Automatické umiestnenia: definícia

Výraz používaný v reportoch v službe Google Ads na označenie webových stránok, videí a aplikácií v Obsahovej sieti, v ktorých sa vaše reklamy zobrazujú automaticky na základe vami vybraného zacielenia. Zatiaľ čo môžete zacieliť reklamu na jednotlivé umiestnenia, ako sú webové stránky, videá a aplikácie, automatické umiestnenia sú výsledkom umiestnenia vašej reklamy na základe iných spôsobov zacielenia (napríklad kľúčových slov alebo tém).

Poznámka: Hoci sa reklamy v inteligentných kampaniach zobrazujú v Obsahovej sieti, podrobnosti o tom, kde sa tieto reklamy zobrazujú, sa nezobrazia v preddefinovanom reporte Automatické umiestnenia (skupina).

Ako fungujú automatické umiestnenia:

  • Ak používate typ kampane, ktorý funguje len v Obsahovej sieti, a v týchto kampaniach používate iný spôsob zacielenia ako zacielené umiestnenia, vaše reklamy sa budú môcť automaticky zobrazovať na weboch v Obsahovej sieti. Tieto zobrazenia sa premietnu do tabuľky so štatistickými údajmi na stránke Umiestnenia v službe Google Ads ako automatické umiestnenia.
  • Ak nechcete, aby sa vaše reklamy zobrazovali v automatických umiestneniach, môžete použiť výlučne zacielenie na umiestnenie. Ak chcete zobrazovať svoje reklamy len na vami vybraných weboch, pridajte umiestnenia do svojej reklamnej skupiny.

Príklad

Ak reklamnú skupinu zacielite pomocou kľúčových slov, reklamy sa pokúsime priradiť k relevantným umiestneniam na základe zoznamu kľúčových slov (okrem iných faktorov). Ak máte napríklad reklamnú skupinu s kľúčovými slovami súvisiacimi s pánskou obuvou, reklamy z tejto reklamnej skupiny sa môžu zobrazovať na webových stránkach o obuvi. Tieto weby sa zobrazia v tabuľke so štatistickými údajmi na stránke Umiestnenia v službe Google Ads ako automatické umiestnenia.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka