Stav kľúčového slova: definícia

Stav pre každé kľúčové slovo, ktorý popisuje, či kľúčové slovo môže v danom okamihu spúšťať reklamy.

Informácie o aktuálnom stave jednotlivých kľúčových slov sú uvedené v stĺpci Stav na karte Kampane. Ak sa na určité kľúčové slovo vzťahuje viacero stavov, ako prvý sa zobrazí ten najrelevantnejší.

Tu sú stavy kľúčových slov, ktoré sa môžu zobraziť:

Zdedené stavy

Kľúčové slovo nespúšťa žiadne reklamy, pretože sa nachádza v kampani alebo reklamnej skupine, ktorá v súčasnosti nie je aktívna.

 • Pozastavená kampaň alebo Pozastavená reklamná skupina: Kľúčové slovo sa nachádza v reklamnej skupine alebo kampani, ktorá nie je v prevádzke, pretože ste ju predtým pozastavili.
 • Odstránená kampaň alebo Odstránená reklamná skupina: Kľúčové slovo sa nachádza v reklamnej skupine alebo kampani, ktorá nie je v prevádzke, pretože ste ju predtým odstránili.
 • Nespracovaná kampaň: Kľúčové slovo sa nachádza v kampani, ktorá ešte nie je v prevádzke, pretože dátum jej spustenia je v budúcnosti.
 • Ukončená kampaň: Kľúčové slovo sa nachádza v kampani, ktorá už nie je v prevádzke, pretože dátum jej ukončenia uplynul.
 • Dočasne pozastavená kampaň: Kľúčové slovo sa nachádza v kampani, ktorá je dočasne pozastavená, pretože váš predplatený zostatok na účte je vyčerpaný.

Manuálne stavy

Kľúčové slovo nespúšťa žiadne reklamy, pretože ste zmenili jeho nastavenie.

 • Pozastavené: Kľúčové slovo nespúšťa žiadne reklamy, pretože ste ho predtým pozastavili.
 • Odstránené: Kľúčové slovo nespúšťa žiadne reklamy, pretože ste ho predtým odstránili.

Stavy schválenia

Kľúčové slovo sa nachádza v určitej fáze procesu schvaľovania, počas ktorého spoločnosť Google kontroluje kľúčové slová, aby sa uistila, že sú v súlade s pravidlami inzercie.

 • Schválené: Kľúčové slovo bolo skontrolované a môže zobrazovať svoje reklamy.
 • Vhodné: Kľúčové slovo môže zobrazovať svoje reklamy.
 • Čaká na kontrolu: Kľúčové slovo môže zobrazovať svoje reklamy vo Vyhľadávaní Google, no nie na iných webových stránkach. Toto kľúčové slovo sa v týchto situáciách nebude môcť zobraziť, kým nebude schválené, čo môže trvať až jeden pracovný deň.
 • Prebieha kontrola: Kľúčové slovo nespúšťa reklamy a až do svojho schválenia ich nebude zobrazovať, čo môže trvať až jeden pracovný deň.
 • Zamietnuté: Kľúčové slovo nemôže spúšťať reklamy, pretože porušuje pravidlá služby Google Ads.

Stavy systému

Výkonnosť kľúčového slova je ovplyvnená iným faktorom.

 • Nízky objem vyhľadávania: Kľúčové slovo je dočasne pozastavené, pretože je spojené s veľmi nízkou návštevnosťou z vyhľadávania Google, čo naznačuje, že nie je veľmi relevantné pre väčšinu vyhľadávaní zákazníkov.
 • Zobrazuje sa zriedka pre nízke skóre kvality: Skóre kvality kľúčového slova je veľmi nízke a zabraňuje príliš častému zobrazovaniu vašej reklamy.
 • Pod úrovňou odhadu ponuky pre prvú stránku: Kľúčové slovo je aktívne a môže spúšťať zobrazovanie vašej reklamy. Jeho ponuka ceny za kliknutie (CZK) je však nižšia než suma, ktorá by mohla postačovať na umiestnenie vašej reklamy na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania Google.
 • Málo zhodných stránok: Kľúčové slovo je dočasne pozastavené, pretože mu zodpovedá veľmi nízky počet stránok. Znamená to, že fráza nie je v obsahu Obsahovej siete bežná.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory