statuss un ģimenes stāvoklis

Izpildiet šos norādījumus, lai:

 • noņemtu jebkuru ierobežojošo mērķauditorijas atlasi pēc vecuma, dzimuma, vecāku statusa vai ģimenes stāvokļa;
 • mainītu visu neierobežojošo demogrāfisko mērķauditorijas atlasi pēc vecuma, dzimuma vai vecāku statusa uz “Iespējota”;
 • noņemtu neierobežojošo mērķauditorijas atlasi pēc ģimenes stāvokļa un vecāku statusa.
Piezīme.  Demogrāfisko mērķauditorijas atlasi varat nemainīt vienuma “Nezināms” demogrāfiskajiem datiem, jo šie demogrāfiskie dati neietilpst politikā.
 1. Veidu sarakstā noklikšķiniet uz Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase> Vecums, ierobežojošs / vecums, neierobežojošs vai Dzimums, ierobežojošs / neierobežojošs, vai Vecāku statuss, ierobežojošs / neierobežojošs (atkarībā no tā, ko vēlaties rediģēt).
 2. Noklikšķiniet uz lauka Filtrs.
 3. Ievadiet detalizētu filtru reklāmu kopām, kas satur reklāmas ar iezīmi politikai: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 4. Nospiediet tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl + A vai Cmd + A.
 5. Noklikšķiniet uz Noņemt.
 6. Veidu sarakstā noklikšķiniet uz Vecums, Dzimums vai Vecāku statuss.
 7. Datu skatā noklikšķiniet uz rindas, pēc tam noklikšķiniet uz Rediģēt > Atlasīt visu (vai nospiediet tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl + A / Cmd. + A).
 8. Rediģēšanas paneļa nolaižamajā izvēlnē “Statuss” noklikšķiniet uz Iespējots
 9. Atkārtojiet iepriekš norādītās darbības gan ierobežojošiem, gan neierobežojošiem dzimuma un vecāku statusa demogrāfiskajiem datiem.
 10. Veidu sarakstā noklikšķiniet uz Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase > Mērķauditorijas, ierobežojošs.
 11. Izmantojiet filtru Mērķauditorija: ietver kādu no šiem:
 • Precējies 
 • Laulībā
 • Nav attiecībās 
 • Attiecībās 
 • Vecāki

Šim filtram jāietver visi tālāk norādītie mērķauditorijas atlases veidi, kas ir norādīti politikā.

 1. “Kas viņi ir (detalizēti demogrāfiskie dati)” / ģimenes stāvoklis
 • Nav attiecībās
 • Attiecībās
 • Precējies
 1. “Ko viņi aktīvi pēta vai plāno” / dzīves notikumi
 • Laulībā
 • Nesen precējies
 • Drīz precēsies
 1. “Kas viņi ir” (detalizēti demogrāfiskie dati) / vecāku statuss
 • Vecāki 
 • Zīdaiņu (0–1 g.v.) vecāki
 • Mazu bērnu (1–3 g.v.) vecāki
 • Pirmsskolas bērnu (4–5 g.v.) vecāki
 • Pamatskolas bērnu (6–12 g.v.) vecāki
 • Pusaudžu (13–17 g.v.) vecāki

Piezīme. Mērķauditorijas atlase pēc dzīves notikumiem ir pieejama tikai noteiktu veidu kampaņām, tāpēc, ja šīs opcijas kontā nav redzamas, visticamāk, jūs neizmantojat nevienu no piemērotajiem kampaņu veidiem.

 1. Pārskatiet filtrētās rindas, lai pārliecinātos, ka tieši tās visas vēlaties noņemt.
 2. Nospiediet tastatūras taustiņu kombināciju Ctrl+A vai Cmd+A un noklikšķiniet uz Noņemt.
 3. Atkārtojiet šīs darbības veidu saraksta cilnē “Mērķauditorija”.
 4. Pēc tam Google Ads redaktora loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz Publicēt.
Pasta indekss un rādiuss

Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai Google Ads redaktorā pārveidotu mērķauditorijas atlasi pēc pasta indeksa uz mērķauditorijas atlasi pēc atrašanās vietas bez pasta indeksa. Mērķauditorijas atlases pēc atrašanās vietas bez pasta indeksa piemēri ir pilsēta, NTA, novads vai konfidencialitāti nodrošinošs rādiuss.

Es izmantoju mērķauditorijas atlasi pēc rādiusa un vēlos to pārveidot par konfidencialitāti nodrošinošu rādiusu
 1. Savā Google Ads redaktora kontā atveriet veidu sarakstu un atlasiet Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase > Atrašanās vietas.
 2. Datora izvēļņu joslā atveriet sadaļu “Konts” un atlasiet Eksportēt > Eksportēt pašreizējo skatu

Ja šajā posmā pamanāt, ka izvēlnes opcija ir pelēkota, iespējams, jums jau ir piedāvātas izmaiņas. Jums tās ir jāizdzēš, pieņemot vai noraidot izmaiņas.

 1. CSV failā dublējiet sleju “Atrašanās vieta” un mainiet vienas slejas virsrakstu uz “Location#Original”. Tagad jums vajadzētu būt divām slejām ar identisku informāciju, viena ar nosaukumu “Atrašanās vieta”, bet otra ar nosaukumu “Location#Original”.
 2. Izmantojiet filtru “Satur:” 

  Visās rādiusa rindās ir jāiekļauj kols, jo tās izskatās kā garuma/platuma grādu punkts (t. i., (15mi:42.365292:-71.064634). Ja redzat rindas, kurās netiek izmantots šis formāts, neatjauniniet šīs rindas.

 3. Jaunajā slejā “Atrašanās vieta” mainiet rādiusu, atstājot lat:long nemainīgu, piemēram, mainiet (2mi:42.365292:-71.064634) uz (5mi:42.365292:-71.064634). Noteikti nemainiet sleju “Location#Original”.
  Neatjauniniet sleju “Rādiuss”. Šī sleja attiecas tikai uz atrašanās vietu plūsmu grupām, un tā šeit nav jānorāda.
 4. Kad esat pabeidzis darbu, importējiet CSV failu redaktorā, datora izvēļņu joslā noklikšķinot uz “Konts” un atlasot Importēt > No faila
Es izmantoju rādiusus ap atrašanās vietu grupām un vēlos paplašināt savu rādiusu
 1. Savā Google Ads redaktora kontā atveriet veidu sarakstu un atlasiet Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase > Atrašanās vietas. 
 2. Filter for CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 3. Kārtojiet datu skatu pēc slejas Atrašanās vietu grupu plūsma, lai aizpildītās rindas novietotu saraksta augšdaļā. 
 4. Rediģēšanas panelī varat atjaunināt rādiusu.

  Padoms. Ja kampaņās izmantojat vienu un to pašu rādiusu ar vienu un to pašu atrašanās vietu plūsmu, varat vienlaikus atlasīt vairākas rindas.

 5. Rediģēšanas panelī varat atjaunināt lauku “Rādiuss ap katru atrašanās vietu”, lai tas būtu lielāks.
 6. Redaktora lietojumprogrammas izvēlnē noklikšķiniet uz Publicēt, lai publicētu kontā veiktās izmaiņas. 
Es izmantoju mērķauditorijas atlasi pēc pasta indeksa

Es vēlos mainīt savu mērķauditorijas atlasi pēc pasta indeksa uz mērķauditorijas atlasi pēc konfidencialitāti nodrošinoša rādiusa vai nākamo augstāko NTA/pilsētu/utt.

Piezīme lietotājiem, kuri atlasi vēlas mainīt uz konfidencialitāti nodrošinošu rādiusu.

Pēc tam, kad būsiet izpildījis tālāk sniegtos norādījumus, izmantojot Google Ads redaktoru, mērķauditorijas atlase pēc rādiusa programmā Google Ads tiks parādīta kā (1). Lai skatītu precīzu pasta indeksu, pilsētu vai pašreizējos ģeogrāfiskos datus, ap ko rādiuss ir centrēts, jums kampaņas atrašanās vietu iestatījumos ir jānoklikšķina uz “Izvērstā meklēšana”. (2) parāda atlasīto atrašanās vietu iestatījumus, ja rediģējat tieši programmā Google Ads. 

Ja (1) nav tas, ko meklējat, varat izpildīt norādījumus, lai atrašanās vietai konfidencialitāti nodrošinoša rādiusa vietā izmantotu pilsētu.

Lai izpildītu tālāk sniegtos norādījumus, jums būsjālejupielādē šī Excel izklājlapa Amerikas Savienotajām Valstīm (šis fails būs pieejams tikai tad, ja jums ir Excel). Šis Excel fails tālāk sniegtajos norādījumos tiks dēvēts par “A dokumentu”.

 

Programmā Google Ads bieži var redzēt trīs rakstzīmes, kas norādītas kā pasta indekss Kanādā. Lai arī saskaņā ar šo politiku pilna pasta indeksa (piemēram, M5J 2X2) izmantošana mērķauditorijas atlasei ir ierobežota, mērķauditorijas atlase pēc pasta reģionālā koda (piemēram, M5J) nav ierobežota. Šeit nav pieejams kodu pārveidošanas Excel dokuments, jo vairākumam Kanādas pasta indeksu ir norādīta tikai pasta reģionālā koda daļa, tāpēc tie nav jāatjaunina.

 

 1. Piesakieties Google Ads redaktorā.
 2. Atveriet Veidu saraksts un atlasiet Atslēgvārdi un mērķauditorijas atlase > Atrašanās vietas.
 3. Filter for: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 4. Datora izvēļņu joslā atveriet sadaļu “Konts” un atlasiet Eksportēt > Eksportēt pašreizējo skatu. Šis dokuments ar izmantotu opciju “Eksportēt pašreizējo skatu” tālāk sniegtajos norādījumus tiks dēvēts par “B dokumentu”. 
 5. B dokumentā
  1. Ievietojiet sleju blakus esošajai slejai “Atrašanās vietas”. 
  2. Piešķiriet šai jaunajai slejai nosaukumu “Atrašanās vietas” un pārdēvējiet sākotnējo atrašanās vietu sleju par “Locations#Original”.
  3. Atkārtojiet šīs darbības slejā “ID” tā, lai sākotnējā sleja būtu “ID#Original” un jaunā sleja — “ID”. 
  4. Jaunajā slejā “ID” ievadiet nulli (0) pirmajā tukšajā šūnā slejā (C2). 
  5. Kopējiet nulli (0), lai visās šūnās šajā slejā tiktu rādīta vērtība 0.
  6. No B dokumenta kopējiet sleju “Locations#Original”.
 6. A dokumentā
  1. Atveriet cilni “Pārveidošanas rīks”.
  2. Ielīmējiet sleju “Locations#Original” šūnā A3.
  3. Atkarībā no tā, uz ko vēlaties pārveidot, izlasiet norādījumus šūnā B1, lai atjauninātu formulu B2. 
  4. Ievadiet formulu šūnā B3 (Rediģēt > Aizpildīt > Uz leju) (vai šūnas apakšējā labajā pusē atzīmējiet izvēles rūtiņu kā īsinājumtaustiņu) 
  5. Pievienojiet filtru 1. rindai (atzīmējiet 1. rindu > Dati > Filtrs).
  6. Filtrējiet sleju B, noņemot atzīmi no visām izvēles rūtiņām, un pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu #N/A, lai tiktu rādītas tikai rindas ar #N/A. 
  7. Noklikšķiniet uz šūnas B3 un velciet peli uz leju, lai slejā B atlasītu visas šūnas ar #N/A (īsinājumtaustiņš: CMND + SHIFT + lejupvērstā bultiņa). 
  8. Atlasiet vienumu “Dzēst”. 
  9. Noņemiet filtru. Tagad tiks rādītas tikai šūnas ar mērķauditorijas atlasi pēc pasta indeksa ar pilsētu slejā B. Pārējām slejas B šūnām ir jābūt tukšām. 
  10. Atzīmējiet visas šūnas no B3 uz leju (ieskaitot) un nospiediet “Kopēt”. 
 7. Atkal atveriet B dokumentu.
  1.  Noklikšķiniet ar peles labo pogu un veiciet īpašo ielīmēšanu slejā “Atrašanās vietas”.
  2. Pievienojiet filtru B dokumenta 1. rindai (atzīmējiet 1. rindu > Dati > Filtrs)
  3. Filtrējiet sleju “Atrašanas vietas”, noņemot atzīmi no izvēles rūtiņas “Atlasīt visu” un atzīmējot izvēles rūtiņu tukšajiem laukiem. 
  4. Slejā “ID” atzīmējiet visas redzamās šūnas un izdzēsiet nulles (0). 
  5. Noņemiet filtru 1. rindā. Tagad nullēm (0) jābūt redzamām blakus rindām, kurām slejā “Atrašanās vietas” ir redzama pilsēta/NTA/utt. 
  6. Atlasiet Fails> Saglabāt kā > CSV.
 8. Savā Google Ads redaktorā datora izvēļņu joslā atveriet sadaļu “Konts” un atlasiet Importēt > No faila > Atlasīt B dokumentu.

Piezīme

 • Ar šo metodi tiek noņemti visi cenu pārveidotāji pēc atrašanās vietas, kas jums bija iepriekšējai mērķauditorijas atlasei pēc pasta indeksa, tāpēc jums būs atkārtoti jāpievieno cenu pārveidotāji atjauninātajai mērķauditorijas atlasei, ja vēlaties tos izmantot. 
 • Pasta indeksu saraksts Excel failā ir nepilnīgs. Ja A dokumentā rodas kļūda, visticamāk, Excel failā nav pasta indeksa. 
 • Valdījums Puertoriko arī ir iekļauts pasta indeksu tabulā, tomēr var rasties formatēšanas problēmas, jo pasta indeksam nav ievērots ierastais Google Ads redaktora formāts, jo Puertoriko nav “štata” ekvivalenta. 

Lielapjoma rīki programmā Google Ads

Tālāk sniegtie norādījumi ir paredzēti lielapjoma izmaiņu veikšanai konta līmenī vai reklāmu kopas līmenī programmā Google Ads. Ja strādājat Google Ads pārziņa kontā, iespējams, labāka izvēle ir Google Ads redaktors, jo tajā var strādāt ar vairākiem kontiem.

Cenu izmaiņas — vecums, dzimums, vecāku statuss

Izpildiet tālāk sniegtos norādījumus, lai mainītu vecuma, dzimuma un vecāku statusa cenu korekcijas uz 0% vai pilnībā noņemtu tās no savām reklāmām.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Navigācijas izvēlnē noklikšķiniet uz Visas kampaņas.
 3. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Demogrāfiskie dati> Vecums, Dzimums vai Vecāku statuss.
 4. Lai atlasītu visas rindas, statistikas tabulas augšdaļā noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas.
 5. Noklikšķiniet uz Rediģēt > Mainīt cenu korekcijas.
 6. Atstājiet lauku tukšu, pēc tam noklikšķiniet uz Lietot. Tādējādi tiks notīrītas visas cenu korekcijas. Atkārtojiet to visiem demogrāfiskajiem datiem, kuriem jāmaina cenas.

Piezīme. Jums nav jākoriģē cena vienuma “Ģimenes stāvoklis” vai “Vecāku statuss” detalizētiem demogrāfiskajiem datiem (kas atšķiras no sadaļā “Demogrāfiskie dati” norādītā vienuma “Vecāku statuss”). Šie detalizētie demogrāfiskie dati tiek pilnībā noņemti.

Demogrāfiskie dati — vecums, dzimums, vecāku statuss, ģimenes stāvoklis

Izpildiet šos norādījumus, lai:

 • noņemtu jebkuru ierobežojošo mērķauditorijas atlasi pēc vecuma, dzimuma, vecāku statusa vai ģimenes stāvokļa;
 • mainītu visu neierobežojošo demogrāfisko mērķauditorijas atlasi pēc vecuma, dzimuma vai vecāku statusa uz “Iespējota”;
 • noņemtu neierobežojošo mērķauditorijas atlasi pēc ģimenes stāvokļa un vecāku statusa. 
 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Navigācijas izvēlnē noklikšķiniet uz Visas kampaņas.
 3. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Demogrāfiskie dati> Izslēgšana.
 4. Lai atlasītu visas rindas, statistikas tabulas augšdaļā noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas.
 5. Noklikšķiniet uz Noņemt.
 6. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Demogrāfiskie dati> Vecums, Dzimums vai Vecāku statuss.
 7. Lai atlasītu visas rindas, statistikas tabulas augšdaļā noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas.
 8. Noklikšķiniet uz Rediģēt> Iespējot. Statusa slejā ir jānorāda, ka tagad ir iespējotas visas vecuma vērtības. Atkārtojiet šīs darbības visiem demogrāfiskajiem datiem, kam nepieciešamas izmaiņas.
 9. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Mērķauditorijas.
 10. Noklikšķiniet uz Pievienot filtru, pēc tam izvēlieties Mērķauditorijas nosaukums.
 11. Izveidojiet filtru visiem tālāk minētajiem vārdiem.
  • Laulībā
  • Precējies
  • Vecāki
  • Nav attiecībās
  • Attiecībās
 12. Lai atlasītu visas rindas, statistikas tabulas augšdaļā noklikšķiniet uz izvēles rūtiņas.
 13. Noklikšķiniet uz Rediģēt > Noņemt.
 14. Lapas izvēlnē noklikšķiniet uz Mērķauditorijas > Izslēgšana.
 15. Noklikšķiniet uz Pievienot filtru > Veids
  • Dzīves notikumiem izvēlieties Ko viņi aktīvi pēta vai plāno.
  • Lai iegūtu detalizētus demogrāfiskos datus, izvēlieties Kas viņi ir.
 16. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus mērķauditorijām, pēc tam noklikšķiniet uz Noņemt.
Pasta indekss un rādiuss

Programmā Google Ads nav lielapjoma rīka funkcionalitātes, kas ļautu veikt lielapjoma pasta indeksu un rādiusu atjauninājumus / gūt reklāmguvumus. Ieteicams izmantot Google Ads redaktoram sniegtos norādījumus ar atrašanās vietu rīku, kā aprakstīts iepriekš, vai izmantot skriptus/API.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.