Mga pangmaramihang tool sa Google Ads at Google Ads Editor na makakatulong sa paglilipat para sa patakaran sa Pabahay, Trabaho, at Credit (Housing, Employment, at Credit o HEC)

Ibinabalangkas ng artikulong ito ang mga hakbang na kailangan mong gawin para i-update ang iyong pag-target nang maramihan gamit ang Google Ads at Google Ads Editor para makasunod ang pag-target mo sa bagong patakaran sa Pabahay, Trabaho, at Credit.

Sisimulan ng Google ang pagpapatupad sa patakarang ito sa Oktubre 19, 2020. 

Tatalakayin sa artikulong ito ang mga paksa sa ibaba:

Paghiling ng Suporta sa Google

Mga Update sa Creative

Google Ads Editor

Mga Pangmaramihang Tool sa Google Ads

Paghiling ng Suporta sa Google 

Magagawa ang karamihan sa mga update sa pag-target na kailangang isagawa gamit ang mga tagubilin sa ibaba. Kung may nakalaang Google sales representative para sa iyo, puwede ka ring makipag-ugnayan sa kanya para humiling ng suporta sa pagpapatupad para sa iyo. Inirerekomendang makipag-ugnayan ka sa kanya sa lalong madaling panahon kung gusto mong humiling ng suporta sa pagpapatupad. Hindi kami makakatulong sa suporta sa pagpapatupad para sa mga Google Ads account na walang nakalaang sales representative.

Matutulungan ka ng Google Support na i-update nang maramihan ang mga sumusunod:

 • Mga pagbabago sa bid 
 • Mga audience (kabilang ang Mga Detalyadong Demograpiko) 
 • Pag-convert ng Mga Zip Code sa Mga Lungsod

Hindi ka matutulungan ng Google Support na i-update nang maramihan ang mga sumusunod:

 • Mga Demograpiko - Edad, Kasarian, Parental Status 

Mga Update sa Creative

Ang pagpapatupad sa patakarang ito ay ibabatay sa pagsusuri sa creative at pinaghihigpitang pag-target sa loob ng iisang ad group. Ang ilang advertiser, kasama na ang mga advertiser na hindi Pabahay, Trabaho, o Credit ang modelo ng negosyo, ay puwedeng magkaroon ng ad na male-label bilang saklaw ng patakarang ito. Kung mangyayari ito, kakailanganin lang ng mga na-label na advertiser na i-update ang kanilang creative, at hindi na nila kakailanganing sundin ang mga tagubilin sa ibaba. Kung ie-edit ang ad, awtomatikong susuriin ang ad, at wala nang kailangang gawin. 

*Walang garantiya na hindi na masasaklaw ng patakaran sa Pabahay, Trabaho, at Credit kung ia-update ang mga creative. Kung kaduda-duda sa patakaran ang creative ng ad ng isang advertiser, susuriin ang kanyang site at posible pa rin itong masaklaw ng patakaran kahit na inalis na sa mga ad ang mga salitang nauugnay sa ‘Pabahay, Trabaho, o Credit.’ 

Hindi kumpleto ang mga uri ng ad o sitwasyon ng paggamit na nasa mga tala tungkol sa maramihang pagkilos sa creative na nasa ibaba. Ang tagal bago mo ma-update ang iyong mga creative ay ganap na nakadepende sa 1) Dami ng aktwal na saklaw at 2) Gaano karaming pagkakaiba-iba ng ad text/mga format ng ad ang mayroon ka sa lahat ng campaign mo.

Google Ads Editor

Para i-edit lang ang mga ad na nauugnay sa pabahay, trabaho, o credit sa iyong account, gamitin ang mga function ng advanced na filter sa Google Ads para hanapin ang mga ad na ito. Kopyahin at i-paste ang filter na ito sa field ng filter:

FILTER FOR CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))) 

Mga text ad 

Mag-scroll sa iyong mga text ad at humanap ng mga karaniwang pariralang puwedeng nauugnay sa pabahay, trabaho, o credit, pagkatapos ay mag-filter para sa mga pariralang iyon.

Halimbawa

Nag-a-advertise ng mga car loan ang isang dealership ng sasakyan gamit ang “4% interes sa mga car loan.” Dahil nag-a-advertise ng mga car loan ang dealership ng sasakyan at pasok ang mga iyon sa aming patakaran, kailangang i-filter ng dealership ng sasakyan ang kanilang mga ad para sa anumang nauugnay sa “interes” o “loan.”

Pagkatapos, i-edit ang iyong mga text ad gamit ang opsyong “Palitan ang text” sa Google Ads Editor. Kapag nag-e-edit ka ng iyong mga text ad, mag-ingat sa mga limitasyon sa bilang ng character at tiyaking tama ang grammar ng ad para maiwasan ang mga isyu sa pag-apruba ng ad.

Mga image ad 

Puwede kang magdagdag ng maraming image ad nang sabay-sabay. Gayunpaman, inirerekomenda lang ang mga maramihang pag-edit sa mga image ad kung magkakapareho ang laki o template ng larawan. Hindi mo mae-edit nang maramihan ang mga aktwal na asset na larawan. 

Mga video ad

 • Para sa mga nalalaktawang in-stream at hindi nalalaktawang in-stream na format ng ad, puwede mong i-edit nang maramihan ang video ID at URL. Kung marami kang iba't ibang video, o kung naglalaman ang video ng mga visual o impormasyong nauugnay sa aming patakaran sa Pabahay, Trabaho, at Credit, puwedeng tumagal ang pag-aayos (o kahit ang pag-reproduce) ng mga asset na video. 
 • Para sa video discovery na format ng ad, puwede mong i-edit nang maramihan ang text na bahagi ng ad. Tingnan ang seksyong “Mga text ad” para matuto pa.

 

Google Ads

Magagawa lang ang mga maramihang pagbabago sa mga sumusunod: 

 • Mga responsive na search ad
 • Mga text ad
 • Mga Dynamic na Search Ad
 • Mga call ad

Matuto pa tungkol sa kung paano i-edit ang iyong ad text nang maramihan.

Google Ads Editor

I-set up ang Google Ads Editor

 1. I-download at i-install ang Google Ads Editor. Google Ads Editor 1.4 dapat ang gamit mo. 
 2. Mag-download ng isa o higit pang Google Ads account sa Google Ads Editor. Sundin ang mga hakbang na ito kung gumagamit ka ng functionality ng pag-export/pag-import.

Tip: Bilang pinakamahusay na kagawian sa Google Ads Editor, dapat mong i-verify palagi ang mga pagbabagong ginawa mo sa Google Ads.

Gumamit ng mga filter para humanap ng mga apektadong ad Filter

Para humanap ng mga ad na nauugnay sa pabahay, trabaho, o credit mula sa page na “Ad group” o “Mga Campaign,” kopyahin at i-paste ang advanced na filter na ito sa field ng filter:

EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))

Kung kailangan mo ng filter na gumagana mula sa iba pang page sa Google Ads Editor (halimbawa, “Mga Edad”), kopyahin at i-paste ang advanced na filter na ito sa field ng filter:

CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))

Pagbabago sa Bid - Edad, Kasarian, Parental Status

Google Ads Editor - baguhin ang mga pagsasaayos ng bid

Gamitin ang mga tagubiling ito para gawing 0% ang mga pagsasaayos ng bid para sa edad, kasarian, at parental status o para alisin nang tuluyan ang mga ito sa iyong mga ad.

 1. Sa tree view, i-click ang iyong account ID o pangalan ng account para matiyak na hindi ka nakapag-click sa anumang Campaign/Ad group
 2. Mula sa listahan ng uri, i-click ang Mga Keyword at Pag-target > Mga Edad o Kasarian o Parental Status (depende sa gusto mong i-edit).
 3. I-click ang ‘Mga Edad’ (baka kailangan mong mag-scroll pababa sa kaliwang panel para makita ito)
 4. I-click ang field ng Filter Filter
 5. Ilagay ang advanced na filter para sa mga ad group na naglalaman ng mga ad na na-label para sa patakaran: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))).
 6. Mag-click ng row sa view ng data, pagkatapos ay i-click ang I-edit > Piliin Lahat (o Ctrl+A / Cmd. + A sa iyong keyboard).
 7. Sa field na “Pagsasaayos ng bid” sa panel ng pag-edit, i-delete ang kasalukuyang entry ng “<varies>” at ilagay ang 0%.
 8. Ulitin ang mga hakbang sa itaas para sa mga positibong demograpiko ng Kasarian at Parental Status.

  Note: You don’t need to adjust the bid for the detailed demographics “Marital Status” or “Parental Status” (which is different from the “Parental Status” listed under “Keywords & Targeting”). These detailed demographics are being completely removed. You can leave bid modifiers the same for the “Unknown” age and "Unknown" parental status demographic, as these demographics don't fall under the policy. The gender ‘Unknown’ bid modification must be removed.
 9. Kapag tapos ka na, i-click ang I-post sa kanang sulok sa itaas ng Google Ads Editor.
Mag-export/Mag-import mula sa Editor

Inirerekomendang i-edit mo muna nang direkta sa Google Editor ang mga pagbabago sa bid bago kumpletuhin ang mga tagubilin sa pag-export/pag-import sa ibaba: 

 1. Pumunta sa 'Account' sa menu bar ng iyong computer at piliin ang Kumpletong pag-download
 2. Bumalik sa menu bar ng iyong computer at piliin ang Account > Mag-export > I-export ang buong account
 3. I-highlight ang unang row sa dokumento at piliin ang Filter
 4. Pumunta sa column na ‘Bid Modifier’ at i-uncheck ang (blanks) sa filter para ang mga row lang na may modifier ng bid ang makikita mo 
 5. Para sa anumang cell sa column na ito na may modifier ng bid na nauugnay sa isang pag-target na may problema, palitan ito ng [] o 0. Aatasan nito ang Editor na i-clear ang field. 
 6. I-save ang spreadsheet
 7. Pumunta sa 'Account' sa menu bar ng iyong computer at piliin ang Mag-import > Mula sa file
 8. Piliin ang iyong file 
 9. I-click ang ‘Tapusin at suriin ang mga pagbabago’ 
 10. Sa menu ng application ng Editor, i-click ang I-post para i-post ang mga pagbabago sa account
Demograpiko at detalyadong demograpiko - Edad, Kasarian, Parental Status, at Marital Status

Gamitin ang mga tagubiling ito para:

 • Mag-alis ng anumang negatibong pag-target sa edad, kasarian, parental status, o marital status
 • Gawing 'Naka-enable' ang lahat ng positibong pag-target ayon sa demograpiko na edad, kasarian, o parental status
 • Alisin ang positibong pag-target ng audience na marital status at parental status
  Note: You can leave demographic targeting the same for the “Unknown” age and “Unknown” parental status demographic, as these demographics don't fall under the policy. The gender ‘Unknown’ must be removed.
 1. Sa listahan ng uri, i-click ang Mga keyword at pag-target > Mga Edad, Negatibo / Mga Edad, Positibo o Kasarian, Negatibo / Positibo, o Parental Status, Negatibo / Positibo (depende kung ano ang gusto mong i-edit).
 2. I-click ang field ng Filter.
 3. Ilagay ang advanced na filter para sa mga ad group na naglalaman ng mga ad na na-label para sa patakaran: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 4. Pindutin ang Ctrl+A o Cmd+A sa iyong keyboard.
 5. I-click ang Alisin.
 6. Sa listahan ng uri, i-click ang Mga Edad, Kasarian, o Parental Status.
 7. Mag-click ng row sa view ng data, pagkatapos ay i-click ang I-edit > Piliin Lahat (o Ctrl+A / Cmd. + A sa iyong keyboard).
 8. Sa dropdown ng “Status” sa panel ng pag-edit, i-click ang Naka-enable
 9. Ulitin ang mga hakbang sa itaas para sa mga negatibo at positibong demograpikong Kasarian at Parental Status.
 10. Sa listahan ng uri, i-click ang Mga keyword at pag-target > Mga Audience, Negatibo.
 11. Mag-filter para sa: Audience: Naglalaman ng alinman sa:
 • May Asawa 
 • Pag-aasawa
 • Walang Asawa 
 • Relasyon 
 • Mga Magulang

Dapat makuha ng filter na ito ang lahat ng sumusunod na Uri ng audience sa pag-target na sakop ng patakaran:

 1. “Kung Sino Sila (Mga Detalyadong Demograpiko)” / Marital Status
 • Walang Asawa
 • Nasa Isang Relasyon
 • May Asawa
 1. “Kung Ano ang Aktibo Nilang Sinasaliksik o Pinaplano” / Mga Pangyayari sa Buhay
 • Pag-aasawa
 • Kakakasal Lang
 • Malapit Nang Ikasal
 1. “Kung Sino Sila (Mga Detalyadong Demograpiko)” / Parental Status
 • Mga Magulang 
 • Mga Magulang ng Mga Sanggol (0-1 taon)
 • Mga Magulang ng Mga Toddler (1-3 taon)
 • Mga Magulang ng Mga Nasa Preschool (4-5 taon)
 • Mga Magulang ng Mga Nasa Elementarya (6-12 taon)
 • Mga Magulang ng Mga Teenager (13-17 taon)

Tandaan: Available lang ang pag-target sa Pangyayari sa Buhay para sa ilang partikular na uri ng campaign, kaya kung hindi mo makita ang mga opsyong ito sa isang account, malamang na wala kang pinapaganang alinman sa mga kwalipikadong uri ng campaign.

 1. Tingnan ang mga na-filter na row para tiyaking ito lahat ang gusto mong alisin.
 2. Pindutin ang Ctrl+A o Cmd+A sa iyong keyboard at i-click ang Alisin.
 3. Ulitin ang mga hakbang na ito sa tab na “Mga Audience” sa listahan ng uri.
 4. Kapag tapos ka na, i-click ang I-post sa kanang sulok sa itaas ng Google Ads Editor.
Zip Code at Radius

Gamitin ang mga tagubiling ito para i-convert ang pag-target sa zip code sa pag-target sa lokasyong hindi nakabatay sa zip code sa Google Ads Editor. Ang mga halimbawa ng pag-target sa lokasyong hindi nakabatay sa zip code ay lungsod, DMA, Estado, o isang radius na ligtas ang privacy.

Gumagamit ako ng Pag-target sa lugar na sakop ng radius at gusto ko itong i-convert sa radius na ligtas ang privacy
 1. Pumunta sa ‘Listahan ng uri’ sa iyong Google Ads Editor account at piliin ang Mga Keyword at Pag-target > Mga Lokasyon
 2. Pumunta sa ‘Account’ sa menu bar ng iyong computer at piliin ang Mag-export > I-export ang kasalukuyang view. 

Kung sa puntong ito ay napansin mong naka-grey out ang opsyon sa menu, malamang na nagmungkahi ka ng mga pagbabago. Kailangan mong i-clear ang mga ito sa pamamagitan ng pagtanggap o pagtanggi sa mga ito.

 1. Sa CSV, i-duplicate ang column na "Location" at gawing “Location#Original” ang heading ng isa sa mga column. Dalawa na dapat ang column mo na may magkaparehong impormasyon, isang “Location” at isang “Location#Original.”
 2. Mag-filter para sa ‘Contains :’ 

  May colon dapat ang lahat ng row ng radius, dahil lumalabas ang mga ito na parang tuldok sa longitude/latitude (hal. (15mi:42.365292:-71.064634). Kung may makikita kang anumang row na hindi gumagamit ng ganitong formatting, huwag i-update ang mga row na iyon.

 3. Sa bagong column na "Location," baguhin ang radius nang hindi binabago ang lat:long, hal. gawing (5mi:42.365292:-71.064634) ang (2mi:42.365292:-71.064634). Tiyaking hindi mababago ang column na “Location#Original.”
  Huwag i-update ang column na “radius.” Nalalapat lang ang column na ito sa Mga Pangkat ng Feed ng Lokasyon at hindi ito kailangan dito.
 4. Kapag tapos ka na, i-import ang CSV sa Editor sa pamamagitan ng pagpunta sa ‘Account’ sa menu bar ng iyong computer at pagpili sa Mag-import > Mula sa file
Gumagamit ako ng mga radius sa paligid ng mga pangkat ayon sa lokasyon at gusto kong palawakin ang aking radius
 1. Pumunta sa ‘Listahan ng uri’ sa iyong Google Ads Editor account at piliin ang Mga Keyword at Pag-target > Mga Lokasyon. 
 2. Mag-filter para sa CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 3. Pagbukud-bukurin ang view ng data ayon sa column na Feed ng Mga Pangkat Ayon sa Lokasyon para mailagay mo sa pinakataas ang mga hindi blangkong row. 
 4. Sa panel ng pag-edit, maa-update mo ang radius.

  Tip: Kung gumagamit ka ng parehong radius na may parehong feed ng lokasyon sa mga campaign, puwede kang pumili ng maraming row nang sabay-sabay.

 5. Sa panel ng pag-edit, puwede mong i-update ang field ng ‘Radius sa paligid ng bawat lokasyon’ para mas palakihin ito
 6. Sa menu ng application ng Editor, i-click ang I-post para i-post ang mga pagbabago sa account 
Gumagamit ako ng pag-target sa zip code

Gusto kong baguhin ang aking pag-target sa Zip Code at gawin itong pag-target sa radius na ligtas ang privacy o susunod na pinakamataas na DMA/Lungsod/atbp.

Isang paalala para sa mga gustong lumipat sa radius na ligtas ang privacy:

Pagkatapos sundin ang mga tagubilin sa ibaba gamit ang Google Ads Editor, lalabas bilang (1) sa Google Ads ang pag-target sa radius. Para makita ang eksaktong Zip Code, Lungsod, o Kasalukuyang geo kung saan nakasentro ang radius, kakailanganin mong mag-click sa ‘advanced na paghahanap’ sa mga setting ng lokasyon ng iyong campaign. Ipapakita ng (2) ang Mga setting ng target na lokasyon kung direkta mong gagawin sa Google Ads ang mga pag-edit. 

Kung hindi (1) ang hinahanap mo, puwede mong sundin ang mga tagubilin para mag-convert sa lungsod sa halip na radius na ligtas ang privacy sa paligid ng isang lokasyon.

Para makumpleto ang mga tagubilin sa ibaba, kakailanganin mong I-download itongExcel spreadsheet para sa United States (Maa-access lang ang file na ito kung may Excel ka). “Doc A” ang itatawag sa Excel file na ito sa mga tagubilin sa ibaba:

Sa Google Ads, madalas kang makakakita ng label na may tatlong character bilang Postal Code para sa Canada. Bagama't ipinagbabawal ang pag-target sa buong postal code (hal. M5J 2X2) sa ilalim ng patakarang ito, hindi ipinagbabawal ang pag-target sa FSA (hal. M5J). Walang excel document ng pag-convert dito dahil nasa antas lang ng FSA ang karamihan sa mga Postal Code ng Canada at hindi kailangang i-update.

 1. Mag-log in sa Google Ads Editor.
 2. Pumunta sa Listahan ng uri at piliin ang Mga Keyword at Pag-target > Mga Lokasyon
 3. Mag-filter para sa: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 4. Pumunta sa 'Account' sa menu bar ng iyong computer at piliin ang Mag-export > I-export ang kasalukuyang view. Tatawaging “Doc B” ang dokumentong ito mula sa ‘i-export ang kasalukuyang view’ sa mga tagubilin sa ibaba. 
 5. Sa "Doc B":
  1. Maglagay ng column sa tabi ng kasalukuyang column na "Locations." 
  2. Pangalanan ang bagong column na ito bilang "Locations" at palitan ng "Locations#Original" ang pangalan ng orihinal na column na Locations.
  3. Ulitin ang mga hakbang na ito para sa column na "ID" para maging "ID#Original" ang orihinal na column at "ID" ang bagong column. 
  4. Sa bagong ID column, maglagay ng zero (0) sa unang walang lamang cell sa column (C2). 
  5. Kopyahin ang zero (0) para magkaroon ng 0 ang lahat ng cell na nasa column na ito.
  6. Mula sa "Doc B," kopyahin ang iyong column na "Locations#Original."
 6. Sa "Doc A"
  1. Mag-navigate papunta sa tab na ‘Conversion Tool.’
  2. I-paste ang iyong column na "Locations#Original" sa Cell A3.
  3. Basahin ang mga tagubilin sa cell B1 para i-update ang formula sa B2 depende sa kung saan mo gustong mag-convert. 
  4. I-fill down ang formula sa Cell B3 (Edit > Fill > Down) (o i-click ang kahon sa kanang bahagi sa ibaba ng cell bilang shortcut) 
  5. Magdagdag ng filter sa Row 1 (I-highlight ang Row 1 > Data > Filter)
  6. I-filter ang Column B sa pamamagitan ng pag-unselect sa lahat, at pagkatapos ay lagyan ng check ang kahon para sa #N/A para ang mga row lang na may #N/A ang lalabas. 
  7. Sa Cell B3, i-click ang cell na ito at i-drag ang iyong mouse pababa para mapili mo ang lahat ng cell sa column B na may #N/A (shortcut: CMND + SHIFT + Pababang Arrow) 
  8. Piliin ang 'Delete' 
  9. Alisin ang filter. Ang makikita mo na lang ay mga cell na may pag-target ng Postal Code kasama ang isang lungsod sa Column B. Blangko dapat ang iba pang cell sa Column B. 
  10. I-highlight ang lahat ng cell sa B3 pababa at pindutin ang ‘Copy’ 
 7. Bumalik sa "Doc B":
  1. Mag-right click at pindutin ang ‘Paste Special’ sa column na "Locations"
  2. Magdagdag ng filter sa "Doc B" sa Row 1 (I-highlight ang Row 1 > Data > Filter)
  3. I-filter ang column na "Locations" sa pamamagitan ng pag-uncheck sa ‘Select All’ at paglalagay ng check sa kahon para sa (Blanks). 
  4. Sa column na "ID," i-highlight ang lahat ng lumabas na cell at i-delete ang mga zero (0). 
  5. Alisin ngayon ang filter sa Row 1. Makakakita ka na lang ng mga zero (0) sa tabi ng mga row na may lumalabas na Lungsod/DMA/atbp. sa column na "Locations." 
  6. Piliin ang ‘File’ > ‘Save As’ > ‘CSV’
 8. Sa iyong Google Ads Editor, pumunta sa 'Account' sa menu bar ng computer mo at piliin ang Mag-import > Mula sa file > Piliin ang "Doc B"

Tandaan:

 • Sa pamamaraang ito, aalisin ang anumang Modifier ng Bid sa lokasyon na mayroon ka sa dati mong pag-target sa zip code, kaya kakailanganin mong idagdag ulit ang Mga Modifier ng Bid sa iyong na-update na pag-target kung gusto mong gamitin ang mga ito. 
 • Hindi kumpleto ang listahan ng mga zip code sa Excel file. Kung may makikita kang anumang error sa "Doc A," malamang ay dahil wala ang zip code sa excel file. 
 • Kasama rin ang Puerto Rico sa talahanayan ng mga zip code, gayunpaman, posibleng may mga isyu sa formatting dahil hindi nito sinusunod ang karaniwang formatting ng Google Ads Editor, dahil walang katumbas na ‘Estado’ ang Puerto Rico. 

Mga Pangmaramihang Tool sa Google Ads

Ang mga tagubilin sa ibaba ay para sa pagsasagawa ng mga maramihang pagbabago sa antas ng account o antas ng ad group sa Google Ads. Kung gumagawa ka sa isang manager account sa Google Ads, posibleng mas magandang opsyon ang Google Ads Editor dahil puwede kang gumawa sa maraming account.

Pagbabago sa Bid - Edad, Kasarian, Parental Status

Gamitin ang mga tagubiling ito para gawing 0% ang mga pagsasaayos ng bid para sa edad, kasarian, at parental status o para alisin nang tuluyan ang mga ito sa iyong mga ad.

 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. Sa menu ng navigation, i-click ang Lahat ng campaign.
 3. Sa menu ng page, i-click ang Mga Demograpiko > Edad o Kasarian o Parental Status.
 4. I-click ang checkbox sa itaas ng talahanayan ng mga istatistika para piliin ang lahat ng row.
 5. I-click ang I-edit > Baguhin ang mga pagsasaayos ng bid.
 6. Iwanang blangko ang field, pagkatapos ay i-click ang Ilapat. Iki-clear nito ang anumang pagsasaayos ng bid. Ulitin para sa lahat ng demograpikong nangangailangan ng mga pagbabago sa bid.

Tandaan: Hindi mo kailangang isaayos ang bid para sa mga detalyadong demograpikong “Marital Status” o “Parental Status” (na iba sa “Parental Status” na nakalista sa ilalim ng “Mga Demograpiko”). Tuluyan nang aalisin ang mga detalyadong demograpikong ito.

Demograpiko - Edad, Kasarian, Parental Status, Marital Status

Gamitin ang mga tagubiling ito para:

 • Mag-alis ng anumang negatibong pag-target sa edad, kasarian, parental status, o marital status
 • Gawing “Naka-enable” ang lahat ng positibong pag-target ayon sa demograpikong edad, kasarian, o parental status
 • Alisin ang positibong pag-target ng audience na marital status at parental status 
 1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
 2. Sa menu ng navigation, i-click ang Lahat ng campaign.
 3. Sa menu ng page, i-click ang Mga Demograpiko > Mga Pagbubukod.
 4. I-click ang checkbox sa itaas ng talahanayan ng mga istatistika para piliin ang lahat ng row.
 5. I-click ang Alisin.
 6. Sa menu ng page, i-click ang Mga Demograpiko > Edad o Kasarian o Parental Status.
 7. I-click ang checkbox sa itaas ng talahanayan ng mga istatistika para piliin ang lahat ng row.
 8. I-click ang I-edit > I-enable. Dapat isaad ng column ng status na naka-enable na ang lahat ng edad. Ulitin para sa lahat ng demograpikong nangangailangan ng pagbabago.
 9. Sa menu ng page, i-click ang Mga Audience.
 10. I-click ang Idagdag ang filter, pagkatapos ay piliin ang Pangalan ng audience.
 11. Gumawa ng filter para sa bawat isa sa mga salitang ito:
  • Pag-aasawa
  • May Asawa
  • Mga Magulang
  • Walang Asawa
  • Relasyon
 12. I-click ang checkbox sa itaas ng talahanayan ng mga istatistika para piliin ang lahat ng row.
 13. I-click ang I-edit > Alisin.
 14. Sa menu ng page, i-click ang Mga Audience > Mga Pagbubukod.
 15. I-click ang Magdagdag ng filter > Uri
  • Para sa mga pangyayari sa buhay, piliin ang Kung ano ang aktibo nilang sinasaliksik o pinaplano.
  • Para sa mga detalyadong demograpiko, piliin ang Kung sino sila.
 16. I-click ang checkbox sa tabi ng mga audience, pagkatapos ay i-click ang Alisin.
Zip Code at Radius

Walang pangmaramihang tool na functionality sa Google Ads na magbibigay-daan sa iyong mag-update/mag-convert ng zip code at radius nang maramihan. Inirerekomenda ang paggamit ng mga tagubilin para sa Google Ads Editor, Tool ng Lokasyong nabanggit sa mga tagubilin sa itaas, o mga script/API.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu