Групови инструменти в Google Ads и Google Ads Редактор в помощ на мигрирането съгласно правилата за реклами на жилища, заетост и кредити (ЖЗК)

В тази статия се описват стъпките, които трябва да предприемете, за да актуализирате групово насочването си с помощта на Google Ads и Google Ads Редактор, така че да отговаря на новите правила за реклами за жилища, заетост и кредити.

Google ще започне да прилага тези правила на 19 октомври 2020 г. 

В тази статия ще бъдат разгледани темите по-долу:

Изпращане на заявка за поддръжка от Google

Актуализации на файловете за създаване на реклама

Google Ads Редактор

Групови инструменти в Google Ads

Изпращане на заявка за поддръжка от Google 

Повечето необходими актуализации на насочването могат да бъдат извършени с помощта на инструкциите по-долу. Ако имате специализиран търговски представител на Google, можете също да се свържете с него, за да поиска поддръжка по внедряването от Ваше име. Препоръчително е да се свържете с него възможно най-скоро, ако искате да заявите поддръжка по внедряването. Не можем да Ви помогнем при поддръжката по внедряването за профили в Google Ads, които нямат специализиран търговски представител.

Екипът на Google за поддръжка може да Ви помогне за груповото актуализиране на следното:

 • Корекции на офертите 
 • Аудитории (включително подробни демографски данни) 
 • Преобразуване на пощенски кодове в градове

Екипът на Google за поддръжка не може да Ви помогне за груповото актуализиране на следното:

 • Демографски данни – възраст, пол, родителски статус 

Актуализации на файловете за създаване на реклама

Прилагането на тези правила ще се основава на преглед на файла за създаване на реклама и ограничено насочване в една и съща рекламна група. Възможно е рекламите на някои рекламодатели, включително тези, чийто бизнес модел не обхваща реклами за жилища, заетост и кредити, да бъдат обозначени като попадащи в обхвата на тези правила. В такъв случай рекламодателите трябва само да актуализират файла си за създаване на реклама, без да е необходимо да следват инструкциите по-долу. Редактирането на рекламата автоматично ще доведе до повторното ѝ преглеждане, без да са нужни по-нататъшни действия. 

*Няма гаранция, че актуализирането на файловете за създаване на реклама ще постави рекламите извън обхвата на правилата за жилища, заетост и кредити. Ако има съмнения, че файлът за създаване на реклама на даден рекламодател нарушава правилата, той ще бъде прегледан, като е възможно дори при премахването на текста, свързан с жилища, заетост и кредити, от рекламите, те да продължат да попадат в обхвата на правилата. 

Бележките за файловете за създаване на реклама по-долу не са изчерпателни за всички типове реклами или случаи на употреба. Времето, необходимо за актуализиране на файловете за създаване на реклама, зависи изцяло от това, 1) колко реклами действително попадат в обхвата на правилата и 2) доколко се различава рекламният текст/рекламните формати в кампаниите Ви.

Google Ads Редактор

За да редактирате в профила си само реклами, свързани с жилища, заетост и кредити, използвайте разширените функции за филтриране в Google Ads, за да намерите тези реклами. Копирайте и поставете този филтър в полето за филтриране:

Филтрирайте по: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))) 

Текстови реклами 

Прегледайте текстовите си реклами и потърсете общи фрази, които може да са свързани с жилища, заетост и кредити, и след това филтрирайте по тези фрази.

Пример

Автокъща рекламира кредити за автомобили с „4% лихва по кредитите за автомобили“. Тъй като автокъщата рекламира кредити за автомобили, които попадат в обхвата на правилата ни, тя ще трябва да филтрира рекламите си по всичко, свързано с „лихва“ или „кредити“.

След това редактирайте текстовите си реклами с помощта на опцията Замяна на текст в Google Ads Редактор. Когато редактирате текстовите си реклами, имайте предвид ограниченията за максимален брой знаци и се уверете, че рекламата е изписана правилно, за да избегнете проблеми с одобрението на рекламите.

Графични реклами 

Можете да добавите няколко графични реклами наведнъж. Груповите редакции на графични реклами обаче се препоръчват само ако размерът или шаблонът на изображението са подобни. Не можете да редактирате групово действителните графични активи. 

Видеореклами

 • За рекламните формати реклами в поток с възможност за пропускане и реклами в поток без възможност за пропускане можете да редактирате групово идентификатора на видеоклипа и URL адреса. Ако имате няколко различни видеоклипа или видеоклипът съдържа визуални елементи или информация, свързана с правилата ни за жилища, заетост и кредити, коригирането (или дори повторното създаване) на видеоактивите може да отнеме време. 
 • За рекламния формат за откриване на видеоклип можете да редактирате групово текстовата част на рекламата. Вижте секцията „Текстови реклами“, за да научите повече.

 

Google Ads

Групови промени могат да се правят само за следното: 

 • Адаптивни реклами в мрежата за търсене
 • Текстови реклами
 • Динамични реклами в мрежата за търсене
 • Реклами за обаждания

Научете повече за това, как да редактирате групово рекламния си текст.

Google Ads Редактор

Настройване на Google Ads Редактор

 1. Изтегляне и инсталиране на Google Ads Редактор. Трябва да използвате Google Ads Редактор 1.4. 
 2. Изтегляне на един или няколко профила в Google Ads в Google Ads Редактор. Изпълнете тези стъпки, ако използвате функционалност за експортиране/импортиране.

Съвет: Като най-добра практика в Google Ads Редактор винаги трябва да потвърждавате промените, които сте направили в Google Ads.

Използване на филтри за намиране на засегнатите реклами Филтриране

За да намерите реклами, свързани с жилища, заетост и кредити от страницата „Рекламна група“ или „Кампании“ копирайте и поставете този разширен филтър в полето за филтриране:

EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))

Ако Ви е необходим филтър, който работи от други страници в Google Ads Редактор (например „Възраст“), копирайте и поставете този разширен филтър в полето за филтриране:

CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))

Промяна на офертите – възраст, пол, родителски статус

Google Ads Редактор – промяна на корекциите на офертите

Използвайте тези инструкции, за да промените корекциите на офертите за възраст, пол и родителски статус на 0% или да ги премахнете изцяло от рекламите си.

 1. В дървовидния изглед кликнете върху идентификационния номер или името на профила си, за да се уверите, че профилът не е маркиран в нито една кампания/рекламна група.
 2. В списъка с типове кликнете върху Ключови думи и насочване > Възраст, Пол или Родителски статус(в зависимост от това, какво искате да редактирате)..
 3. Кликнете върху „Възраст“ (може да се наложи да превъртите надолу в панела отляво, за да го намерите).
 4. Кликнете върху полето за филтриране Филтриране.
 5. Въведете разширения филтър за рекламни групи, които съдържат реклами, означени за правилото: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing"))).
 6. Кликнете върху ред в изгледа с данни, след което върху Редактиране, Избиране на всички (или натиснете Ctrl + A / Cmd + A на клавиатурата).
 7. В полето „Коригиране на офертите“ в панела за редактиране изтрийте текущия запис "<varies>” и въведете 0%.
 8. Повторете стъпките по-горе за положителни демографски данни за пол и родителски статус.

  Забележка:  Не е необходимо да коригирате офертата за подробните демографски данни „Семейно положение“ или „Родителски статус“ (което е различно от „Родителски статус“, посочен в „Ключови думи и насочване“). Тези подробни демографски данни напълно се премахват. Не е нужно да променяте модификаторите на офертите за демографската група „Неизвестно“, тъй като тя не попада в обхвата на правилата.
 9. Когато приключите, кликнете върху Публикуване в горния десен ъгъл на Google Ads Редактор.
Експортиране/импортиране от Редактор

Препоръчително е да редактирате промените на офертите директно в Google Редактор, преди да изпълните инструкциите за експортиране/импортиране по-долу: 

 1. Отворете „Профил“ в лентата с менюта на компютъра си и изберете Пълно изтегляне.
 2. Върнете се в лентата с менюта на компютъра си и изберете Профил > Експортиране > Експортиране на целия профил.
 3. Откройте първия ред в документа и изберете Филтриране.
 4. Отворете графата „Модификатор на оферти“ и премахнете отметката (празни полета) от филтъра, така че да виждате само редове с модификатор на оферти. 
 5. За всяка клетка в тази графа, за която има модификатор на оферти, свързан с проблемно насочване, заменете го с [] или 0. По този начин Редактор ще изчисти полето. 
 6. Запазете електронната таблица.
 7. Отворете „Профил“ в лентата с менюта на компютъра си и изберете Импортиране > От файл.
 8. Изберете файла. 
 9. Кликнете върху „Край и преглед на промените“. 
 10. В менюто на приложението Редактор кликнете върху Публикуване, за да публикувате промените в профила.
Демографски и подробни демографски данни – възраст, пол, родителски статус и семейно положение

Използвайте тези инструкции, за да:

 • Премахнете отрицателните насочвания по възраст, пол, родителски статус или семейно положение
 • Промените всички позитивни насочвания по възраст, пол или родителски статус на „Активирано“
 • Премахнете позитивното насочване по семейно положение и родителски статус
Забележка: Не е нужно да променяте насочването за демографската група „Неизвестно“, тъй като тя не попада в обхвата на правилата.
 1. В списъка с типове кликнете върху Ключови думи и насочване, Възраст, отрицателно/възраст, позитивно, Пол, отрицателно/позитивно или Родителски статус, отрицателно/позитивно(в зависимост от това, какво искате да редактирате).
 2. Кликнете върху полето за филтриране.
 3. Въведете разширения филтър за рекламни групи, които съдържат реклами, означени за правилото: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 4. Натиснете Ctrl + A или Cmd + A на клавиатурата.
 5. Кликнете върху Премахване.
 6. В списъка с типове кликнете върху Възраст, Пол или Родителски статус.
 7. Кликнете върху ред в изгледа с данни, след което върху Редактиране, Избиране на всички (или натиснете Ctrl + A / Cmd + A на клавиатурата).
 8. В падащото меню „Състояние“ в панела за редактиране кликнете върху Активиранo
 9. Повторете стъпките по-горе за отрицателните и позитивните демографски данни за пол и родителски статус.
 10. В списъка с типове кликнете върху Ключови думи и насочване > Аудитории, отрицателно.
 11. Филтрирайте по: Аудитория: съдържа някой от тези термини:
 • Семейни 
 • Брак
 • Необвързани 
 • Връзка 
 • Родители

Този филтър трябва да обхваща всички от следните типове целеви аудитории, които са в обхвата на правилата:

 1. „Кои са те (подробни демографски данни)“ / семейно положение
 • Необвързани
 • Обвързани
 • Семейни
 1. „Какво активно проучват или планират“ / житейски събития
 • Брак
 • Наскоро сключили брак
 • С предстоящо сключване на брак
 1. „Кои са те (подробни демографски данни)“ / родителски статус
 • Родители 
 • Родители на новородени деца (0 – 1 година)
 • Родители на прохождащи деца (1 – 3 години)
 • Родители на деца в предучилищна възраст (4 – 5 години)
 • Родители на деца в начално училище (6 – 12 години)
 • Родители на тийнейджъри (13 – 17 години)

Забележка: Насочването по житейски събития е налице само за определени типове кампании, така че ако не виждате тези опции в даден профил, вероятно не провеждате кампании, които отговарят на условията.

 1. Прегледайте филтрираните редове, за да се уверите, че са такива, които искате да премахнете.
 2. Натиснете Ctrl + A или Cmd + A на клавиатурата и кликнете върху Премахване.
 3. Повторете тези стъпки в раздела „Аудитории“ в списъка с типове.
 4. Когато приключите, кликнете върху Публикуване в горния десен ъгъл на Google Ads Редактор.
Пощенски код и радиус

Използвайте тези инструкции, за да преобразувате насочването по пощенски код в насочване по местоположение, което не е базирано на пощенски код в Google Ads Редактор. Примери за подобно насочване са по град, обособен пазарен регион (DMA), област или радиус на поверителност.

Използвам насочване в радиус и искам да го преобразувам в радиус на поверителност
 1. Отворете „Списък с типове“ в профила си в Google Ads Редактор и изберете Ключови думи и насочване > Местоположения.
 2. Отворете „Профил“ в лентата с менюта на компютъра си и изберете Експортиране > Експортиране на текущия изглед

Ако по време на тази фаза забележите, че опцията в менюто е неактивна, вероятно имате предложени промени. Трябва да ги изчистите, като ги приемете или отхвърлите.

 1. В CSV файла дублирайте графата „Location“ и променете заглавието на една от графите на „Location#Original“. Сега трябва да имате две графи с идентична информация, като едната носи името „Location“, а другата – „Location#Original“.
 2. Филтрирайте по „Contains:“ 

  Всички редове за радиуса трябва да съдържат двоеточие, тъй като се показват като географска дължина/ширина (напр. (15mi:42.365292:-71.064634). Ако видите редове, които не използват това форматиране, не ги актуализирайте.

 3. В новата графа „Location“ променете радиуса, без да променяте географската ширина и дължина, напр. променете (2mi:42.365292:-71.064634) на (5mi:42.365292:-71.064634). Не променяйте графата „Location#Original“.
  Не актуализирайте графата „радиус“. Тази графа се отнася само за групи от емисии за местоположения и тук не е необходима.
 4. Когато сте готови, импортирайте CSV файла в Редактор, като отворите „Профил“ в лентата с менюта на компютъра си и изберете Импортиране > От файл
Използвам радиуси около групи местоположения и искам да разширя радиуса
 1. Отворете „Списък с типове“ в профила си в Google Ads Редактор и изберете Ключови думи и насочване > Местоположения
 2. Филтрирайте по: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 3. Сортирайте изгледа с данни по графата „Емисия за групи местоположения“, така че да можете да изведете най-отгоре редовете, които не са празни. 
 4. В панела за редактиране можете да актуализирате радиуса.

  Съвет: Ако използвате един и същ радиус с една и съща емисия за местоположения в кампаниите, можете да изберете няколко реда едновременно.

 5. В панела за редактиране можете да увеличите стойността в полето „Радиус около всяко местоположение“.
 6. В менюто на приложението Редактор кликнете върху Публикуване, за да публикувате промените в профила. 
Използвам насочване по пощенски код

Искам да променя насочването по пощенски код с насочване по радиус на поверителност или следващия най-висок радиус по обособен пазарен регион (DMA)/град/друго.

Забележка за тези, които искат да преминат към радиус на поверителност:

След като изпълните инструкциите по-долу с помощта на Google Ads Редактор, насочването в радиус ще се показва като (1) в Google Ads. За да видите точния пощенски код, град или съществуващо географско местоположение, в което радиусът е съсредоточен, ще трябва да кликнете върху „разширено търсене“ в настройките за местоположение на кампанията си. (2) показва настройките за целево местоположение, ако извършвате редакциите директно в Google Ads. 

Ако (1) не отговаря на нуждите Ви, можете да изпълните инструкциите, за да преминете към насочване по град, а не по радиус на поверителност около местоположение.

За да изпълните инструкциите по-долу, трябва даизтеглите тази  Електронна таблица в Excel за Съединените щати (Файлът ще бъде достъпен само ако имате Excel). В инструкциите по-долу този файл в Excel ще се нарича „Документ A“:

 

В Google Ads често ще виждате три знака, обозначени като пощенски код за Канада. Съгласно тези правила е ограничено насочването по пълен пощенски код (напр. M5J 2X2), но не и по FSA код (напр. M5J). Тук няма документ за конвертиране в Excel, тъй като повечето пощенски кодове в Канада са само на ниво FSA код и не е необходимо да се актуализират.

 

 1. Влезте в Google Ads Редактор.
 2. Отворете списъка с типове и изберете Ключови думи и насочване > Местоположения.
 3. Филтрирайте по: CONTAINER(EXIST(ads, disapprovalreasons : ("Restricted Verticals - Credit", "Restricted Verticals - Employment", "Restricted Verticals - Housing")))
 4. Отворете „Профил“ в лентата с менюта на компютъра си и изберете Експортиране > Експортиране на текущия изглед. В инструкциите по-долу този документ за експортиране на текущия изглед ще се нарича „Документ Б“. 
 5. В „Документ Б“:
  1. Вмъкнете колона до съществуващата графа „Местоположения“. 
  2. Задайте име „Местоположения“ на тази нова графа и преименувайте първоначалната графа на „Местоположения#оригинал“.
  3. Повторете тези стъпки за графата „ID“, така че първоначалната графа да е „ID#оригинал“, а новата да е „ID“. 
  4. В новата графа „ID“ въведете нула (0) в първата празна клетка в графата (C2). 
  5. Копирайте нулата (0), така че всички клетки в тази графа да показват 0.
  6. От „Документ Б“ копирайте графата „Местоположения#оригинал“.
 6. В „Документ А“:
  1. Отворете раздела „Инструмент за реализации“.
  2. Поставете графата „Местоположения#оригинал“ в клетка A3.
  3. Прочетете инструкциите в клетка B1, за да актуализирате формулата в B2 в зависимост от това, към какво искате да преобразувате. 
  4. Попълнете формулата в клетка B3 (Редактиране > Попълване > Надолу) (или кликнете върху квадратчето долу вдясно на клетката като пряк път). 
  5. Добавете филтър към ред 1 (откройте ред 1 > Данни > Филтриране).
  6. Филтрирайте графа Б, като премахнете избора от всичко, след което поставете отметка в квадратчето за #Няма данни, така че да се показват само редовете с #Няма данни. 
  7. Кликнете върху клетка B3 и преместете с плъзгане мишката надолу, за да изберете всички клетки в колона B с #Няма данни (пряк път: CTRL + SHIFT + стрелка за надолу). 
  8. Изберете „Изтриване“. 
  9. Премахнете филтъра. Сега трябва да виждате само клетки с насочване по пощенски код с град в колона Б. Останалите клетки в колона Б трябва да са празни. 
  10. Откройте всички клетки в B3 и натиснете „Копиране“. 
 7. Върнете се към „Документ Б“:
  1.  Кликнете с десния бутон на мишката, след което „Специално поставяне“ в графата „Местоположения“.
  2. Добавете филтър в „Документ Б“ към ред 1 (откройте ред 1 > Данни > Филтриране).
  3. Филтрирайте графата „Местоположения“, като премахнете отметката от квадратчето до „Избиране на всички“ и поставите отметка в квадратчето до (Празни полета). 
  4. В графата „ID“ откройте всички показвани клетки и изтрийте нулите (0). 
  5. Сега премахнете филтъра в ред 1. Вече трябва да виждате нули (0) само до редовете, в които в графата „Местоположения“ се показва град/обособен пазарен район (DMA)/друго. 
  6. Изберете „Файл“ > „Запазване като“ > „CSV“.
 8. В Google Ads Редактор отворете „Профил“ в лентата с менюта на компютъра си и изберете Импортиране > От файл > изберете „Документ Б“.

Забележка:

 • С този подход се премахват модификатори на оферти за местоположение, които сте имали при предишното си насочване по пощенски код, така че ще трябва отново да добавите модификатори на офертите за актуализираното насочване, ако искате да ги използвате. 
 • Списъкът с пощенски кодове във файла в Excel не е изчерпателен. Ако забележите грешки в полето „Документ А“, вероятно пощенският код не е налице във файла в Excel. 
 • Пуерто Рико също е включен в таблицата с пощенски кодове, но може да има проблеми с форматирането, тъй като пощенският код не отговаря на обичайното форматиране на Google Ads Редактор, защото Пуерто Рико няма еквивалент на стойността „Щат“. 

Групови инструменти в Google Ads

Инструкциите по-долу са за извършване на групови промени на ниво профил или рекламна група в Google Ads. Ако работите в профил на мениджър в Google Ads, Google Ads Редактор може да е по-добра опция, тъй като можете да работите по няколко профила.

Промяна на офертите – възраст, пол, родителски статус

Използвайте тези инструкции, за да промените корекциите на офертите за възраст, пол и родителски статус на 0% или да ги премахнете изцяло от рекламите си.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В менюто за навигация кликнете върху Всички кампании.
 3. В страничното меню кликнете върху Демографски данни > Възраст, Пол или Родителски статус.
 4. Поставете отметка в квадратчето в горната част на таблицата със статистически данни, за да изберете всички редове.
 5. Кликнете върху Редактиране > Промяна на корекциите на офертите.
 6. Оставете полето празно, след което кликнете върху Прилагане. Това ще изчисти всички корекции на офертите. Повторете стъпките за всички демографски данни, за които се изискват промени в офертите.

Забележка: Не е необходимо да коригирате офертата за подробните демографски данни „Семейно положение“ или „Родителски статус“ (което е различно от „Родителски статус“, посочен в „Демографски данни“). Тези подробни демографски данни напълно се премахват.

По демографски признак – възраст, пол, родителски статус, семейно положение

Използвайте тези инструкции, за да:

 • Премахнете отрицателните насочвания по възраст, пол, родителски статус или семейно положение
 • Промените всички позитивни насочвания по възраст, пол или родителски статус на „Активирано“
 • Премахнете позитивното насочване по семейно положение и родителски статус 
 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В менюто за навигация кликнете върху Всички кампании.
 3. В страничното меню кликнете върху Демографски данни> Изключвания.
 4. Поставете отметка в квадратчето в горната част на таблицата със статистически данни, за да изберете всички редове.
 5. Кликнете върху Премахване.
 6. В страничното меню кликнете върху Демографски данни > Възраст, Пол или Родителски статус.
 7. Поставете отметка в квадратчето в горната част на таблицата със статистически данни, за да изберете всички редове.
 8. Кликнете върху Редактиране Активиране. Графата за състояние трябва да показва, че всички възрасти вече са активирани. Повторете стъпките за всички демографски данни, за които се изискват промени.
 9. В страничното меню кликнете върху Аудитории.
 10. Кликнете върху Добавяне на филтър и изберете Име на аудиторията.
 11. Създайте филтър за всяка от тези думи:
  • Брак
  • Семейни
  • Родители
  • Необвързани
  • Връзка
 12. Поставете отметка в квадратчето в горната част на таблицата със статистически данни, за да изберете всички редове.
 13. Кликнете върху Редактиране > Премахване.
 14. В страничното меню кликнете върху Аудитории > Изключвания.
 15. Кликнете върху Добавяне на филтър > Тип
  • За житейски събития изберете Какво активно проучват или планират.
  • За подробни демографски данни изберете Кои са те.
 16. Поставете отметка в квадратчето до „Аудитории“, след което кликнете върху Премахване.
Пощенски код и радиус

В Google Ads няма групов инструмент, който да Ви даде възможност да извършвате групови актуализации/преобразуване на пощенски код и радиус. Препоръчително е да използвате инструкциите за Google Ads Редактор, посоченият в инструкциите по-горе инструмент за местоположение или да използвате скриптове/API.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си