Stav kľúčového slova: definícia

Stav pre každé kľúčové slovo, ktorý popisuje, či kľúčové slovo môže v danom okamihu spúšťať reklamy.

Informácie o aktuálnom stave jednotlivých kľúčových slov sú uvedené v stĺpci Stav na karte Kampane. Ak sa na určité kľúčové slovo vzťahuje viacero stavov, ako prvý sa zobrazí ten najrelevantnejší.

Tu sú stavy kľúčových slov, ktoré sa môžu zobraziť:

Stavy kľúčových slov

Kľúčové slovo sa nachádza v určitej fáze procesu kontroly, počas ktorého Google kontroluje kľúčové slová, aby sa uistil, že sú v súlade s našimi pravidlami reklamy.

Pred kontrolou bude mať vaše kľúčové slovo tento stav:

 • Prebieha kontrola: Kľúčové slovo bude môcť spúšťať reklamy až po svojej kontrole, čo môže trvať až jeden pracovný deň.

Po kontrole bude mať kľúčové slovo jeden z týchto stavov:

 • Vhodné: Kľúčové slovo bolo skontrolované a môže zobrazovať svoje reklamy.
 • Vhodné (s obmedzením): Výkonnosť kľúčového slova je ovplyvnená iným faktorom.
  • Nízky objem vyhľadávania: Kľúčové slovo je dočasne pozastavené, pretože je spojené s veľmi nízkou návštevnosťou z vyhľadávania Google, čo naznačuje, že nie je veľmi relevantné pre väčšinu vyhľadávaní zákazníkov.
  • Zobrazuje sa zriedka pre nízke skóre kvality: Skóre kvality kľúčového slova je veľmi nízke a zabraňuje príliš častému zobrazovaniu vašej reklamy.
  • Pod úrovňou odhadu ponuky pre prvú stránku: Kľúčové slovo je aktívne a môže spúšťať zobrazovanie vašej reklamy. Jeho ponuka ceny za kliknutie (CZK) je však nižšia než suma, ktorá by mohla postačovať na umiestnenie vašej reklamy na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania Google.
  • Málo zhodných stránok: Kľúčové slovo je dočasne zablokované, pretože mu zodpovedá veľmi nízky počet stránok. Znamená to, že fráza nie je v obsahu Obsahovej siete (ang. Display Network) bežná.
 • Nevhodné: Kľúčové slovo nespúšťa žiadne reklamy, pretože sa nachádza v kampani alebo reklamnej skupine, ktorá nemôže zobrazovať reklamy.
  • Pozastavená kampaň alebo Pozastavená reklamná skupina: Kľúčové slovo sa nachádza v reklamnej skupine alebo kampani, ktorá nie je v prevádzke, pretože ste ju predtým pozastavili.
  • Odstránená kampaň alebo Odstránená reklamná skupina: Kľúčové slovo sa nachádza v reklamnej skupine alebo kampani, ktorá nie je v prevádzke, pretože ste ju predtým odstránili.
  • Nespracovaná kampaň: Kľúčové slovo sa nachádza v kampani, ktorá ešte nie je v prevádzke, pretože dátum jej spustenia je v budúcnosti.
  • Ukončená kampaň: Kľúčové slovo sa nachádza v kampani, ktorá už nie je v prevádzke, pretože dátum jej ukončenia uplynul.
  • Dočasne zablokovaná kampaň: Kľúčové slovo sa nachádza v kampani, ktorá je dočasne zablokovaná, pretože váš predplatený zostatok na účte je vyčerpaný.
 • Zamietnuté: Kľúčové slovo nemôže spúšťať reklamy, pretože porušuje pravidlá služby Google Ads.
 • Odstránené: Kľúčové slovo nespúšťa žiadne reklamy, pretože ste ho predtým odstránili.
 • Pozastavené: Kľúčové slovo nespúšťa žiadne reklamy, pretože ste ho predtým pozastavili.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka