Google Adsi ja Google Ads Editori hulgitööriistad hõlbustamaks andmete üleviimist seoses eluaseme-, töövõtu- ja krediidireklaamide (HEC) eeskirjaga

Teie vaatajaskondade kohta põhjaliku koondvaate esitamiseks ning vaatajaskondade haldamise ja optimeerimise hõlbustamiseks näete Google Adsis järgmisi täiustusi.

 • Uued vaatajaskonnaaruanded
  Üksikasjalikud aruanded vaatajaskondade demograafilise teabe, segmentide ja välistamiste kohta on koondatud nüüd ühte kohta lehe vasakpoolses navigeerimismenüüs olevale vahekaardile „Vaatajaskonnad“. Sellel aruandelehel saate ka vaatajaskondi hõlpsasti hallata. Lisateave vaatajaskonnaaruannete kohta
 • Uued terminid
  Kasutame teie vaatajaskonnaaruannetes ja Google Adsis uusi termineid. Näiteks „vaatajaskonna tüüpe“ (sh sarnased, kohandatud, konkreetse huviga ja ühise huviga) nimetatakse nüüd „vaatajaskonna segmentideks“ ja „uuesti turundamist“ nimetatakse nüüd „teie andmeteks“. Lisateave vaatajaskonna terminite ja fraaside uute värskenduste kohta

Selles artiklis kirjeldatakse toiminguid, mida tuleb teha sihtimise hulgivärskendamiseks Google Adsi ja Google Ads Editoriga, et viia sihtimine kooskõlla eluaseme-, töövõtu- ja krediidireklaamide uue eeskirjaga.

Google alustab uue eeskirja jõustamist 19. oktoobril 2020.

Artiklis käsitletakse järgmisi teemasid.

Google’i toe taotlemine

Enamiku vajalikest sihtimisvärskendustest saab teha alltoodud juhiste abil. Kui teil on oma Google’i müügiesindaja, võite juurutustoe saamiseks tema poole pöörduda. Kui kavatsete taotleda juurutustuge, on soovitatav pöörduda müügiesindaja poole võimalikult varakult. Me ei saa pakkuda juurutustuge nendele Google Adsi kontodele, millel puudub oma müügiesindaja.

Google’i tugi saab teid aidata järgmiste hulgivärskenduste tegemisel.

 • Pakkumiste muutmised
 • Vaatajaskonna segmendid (sh üksikasjalike demograafiliste andmete segmendid)
 • Linnade sihtnumbrite konverteerimine

Google’i tugi ei saa teid aidata järgmiste hulgivärskenduste tegemisel.

 • Demograafiline teave – vanus, sugu, vanemlik seis

Reklaamifailide värskendamine

Eeskirja jõustamise aluseks on reklaamifailide ülevaatus ja piirangutega sihtimine sama reklaamirühma piires. Mõnede reklaamijate (sh nende, kelle ärimudel ei hõlma eluaset, töövõttu või krediiti) reklaamid võivad kanda silti, mis jääb selle eeskirja kohaldamisalasse. Niisugusel juhul peavad selliste siltidega reklaamijad värskendama ainult oma reklaamifaile ega pea järgima alltoodud juhiseid. Reklaami muutmisel läheb see reklaam automaatselt uuesti ülevaatusele ja rohkem pole tarvis midagi teha.

* Pole garanteeritud, et reklaamifaili värskendamine asetaks reklaami väljapoole eluaseme-, töövõtu- ja krediidireklaamide eeskirja kohaldamisala. Kui see, kas reklaamija reklaamifail kuulub eeskirja kohaldamisalasse, on küsitav, vaadatakse tema sait üle arvestusega, et isegi kui „eluaseme, töövõtu ja krediidi“ valdkonnale viitav sõnakasutus reklaamist eemaldatakse, võib reklaam siiski eeskirja kohaldamisalasse jääda.

Alltoodud reklaamifailide hulgimärkused pole reklaami tüüpide ja kasutusjuhtumite suhtes ammendavad. Teie reklaamifailide värskendamisele kuluv aeg oleneb täielikult 1) eeskirja kohaldamisalasse jäävate reklaamide tegelikust hulgast ja 2) reklaamide tekstide/vormingute varieeruvusest teie kampaaniates.

Google Ads Editor

Kui soovite oma kontol muuta üksnes eluaseme-, töövõtu- ja krediidireklaame, leidke need reklaamid Google Adsi täpsema filtri funktsioonide abil. Kopeerige ja kleepige see filter filtri väljale:

FILTREERIDA: CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))

Tekstreklaamid

Sirvige oma tekstreklaamid läbi ja otsige neis eluaseme, töövõtu ja krediidiga seotud väljendeid, seejärel filtreerige need väljendid.

Näide

Autokauplus reklaamib autoliisingut väljendiga „4% intressiga autoliising“. Kuna autokauplus reklaamib autoliisingut, millele kohaldub meie eeskiri, peab ta oma kõigis reklaamides välja filtreerima väljendeid „intress“ ja „liising“ sisaldava sisu.

Seejärel muutke oma tekstreklaame Google Ads Editori valiku Asenda tekst abil. Tekstreklaamide muutmisel arvestage kindlasti võimalikke tähemärgipiiranguid ja veenduge, et reklaami õigekiri oleks korrektne, et vältida probleeme reklaamide heakskiitmisel.

Piltreklaamid

Korraga saab lisada mitu piltreklaami. Kuid piltreklaamide hulgimuutmist on soovitatav teha ainult siis, kui piltreklaami suurused või mallid on sarnased. Tegelikke pildivarasid hulgimuuta ei saa.

Videoreklaamid

 • Reklaamivormingute vahelejäetav voosisene ja mittevahelejäetav voosisene korral saate hulgimuuta video ID-d ja URL-i. Kui teil on mitu eri videot või kui video sisaldab eluaseme-, töövõtu- ja krediidireklaamide eeskirjaga seotud visuaalset materjali või teavet, võib videovarade korrigeerimine (või koguni uuesti valmistamine) võtta aega.
 • Reklaamivormingu video discovery korral saate hulgimuuta reklaami tekstiosa. Lisateavet leiate jaotisest „Tekstreklaamid“.
Google Ads

Hulgimuutmisi saab teha ainult järgmisele sisule.

 • Automaatselt kohanduvad otsingureklaamid
 • Tekstreklaamid
 • Dünaamilised otsingureklaamid
 • Helistamisreklaamid

Lugege lisateavet reklaami teksti hulgimuutmise kohta.

Google Ads Editor

Google Ads Editori seadistamine

 1. Laadige Google Ads Editor alla ja installige see. Peaksite kasutama versiooni Google Ads Editor 1.4.
 2. Laadige Google Ads Editoris alla üks või mitu Google Adsi kontot. Kui kasutate ekspordi-/impordifunktsiooni, tehke need toimingud.

Nõuanne. Google Ads Editori hea tava kohaselt peaksite Google Adsis tehtud muudatused alati kinnitama.

Mõjutatud reklaamide leidmine filtrite abil Filter

Eluaseme, töövõtu ja krediidiga seotud reklaamide leidmiseks lehel „Reklaamirühm“ või „Kampaaniad“ kopeerige ja kleepige filtri väljale see täpsem filter:

EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))

Kui vajate, et filter toimiks Google Ads Editori muudelt lehtedelt (nt „Vanused“), siis kopeerige ja kleepige filtri väljale see täpsem filter:

CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))

Pakkumise muutmine – vanus, sugu, vanemlik seis

Google Ads Editor – pakkumise korrigeerimiste muutmine

Järgige neid juhiseid, et muuta pakkumise korrigeerimisi vanuse, soo ja vanemliku seisu puhul väärtusele 0% või eemaldada need reklaamidest täielikult.

 1. Klikkige puuvaates oma konto ID-l või konto nimel, et olla kindel, et te poleks klikkinud ennast ühegi kampaania/reklaamirühma tasemele.
 2. Klikkige tüübiloendis valikul Märksõnad ja sihtimine > Vanused või Sugu või Vanemlik seis (sõltuvalt sellest, mida soovite muuta).
 3. Klikkige valikul Vanused.
 4. Klikkige väljal Filter Filter
 5. Sisestage täpsem filter reklaamirühmadele, mis sisaldavad eeskirja kohaldamisalasse kuuluva sildiga varustatud reklaame: CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))).
 6. Klikkige andmekuva real, seejärel valikutel Muuda > Vali kõik (või vajutage klaviatuuril Ctrl+A / Cmd. + A).
 7. Kustutage redigeerimispaneeli väljal „Pakkumise korrigeerimine“ praegune kirje „<varies>“ ja sisestage „0%“.
 8. Korrake ülalkirjeldatud toiminguid jaotiste „Sugu“ ja „Vanemlik seis“ positiivse demograafilise teabe juures.

  Note: You don’t need to adjust the bid for the detailed demographics “Marital Status” or “Parental Status” (which is different from the “Parental Status” listed under “Keywords & Targeting”). These detailed demographics are being completely removed. You can leave bid modifiers the same for the “Unknown” age and "Unknown" parental status demographic, as these demographics don't fall under the policy. The gender ‘Unknown’ bid modification must be removed.
 9. Kui olete lõpetanud, klikkige Google Ads Editori paremas ülanurgas valikul Postita.
Eksportimine/importimine Editorist

Soovitatav on esmalt pakkumise teisendajaid otse Google Editoris muuta ja alles seejärel järgida alltoodud eksportimise/importimise juhiseid.

 1. Avage arvuti menüüribal jaotis „Konto“ ja valige Täielik allalaadimine.
 2. Minge tagasi arvuti menüüribale ja valige Konto > Ekspordi > Ekspordi kogu konto.
 3. Tõstke esile dokumendi esimene rida ja valige Filtreeri.
 4. Minge veerule „Pakkumise teisendaja“ ja eemaldage märge (blanks) filtrilt, et näeksite ainult pakkumise teisendajaga ridu.
 5. Asendage probleemse sihtimisega seotud pakkumise teisendaja kõigis selle veeru lahtrites, kus see esineb, väärtusega „[]“ või „0“. See annab Editorile korralduse väli tühjendada.
 6. Salvestage arvutustabel.
 7. Avage arvuti menüüribal jaotis „Konto“ ja valige Impordi > Failist.
 8. Valige fail.
 9. Klikkige valikul Lõpeta ja vaata muudatused läbi.
 10. Editori rakenduse menüüs klikkige valikul Postita, et muudatused kontole postitada.
Demograafia ja üksikasjalik demograafiline teave – vanus, sugu, vanemlik seis ja perekonnaseis

Nende juhiste abil saate teha järgmist.

 • Eemaldada negatiivsed vanuse, soo, vanemliku seisu või perekonnaseisu sihtimised.
 • Muuta positiivsete vanuse, soo või vanemliku seisu demograafiliste sihtimiste olekuks „Lubatud“.
 • Eemaldada positiivsed perekonnaseisu ja vanemliku seisu vaatajaskonna sihtimised.
  Note: You can leave demographic targeting the same for the “Unknown” age and “Unknown” parental status demographic, as these demographics don't fall under the policy. The gender ‘Unknown’ must be removed.
 1. Klikkige tüübiloendis valikul Märksõnad ja sihtimine > Vanused, negatiivne / Vanused, positiivne või Sugu, negatiivne/positiivne või Vanemlik seis, negatiivne/positiivne (olenevalt sellest, mida soovite muuta).
 2. Klikkige väljal Filter
 3. Sisestage täpsem filter reklaamirühmadele, mis sisaldavad eeskirja kohaldamisalasse kuuluva sildiga varustatud reklaame: CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))).
 4. Vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl+A või Cmd+A.
 5. Klikkige nupul Eemalda.
 6. Klikkige tüübiloendis valikul Vanused, Sugu või Vanemlik seis.
 7. Klikkige andmekuva real, seejärel valikutel Muuda > Vali kõik (või vajutage klaviatuuril Ctrl+A / Cmd. + A).
 8. Klikkige redigeerimispaneeli ripploendis „Olek“ valikul Lubatud.
 9. Korrake ülalkirjeldatud samme demograafilise teabe „Negatiivne sugu“, „Positiivne sugu“ ja „Vanemlik seis“ juures.
 10. Klikkige tüübiloendis valikutel Märksõnad ja sihtimine > Vaatajaskond, negatiivne.
 11. Filtreerige: Vaatajaskond: sisaldab mõnda järgmistest.
 • Abielus
 • Abielu
 • Vallaline
 • Suhe
 • Lapsevanemad

See filter peaks hõlmama kõik järgmised sihtpubliku segmendid, mis jäävad eeskirja kohaldamisalasse.

 1. „Kes nad on? (Üksikasjalik demograafiline teave)“ / Perekonnaseis
 • Vallaline
 • Suhtes
 • Abielus
 1. „Mida nad uurivad või kavandavad?” / Elusündmused
 • Abielu
 • Hiljuti abiellunud
 • Abielluvad varsti
 1. „Kes nad on? (Üksikasjalik demograafiline teave)“ / Vanemlik seis
 • Lapsevanemad
 • Imikute (0–1 aastat) vanemad
 • Väikelaste (1–3 aastat) lapsevanemad
 • Koolieelikute (4–5 aastat) lapsevanemad
 • Algkooliõpilaste (6–12 aastat) lapsevanemad
 • Teismeliste (13–17 aastat) lapsevanemad

Märkus. Elusündmuste sihtimine on saadaval vaid teatud kampaaniatüüpide korral ja kui neid valikuid kontol ei kuvata, siis ei ole te tõenäoliselt ühtegi sellist tüüpi kampaaniat käivitanud.

 1. Sirvige filtreeritud read läbi ja veenduge, et soovite just neid eemaldada.
 2. Vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl+A või Cmd+A ja klikkige valikul Eemalda.
 3. Korrake neid samme tüübiloendi vahelehel „Vaatajaskonnad“.
 4. Kui olete lõpetanud, klikkige Google Ads Editori paremas ülanurgas valikul Postita.
Sihtnumber ja raadius

Nende juhiste abil saate Google Ads Editoris sihtnumbri sihtimise konverteerida mittesihtnumbripõhiseks asukoha sihtimiseks. Mittesihtnumbripõhise asukoha sihtimise näited on linn, DMA, osariik või privaatsuse kaitset tagav raadius.

Ma kasutan raadiusega sihtimist ja soovin selle konverteerida privaatsuse kaitset tagavaks raadiuseks
 1. Avage Google Ads Editori kontol jaotis „Tüübiloend“ ning valige Märksõnad ja sihtimine > Asukohad.
 2. Avage arvuti menüüribal jaotis „Konto“ ja valige Ekspordi > Ekspordi praegune kuva.

Kui märkate selles etapis, et menüüvalik on kuvatud hallina, on teile tõenäoliselt soovitatud muudatusi. Lahendamiseks tuleb nendega nõustuda või need tagasi lükata.

 1. CSV-s tehke duplikaat veerust „Location“ ja andke ühe veeru päisele uueks nimeks „Location#Original“. Teil on nüüd kaks identsete andmetega veergu, millest ühe nimi on „Location“ ja teise nimi „Location#Original“.
 2. Filtreerige määratlusega „Sisaldab :“

  Kõik raadiuse read peaksid sisaldama koolonit, kuna need kuvatakse kui pikkus-/laiuspunktid (st (15mi:42.365292:-71.064634)). Kui märkate ridu, milles seda vormingut ei kasutata, siis ärge neid värskendage.

 3. Uues veerus „Location“ muutke raadiust, jättes aga väärtuse „lat:long“ muutmata, nt muutke väärtus „(2mi:42.365292:-71.064634)“ väärtuseks „(5mi:42.365292:-71.064634)“. Jätke veerg „Location#Original“ kindlasti muutmata. Ärge värskendage veergu „radius“. See veerg kohaldub ainult asukohavoo gruppidele, siin pole seda tarvis.
 4. Kui olete lõpetanud, importige CSV Editori. Avage arvuti menüüribal jaotis „Konto“ ja valige Impordi > Failist.
Ma kasutan raadiusi asukoharühmade ümbruses ja soovin oma raadiust laiendada
 1. Avage Google Ads Editori kontol jaotis „Tüübiloend“ ning valige Märksõnad ja sihtimine > Asukohad.
 2. Filtreerida: CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 3. Sortige andmekuva veeru „Asukohavoo grupid“ järgi nii, et mittetühjad read asuksid üleval.
 4. Raadiust saate värskendada redigeerimispaneelil.

  Nõuanne. Kui kasutate kampaaniates sama raadiust sama asukohavooga, saate korraga mitu rida valida.

 5. Redigeerimispaneelil saate värskendada välja „Raadius iga asukoha ümbruses“ suuremale väärtusele.
 6. Editori rakenduse menüüs klikkige valikul Postita, et muudatused kontole postitada.
Ma kasutan sihtnumbriga sihtimist

Ma soovin muuta sihtnumbriga sihtimise privaatsuse kaitset tagava raadiusega sihtimiseks või järgmiseks kõrgeimaks mittesihtnumbripõhise asukoha DMA/Linn/jne sihtimiseks.

Märkus neile, kes soovivad minna üle privaatsust tagavale raadiusele

Pärast Google Ads Editoriga järgmiste juhiste järgimist kuvatakse raadiusega sihtimine Google Adsis kui (1). Selleks, et näha täpset sihtnumbrit, linna või olemasolevat geod, mille ümber raadius on määratud, peate kampaania asukohaseadetes klikkides avama „täpsema otsingu“. (2) näitab sihitud asukoha seadeid, kui teete muudatused otse Google’i reklaamides.

Kui (1) pole see, mida vajate, saate juhiseid järgides minna teatud asukohta ümbritseva privaatsuse tagava raadiuse asemel üle linna sihtimisele.

Alltoodud juhiste järgimiseks peate alla laadima selleExceli arvutustabel Ameerika Ühendriikide jaoks (See fail on avatav ainult programmiga Excel). Alltoodud juhistes tähistatakse seda faili nimega „Dok A“.

Google Adsi teenuses näete sageli kolme tähemärki, millele on lisatud silt „Kanada sihtnumber“. Kuigi nende eeskirjade kohaselt on täismahus sihtnumbrite (nt M5J 2X2) sihtimine piiratud, ei kehti piirangud FSA-numbrite (nt M5J) sihtimisele. Siin ei ole Exceli dokumenti konversioonidega, kuna enamik Kanada sihtnumbreid on esitatud vaid FSA-numbrite tasemel ja neid ei ole tarvis värskendada.

 1. Logige Google Ads Editori sisse.
 2. Avage jaotis Tüübiloend ja valige Märksõnad ja sihtimine > Asukohad.
 3. Filtreerida: CONTAINER(EXIST(ads, disapproval reasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 4. Avage arvuti menüüribal jaotis „Konto“ ja valige Ekspordi > Ekspordi praegune kuva. Seda praeguse kuva eksportimise dokumenti tähistatakse alltoodud juhistes nimega „Dok B“.
 5. Failis „Dok B“:
  1. Lisage veerg olemasoleva veeru „Asukohad“ kõrvale.
  2. Andke uuele veerule nimeks „Locations“ ja algsele veerule „Locations“ uueks nimeks „Locations#Original“.
  3. Korrake neid toiminguid veeruga „ID“ nii, et algne veerg oleks „ID#Original“ ja uus veerg „ID“.
  4. Sisestage uues veerus „ID“ väärtus „null (0)“ veeru esimesse tühja lahtrisse (C2).
  5. Kopeerige väärtust „null (0)“ nii, et kõigis selle veeru lahtrites oleks „0“.
  6. Kopeerige failist „Dok B“ veerg „Locations#Original“.
 6. Failis „Dok A“
  1. Liikuge vahelehele „Konversioonitööriist“.
  2. Kleepige veerg „Locations#Original“ lahtrisse A3.
  3. Lugege juhiseid lahtris B1, et värskendada valemit lahtris B2 olenevalt sellest, mida soovite konverteerida.
  4. Täitke lahtris B3 oleva valemiga alumised lahtrid (Muuda > Täida > Alla) (või klikkige otseteena kastikest lahtri paremas allnurgas).
  5. Lisage filter reale 1 (Tõsta esile rida 1 > Andmed > Filtreeri)
  6. Filtreerige veerg B, tühistades kõik valikud, seejärel märkige valiku „#N/A“ ruut, et kuvataks vaid read, milles on „#N/A“.
  7. Klikkige lahtril B3 ja lohistage hiirega alla, et valitud oleksid veeru B kõik lahtrid, milles on valik „#N/A“ (otsetee: CMND + SHIFT + allanool).
  8. Valige „Kustuta“.
  9. Eemaldage filter. Nüüd peaksid veerus B olema kuvatud üksnes sihtnumbri sihtimisega ja linna nimega lahtrid. Muud lahtrid veerus B peaksid olema tühjad.
  10. Tõstke esile kõik lahtrid alates lahtrist B3 ja sellest allapoole ning valige „Kopeeri“.
 7. Liikuge tagasi faili „Dok B“:
  1. Tehke paremklikk, valige „Kleebi teisiti“ ja kleepige üksus veergu „Locations“.
  2. Lisage filter faili „Dok B“ reale 1 (Tõsta esile rida 1 > Andmed > Filtreeri).
  3. Filtreerige veerg „Locations“, tühistades valiku „Vali kõik“ ja märkides ruudu „(Tühjad)“.
  4. Tõstke veerus „ID“ esile kõik kuvatud lahtrid ja kustutage nullid (0).
  5. Seejärel eemaldage filter realt 1. Nüüd peaksid nullid (0) olema kuvatud üksnes nende ridade kõrval, millel on veerus „Locations“ märgitud Linn/DMA/jne.
  6. Valige Fail > Salvesta nimega > CSV.
 8. Google Ads Editoris avage arvuti menüüribal jaotis „Konto“ ja valige Impordi > Failist> Valige „Dok B“.

Märkus

 • Sel moel eemaldate kõik asukohapõhise pakkumise teisendajad, mis teil sihtnumbriga sihtimisel varem olid. Kui te soovite värskendatud sihtimise puhul pakkumise teisendajaid kasutada, peate need uuesti lisama.
 • Sihtnumbrite loend Exceli failis pole ammendav. Kui failis „Dok A“ ilmneb viga, on põhjus tõenäoliselt selles, et Exceli failis puudub sihtnumber.
 • Puerto Rico on sihtnumbrite tabelis, kuid selle puhul võib esineda vorminguprobleeme. Kuna Puerto Ricol puudub väärtuse „Osariik“ ekvivalent, ei järgi sihtnumber tüüpilist Google Ads Editori vormingut.

Google Adsi hulgitööriistad

Alltoodud juhised kirjeldavad hulgimuudatuste tegemist Google Adsis konto tasemel või reklaamirühma tasemel. Kui töötate Google Adsi haldurikontoga, võib paremaks valikuks olla Google Ads Editor, kuna see võimaldab töötada mitme kontoga.

Pakkumise muutmine – vanus, sugu, vanemlik seis

Järgige neid juhiseid, et muuta pakkumise korrigeerimisi vanuse, soo ja vanemliku seisu puhul väärtusele 0% või eemaldada need reklaamidest täielikult.

 1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
 2. Klikkige navigeerimismenüüs valikul Kõik kampaaniad.
 3. Klikkige vasakul olevas lehemenüüs valikul Vaatajaskonnad.
 4. Klikkige moodulis „Demograafia“ käsul Muuda demograafilisi andmeid.
 5. Klikkige statistikatabeli ülaosas märkeruudul, et valida kõik read.
 6. Klikkige valikutel Muuda > Muuda pakkumise korrigeerimisi.
 7. Jätke väli tühjaks ja seejärel klikkige valikul Rakenda. Sellega eemaldatakse kõik pakkumise korrigeerimised. Korrake toimingut kõigi demograafilise teabe jaotiste juures, mille pakkumisi on vaja muuta.

Märkus. Pakkumist pole tarvis korrigeerida üksikasjaliku demograafilise teabe jaotistes „Perekonnaseis“ ja „Vanemlik seis“ (see erineb „Demograafilise teabe“ all toodud jaotisest „Vanemlik seis“). See demograafiline teave eemaldatakse täielikult.

Demograafiline teave – vanus, sugu, vanemlik seis, perekonnaseis

Nende juhiste abil saate teha järgmist.

 • Eemaldada negatiivsed vanuse, soo, vanemliku seisu või perekonnaseisu sihtimised.
 • Muuta positiivsete vanuse, soo või vanemliku seisu demograafiliste sihtimiste olekuks „Lubatud“.
 • Eemaldada positiivsed perekonnaseisu ja vanemliku seisu vaatajaskonna sihtimised.
  1. Logige oma Google Adsi kontole sisse.
  2. Klikkige navigeerimismenüüs valikul Kõik kampaaniad.
  3. Klikkige vasakul olevas lehemenüüs valikul Vaatajaskonnad.
  4. Klikkige moodulis „Demograafia“ käsul Muuda demograafilisi andmeid.
  5. Klikkige märkeruudul demograafiliste segmentide kõrva, mis on välistatud.
  6. Klikkige nupul Eemalda.
  7. Samas menüüs klikkige märkeruudul iga vanuse, soo ja vanemliku oleku segmendi kõrval.
  8. Klikkige statistikatabeli ülaosas märkeruudul, et valida kõik read.
  9. Klikkige valikutel Muuda > Luba. Oleku veerg peaks näitama, et kõik valitud demograafilised segmendid on lubatud. Korrake toimingut kõigi demograafilise teabe jaotiste juures, mida on vaja muuta.
  10. Moodulis „Vaatajaskonna segmendid“ klikkige valikul Muuda vaatajaskonna segmente.
  11. Klikkige valikul Lisa filter ja valige Vaatajaskonna nimi.
  12. Looge filtrid kõigi nende sõnade jaoks:
   • Abielu
   • Abielus
   • Lapsevanemad
   • Vallaline
   • Suhe
  13. Klikkige statistikatabeli ülaosas märkeruudul, et valida kõik read.
  14. Klikkige valikutel Muuda > Eemalda.
  15. Klikkige moodulis „Välistamised“ käsul Muuda välistamisi.
  16. Klikkige valikutel Lisa filter > Tüüp.
   • Elusündmuste jaoks valige Mida nad uurivad või kavandavad?.
   • Üksikasjaliku demograafilise teabe jaoks valige Kes nad on?.
  17. Klikkige märkeruudul vaatajaskondade kõrval, seejärel klikkige valikul Eemalda.
Sihtnumber ja raadius

Google Adsis pole sellist hulgitööriistafunktsiooni, mis võimaldaks teha sihtnumbri ja raadiuse hulgivärskendusi/-muutmisi. Soovitatav on kasutada Google Ads Editori juhiseid, ülaltoodud juhistes nimetatud asukohatööriista või skripte/API-sid.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

Otsing
Tühjenda otsing
Otsingu sulgemine
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
73067
false